Historial d'edició global de les sèriesMembre rretzler

maig 14, 2022

Sèrie: Bunburry
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | maig 14, 7:08pm
Sèrie: Bunburry
Ha afegit l'obra Lost and Found de Helena Marchmont.
Membre: rretzler | maig 14, 7:08pm

febrer 21, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 47 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | feb. 21, 7:25pm
Ha afegit l'obra Death of a Laird de M. C. Beaton.
Membre: rretzler | feb. 21, 7:24pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | feb. 21, 7:21pm
Membre: rretzler | feb. 21, 7:21pm

febrer 4, 2022

Ha marcat la sèrie: Necessita ajuda
Membre: rretzler | feb. 4, 6:11pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: rretzler | feb. 4, 6:11pm

novembre 23, 2021

Membre: rretzler | nov. 23, 2021, 6:15pm
Membre: rretzler | nov. 23, 2021, 5:52pm
S'ha afegit la sèrie British Crime Writing. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 23, 2021, 5:51pm
Ha afegit el nom de sèrie "British Crime Writing" (Anglès).
Membre: rretzler | Implícit | nov. 23, 2021, 5:51pm

novembre 20, 2021

Ha canviat la cadena d'ordre de The rise of Henry Morcar de Phyllis Bentley a "2."
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 4:53pm
Ha afegit l'obra A Man of His Time de Phyllis Bentley.
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 4:53pm
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 4:51pm
Ha afegit l'obra Inheritance de Phyllis Bentley.
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 4:49pm
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 4:49pm
Ha afegit el nom de sèrie "Inheritance (Oldroyds of West Riding)" (Anglès).
Membre: rretzler | Implícit | nov. 20, 2021, 4:49pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Swimming Pool [short story] de H. C. Bailey a "Short story 1936."
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 4:22pm
S'ha canviar el grup de The Swimming Pool [short story] de H. C. Bailey a "Short stories."
Membre: rretzler | Implícit | nov. 20, 2021, 4:22pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 4:22pm
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 4:20pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Shadow of the Goat [short story] de John Dickson Carr a "Short story 1926."
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 4:16pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Paul Temple's White Christmas [short story] de Francis Durbridge a "Short story 1946."
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 4:15pm
Sèrie: Paul Temple
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 4:15pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Death by Water [short story] de Michael Innes a "Short story 1975."
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 4:14pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Death by Water [short story] de Michael Innes a "Short story 1975."
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 4:13pm
S'ha canviar el grup de Death by Water [short story] de Michael Innes a "Short stories."
Membre: rretzler | Implícit | nov. 20, 2021, 4:13pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 4:13pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 4:13pm
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 4:07pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Paul Temple's White Christmas [short story] de Francis Durbridge a "Short story 1946."
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 3:55pm
Sèrie: Paul Temple
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 3:55pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Shadow of the Goat [short story] de John Dickson Carr a "Short story 1926."
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 3:51pm
S'ha canviar el grup de The Shadow of the Goat [short story] de John Dickson Carr a "Short stories."
Membre: rretzler | Implícit | nov. 20, 2021, 3:51pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 3:51pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 3:51pm
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 3:50pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 3:42pm
Ha afegit l'obra Due to a Death de Mary Kelly.
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 3:42pm
Ha afegit l'obra The Spoilt Kill de Mary Kelly.
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 3:42pm
S'ha afegit la sèrie Hedley Nicholson. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 3:42pm
Ha afegit el nom de sèrie "Hedley Nicholson" (Anglès).
Membre: rretzler | Implícit | nov. 20, 2021, 3:42pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Paul Temple's White Christmas [short story] de Francis Durbridge a "Short story 1946."
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 3:14pm
Sèrie: Paul Temple
S'ha canviar el grup de Paul Temple's White Christmas [short story] de Francis Durbridge a "Short stories."
Membre: rretzler | Implícit | nov. 20, 2021, 3:14pm
Sèrie: Paul Temple
Agrupament de sèries editades.
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 3:14pm
Sèrie: Paul Temple
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 3:14pm
Sèrie: Paul Temple
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 3:14pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Heathcliff Lennox - France 1918 de Karen Baugh Menuhin a "Prequel."
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 1:36pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 1:36pm
Ha afegit el nom de sèrie "Hawthorne & Horowitz" (Anglès).
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 1:25pm
S'ha canviar el grup de Father Gilbert Mysteries, Vol. 4: The Silver Cord/In Memorium de Paul McCusker a "Collections and Selections."
Membre: rretzler | Implícit | nov. 20, 2021, 12:29pm
S'ha canviar el grup de Father Gilbert Mysteries, Vol. 3: The Play's the Thing / The Grey Lady de Paul McCusker a "Collections and Selections."
Membre: rretzler | Implícit | nov. 20, 2021, 12:29pm
S'ha canviar el grup de Father Gilbert Mysteries Vol. 2: Healing/Secrets de Paul McCusker a "Collections and Selections."
Membre: rretzler | Implícit | nov. 20, 2021, 12:29pm
S'ha canviar el grup de Father Gilbert Mysteries Vol 1: A Soul in Torment/Dead Air/Where the Heart Is de Paul McCusker a "Collections and Selections."
Membre: rretzler | Implícit | nov. 20, 2021, 12:29pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 12:29pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 12:23pm
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 12:23pm
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 12:14pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 12:13pm
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 12:13pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Father Gilbert Mysteries, Vol. 3: The Play's the Thing / The Grey Lady de Paul McCusker a "Radio Theatre - 3."
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 12:13pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Father Gilbert Mysteries Vol. 2: Healing/Secrets de Paul McCusker a "Radio Theatre - 2."
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 12:13pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Death in the Shadows de Paul McCusker a "Novel - 2."
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 12:13pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Body Under the Bridge de Paul McCusker a "Novel - 1."
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 12:13pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 12:13pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Death in the Shadows de Paul McCusker a "Novel - 2."
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 12:12pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Father Gilbert Mysteries, Vol. 3: The Play's the Thing / The Grey Lady de Paul McCusker a "Radio Theatre - 3."
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 12:12pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Father Gilbert Mysteries Vol. 2: Healing/Secrets de Paul McCusker a "Radio Theatre - 2."
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 12:12pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Body Under the Bridge de Paul McCusker a "Novel - 1."
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 12:12pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 12:12pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 12:12pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Father Gilbert Mysteries, Vol. 3: The Play's the Thing / The Grey Lady de Paul McCusker a "Radio Theatre - 3."
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 12:11pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Father Gilbert Mysteries Vol. 2: Healing/Secrets de Paul McCusker a "Radio Theatre - 2."
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 12:11pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Death in the Shadows de Paul McCusker a "Novel - 2."
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 12:11pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Body Under the Bridge de Paul McCusker a "Novel - 1."
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 12:11pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 12:11pm
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 12:11pm
Membre: rretzler | nov. 20, 2021, 12:11pm

novembre 19, 2021

Sèrie: Mydworth
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 19, 2021, 2:28pm
Sèrie: Mydworth
Ha afegit l'obra City Heat de Matthew Costello.
Membre: rretzler | nov. 19, 2021, 2:28pm

