Best of British

Aquest grup està oficialment inactiu. Són coses que passen. Si vols reviscolar aquest grup o bé crear-ne un de nou sobre el mateix tema mira aquesta pàgina.

A friendly forum to discuss British authors. Any genre - crime, romance, thrillers, high-brow or mass market - they can be dead or alive but who are your Best of British authors?

This is a feature balloon