Col·lecció editorialFilozofia do vrecka (Kalligram)

Humanizmus ako životný postoj : Výber z diela per Georg Henrik von Wright 1 exemplars2001
Listy filozofom vyznania a polemiky per Teodor Münz 1 exemplars2002
The Meaning of Love per Vladimir Solovyov 100 exemplars2002
Philosophy Is for Everyman: A Short Course in Philosophical Thinking per Karl Jaspers 83 exemplars2003
Ako niečo robiť slovami per John Langshaw Austin 1 exemplars2004
Filozofia ako problém? Dvanásťkrát o zmysle filozofie per Emil Višňovský 1 exemplars2004
Filozofia slobody : Základy moderného svetonázoru – výsledky pozorovaní duševného života prírodovednou metódou per Rudolf Steiner 1 exemplars2004
Fonamentació de la metafísica dels costums per Immanuel Kant 3,198 exemplars, 12 ressenyes2004
Metafyzika pohlavnej lásky o genialite : o šialenstve per Arthur Schopenhauer 1 exemplars2004
Ruská náboženská filozofia (Prednášky) per Protojerej Alexander Meň 1 exemplars2005
Za princípom slasti a iné eseje per Sigmund Freud 1 exemplars2005
Aténsky ľud proti občanovi Sokratovi / Obrana Sokratova per Alexander Bröstl 1 exemplars2006
Duchovná autobiografia : Výber z textov (s úvodnými textami a poznámkami Florence de Lussy) per Simone Weilová 1 exemplars2006
Filozofické orchidey per Richard Rorty 2 exemplars2006
Hostina ; Sokratova obhajoba per Xenofōn 1 exemplars2006
Herakleitos z Efezu per Július Špaňár 1 exemplars2007
O kráse a umení per Arthur Schopenhauer 1 exemplars2007
O prosperujúcej domácnosti per Xenofón 1 exemplars2007
Moc kľúčov (Potestas clavium) : výber z esejí a aforizmov per Lev Isaakovič Šestov 2 exemplars2009
Politics per Aristotle 5,583 exemplars, 39 ressenyes2009
La República per Plato 21,339 exemplars, 138 ressenyes2009
Antisthenés úvodná štúdia, preklad zlomkov a komentár I. Fontes socraticorum per Antisthenés 1 exemplars2010
This Is Not a Pipe per Michel Foucault 756 exemplars, 8 ressenyes2010
Etika Nikomachova per Aristoteles 4 exemplars2011
Friedrich Nietzsche: Fighter for Freedom per Rudolf Steiner 31 exemplars, 2 ressenyes2012
Aura a stopa per Walter Benjamin 5 exemplars2013
Paradigmy k metaforológii per Hans Blumenberg 1 exemplars2015
Kritika morálky : Morálka ako vôľa k moci per Friedrich Nietzsche 1 exemplars2016

Etiquetes

Popularitat