DataLounge

Aquest grup està oficialment inactiu. Són coses que passen. Si vols reviscolar aquest grup o bé crear-ne un de nou sobre el mateix tema mira aquesta pàgina.

LibraryThing's celebration of 10 Years of Gay Gossip, Politics, Pointless Bitchery, and Book Loving.

This is a feature balloon