Col·lecció editorialFilozofia do vrecka (Kalligram)

Humanizmus ako životný postoj : Výber z diela per Georg Henrik von Wright 1 exemplars2001
Listy filozofom vyznania a polemiky per Teodor Münz 1 exemplars2002
O láske per Stendhal 1 exemplars2003
Philosophy Is for Everyman: A Short Course in Philosophical Thinking per Karl Jaspers 77 exemplars2003
Zmysel tvojho života : Výber zo súborného diela per Immanuel Kant 2 exemplars2003
Ako niečo robiť slovami per John Langshaw Austin 1 exemplars2004
Filozofia ako problém? dvanásťkrát o zmysle filozofie per Emil Višňovský 1 exemplars2004
Filozofia slobody : Základy moderného svetonázoru – výsledky pozorovaní duševného života prírodovednou metódou per Rudolf Steiner 1 exemplars2004
Fonamentació de la metafísica dels costums per Immanuel Kant 3,283 exemplars, 13 ressenyes2004
Filozofické skúmania podstaty ľudskej slobody a s tým súvisiacich predmetov per Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling 1 exemplars2005
Ruská náboženská filozofia (Prednášky) per Protojerej Alexander Meň 1 exemplars2005
Za princípom slasti a iné eseje per Sigmund Freud 1 exemplars2005
Hostina ; Sokratova obhajoba per Xenofōn 1 exemplars2006
Herakleitos z Efezu per Július Špaňár 1 exemplars2007
O kráse a umení per Arthur Schopenhauer 1 exemplars2007
O prosperujúcej domácnosti per Xenofón 1 exemplars2007
Moc kľúčov (Potestas clavium) : výber z esejí a aforizmov per Lev Isaakovič Šestov 2 exemplars2009
Politics per Aristotle 5,098 exemplars, 36 ressenyes2009
La República per Plato 19,469 exemplars, 124 ressenyes2009
Antisthenés úvodná štúdia, preklad zlomkov a komentár I. Fontes socraticorum per Antisthenés 1 exemplars2010
This Is Not a Pipe per Michel Foucault 702 exemplars, 7 ressenyes2010
O človeku per Thomas Hobbes 1 exemplars2010
Etika Nikomachova per Aristoteles 4 exemplars2011
Friedrich Nietzsche, bojovník proti svojej dobe per Rudolf Steiner 1 exemplars2012
Aura a stopa per Walter Benjamin 5 exemplars2013
The Will to Power per Friedrich Nietzsche 504 exemplars, 4 ressenyes2014
Kritika morálky : Morálka ako vôľa k moci per Friedrich Nietzsche 1 exemplars2016

Etiquetes

Popularitat