SèrieScientific American [Periodical]

340 Obres Popularitat 45,064 (105 Membres) 504 Llibres 2 Ressenyes ½ 2.5
Scientific American, October 7, 1905, vol 93 no 15 per Orson Desaix Munn 1 exemplars93.15
Scientific American, August 28, 1845, vol 1 no 1 per Rufus M. Porter 1 exemplarsvol. 1, no. 1
Scientific American vol 1 per Rufus M. Porter 1 exemplars, 1 ressenyavol. 1
Scientific American, September 26, 1846, vol 2 no 1 per Rufus M. Porter 2 exemplarsvol. 2, no. 1
Scientific American, October 10, 1846, vol 2 no 3 per Rufus M. Porter 1 exemplarsvol. 2, no. 3
Scientific American, November 22, 1862, vol 7 no 21 per Orson Desaix Munn 1 exemplarsvol. 7, no. 21
Scientific American, February 15, 1890, vol 62 no 7 per Orson Desaix Munn 1 exemplarsvol. 62, no. 7
Scientific American, 1894 per Orson Desaix Munn 1 exemplarsvols. 70 & 71
Scientific American, March 23, 1895, vol 72 no 12 per Orson Desaix Munn 1 exemplarsvol. 72, no. 12
Scientific American, December 5, 1896, vol 75 no 23 per Orson Desaix Munn 1 exemplarsvol. 75, no. 23
Scientific American January-June 1897, vol 76 per Orson Desaix Munn 1 exemplarsvol. 76
Scientific American, May 13, 1899, vol 80 no 19 per Orson Desaix Munn 1 exemplarsvol. 80, no. 19
Scientific American, January 27, 1900, vol 82 no 4 per Orson Desaix Munn 1 exemplarsvol. 82, no. 4
Scientific American, March 1, 1902, vol 86 no 9 per Orson Desaix Munn 1 exemplarsvol. 86, no. 9
Scientific American, April 11, 1903, vol 88 no 15 per Orson Desaix Munn 1 exemplarsvol. 88, no. 15
Scientific American, January 9, 1904, vol 90 no 2 per Orson Desaix Munn 1 exemplarsvol. 90, no. 2
Scientific American, January 30, 1904, vol 90 no 5 per Orson Desaix Munn 1 exemplarsvol. 90, no. 5
Scientific American, January 28, 1905, vol 92 no 4 per Orson Desaix Munn 1 exemplarsvol. 92, no. 4
Scientific American, January 13, 1906, vol 94 no 2 per Orson Desaix Munn 1 exemplarsvol. 94, no. 2
Scientific American, October 20, 1906, vol 95 no 16 per Orson Desaix Munn 1 exemplarsvol. 95, no. 16
Scientific American, January 12, 1907, vol 96 no 2 per Orson Desaix Munn 1 exemplarsvol. 96, no. 2
Scientific American, November 9, 1907, vol 97 no 19 per Charles Allen Munn 1 exemplarsvol. 97, no. 19
Scientific American, January 16, 1909, vol 100 no 3 per Charles Allen Munn 1 exemplarsvol. 100, no. 3
Scientific American January-June 1912, vol 106 per Charles Allen Munn 1 exemplarsvol. 106
Scientific American, January 1, 1916, vol 114 no 1 per Charles Allen Munn 1 exemplarsvol. 114, no. 1
Scientific American January-June 1917, vol 116 per Charles Allen Munn 1 exemplarsvol. 116
Scientific American, 1917-1918 per Charles Allen Munn 1 exemplarsvols. 116-119
Scientific American, August 1927, vol 137 no 2 per Orson Desaix Munn II 1 exemplarsvol. 137, no. 2
Scientific American, September 1928, vol 139 no 3 per Orson Desaix Munn II 1 exemplarsvol. 139, no. 3
Scientific American, 1928 per Orson Desaix Munn II 1 exemplarsvols. 138 & 139
Scientific American, June 1952, vol 186 no 6 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 186, no. 6
Scientific American, 1952 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvols. 186 & 187
Scientific American vol 201 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 201
Scientific American July-December 1964, vol 211 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 211
Scientific American vol 212 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 212
Scientific American, November 1965, vol 213 no 3 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 213, no. 3
Scientific American, November 1966, vol 215 no 5 per Dennis Flanagan 0 exemplarsvol. 215, no. 5
Scientific American, Vol. 216 (1967); H. 01-04 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 216, nos. 1-4
Scientific American, Vol. 216 (1967); H. 05-08 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 216, nos. 5-6/vol. 217, nos. 1-2
Scientific American, Vol. 217 (1967); H. 09-12 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 217, nos. 3-6
Scientific American vol 217 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 217
