Historial d'edició global de les sèriesMembre r.orrison

març 2, 2021

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | març 2, 8:50am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | març 2, 8:50am
Membre: r.orrison | març 2, 8:50am
Membre: r.orrison | març 2, 6:40am

febrer 25, 2021

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | feb. 25, 5:29am
Suprimeix la sèrie.
Membre: r.orrison | feb. 25, 5:28am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | feb. 25, 5:14am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | feb. 25, 5:14am
Ha afegit l'obra Playing with Matches de Julie Hyzy.
Membre: r.orrison | feb. 25, 5:14am

febrer 24, 2021

Ha canviat la cadena d'ordre de Beguinage is Dead de J. T. Edson a "."
Membre: r.orrison | feb. 24, 4:55pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Goodnight's Dream de J. T. Edson a "."
Membre: r.orrison | feb. 24, 4:55pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Half Breed de J. T. Edson a "."
Membre: r.orrison | feb. 24, 4:55pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | feb. 24, 4:55pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Half Breed de J. T. Edson a "."
Membre: r.orrison | feb. 24, 4:53pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | feb. 24, 4:53pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Goodnight's Dream de J. T. Edson a "."
Membre: r.orrison | feb. 24, 4:51pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 28 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | feb. 24, 4:51pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 44 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | feb. 24, 4:51pm
Ha afegit l'obra Beguinage is Dead de J. T. Edson.
Membre: r.orrison | feb. 24, 4:50pm

febrer 23, 2021

Ha suprimit l'obra Trust (2-in-1) de Barbara Delinsky.
Membre: r.orrison | feb. 23, 5:31pm
Ha suprimit l'obra Urban Enemies de Jim Butcher.
Membre: r.orrison | feb. 23, 8:11am
Ha suprimit l'obra Urban Enemies de Jim Butcher.
Membre: r.orrison | feb. 23, 8:10am
Sèrie: InCryptid
Ha suprimit l'obra Urban Enemies de Jim Butcher.
Membre: r.orrison | feb. 23, 8:10am
Ha combinat la sèrie Zwanen Saga Trilogie amb la sèrie Swan Saga Trilogy.
Membre: r.orrison | feb. 23, 7:11am
Hi ha afegit una descripció (Neerlandès)
Zwanen Saga Trilogie
Membre: r.orrison | feb. 23, 7:11am
Ha afegit el nom de sèrie "Zwanen Saga Trilogie" (Neerlandès).
Membre: r.orrison | feb. 23, 7:11am
Membre: r.orrison | feb. 23, 3:03am

febrer 22, 2021

Sèrie: Freak Street
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | feb. 22, 3:38pm
Sèrie: Freak Street
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | feb. 22, 3:37pm
Sèrie: Freak Street
Membre: r.orrison | feb. 22, 3:37pm

febrer 19, 2021

Ha suprimit l'obra Farlig fortid : krimi de Julie Hastrup.
Membre: r.orrison | feb. 19, 3:22am

febrer 18, 2021

Ha suprimit l'obra Dresden Files: Fool Moon #7.
Membre: r.orrison | feb. 18, 5:45pm
Ha suprimit l'obra Dresden Files: Fool Moon #2.
Membre: r.orrison | feb. 18, 5:45pm
Ha suprimit l'obra Dresden Files: Fool Moon #4.
Membre: r.orrison | feb. 18, 5:45pm
Ha suprimit l'obra Dresden Files: Fool Moon #1.
Membre: r.orrison | feb. 18, 5:43pm
Ha suprimit l'obra Dresden Files: Fool Moon #8.
Membre: r.orrison | feb. 18, 5:42pm
Ha suprimit l'obra Dresden Files: Fool Moon #6.
Membre: r.orrison | feb. 18, 5:41pm

febrer 16, 2021

Membre: r.orrison | feb. 16, 3:34am
S'ha canviar el grup de Ferragost / Molasses de Melina Marchetta a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | feb. 16, 3:04am
Agrupament de sèries editades.
Membre: r.orrison | feb. 16, 3:04am

febrer 14, 2021

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | feb. 14, 3:57pm
Ha afegit l'obra The Missing Sister de Lucinda Riley.
Membre: r.orrison | feb. 14, 3:56pm
Ha suprimit l'obra Lewis. Series 4.
Membre: r.orrison | feb. 14, 12:41pm

febrer 11, 2021

Membre: r.orrison | feb. 11, 3:43pm

febrer 9, 2021

Sèrie: Ivor Maddox
Membre: r.orrison | feb. 9, 5:11pm

febrer 2, 2021

Ha canviat la cadena d'ordre de The Human de Neal Asher a "18."
Membre: r.orrison | feb. 2, 3:51pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Warship: Rise of the Jain, Book Two de Neal Asher a "17."
Membre: r.orrison | feb. 2, 3:51pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Soldier: Rise of the Jain, Book One de Neal Asher a "16."
Membre: r.orrison | feb. 2, 3:51pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 26 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | feb. 2, 3:51pm

gener 29, 2021

Sèrie: Until Him
Ha suprimit l'obra Until Talon de Aurora Rose Reynolds.
Membre: r.orrison | gen. 29, 3:45am
Ha suprimit l'obra Until Talon de Aurora Rose Reynolds.
Membre: r.orrison | gen. 29, 3:45am
Sèrie: Until Him
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | gen. 29, 3:45am
Sèrie: Until Him
Ha afegit l'obra Until Talon de Aurora Rose Reynolds.
Membre: r.orrison | gen. 29, 3:45am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | gen. 29, 3:45am
Ha afegit l'obra Until Talon de Aurora Rose Reynolds.
Membre: r.orrison | gen. 29, 3:44am

gener 28, 2021

Sèrie: New
Membre: r.orrison | gen. 28, 2:42pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | gen. 28, 6:39am
Membre: r.orrison | gen. 28, 6:39am
Ha suprimit l'obra Cosmos de Carl Sagan.
Membre: r.orrison | gen. 28, 4:00am

gener 26, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | gen. 26, 2:45pm
Ha afegit l'obra Gossip 4 de Lilian Mohin.
Membre: r.orrison | gen. 26, 2:45pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Gossip Number Two de Jacky Bishop a "2 - 1986."
Membre: r.orrison | gen. 26, 2:44pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | gen. 26, 2:44pm
Ha afegit l'obra Gossip 5 de Anna Livia.
Membre: r.orrison | gen. 26, 2:43pm

gener 23, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 167 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | gen. 23, 4:15am
Membre: r.orrison | gen. 23, 4:15am

