SDM086.1

Terme alfabètic: Coneixement; Ciències de la informació; Obres de referènciaAntologies; AforismesSense marcarSense marcar

Dewmoji: ????

0
Coneixement; Ciències de la informació; Obres de referència
204,398
1
Filosofia; Psicologia
214,070
2
Religió
536,824
3
Ciències socials
1,107,525
4
Llenguatge
170,290
5
Ciència
362,661
6
Ciències aplicades
804,140
7
Art; Lleure
802,619
8
Literatura
1,144,868
9
Geografia; Biografia; Història
673,006
00
Coneixement; Informàtica
116,559
01
Bibliografia
21,573
02
Biblioteconomia
25,453
03
Enciclopèdies
9,991
04
[No assignat]
563
05
Revistes generals
3,831
06
Organitzacions; Museologia
4,412
07
Periodisme; Diaris; Edició
14,850
08
Antologies; Aforismes
5,531
09
Llibres rars
1,635
080
1,555
081
1,318
082
1,567
083
200
084
142
085
161
086
103
087
121
088
274
089
90
086.0
086.1
59
086.2
086.3
2
086.4
086.5
086.6
2
086.7
1
086.8
086.9
16

Selected Works under MDS 086.1 (59)

Etiquetes relacionades

«Amics llunyans»

Les classes de l'SDM amb recomanacions significatives s'encavalquen, excloent-hi aquelles sota la mateixa classe de primer nivell.

No n'hi ha cap

Terme alfabètic

Edició de 1922
NO copieu de fonts amb copyright.
Modern Language
L'ús modern de les paraules s'ha de basar en el Sistema Decimal Lliure o en l'edició 1922 de Dewey. El llenguatge i els conceptes poden ser modernitzats. No utilitzeu una font amb drets d'autor.
Emoji
Un sol emoji per aquesta classe de la Classificació Decimal Dewey. L'emoji complet es compondrà d'emojis del nivell superior a aquest.