Imatge de l'autor

Aristotle

Autor/a de Ètica nicomaquea

1,814+ obres 46,864 Membres 367 Ressenyes 96 preferits

Sobre l'autor

Crèdit de la imatge: Roman copy after a Greek bronze original from 330 BC,
Palazzo Altemps, Rome, Italy
(Credit: Marie Lan-Nguyen, 2006)

Sèrie

Obres de Aristotle

Ètica nicomaquea (0350) 9,807 exemplars
Politics (0004) 5,584 exemplars
Poètica (0350) — Autor — 4,940 exemplars
Rhetoric (0004) 2,392 exemplars
Metaphysics (0003) 2,094 exemplars
The Basic Works of Aristotle (1941) 1,701 exemplars
Aristotle : On man in the universe (1943) — Autor — 995 exemplars
On the Soul (0384) 958 exemplars
Retòrica ; Poètica (0322) 958 exemplars
Introduction to Aristotle (0350) 921 exemplars
Física (1995) 776 exemplars
The Athenian Constitution (0450) 583 exemplars
The Philosophy of Aristotle (1962) 535 exemplars
Nicomachean Ethics (1934) 493 exemplars
A New Aristotle Reader (1957) 396 exemplars
Politics and Poetics (1952) 366 exemplars
Politics; Athenian Constitution (1959) 348 exemplars
Aristotle: Introductory Readings (1996) 234 exemplars
Aristotle: Selections (1995) 194 exemplars
Eudemian Ethics (1984) 178 exemplars
Categories (1989) 162 exemplars
Metaphysics, books 1-9 (1933) 159 exemplars
Organon (1979) 147 exemplars
On the Heavens (1939) 139 exemplars
Aristotle: Selections (1927) 130 exemplars
Posterior Analytics ; Topica (1960) 124 exemplars
Eudemian Ethics; Athenian Constitution (1935) — Autor — 119 exemplars
Poetik (1982) — Autor — 118 exemplars
On the Soul ; On Memory (2001) 118 exemplars
Physics, books 1-4 (1929) 115 exemplars
Generation of Animals (1942) 114 exemplars
Categories and De Interpretatione (1960) — Autor — 109 exemplars
Aristotle: Selected Works (1982) 99 exemplars
Posterior Analytics (1959) 94 exemplars
Aristotle (2004) 88 exemplars
Physics, books 5-8 (1934) 87 exemplars
On Interpretation (1747) 70 exemplars
Prior Analytics (1946) 69 exemplars
Nicomachean Ethics; Politics (0350) 68 exemplars
History of Animals, books 1-3 (1965) 67 exemplars
On Generation and Corruption (1968) 65 exemplars
Aristotle: De Anima, Books II and III (1968) — Autor — 57 exemplars
Parva Naturalia (1953) 57 exemplars
Sophistical Refutations (1955) 57 exemplars
History of Animals, books 4-6 (1970) 55 exemplars
Over melancholie (1994) 55 exemplars
History of Animals, books 7-10 (1991) 52 exemplars
Meteorologica (translation) (1983) 50 exemplars
On Memory (1972) — Autor — 49 exemplars
Aristotelis Metaphysica (1957) — Autor — 49 exemplars
Physics: Books I and II (1970) — Autor — 48 exemplars
Aristotelis Politica (1957) — Autor — 43 exemplars
Parts of Animals (1787) 41 exemplars
Metaphysics, books 7-10 (1985) 40 exemplars
Metaphysics: Books Gamma, Delta, and Epsilon (1971) — Autor — 40 exemplars
Economics (Oeconomica) (1983) 39 exemplars
Topics (1990) 39 exemplars
History of Animals (1880) 39 exemplars
Metaphysics, volume 1 (1959) 38 exemplars
Aristotle: Metaphysics, Book Θ (2006) — Autor — 37 exemplars
Britannica Great Books: Aristotle I and II (1952) — Autor — 35 exemplars
Physics: Books III and IV (1983) — Autor; Autor — 30 exemplars
Aristotle: De Anima (Clarendon Aristotle Series) (2016) — Autor — 30 exemplars
