Historial d'edició global de les sèriesMembre Irisheyz77

maig 27, 2020

Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Little Brown
Ha afegit l'obra Bitter End de Jennifer Brown.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Greenwillow
Ha afegit l'obra A Touch Mortal de Leah Clifford.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Greenwillow
Ha afegit l'obra Fury of the Phoenix de Cindy Pon.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Flux
Ha afegit l'obra Witch Eyes de Scott Tracey.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Flux
Ha afegit l'obra The City's Son de Tom Pollock.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Egmont USA
Ha afegit l'obra The False Princess de Eilis O'Neal.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Incarnate de Jodi Meadows.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: EgmontUSA
Ha afegit l'obra Timepiece de Myra McEntire.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: EgmontUSA
Ha afegit l'obra Hourglass de Myra McEntire.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: David C Cook
Ha afegit l'obra Waterfall de Lisa T. Bergren.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Point
Ha afegit l'obra Clarity de Kim Harrington.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Razorbill
Ha afegit l'obra Falling Kingdoms de Morgan Rhodes.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Razorbill
Ha afegit l'obra The Eternal Ones de Kirsten Miller.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Razorbill
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Uncommon Criminals de Ally Carter.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Demonglass de Rachel Hawkins.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Simon Pulse
Ha afegit l'obra Stay de Deb Caletti.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Simon Pulse
Ha afegit l'obra Never Enough de Denise Jaden.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Simon Pulse
Ha afegit l'obra Invincible Summer de Hannah Moskowitz.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Simon Pulse
Ha afegit l'obra Haven de Kristi Cook.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Simon Pulse
Ha afegit l'obra Darkness Becomes Her de Kelly Keaton.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Feral Dream
Ha afegit l'obra Angelfall de Susan Ee.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Harper Teen
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Harper Teen
Ha afegit l'obra Team Human de Sarah Rees Brennan.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Harper Teen
Ha afegit l'obra Social Suicide de Gemma Halliday.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Harper Teen
Ha afegit l'obra Incarnate de Jodi Meadows.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Harper Teen
Ha afegit l'obra Don't Breathe a Word de Holly Cupala.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Harper Teen
Ha afegit l'obra Deadly Cool de Gemma Halliday.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Del Rey
Ha afegit l'obra Hexed de Kevin Hearne.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Vessel de Sarah Beth Durst.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Clockwork Prince de Cassandra Clare.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Ace Fantasy
Ha afegit l'obra Moon Called de Patricia Briggs.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Wither de Lauren DeStefano.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Scholastic
Ha afegit l'obra The Raven Boys de Maggie Stiefvater.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: TTIC
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Lharamell
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Queen Geek
Ha afegit l'obra Queen Geeks In Love de Laura Preble.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Queen Geek
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Tower of Air de James Dashner.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra A Gift of Ice de James Dashner.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra A Door in the Woods de James Dashner.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Top 8
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Top 8
Ha afegit l'obra Top 8 de Katie Finn.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Explosionist de Jenny Davidson.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Moonstone de Marilee Brothers.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Witch Eyes
Ha afegit l'obra Witch Eyes de Scott Tracey.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Falcon Club
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Eternal Ones
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Eternal Ones
Ha afegit l'obra The Eternal Ones de Kirsten Miller.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Bite Me de Parker Blue.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Hunger de Jackie Morse Kessler.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Fury of the Phoenix de Cindy Pon.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Silver Phoenix de Cindy Pon.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Another Faust de Daniel Nayeri.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Croak
Ha afegit l'obra Croak de Gina Damico.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Social Suicide de Gemma Halliday.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Inferno Club
Ha afegit l'obra My Dangerous Duke de Gaelen Foley.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Red Princess
Ha afegit l'obra Dragon Bones de Lisa See.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Red Princess
Ha afegit l'obra The Interior de Lisa See.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Red Princess
Ha afegit l'obra The Flower Net de Lisa See.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Alphas
Ha afegit l'obra Alphas de Lisi Harrison.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Hourglass
Ha afegit l'obra Hourglass de Myra McEntire.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Perfect Chemistry de Simone Elkeles.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Rescue Me de Rachel Gibson.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Crazy On You de Rachel Gibson.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Daisy's Back in Town de Rachel Gibson.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Mara Dyer
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Falling Kingdoms de Morgan Rhodes.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Shadow Falls
Ha afegit l'obra Born at Midnight de C. C. Hunter.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Spindle Cove
Ha afegit l'obra A Week to Be Wicked de Tessa Dare.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Spindle Cove
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Spindle Cove
Ha afegit l'obra A Night to Surrender de Tessa Dare.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Hex Hall
Ha afegit l'obra Hex Hall de Rachel Hawkins.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Iron Fey
Ha afegit l'obra The Iron King de Julie Kagawa.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Gossip Girl
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Gossip Girl
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Gossip Girl
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Gossip Girl
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Gossip Girl
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Gossip Girl
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Gossip Girl
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Gossip Girl
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Gossip Girl
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Gossip Girl
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Gossip Girl
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Gossip Girl
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Gossip Girl
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Gossip Girl
Ha afegit l'obra Gossip Girl de Cecily von Ziegesar.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Gossip Girl
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra El Foc de Katherine Neville.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra El vuit de Katherine Neville.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Codex Alera
Ha afegit l'obra Princeps' Fury de Jim Butcher.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Codex Alera
Ha afegit l'obra Captain's Fury de Jim Butcher.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Codex Alera
Ha afegit l'obra Cursor's Fury de Jim Butcher.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Codex Alera
Ha afegit l'obra Academ's Fury de Jim Butcher.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Codex Alera
Ha afegit l'obra Furies of Calderon de Jim Butcher.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Nightside
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Mephisto Club de Tess Gerritsen.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Vanish de Tess Gerritsen.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Body Double de Tess Gerritsen.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Sinner de Tess Gerritsen.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Apprentice de Tess Gerritsen.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Surgeon de Tess Gerritsen.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Chosen de P. C. Cast.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Marked de P. C. Cast.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra A Place of Hiding de Elizabeth George.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra I, Richard de Elizabeth George.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Memoria traidora de Elizabeth George.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Missing Joseph de Elizabeth George.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Payment in Blood de Elizabeth George.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Lluna nova de Stephenie Meyer.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm

agost 30, 2012

S'ha afegit la sèrie Lovett, Texas. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 30, 2012, 6:03 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Lovett, Texas" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 30, 2012, 6:03 pm

agost 5, 2012

S'ha afegit la sèrie Ever-Expanding Universe. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 5, 2012, 10:04 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Ever-Expanding Universe" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 5, 2012, 10:04 pm

juliol 29, 2012

S'ha afegit la sèrie Falling Kingdoms. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 29, 2012, 11:19 am
Ha afegit el nom de sèrie "Falling Kingdoms" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 29, 2012, 11:19 am

març 5, 2012

Sèrie: Croak
S'ha afegit la sèrie Croak. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 5, 2012, 6:31 pm
Sèrie: Croak
Ha afegit el nom de sèrie "Croak" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 5, 2012, 6:31 pm

febrer 20, 2012

Sèrie: Partials
S'ha afegit la sèrie Partials. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 20, 2012, 10:17 am
Sèrie: Partials
Ha afegit el nom de sèrie "Partials" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 20, 2012, 10:17 am
S'ha afegit la sèrie Balzer + Bray. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 20, 2012, 10:16 am
Ha afegit el nom de sèrie "Balzer + Bray" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 20, 2012, 10:16 am

febrer 12, 2012

Sèrie: Feral Dream
S'ha afegit la sèrie Feral Dream. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 12, 2012, 8:43 pm
Sèrie: Feral Dream
Ha afegit el nom de sèrie "Feral Dream" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 12, 2012, 8:43 pm

