SèrieNationalnyckeln till Sveriges flora och fauna

Autors de la sèrie:

22 Obres Popularitat 64,927 (42 Membres) 253 Llibres 2 Ressenyes ½ 4.8
Bestämningsnyckel till släkten inom egentliga bladmossor : Brypohyta: Bryopsia: Buxbaumia-Anomodon per Niklas Lönnell 1 exemplarsBestämningsnyckel
Dagfjärilar per Bo Söderström 12 exemplarsFältnyckel
Mångfotingar per Mats Wilhelm Pettersson 5 exemplarsFältnyckel
Mångfotingar (Myriapoda) per Göran Andersson 17 exemplarsCF
Stjärnmaskar – Slemmaskar (Sipuncula – Nemertea) per Malin Strand 11 exemplarsDO-DP
Stövsländor: Psocoptera per Bo W. Svensson 18 exemplars, 1 ressenyaCV
Fjärilar: Ädelspinnare - tofsspinnare (Lepidoptera: Lasiocampidae - Lymantriidae) per Nils Hydén 13 exemplarsDE 55-63
Fjärilar: Käkmalar – säckspinnare (Lepidoptera: Micropterigidae – Psychidae) per Bengt Åke Bengtsson 16 exemplarsDE 1-13
Bladmossor: Sköldmossor – blåmossor (Bryophyta: Buxbaumia – Leucobryum) per Tomas Hallingbäck 11 exemplarsAJ 6-23
Fjärilar: Bronsmalar – rullvingemalar (Lepidoptera: Roeslerstammiidae – Lyonetiidae) per Bengt Å. Bengtsson 9 exemplarsDE 14-25
Ringmaskar: Havsborstmaskar: Aciculata klotband per Arne Nygren 4 exemplarsDQ 1-28
Skalbaggar: Långhorningar (Coleoptera: Cerambycidae) per Bengt Ehnström 18 exemplarsCY 91
Tagghudingar – svalgsträngsdjur (Echinodermata – Hemichordata) per Hans G. Hansson 7 exemplarsDX-DY
Bladmossor: Skirmossor - baronmossor (Bryophyta: Hookieria - Anomodon) per Lars Hedenäs 9 exemplarsAJ 37-57
Ryggsträngdjur: Lansettfiskar – broskfiskar (Chordata: Branchiostomatidae – Chondrichthyes) per Sven O. Kullander 9 exemplarsDZ 1-34
Bladmossor: Kompaktmossor – kapmossor (Bryophyta: Anoectangium – Orthodontium) per Tomas Hallingbäck 16 exemplarsAJ 24-36
Fjärilar: Dagfjärilar (Hesperiidae: Nymphalidae) per Claes U. Eliasson 25 exemplarsDE 50-54
Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-Vespidae per Johan Abenius 12 exemplars, 1 ressenyaDC 52-54
Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar (Chordata: Actinopterygii) per Sven O. Kullander 9 exemplarsDZ 35-108
Tvåvingar: Blomflugor (Diptera: Syrphidae: Syrphinae) per Hans Bartsch 11 exemplarsDH53a
Tvåvingar: Blomflugor (Diptera: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae per Hans Bartsch 13 exemplarsDH 53b
Blötdjur : Sidopalpssnäckor-taggsäcksnäckor. Mollusca: Cimidae-Asperspinidae per Kennet Lundin 2 exemplarsDN 110-167

Etiquetes

Membres principals

jcstroh (21 obres), mpos (21), unixploria (18), fileunderwater (17), bjorn.balla (17), Omdetdar (17), Perpetual (17), Grijndvar (15), anglemark (12), dennis_larsson (10), Mux79 (9), dege (8), Jannemangan (8), JackOrion (8), f95lean (6), magnord (6), LNHS.Library (2), MarkYoung12 (2), Maculinea (2), FinnSpider (2), LiberStudiosus (1), nibblebibliotek (1), Wilgot-A-Elf (1), MagnusBladlund (1), peblig (1), Ravic (1), Daffobint (1), EAEowyn (1), joergf (1), mikkohei13 (1), pygathrix (1), hirundo (1), Nordzzz (1), PeterSvensson (1), Illuria (1), Rugan (1)