SDM657.45

Terme alfabètic: Ciències aplicadesEmpresaComptabilitatSense marcarSense marcar

Dewmoji: ?????

0
Coneixement; Ciències de la informació; Obres de referència
204,398
1
Filosofia; Psicologia
214,071
2
Religió
536,823
3
Ciències socials
1,107,524
4
Llenguatge
170,290
5
Ciència
362,661
6
Ciències aplicades
804,138
7
Art; Lleure
802,619
8
Literatura
1,144,859
9
Geografia; Biografia; Història
673,007
60
Ciències aplicades
7,750
61
Medicina
261,323
62
Enginyeria
135,252
63
Agricultura; Ramaderia; Zootècnia
75,235
64
Economia domèstica; Govern de la casa; Hostaleria
147,743
65
Empresa
126,306
66
Tecnologia química
16,532
67
Indústria pesant
7,038
68
Indústria lleugera
17,038
69
Construcció
9,921
650
Empresa
15,391
651
2,835
652
1,965
653
563
654
229
655
727
656
446
657
Comptabilitat
7,714
658
91,652
659
4,784
657.0
1,512
657.1
37
657.2
201
657.3
675
657.4
1,240
657.5
8
657.6
45
657.7
199
657.8
470
657.9
450
657.40
657.41
657.42
310
657.43
657.44
8
657.45
685
657.46
68
657.47
5
657.48
114
657.49
1
657.450
125
657.451
657.452
11
657.453
14
657.454
657.455
657.456
657.457
3
657.458
148
657.459

Selected Works under MDS 657.45 (685)

Etiquetes relacionades

«Amics llunyans»

Les classes de l'SDM amb recomanacions significatives s'encavalquen, excloent-hi aquelles sota la mateixa classe de primer nivell.

No n'hi ha cap

Terme alfabètic

Edició de 1922
NO copieu de fonts amb copyright.
Modern Language
L'ús modern de les paraules s'ha de basar en el Sistema Decimal Lliure o en l'edició 1922 de Dewey. El llenguatge i els conceptes poden ser modernitzats. No utilitzeu una font amb drets d'autor.
Emoji
Un sol emoji per aquesta classe de la Classificació Decimal Dewey. L'emoji complet es compondrà d'emojis del nivell superior a aquest.