SDM621.384187

Terme alfabètic: Ciències aplicadesEnginyeriaFísica aplicadaSense marcarSense marcarSense marcarSense marcarSense marcarSense marcar

Dewmoji: ?????????

0
Coneixement; Ciències de la informació; Obres de referència
207,584
1
Filosofia; Psicologia
215,749
2
Religió
543,323
3
Ciències socials
1,124,722
4
Llenguatge
163,909
5
Ciència
360,762
6
Ciències aplicades
803,621
7
Art; Lleure
812,640
8
Literatura
1,145,426
9
Geografia; Biografia; Història
673,970
60
Ciències aplicades
7,648
61
Medicina
263,212
62
Enginyeria
134,590
63
Agricultura; Ramaderia; Zootècnia
75,310
64
Economia domèstica; Govern de la casa; Hostaleria
146,094
65
Empresa
126,513
66
Tecnologia química
16,522
67
Indústria pesant
6,932
68
Indústria lleugera
16,960
69
Construcció
9,840
620
Enginyeria
18,814
621
Física aplicada
41,091
622
3,222
623
13,304
624
7,136
625
4,843
626
50
627
1,614
628
6,294
629
Branques de l'Enginyeria diverses
38,222
621.0
1,101
621.1
557
621.2
238
621.3
29,379
621.4
3,552
621.5
400
621.6
138
621.7
116
621.8
2,314
621.9
1,235
621.30
414
621.31
4,299
621.32
340
621.33
39
621.34
103
621.35
28
621.36
2,582
621.37
119
621.38
17,758
621.39
2,127
621.380
214
621.381
7,930
621.382
3,637
621.383
33
621.384
3,194
621.385
301
621.386
46
621.387
22
621.388
684
621.389
898
621.3840
87
621.3841
1,204
621.3842
18
621.3843
4
621.3844
1
621.3845
679
621.3846
5
621.3847
621.3848
333
621.3849
621.38410
6
621.38411
58
621.38412
56
621.38413
180
621.38414
621.38415
56
621.38416
216
621.38417
8
621.38418
69
621.38419
103
621.384180
5
621.384181
621.384182
621.384183
621.384184
621.384185
621.384186
621.384187
6
621.384188
621.384189

Etiquetes relacionades

«Amics llunyans»

Les classes de l'SDM amb recomanacions significatives s'encavalquen, excloent-hi aquelles sota la mateixa classe de primer nivell.

Cap

Terme alfabètic

Edició de 1922
NO copieu de fonts amb copyright.
Llengua moderna
L'ús modern de les paraules s'ha de basar en el Sistema Decimal Lliure o en l'edició 1922 de Dewey. El llenguatge i els conceptes poden ser modernitzats. No utilitzeu una font amb drets d'autor.
Emoji
Un sol emoji per aquesta classe de la Classificació Decimal Dewey. L'emoji complet es compondrà d'emojis del nivell superior a aquest.