Aristotle on His Predecessors (1962) 29 exemplars
Metaphysics: Books M and N (1976) — Autor — 28 exemplars
Metaphysics, book 2 (1977) 26 exemplars
Problems (1927) 25 exemplars
Problems, books 1-21 (1936) 25 exemplars
Protréptico ; Metafísica (2014) 25 exemplars
Gran ética (1901) 24 exemplars
Select Fragments (1955) 24 exemplars
Protrepticus: a reconstruction (1964) 23 exemplars
Topics, Sophistical Refutations (1994) 22 exemplars
Works (Opera) (1933) 22 exemplars
Metaphysics, book 12 (1984) 21 exemplars
Aristotle: Parts of Animals, Books I-IV (2002) — Autor — 20 exemplars
Aristoteles (1997) 19 exemplars
Metaphysics, books 1-6 (1982) 19 exemplars
Politics, book 1 (1946) 19 exemplars
De eerste filosofie (2002) 19 exemplars
On the Universe (De Mundo) (1991) 17 exemplars
Physics: Book VIII (1999) — Autor — 16 exemplars
Aristotle: Nicomachean Ethics, Books II-IV (2006) — Autor — 15 exemplars
Lof van de wijsbegeerte (0350) 15 exemplars
On Sleep (2009) 13 exemplars
On Sleep; On Dreams (1996) 13 exemplars
Ética nicomáquea. Política (2014) 13 exemplars
Metaphysics, book 4 (1959) 12 exemplars
Eudémoszi etika (1975) 12 exemplars
Aristotle: Prior Analytics, Book I (2009) — Autor — 12 exemplars
On Divination in Sleep (2015) 11 exemplars
On Colors (De Coloribus) (1999) 11 exemplars
Politics; Economics (2007) 11 exemplars
Psicologia (1981) 11 exemplars
ETICA (2012) 11 exemplars
Aristotle: Politics, Books VII and VIII (1997) — Autor — 11 exemplars
Fragments (2005) 10 exemplars
On Dreams (1990) 9 exemplars
Over dieren (2000) 9 exemplars
Sense and Sensibilia (2004) 9 exemplars
Organon, Complete Edition (2015) 8 exemplars
Invitation à la philosophie (2000) 8 exemplars
The Politics (2020) 8 exemplars
Política (Clásica) (2011) 8 exemplars
On the Motion of Animals (2016) 7 exemplars
Politika (1997) 7 exemplars
Aristotle (1872) 7 exemplars
Rhetoric, Poetics, and Logic (1992) 7 exemplars
Arte Retórica e Arte Poética (2002) 7 exemplars
Da Alma: De Anima (2011) 7 exemplars
Sobre la amistad (2013) 7 exemplars
Opere 1. Organon (1994) 7 exemplars
De staatsinrichting van Athene (2019) 7 exemplars
Aristoteles: Over de ziel (2013) 7 exemplars
etica a Eudemo (2005) 7 exemplars
Nicomachean Ethics, book 1 (2004) 7 exemplars
Fysik (2017) 7 exemplars
Lélekfilozófiai írások (1988) 6 exemplars
Nicomachean Ethics, book 6 (1973) 6 exemplars
Física I-II (2009) 6 exemplars
The Works of Aristotle: Volume VI Opuscula (1913) — Autor — 6 exemplars
Über Werden und Vergehen (2011) 6 exemplars
Retorica: [testo integrale] (2014) 6 exemplars
Tractat de l'ànima (2015) 6 exemplars
Le tre etiche (2008) 6 exemplars
Retórica das Paixões (2017) 6 exemplars
Poeticas (1982) 6 exemplars
el arte de la política (2012) 6 exemplars
Aristotle's Selections (1930) 6 exemplars
L'Éthique à Nicomaque II, 1 (1970) 6 exemplars
Hauptwerke (1977) 6 exemplars
Fisiognomica (1999) 6 exemplars
De Caelo (1922) 5 exemplars
Om sjelen (2010) 5 exemplars
Politica (Spanish Edition) (2017) 5 exemplars
Retorica (1999) 5 exemplars
Nicomachean Ethics, book 5 (2008) 5 exemplars
Metaphysics, book 7 (1988) 5 exemplars
Over voortplanting (2005) 5 exemplars
Obra jurídica 5 exemplars
Over drogredenen (2017) 5 exemplars
Metaphysics, selections (1949) 5 exemplars
