SDM621.381045

Terme alfabètic: Ciències aplicadesEnginyeriaFísica aplicadaSense marcarSense marcarSense marcarSense marcarSense marcarSense marcar

Dewmoji: ?????????

0
Coneixement; Ciències de la informació; Obres de referència
208,522
1
Filosofia; Psicologia
219,689
2
Religió
550,965
3
Ciències socials
1,129,850
4
Llenguatge
174,211
5
Ciència
368,870
6
Ciències aplicades
818,452
7
Art; Lleure
829,148
8
Literatura
1,174,894
9
Geografia; Biografia; Història
690,818
60
Ciències aplicades
7,923
61
Medicina
265,792
62
Enginyeria
137,449
63
Agricultura; Ramaderia; Zootècnia
76,818
64
Economia domèstica; Govern de la casa; Hostaleria
151,088
65
Empresa
128,041
66
Tecnologia química
16,747
67
Indústria pesant
7,132
68
Indústria lleugera
17,366
69
Construcció
10,096
620
Enginyeria
18,675
621
Física aplicada
41,397
622
3,307
623
13,854
624
7,176
625
5,520
626
63
627
1,674
628
6,310
629
Branques de l'Enginyeria diverses
39,473
621.0
1,100
621.1
574
621.2
252
621.3
29,499
621.4
3,540
621.5
396
621.6
140
621.7
161
621.8
2,349
621.9
1,254
621.30
430
621.31
4,256
621.32
346
621.33
39
621.34
102
621.35
32
621.36
2,547
621.37
138
621.38
17,855
621.39
2,152
621.380
234
621.381
7,934
621.382
3,631
621.383
32
621.384
3,208
621.385
316
621.386
47
621.387
22
621.388
700
621.389
927
621.3810
356
621.3811
10
621.3812
621.3813
265
621.3814
7
621.3815
3,844
621.3816
621.3817
184
621.3818
12
621.3819
451
621.38100
621.38101
20
621.38102
64
621.38103
19
621.38104
195
621.38105
9
621.38106
8
621.38107
29
621.38108
621.38109
12
621.381040
621.381041
621.381042
3
621.381043
3
621.381044
40
621.381045
85
621.381046
57
621.381047
621.381048
621.381049
621.3810450
3
621.3810451
621.3810452
621.3810453
621.3810454
621.3810455
621.3810456
621.3810457
621.3810458
621.3810459

Obres seleccionades sota MDS 621.381045 (85)

Etiquetes relacionades

«Amics llunyans»

Les classes de l'SDM amb recomanacions significatives s'encavalquen, excloent-hi aquelles sota la mateixa classe de primer nivell.

Cap

Terme alfabètic

Edició de 1922
NO copieu de fonts amb copyright.
Llengua moderna
L'ús modern de les paraules s'ha de basar en el Sistema Decimal Lliure o en l'edició 1922 de Dewey. El llenguatge i els conceptes poden ser modernitzats. No utilitzeu una font amb drets d'autor.
Emoji
Un sol emoji per aquesta classe de la Classificació Decimal Dewey. L'emoji complet es compondrà d'emojis del nivell superior a aquest.