gener 22, 2021

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | gen. 22, 5:24pm
Membre: r.orrison | gen. 22, 5:24pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | gen. 22, 5:23pm
Membre: r.orrison | gen. 22, 5:23pm

gener 19, 2021

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | gen. 19, 2:14pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 55 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | gen. 19, 2:13pm
Membre: r.orrison | gen. 19, 2:12pm

gener 18, 2021

S'ha canviar el grup de Mortals Engines {complete, with prequels} de Philip Reeve a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 18, 6:11am
Agrupament de sèries editades.
Membre: r.orrison | gen. 18, 6:11am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | gen. 18, 6:11am
Membre: r.orrison | gen. 18, 6:10am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Teacher's Tales of Terror / Traction City de Chris Priestley a "contains novella "Traction City"."
Membre: r.orrison | gen. 18, 6:10am
S'ha canviar el grup de Mortals Engines {complete, with prequels} de Philip Reeve a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 18, 6:10am
Agrupament de sèries editades.
Membre: r.orrison | gen. 18, 6:10am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | gen. 18, 6:10am
Membre: r.orrison | gen. 18, 6:10am
Membre: r.orrison | gen. 18, 6:09am
Sèrie: Lady Bedfort
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | gen. 18, 3:39am
Sèrie: Lady Bedfort
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 46 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | gen. 18, 3:38am
Sèrie: Lady Bedfort
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 47 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | gen. 18, 3:38am
Sèrie: Lady Bedfort
Membre: r.orrison | gen. 18, 3:38am
Membre: r.orrison | gen. 18, 3:30am

gener 17, 2021

Membre: r.orrison | gen. 17, 11:33am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | gen. 17, 11:33am
Membre: r.orrison | gen. 17, 11:32am

gener 16, 2021

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | gen. 16, 7:35am
Membre: r.orrison | gen. 16, 7:35am

gener 13, 2021

S'ha canviar el grup de Molly's Mailbox de Inge-Lise Jensen a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de It's Alright to Cry de Robin Holland a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de I Fixed Breakfast de Michael Ball a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de I Don't Think it's Fair de Kathy Crivello a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de It's Raining de Joy Chandler a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de Helping My Dad de Nancy Lambrecht a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de Birds Need Trees de Margaret Bayer a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de My Special Place de Naomi Reeve a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de I Like My Picture! de Barbara J. Kitscher a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de First and Last de Donna Chicca a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de The Bad Day de Kathy Vaughn a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de What Did I Forget? de Lanny Coulston a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de Trouble de Melanie Palmer Hatcher a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de Mae-Nerd de Eva Jeske a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de The Home Run * de Ellen Moskowitz a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de First in Line de Linda Edwards a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de I Can Help de Connie Plummer a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de BAD HAIR DAY (Teacher's Choice Set 7) de Dominie Elementary a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de 20 Pennies de Kathy Kuldanek a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de What I Left on my Plate de Inge-Lise Jensen a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de Merry-Go-Round de Kathy Luther a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de Hoofprints de Jan Rogers a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de Harry's Hats de Jacqueline Casto a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de The Bad Dream de Dozie Herbruck a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de On the Road de Patricia Connolly a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de Later de Hope Garfinkle a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de Hungry Kitten de Marti Abbott a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de Frogs on a Log de Catherine Wahl Carlson a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de The Family on Lake Street de Chris Scheving a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de Because Daddy Did My Hair de Michael Ball a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de At Grandma's House de Laura Kirschner a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de WHAT IF... (Teacher's Choice Set 4) de Toni Egan a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de Things That Drag Behind de Bunny Humphrey a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de Silly Cat Tricks de Melanie P Hatcher a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de A Raindrop de Daniel Edmunds a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de March, March, Marching de Mimi Ahern a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de Lots of Dogs de Sandra Dempewolf a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de Levi Sings de H. Craig Chambers a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de Catching de Karl Fieldhouse a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de I Can Taste de Lynda Laurance a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de Places de Dominie Elementary a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de One Day de Laurie Anderson a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de My Pumpkin de Donna Reiman a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de My Glasses de Donna Cox a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de It's Taco Time de Dominie Elementary a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de I Can Find de Nancy Lambrecht a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de Where Will I Sit? de Dominie Elementary a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de Too Much de Karen Bear a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de Pictures de Patrice Faraclas a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de The Inside Story de Pat Lusche a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de If I Had an Elephant de Ian Mader a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de I can read de Robin Holland a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de Are We There Yet? de Kathy Crivello a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de All about Dinosaurs de Linda Ashcraft a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de Winter Fun de Ruth Zauhar a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de So Do I de Elaine Moorefield a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de I See de Shirley Frederick a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de LET'S EAT (Teacher's Choice Set 1) de Donna Chicca a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de If Horses Could Talk! de Lance Gentile a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de Happy Holidays de Robin Cheevers a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
S'ha canviar el grup de Animals at the Mall de David Ross a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | gen. 13, 9:23am
Agrupament de sèries editades.
Membre: r.orrison | gen. 13, 9:23am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | gen. 13, 9:23am
Ha afegit l'obra I'm Telling de Linda Edwards.
Membre: r.orrison | gen. 13, 9:23am

desembre 30, 2020

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | des. 30, 2020, 6:20am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | des. 30, 2020, 6:20am
Membre: r.orrison | des. 30, 2020, 6:20am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | des. 30, 2020, 6:16am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | des. 30, 2020, 6:16am
Ha afegit l'obra Deadly Dorian de Rinda Elliott.
Membre: r.orrison | des. 30, 2020, 6:15am

desembre 29, 2020

Sèrie: Nova [PBS]
Membre: r.orrison | des. 29, 2020, 11:33am

desembre 8, 2020

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | des. 8, 2020, 6:31pm
S'ha canviar el grup de The Statesman's Year Book de Barry Turner a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | des. 8, 2020, 6:31pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: r.orrison | des. 8, 2020, 6:31pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | des. 8, 2020, 6:31pm
Membre: r.orrison | des. 8, 2020, 6:31pm

desembre 7, 2020

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | des. 7, 2020, 11:43am
Membre: r.orrison | des. 7, 2020, 11:43am