Metaphysics, book 13 (2003) 5 exemplars
Hingest (2017) 5 exemplars
Obras (1977) 5 exemplars
Constituição dos atenienses (2003) 5 exemplars
Metaphysics, book 7-14 (1991) 5 exemplars
POÈTICA - RÚSTICA (2018) 5 exemplars
Progression of Animals (2010) 5 exemplars
Política (1997) 5 exemplars
Politica vol. 1: Libri 1.-4. (2014) 5 exemplars
Qüestions mecàniques (2000) 5 exemplars
Problèmes section I-X (1991) 4 exemplars
Poètica 4 exemplars
The Categories (2013) 4 exemplars
Problems, selections (2010) 4 exemplars
Economics, book 2 (2006) 4 exemplars
Aristoteles : Magna Moralia (2009) 4 exemplars
Protréptico (2006) 4 exemplars
Az égbolt (2009) 4 exemplars
Politica, Volume II (2014) 4 exemplars
Política (2012) 4 exemplars
Kategoriler (1996) 4 exemplars
Etika Nikomachova (2011) 4 exemplars
A POLÍTICA (1995) 4 exemplars
Acerca del cielo (1996) 4 exemplars
Poetics; Politics; Metaphysics (2003) 4 exemplars
History of Animals, books 1-4 (2002) 3 exemplars
COSTITUZIONE DEGLI ATENIESI (2016) 3 exemplars
As categorias (2002) 3 exemplars
On the Soul, book 3 3 exemplars
Aristotle: Politics, Books III and IV (1962) — Autor — 3 exemplars
Retoryka ; Poetyka (1988) 3 exemplars
Problems 3 exemplars
[Data Missing] (2016) 3 exemplars
Obras completas de Aristoteles (2007) 3 exemplars
Breviario (1995) 3 exemplars
O pesnickoj umetnosti (2008) 3 exemplars
Rhetoric to Alexander (2015) 3 exemplars
Frammenti (2010) 3 exemplars
Ars poetica (2018) 3 exemplars
Poetics (Pocket Classics) (2019) 3 exemplars
Economique (2003) 3 exemplars
Aristotle (vol. 1) (1999) 3 exemplars
Aristote (2013) 3 exemplars
De l'ànima (2015) 3 exemplars
On Plants (1998) 3 exemplars
Obras filosóficas (2000) 3 exemplars
Nichomachean Ethics 3 exemplars
Om himmelen (2019) 3 exemplars
Ética a Nicómaco 3 exemplars
Sophistical Elenchi (2016) 3 exemplars
Problèmes section XI-XXVII (2002) 3 exemplars
Einführungsschriften (1961) — Autor — 3 exemplars
Aristotle's Art of rhetoric (2021) 3 exemplars
La generazione e la corruzione (2019) 3 exemplars
Ithika Nikomacheia 3 exemplars
Do Ceu 3 exemplars
ÉTICA (2018) 3 exemplars
etica, A: Textos Selecionados (1991) 3 exemplars
Meccanica (2010) 3 exemplars
Poetik 3 exemplars
Poetik : griechisch : deutsch (1979) — Autor — 3 exemplars
ˆLe ‰piante (2012) 3 exemplars
A Treatise on Government (2010) 3 exemplars
3: Fisica: Del cielo (2001) 3 exemplars
The History of Animals (2012) 3 exemplars
Aristotle's "De anima" (1994) 2 exemplars
Metafísica (Spanish Edition) (1969) 2 exemplars
Pisma różne 2 exemplars
Poetics (2012) 2 exemplars
Zachęta do filozofii ; Fizyka (2010) 2 exemplars
Prior & Posterior Analytics (2012) 2 exemplars
Retórica (2022) 2 exemplars
Ètica nicomaquea (1995) 2 exemplars
Meteorologika ; O świecie (1982) 2 exemplars
História dos Animais (2014) 2 exemplars
O duszy (1988) 2 exemplars
Poetika & siir Sanati ustune (2018) 2 exemplars
Sobre a Alma - Obras Completas (2013) 2 exemplars
Toposlære (2013) 2 exemplars
Politica, A (2009) 2 exemplars
Aristoteles (2000) 2 exemplars
La política (1999) 2 exemplars
Zachęta do filozofii (1988) 2 exemplars
Da Arte Poetica (2016) 2 exemplars
La Constitución de Atenas (2000) 2 exemplars
Il sonno e i sogni (2003) 2 exemplars
