SDM621.3893

Terme alfabètic: Ciències aplicadesEnginyeriaFísica aplicadaSense marcarSense marcarSense marcarSense marcar

Dewmoji: ???????

0
Coneixement; Ciències de la informació; Obres de referència
204,857
1
Filosofia; Psicologia
214,316
2
Religió
537,913
3
Ciències socials
1,108,790
4
Llenguatge
170,434
5
Ciència
362,952
6
Ciències aplicades
804,760
7
Art; Lleure
803,871
8
Literatura
1,146,628
9
Geografia; Biografia; Història
674,627
60
Ciències aplicades
7,762
61
Medicina
261,513
62
Enginyeria
135,322
63
Agricultura; Ramaderia; Zootècnia
75,338
64
Economia domèstica; Govern de la casa; Hostaleria
147,873
65
Empresa
126,364
66
Tecnologia química
16,557
67
Indústria pesant
7,056
68
Indústria lleugera
17,044
69
Construcció
9,931
620
Enginyeria
18,405
621
Física aplicada
40,918
622
3,248
623
13,628
624
7,107
625
5,372
626
61
627
1,640
628
6,251
629
Branques de l'Enginyeria diverses
38,692
621.0
1,101
621.1
564
621.2
241
621.3
29,142
621.4
3,491
621.5
387
621.6
138
621.7
158
621.8
2,315
621.9
1,235
621.30
424
621.31
4,169
621.32
340
621.33
36
621.34
98
621.35
28
621.36
2,526
621.37
129
621.38
17,690
621.39
2,118
621.380
230
621.381
7,871
621.382
3,602
621.383
29
621.384
3,170
621.385
314
621.386
46
621.387
22
621.388
692
621.389
923
621.3890
621.3891
621.3892
99
621.3893
403
621.3894
621.3895
8
621.3896
1
621.3897
22
621.3898
621.3899
1
621.38930
28
621.38931
621.38932
67
621.38933
53
621.38934
621.38935
621.38936
621.38937
621.38938
621.38939

Selected Works under MDS 621.3893 (403)

Etiquetes relacionades

«Amics llunyans»

Les classes de l'SDM amb recomanacions significatives s'encavalquen, excloent-hi aquelles sota la mateixa classe de primer nivell.

No n'hi ha cap

Terme alfabètic

Edició de 1922
NO copieu de fonts amb copyright.
Modern Language
L'ús modern de les paraules s'ha de basar en el Sistema Decimal Lliure o en l'edició 1922 de Dewey. El llenguatge i els conceptes poden ser modernitzats. No utilitzeu una font amb drets d'autor.
Emoji
Un sol emoji per aquesta classe de la Classificació Decimal Dewey. L'emoji complet es compondrà d'emojis del nivell superior a aquest.