novembre 18, 2021

Sèrie: Bunburry
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 18, 2021, 11:36pm
Sèrie: Bunburry
Ha afegit l'obra Poison Ivy de Helena Marchmont.
Membre: rretzler | nov. 18, 2021, 11:36pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 18, 2021, 2:55am
Membre: rretzler | nov. 18, 2021, 2:55am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 18, 2021, 12:15am
Ha afegit l'obra Murder at the Nook de A. Fielding.
Membre: rretzler | nov. 18, 2021, 12:15am

novembre 16, 2021

Sèrie: Cherringham
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 16, 2021, 10:39pm
Sèrie: Cherringham
Ha afegit l'obra Cold Case de Matthew J. Costello.
Membre: rretzler | nov. 16, 2021, 10:38pm
Sèrie: Cherringham
Ha editat una descripció (Anglès)
Novel 1 comes right after Short 24 in chronological order. Novel 2 comes after Short 26 in chronological order.
Membre: rretzler | nov. 16, 2021, 10:35pm
Sèrie: Cherringham
Ha editat una descripció (Anglès)
Novel 1 comes right after Short 24 in chronological order. Novel 2 comes after Short 26 in chronological order.
Membre: rretzler | nov. 16, 2021, 10:35pm
Sèrie: Cherringham
Ha editat una descripció (Anglès)
Novel 1 comes right after Short 24 in chronological order. Novel 2 comes after Short 26 in chronological order.
Membre: rretzler | nov. 16, 2021, 10:35pm
Sèrie: Cherringham
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Novel 1 comes right after Short 24 in chronological order. Novel 2 comes after Short 26 in chronological order.
Membre: rretzler | nov. 16, 2021, 10:34pm
Sèrie: Cherringham
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 16, 2021, 10:33pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 16, 2021, 10:20pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 16, 2021, 10:20pm
Membre: rretzler | nov. 16, 2021, 4:25pm
Membre: rretzler | nov. 16, 2021, 4:25pm
Membre: rretzler | nov. 16, 2021, 4:24pm
Membre: rretzler | nov. 16, 2021, 4:23pm
Membre: rretzler | nov. 16, 2021, 4:21pm
Membre: rretzler | nov. 16, 2021, 4:21pm
Membre: rretzler | nov. 16, 2021, 4:18pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Precious Ramotswe Mystery" (Anglès).
Membre: rretzler | Implícit | nov. 16, 2021, 4:17pm
Ha afegit el nom de sèrie "Precious Ramotswe Mysteries" (Anglès).
Membre: rretzler | nov. 16, 2021, 4:17pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Precious Ramotswe Mysteries is the children's mystery series with the same main character as in The No. 1 Ladies' Detective Agency. The two series should not be combined
Membre: rretzler | nov. 16, 2021, 4:17pm
Membre: rretzler | nov. 16, 2021, 4:16pm
S'ha afegit la sèrie Precious Ramotswe Mysteries. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 16, 2021, 4:15pm
Ha afegit el nom de sèrie "Precious Ramotswe Mystery" (Anglès).
Membre: rretzler | Implícit | nov. 16, 2021, 4:15pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The No. 1 Ladies' Detective Agency is the fiction/mystery series for adults. It should not be combined with books from the Precious Ramotswe series, which are books for children.
Membre: rretzler | nov. 16, 2021, 4:15pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The No. 1 Ladies' Detective Agency {Alexander McCall Smith}" (Anglès).
Membre: rretzler | Implícit | nov. 16, 2021, 4:13pm
Ha afegit el nom de sèrie "The No. 1 Ladies' Detective Agency" (Anglès).
Membre: rretzler | nov. 16, 2021, 4:13pm
Sèrie: Cherringham
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 56 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 16, 2021, 3:53pm
Sèrie: Cherringham
Ha afegit l'obra Still Dead de Matthew Costello.
Membre: rretzler | nov. 16, 2021, 3:53pm
Sèrie: Cherringham
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 16, 2021, 3:00pm
Sèrie: Cherringham
Ha afegit l'obra Killing Time de Matthew Costello.
Membre: rretzler | nov. 16, 2021, 2:59pm

novembre 14, 2021

Ha canviat la cadena d'ordre de The Roomate de Dervla McTiernan a "0.7."
Membre: rretzler | nov. 14, 2021, 9:34pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 14, 2021, 9:34pm
Ha suprimit l'obra The Roomate de Dervla McTiernan.
Membre: rretzler | nov. 14, 2021, 9:34pm
Ha afegit l'obra The Roomate de Dervla McTiernan.
Membre: rretzler | nov. 14, 2021, 9:34pm

novembre 13, 2021

Ha canviat la cadena d'ordre de The Gift of the Emperor [short story] de E. W. Hornung a "Short story."
Membre: rretzler | nov. 13, 2021, 10:16pm
Sèrie: Gervase Fen
Membre: rretzler | nov. 13, 2021, 10:15pm
Sèrie: Raffles
Membre: rretzler | nov. 13, 2021, 10:08pm

novembre 11, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 12:25pm
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 12:25pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 21 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 12:22pm
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 12:21pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Self de Linda Kreger Silverman a "Volume 4 - 1992."
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 12:19pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 12:19pm
Ha afegit l'obra The Self de Linda Kreger Silverman.
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 12:19pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Inner Experience of Giftedness de Linda Kreger Silverman a "Volume 18 - 2020."
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 12:14pm
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 12:12pm
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 10:10am
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 10:08am
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 10:06am
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 10:04am
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 10:02am
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 10:01am
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 9:59am
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 9:57am
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 9:55am
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 9:54am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 9:52am
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 9:52am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 9:49am
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 9:49am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 9:37am
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 9:36am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 9:33am
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 9:33am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 9:31am
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 9:31am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 9:29am
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 9:28am
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 9:26am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Self de Linda Kreger Silverman a "Volume 4 - 1992."
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 9:21am
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 9:21am
Ha afegit l'obra The Self de Linda Kreger Silverman.
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 9:09am
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 9:08am
Ha afegit el nom de sèrie "Advanced Development: A Journal on Adult Giftedness" (Anglès).
Membre: rretzler | Implícit | nov. 11, 2021, 9:08am
Ha afegit l'obra Creativity de Norma Lu Hafenstein.
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 8:18am
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 8:12am
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 8:05am
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 7:54am
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 7:20am
S'ha afegit la sèrie Perspectives in Gifted Education. Mira més detalls.
Membre: rretzler | nov. 11, 2021, 7:20am
Ha afegit el nom de sèrie "Perspectives in Gifted Education" (Anglès).
Membre: rretzler | Implícit | nov. 11, 2021, 7:20am

octubre 29, 2021

Membre: rretzler | oct. 29, 2021, 4:57pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | oct. 29, 2021, 4:57pm