febrer 4, 2012

S'ha afegit la sèrie Heather Featherstone. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 4, 2012, 10:25 am
Ha afegit el nom de sèrie "Heather Featherstone" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 4, 2012, 10:25 am
Sèrie: Deadly Cool
S'ha afegit la sèrie Deadly Cool. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 4, 2012, 10:22 am
Sèrie: Deadly Cool
Ha afegit el nom de sèrie "Deadly Cool" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 4, 2012, 10:22 am

gener 29, 2012

Sèrie: Ace Fantasy
S'ha afegit la sèrie Ace Fantasy. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 29, 2012, 12:22 pm
Sèrie: Ace Fantasy
Ha afegit el nom de sèrie "Ace Fantasy" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 29, 2012, 12:22 pm

gener 21, 2012

S'ha afegit la sèrie Royal Entourage. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 21, 2012, 7:39 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Royal Entourage" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 21, 2012, 7:39 pm

gener 16, 2012

S'ha afegit la sèrie Katherine Tegen Books. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 16, 2012, 5:20 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Katherine Tegen Books" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 16, 2012, 5:20 pm

gener 7, 2012

S'ha afegit la sèrie Hyperion Books for Children. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 7, 2012, 4:42 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Hyperion Books for Children" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 7, 2012, 4:42 pm
Sèrie: Hyperion
S'ha afegit la sèrie Hyperion. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 7, 2012, 4:42 pm
Sèrie: Hyperion
Ha afegit el nom de sèrie "Hyperion" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 7, 2012, 4:42 pm

gener 3, 2012

Sèrie: Flux
S'ha afegit la sèrie Flux. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 3, 2012, 6:32 pm
Sèrie: Flux
Ha afegit el nom de sèrie "Flux" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 3, 2012, 6:32 pm
Sèrie: Witch Eyes
S'ha afegit la sèrie Witch Eyes. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 3, 2012, 6:32 pm
Sèrie: Witch Eyes
Ha afegit el nom de sèrie "Witch Eyes" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 3, 2012, 6:32 pm

desembre 23, 2011

Sèrie: Egmont USA
S'ha afegit la sèrie Egmont USA. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 23, 2011, 2:56 pm
Sèrie: Egmont USA
Ha afegit el nom de sèrie "Egmont USA" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 23, 2011, 2:56 pm

desembre 18, 2011

Sèrie: Poppy
S'ha afegit la sèrie Poppy. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 18, 2011, 8:05 pm
Sèrie: Poppy
Ha afegit el nom de sèrie "Poppy" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 18, 2011, 8:05 pm

desembre 17, 2011

S'ha afegit la sèrie Houghton Mifflin Harcourt. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 17, 2011, 1:46 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Houghton Mifflin Harcourt" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 17, 2011, 1:46 pm

desembre 12, 2011

S'ha afegit la sèrie The Rules of Scoundrels. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 12, 2011, 8:06 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Rules of Scoundrels" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 12, 2011, 8:06 pm

novembre 27, 2011

S'ha afegit la sèrie Random House Australia. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 27, 2011, 5:28 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Random House Australia" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 27, 2011, 5:28 pm
Sèrie: Lharamell
S'ha afegit la sèrie Lharamell. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 27, 2011, 5:27 pm
Sèrie: Lharamell
Ha afegit el nom de sèrie "Lharamell" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 27, 2011, 5:27 pm

novembre 3, 2011

S'ha afegit la sèrie Samhain Publishing. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 3, 2011, 10:24 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Samhain Publishing" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 3, 2011, 10:24 pm
Sèrie: Spindle Cove
S'ha afegit la sèrie Spindle Cove. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 3, 2011, 10:20 pm
Sèrie: Spindle Cove
Ha afegit el nom de sèrie "Spindle Cove" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 3, 2011, 10:20 pm