Aleksander-retorikken (2015) 2 exemplars
La gran moral (2004) 2 exemplars
OBRAS I (2009) 2 exemplars
La Poetica de Aristoteles (2016) 2 exemplars
On Virtue (1986) 2 exemplars
Dell'arte poetica 2 exemplars
Moral 2 exemplars
On Happiness 2 exemplars
Dictionary 2 exemplars
Política (2020) 2 exemplars
O niebie (1980) 2 exemplars
El primer libro del "Órganon" (0004) 2 exemplars
Poètica 2 exemplars
Ética a Nicómano (2007) 2 exemplars
Antologia (1989) 2 exemplars
Retórica (2015) 2 exemplars
La ética (2004) 2 exemplars
Etica nicomahică (1998) 2 exemplars
A politica (2011) 2 exemplars
Aristotle: Rhetoric (3 vols.) — Autor; Autor — 2 exemplars
Oluş ve Bozuluş (2019) 2 exemplars
Kategoriler (2019) 2 exemplars
Staat der Athener (1975) 2 exemplars
A Politica 2 exemplars
36. Política. Aristóteles (2022) 2 exemplars
Gli analitici primi (1969) 2 exemplars
Fisica, Del cielo (1973) 2 exemplars
L'amministrazione della casa (1995) 2 exemplars
I dialoghi (2008) 2 exemplars
I topici 2 exemplars
The Constitution of Athens (2015) 2 exemplars
Logica (1952) 2 exemplars
Fragmenta selecta 2 exemplars
I colori e I suoni (2008) 2 exemplars
Etica Nicomachea. Vol.II (1996) 2 exemplars
The great ethics of Aristotle (2014) 2 exemplars
Hermeneutik (2015) 2 exemplars
Mťaphysique (1991) 2 exemplars
Selections (2012) 2 exemplars
De l'âme (2018) 2 exemplars
Nikomakhoszi ethika 2 exemplars
Complete Works, Volume V (2001) 2 exemplars
On Breath (1992) 2 exemplars
Aristotle's Works 2 exemplars
Poetika (2008) 2 exemplars
O nastajanju i nestajanju (1989) 2 exemplars
Divisioni (2005) 2 exemplars
L'amicizia 2 exemplars
L'etica nicomachea 2 exemplars
The Politics 2 exemplars
Rhétorique des passions (1991) 2 exemplars
The Complete Works 2 exemplars
Du ciel 2 exemplars
Rhéthorique, tome 2 (livre 2) (2002) 2 exemplars
Topics, books 5-8 (2007) 2 exemplars
La Métaphysique (livre Alpha) (2002) 2 exemplars
Problems, book 30 (2004) 2 exemplars
Περί ψυχής 1 exemplars
Opere. Vol. VI - Metafisica (1984) 1 exemplars
La fisica (2007) 1 exemplars
Opere. Collezione di 20 libri (2019) 1 exemplars
Retorica e poetica. Con e-book (2015) 1 exemplars
Etica Nicomachea volumi 1 e 2 (2003) 1 exemplars
O dusi - PARVA NATURALIA (2012) 1 exemplars
Despre cer 1 exemplars
Ustav atinski (1997) 1 exemplars
Περί ερμηνείας (2012) 1 exemplars
O nebu (1990) 1 exemplars
Artes poéticas (1987) 1 exemplars
Teetéto 1 exemplars
Organon Volume II 1 exemplars
Poetica (Testo greco a fronte) (2012) 1 exemplars
De anima 1 exemplars
L'anima 1 exemplars
Metaphisica 1 exemplars
Ethica nicomachea 1 exemplars
De caelo (libro 4) 1 exemplars
Sur la nature (Physique II) (1991) 1 exemplars
Obras Selectas 1 exemplars
Il motore immobile 1 exemplars
Poetica 7-12-2 1 exemplars
Rhétorique à Alexandre (2002) 1 exemplars
POETICA 1994 (1900) 1 exemplars
Politics, book 8 (1989) 1 exemplars
Organon I: Kategoryalar (1995) 1 exemplars
Moral, a Nicómaco (2002) 1 exemplars
âEtica a Nicâomaco (2022) 1 exemplars
[Physics] Physica. 1 exemplars
Ars rhetorica. 1 exemplars
Aristotelis Opera (1987) 1 exemplars
Política 1 exemplars
Metaphysics, book 5 (1991) 1 exemplars
History of Animals, books 8-10 (2000) 1 exemplars
Theta (2013) 1 exemplars
Lambda (2012) 1 exemplars