desembre 5, 2020

Sèrie: Doc Savage
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 162 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | des. 5, 2020, 3:06pm
Sèrie: Doc Savage
S'ha canviar el grup de The Man of Bronze [and] The Land of Terror de Kenneth Robeson a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
Agrupament de sèries editades.
Membre: r.orrison | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 186 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | des. 5, 2020, 3:05pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Murder Mirage [and] The Other World de Kenneth Robeson a "27,29."
Membre: r.orrison | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
S'ha canviar el grup de The Lost Oasis [and] The Sargasso Ogre de Kenneth Robeson a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
S'ha canviar el grup de Resurrection Day | Repel de Kenneth Robeson a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
S'ha canviar el grup de Dust of Death [and] The Stone Man de Kenneth Robeson a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
S'ha canviar el grup de Mystery Under the Sea [and] The Red Terrors de Kenneth Robeson a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
S'ha canviar el grup de Death in Silver [and] The Golden Peril de Kenneth Robeson a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
S'ha canviar el grup de Fortress of Solitude [and] The Devil Genghis de Kenneth Robeson a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
S'ha canviar el grup de Cold Death [and] The South Pole Terror de Kenneth Robeson a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
S'ha canviar el grup de Land of Always-Night [and] Mad Mesa de Kenneth Robeson a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
S'ha canviar el grup de The Goblins [and] The Secret of the Su de Kenneth Robeson a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
S'ha canviar el grup de Devils of the Deep ; The Headless Men de Kenneth Robeson a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
S'ha canviar el grup de The Three Wild Men [and] The Fiery Menace de Kenneth Robeson a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
S'ha canviar el grup de The Laugh of Death [and] The King of Terror de Kenneth Robeson a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
S'ha canviar el grup de The Golden Man ; Peril in the North de Kenneth Robeson a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
S'ha canviar el grup de Pirate Isle [and] The Speaking Stone de Kenneth Robeson a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
S'ha canviar el grup de The Talking Devil [and] The Ten Ton Snakes de Kenneth Robeson a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
S'ha canviar el grup de One-Eyed Mystic [and] The Man Who Fell Up de Kenneth Robeson a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
S'ha canviar el grup de The Shape of Terror [and] Death Had Yellow Eyes de Kenneth Robeson a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
S'ha canviar el grup de Jiu San [and] The Black, Black Witch de Kenneth Robeson a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
S'ha canviar el grup de They Died Twice [and] The Screaming Man de Kenneth Robeson a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
S'ha canviar el grup de The Whisker of Hercules [and] The Man Who Was Scared de Kenneth Robeson a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
S'ha canviar el grup de The Pharaoh's Ghost [and] The Time Terror de Kenneth Robeson a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
S'ha canviar el grup de Doc Savage: All 181 Original Adventures on CD de Kenneth Robeson a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
Agrupament de sèries editades.
Membre: r.orrison | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 372 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | des. 5, 2020, 3:05pm
Sèrie: Doc Savage
Ha suprimit l'obra In Hell, Madonna de Kenneth Robeson.
Membre: r.orrison | des. 5, 2020, 2:58pm
Sèrie: Doc Savage
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | des. 5, 2020, 2:55pm
Sèrie: Doc Savage
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 137 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | des. 5, 2020, 2:54pm
Sèrie: Doc Savage
Ha afegit l'obra Satan Black de Kenneth Robeson.
Membre: r.orrison | des. 5, 2020, 2:54pm

desembre 3, 2020

Membre: r.orrison | des. 3, 2020, 6:32pm
Membre: r.orrison | des. 3, 2020, 6:31pm
Membre: r.orrison | des. 3, 2020, 6:30pm
Membre: r.orrison | des. 3, 2020, 2:04pm
Membre: r.orrison | des. 3, 2020, 2:02pm
Membre: r.orrison | des. 3, 2020, 2:00pm
Sèrie: Interzone
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 297 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | des. 3, 2020, 6:26am
Sèrie: Interzone
Ha afegit l'obra Interzone 288 de Andy Cox.
Membre: r.orrison | des. 3, 2020, 6:25am
Sèrie: Interzone
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | des. 3, 2020, 6:24am
Sèrie: Interzone
Ha afegit l'obra Interzone 289 de Andy Cox, Editor.
Membre: r.orrison | des. 3, 2020, 6:24am

novembre 26, 2020

Membre: r.orrison | nov. 26, 2020, 3:50am
Ha afegit el nom de sèrie "History of Schools and Schooling" (Anglès).
Membre: r.orrison | nov. 26, 2020, 3:50am

novembre 25, 2020

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | nov. 25, 2020, 4:06am
Membre: r.orrison | nov. 25, 2020, 4:06am

novembre 21, 2020

Ha suprimit l'obra Free Short Stories 2011 de Baen Books.
Membre: r.orrison | nov. 21, 2020, 6:47pm
Ha suprimit l'obra Free Short Stories 2011 de Baen Books.
Membre: r.orrison | nov. 21, 2020, 6:46pm
Ha suprimit l'obra Free Short Stories 2011 de Baen Books.
Membre: r.orrison | nov. 21, 2020, 6:46pm

novembre 18, 2020

Membre: r.orrison | nov. 18, 2020, 2:08pm
Membre: r.orrison | nov. 18, 2020, 2:08pm

novembre 12, 2020

Membre: r.orrison | Implícit | nov. 12, 2020, 7:40am
Membre: r.orrison | Implícit | nov. 12, 2020, 7:40am
Membre: r.orrison | Implícit | nov. 12, 2020, 7:40am
Membre: r.orrison | Implícit | nov. 12, 2020, 7:40am
Agrupament de sèries editades.
Membre: r.orrison | nov. 12, 2020, 7:40am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 90 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | nov. 12, 2020, 7:40am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | nov. 12, 2020, 7:39am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 56 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | nov. 12, 2020, 7:39am
Membre: r.orrison | nov. 12, 2020, 7:39am

novembre 8, 2020

Sèrie: Math Magic
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | nov. 8, 2020, 2:46am
Sèrie: Math Magic
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | nov. 8, 2020, 2:46am
Sèrie: Math Magic
Membre: r.orrison | nov. 8, 2020, 2:46am

novembre 6, 2020

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | nov. 6, 2020, 4:30pm
Membre: r.orrison | nov. 6, 2020, 4:30pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 30 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | nov. 6, 2020, 3:05am
Membre: r.orrison | nov. 6, 2020, 3:05am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | nov. 6, 2020, 3:03am
Membre: r.orrison | nov. 6, 2020, 3:03am
Membre: r.orrison | nov. 6, 2020, 2:35am

novembre 3, 2020

Sèrie: Goldmann SF
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 52 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | nov. 3, 2020, 2:23pm
Sèrie: Goldmann SF
Membre: r.orrison | nov. 3, 2020, 2:22pm

