SDM261.7

Terme alfabètic: ReligióTeologia social; EclesiologiaSense marcarSense marcar

Dewmoji: ????

0
Coneixement; Ciències de la informació; Obres de referència
204,856
1
Filosofia; Psicologia
214,316
2
Religió
537,913
3
Ciències socials
1,108,789
4
Llenguatge
170,451
5
Ciència
362,952
6
Ciències aplicades
804,761
7
Art; Lleure
803,871
8
Literatura
1,146,576
9
Geografia; Biografia; Història
674,629
20
Religió
27,442
21
Teologia natural
7,448
22
Bíblia
89,741
23
Teologia cristiana
73,081
24
Moral i pràctica cristianes
91,621
25
Església local; Congregacions i ordes religiosos
31,544
26
Teologia social; Eclesiologia
72,924
27
Història de l'Església
28,839
28
Esglésies i sectes cristianes
41,685
29
Religions no cristianes
73,588
260
2,500
261
18,763
262
Eclesiologia
9,766
263
2,456
264
Culte públic
12,661
265
3,016
266
9,890
267
2,197
268
Catequesi
7,922
269
3,753
261.0
393
261.1
689
261.2
2,504
261.3
11
261.4
6
261.5
2,126
261.6
140
261.7
2,340
261.8
8,252
261.9
14
261.70
610
261.71
1
261.72
107
261.73
24
261.74
261.75
13
261.76
1
261.77
1
261.78
2
261.79

Selected Works under MDS 261.7 (2,340)

Etiquetes relacionades

«Amics llunyans»

Les classes de l'SDM amb recomanacions significatives s'encavalquen, excloent-hi aquelles sota la mateixa classe de primer nivell.

No n'hi ha cap

Terme alfabètic

Edició de 1922
NO copieu de fonts amb copyright.
Modern Language
L'ús modern de les paraules s'ha de basar en el Sistema Decimal Lliure o en l'edició 1922 de Dewey. El llenguatge i els conceptes poden ser modernitzats. No utilitzeu una font amb drets d'autor.
Emoji
Un sol emoji per aquesta classe de la Classificació Decimal Dewey. L'emoji complet es compondrà d'emojis del nivell superior a aquest.