Col·lecció editorialObras Maestras de la Literatura Contemporánea

Aquesta és una sèrie suprimida.

Mira la versió suprimida.