octubre 10, 2011

S'ha afegit la sèrie Margaret K McElderry Books. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 10, 2011, 3:16 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Margaret K McElderry Books" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 10, 2011, 3:16 pm

juliol 31, 2011

Sèrie: David C Cook
S'ha afegit la sèrie David C Cook. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 31, 2011, 4:23 pm
Sèrie: David C Cook
Ha afegit el nom de sèrie "David C Cook" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 31, 2011, 4:23 pm

juliol 30, 2011

S'ha afegit la sèrie Scholastic Press. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 30, 2011, 5:37 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Scholastic Press" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 30, 2011, 5:37 pm

juliol 17, 2011

Sèrie: Harper Teen
S'ha afegit la sèrie Harper Teen. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 17, 2011, 3:45 pm
Sèrie: Harper Teen
Ha afegit el nom de sèrie "Harper Teen" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 17, 2011, 3:45 pm

juliol 10, 2011

S'ha afegit la sèrie A Touch Mortal. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 10, 2011, 11:13 am
Ha afegit el nom de sèrie "A Touch Mortal" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 10, 2011, 11:13 am

juny 26, 2011

Sèrie: Dial
S'ha afegit la sèrie Dial. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 26, 2011, 8:52 am
Sèrie: Dial
Ha afegit el nom de sèrie "Dial" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 26, 2011, 8:52 am

juny 9, 2011

Sèrie: Del Rey
S'ha afegit la sèrie Del Rey. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 9, 2011, 6:54 pm
Sèrie: Del Rey
Ha afegit el nom de sèrie "Del Rey" (Alemany).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 9, 2011, 6:54 pm

juny 5, 2011

Sèrie: Little Brown
S'ha afegit la sèrie Little Brown. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 5, 2011, 1:42 pm
Sèrie: Little Brown
Ha afegit el nom de sèrie "Little Brown" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 5, 2011, 1:42 pm

juny 2, 2011

Sèrie: Mara Dyer
S'ha afegit la sèrie Mara Dyer. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 2, 2011, 3:52 pm
Sèrie: Mara Dyer
Ha afegit el nom de sèrie "Mara Dyer" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 2, 2011, 3:52 pm

abril 4, 2011

S'ha afegit la sèrie Two Moon Princess. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 4, 2011, 10:53 am
Ha afegit el nom de sèrie "Two Moon Princess" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 4, 2011, 10:53 am
S'ha afegit la sèrie Tanglewood Press. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 4, 2011, 10:53 am
Ha afegit el nom de sèrie "Tanglewood Press" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 4, 2011, 10:53 am

abril 1, 2011

Sèrie: Shadow Falls
S'ha afegit la sèrie Shadow Falls. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 1, 2011, 4:29 pm
Sèrie: Shadow Falls
Ha afegit el nom de sèrie "Shadow Falls" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 1, 2011, 4:29 pm

març 7, 2011

Sèrie: Atheneum
S'ha afegit la sèrie Atheneum. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 7, 2011, 4:48 pm
Sèrie: Atheneum
Ha afegit el nom de sèrie "Atheneum" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 7, 2011, 4:48 pm

març 4, 2011

Sèrie: Greenwillow
S'ha afegit la sèrie Greenwillow. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 4, 2011, 8:03 am
Sèrie: Greenwillow
Ha afegit el nom de sèrie "Greenwillow" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 4, 2011, 8:03 am

març 3, 2011

Sèrie: Scholastic
S'ha afegit la sèrie Scholastic. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 3, 2011, 4:46 pm
Sèrie: Scholastic
Ha afegit el nom de sèrie "Scholastic" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 3, 2011, 4:46 pm
Sèrie: Point
S'ha afegit la sèrie Point. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 3, 2011, 4:45 pm
Sèrie: Point
Ha afegit el nom de sèrie "Point" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 3, 2011, 4:45 pm
S'ha afegit la sèrie The Kingdom of Xia. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 3, 2011, 4:37 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Kingdom of Xia" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 3, 2011, 4:37 pm