De anima: antologia 1 exemplars
Ética a Eudemo 1 exemplars
Opera Omnia IX-XII 1 exemplars
Res Rhetorica 1 exemplars
apanta 7 / άπαντα 7 (1993) 1 exemplars
apanta 33 / άπαντα 33 (2006) 1 exemplars
Despre generare si nimicire (2010) 1 exemplars
Obras 1 exemplars
΄Απαντα 1 exemplars
Statul Atenian 1 exemplars
Organon vol. 2 1 exemplars
Zoologia = Historia animalium (1982) 1 exemplars
Fragmenta selecta. 1 exemplars
Περί ψυχής (2003) 1 exemplars
De anima. 1 exemplars
Metaphysica. 1 exemplars
Moral ; A Nicómaco 1 exemplars
Ρητορική 1 exemplars
פואטיקה (2003) 1 exemplars
הפוליטיקה 1 exemplars
Política 1 exemplars
POLÍTICA 1 exemplars
Moral a Nicómaco 1 exemplars
Organon III 1 exemplars
Política (2016) 1 exemplars
Topicos. Libro Primero (2010) 1 exemplars
Da Alma (De Anima) 1 exemplars
Tratado de lógica 1 exemplars
Obra filosófica 1 exemplars
Moral a Nicomaco 1 exemplars
Metafâisica (2022) 1 exemplars
Política 1 exemplars
Política (1999) 1 exemplars
Meteorológicos 1 exemplars
METAFSICA 1 exemplars
Metafísica (2007) 1 exemplars
Metaphysics 1 exemplars
Mdetafísica de Aristòteles. Vol. I-II — Autor — 1 exemplars
Sobre a alma 1 exemplars
Ética a Nicómaco (2019) 1 exemplars
Metafísica - eBook (2021) 1 exemplars
Mil y un pensamientos (2006) 1 exemplars
Traite du Temps (1994) 1 exemplars
Política (2023) 1 exemplars
RETÒRICA. POÈTICA 1 exemplars
Retòrica- Poètica 1 exemplars
Du ciel (2017) 1 exemplars
Topiques ( Tome I ) 1 exemplars
A természet (2010) 1 exemplars
Metaphysica (Ferge) 1 exemplars
Katégoriák (1993) 1 exemplars
Ètica nicomaquea (1995) 1 exemplars
Política 1 exemplars
HISTÒRIA DESL ANIMALS II (1996) 1 exemplars
Metafísica (2003) 1 exemplars
Les Grands Livres d'éthique (1995) 1 exemplars
Metafísica I 1 exemplars
Metafísica II 1 exemplars
Ποιητική 1 exemplars
O powstawaniu i ginięciu (1981) 1 exemplars
Organon I e II 1 exemplars
Rinktinė (2021) 1 exemplars
ÉTICA NICOMÁQUEA 1 exemplars
O rodzeniu się zwierząt (1979) 1 exemplars
Scritti sul piacere (1989) 1 exemplars
Politiques : Livre I (2004) 1 exemplars
Ethics 1 exemplars
Opere biologiche (1996) 1 exemplars
METAFISICA LIBRO 1 1 exemplars
Opere 1 exemplars
Ãtica Nicomaquea (2011) 1 exemplars
Categorías Kategoríai (1983) 1 exemplars
Obras (1980) 1 exemplars
POLÍTICA 1 exemplars
Opere 6. Metafisica 1 exemplars
Fisica: Libro III (2012) 1 exemplars
Política, La 1 exemplars
La métaphysique. tome II. (1974) 1 exemplars
La política 1 exemplars
La Política 1 exemplars
La métaphysique 1 exemplars
Etica a Nicomaco 1 exemplars
La potique 1 exemplars
Poétique (2021) 1 exemplars
Retórica 1 exemplars
Història dels animals (1996) 1 exemplars
Premiers Analytiques (2014) 1 exemplars
L'ANALYTIQUE.TEXTES CHOISIS. (1968) 1 exemplars
Moral a Nicomaco 1 exemplars
Métaphysique : Livre Alpha (2019) 1 exemplars
Aristóteles (2022) 1 exemplars
Ética a Nicómaco 1 exemplars
Etica a Nicómano 1 exemplars
Ética a Nicômaco (2016) 1 exemplars
L'anima. Testo greco a fronte (2011) 1 exemplars
A ética 1 exemplars
Metafísica de Aristóteles ( 2 Vols) — Autor — 1 exemplars
Ética a Nicomaco 1 exemplars
L'amicizia (2005) 1 exemplars
Livre I 1 exemplars
Zoologia 1 exemplars
ETHIQUE A NICOMAQUE. : Livre X (1998) 1 exemplars