Scientific American, Vol. 218 (1968); H. 01-04 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 218, nos. 1-4
Scientific American vol 218 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 218
Scientific American, Vol. 218 (1968); H. 05-08 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 218, nos. 5-6/vol. 219, nos. 1-2
Scientific American vol 219 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 219
Scientific American vol 221 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 221
Scientific American vol 222 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 222
Scientific American, November 1970, vol 223 no 5 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 223, no. 5
Scientific American vol 223 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 223
Scientific American, January 1971, vol 224 no 1 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 224, no. 1
Scientific American, February 1971, vol 224 no 2 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 224, no. 2
Scientific American, August 1971, vol 225 no 2 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 225, no. 2
Scientific American vol 225 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 225
Scientific American, February 1972, vol 226 no 2 per Dennis Flanagan 2 exemplarsvol. 226, no. 2
Scientific American, March 1972, vol 226 no 3 per Dennis Flanagan 0 exemplarsvol. 226, no. 3
Scientific American vol 226 per Dennis Flanagan 2 exemplarsvol. 226
Scientific American vol 227 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 227
Scientific American vol 228 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 228
Scientific American vol 229 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 229
Scientific American, January 1974, vol 230 no 1 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 230, no. 1
Scientific American vol 230 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 230
Scientific American vol 231 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 231
Scientific American, February 1975, vol 232 no 2 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 232, no. 2
Scientific American vol 232 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 232
Scientific American vol 233 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 233
Scientific American, March 1976, vol 234 no 3 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 234, no. 3
Scientific American vol 234 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 234
Scientific American, August 1976, vol 235 no 2 per Dennis Flanagan 1 exemplars, 1 ressenyavol. 235, no. 2
Scientific American, September 1976, vol 235 no 3 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 235, no. 3
Scientific American vol 235 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 235
Scientific American, March 1977, vol 236 no 3 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 236, no. 3
Scientific American vol 236 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 236
Scientific American vol 237 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 237
Scientific American vol 238 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 238
Scientific American vol 239 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 239
Scientific American, March 1979, vol 240 no 3 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 240, no. 3
Scientific American vol 240 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 240
Scientific American, September 1979, vol 241 no 3 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 241, no. 3
Scientific American vol 241 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 241
Scientific American vol 242 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 242
Scientific American vol 243 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 243
Scientific American vol 244 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 244
Scientific American vol 245 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 245
Scientific American, January 1982, vol 246 no 1 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 246, no. 1
Scientific American, June 1982, vol 246 no 6 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 246, no. 6
