SDM363.25

Terme alfabètic: Ciències socialsProblemes socials; Assistència social; AssociacionsProblemes socials generalsPolice ServicesCriminal investigation

Dewmoji: ?????

0
Coneixement; Ciències de la informació; Obres de referència
216,948
ℹ️
1
Filosofia; Psicologia
229,419
💭
2
Religió
562,779
🙏
3
Ciències socials
1,169,921
👫
4
Llenguatge
177,109
💬
5
Ciència
380,441
🔬
6
Ciències aplicades
844,132
💡
7
Art; Lleure
857,504
🎨
8
Literatura
1,201,263
📚
9
Geografia; Biografia; Història
703,933
🗺️
30
Ciències socials
233,885
🧑‍🤝‍🧑
31
Estadística
3,901
📊
32
Política
130,442
👑
33
Economia
202,317
🐂
34
Dret
133,733
⚖️
35
Administració pública; Ciències militars
55,992
👃
36
Problemes socials; Assistència social; Associacions
149,003
🗿
37
Educació
155,278
🎓
38
Comerç; Transport; Telecomunicacions
43,055
🛣
39
Costums; Indumentària; Vida popular
62,315
🎑
360
Associacions; institucions
976
361
Problemes i serveis socials
11,919
🗿
362
Problemes socials individuals; Assistència social
56,525
363
Problemes socials generals
40,616
👝
364
Criminologia
27,858
🔫
365
Presons
3,946
366
Societats secretes (francmaçoneria, templaris)
2,058
🙊
367
Clubs socials
394
🎉
368
Assegurances
2,998
🎲
369
Altres
1,713
👓
363.0
Ciutats
126
🏙
363.1
Public safety programs
5,103
363.2
Police Services
7,459
🚓
363.3
Other Public Safety Concerns
7,404
👝
363.4
Drogues, abortament, pornografia
2,041
🗜
363.5
Vivenda
1,401
🏘
363.6
Public utilities and related services
2,444
🚰
363.7
Problemes mediambientals
12,186
🏞
363.8
Alimentació
1,043
🍲
363.9
Population problems
658
📷
363.20
1,472
363.21
363.22
108
363.23
493
363.24
17
363.25
Criminal investigation
2,248
363.26
1
363.27
1
363.28
Services of special kinds of security and law enforcement agencies
851
363.29
Addiction
23
363.250
360
363.251
363.252
Crime scene and its investigation
70
363.253
1
363.254
Interogation
68
363.255
1
363.256
Forensic sciences
100
363.257
363.258
49
363.259
241

Obres seleccionades sota MDS 363.25 (2,248)

Etiquetes relacionades

«Amics llunyans»

Les classes de l'SDM amb recomanacions significatives s'encavalquen, excloent-hi aquelles sota la mateixa classe de primer nivell.

SDM
Planifica
614.1
TechnologyMedicine and healthPublic HealthRegistration and vital statistics
614
TechnologyMedicine and healthPublic Health
005.8
InformationComputer Science; Knowledge and SystemsComputer programming, programs, data, securityComputer Security
005
InformationComputer Science; Knowledge and SystemsComputer programming, programs, data, security
00X
InformationComputer Science; Knowledge and Systems
0XX
Information

Terme alfabètic

Edició de 1922
NO copieu de fonts amb copyright.
Llengua moderna
L'ús modern de les paraules s'ha de basar en el Sistema Decimal Lliure o en l'edició 1922 de Dewey. El llenguatge i els conceptes poden ser modernitzats. No utilitzeu una font amb drets d'autor.
Emoji
Un sol emoji per aquesta classe de la Classificació Decimal Dewey. L'emoji complet es compondrà d'emojis del nivell superior a aquest.