octubre 27, 2021

Ha canviat la cadena d'ordre de Post After Post-Mortem de E.C.R. Lorac a "11."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 2:12am
Ha canviat la cadena d'ordre de Death of an Author de E.C.R. Lorac a "9."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 2:12am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 2:12am
Ha suprimit l'obra Death of an Author de E.C.R. Lorac.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 2:12am
Ha afegit l'obra Death of an Author de E.C.R. Lorac.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:40am
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:35am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 111 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:32am
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:32am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 110 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:27am
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:27am
Ha afegit l'obra The Widow of Bath de Margot Bennett.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:27am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 103 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:26am
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:26am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 100 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:25am
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:25am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 99 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:24am
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:24am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 89 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:23am
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:23am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 82 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:22am
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:22am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 77 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:16am
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:16am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 73 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:15am
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:15am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 67 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:15am
Ha afegit l'obra Murder's a Swine de Nap Lombard.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:14am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 62 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:14am
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:14am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 58 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:13am
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:13am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 57 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:12am
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:12am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 54 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:12am
Ha afegit l'obra The Lost Gallows de John Dickson Carr.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:12am
Ha afegit l'obra Jumping Jenny de Anthony Berkeley.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:10am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 45 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:09am
Ha afegit l'obra Green for Danger de Christianna Brand.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:09am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 42 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:09am
Ha afegit l'obra Fell Murder de E.C.R. Lorac.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:09am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 93 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:08am
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:08am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 55 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:06am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 33 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:05am
Ha afegit l'obra Due to a Death de Mary Kelly.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:05am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 23 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:05am
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:05am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:03am
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 1:03am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:59am
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:59am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:59am
Ha afegit l'obra Checkmate to Murder de E.C.R. Lorac.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:59am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha afegit l'obra Castle Skull de John Dickson Carr.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Body in the Dumb River de George Bellairs a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Z Murders de J. Jefferson Farjeon a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Weekend at Thrackley de Alan Melville a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Verdict of Twelve de Raymond Postgate a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Two-Way Murder de E.C.R. Lorac a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Thirteen Guests de J. Jefferson Farjeon a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Sussex Downs Murder de John Bude a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de A Surprise for Christmas and Other Seasonal Mysteries de Martin Edwards a "Collection."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Spoilt Kill de Mary Kelly a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Somebody at the Door de Raymond Postgate a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Smallbone Deceased de Michael Gilbert a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Silent Nights: Christmas Mysteries de Martin Edwards a "Collection."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Seven Dead de J. Jefferson Farjeon a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Settling Scores: Sporting Mysteries de Martin Edwards a "Collection."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Serpents in Eden: Countryside Crimes de Martin Edwards a "Collection."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Sergeant Cluff Stands Firm de Gil North a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Secret of High Eldersham de Miles Burton a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de A Scream in Soho de John G. Brandon a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Scarweather de Anthony Rolls a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Santa Klaus Murder de Mavis Doriel Hay a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Resorting to Murder: Holiday Mysteries de Martin Edwards a "Collection."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Quick Curtain de Alan Melville a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Progress of a Crime de Julian Symons a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Portrait of a Murderer de Anne Meredith a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Port of London Murders de Josephine Bell a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Poisoned Chocolates Case de Anthony Berkeley a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Notting Hill Mystery de Charles Warren Adams a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Mystery in White de J. Jefferson Farjeon a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Mystery In The Channel de Freeman Wills Crofts a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Murder Underground de Mavis Doriel Hay a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Murder of My Aunt de Richard Hull a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Murder of a Lady de Anthony Wynne a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Murder in the Museum de John Rowland a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Murder in the Mill-Race de E.C.R. Lorac a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Murder in Piccadilly de Charles Kingston a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Murder by the Book: Mysteries for Bibliophiles de Martin Edwards a "Collection."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Murder by Matchlight de E.C.R. Lorac a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Murder at the Manor: Country House Mysteries de Martin Edwards a "Collection."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Methods of Sergeant Cluff de Gil North a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Measure of Malice: Scientific Mysteries de Martin Edwards a "Collection."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Long Arm of the Law de Martin Edwards a "Collection."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Lake District Murder de John Bude a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de It Walks By Night de John Dickson Carr a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Incredible Crime de Lois Austen-Leigh a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Hog's Back Mystery de Freeman Wills Crofts a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Guilty Creatures: A Menagerie of Mysteries de Martin Edwards a "Collection."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Foreign Bodies de Martin Edwards a "Collection."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Fire in the Thatch de E.C.R. Lorac a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Female Detective de Andrew Forrester a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Family Matters de Anthony Rolls a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Excellent Intentions de Richard Hull a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Division Bell Mystery de Ellen Wilkinson a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Deep Waters: Mysteries on the Waves de Martin Edwards a "Collection."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Death on the Riviera de John Bude a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Death on the Cherwell de Mavis Doriel Hay a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Death of Anton de Alan Melville a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Death of an Airman de Christopher St. John Sprigg a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Death of a Busybody de George Bellairs a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Death Makes a Prophet de John Bude a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Death in White Pyjamas & Death Knows No Calendar de John Bude a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Death In The Tunnel de Miles Burton a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Death in Fancy Dress de Anthony Gilbert a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Death in Captivity de Michael Gilbert a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Death Has Deep Roots de Michael Gilbert a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Crossed Skis de Carol Carnac a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Crimson Snow: Winter Mysteries de Martin Edwards a "Collection."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Cornish Coast Murder de John Bude a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Continental Crimes de Martin Edwards a "Collection."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Colour of Murder de Julian Symons a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Christmas Egg de Mary Kelly a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Christmas Card Crime and Other Stories de Martin Edwards a "Collection."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Cheltenham Square Murder de John Bude a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Capital Crimes: London Mysteries de Martin Edwards a "Collection."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Calamity in Kent de John Rowland a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Blood on the Tracks de Martin Edwards a "Collection."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Belting Inheritance de Julian Symons a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Bats in the Belfry de E.C.R. Lorac a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Arsenal Stadium Mystery de Leonard Gribble a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de Antidote to Venom de Freeman Wills Crofts a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de The 12.30 from Croydon de Freeman Wills Crofts a "Novel."
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 86 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Ha suprimit l'obra Mr Bazalgette's Agent de Leonard Merrick.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:58am
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:50am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:50am
Ha editat una descripció (Anglès)
British detective stories from the Golden Age of Detective Fiction. Note: The British Library website does not have the most accurate nor updated list of books in this series. After much research, including review of a PDF listing of series books from the British Library, it appears that Book Depository has the most up-to-date and accurate listing.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:26am
Ha editat una descripció (Anglès)
British detective stories from the Golden Age of Detective Fiction. Note: The British Library website does not have the most accurate nor updated list of books in this series. After much research, including review of a PDF listing of series books from the British Library, it appears that Book Depository has the most up-to-date and accurate listing.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:26am
Ha editat una descripció (Anglès)
British detective stories from the Golden Age of Detective Fiction. Note: The British Library website does not have the most accurate nor updated list of books in this series. After much research, including review of a PDF listing of series books from the British Library, it appears that Book Depository has the most up-to-date and accurate listing.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:25am
Ha editat una descripció (Anglès)
British detective stories from the Golden Age of Detective Fiction. Note: The British Library website does not have the most accurate nor updated list of books in this series. After much research, including review of a PDF listing of series books from the British Library, it appears that Book Depository has the most up-to-date and accurate listing.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:25am
Membre: rretzler | Implícit | oct. 27, 2021, 12:17am
Agrupament de sèries editades.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:17am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | oct. 27, 2021, 12:17am