Filosofia 1 exemplars
RETÓRICA 1 exemplars
Topics 305 BC 1 exemplars
Über die Teile der Lebewesen (2009) 1 exemplars
Physics 350 BC 1 exemplars
Works, vol. II 1 exemplars
Works, vol. I 1 exemplars
Works, v. 1 (of 2) 1 exemplars
Aristotle Vol II 1 exemplars
Aristotle Vol I 1 exemplars
The Politics (2017) 1 exemplars
The Categories (2016) 1 exemplars
The Politics (2017) 1 exemplars
Dar Kon va Fesad 1 exemplars
Dar Aseman 1 exemplars
The Aristotle Collection (2016) 1 exemplars
Pr Analy 1 exemplars
Meteorol 1 exemplars
Intrpret 1 exemplars
Generati 1 exemplars
Categorii (1994) 1 exemplars
Refutati 1 exemplars
Shields 1 exemplars
Complete Works. Vols, I-V. (1984) 1 exemplars
La poética 1 exemplars
Metafísica, 1. 1 exemplars
de Mundo (2016) 1 exemplars
Aristote: Poétique 1 exemplars
Tome 1 1 exemplars
اخلاق 1 exemplars
The Rhetoric of Argument (1982) 1 exemplars
Various II 1 exemplars
Various I 1 exemplars
Aristotle's Physics I, II (1970) 1 exemplars
Works, volume 4 1 exemplars
Works, volume 3 1 exemplars
Aritotelis opera 1 exemplars
Movement of Animals 1 exemplars
Physics, books 7-8 (2003) 1 exemplars
Aristotle, Volume 1 — Autor — 1 exemplars
De sensu and De memoria (1979) 1 exemplars
Politics, book 7 1 exemplars
Aristoteles Graece 1 exemplars
Nicomachean Ethics, books 2-4 (2000) — Autor — 1 exemplars
On Things Heard 1 exemplars
Politik. Buch IV-VI (1996) 1 exemplars
Metafisica 1 exemplars
Secreta Secretorum 1 exemplars
Oeconomica (2007) 1 exemplars
Minor Works (1936) 1 exemplars
The Metaphysics, Books I-IX (1961) 1 exemplars
Selections 1 exemplars
Aristotle: On Poetry (2010) 1 exemplars
Politik. Buch VII und VIII (2005) 1 exemplars
Psychology 1 exemplars
Aristotle Vol. 1-4 1 exemplars
De Caelo Libri Quattuor (2020) 1 exemplars
Obras 1 exemplars
Organon volume 3 1 exemplars
Ethica Nicomachea. Libro 6. (2002) 1 exemplars
Poétique 1 exemplars
er die Seele (2006) 1 exemplars
Tanker om vennskap 1 exemplars
Physics; On Virtue 1 exemplars
Politics, books 1-3 (2010) 1 exemplars
Т. 3 1 exemplars
REPRODUCCION DE LOS ANIMALES (1994) 1 exemplars
Trzy stylistyki greckie (2006) 1 exemplars
123456 1 exemplars
Da alma (2001) 1 exemplars
Druhé analytiky 1 exemplars
La politica Vol. 2 Libro 2 (2012) 1 exemplars
Ikinci Cozumlemeler (2015) 1 exemplars
Rhetorik: Griechisch/Deutsch (2018) 1 exemplars
Sofistce Cürütmeler (2019) 1 exemplars
Om sjælen (1998) 1 exemplars
POLITICA, LA. -NUEVO TALENTO- (2010) 1 exemplars
Tre naturfilosofiske skrifter (2015) 1 exemplars
La metafisica: antologia (2000) 1 exemplars
Aténska ústava (2009) 1 exemplars
O nebi ; O vzniku a zániku (2012) 1 exemplars
Meteorologien (2016) 1 exemplars
Ética a Nicômaco ; Poética (1991) 1 exemplars
Retorik Ciltli (2019) 1 exemplars
Ética a Nicómaco (2018) 1 exemplars
RETORICA Gradifco (2010) 1 exemplars
metaphysical (1991) 1 exemplars
The Essential Aristotle (2009) 1 exemplars
Rehtoric 1 exemplars
Nichomachean Ethics - Politics (2021) 1 exemplars
The Masterpiece 1 exemplars
On Poetry and Music 1 exemplars
Rethoric 1 exemplars
Barddoneg (1978) 1 exemplars
On Tragedy 1 exemplars
De Mundo 1 exemplars
מדינת האתונאים (1967) 1 exemplars
על הנפש 1 exemplars
Great Books 8 1 exemplars
Metaf©Ưsica (1986) 1 exemplars

