SDM363.738

Terme alfabètic: Ciències socialsProblemes socials; Assistència social; AssociacionsProblemes socials generalsProblemes mediambientalsEnvironmental problemsPollutants

Dewmoji: ??????

0
Coneixement; Ciències de la informació; Obres de referència
216,948
ℹ️
1
Filosofia; Psicologia
229,419
💭
2
Religió
562,779
🙏
3
Ciències socials
1,169,921
👫
4
Llenguatge
177,109
💬
5
Ciència
380,441
🔬
6
Ciències aplicades
844,132
💡
7
Art; Lleure
857,504
🎨
8
Literatura
1,201,263
📚
9
Geografia; Biografia; Història
703,933
🗺️
30
Ciències socials
233,885
🧑‍🤝‍🧑
31
Estadística
3,901
📊
32
Política
130,442
👑
33
Economia
202,317
🐂
34
Dret
133,733
⚖️
35
Administració pública; Ciències militars
55,992
👃
36
Problemes socials; Assistència social; Associacions
149,003
🗿
37
Educació
155,278
🎓
38
Comerç; Transport; Telecomunicacions
43,055
🛣
39
Costums; Indumentària; Vida popular
62,315
🎑
360
Associacions; institucions
976
361
Problemes i serveis socials
11,919
🗿
362
Problemes socials individuals; Assistència social
56,525
363
Problemes socials generals
40,616
👝
364
Criminologia
27,858
🔫
365
Presons
3,946
366
Societats secretes (francmaçoneria, templaris)
2,058
🙊
367
Clubs socials
394
🎉
368
Assegurances
2,998
🎲
369
Altres
1,713
👓
363.0
Ciutats
126
🏙
363.1
Public safety programs
5,103
363.2
Police Services
7,459
🚓
363.3
Other Public Safety Concerns
7,404
👝
363.4
Drogues, abortament, pornografia
2,041
🗜
363.5
Vivenda
1,401
🏘
363.6
Public utilities and related services
2,444
🚰
363.7
Problemes mediambientals
12,186
🏞
363.8
Alimentació
1,043
🍲
363.9
Population problems
658
📷
363.70
1,561
363.71
5
363.72
Sanitation
1,580
🚮
363.73
Environmental problems
4,931
363.74
Noise pollution
50
363.75
Mortuary science
139
🪦
363.76
6
363.77
2
363.78
Pests and Invasive Species
38
🦟
363.79
2
363.730
63
363.731
67
363.732
9
363.733
2
363.734
363.735
21
363.736
15
363.737
32
363.738
Pollutants
3,002
363.739
Air pollution
937
🏭
363.7380
Standard subdivisions
16
363.7381
363.7382
Oil
40
🛢️
363.7383
363.7384
Toxic chemicals
137
🧪
363.7385
1
363.7386
Acid rain
38
🌧️
363.7387
Fumes, gases, smoke
1,311
🚬
363.7388
363.7389

Obres seleccionades sota MDS 363.738 (3,002)

Etiquetes relacionades

«Amics llunyans»

Les classes de l'SDM amb recomanacions significatives s'encavalquen, excloent-hi aquelles sota la mateixa classe de primer nivell.

Cap

Terme alfabètic

Edició de 1922
NO copieu de fonts amb copyright.
Llengua moderna
L'ús modern de les paraules s'ha de basar en el Sistema Decimal Lliure o en l'edició 1922 de Dewey. El llenguatge i els conceptes poden ser modernitzats. No utilitzeu una font amb drets d'autor.
Emoji
Un sol emoji per aquesta classe de la Classificació Decimal Dewey. L'emoji complet es compondrà d'emojis del nivell superior a aquest.