INFJ

Aquest grup està oficialment inactiu. Són coses que passen. Si vols reviscolar aquest grup o bé crear-ne un de nou sobre el mateix tema mira aquesta pàgina.

For the Myers-Briggs personality type
Introverted iNtuitive Feeling Judging.

This is a feature balloon