SDM261.873

Terme alfabètic: ReligióTeologia social; EclesiologiaSense marcarSense marcarSense marcarSense marcar

Dewmoji: ??????

0
Coneixement; Ciències de la informació; Obres de referència
204,398
1
Filosofia; Psicologia
214,070
2
Religió
536,824
3
Ciències socials
1,107,524
4
Llenguatge
170,290
5
Ciència
362,661
6
Ciències aplicades
804,139
7
Art; Lleure
802,619
8
Literatura
1,144,859
9
Geografia; Biografia; Història
673,006
20
Religió
27,370
21
Teologia natural
7,435
22
Bíblia
89,613
23
Teologia cristiana
72,937
24
Moral i pràctica cristianes
91,424
25
Església local; Congregacions i ordes religiosos
31,429
26
Teologia social; Eclesiologia
72,784
27
Història de l'Església
28,786
28
Esglésies i sectes cristianes
41,563
29
Religions no cristianes
73,483
260
2,494
261
18,737
262
Eclesiologia
9,755
263
2,448
264
Culte públic
12,636
265
2,996
266
9,864
267
2,194
268
Catequesi
7,911
269
3,749
261.0
393
261.1
687
261.2
2,503
261.3
11
261.4
6
261.5
2,122
261.6
141
261.7
2,338
261.8
8,244
261.9
14
261.80
337
261.81
15
261.82
11
261.83
2,543
261.84
3
261.85
483
261.86
3
261.87
520
261.88
153
261.89
2
261.870
11
261.871
261.872
261.873
414
261.874
2
261.875
261.876
261.877
261.878
261.879
261.8730
33
261.8731
261.8732
16
261.8733
261.8734
261.8735
261.8736
261.8737
261.8738
261.8739

Selected Works under MDS 261.873 (414)

Etiquetes relacionades

«Amics llunyans»

Les classes de l'SDM amb recomanacions significatives s'encavalquen, excloent-hi aquelles sota la mateixa classe de primer nivell.

No n'hi ha cap

Terme alfabètic

Edició de 1922
NO copieu de fonts amb copyright.
Modern Language
L'ús modern de les paraules s'ha de basar en el Sistema Decimal Lliure o en l'edició 1922 de Dewey. El llenguatge i els conceptes poden ser modernitzats. No utilitzeu una font amb drets d'autor.
Emoji
Un sol emoji per aquesta classe de la Classificació Decimal Dewey. L'emoji complet es compondrà d'emojis del nivell superior a aquest.