Scientific American vol 246 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 246
Scientific American, September 1982, vol 247 no 3 per Dennis Flanagan 4 exemplarsvol. 247, no. 3
Scientific American vol 247 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 247
Scientific American, March 1983, vol 248 no 3 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 248, no. 3
Scientific American vol 248 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 248
Scientific American, September 1983, vol 249 no 3 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 249, no. 3
Scientific American, December 1983, vol 249 no 6 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 249, no. 6
Scientific American vol 249 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 249
Scientific American, May 1984, vol 250 no 5 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 250, no. 5
Scientific American vol 250 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 250
Scientific American, September 1984, vol 251 no 3 per Dennis Flanagan 2 exemplarsvol. 251, no. 3
Scientific American vol 251 per Dennis Flanagan 1 exemplarsvol. 251
Scientific American vol 252 per Jonathan Piel 1 exemplarsvol. 252
Scientific American, August 1985, vol 253 no 2 per Jonathan Piel 1 exemplarsvol. 253, no. 2
Scientific American, October 1985, vol 253 no 4 per Jonathan Piel 1 exemplarsvol. 253, no. 4
Scientific American vol 253 per Jonathan Piel 1 exemplarsvol. 253
Scientific American vol 254 per Jonathan Piel 1 exemplarsvol. 254
Scientific American, October 1986, vol 255 no 4 per Jonathan Piel 1 exemplarsvol. 255, no. 4
Scientific American vol 255 per Jonathan Piel 1 exemplarsvol. 255
Scientific American vol 256 per Jonathan Piel 1 exemplarsvol. 256
Scientific American vol 257 per Jonathan Piel 1 exemplarsvol. 257
Scientific American vol 258 per Jonathan Piel 1 exemplarsvol. 258
Scientific American vol 259 per Jonathan Piel 1 exemplarsvol. 259
Scientific American vol 260 per Jonathan Piel 1 exemplarsvol. 260
Scientific American, October 1989, vol 261 no 4 per Jonathan Piel 1 exemplarsvol. 261, no. 4
Scientific American vol 261 per Jonathan Piel 1 exemplarsvol. 261
Scientific American, April 1990, vol 262 no 4 per Jonathan Piel 1 exemplarsvol. 262, no. 4
Scientific American vol 262 per Jonathan Piel 1 exemplarsvol. 262
Scientific American vol 263 per Jonathan Piel 1 exemplarsvol. 263
Scientific American vol 264 per Jonathan Piel 1 exemplarsvol. 264
Scientific American, August 1991, vol 265 no 2 per Jonathan Piel 1 exemplarsvol. 265, no. 2
Scientific American vol 265 per Jonathan Piel 1 exemplarsvol. 265
Scientific American vol 266 per Jonathan Piel 1 exemplarsvol. 266
Scientific American, September 1992, vol 267 no 3: Special Issue Mind and Brain per Jonathan Piel 5 exemplarsvol. 267, no. 3
Scientific American vol 267 per Jonathan Piel 1 exemplarsvol. 267
Scientific American vol 268 per Jonathan Piel 1 exemplarsvol. 268
Scientific American, July 1993, vol 269 no 1 per Jonathan Piel 1 exemplarsvol. 269, no. 1
Scientific American, August 1993, vol 269 no 2 per Jonathan Piel 2 exemplarsvol. 269, no. 2
Scientific American, November 1993, vol 269 no 5 per Jonathan Piel 1 exemplarsvol. 269, no. 5
Scientific American vol 269 per Jonathan Piel 1 exemplarsvol. 269
Scientific American, January 1994, vol 270 no 1 per Jonathan Piel 3 exemplarsvol. 270, no. 1
Scientific American, April 1994, vol 270 no 4 per Jonathan Piel 1 exemplarsvol. 270, no. 4
Scientific American vol 270 per Jonathan Piel 1 exemplarsvol. 270
Scientific American, August 1994, vol 271 no 2 per Jonathan Piel 1 exemplarsvol. 271, no. 2
Scientific American vol 271 per Jonathan Piel 1 exemplarsvol. 271
Scientific American, January 1995, vol 272 no 1 per John Rennie 1 exemplarsvol. 272, no. 1
Scientific American, February 1995, vol 272 no 2 per John Rennie 4 exemplarsvol. 272, no. 2
Scientific American, April 1995, vol 272 no 4 per John Rennie 1 exemplarsvol. 272, no. 4
Scientific American, June 1995, vol 272 no 6 per John Rennie 1 exemplarsvol. 272, no. 6
Scientific American, July 1995, vol 273 no 1 per John Rennie 1 exemplarsvol. 273, no. 1