Obres associades

Literature: An Introduction to Fiction, Poetry, and Drama (1995) — Col·laborador, algunes edicions901 exemplars
Classical Literary Criticism (0384) — Col·laborador — 443 exemplars
Critical Theory Since Plato (1971) — Col·laborador, algunes edicions393 exemplars
The Portable Greek Reader (1948) — Col·laborador, algunes edicions388 exemplars
Social and Political Philosophy: Readings From Plato to Gandhi (1963) — Col·laborador — 241 exemplars
The Greek Philosophers (1715) — Col·laborador — 231 exemplars
Criticism: Major Statements (1964) — Col·laborador — 211 exemplars
The Philosopher's Handbook: Essential Readings from Plato to Kant (2000) — Col·laborador — 193 exemplars
Western Philosophy: An Anthology (1996) — Autor, algunes edicions181 exemplars
The Moral Life: An Introductory Reader in Ethics and Literature (1999) — Col·laborador — 169 exemplars
The Scientific Background to Modern Philosophy: Selected Readings (1989) — Col·laborador — 147 exemplars
Soul: An Archaeology--Readings from Socrates to Ray Charles (1994) — Col·laborador — 100 exemplars
The Norton Book of Friendship (1991) — Col·laborador — 92 exemplars
Other Selves: Philosophers on Friendship (1991) — Col·laborador — 86 exemplars
Metaphysics: A Guide and Anthology (2004) — Col·laborador — 72 exemplars
Range of Philosophy (1964) — Col·laborador — 50 exemplars
The Consolation of Philosophy [Norton Critical Edition] (2009) — Col·laborador — 50 exemplars
The Sheed and Ward Anthology of Catholic Philosophy (2005) — Col·laborador — 28 exemplars
Komt een Griek bij de dokter humor in de oudheid (2007) — Col·laborador — 25 exemplars
Philosophy now : an introductory reader (1972) — Col·laborador — 24 exemplars
Lapham's Quarterly - The Future: Volume IV, Number 4, Fall 2011 (2011) — Col·laborador — 23 exemplars
Philosophical Issues: A Contemporary Introduction (1972) — Col·laborador — 17 exemplars
Every man an artist : readings in the traditional philosophy of art (2005) — Col·laborador, algunes edicions10 exemplars
Dialogues of Plato [with] The Politics of Aristotle (1898) — Col·laborador — 6 exemplars
Het politieke dier de ontdekking van een soort (2010) — Col·laborador — 5 exemplars
Erkenntnis und Sein I Epistemologie. (1978) — Col·laborador — 5 exemplars
Wijsgerige teksten over de wereld (1964) — Col·laborador — 2 exemplars

Etiquetat

Coneixement comú

Membres

Converses

Aristotle for beginners a Ancient History (abril 2013)
Aristotle in translation a Wir Philologen (maig 2007)

