SDM60

Terme alfabètic: Ciències aplicadesCiències aplicades

Dewmoji: ??

0
Coneixement; Ciències de la informació; Obres de referència
204,856
1
Filosofia; Psicologia
214,316
2
Religió
537,913
3
Ciències socials
1,108,789
4
Llenguatge
170,451
5
Ciència
362,952
6
Ciències aplicades
804,761
7
Art; Lleure
803,871
8
Literatura
1,146,576
9
Geografia; Biografia; Història
674,629
60
Ciències aplicades
7,762
61
Medicina
261,512
62
Enginyeria
135,322
63
Agricultura; Ramaderia; Zootècnia
75,338
64
Economia domèstica; Govern de la casa; Hostaleria
147,874
65
Empresa
126,365
66
Tecnologia química
16,557
67
Indústria pesant
7,056
68
Indústria lleugera
17,044
69
Construcció
9,931
600
2,274
601
443
602
262
603
Diccionaris i enciclopèdies de tecnologia
296
604
747
605
568
606
81
607
Estudi de les Ciències aplicades
579
608
582
609
1,930

Selected Works under MDS 60X (7,762)

Etiquetes relacionades

«Amics llunyans»

Les classes de l'SDM amb recomanacions significatives s'encavalquen, excloent-hi aquelles sota la mateixa classe de primer nivell.

SDM
Planifica
509
Natural sciences and mathematicsGeneral ScienceHistory, geographic treatment, biography
303.48
Social SciencesSocial SciencesSocial ProcessesSocial changeCauses of change
303.4
Social SciencesSocial SciencesSocial ProcessesSocial change
500
Natural sciences and mathematicsGeneral ScienceGeneral Science
50X
Natural sciences and mathematicsGeneral Science
303
Social SciencesSocial SciencesSocial Processes
52X
Natural sciences and mathematicsAstronomy
03X
InformationDictionaries and Encyclopedias
55X
Natural sciences and mathematicsEarth sciences & geology
909
History and GeographyHistoryWorld history
551
Natural sciences and mathematicsEarth sciences & geologyGeology, Hydrology Meteorology
530
Natural sciences and mathematicsPhysicsPhysics
90X
History and GeographyHistory
5XX
Natural sciences and mathematics
57X
Natural sciences and mathematicsLife Sciences, Biology
004
InformationComputing and InformationComputer science
53X
Natural sciences and mathematicsPhysics
93X
History and GeographyAncient World
973
History and GeographyNorth AmericaUnited States
59X
Natural sciences and mathematicsZoology

Terme alfabètic

Edició de 1922
NO copieu de fonts amb copyright.
Modern Language
L'ús modern de les paraules s'ha de basar en el Sistema Decimal Lliure o en l'edició 1922 de Dewey. El llenguatge i els conceptes poden ser modernitzats. No utilitzeu una font amb drets d'autor.
Emoji
Un sol emoji per aquesta classe de la Classificació Decimal Dewey. L'emoji complet es compondrà d'emojis del nivell superior a aquest.