octubre 31, 2020

Sèrie: West of Eden
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | oct. 31, 2020, 5:19am
Ha combinat la sèrie Eden trilogie amb la sèrie West of Eden.
Membre: r.orrison | oct. 31, 2020, 5:18am
Sèrie: West of Eden
Ha afegit el nom de sèrie "Eden trilogie" (Neerlandès).
Membre: r.orrison | oct. 31, 2020, 5:18am

octubre 28, 2020

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | oct. 28, 2020, 3:42pm
Membre: r.orrison | oct. 28, 2020, 3:41pm
Membre: r.orrison | oct. 28, 2020, 3:45am

octubre 24, 2020

Suprimeix la sèrie.
Membre: r.orrison | oct. 24, 2020, 3:11am
Membre: r.orrison | oct. 24, 2020, 3:11am
Sèrie: Guns n' Boys
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | oct. 24, 2020, 3:11am
Sèrie: Guns n' Boys
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | oct. 24, 2020, 3:11am
Sèrie: Guns n' Boys
Membre: r.orrison | oct. 24, 2020, 3:10am
Sèrie: Guns n' Boys
Membre: r.orrison | oct. 24, 2020, 3:06am

octubre 23, 2020

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | oct. 23, 2020, 6:15pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | oct. 23, 2020, 6:15pm
Membre: r.orrison | oct. 23, 2020, 6:15pm

octubre 22, 2020

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | oct. 22, 2020, 3:40am
Membre: r.orrison | oct. 22, 2020, 3:39am
Ha suprimit l'obra Legends of the Grail de Richard Barber.
Membre: r.orrison | oct. 22, 2020, 3:38am

octubre 11, 2020

Ha afegit el nom de sèrie "Guide To..." (Anglès).
Membre: r.orrison | oct. 11, 2020, 10:07am
Ha editat una descripció (Anglès)
Each Essential Histories book studies the origins, politics, fighting and repercussions of one major war or theatre of war, from both military and civilian perspectives. Spanning 3000 years of human conflict, most major wars are covered, from the Punic Wars to the Iran-Iraq war. Featuring full colour maps, diagrams and photography throughout, each book in Osprey’s Essential Histories series also includes pictures of contemporary artwork and artefacts, providing a full visual appreciation what it was like to live through each war. Essential Histories are an important reference resource for students, teachers, academics, history enthusiasts and hobbyists. The Essential Histories series has also been re-released as the "Guide To" series of ebooks, with the same text and maps as the original.
Membre: r.orrison | oct. 11, 2020, 10:06am

octubre 3, 2020

Suprimeix la sèrie.
Membre: r.orrison | oct. 3, 2020, 5:08am
Membre: r.orrison | oct. 3, 2020, 5:08am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | oct. 3, 2020, 5:07am
Membre: r.orrison | oct. 3, 2020, 5:07am

octubre 2, 2020

Membre: r.orrison | oct. 2, 2020, 6:42am
Suprimeix la sèrie.
Membre: r.orrison | oct. 2, 2020, 6:25am
Membre: r.orrison | oct. 2, 2020, 6:25am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 136 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | oct. 2, 2020, 6:24am
Membre: r.orrison | oct. 2, 2020, 6:24am
Suprimeix la sèrie.
Membre: r.orrison | oct. 2, 2020, 6:23am
Membre: r.orrison | oct. 2, 2020, 6:23am
Membre: r.orrison | oct. 2, 2020, 6:23am
Membre: r.orrison | oct. 2, 2020, 6:22am
Membre: r.orrison | oct. 2, 2020, 6:22am
Membre: r.orrison | oct. 2, 2020, 6:18am

setembre 30, 2020

Membre: r.orrison | set. 30, 2020, 5:07pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | set. 30, 2020, 3:32am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 70 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | set. 30, 2020, 3:32am
Ha afegit l'obra Beetle Bailey de Mort Walker.
Membre: r.orrison | set. 30, 2020, 3:32am
Ha canviat la cadena d'ordre de Beetle Bailey: The Daily & Sunday Strips, 1966 de Mort Walker a "1965."
Membre: r.orrison | set. 30, 2020, 3:23am
Ha canviat la cadena d'ordre de Beetle Bailey: The Daily & Sunday Strips, 1965 de Mort Walker a "1965."
Membre: r.orrison | set. 30, 2020, 3:23am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 66 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | set. 30, 2020, 3:23am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | set. 30, 2020, 3:23am

setembre 22, 2020

Membre: r.orrison | set. 22, 2020, 5:20pm

setembre 21, 2020

Ha canviat la cadena d'ordre de The Merman's Children de Poul Anderson a "novel."
Membre: r.orrison | set. 21, 2020, 6:58am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Tupilak de Poul Anderson a "2."
Membre: r.orrison | set. 21, 2020, 6:58am
S'ha canviar el grup de The Tupilak de Poul Anderson a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | set. 21, 2020, 6:58am
Agrupament de sèries editades.
Membre: r.orrison | set. 21, 2020, 6:58am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | set. 21, 2020, 6:58am
Membre: r.orrison | set. 21, 2020, 6:57am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | set. 21, 2020, 4:56am
Membre: r.orrison | set. 21, 2020, 4:56am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | set. 21, 2020, 4:56am
Membre: r.orrison | set. 21, 2020, 4:55am
Membre: r.orrison | set. 21, 2020, 4:55am
S'ha afegit la sèrie The Sky People. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | set. 21, 2020, 4:55am
Ha afegit el nom de sèrie "The Sky People" (Anglès).
Membre: r.orrison | Implícit | set. 21, 2020, 4:55am
Membre: r.orrison | set. 21, 2020, 3:31am

setembre 20, 2020

Membre: r.orrison | set. 20, 2020, 3:47pm

setembre 19, 2020

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | set. 19, 2020, 4:16pm

setembre 16, 2020

Membre: r.orrison | set. 16, 2020, 2:40am
Membre: r.orrison | set. 16, 2020, 2:40am

setembre 14, 2020

Ha suprimit l'obra The Troutbeck Testimony de Rebecca Tope.
Membre: r.orrison | set. 14, 2020, 2:29am

setembre 7, 2020

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | set. 7, 2020, 6:04pm
Membre: r.orrison | set. 7, 2020, 6:04pm
Membre: r.orrison | set. 7, 2020, 6:03pm
S'ha afegit la sèrie The Witches of the Glass Castle. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | set. 7, 2020, 6:03pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Witches of the Glass Castle" (Anglès).
Membre: r.orrison | Implícit | set. 7, 2020, 6:03pm

