SDM01

Terme alfabètic: Coneixement; Ciències de la informació; Obres de referènciaBibliografia

Dewmoji: ??

0
Coneixement; Ciències de la informació; Obres de referència
204,856
1
Filosofia; Psicologia
214,316
2
Religió
537,913
3
Ciències socials
1,108,789
4
Llenguatge
170,451
5
Ciència
362,952
6
Ciències aplicades
804,761
7
Art; Lleure
803,871
8
Literatura
1,146,576
9
Geografia; Biografia; Història
674,629
00
Coneixement; Informàtica
116,597
01
Bibliografia
21,600
02
Biblioteconomia
25,785
03
Enciclopèdies
10,009
04
[No assignat]
565
05
Revistes generals
3,842
06
Organitzacions; Museologia
4,414
07
Periodisme; Diaris; Edició
14,871
08
Antologies; Aforismes
5,531
09
Llibres rars
1,642
010
724
011
2,169
012
255
013
60
014
38
015
720
016
17,136
017
214
018
210
019
74

Selected Works under MDS 01X (21,600)

Etiquetes relacionades

«Amics llunyans»

Les classes de l'SDM amb recomanacions significatives s'encavalquen, excloent-hi aquelles sota la mateixa classe de primer nivell.

SDM
Planifica
929.1
History and GeographyBiographyGenealogy; Heraldry Genealogies
929.10
History and GeographyBiographyGenealogy; Heraldry Genealogies
781.66
Arts and RecreationMusicGeneral principles and musical formsTraditions of musicRock {equally instrumental and vocal}
809.3
LiteratureBy TopicHistory and criticism of three or more literaturesFiction
781.64
Arts and RecreationMusicGeneral principles and musical formsTraditions of musicWestern popular music {equally instrumental and vocal}
781.6
Arts and RecreationMusicGeneral principles and musical formsTraditions of music
929
History and GeographyBiographyGenealogy; Heraldry
781
Arts and RecreationMusicGeneral principles and musical forms
784
Arts and RecreationMusicInstruments and instrumental ensembles and their music [formerly: Voice and vocal music]
929.3
History and GeographyBiographyGenealogy; Heraldry Registers of births, baptisms, marriages, deaths
809
LiteratureBy TopicHistory and criticism of three or more literatures
782.42
Arts and RecreationMusicVocal musicSecular Forms of vocal musicSecular songs
782.4
Arts and RecreationMusicVocal musicSecular Forms of vocal music
78X
Arts and RecreationMusic
791.43
Arts and RecreationAmusements and RecreationPublic Entertainments, TV, MoviesFilm, Radio, and TelevisionFilm
428.6
LanguageEnglishStandard English usage (Prescriptive linguistics)Primers (Readers) - English language
92X
History and GeographyBiography
813.52
LiteratureEnglish (North America)American fiction20th Century1900-1944
780
Arts and RecreationMusicMusic
791
Arts and RecreationAmusements and RecreationPublic Entertainments, TV, Movies

Terme alfabètic

Edició de 1922
NO copieu de fonts amb copyright.
Modern Language
L'ús modern de les paraules s'ha de basar en el Sistema Decimal Lliure o en l'edició 1922 de Dewey. El llenguatge i els conceptes poden ser modernitzats. No utilitzeu una font amb drets d'autor.
Emoji
Un sol emoji per aquesta classe de la Classificació Decimal Dewey. L'emoji complet es compondrà d'emojis del nivell superior a aquest.