octubre 26, 2021

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The British Library website does not have the most accurate nor updated list of books in this series. After much research, including review of a PDF listing of series books from the British Library, it appears that Book Depository has the most up-to-date and accurate listing.
Membre: rretzler | oct. 26, 2021, 6:59pm

octubre 20, 2021

Ha suprimit l'obra Appleby at Allington de Michael Innes.
Membre: rretzler | oct. 20, 2021, 2:52am

maig 7, 2021

Ha canviat la cadena d'ordre de Crank Palace de James Dashner a "3.5."
Membre: rretzler | maig 7, 2021, 1:40pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Fever Code de James Dashner a "prequel 2."
Membre: rretzler | maig 7, 2021, 1:40pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Kill Order de James Dashner a "prequel 1."
Membre: rretzler | maig 7, 2021, 1:40pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | maig 7, 2021, 1:40pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | maig 7, 2021, 1:37pm
Ha afegit l'obra Crank Palace de James Dashner.
Membre: rretzler | maig 7, 2021, 1:36pm

abril 13, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | abr. 13, 2021, 10:40am

abril 12, 2021

Sèrie: Miss Marple
S'ha canviar el grup de The Adventure of the Christmas Pudding de Agatha Christie a "Collections and Selections."
Membre: rretzler | Implícit | abr. 12, 2021, 10:22pm
Sèrie: Miss Marple
Agrupament de sèries editades.
Membre: rretzler | abr. 12, 2021, 10:22pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Casebook of Bryant May: The Soho Devil de Christopher Fowler a "Graphic novel."
Membre: rretzler | abr. 12, 2021, 7:59pm
Membre: rretzler | abr. 12, 2021, 7:59pm
Membre: rretzler | abr. 12, 2021, 7:59pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Bryant and May and the Secret Santa de Christopher Fowler a "11.5."
Membre: rretzler | abr. 12, 2021, 7:59pm
S'ha canviar el grup de The Casebook of Bryant May: The Soho Devil de Christopher Fowler a "Collections and Selections."
Membre: rretzler | Implícit | abr. 12, 2021, 7:59pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: rretzler | abr. 12, 2021, 7:59pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | abr. 12, 2021, 7:59pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: rretzler | abr. 12, 2021, 6:40pm
Membre: rretzler | abr. 12, 2021, 6:39pm

abril 7, 2021

Ha canviat la cadena d'ordre de Masked Ball at Broxley Manor de Rhys Bowen a "0.5 (novella)."
Membre: rretzler | abr. 7, 2021, 7:58pm