Scientific American, October 1995, vol 273 no 4 per John Rennie 1 exemplarsvol. 273, no. 4
Scientific American, November 1995, vol 273 no 5 per John Rennie 2 exemplarsvol. 273, no. 5
Scientific American vol 273 per John Rennie 1 exemplarsvol. 273
Scientific American vol 274 per John Rennie 1 exemplarsvol. 274
Scientific American vol 275 per John Rennie 1 exemplarsvol. 275
Scientific American, April 1997, vol 276 no 4 per John Rennie 2 exemplarsvol. 276, no. 4
Scientific American vol 276 per John Rennie 1 exemplarsvol. 276
Scientific American vol 277 per John Rennie 1 exemplarsvol. 277
Scientific American, April 1998, vol 278 no 4 per John Rennie 1 exemplarsvol. 278, no. 4
Scientific American, May 1998, vol 278 no 5 per John Rennie 1 exemplarsvol. 278, no. 5
Scientific American vol 278 per John Rennie 1 exemplarsvol. 278
Scientific American, October 1998, vol 279 no 4 per John Rennie 1 exemplarsvol. 279, no. 4
Scientific American vol 279 per John Rennie 1 exemplarsvol. 279
Scientific American, January 1999, vol 280 no 1 per John Rennie 2 exemplarsvol. 280, no. 1
Scientific American, February 1999, vol 280 no 2 per John Rennie 1 exemplarsvol. 280, no. 2
Scientific American vol 280 per John Rennie 1 exemplarsvol. 280
Scientific American, July 1999, vol 281 no 1 per John Rennie 1 exemplarsvol. 281, no. 1
Scientific American, September 1999, vol 281 no 3 per John Rennie 1 exemplarsvol. 281, no. 3
Scientific American, October 1999, vol 281 no 4 per John Rennie 1 exemplarsvol. 281, no. 4
Scientific American, November 1999, vol 281 no 5 per John Rennie 1 exemplarsvol. 281, no. 5
Scientific American, December 1999, Volume 281, Number 6 per John Rennie 1 exemplarsvol. 281, no. 6
Scientific American vol 281 per John Rennie 1 exemplarsvol. 281
Scientific American, January 2000, vol 282 no 1 per John Rennie 1 exemplarsvol. 282, no. 1
Scientific American, May 2000, vol 282 no 5 per John Rennie 1 exemplarsvol. 282, no. 5
Scientific American vol 282 per John Rennie 1 exemplarsvol. 282
Scientific American vol 283 per John Rennie 1 exemplarsvol. 283
Scientific American, June 2001, vol 284 no 6 per John Rennie 1 exemplarsvol. 284, no. 6
Scientific American vol 284 per John Rennie 1 exemplarsvol. 284
Scientific American vol 285 per John Rennie 1 exemplarsvol. 285
Scientific American, June 2002, vol 286 no 6 per John Rennie 0 exemplarsvol. 286, no. 6
Scientific American vol 286 per John Rennie 1 exemplarsvol. 286
Scientific American, August 2002, vol 287 no 2 per John Rennie 1 exemplarsvol. 287, no. 2
Scientific American, September 2002, vol 287 no 3 Special Edition A Matter of Time per John Rennie 2 exemplarsvol. 287, no. 3
Scientific American, November 2002, vol 287 no 5 per John Rennie 2 exemplarsvol. 287, no. 5
Scientific American, December 2002, vol 287 no 6 per John Rennie 1 exemplarsvol. 287, no. 6
Scientific American vol 287 per John Rennie 1 exemplarsvol. 287
Scientific American, March 2003, vol 288 no 3 per John Rennie 2 exemplarsvol. 288, no. 3
Scientific American, June 2003, vol 288 no 6 per John Rennie 1 exemplarsvol. 288, no. 6
Scientific American vol 288 per John Rennie 1 exemplarsvol. 288
Scientific American, December 2003, vol 289 no 6 per John Rennie 1 exemplarsvol. 289, no. 6
Scientific American, 2003 per John Rennie 1 exemplarsvols. 288 & 289
Scientific American, April 2004, vol 290 no 4 per John Rennie 2 exemplarsvol. 290, no. 4
Scientific American, May 2004, vol 290 no 5 per John Rennie 2 exemplarsvol. 290, no. 5
Scientific American, June 2004, vol 290 no 6 per John Rennie 1 exemplarsvol. 290, no. 6
Scientific American, July 2004, vol 291 no 1 per John Rennie 1 exemplarsvol. 291, no. 1
Scientific American, August 2004, vol 291 no 2 per John Rennie 1 exemplarsvol. 291, no. 2
Scientific American, September 2004, vol 291 no 3 Special Issue Beyond Einstein per John Rennie 3 exemplarsvol. 291, no. 3
Scientific American, October 2004, vol 291 no 4 per John Rennie 1 exemplarsvol. 291, no. 4
Scientific American, November 2004, vol 291 no 5 per John Rennie 1 exemplarsvol. 291, no. 5
Scientific American, December 2004, vol 291 no 6 per John Rennie 1 exemplarsvol. 291, no. 6