setembre 5, 2020

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | set. 5, 2020, 5:49am
Membre: r.orrison | set. 5, 2020, 5:48am

setembre 2, 2020

Sèrie: Sonny Hawke
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | set. 2, 2020, 5:03pm
Sèrie: Sonny Hawke
Ha afegit l'obra Hawke's Target de Reavis Z. Wortham.
Membre: r.orrison | set. 2, 2020, 5:03pm
Sèrie: Sonny Hawke
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | set. 2, 2020, 4:56pm
Sèrie: Sonny Hawke
Ha afegit l'obra Hawke's Fury de Reavis Z. Wortham.
Membre: r.orrison | set. 2, 2020, 4:55pm

agost 31, 2020

Membre: r.orrison | ag. 31, 2020, 3:59pm
Membre: r.orrison | ag. 31, 2020, 3:59pm
Membre: r.orrison | ag. 31, 2020, 3:58pm

agost 29, 2020

Sèrie: InCryptid
Ha suprimit l'obra Westward Weird de Martin H. Greenberg.
Membre: r.orrison | ag. 29, 2020, 12:34pm

agost 27, 2020

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | ag. 27, 2020, 4:40am
Membre: r.orrison | ag. 27, 2020, 4:40am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | ag. 27, 2020, 4:39am
Ha afegit l'obra Lucky the Hard Way de Deborah Coonts.
Membre: r.orrison | ag. 27, 2020, 4:39am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | ag. 27, 2020, 4:38am
Membre: r.orrison | ag. 27, 2020, 4:38am

agost 24, 2020

Ha canviat la cadena d'ordre de Ultimate Force - Complete Series de Ross Kemp a "1002."
Membre: r.orrison | ag. 24, 2020, 6:29am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | ag. 24, 2020, 6:29am
Membre: r.orrison | ag. 24, 2020, 6:29am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | ag. 24, 2020, 6:28am
Membre: r.orrison | ag. 24, 2020, 6:28am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | ag. 24, 2020, 6:28am
Membre: r.orrison | ag. 24, 2020, 6:28am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | ag. 24, 2020, 6:28am
Membre: r.orrison | ag. 24, 2020, 6:28am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | ag. 24, 2020, 6:28am
Ha afegit l'obra Ultimate Force - Series 4.
Membre: r.orrison | ag. 24, 2020, 6:27am
Membre: r.orrison | ag. 24, 2020, 6:26am
S'ha afegit la sèrie Ultimate Force. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | ag. 24, 2020, 6:26am
Ha afegit el nom de sèrie "Ultimate Force" (Anglès).
Membre: r.orrison | Implícit | ag. 24, 2020, 6:26am

agost 19, 2020

Ha canviat la cadena d'ordre de Across Realtime [Baen Books] de Vernor Vinge a "Omnibus 1-2 plus The Ungoverned."
Membre: r.orrison | ag. 19, 2020, 2:47pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | ag. 19, 2020, 2:47pm
Membre: r.orrison | ag. 19, 2020, 2:47pm
Membre: r.orrison | ag. 19, 2020, 2:41pm
Membre: r.orrison | ag. 19, 2020, 2:38pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Those Who Fight Monsters: Tales of Occult Detectives de Justin Gustainis a "See Me, 1.5."
Membre: r.orrison | ag. 19, 2020, 11:23am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | ag. 19, 2020, 11:23am
Membre: r.orrison | ag. 19, 2020, 11:23am

agost 18, 2020

Sèrie: Ghostgirl
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | ag. 18, 2020, 11:01am
Sèrie: Ghostgirl
Ha afegit l'obra Día de muertos de Tonya Hurley.
Membre: r.orrison | ag. 18, 2020, 11:01am
Sèrie: Ghostgirl
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | ag. 18, 2020, 10:59am
Sèrie: Ghostgirl
Ha afegit l'obra Xmas Spirit de Tonya Hurley.
Membre: r.orrison | ag. 18, 2020, 10:59am

agost 16, 2020

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | ag. 16, 2020, 3:00pm
Ha afegit l'obra Brittany de Dorothy Menpes.
Membre: r.orrison | ag. 16, 2020, 3:00pm

agost 6, 2020

S'ha canviar el grup de Die dunkle Festung de Peter F. Hamilton a "German Translation."
Membre: r.orrison | Implícit | ag. 6, 2020, 3:18pm
S'ha canviar el grup de Der entfesselte Judas: Roman de Peter F. Hamilton a "German Translation."
Membre: r.orrison | Implícit | ag. 6, 2020, 3:18pm
S'ha canviar el grup de Die Boten des Unheils: Die Commonwealth-Saga, Bd. 2 de Peter F. Hamilton a "German Translation."
Membre: r.orrison | Implícit | ag. 6, 2020, 3:18pm
S'ha canviar el grup de Der Stern der Pandora: Die Commonwealth-Saga, Bd. 1 de Peter F. Hamilton a "German Translation."
Membre: r.orrison | Implícit | ag. 6, 2020, 3:18pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: r.orrison | ag. 6, 2020, 3:18pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | ag. 6, 2020, 3:18pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | ag. 6, 2020, 3:17pm
Membre: r.orrison | ag. 6, 2020, 3:17pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Träumende Leere de Peter F. Hamilton a "1.1."
Membre: r.orrison | ag. 6, 2020, 2:58pm
Sèrie: Void Trilogy
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | ag. 6, 2020, 2:58pm
Sèrie: Void Trilogy
Membre: r.orrison | ag. 6, 2020, 2:58pm
Sèrie: Void Trilogy
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | ag. 6, 2020, 2:58pm
Sèrie: Void Trilogy
Ha afegit l'obra Träumende Leere de Peter F. Hamilton.
Membre: r.orrison | ag. 6, 2020, 2:57pm
Ha suprimit l'obra The Dreaming Void de Peter F. Hamilton.
Membre: r.orrison | ag. 6, 2020, 2:56pm
Sèrie: Void Trilogy
Membre: r.orrison | ag. 6, 2020, 2:52pm
Membre: r.orrison | ag. 6, 2020, 2:52pm
Sèrie: Void Trilogy
Membre: r.orrison | ag. 6, 2020, 2:52pm
Membre: r.orrison | ag. 6, 2020, 2:51pm