novembre 30, 2020

Membre: rretzler | nov. 30, 2020, 12:01am

juliol 10, 2020

Membre: rretzler | jul. 10, 2020, 6:08pm

maig 27, 2020

Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Pop Classics
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Paddington Mystery de John Rhode.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A Mind of Her Own de Paula McLain.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Junk de Les Bohem.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Dunbar de Edward St. Aubyn.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Death in White Pyjamas de John Bude.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Henry Prince
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Henry Prince
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Graham's Grief de Brian Clopper.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Of Soul Sincere de B Lloyd.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Fool de Jon Cronshaw.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Star Cat
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Star Cat
Ha afegit l'obra Star Cat: Origins. de Andrew Mackay.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Murder in Galway de Carlene O'Connor.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Hinterland
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Hinterland
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Life Coach
Ha afegit l'obra Coached to Death de Victoria Laurie.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Commune de Charlie Dalton.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Configured
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: We Have Lost
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: We Have Lost
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Field Trips
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Thou Shalt Kill de John Dean.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Vixen's Scream de John Dean.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra To Honour the Dead de John Dean.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra To Die Alone de John Dean.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Dead Hill de John Dean.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Mayfair 100
Ha afegit l'obra A Death in Chelsea de Lynn Brittney.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Mayfair 100
Ha afegit l'obra Murder in Belgravia de Lynn Brittney.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bunburry
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bunburry
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bunburry
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bunburry
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Killing Fog de Jeff Wheeler.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Double Cross de Michael P. King.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jake & Laura
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jake & Laura
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jake & Laura
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jake & Laura
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Secrets Man de John Dean.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Railway Man de John Dean.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra No Age to Die de John Dean.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A Breach of Trust de John Dean.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Dead Man's Quarry de Ianthe Jerrold.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Studio Crime de Ianthe Jerrold.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Number Five: Trash de Colin Cotterill.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Ring of Roses de Christianna Brand.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Cat and Mouse de Christianna Brand.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rivals
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rivals
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Death in Focus de Anne Perry.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Emergency Exit de Gerald Hansen.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Static Cling de Gerald Hansen.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Best Served Frozen de Gerald Hansen.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Hand in the Till de Gerald Hansen.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Ellie Kent
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Ellie Kent
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Soho
Ha afegit l'obra Soho Dead de Greg Keen.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Murder at the Opera de D. M. Quincy.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Zurück in Zürich de André Klein.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Walzer in Wien de André Klein.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Plötzlich in Palermo de André Klein.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Ahoi aus Hamburg de André Klein.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Momente in München de André Klein.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Karneval in Köln de André Klein.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Ferien in Frankfurt de André Klein.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Café in Berlin de André Klein.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Murder by Milk Bottle de Lynne Truss.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Silver Music Box de Mina Baites.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A Woman's War de S. Block.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra For Dead Men Only de Paula Paul.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Siren Calls
Ha afegit l'obra When the Siren Calls de Tom Barry.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Alias the Victim de Leonard Gribble.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Wantons die hard de Leonard Gribble.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra She Died Laughing de Leonard Gribble.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Glass Alibi de Leonard Gribble.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Murder First Class de Leonard Gribble.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Tragedy in E Flat de Leonard Gribble.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The death chime de Leonard R. Gribble.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Is This Revenge? de Leonard Gribble.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra And Dangerous to Know de Darcie Wilde.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Tirol en Vorarlberg de Maarten Mandos.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Zombie
Ha afegit l'obra Zombie, Indiana de Scott Kenemore.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Zombie
Ha afegit l'obra Zombie, Illinois de Scott Kenemore.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Zombie
Ha afegit l'obra Zombie, Ohio de Scott Kenemore.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Trick or Threat de Andrea Frazer.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Nuptial Sacrifice de Andrea Frazer.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Toxic Gossip de Andrea Frazer.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Glass House de Andrea Frazer.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Love Me To Death de Andrea Frazer.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Seven Dead de J. Jefferson Farjeon.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Verity Kent
Ha afegit l'obra A Pretty Deceit de Anna Lee Huber.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Verity Kent
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Toper's End de G. D. H. Cole.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Counterpoint murder de G. D. H. Cole.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Greek tragedy de G. D. H. Cole.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Double Blackmail de G. D. H. Cole.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Off with her Head! de G. D. H. Cole.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Missing Aunt de G. D. H. Cole.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Dr. Tancred Begins de G. D. H. Cole.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Big Business Murder de G. D. H. Cole.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Death in the Quarry de G. D. H. Cole.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A Lesson in Crime de G. D. H. Cole.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Walking Corpse de G. D. H. Cole.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Burglars in Bucks de G. D. H. Cole.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Mister Max
Ha afegit l'obra The Book of Kings de Cynthia Voigt.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Two Rivers
Ha afegit l'obra The Long Call de Ann Cleeves.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Daniel Pitt
Ha afegit l'obra One Fatal Flaw de Anne Perry.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Daniel Pitt
Ha afegit l'obra Triple Jeopardy de Anne Perry.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Daniel Pitt
Ha afegit l'obra Twenty-One Days de Anne Perry.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Foul Matter
Ha afegit l'obra The Way of All Fish de Martha Grimes.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Foul Matter
Ha afegit l'obra Foul Matter de Martha Grimes.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Murderer's Bluff de Francis Duncan.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Hive de Orson Scott Card.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A Question of Hats de Clara Benson.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Man on the Train de Clara Benson.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Sisters de Dervla McTiernan.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Prodigal Son de Sulari Gentill.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Ha afegit l'obra Dead in the Water de Matthew Costello.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Ha afegit l'obra Too Many Lies de Matthew Costello.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Ha afegit l'obra Cliffhanger de Matthew Costello.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Ha afegit l'obra Death Trap de Matthew Costello.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Ha afegit l'obra Trail of Lies de Matthew Costello.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Ha afegit l'obra The Drowned Man de Matthew Costello.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Ha afegit l'obra Scared to Death de Matthew Costello.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Ha afegit l'obra Secret Santa de Matthew Costello.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Ha afegit l'obra A Bad Lie de Matthew Costello.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Ha afegit l'obra Murder Most Wild de Matthew Costello.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Ha afegit l'obra Follow the Money de Matthew Costello.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Ha afegit l'obra Final Cut de Matthew Costello.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Ha afegit l'obra The Last Puzzle de Matthew Costello.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Ha afegit l'obra A Fatal Fall de Neil Richards.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Ha afegit l'obra A Lesson in Murder de Neil Richards.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Ha afegit l'obra Blade in the Water de Neil Richards.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Ha afegit l'obra Playing Dead de Neil Richards.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Ha afegit l'obra Snowblind de Neil Richards.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Ha afegit l'obra Thick as Thieves de Matthew Costello.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cherringham
Ha afegit l'obra Murder on Thames de Neil Richards.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Becić Connection de Estelle Ryan.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Sirani Connection de Estelle Ryan.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Léger Connection de Estelle Ryan.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Flinck Connection de Estelle Ryan.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Braque Connection de Estelle Ryan.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Dante Connection de Estelle Ryan.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Folly Island
Ha afegit l'obra Keeping Watch de Laurie R. King.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Folly Island
Ha afegit l'obra Folly de Laurie R. King.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Beverly, Right Here de Kate DiCamillo.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Raymie Nightingale de Kate DiCamillo.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Crook o' Lune de E.C.R. Lorac.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Black Beadle de E.C.R. Lorac.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Slippery Staircase de E.C.R. Lorac.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Hen Mallin
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Magpie Murders de Anthony Horowitz.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra An Old Man Dies de George Bellairs.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Fear Round About de George Bellairs.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Devious Murder de George Bellairs.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Murder Adrift de George Bellairs.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Pomeroy Deceased de George Bellairs.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Tycoon's Death-Bed de George Bellairs.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Murder Gone Mad de George Bellairs.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Death of a Shadow de George Bellairs.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Tormentors de George Bellairs.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Death of a Tin God de George Bellairs.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Death in Despair de George Bellairs.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Death in Room Five de George Bellairs.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Murder of a Quack de George Bellairs.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jimm Juree
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jimm Juree
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jimm Juree
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jimm Juree
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jimm Juree
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jimm Juree
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jimm Juree
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jimm Juree
Ha afegit l'obra Number Five: Trash de Colin Cotterill.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jimm Juree
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jimm Juree
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jimm Juree
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jimm Juree
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Death Around the Bend de T E Kinsey.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: London Below
Ha afegit l'obra The Seven Sisters de Neil Gaiman.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: London Below
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: London Below
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Shining Years de Emilie Loring.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Forsaking All Others de Emilie Loring.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra No Time for Love de Emilie Loring.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Love With Honor de Emilie Loring.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra In Times Like These de Emilie Loring.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A Key to Many Doors de Emilie Loring.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Spring Always Comes de Emilie Loring.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Forever and a Day de Emilie Loring.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Follow Your Heart de Emilie Loring.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Throw Wide the Door de Emilie Loring.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra What Then Is Love de Emilie Loring.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra With This Ring de Emilie Loring.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Shadow of Suspicion de Emilie Loring.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra I Take This Man de Emilie Loring.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra My Dearest Love de Emilie Loring.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra For All Your Life de Emilie Loring.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Beckoning Trails de Emilie Loring.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Bright Skies de Emilie Loring.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Keepers of the Faith de Emilie Loring.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Rainbow at Dusk de Emilie Loring.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Where Beauty Dwells de Emilie Loring.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm

març 28, 2020

S'ha afegit la sèrie Miss Underhay. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 28, 2020, 6:13pm
Ha afegit el nom de sèrie "Miss Underhay" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 28, 2020, 6:13pm

febrer 2, 2020

S'ha afegit la sèrie Grave Kingdom. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 2, 2020, 10:29pm
Ha afegit el nom de sèrie "Grave Kingdom" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 2, 2020, 10:29pm
S'ha afegit la sèrie Out of the Hitler Time. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 2, 2020, 1:17am
Ha afegit el nom de sèrie "Out of the Hitler Time" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 2, 2020, 1:17am

desembre 31, 2019

Sèrie: Henry Prince
S'ha afegit la sèrie Henry Prince. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 31, 2019, 2:29am
Sèrie: Henry Prince
Ha afegit el nom de sèrie "Henry Prince" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 31, 2019, 2:29am
S'ha afegit la sèrie Inspector Cuthbert Higgins. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 31, 2019, 2:04am
Ha afegit el nom de sèrie "Inspector Cuthbert Higgins" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 31, 2019, 2:04am

novembre 26, 2019

S'ha afegit la sèrie Intergalactic Medicine Show. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 26, 2019, 5:09pm
Ha afegit el nom de sèrie "Intergalactic Medicine Show" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 26, 2019, 5:09pm
S'ha afegit la sèrie Twentieth Century Authors. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 26, 2019, 11:14am
Ha afegit el nom de sèrie "Twentieth Century Authors" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 26, 2019, 11:14am
S'ha afegit la sèrie The Authors Series. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 26, 2019, 11:07am
Ha afegit el nom de sèrie "The Authors Series" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 26, 2019, 11:07am

novembre 25, 2019

S'ha afegit la sèrie Susan Ryeland. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 25, 2019, 11:09pm
Ha afegit el nom de sèrie "Susan Ryeland" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 25, 2019, 11:09pm
S'ha afegit la sèrie Mrs Jeffries Mystery. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 25, 2019, 8:10pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mrs Jeffries Mystery" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 25, 2019, 8:10pm
S'ha afegit la sèrie Home to Ireland. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 25, 2019, 7:54pm
Ha afegit el nom de sèrie "Home to Ireland/Galway Ireland" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 25, 2019, 7:54pm

novembre 18, 2019

Sèrie: Discworkd
S'ha afegit la sèrie Discworkd. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 18, 2019, 10:43pm
Sèrie: Discworkd
Ha afegit el nom de sèrie "Discworkd" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 18, 2019, 10:43pm