Scientific American, 2004 per John Rennie 1 exemplarsvols. 290 & 291
Scientific American, January 2005, vol 292 no 1 per John Rennie 1 exemplarsvol. 292, no. 1
Scientific American, February 2005, vol 292 no 2 per John Rennie 2 exemplarsvol. 292, no. 2
Scientific American, March 2005, vol 292 no 3 per John Rennie 1 exemplarsvol. 292, no. 3
Scientific American, April 2005, vol 292 no 4 per John Rennie 1 exemplarsvol. 292, no. 4
Scientific American, May 2005, vol 292 no 5 per John Rennie 1 exemplarsvol. 292, no. 5
Scientific American, June 2005, vol 292 no 6 per John Rennie 1 exemplarsvol. 292, no. 6
Scientific American, July 2005, vol 293 no 1 per John Rennie 1 exemplarsvol. 293, no. 1
Scientific American, August 2005, vol 293 no 2 per John Rennie 1 exemplarsvol. 293, no. 2
Scientific American, September 2005, vol 293 no 3 Special Issue Crossroads for Planet Earth per John Rennie 1 exemplarsvol. 293, no. 3
Scientific American, October 2005, vol 293 no 4 per John Rennie 1 exemplarsvol. 293, no. 4
Scientific American, November 2005, vol 293 no 5 per John Rennie 1 exemplarsvol. 293, no. 5
Scientific American, December 2005, vol 293 no 6 per John Rennie 1 exemplarsvol. 293, no. 6
Scientific American, January 2006, vol 294 no 1 per John Rennie 1 exemplarsvol. 294, no. 1
Scientific American, February 2006, vol 294 no 2 per John Rennie 1 exemplarsvol. 294, no. 2
Scientific American, March 2006, vol 294 no 3 per John Rennie 2 exemplarsvol. 294, no. 3
Scientific American, April 2006, vol 294 no 4 per John Rennie 1 exemplarsvol. 294, no. 4
Scientific American, May 2006, vol 294 no 5 per John Rennie 1 exemplarsvol. 294, no. 5
Scientific American, June 2006, vol 294 no 6 per John Rennie 1 exemplarsvol. 294, no. 6
Scientific American, July 2006, vol 295 no 1 per John Rennie 1 exemplarsvol. 295, no. 1
Scientific American, August 2006, vol 295 no 2 per John Rennie 2 exemplarsvol. 295, no. 2
Scientific American, September 2006, vol 295 no 3 Special Issue Energy's Future Beyond Carbon per John Rennie 1 exemplarsvol. 295, no. 3
Scientific American, October 2006, vol 295 no 4 per John Rennie 1 exemplarsvol. 295, no. 4
Scientific American, November 2006, vol 295 no 5 per John Rennie 1 exemplarsvol. 295, no. 5
Scientific American, December 2006, vol 295 no 6: Special Issue 3,300,000-Year-Old Baby per John Rennie 1 exemplarsvol. 295, no. 6
Scientific American, January 2007, vol 296 no 1 per John Rennie 1 exemplarsvol. 296, no. 1
Scientific American, February 2007, vol 296 no 2 per John Rennie 3 exemplarsvol. 296, no. 2
Scientific American, March 2007, vol 296 no 3 per John Rennie 1 exemplarsvol. 296, no. 3
Scientific American, April 2007, vol 296 no 4 per John Rennie 1 exemplarsvol. 296, no. 4
Scientific American, May 2007, vol 296 no 5 per John Rennie 1 exemplarsvol. 296, no. 5
Scientific American, June 2007, vol 296 no 6 per John Rennie 2 exemplarsvol. 296, no. 6
Scientific American, July 2007, vol 297 no 1 per John Rennie 1 exemplarsvol. 297, no. 1
Scientific American, August 2007, vol 297 no 2 per John Rennie 1 exemplarsvol. 297, no. 2
Scientific American, September 2007, vol 297 no 3 Special Issue Feast and Famine per John Rennie 1 exemplarsvol. 297, no. 3
Scientific American, October 2007, vol 297 no 4 per John Rennie 1 exemplarsvol. 297, no. 4
Scientific American, November 2007, vol 297 no 5 per John Rennie 1 exemplarsvol. 297, no. 5
Scientific American, December 2007, vol 297 no 6 per John Rennie 2 exemplarsvol. 297, no. 6
Scientific American, January 2008, vol 298 no 1 per John Rennie 1 exemplarsvol. 298, no. 1
Scientific American, February 2008, vol 298 no 2 per John Rennie 1 exemplarsvol. 298, no. 2
Scientific American, March 2008, vol 298 no 3 per John Rennie 1 exemplarsvol. 298, no. 3
Scientific American, April 2008, vol 298 no 4 per John Rennie 1 exemplarsvol. 298, no. 4
Scientific American, May 2008, vol 298 no 5 per John Rennie 1 exemplarsvol. 298, no. 5
Scientific American, June 2008, vol 298 no 6 per John Rennie 1 exemplarsvol. 298, no. 6
Scientific American, July 2008, vol 299 no 1 per John Rennie 5 exemplarsvol. 299, no. 1
Scientific American, August 2008, vol 299 no 2 per John Rennie 4 exemplarsvol. 299, no. 2
