SDM261.873

Terme alfabètic: ReligióTeologia social; EclesiologiaSense marcarSense marcarSense marcarSense marcar

Dewmoji: ??????

0
Coneixement; Ciències de la informació; Obres de referència
207,584
1
Filosofia; Psicologia
215,749
2
Religió
543,323
3
Ciències socials
1,124,722
4
Llenguatge
163,909
5
Ciència
360,762
6
Ciències aplicades
803,621
7
Art; Lleure
812,640
8
Literatura
1,145,426
9
Geografia; Biografia; Història
673,970
20
Religió
27,938
21
Teologia natural
7,376
22
Bíblia
90,522
23
Teologia cristiana
74,212
24
Moral i pràctica cristianes
92,333
25
Església local; Congregacions i ordes religiosos
31,514
26
Teologia social; Eclesiologia
73,514
27
Història de l'Església
29,256
28
Esglésies i sectes cristianes
42,273
29
Religions no cristianes
74,385
260
2,536
261
19,062
262
Eclesiologia
9,899
263
2,413
264
Culte públic
12,764
265
3,000
266
9,969
267
2,214
268
Catequesi
7,910
269
3,747
261.0
398
261.1
709
261.2
2,543
261.3
12
261.4
8
261.5
2,203
261.6
143
261.7
2,379
261.8
8,339
261.9
13
261.80
340
261.81
15
261.82
11
261.83
2,535
261.84
3
261.85
479
261.86
3
261.87
514
261.88
163
261.89
2
261.870
10
261.871
261.872
261.873
407
261.874
2
261.875
261.876
261.877
261.878
261.879
261.8730
33
261.8731
261.8732
18
261.8733
261.8734
261.8735
261.8736
261.8737
261.8738
261.8739

Obres seleccionades sota MDS 261.873 (407)

Etiquetes relacionades

«Amics llunyans»

Les classes de l'SDM amb recomanacions significatives s'encavalquen, excloent-hi aquelles sota la mateixa classe de primer nivell.

Cap

Terme alfabètic

Edició de 1922
NO copieu de fonts amb copyright.
Llengua moderna
L'ús modern de les paraules s'ha de basar en el Sistema Decimal Lliure o en l'edició 1922 de Dewey. El llenguatge i els conceptes poden ser modernitzats. No utilitzeu una font amb drets d'autor.
Emoji
Un sol emoji per aquesta classe de la Classificació Decimal Dewey. L'emoji complet es compondrà d'emojis del nivell superior a aquest.