octubre 20, 2019

Sèrie: I, Robot
S'ha afegit la sèrie I, Robot. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 20, 2019, 4:26pm
Sèrie: I, Robot
Ha afegit el nom de sèrie "I, Robot" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 20, 2019, 4:26pm

octubre 2, 2019

Sèrie: Enderverse
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Internal chronological order of novels and short stories included in the world of the Ender's Game series including the following series: Ender Quintet (Ender's Game, Ender Wiggin Saga), Shadow Saga, First Formic War, Second Formic War, Fleet School.Novels with letters following numbers (i.e. 8A, 8B) take place at the same time as those with the same number. Short stories with decimals (7.1) generally take place after the prior novel/before the subequent novel.One may not want to read them in this order as subsequently published novels may contain spoilers for previously published novels.If adding to this list, please do not include omnibus versions.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 2, 2019, 3:33pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This is more of a chronological order than a reading order. If you read Ender in Exile (1.5) before books 5-10 of this series, you will be confused and there will be spoilers. Now listed in internal chronological reading order - not published chronological order. Novels with letters take place at the same time, but may not be part of the same secondary series.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 2, 2019, 10:17am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This is more of a chronological order than a reading order. If you read Ender in Exile (1.5) before books 5-10 of this series, you will be confused and there will be spoilers. Now listed in internal chronological reading order - not published chronological order. Novels with letters take place at the same time, but may not be part of the same secondary series.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 2, 2019, 10:17am

setembre 24, 2019

Sèrie: Life Coach
S'ha afegit la sèrie Life Coach. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 24, 2019, 8:14am
Sèrie: Life Coach
Ha afegit el nom de sèrie "Life Coach" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 24, 2019, 8:14am

setembre 22, 2019

S'ha afegit la sèrie Angela Marchmone. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 22, 2019, 7:08pm
Ha afegit el nom de sèrie "Angela Marchmone" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 22, 2019, 7:08pm

setembre 21, 2019

Sèrie: Rivals
S'ha afegit la sèrie Rivals. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 21, 2019, 11:05pm
Sèrie: Rivals
Ha afegit el nom de sèrie "Rivals" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 21, 2019, 11:05pm

setembre 17, 2019

S'ha afegit la sèrie Malice - Reade. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 17, 2019, 4:23pm
Ha afegit el nom de sèrie "Malice - Reade" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 17, 2019, 4:23pm
S'ha afegit la sèrie Three Rancheros. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 17, 2019, 11:08am
Ha afegit el nom de sèrie "Three Rancheros" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 17, 2019, 11:08am

setembre 16, 2019

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Mordecai Tremaine, an amateur sleuth and retired tobacconist, in England
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 16, 2019, 9:08pm

setembre 12, 2019

S'ha afegit la sèrie Inspector Sherwood. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 12, 2019, 10:05pm
Ha afegit el nom de sèrie "Inspector Sherwood" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 12, 2019, 10:05pm

setembre 10, 2019

Sèrie: London Below
S'ha afegit la sèrie London Below. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 10, 2019, 9:09pm
Sèrie: London Below
Ha afegit el nom de sèrie "London Below" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 10, 2019, 9:09pm

setembre 7, 2019

S'ha afegit la sèrie Graham the Gargoyle. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 7, 2019, 10:23pm
Ha afegit el nom de sèrie "Graham the Gargoyle" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 7, 2019, 10:23pm

setembre 2, 2019

Sèrie: c [Socha]
S'ha afegit la sèrie c [Socha]. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 2, 2019, 8:56pm
Sèrie: c [Socha]
Ha afegit el nom de sèrie "c [Socha]" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 2, 2019, 8:56pm
S'ha afegit la sèrie Crossover Series [Socha]. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 2, 2019, 8:55pm
Ha afegit el nom de sèrie "Crossover Series [Socha]" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 2, 2019, 8:55pm

agost 31, 2019

S'ha afegit la sèrie John Christmas. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 31, 2019, 6:40pm
Ha afegit el nom de sèrie "John Christmas" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 31, 2019, 6:40pm

agost 26, 2019

S'ha afegit la sèrie Star Trek Autobiographies. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 26, 2019, 10:16pm
Ha afegit el nom de sèrie "Star Trek Autobiographies" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 26, 2019, 10:16pm
Sèrie: Folly Island
S'ha afegit la sèrie Folly Island. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 26, 2019, 1:15pm
Sèrie: Folly Island
Ha afegit el nom de sèrie "Folly Island" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 26, 2019, 1:15pm
S'ha afegit la sèrie Elena Standish. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 26, 2019, 9:12am
Ha afegit el nom de sèrie "Elena Standish" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 26, 2019, 9:12am

agost 25, 2019

Sèrie: Foul Matter
S'ha afegit la sèrie Foul Matter. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 25, 2019, 10:25pm
Sèrie: Foul Matter
Ha afegit el nom de sèrie "Foul Matter" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 25, 2019, 10:25pm

juny 24, 2019

Sèrie: Daniel Pitt
S'ha afegit la sèrie Daniel Pitt. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 24, 2019, 12:35pm
Sèrie: Daniel Pitt
Ha afegit el nom de sèrie "Daniel Pitt" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 24, 2019, 12:35pm

juny 1, 2019

S'ha afegit la sèrie Bedtime Stories for Cynics. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 1, 2019, 10:27pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bedtime Stories for Cynics" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 1, 2019, 10:27pm

maig 15, 2019

Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 15, 2019, 10:44pm
Ha afegit el nom de sèrie "Trivia Nerd's Guide to the History of the United States" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 15, 2019, 10:44pm
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 15, 2019, 10:43pm
Ha afegit el nom de sèrie "Trivia Nerd's Guide to the United States" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 15, 2019, 10:43pm

maig 10, 2019

S'ha afegit la sèrie Captain Harry Tennant. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 10, 2019, 8:10am
Ha afegit el nom de sèrie "Captain Harry Tennant" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 10, 2019, 8:10am

maig 2, 2019

Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 2, 2019, 5:23pm
Ha afegit el nom de sèrie "Trivia Nerds Guide to the History of the United States" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 2, 2019, 5:23pm

març 1, 2019

S'ha afegit la sèrie Audible Original. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 1, 2019, 11:13am
Ha afegit el nom de sèrie "Audible Original" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 1, 2019, 11:13am

febrer 20, 2019

S'ha afegit la sèrie Sloan and Cosby. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 20, 2019, 10:50pm
Ha afegit el nom de sèrie "Sloan and Cosby" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 20, 2019, 10:50pm
Sèrie: Two Rivers
S'ha afegit la sèrie Two Rivers. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 20, 2019, 10:41pm
Sèrie: Two Rivers
Ha afegit el nom de sèrie "Two Rivers" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 20, 2019, 10:41pm

febrer 13, 2019

S'ha afegit la sèrie Detective Varg. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 13, 2019, 10:16pm
Ha afegit el nom de sèrie "Detective Varg" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 13, 2019, 10:16pm

desembre 5, 2018

S'ha afegit la sèrie Superintendent Anthony Slade. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 5, 2018, 3:36pm
Ha afegit el nom de sèrie "Superintendent Anthony Slade" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 5, 2018, 3:36pm