Scientific American, September 2008, vol 299 no 3 per John Rennie 4 exemplarsvol. 299, no. 3
Scientific American, October 2008, vol 299 no 4 per John Rennie 2 exemplarsvol. 299, no. 4
Scientific American, November 2008, vol 299 no 5 per John Rennie 3 exemplarsvol. 299, no. 5
Scientific American, December 2008, vol 299 no 6 per John Rennie 3 exemplarsvol. 299, no. 6
Scientific American, January 2009, vol 300 no 1 per John Rennie 3 exemplarsvol. 300, no. 1
Scientific American, February 2009, vol 300 no 2 per John Rennie 4 exemplarsvol. 300, no. 2
Scientific American, March 2009, vol 300 no 3 per John Rennie 2 exemplarsvol. 300, no. 3
Scientific American, April 2009, vol 300 no 4 per John Rennie 1 exemplarsvol. 300, no. 4
Scientific American, May 2009, vol 300 no 5 per John Rennie 1 exemplarsvol. 300, no. 5
Scientific American, June 2009, vol 300 no 6 per John Rennie 1 exemplarsvol. 300, no. 6
Scientific American, July 2009, vol 301 no 1 per John Rennie 1 exemplarsvol. 301, no. 1
Scientific American, August 2009, vol 301 no 2 per John Rennie 2 exemplarsvol. 301, no. 2
Scientific American, September 2009, vol 301 no 3 per Mariette DiChristina 2 exemplarsvol. 301, no. 3
Scientific American, October 2009, vol 301 no 4 per Mariette DiChristina 2 exemplarsvol. 301, no. 4
Scientific American, November 2009, vol 301 no 5 per Mariette (editor) DeChristina 3 exemplarsvol. 301, no. 5
Scientific American, December 2009, vol 301 no 6 per Marietta Dichristina 1 exemplarsvol. 301, no. 6
Scientific American, January 2010, vol 302 no 1 per Mariette DiChristina 3 exemplarsvol. 302, no. 1
Scientific American, February 2010, vol 302 no 2 per Marietta Dichristina 1 exemplarsvol. 302, no. 2
Scientific American, March 2010, vol 302 no 3 per Mariette DiChristina 1 exemplarsvol. 302, no. 3
Scientific American, April 2010, vol 302 no 4 per Mariette DiChristina 3 exemplarsvol. 302, no. 4
Scientific American, May 2010, vol 302 no 5 per Mariette DiChristina 4 exemplarsvol. 302, no. 5
Scientific American, June 2010, vol 302 no 6 per Mariette DiChristina 4 exemplarsvol. 302, no. 6
Scientific American, July 2010, vol 303 no 1 per Marietta Dichristina 3 exemplarsvol. 303, no. 1
Scientific American, August 2010, vol 303 no 2 per Mariette DiChristina 3 exemplarsvol. 303, no. 2
Scientific American, September 2010, vol 303 no 3 per Mariette DiChristina 4 exemplarsvol. 303, no. 3
Scientific American, October 2010, vol 303 no 4 per Mariette DiChristina 4 exemplarsvol. 303, no. 4
Scientific American, November 2010, vol 303 no 5 per Mariette DiChristina 5 exemplarsvol. 303, no. 5
Scientific American, December 2010, vol 303 no 6 per Mariette DiChristina 3 exemplarsvol. 303, no. 6
Scientific American, January 2011, vol 304 no 1 per Mariette DiChristina 4 exemplarsvol. 304, no. 1
Scientific American, February 2011, vol 304 no 2 per Mariette DiChristina 3 exemplarsvol. 304, no. 2
Scientific American, March 2011, vol 304 no 3 per Mariette DiChristina 4 exemplarsvol. 304, no. 3
Scientific American, April 2011, vol 304 no 4 per Mariette DiChristina 3 exemplarsvol. 304, no. 4
Scientific American, May 2011, vol 304 no 5 per Mariette DiChristina 3 exemplarsvol. 304, no. 5
Scientific American, June 2011, vol 304 no 6 per Mariette DiChristina 3 exemplarsvol. 304, no. 6
Scientific American, July 2011, vol 305 no 1 per Mariette DiChristina 3 exemplarsvol. 305, no. 1
Scientific American, August 2011, vol 305 no 2 per Mariette DiChristina 2 exemplarsvol. 305, no. 2
Scientific American, September 2011, vol 305 no 3 per Mariette DiChristina 4 exemplarsvol. 305, no. 3
Scientific American, October 2011, vol 305 no 4 per Marietta Dichristina 2 exemplarsvol. 305, no. 4
Scientific American, November 2011, vol 305 no 5 per Mariette DiChristina 2 exemplarsvol. 305, no. 5
Scientific American, December 2011, vol 305 no 6 per Mariette DiChristina 2 exemplarsvol. 305, no. 6
Scientific American, January 2012, vol 306 no 1 per Mariette DiChristina 2 exemplarsvol. 306, no. 1
Scientific American, February 2012, vol 306 no 2 per Mariette DiChristina 3 exemplarsvol. 306, no. 2