agost 5, 2020

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | ag. 5, 2020, 2:28pm
Ha afegit l'obra Playboy Princes de Jaymin Eve.
Membre: r.orrison | ag. 5, 2020, 2:28pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | ag. 5, 2020, 2:26pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Princess Ballot de Jaymin Eve a "1."
Membre: r.orrison | ag. 5, 2020, 2:26pm
Ha afegit l'obra Poison Throne de Jaymin Eve.
Membre: r.orrison | ag. 5, 2020, 2:25pm

agost 3, 2020

Membre: r.orrison | ag. 3, 2020, 5:09pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | ag. 3, 2020, 5:09pm
Membre: r.orrison | ag. 3, 2020, 5:09pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | ag. 3, 2020, 5:08pm
Membre: r.orrison | ag. 3, 2020, 5:08pm
Membre: r.orrison | ag. 3, 2020, 5:08pm
Membre: r.orrison | ag. 3, 2020, 5:08pm
S'ha afegit la sèrie Wedding Feast. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | ag. 3, 2020, 5:08pm
Ha afegit el nom de sèrie "Wedding Feast" (Anglès).
Membre: r.orrison | Implícit | ag. 3, 2020, 5:08pm

juliol 16, 2020

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | jul. 16, 2020, 3:17am
Membre: r.orrison | jul. 16, 2020, 3:17am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | jul. 16, 2020, 3:17am
Membre: r.orrison | jul. 16, 2020, 3:17am

juliol 14, 2020

Ha canviat la cadena d'ordre de What Great Frenchwomen Learned About Love de Miriam Allen deFord a "197.2."
Membre: r.orrison | jul. 14, 2020, 5:06pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Whimsicalities, Witticisms and Reflections de Madame De Sevigne a "197.1."
Membre: r.orrison | jul. 14, 2020, 5:06pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 320 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | jul. 14, 2020, 5:06pm
Sèrie: Thea Osborne
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | jul. 14, 2020, 5:06pm

juliol 13, 2020

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | jul. 13, 2020, 4:10am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Case of the Evil Schoolmaster de Gary J. Byrnes a "1."
Membre: r.orrison | jul. 13, 2020, 4:10am
Membre: r.orrison | jul. 13, 2020, 4:10am

juliol 11, 2020

Suprimeix la sèrie.
Membre: r.orrison | jul. 11, 2020, 6:33pm

juliol 9, 2020

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | jul. 9, 2020, 4:19pm
Membre: r.orrison | jul. 9, 2020, 4:19pm
Membre: r.orrison | jul. 9, 2020, 4:19pm
Membre: r.orrison | jul. 9, 2020, 4:19pm
S'ha afegit la sèrie Sweet Wine of Youth. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | jul. 9, 2020, 4:18pm
Ha afegit el nom de sèrie "Sweet Wine of Youth" (Anglès).
Membre: r.orrison | Implícit | jul. 9, 2020, 4:18pm

juliol 7, 2020

Sèrie: Jack Knox
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | jul. 7, 2020, 11:45am
Sèrie: Jack Knox
Ha afegit l'obra Dead of Night de Robert McNeill.
Membre: r.orrison | jul. 7, 2020, 11:44am
Ha canviat la cadena d'ordre de Dead of Night de Robert McNeill a "3."
Membre: r.orrison | jul. 7, 2020, 11:44am
Sèrie: Jack Knox
Ha suprimit l'obra Dead of Night de Robert McNeill.
Membre: r.orrison | jul. 7, 2020, 11:44am
Sèrie: Jack Knox
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | jul. 7, 2020, 11:43am
Sèrie: Jack Knox
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | jul. 7, 2020, 11:43am

juliol 6, 2020

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | jul. 6, 2020, 3:55am
Ha afegit l'obra Transmonstrified de R.L. Naquin.
Membre: r.orrison | jul. 6, 2020, 3:55am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | jul. 6, 2020, 3:47am
Ha afegit l'obra Emergency Cupid de R.L. Naquin.
Membre: r.orrison | jul. 6, 2020, 3:47am
Ha afegit l'obra Counterfeit Cupid de R.L. Naquin.
Membre: r.orrison | jul. 6, 2020, 3:47am

juliol 3, 2020

S'ha canviar el grup de Dead Man's Diary and A Taste For Cognac de Brett Halliday a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | jul. 3, 2020, 4:49pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: r.orrison | jul. 3, 2020, 4:49pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 596 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | jul. 3, 2020, 11:13am

juliol 2, 2020

Sèrie: Tangled Web
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | jul. 2, 2020, 5:46pm
Sèrie: Tangled Web
Membre: r.orrison | jul. 2, 2020, 5:46pm
Sèrie: Qhe!
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | jul. 2, 2020, 11:01am
Sèrie: Qhe! #4
Suprimeix la sèrie.
Membre: r.orrison | jul. 2, 2020, 10:54am
Sèrie: Qhe! #3
Suprimeix la sèrie.
Membre: r.orrison | jul. 2, 2020, 10:49am
Sèrie: Qhe! #3
Ha suprimit l'obra QHE! The Riches de W. W..
Membre: r.orrison | jul. 2, 2020, 10:49am
Sèrie: Qhe! #4
Ha suprimit l'obra Qhe! The Prophets of Evil de W. W. Bloom.
Membre: r.orrison | jul. 2, 2020, 10:49am
Sèrie: Qhe!
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | jul. 2, 2020, 10:48am
Sèrie: Qhe!
Ha afegit l'obra QHE! The Riches de W. W..
Membre: r.orrison | jul. 2, 2020, 10:48am
Sèrie: Qhe!
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | jul. 2, 2020, 10:47am
Sèrie: Qhe!
Membre: r.orrison | jul. 2, 2020, 10:47am
Sèrie: Qhe! #2
Suprimeix la sèrie.
Membre: r.orrison | jul. 2, 2020, 10:46am
Sèrie: Qhe! #2
Ha suprimit l'obra White Fire: Qhe 2 de W.W..
Membre: r.orrison | jul. 2, 2020, 10:46am
Sèrie: Qhe!
Ha afegit l'obra White Fire: Qhe 2 de W.W..
Membre: r.orrison | jul. 2, 2020, 10:45am
Ha suprimit l'obra Eye de Frank Herbert.
Membre: r.orrison | jul. 2, 2020, 5:08am