novembre 11, 2018

Sèrie: Configured
S'ha afegit la sèrie Configured. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 11, 2018, 2:22pm
Sèrie: Configured
Ha afegit el nom de sèrie "Configured" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 11, 2018, 2:22pm

novembre 9, 2018

S'ha afegit la sèrie The Derry Women. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 9, 2018, 11:04am
Ha afegit el nom de sèrie "Irish Lottery" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 9, 2018, 11:04am

novembre 7, 2018

S'ha afegit la sèrie Stories of the Wasteland. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 7, 2018, 5:17pm
Ha afegit el nom de sèrie "Stories of the Wasteland" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 7, 2018, 5:17pm
S'ha afegit la sèrie Wasteland - Cronshaw. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 7, 2018, 5:15pm
Ha afegit el nom de sèrie "Wasteland - Cronshaw" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 7, 2018, 5:15pm
S'ha afegit la sèrie Kate Roark Magic. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 7, 2018, 4:31pm
Ha afegit el nom de sèrie "Kate Roark Magic" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 7, 2018, 4:31pm
S'ha afegit la sèrie The Ravenglass Chronicles. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 7, 2018, 4:26pm
Ha afegit el nom de sèrie "Ravenglass Chronicles" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 7, 2018, 4:26pm
Sèrie: Bill Dix
S'ha afegit la sèrie Bill Dix. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 7, 2018, 4:19pm
Sèrie: Bill Dix
Ha afegit el nom de sèrie "Bill Dix" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 7, 2018, 4:19pm
Sèrie: Bunburry
S'ha afegit la sèrie Bunburry. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 7, 2018, 3:46pm
Sèrie: Bunburry
Ha afegit el nom de sèrie "Bunburry" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 7, 2018, 3:46pm
S'ha afegit la sèrie Vanderbeekers. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 7, 2018, 3:06pm
Ha afegit el nom de sèrie "Vanderbeekers" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 7, 2018, 3:06pm

octubre 31, 2018

Sèrie: Star Cat
S'ha afegit la sèrie Star Cat. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 31, 2018, 12:05pm
Sèrie: Star Cat
Ha afegit el nom de sèrie "Star Cat" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 31, 2018, 12:05pm
S'ha afegit la sèrie DCI Jack Harris. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 31, 2018, 11:01am
Ha afegit el nom de sèrie "DCI Jack Harris" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 31, 2018, 11:01am

octubre 30, 2018

S'ha afegit la sèrie Inspector Chucky. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 30, 2018, 3:18pm
Ha afegit el nom de sèrie "Inspector Chucky" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 30, 2018, 3:18pm

agost 28, 2018

S'ha afegit la sèrie Emilie Loring Chronological 18). Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 28, 2018, 5:40pm
Ha afegit el nom de sèrie "Emilie Loring Chronological 18)" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 28, 2018, 5:40pm

agost 22, 2018

S'ha afegit la sèrie The Detective Story Club. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 22, 2018, 12:43am
Ha afegit el nom de sèrie "The Detective Story Club" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 22, 2018, 12:43am

juliol 8, 2018

S'ha afegit la sèrie Inspector Kendall. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 8, 2018, 8:00pm
Ha afegit el nom de sèrie "Inspector Kendall" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 8, 2018, 8:00pm

abril 30, 2018

S'ha afegit la sèrie Learn Stories with German. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 30, 2018, 9:51pm
Ha afegit el nom de sèrie "Learn Stories with German" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 30, 2018, 9:51pm
S'ha afegit la sèrie Learn German with Stories. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 30, 2018, 9:46pm
Ha afegit el nom de sèrie "Learn German with Stories" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 30, 2018, 9:46pm

abril 20, 2018

S'ha afegit la sèrie Silver Music Box. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 20, 2018, 1:07pm
Ha afegit el nom de sèrie "Silver Music Box" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 20, 2018, 1:07pm

abril 16, 2018

S'ha afegit la sèrie Cherringham Cozy Crime Series. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 16, 2018, 12:06am
Ha afegit el nom de sèrie "Cherringham Cozy Crime Series" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 16, 2018, 12:06am

gener 21, 2018

S'ha afegit la sèrie Vintage Mystery. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 21, 2018, 3:09am
Ha afegit el nom de sèrie "Vintage Mystery" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 21, 2018, 3:09am

gener 8, 2018

Sèrie: Mayfair 100
S'ha afegit la sèrie Mayfair 100. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 8, 2018, 2:49pm
Sèrie: Mayfair 100
Ha afegit el nom de sèrie "Mayfair 100" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 8, 2018, 2:49pm

desembre 30, 2017

S'ha afegit la sèrie Cambridge Murder Mysteries. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 30, 2017, 1:54pm
Ha afegit el nom de sèrie "Cambridge Murder Mysteries" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 30, 2017, 1:54pm

desembre 29, 2017

Sèrie: 39 Clues
S'ha afegit la sèrie 39 Clues. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 29, 2017, 10:35pm
Sèrie: 39 Clues
Ha afegit el nom de sèrie "39 Clues" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 29, 2017, 10:35pm

desembre 19, 2017

Sèrie: Cherrington
S'ha afegit la sèrie Cherrington. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 19, 2017, 1:45pm
Sèrie: Cherrington
Ha afegit el nom de sèrie "Cherrington" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 19, 2017, 1:45pm
Sèrie: Cherringham
S'ha afegit la sèrie Cherringham. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 19, 2017, 1:37pm
Sèrie: Cherringham
Ha afegit el nom de sèrie "Cherringham" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 19, 2017, 1:37pm
S'ha afegit la sèrie Cherringham Mystery. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 19, 2017, 1:35pm
Ha afegit el nom de sèrie "Cherringham Mystery" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 19, 2017, 1:35pm
S'ha afegit la sèrie Cherringham Novels. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 19, 2017, 1:33pm
Ha afegit el nom de sèrie "Cherringham Novels" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 19, 2017, 1:33pm
S'ha afegit la sèrie Cherringham Cosy Mysteries. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 19, 2017, 1:38am
Ha afegit el nom de sèrie "Cherringham Cosy Mysteries" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 19, 2017, 1:38am

desembre 15, 2017

Sèrie: Ellie Kent
S'ha afegit la sèrie Ellie Kent. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 15, 2017, 7:58pm
Sèrie: Ellie Kent
Ha afegit el nom de sèrie "Ellie Kent" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 15, 2017, 7:58pm

desembre 12, 2017

S'ha afegit la sèrie Cherringham Cosy Crime Series. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 12, 2017, 7:38am
Ha afegit el nom de sèrie "Cherringham Cosy Crime Series" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 12, 2017, 7:38am

novembre 5, 2017

S'ha afegit la sèrie Drums, Girls, and Dangerous Pie. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 5, 2017, 3:44pm
Ha afegit el nom de sèrie "Drums, Girls, and Dangerous Pie" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 5, 2017, 3:44pm

octubre 31, 2017

S'ha afegit la sèrie Rachel Markham. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 31, 2017, 12:23am
Ha afegit el nom de sèrie "Rachel Markham" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 31, 2017, 12:23am