Scientific American, March 2012, vol 306 no 3 per Mariette DiChristina 3 exemplarsvol. 306, no. 3
Scientific American, April 2012, vol 306 no 4 per Mariette DiChristina 2 exemplarsvol. 306, no. 4
Scientific American, May 2012, vol 306 no 5 per Mariette DiChristina 2 exemplarsvol. 306, no. 5
Scientific American, June 2012, vol 306 no 6 per Mariette DiChristina 2 exemplarsvol. 306, no. 6
Scientific American, July 2012, vol 307 no 1 per Mariette DiChristina 2 exemplarsvol. 307, no. 1
Scientific American, August 2012, vol 307 no 2 per Mariette DiChristina 3 exemplarsvol. 307, no. 2
Scientific American, September 2012, vol 307 no 3 per Mariette DiChristina 3 exemplarsvol. 307, no. 3
Scientific American, October 2012, vol 307 no 4 per Mariette DiChristina 2 exemplarsvol. 307, no. 4
Scientific American, November 2012, vol 307 no 5 per Mariette DiChristina 3 exemplarsvol. 307, no. 5
Scientific American, December 2012, vol 307 no 6 per Mariette DiChristina 3 exemplarsvol. 307, no. 6
Scientific American, January 2013, vol 308 no 1 per Mariette DiChristina 3 exemplarsvol. 308, no. 1
Scientific American, February 2013, vol 308 no 2 per Mariette DiChristina 3 exemplarsvol. 308, no. 2
Scientific American, March 2013, vol 308 no 3 per Mariette DiChristina 2 exemplarsvol. 308, no. 3
Scientific American, April 2013, vol 308 no 4 per Mariette DiChristina 2 exemplarsvol. 308, no. 4
Scientific American, May 2013, vol 308 no 5 per Mariette DiChristina 2 exemplarsvol. 308, no. 5
Scientific American, June 2013, vol 308 no 6 per Mariette DiChristina 2 exemplarsvol. 308, no. 6
Scientific American, July 2013, vol 309 no 1 per Mariette DiChristina 2 exemplarsvol. 309, no. 1
Scientific American, August 2013, vol 309 no 2 per Mariette DiChristina 2 exemplarsvol. 309, no. 2
Scientific American, September 2013, vol 309 no 3 per Mariette DiChristina 2 exemplarsvol. 309, no. 3
Scientific American, October 2013, vol 309 no 4 per Mariette DiChristina 1 exemplarsvol. 309, no. 4
Scientific American, November 2013, vol 309 no 5 per Mariette DiChristina 1 exemplarsvol. 309, no. 5
Scientific American, December 2013, vol 309 no 6 per Mariette DiChristina 1 exemplarsvol. 309, no. 6
Scientific American, January 2014, vol 310, no 1 per Mariette DiChristina 1 exemplarsvol. 310, no. 1
Scientific American, February 2014, vol 310, no 2 per Mariette DiChristina 1 exemplarsvol. 310, no. 2
Scientific American, March 2014, vol 310 no 3 per Mariette DiChristina 1 exemplarsvol. 310, no. 3
Scientific American, April 2014, vol 310 no 4 per Marietta Dichristina 1 exemplarsvol. 310, no. 4
Scientific American, May 2014, vol 310 no 5 per Mariette DiChristina 1 exemplarsvol. 310, no. 5
Scientific American, June 2014, vol 310 no 6 per Mariette DiChristina 2 exemplarsvol. 310, no. 6
Scientific American, July 2014, vol 311 no 1 per Mariette DiChristina 1 exemplarsvol. 311, no. 1
Scientific American, August 2014, vol 311 no 2 per Mariette DiChristina 1 exemplarsvol. 311, no. 2
Scientific American, September 2014, vol 311 no 3 Special Evolution Issue per Mariette DiChristina 1 exemplarsvol. 311, no. 3
Scientific American, October 2014, vol 311 no 4 per Marietta Dichristina 1 exemplarsvol. 311, no. 4
Scientific American, November 2014, vol 311 no 5 per Mariette DiChristina 1 exemplarsvol. 311, no. 5
Scientific American, December 2014, vol 311 no 6 per Mariette DiChristina 2 exemplarsvol. 311, no. 6
Scientific American, January 2015, vol 312, no 1 per Mariette DiChristina 3 exemplarsvol. 312, no. 1
Scientific American, February 2015, vol 312, no 2 per Mariette DiChristina 2 exemplarsvol. 312, no. 2
Scientific American, March 2015, vol 312, no 3 per Mariette DiChristina 3 exemplarsvol. 312, no. 3
Scientific American, April 2015, vol 312, no 4 per Mariette DiChristina 3 exemplarsvol. 312, no. 4
Scientific American, May 2015, vol 312, no 5 per Mariette DiChristina 2 exemplarsvol. 312, no. 5
Scientific American, June 2015, vol 312, no 6 per Mariette DiChristina 2 exemplarsvol. 312, no. 6
Scientific American, July 2015, vol 313, no 1 per Mariette DiChristina 2 exemplarsvol. 313, no. 1
Scientific American, August 2015, vol 313, no 2 per Mariette DiChristina 3 exemplarsvol. 313, no. 2
