SDM23

Terme alfabètic: ReligióTeologia cristiana

Dewmoji: ??

0
Coneixement; Ciències de la informació; Obres de referència
216,948
ℹ️
1
Filosofia; Psicologia
229,419
💭
2
Religió
562,779
🙏
3
Ciències socials
1,169,921
👫
4
Llenguatge
177,109
💬
5
Ciència
380,441
🔬
6
Ciències aplicades
844,132
💡
7
Art; Lleure
857,504
🎨
8
Literatura
1,201,263
📚
9
Geografia; Biografia; Història
703,933
🗺️
20
Religió
29,663
🙏
21
Teologia natural
7,967
💭
22
Bíblia
94,826
📖
23
Teologia cristiana
76,139
24
Moral i pràctica cristianes
95,047
📿
25
Església local; Congregacions i ordes religiosos
32,625
🐑
26
Teologia social; Eclesiologia
75,183
27
Història de l'Església
30,339
🔙
28
Esglésies i sectes cristianes
44,107
29
Religions no cristianes
76,883
👓
230
Christianity, Christian theology
25,164
231
Déu
10,315
232
Cristologia
16,578
👨
233
Theological anthropology; Humankind
2,190
🍎
234
Redempció i Gràcia
8,819
💾
235
Spiritual beings (Angels + Devil + Demonology + Saints)
2,507
👼
236
Eschatology; Death; Judgment
4,128
💀
237
[After Death, Etc. (No Longer Used)]
729
☁️
238
Credos; Confessions de fe; Catecismes
2,701
📜
239
Apologètica
3,008
📚

Obres seleccionades sota MDS 23X (76,139)

Etiquetes relacionades

angels (703) Antic Testament (978) Apologètica (19,669) Atonement (1,070) Baptism (753) Biblical Theology (1,387) biografia (2,314) Bíblia (950) C.S. Lewis (1,588) Calvinism (1,515) Catechism (1,481) Catholic (1,407) Catolicisme (1,437) Christian (5,281) Christology (3,580) Ciència (773) Creation (961) Cristianisme (15,210) Devotional (734) Doctrine (2,147) Easter (1,404) Eschatology (2,945) espiritualitat (2,012) Evangelism (1,440) Fe (1,791) Ficció (1,449) filosofia (5,902) God (1,643) Gospel (765) Grace (1,090) heaven (1,716) hell (608) història (3,988) Història de l'Església (2,175) Holiness (748) Holy Spirit (2,527) Jesus Christ (1,797) Jesús (5,356) Justification (660) Kindle (1,169) Llibre il·lustrat (1,027) Mary (763) Nadal (3,997) no ficció (7,402) Nou Testament (1,303) Obra de referència (1,273) Patrística (684) pendent de llegir (7,501) Pneumatology (640) Puritans (639) Reformation (605) Reformed Theology (962) Religió (18,992) Salvation (771) Soteriology (1,546) suffering (1,099) Systematic Theology (4,645) teologia (55,828) Trinity (905) Vida cristiana (13,444)

«Amics llunyans»

Les classes de l'SDM amb recomanacions significatives s'encavalquen, excloent-hi aquelles sota la mateixa classe de primer nivell.

SDM
Planifica
189.4
Philosophy and PsychologyAncient, medieval and eastern philosophyEarly Christian and MedievalScholastic: Scotus, Aquinas, Anselm, Abelard
189
Philosophy and PsychologyAncient, medieval and eastern philosophyEarly Christian and Medieval
576.8
Natural sciences and mathematicsLife Sciences, BiologyGenetics and evolutionEvolution
171
Philosophy and PsychologyEthicsTheories of Ethics
576
Natural sciences and mathematicsLife Sciences, BiologyGenetics and evolution
575
Natural sciences and mathematicsLife Sciences, BiologyPhysiological systems in plants
190
Philosophy and PsychologyModern western philosophyModern Philosophers

Terme alfabètic

Edició de 1922
NO copieu de fonts amb copyright.
Llengua moderna
L'ús modern de les paraules s'ha de basar en el Sistema Decimal Lliure o en l'edició 1922 de Dewey. El llenguatge i els conceptes poden ser modernitzats. No utilitzeu una font amb drets d'autor.
Emoji
Un sol emoji per aquesta classe de la Classificació Decimal Dewey. L'emoji complet es compondrà d'emojis del nivell superior a aquest.