juny 27, 2020

Sèrie: Full Series
Membre: r.orrison | juny 27, 2020, 6:04am

juny 23, 2020

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | juny 23, 2020, 4:28am
Membre: r.orrison | juny 23, 2020, 4:26am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | juny 23, 2020, 4:24am
Ha afegit l'obra CRYPT OF CTHULHU #91 de Robert Price.
Membre: r.orrison | juny 23, 2020, 4:24am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | juny 23, 2020, 4:24am
Membre: r.orrison | juny 23, 2020, 4:23am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 35 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | juny 23, 2020, 4:23am
Ha afegit l'obra CRYPT OF CTHULHU #46 de Robert Price.
Membre: r.orrison | juny 23, 2020, 4:22am

juny 22, 2020

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | juny 22, 2020, 3:46pm
Membre: r.orrison | juny 22, 2020, 3:46pm
Membre: r.orrison | juny 22, 2020, 3:45pm
Membre: r.orrison | juny 22, 2020, 3:44pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | juny 22, 2020, 1:27pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | juny 22, 2020, 1:27pm
S'ha canviar el grup de Heart of Ice / Thunderstone / Veiled Existence (Legacy in Legend #0.5-2) de Barbara Pietron a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 22, 2020, 1:26pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: r.orrison | juny 22, 2020, 1:26pm
Sèrie: Rose Island
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | juny 22, 2020, 1:03pm
Sèrie: Rose Island
Membre: r.orrison | juny 22, 2020, 1:02pm

juny 21, 2020

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 609 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | juny 21, 2020, 4:57pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | juny 21, 2020, 4:56pm
No ha suprimit la sèrie.
Membre: r.orrison | juny 21, 2020, 4:56pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: r.orrison | juny 21, 2020, 4:55pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 588 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | juny 21, 2020, 12:05pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 611 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | juny 21, 2020, 12:04pm
Ha afegit l'obra Chelkash de Maxim Gorky.
Membre: r.orrison | juny 21, 2020, 12:04pm
Ha suprimit l'obra Los Vagabundos de Maxim Gorky.
Membre: r.orrison | juny 21, 2020, 12:04pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | juny 21, 2020, 6:06am

juny 20, 2020

Membre: r.orrison | juny 20, 2020, 6:59am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | juny 20, 2020, 6:56am
Membre: r.orrison | juny 20, 2020, 6:56am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | juny 20, 2020, 6:56am
Membre: r.orrison | juny 20, 2020, 6:55am

juny 16, 2020

Sèrie: Hexworld
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | juny 16, 2020, 4:35pm
Ha combinat la sèrie Hexworld [Hawk] amb la sèrie Hexworld.
Membre: r.orrison | juny 16, 2020, 4:35pm
Sèrie: Hexworld
Ha afegit l'obra Hexbreaker de Jordan L. Hawk.
Membre: r.orrison | juny 16, 2020, 4:35pm
Membre: r.orrison | juny 16, 2020, 7:09am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | juny 16, 2020, 7:02am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | juny 16, 2020, 7:02am
Ha combinat la sèrie Iron World [Osmond] amb la sèrie The Iron World Series.
Membre: r.orrison | juny 16, 2020, 7:01am
Ha afegit l'obra Blood & Bone de Candace Osmond.
Membre: r.orrison | juny 16, 2020, 7:01am
Ha afegit l'obra Iron & Wine de Candace Osmond.
Membre: r.orrison | juny 16, 2020, 7:01am

juny 15, 2020

S'ha canviar el grup de Asimov's Guide to the Bible: The Old and New Testaments (Two Volumes in One) de Isaac Asimov a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 15, 2020, 6:17pm
Membre: r.orrison | Implícit | juny 15, 2020, 6:17pm
Membre: r.orrison | Implícit | juny 15, 2020, 6:17pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: r.orrison | juny 15, 2020, 6:17pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | juny 15, 2020, 7:17am
Ha afegit l'obra The Curator de M. W. Craven.
Membre: r.orrison | juny 15, 2020, 7:17am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | juny 15, 2020, 7:17am

juny 11, 2020

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | juny 11, 2020, 4:08am
Membre: r.orrison | juny 11, 2020, 4:08am
Suprimeix la sèrie.
Membre: r.orrison | juny 11, 2020, 4:08am
S'ha canviar el grup de Inspector Morse, Volume 3 (English TV Series) de Kenny McBain a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 11, 2020, 4:07am
S'ha canviar el grup de Inspector Morse: Series 5 [DVD] de Kenny McBain a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 11, 2020, 4:07am
S'ha canviar el grup de Inspector Morse: Episodes 19-33 de Kenny McBain a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 11, 2020, 4:07am
S'ha canviar el grup de The Complete Inspector Morse de David Bishop a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 11, 2020, 4:07am
S'ha canviar el grup de Inspector Morse: Episodes 1-18 de Kenny McBain a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 11, 2020, 4:07am
S'ha canviar el grup de Inspector Morse: The Infernal Serpent Collection Set de Kenny McBain a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 11, 2020, 4:07am
Agrupament de sèries editades.
Membre: r.orrison | juny 11, 2020, 4:07am
Membre: r.orrison | juny 11, 2020, 4:06am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 245 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | juny 11, 2020, 3:59am

juny 10, 2020

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 591 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | juny 10, 2020, 4:55am

juny 8, 2020

Membre: r.orrison | juny 8, 2020, 6:41pm
S'ha canviar el grup de The Henry Gallant Saga - Books 1-4 de H. Peter Alesso a "Collections and Selections."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 8, 2020, 6:41pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: r.orrison | juny 8, 2020, 6:41pm
Membre: r.orrison | juny 8, 2020, 6:41pm

juny 7, 2020

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 607 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | juny 7, 2020, 4:20pm
Ha editat una descripció (Anglès)
Little Blue Books are a series of small staple-bound books published from 1919 through 1978 by the Haldeman-Julius Publishing Company of Girard, Kansas. The name changed over the first few years, at times known as the People's Pocket Series, the Appeal Pocket Series, the Ten Cent Pocket Series, the Five Cent Pocket Series, and finally the one that took, Little Blue Books in 1923.
Membre: r.orrison | juny 7, 2020, 3:38am
Ha editat una descripció (Anglès)
Little Blue Books are a series of small staple-bound books published from 1919 through 1978 by the Haldeman-Julius Publishing Company of Girard, Kansas. The name changed over the first few years, at times known as the People's Pocket Series, the Appeal Pocket Series, the Ten Cent Pocket Series, the Five Cent Pocket Series, and finally the one that took, Little Blue Books in 1923.
Membre: r.orrison | juny 7, 2020, 3:38am
Ha editat una descripció (Anglès)
Little Blue Books are a series of small staple-bound books published from 1919 through 1978 by the Haldeman-Julius Publishing Company of Girard, Kansas.
Membre: r.orrison | juny 7, 2020, 3:38am
Sèrie: Peter Shandy
Membre: r.orrison | juny 7, 2020, 3:31am
Membre: r.orrison | juny 7, 2020, 3:31am
Membre: r.orrison | juny 7, 2020, 3:30am
Sèrie: Peter Shandy
Membre: r.orrison | juny 7, 2020, 3:30am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 596 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | juny 7, 2020, 3:06am