Scientific American, September 2015, vol 313, no 3 per Mariette DiChristina 5 exemplarsvol. 313, no. 3
Scientific American, October 2015, vol 313, no 4 per Mariette DiChristina 2 exemplarsvol. 313, no. 4
Scientific American, November 2015, vol 313, no 5 per Mariette DiChristina 2 exemplarsvol. 313, no. 5
Scientific American, December 2015, vol 313, no 6 per Mariette DiChristina 3 exemplarsvol. 313, no. 6
Scientific American, January 2016, vol 314, no 1 per Mariette DiChristina 1 exemplarsvol. 314, no. 1
Scientific American, February 2016, vol 314, no 2 per Mariette DiChristina 2 exemplarsvol. 314, no. 2
Scientific American, April 2016, vol 314, no 4 per Mariette DiChristina 1 exemplarsvol. 314, no. 4
Scientific American, May 2016, vol 314, no 5 per Mariette DiChristina 1 exemplarsvol. 314, no. 5
Scientific American, June 2016, vol 314, no 6 per Mariette DiChristina 1 exemplarsvol. 314, no. 6
Scientific American, July 2016, vol 315 no 1 per Mariette DiChristina 2 exemplarsvol. 315, no. 1
Scientific American, August 2016, vol 315 no 2 per Mariette DiChristina 2 exemplarsvol. 315, no. 2
Scientific American, September 2016, vol 315 no 3 per Mariette DiChristina 3 exemplarsvol. 315, no. 3
Scientific American, October 2016, vol 315 no 4 per Mariette DiChristina 2 exemplarsvol. 315, no. 4
Scientific American, November 2016, vol 315 no 5 per Mariette DiChristina 1 exemplarsvol. 315, no. 5
Scientific American, December 2016, vol 315 no 6 per Mariette DiChristina 1 exemplarsvol. 315, no. 6
Scientific American, January 2017, vol 316, no 1 per Mariette DiChristina 1 exemplarsvol. 316, no. 1
Scientific American, February 2017, vol 316, no 2 per Mariette DiChristina 1 exemplarsvol. 316, no. 2
Scientific American, April 2017, vol 316, no 4 per Mariette DiChristina 1 exemplarsvol. 316, no. 4
Scientific American, May 2017, vol 316, no 5 per Mariette DiChristina 0 exemplarsvol. 316, no. 5
Scientific American, June 2017, vol 316, no 6 per Mariette DiChristina 4 exemplarsvol. 316, no. 6
Scientific American, July 2017, vol 317, no 1 per Mariette DiChristina 0 exemplarsvol. 317, no. 1
Scientific American, August 2017, vol 317, no 2 per Mariette DiChristina 1 exemplarsvol. 317, no. 2
Scientific American, October 2017, vol 317, no 4 per Mariette DiChristina 1 exemplarsvol. 317, no. 4
Scientific American, May 2018, vol 318, no 5 per Mariette DiChristina 1 exemplarsvol. 318, no. 5
Scientific American, October 2018, vol 319, no 4 per Mariette DiChristina 2 exemplarsvol. 319, no. 4
Scientific American, December 2018, vol 319, no 6 per Mariette DiChristina 0 exemplarsvol. 319, no. 6

Etiquetes

Membres principals

skque (136 obres), hailelib (70), lepidoptera235 (26), JavidSalardis (21), xn--7xa (18), sdobie (16), Autoist (15), marinaRR (15), McCarrick-Library (13), MarshallLibrary (13), bidwell_training (11), misericordia (9), -Frost- (8), psch (7), erisdunn (6), mfd101 (6), moekane (3), Dragonfly (3), JacksonTLI (2), BoulderBox (2), ETerlep (2), wats0n13 (2), fbmanning (2), YahrielHeffez (2), nyce (2), RJMarch (2), nathandwyer (2), crakereadingroom (2), aulsmith (2), themoefamily (2), clairegribbin (2), Info.Eco (1), MWSLibrarian (1), hirambutler (1), Xygni1 (1), Ricardoav (1), Jouissens (1), YAICHAM (1), xumengmei (1), salvarez27 (1), SmaugsLibrary (1), CILLDI (1), TAPPILibrary (1), ashniclayton (1), rfritzson (1), Sarah_UK (1), KarinI (1), Zcorbain (1), Star_Sapphire_Lodge (1), alissa.frederick (1), Bushwhacked (1), dragontig (1), elmanu (1), Rommert (1), al.vick (1), b_myers (1), drvideo (1), Jwsmith20 (1), antiartista (1), MeloraA (1), lawrencehill (1), JohnFrederick (1), geoffmangum (1), dragonnrg (1), ELIC (1), lerned (1), rybie2 (1), Judeen (1), MDAHArchaeologySec (1), Jamten (1), macfinleyrsrc (1), kimcohan (1), proximity1 (1), Loptsson (1), ComputerHistory (1), ACAlibrary (1), Jorma_Paula (1), moibibliomaniac (1), ziska (1), acmf (1), garyhunt52 (1), Dpsm60 (1), chg1 (1), .wp. (1), kunderemp (1), laurelo (1), literateowl (1), timk56 (1), whitestarline (1), ConfRmLib (1), Chale (1), gwendolenau (1), cvjacobs (1), lquilter (1), lidaskoteina (1), mosaic42 (1), pascal (1)

Popularitat