Book Awards100 best novels written in English

Les cobertes dels títols premiats

Obres (38)

TítolsOrdre
Orgull i prejudici de Jane Austen
The Pilgrim's Progress de John Bunyan001
Seny i sentiment de Jane Austen
Robinson Crusoe de Daniel Defoe002
Viatges de Gulliver de Jonathan Swift003
Clarissa: Or the History of a Young Lady (Penguin Classics) de Samuel Richardson004
Tom Jones de Henry Fielding005
Vida i opinions de Tristram Shandy, home de llinatge de Laurence Sterne006
Emma de Jane Austen007
Nightmare Abbey de Thomas Love Peacock009
Les aventures d'Arhur Gordon Pyn de Edgar Allan Poe010
Sybil, or The Two Nations de Benjamin Disraeli011
Jane Eyre de Charlotte Brontë012
Cims borrascosos de Emily Brontë013
La fira de les vanitats de William Makepeace Thackeray014
David Copperfield de Charles Dickens015
La lletra escarlata de Nathaniel Hawthorne016
Moby Dick de Herman Melville017
Alícia al país de les meravelles de Lewis Carroll018
La Pedra lunar : una narració amorosa de Wilkie Collins019
Little Women de Louisa May Alcott020
Middlemarch de George Eliot021
The Way We Live Now de Anthony Trollope022
Les Aventures d'en Huckleberry Finn de Mark Twain023
Les Aventures de David Balfour de Robert Louis Stevenson024
Tres Homes Dins D'una Barca (Sense comptar-hi el gos) de Jerome K. Jerome025
El signe dels quatre de Arthur Conan Doyle026
El retrat de Dorian Gray de Oscar Wilde027
New Grub Street de George Gissing028
Jude, l'obscur de Thomas Hardy029
The Red Badge of Courage de Stephen Crane030
Dràcula de Bram Stoker031
El cor de les tenebres de Joseph Conrad032
Sister Carrie de Theodore Dreiser033
Kim de Rudyard Kipling034
La Crida del bosc de Jack London035
La copa daurada de Henry James036
El Sol també s'aixeca de Ernest Hemingway053