juny 6, 2020

Ha editat l'ordenació del grup. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:55pm
S'ha canviar el grup de Vanessa Sommer's Other Christmas List de Ben Aaronovitch a "Short Stories."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:53pm
S'ha canviar el grup de The October Man de Ben Aaronovitch a "Short Stories."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:53pm
S'ha canviar el grup de Favourite Uncle de Ben Aaronovitch a "Short Stories."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:53pm
S'ha canviar el grup de A Rare Book of Cunning Device de Ben Aaronovitch a "Short Stories."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:53pm
S'ha canviar el grup de King of the Rats de Ben Aaronovitch a "Short Stories."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:53pm
S'ha canviar el grup de Reynolds – Florence, Az. 2014 de Ben Aaronovitch a "Short Stories."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:53pm
S'ha canviar el grup de The Furthest Station de Ben Aaronovitch a "Short Stories."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:53pm
S'ha canviar el grup de The Loneliness of the Long Distance Granny de Ben Aaronovitch a "Short Stories."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:53pm
S'ha canviar el grup de The Cockpit de Ben Aaronovitch a "Short Stories."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:53pm
S'ha canviar el grup de The Domestic de Ben Aaronovitch a "Short Stories."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:53pm
S'ha canviar el grup de The Home Crowd Advantage de Ben Aaronovitch a "Short Stories."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:53pm
S'ha canviar el grup de Tobias Winter - Meckenheim 2012 de Ben Aaronovitch a "Short Stories."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:53pm
S'ha canviar el grup de Nightingale: London 1966 de Ben Aaronovitch a "Short Stories."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:53pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:53pm
S'ha canviar el grup de Nit de Reis de William Shakespeare a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:43pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:43pm
S'ha canviar el grup de 1,845 Little Blue Books at 10c Each a "Catalogs."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:42pm
S'ha canviar el grup de 1,823 Little blue books at 5c each de Haldeman-Julius Company. a "Catalogs."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:42pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:42pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 373 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:42pm
S'ha canviar el grup de Free Catalog of 1,324 Little Blue Books de E. Haldeman-Julius a "Catalogs."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:42pm
S'ha canviar el grup de Catalog: Little Blue Books [1748 books] de Haldeman-Julius Company. a "Catalogs."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:42pm
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:42pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:42pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 612 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:42pm
Ha marcat la sèrie: Necessita ajuda
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:35pm
S'ha canviar el grup de Venus and Adonis de William Shakespeare a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:35pm
S'ha canviar el grup de L'Amansiment de l'harpia de William Shakespeare a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:35pm
S'ha canviar el grup de Salomé de Oscar Wilde a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:35pm
S'ha canviar el grup de Pillars of Society de Henrik Ibsen a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:35pm
S'ha canviar el grup de The Miraculous Revenge de George Bernard Shaw a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:35pm
S'ha canviar el grup de El ventall de Lady Windermere de Oscar Wilde a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:35pm
S'ha canviar el grup de Enric VIII de William Shakespeare a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:35pm
S'ha canviar el grup de The Deserted Village de Oliver Goldsmith a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:35pm
S'ha canviar el grup de The Decay of Lying de Oscar Wilde a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:35pm
S'ha canviar el grup de La Comèdia dels errors de William Shakespeare a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:35pm
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:35pm
S'ha canviar el grup de Adelphi de Terence a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:35pm
S'ha canviar el grup de The Frogs de Aristophanes a "Core."
Membre: r.orrison | Implícit | juny 6, 2020, 5:35pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:35pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 610 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:35pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha combinat la sèrie Little Blue Books amb la sèrie Little Blue Books.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra How to Think Creatively de Leo Markun.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra Spiritual Magnetism de Henry James.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra Is War Inevitable? de Joseph McCabe.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra How to Get a Job de Heinz Norden.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra Pagan Christs de Joseph McCabe.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra L'elefant blanc, robat de Mark Twain.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra Sex in psychoanalysis de Clement Wood.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra Tales of Chicago Streets de Ben Hecht.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra Grammar self taught de Lloyd E. Smith.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra New Atlantis de Francis Bacon.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra Doctor Faustus de Christopher Marlowe.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra Modern philosophers de Vance Randolph.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra H. L. Mencken de Isaac Goldberg.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra Antígona de Sophocles.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra Colors de Remy de Gourmont.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra Life of Thomas Paine de John W. Gunn.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra Èdip Rei de Sophocles.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra Medea (Little Blue Book) de Euripides.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra Autosuggestion and health.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra Outline of Economics de John S. Gambs.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra Romances of Paris de Alfred de Musset.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra The Nürnberg Stove de Ouida.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra Los Vagabundos de Maxim Gorky.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra Casa de nines de Henrik Ibsen.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra Hedda Gabler de Henrik Ibsen.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra Penna, matita e veleno de Oscar Wilde.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra The Decay of Lying de Oscar Wilde.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra A Tillyloss Scandal de J. M. Barrie.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra A Shropshire Lad de A. E. Housman.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra Tales of the Far North de Jack London.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra Enric VIII de William Shakespeare.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra Otel·lo de William Shakespeare.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra Macbeth de William Shakespeare.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra Nit de Reis de William Shakespeare.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra La Tempesta de William Shakespeare.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra Diderot de Havelock Ellis.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra De Markiezin de George Sand.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra A book of synonyms de Lloyd E. Smith.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra La República de Plato.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra On Reading: An Essay de Georg Brandes.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra Pillars of Society de Henrik Ibsen.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra Sentit comú de Thomas Paine.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra Salomé de Oscar Wilde.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra A Treatise on Tolerance de Voltaire.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra A Liberal Education de Thomas Huxley.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Ha afegit l'obra The Age of Reason de Thomas Paine.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:30pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:29pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 184 canvis. Mira més detalls.
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:28pm
Membre: r.orrison | juny 6, 2020, 5:28pm