Ressenyes

Llistes

Premis

Potser també t'agrada

Autors associats

W. D. Ross Editor, Translator
Longinus Contributor
Horace Contributor
Louise Ropes Loomis Introduction; Editor
Friedrich Solmsen Introduction
Gail Fine Editor
Philip Wheelwright Author, Translator
Joe Sachs Translator
John Burnet Translator
Ingemar Düring Editor, Translator
David Bolotin Translator
A.L. Peck Editor
H. Rackham Translator
Hugh Tredennick Translator
Benjamin Jowett Translator
Ingram Bywater Translator, Editor
J. A. Smith Translator, Editor
W. Rhys Roberts Translator
William Ogle Translator
R. P. Hardie Translator
R. K. Gaye Translator
Simo Knuuttila Contributor, Translator
E. M. Edghill Translator
J. L. Stocks Translator
A. J. Jenkinson Translator
J. I. Beare Translator
G. R. G. Mure Translator
Juha Sihvola Contributor, Translator
Jonathan Barnes Editor, Translator
Arthur Platt Translator
Lloyd P. Gerson Translator
Jowett Benjamin Translator
Tuija Jatakari Translator
Kati Näätsaari Translator
F. M. Cornford Translator
P. H. Wicksteed Translator
Marke Ahonen Translator
Marie Simon Afterword
W. Schönherr Translator
T. A. Sinclair Translator
Ināra Ķemere Translator, Editor
Ernest Barker Translator, Editor
John Warrington Translator, editor and translator
Ojārs Lāms Translator, Foreword
Manfred Fuhrmann Translator
Olof Gigon Translator
Antony Gray Typesetter
F. Dirlmeier Translator
Gernot Krapinger Translator
J. A. K. Thomson Translator
Jean Verhaeghe Translator
F. H. Peters Translator
Harris Rackham Translator
C. J. Rowe Translator
Tony Selina Cover designer
Stephen Watt Introduction
Martin Ostwald Translator
D. P. Chase Translator
Frederic G. Kenyon Translator, Editor
H.W.C. Davis Introduction
Max Lerner Introduction
Benozzo Gozzoli Cover artist
A. M. Anttila Translator
Franz F. Schwarz Übersetzer
Augusts Ģiezens Translator
J.M. Bremer Translator
James Hutton Translator
N. van der Ben Translator
Xavier Riu Translator
Anthony Kenny Translator
Nazile Kalaycı Translator
G. M. A. Grube Translator
T.S. Dorsch Translator
John Gassner Introduction
František Groh Translator
Preston H. Epps Translator
Claudio Mazzarelli Translator, Editor, Introduction
Lane Cooper Translator
Vita Paparinska Translator
Dite Liepa Editor
Baiba Lazdiņa Cover artist
Brigita Kukjalko Translator
Ilze Rūmniece Translator
Līva Rotkale Translator
S. H. Butcher Translator
Valentín García Yebra Editor literario
Miguel Candel Introduction
Tomislav Ladan Translator
Gabrielle Bordwin Cover designer
C. D. C. Reeve Introduction
Catherine Leuthold Cover artist
Armando Plebe Translator
Paavo Hohti Translator
Tomás Calvo Martínez Editor literario
Julie Burris Cover designer
E. W. Webster Translator
G. R. T. Ross Translator
Arthur Płatt Translator
H. H. Joachim Translator
Karl Hude Editor
Horace M. Kallen Introduction
Thomas Twining Translator
W. Hamilton Fyfe Translator
Pierre Louis Translator, Editor
Harold P. Cooke Translator
E. S. Forster Translator
Hugh Griffith Introduction
Francisco Romero Introduction, Editor
H. L. Havell Translator
T. Twining Translator
A. E. Taylor Translator
Ben Schomakers Translator
Taneli Kukkonen Contributor
Lilia Segura Translator
Rein Ferwerda Translator
P. Struycken Afterword
Otto Apelt Editor
L. J. Potts Translator
Carnes Lord Translator and Editor

Estadístiques

Obres
1,814
També de
30
Membres
46,864
Popularitat
#338
Valoració
3.9
Ressenyes
367
ISBN
2,665
Llengües
42
Preferit
96
Quant a
1
Pedres de toc
193

Gràfics i taules