SDM681.763

Terme alfabètic: Ciències aplicadesIndústria lleugeraSense marcarSense marcarSense marcarSense marcar

Dewmoji: ??????

0
Coneixement; Ciències de la informació; Obres de referència
204,856
1
Filosofia; Psicologia
214,316
2
Religió
537,913
3
Ciències socials
1,108,789
4
Llenguatge
170,451
5
Ciència
362,952
6
Ciències aplicades
804,761
7
Art; Lleure
803,871
8
Literatura
1,146,576
9
Geografia; Biografia; Història
674,629
60
Ciències aplicades
7,762
61
Medicina
261,512
62
Enginyeria
135,322
63
Agricultura; Ramaderia; Zootècnia
75,338
64
Economia domèstica; Govern de la casa; Hostaleria
147,874
65
Empresa
126,365
66
Tecnologia química
16,557
67
Indústria pesant
7,056
68
Indústria lleugera
17,044
69
Construcció
9,931
680
383
681
2,631
682
200
683
1,911
684
3,660
685
333
686
4,403
687
395
688
3,102
689
26
681.0
19
681.1
914
681.2
600
681.3
89
681.4
217
681.5
5
681.6
178
681.7
380
681.8
71
681.9
681.70
2
681.71
681.72
681.73
681.74
681.75
75
681.76
285
681.77
681.78
1
681.79
681.760
52
681.761
107
681.762
681.763
68
681.764
681.765
681.766
12
681.767
28
681.768
681.769
681.7630
4
681.7631
43
681.7632
681.7633
681.7634
681.7635
681.7636
3
681.7637
681.7638
681.7639

Selected Works under MDS 681.763 (68)

Etiquetes relacionades

«Amics llunyans»

Les classes de l'SDM amb recomanacions significatives s'encavalquen, excloent-hi aquelles sota la mateixa classe de primer nivell.

No n'hi ha cap

Terme alfabètic

Edició de 1922
NO copieu de fonts amb copyright.
Modern Language
L'ús modern de les paraules s'ha de basar en el Sistema Decimal Lliure o en l'edició 1922 de Dewey. El llenguatge i els conceptes poden ser modernitzats. No utilitzeu una font amb drets d'autor.
Emoji
Un sol emoji per aquesta classe de la Classificació Decimal Dewey. L'emoji complet es compondrà d'emojis del nivell superior a aquest.