setembre 18, 2017

S'ha afegit la sèrie Jimm Juree Case Files. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 18, 2017, 12:29pm
Ha afegit el nom de sèrie "Jimm Juree Case Files" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 18, 2017, 12:29pm

setembre 9, 2017

S'ha afegit la sèrie Countess of Prague. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 9, 2017, 2:47pm
Ha afegit el nom de sèrie "Countess of Prague" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 9, 2017, 2:47pm

agost 20, 2017

S'ha afegit la sèrie Genevieve Lenard. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 20, 2017, 8:52pm
Ha afegit el nom de sèrie "Genevieve Lenard" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 20, 2017, 8:52pm
Sèrie: Fatal Alibi
S'ha afegit la sèrie Fatal Alibi. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 20, 2017, 8:10pm
Sèrie: Fatal Alibi
Ha afegit el nom de sèrie "Fatal Alibi" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 20, 2017, 8:10pm
S'ha afegit la sèrie Inspector Littlejohn. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 20, 2017, 6:49pm
Ha afegit el nom de sèrie "Inspector Littlejohn" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 20, 2017, 6:49pm

agost 14, 2017

S'ha afegit la sèrie A Whiskey Business Mystery. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 14, 2017, 7:18pm
Ha afegit el nom de sèrie "A Whiskey Business Mystery" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 14, 2017, 7:18pm
S'ha afegit la sèrie Whiskey Business. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 14, 2017, 7:18pm
Ha afegit el nom de sèrie "Whiskey Business" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 14, 2017, 7:18pm

agost 5, 2017

S'ha afegit la sèrie Inspector Rutledge. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 5, 2017, 5:45pm
Ha afegit el nom de sèrie "Inspector Rutledge" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 5, 2017, 5:45pm

juny 1, 2017

Sèrie: Soho
S'ha afegit la sèrie Soho. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 1, 2017, 8:54pm
Sèrie: Soho
Ha afegit el nom de sèrie "Soho" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 1, 2017, 8:54pm

març 5, 2017

S'ha afegit la sèrie Tales from Shakespeare. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 5, 2017, 10:56pm
Ha afegit el nom de sèrie "Tales from Shakespeare" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 5, 2017, 10:56pm

gener 28, 2017

Sèrie: We Have Lost
S'ha afegit la sèrie We Have Lost. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 28, 2017, 4:46pm
Sèrie: We Have Lost
Ha afegit el nom de sèrie "We Have Lost" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 28, 2017, 4:46pm

juny 17, 2016

S'ha afegit la sèrie he Grantchester Mysteries. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 17, 2016, 5:05pm
Ha afegit el nom de sèrie "he Grantchester Mysteries" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 17, 2016, 5:05pm

març 15, 2016

S'ha afegit la sèrie Rosalind Thorne. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 15, 2016, 6:03pm
Ha afegit el nom de sèrie "Rosalind Thorne" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 15, 2016, 6:03pm

febrer 26, 2016

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Father Gilbert is a former Scotland Yard detective and is now the priest of an Anglican church in Stonebridge, Sussex, UK.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 26, 2016, 5:24pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Father Gilbert is a former Scotland Yard detective and is now the priest of an Anglican church in Stonebridge, Sussex, UK.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 26, 2016, 5:24pm

febrer 12, 2016

Sèrie: Jake & Laura
S'ha afegit la sèrie Jake & Laura. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 12, 2016, 3:44pm
Sèrie: Jake & Laura
Ha afegit el nom de sèrie "Jake & Laura" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 12, 2016, 3:44pm

maig 21, 2015

Sèrie: Zombie
S'ha afegit la sèrie Zombie. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 21, 2015, 2:57pm
Sèrie: Zombie
Ha afegit el nom de sèrie "Zombie" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 21, 2015, 2:57pm

abril 30, 2015

Sèrie: Pop Classics
S'ha afegit la sèrie Pop Classics. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 30, 2015, 2:30pm
Sèrie: Pop Classics
Ha afegit el nom de sèrie "Pop Classics" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 30, 2015, 2:30pm
Sèrie: Pop Classics
S'ha afegit la sèrie Pop Classics. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 30, 2015, 2:22pm
Sèrie: Pop Classics
Ha afegit el nom de sèrie "Pop Classics" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 30, 2015, 2:22pm

març 31, 2015

Sèrie: Emma Lord
S'ha afegit la sèrie Emma Lord. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 31, 2015, 5:17pm
Sèrie: Emma Lord
Ha afegit el nom de sèrie "Emma Lord" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 31, 2015, 5:17pm

octubre 22, 2013

S'ha afegit la sèrie Look Who Lives in.... Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 22, 2013, 1:14pm
Ha afegit el nom de sèrie "Look Who Lives in..." (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 22, 2013, 1:14pm
S'ha afegit la sèrie Disney's Storybook. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 22, 2013, 11:45am
Ha afegit el nom de sèrie "Disney's Storybook" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 22, 2013, 11:45am

octubre 21, 2013

Sèrie: Field Trips
S'ha afegit la sèrie Field Trips. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 21, 2013, 3:54pm
Sèrie: Field Trips
Ha afegit el nom de sèrie "Field Trips" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 21, 2013, 3:54pm

juny 23, 2013

S'ha afegit la sèrie Oz Reimagined. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 23, 2013, 8:03pm
Ha afegit el nom de sèrie "Oz Reimagined" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 23, 2013, 8:03pm

març 16, 2013

Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 16, 2013, 11:51am
Ha afegit el nom de sèrie "Disney Winnie the Pooh It's Fun to Learn" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 16, 2013, 11:51am

febrer 8, 2013

S'ha afegit la sèrie The Underwear Dare. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 8, 2013, 9:58am
Ha afegit el nom de sèrie "The Underwear Dare" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 8, 2013, 9:58am
S'ha afegit la sèrie The Underware Dare. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 8, 2013, 9:58am
Ha afegit el nom de sèrie "The Underware Dare" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 8, 2013, 9:58am

desembre 12, 2012

S'ha afegit la sèrie Bartleby & James. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 12, 2012, 8:14pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bartleby & James" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 12, 2012, 8:14pm
S'ha afegit la sèrie Bartelby & James. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 12, 2012, 8:06pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bartelby & James" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 12, 2012, 8:06pm

desembre 11, 2012

Sèrie: Siren Calls
S'ha afegit la sèrie Siren Calls. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 11, 2012, 12:06pm
Sèrie: Siren Calls
Ha afegit el nom de sèrie "Siren Calls" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 11, 2012, 12:06pm

desembre 9, 2012

S'ha afegit la sèrie Eight Little Indians. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 9, 2012, 10:40pm
Ha afegit el nom de sèrie "Eight Little Indians" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 9, 2012, 10:40pm

novembre 6, 2012

S'ha afegit la sèrie Inspector Lawrence. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 6, 2012, 7:24pm
Ha afegit el nom de sèrie "Inspector Lawrence" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 6, 2012, 7:24pm

octubre 5, 2012

S'ha afegit la sèrie Barbara Marr Mystery #2. Mira més detalls.
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 5, 2012, 10:50pm
Ha afegit el nom de sèrie "Barbara Marr Mystery #2" (Anglès).
Membre: rretzler | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 5, 2012, 10:50pm