SDM025.0652

Terme alfabètic: Coneixement; Ciències de la informació; Obres de referènciaBiblioteconomiaAdministració de bibliotequesSense marcarSense marcarSense marcarSense marcar

Dewmoji: ???????

0
Coneixement; Ciències de la informació; Obres de referència
209,376
1
Filosofia; Psicologia
221,217
2
Religió
552,755
3
Ciències socials
1,134,279
4
Llenguatge
175,259
5
Ciència
371,013
6
Ciències aplicades
821,255
7
Art; Lleure
831,003
8
Literatura
1,180,769
9
Geografia; Biografia; Història
695,873
00
Coneixement; Informàtica
118,350
01
Bibliografia
21,785
02
Biblioteconomia
26,573
03
Enciclopèdies
10,519
04
[No assignat]
614
05
Revistes generals
4,374
06
Organitzacions; Museologia
4,483
07
Periodisme; Diaris; Edició
15,323
08
Antologies; Aforismes
5,648
09
Llibres rars
1,707
020
2,860
021
783
022
182
023
301
024
47
025
Administració de biblioteques
10,875
026
1,005
027
Biblioteques generals
4,339
028
Lectura
5,905
029
276
025.0
3,621
025.1
1,347
025.2
693
025.3
1,339
025.4
Sistemes de classificació
794
025.5
1,364
025.6
100
025.7
137
025.8
597
025.9
2
025.00
435
025.01
3
025.02
76
025.03
8
025.04
2,025
025.05
5
025.06
1,046
025.07
16
025.08
3
025.09
3
025.060
35
025.061
6
025.062
66
025.063
215
025.064
3
025.065
61
025.066
182
025.067
57
025.068
10
025.069
97
025.0650
2
025.0651
3
025.0652
5
025.0653
025.0654
12
025.0655
8
025.0656
2
025.0657
6
025.0658
025.0659
2
025.06520
025.06521
025.06522
025.06523
2
025.06524
025.06525
025.06526
025.06527
025.06528
025.06529

Etiquetes relacionades

«Amics llunyans»

Les classes de l'SDM amb recomanacions significatives s'encavalquen, excloent-hi aquelles sota la mateixa classe de primer nivell.

Cap

Terme alfabètic

Edició de 1922
NO copieu de fonts amb copyright.
Llengua moderna
L'ús modern de les paraules s'ha de basar en el Sistema Decimal Lliure o en l'edició 1922 de Dewey. El llenguatge i els conceptes poden ser modernitzats. No utilitzeu una font amb drets d'autor.
Emoji
Un sol emoji per aquesta classe de la Classificació Decimal Dewey. L'emoji complet es compondrà d'emojis del nivell superior a aquest.