SDM623.7475

Terme alfabètic: Ciències aplicadesEnginyeriaSense marcarSense marcarSense marcarSense marcarSense marcar

Dewmoji: ???????

0
Coneixement; Ciències de la informació; Obres de referència
204,856
1
Filosofia; Psicologia
214,316
2
Religió
537,913
3
Ciències socials
1,108,789
4
Llenguatge
170,451
5
Ciència
362,952
6
Ciències aplicades
804,761
7
Art; Lleure
803,871
8
Literatura
1,146,576
9
Geografia; Biografia; Història
674,629
60
Ciències aplicades
7,762
61
Medicina
261,512
62
Enginyeria
135,322
63
Agricultura; Ramaderia; Zootècnia
75,338
64
Economia domèstica; Govern de la casa; Hostaleria
147,874
65
Empresa
126,365
66
Tecnologia química
16,557
67
Indústria pesant
7,056
68
Indústria lleugera
17,044
69
Construcció
9,931
620
Enginyeria
18,405
621
Física aplicada
40,918
622
3,248
623
13,628
624
7,107
625
5,372
626
61
627
1,640
628
6,251
629
Branques de l'Enginyeria diverses
38,692
623.0
166
623.1
232
623.2
21
623.3
53
623.4
2,060
623.5
52
623.6
33
623.7
3,830
623.8
6,762
623.9
17
623.70
2
623.71
18
623.72
2
623.73
49
623.74
3,296
623.75
8
623.76
3
623.77
5
623.78
623.79
623.740
14
623.741
623.742
623.743
8
623.744
1
623.745
1
623.746
1,910
623.747
572
623.748
623.749
4
623.7470
20
623.7471
623.7472
36
623.7473
623.7474
6
623.7475
469
623.7476
1
623.7477
623.7478
623.7479
623.74750
50
623.74751
623.74752
258
623.74753
623.74754
623.74755
623.74756
623.74757
623.74758
623.74759

Selected Works under MDS 623.7475 (469)

Etiquetes relacionades

«Amics llunyans»

Les classes de l'SDM amb recomanacions significatives s'encavalquen, excloent-hi aquelles sota la mateixa classe de primer nivell.

No n'hi ha cap

Terme alfabètic

Edició de 1922
NO copieu de fonts amb copyright.
Modern Language
L'ús modern de les paraules s'ha de basar en el Sistema Decimal Lliure o en l'edició 1922 de Dewey. El llenguatge i els conceptes poden ser modernitzats. No utilitzeu una font amb drets d'autor.
Emoji
Un sol emoji per aquesta classe de la Classificació Decimal Dewey. L'emoji complet es compondrà d'emojis del nivell superior a aquest.