Col·lecció editorialMagnum Easy Eye Books

Alícia al país de les meravelles, i, A través de l'espill per Lewis Carroll 23,273 exemplars, 304 ressenyes
The Autobiography of Benjamin Franklin per Benjamin Franklin 6,434 exemplars, 98 ressenyes
Just So Stories per Rudyard Kipling 8,205 exemplars, 74 ressenyes
Looking Backward, 2000-1887 per Edward Bellamy 2,835 exemplars, 59 ressenyes
La guerra de los mundos per H. G. Wells 15,919 exemplars, 286 ressenyes
L'Illa del Doctor Moreau per H. G. Wells 6,411 exemplars, 162 ressenyes53

Etiquetes

Popularitat