John Saul (desambiguació)

"John Saul" comprèn com a mínim 3 autors diferents, dividits per les seves obres.

Sobre l'autor

Inclou el nom: John Saul

Divisió d'autor

John Saul (1)

Second Child (1990) 892 exemplars
The Right Hand of Evil (1999) 875 exemplars
Creature (1989) 862 exemplars
Darkness (1991) 839 exemplars
Suffer The Children (1977) 807 exemplars
Black Creek Crossing (2003) 756 exemplars
Shadows (1992) 715 exemplars
The Manhattan Hunt Club (2001) 711 exemplars
Black Lightning (1995) 703 exemplars
The Homing (1994) 694 exemplars
The God Project (1982) 661 exemplars
Nightshade (2000) 647 exemplars
The Presence (1980) 646 exemplars
Guardian (1993) 643 exemplars
Perfect Nightmare (2005) 640 exemplars
Comes the Blind Fury (1980) 634 exemplars
Midnight Voices (2002) 632 exemplars
Nathaniel (1984) 605 exemplars
Sleepwalk (1991) 595 exemplars
In The Dark Of The Night (2006) 549 exemplars
Brain Child (1985) 526 exemplars
The Unloved (1988) 504 exemplars
The Devil's Labyrinth (2007) 500 exemplars
The Unwanted (1987) 494 exemplars
When The Wind Blows (1981) 490 exemplars
Cry for the Strangers (1979) 464 exemplars
Punish The Sinners (1978) 448 exemplars
Hellfire (1986) 424 exemplars
Faces Of Fear (2008) 372 exemplars
House Of Reckoning (2009) 369 exemplars
Eye for an Eye: The Doll (1997) 238 exemplars
Twist of Fate: The Locket (1997) 186 exemplars
Asylum (1997) 177 exemplars
Day of Reckoning: The Stereoscope (1997) 175 exemplars
Horror: fünf unheimliche Romane (1993) — Col·laborador — 14 exemplars
Alptraum (1992) 3 exemplars
Le Projet Dieu (1983) 2 exemplars
Udyret (1991) 1 exemplars
Website 1 exemplars
The Unloved / Darkness (1995) 1 exemplars
Hellfire / Black Lightning (2000) 1 exemplars

John Saul (3)

Best British Short Stories 2016 (2016) — Col·laborador — 18 exemplars
Best European Fiction 2018 (2017) — Col·laborador — 9 exemplars
Call It Tender (2007) 4 exemplars

John Saul (2)

Les obres s'han combinat en John Ralston Saul.

Mort de la globalisation (2006) 3 exemplars

John Saul (desconegut)

Coneixement comú

Nota de desambiguació
1) John Saul, the American thriller/horror author,(John Woodruff Saul, III) USA, 1942
2) John Ralston Saul, the Canadian philosopher and fiction writer, and
3) John L. Saul, the British short story writer and novelist.