Book AwardsNederlandse literaire canon in honderd en enige werken, 2002

Les cobertes dels títols premiats

Obres (132)

TítolsOrdre
Max Havelaar: Or the Coffee Auctions of the Dutch Trading Company de Multatuli1
Of Reynaert the Fox de Willem die Madocke maecte2
The Evenings de Gerard Reve3
Gysbreght van Aemstel de Joost van den Vondel4
The Darkroom of Damocles de Willem Frederik Hermans5
Camera obscura de Hildebrand6
Beatrijs de Anoniem7
Karel ende Elegast de Anonymous8
Beyond Sleep de Willem Frederik Hermans9
Uit Hoofts lyriek de P. C. Hooft10
Mariken van Nieumeghen de Anonymous11
Eline Vere de Louis Couperus12
Mei de Herman Gorter13
De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart de Betje Wolff14
Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart : tweede deel de E. Wolff-Bekker14
Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart Deel 1. de E. Wolff-Bekker14
Old People and The Things That Pass de Louis Couperus15
Lucifer de Joost van den Vondel16
Elckerlijc de Elckerlijc Poet17
G. A. Bredero's Moortje en Spaanschen Brabander de G.A. Bredero18
Chapel Road de Louis Paul Boon19
The Sorrow of Belgium de Hugo Claus20
De uitvreter de Nescio21
The Discovery of Heaven de Harry Mulisch22
The Book of the Small Souls (quartet) de Louis Couperus23
Lijmen de Willem Elsschot24
Haarlem : uit Hooft's Nederlandsche historiën de Pieter Cornelisz. Hooft25
Nederlandse historiën de P. C. Hooft25
Titaantjes de Nescio26
Character de F. Bordewijk27
Country of Origin de Edgar du Perron28
Bint de Ferdinand Bordewijk29
Het been de Willem Elsschot30
Lijmen ; Het been de Willem Elsschot30
The Quest de Frederik van Eeden31
Nationale hymnen : het Wilhelmus en zijn buren de Louis Peter Grijp32
Het Wilhelmus de Willem Wilmink32
Nader tot U de Gerard Reve33
Kees de jongen de Theo Thijssen34
The Stone Bridal Bed de Harry Mulisch35
Verzamelde gedichten de Ida Gerhardt36
Uit het groot lied-boeck de Gerbrand Bredero37
Dichtertje de Nescio38
Formatge de Willem Elsschot39
Terug tot Ina Damman : de geschiedenis van een jeugdliefde de Simon Vestdijk40
The Assault de Harry Mulisch41
Liederen de Hadewijch42
Liefdesliederen de Hadewijch42
De abele spelen de Gerrit Komrij43
Verzen de Herman Gorter44
A Posthumous Confession de Marcellus Emants45
Woutertje Pieterse de Multatuli46
Verzamelde gedichten de J.H. Leopold47
The Hidden Force de Louis Couperus48
Awater de Martinus Nijhoff49
Verzamelde gedichten de J. C. Bloem50
Roman van Walewein de Penninc51
Egidius waer bestu bleven liederen uit het Gruuthuse-manuscript de Jozef Janssens52
Elogi de la follia de Desiderius Erasmus53
Villa des Roses de Willem Elsschot54
Verzamelde gedichten de J. Slauerhoff55
Verzameld werk de Willem Elsschot56
Verzamelde gedichten de Gerrit Achterberg57
Het bureau de J. J. Voskuil58
Hekeldigten de Joost van den Vondel59
Anton Wachter romans de Simon Vestdijk60
Op weg naar het einde de Gerard Reve61
Ferdinand Huyck de Jacob van Lennep62
Ideeën de Multatuli63
Snikken en grimlachjes de Piet Paaltjens64
The Good Hope: A Drama of the Sea in Four Acts de Herman Heijermans65
The Waning of the Middle Ages de Johan Huizinga66
Elias, of Het gevecht met de nachtegalen de Maurice Gilliams67
Het uur u de Martinus Nijhoff68
Parken en woestijnen : gedichten de M. Vasalis69
Verzameld werk de Martinus Nijhoff70
Verzameld werk - deel 1 - Gedichten de Martinus Nijhoff70
Terug naar Oegstgeest de Jan Wolkers71
Onder professoren de Willem Frederik Hermans72
Het volksboek van Ulenspieghel de Loek Geeraedts73
Granida de P. C. Hooft74
Geeraerdt van Velsen de P. C. Hooft75
Warenar de P. C. Hooft76
Palamedes oft Vermoorde onnooselheyd : treurspel de Joost van den Vondel77
De Statenbijbel en zijn voorgangers de C.C. de Bruin78
Kleine gedigten voor kinderen de Hieronymus van Alphen79
De roos van Dekama de Jacob van Lennep80
The Deeps of Deliverance de Frederik van Eeden81
Cheops de J.H. Leopold82
Prometheus : een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de litteratuur de Carry van Bruggen83
Verzameld werk de Paul van Ostaijen84
Verzameld werk 1 : Poëzie de Paul Van Ostaijen84
Diari de Anne Frank85
The Black Lake de Hella S. Haasse86
In a Dark Wood Wandering de Hella S. Haasse87
De kellner en de levenden de Simon Vestdijk88
De Oostakkerse gedichten de Hugo Claus89
I, Jan Cremer de Jan Cremer90
Mystiek lichaam : een geschiedenis de Frans Kellendonk91
Verhalen uit de Trou-ringh de Jacob Cats92
Korenbloemen: Gedichten de Constantijn Huygens93
De wiskunstenaars of 't gevluchte juffertje de Pieter Langendijk94
De overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597 de Hendrik Tollens95
De gedichten van den Schoolmeester de De Schoolmeester96
De dichtwerken van P. A. de Génestet de P. A. de Génestet97
Mathilde en andere gedichten de Jacques Perk98
Het land van Rembrandt : studiën over de Noordnederlandse beschaving in de zeventiende eeuw de Conrad Busken Huët99
Een liefde de Lodewijk van Deyssel100
Een zwerver verliefd de Arthur van Schendel101
De berg van licht de Louis Couperus102
Iskander : de roman van Alexander den Groote de Louis Couperus103
Occupied City de Paul Van Ostaijen104
De Dapperstraat : translated de J. C. Bloem105
Vormen de Martinus Nijhoff106
Eva de Carry van Bruggen107
Schuim en as de J. Slauerhoff108
The Forbidden Realm de J. Slauerhoff109
Houtekiet de Gerard Walschap111
Captain Jan: A Story of Ocean Tugboats de Jan de Hartog112
Eric in the Land of the Insects de Godfried Bomans113
Het dwaallicht de Willem Elsschot114
De vuuraanbidders : roman uit de tachtigjarige oorlog de Simon Vestdijk115
De tranen der acacia's de Willem Frederik Hermans116
The Garden Where the Brass Band Played de Simon Vestdijk117
Menuet de Louis Paul Boon118
Het leven is vurrukkulluk de Remco Campert119
Verzameld werk de Nescio120
Omtrent Deedee de Hugo Claus121
Dubbelspel de Frank Martinus Arion122
Verzamelde gedichten de Lucebert123
Flight of Curlews de Maarten 't Hart124
The Twins de Tessa de Loo125