febrer 28, 2011

S'ha afegit la sèrie Disney Hyperion. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 28, 2011, 1:21 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Disney Hyperion" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 28, 2011, 1:21 pm

febrer 20, 2011

Sèrie: Viking
S'ha afegit la sèrie Viking. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 20, 2011, 11:01 pm
Sèrie: Viking
Ha afegit el nom de sèrie "Viking" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 20, 2011, 11:01 pm

febrer 17, 2011

Sèrie: EgmontUSA
S'ha afegit la sèrie EgmontUSA. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 17, 2011, 2:19 pm
Sèrie: EgmontUSA
Ha afegit el nom de sèrie "EgmontUSA" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 17, 2011, 2:19 pm

febrer 13, 2011

Sèrie: Random House
S'ha afegit la sèrie Random House. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 13, 2011, 10:18 pm
Sèrie: Random House
Ha afegit el nom de sèrie "Random House" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 13, 2011, 10:18 pm

febrer 8, 2011

Sèrie: Delacorte
S'ha afegit la sèrie Delacorte. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 8, 2011, 12:40 pm
Sèrie: Delacorte
Ha afegit el nom de sèrie "Delacorte" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 8, 2011, 12:40 pm

febrer 6, 2011

S'ha afegit la sèrie Love by Numbers. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 6, 2011, 4:56 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Love by Numbers" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 6, 2011, 4:56 pm

febrer 4, 2011

Sèrie: Eternal Ones
S'ha afegit la sèrie Eternal Ones. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 4, 2011, 10:49 am
Sèrie: Eternal Ones
Ha afegit el nom de sèrie "Eternal Ones" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 4, 2011, 10:49 am
Sèrie: Razorbill
S'ha afegit la sèrie Razorbill. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 4, 2011, 10:48 am
Sèrie: Razorbill
Ha afegit el nom de sèrie "Razorbill" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 4, 2011, 10:48 am

gener 18, 2011

Sèrie: Godspeed
S'ha afegit la sèrie Godspeed. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 18, 2011, 8:52 pm
Sèrie: Godspeed
Ha afegit el nom de sèrie "Godspeed" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 18, 2011, 8:52 pm

agost 18, 2010

S'ha afegit la sèrie St John Family. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 18, 2010, 5:36 pm
Ha afegit el nom de sèrie "St John Family" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 18, 2010, 5:36 pm

agost 13, 2010

Sèrie: Carity
S'ha afegit la sèrie Carity. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 13, 2010, 10:27 pm
Sèrie: Carity
Ha afegit el nom de sèrie "Carity" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 13, 2010, 10:27 pm

agost 2, 2010

S'ha afegit la sèrie Louder Than Words. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 2, 2010, 10:55 am
Ha afegit el nom de sèrie "Louder Than Words" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 2, 2010, 10:55 am

juliol 14, 2010

S'ha afegit la sèrie Horsemen of the Apocalypse. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 14, 2010, 11:52 am
Ha afegit el nom de sèrie "Horsemen of the Apocalypse" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 14, 2010, 11:52 am

juny 28, 2010

Sèrie: Top 8
S'ha afegit la sèrie Top 8. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 28, 2010, 8:11 pm
Sèrie: Top 8
Ha afegit el nom de sèrie "Top 8" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 28, 2010, 8:11 pm

juny 17, 2010

S'ha afegit la sèrie The Inferno Club. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 17, 2010, 6:53 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Inferno Club" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 17, 2010, 6:53 pm

febrer 23, 2010

S'ha afegit la sèrie Brightly Woven. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 23, 2010, 7:23 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Brightly Woven" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 23, 2010, 7:23 pm

gener 26, 2010

Sèrie: The Line
S'ha afegit la sèrie The Line. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 26, 2010, 6:56 pm
Sèrie: The Line
Ha afegit el nom de sèrie "The Line" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 26, 2010, 6:56 pm

gener 25, 2010

S'ha afegit la sèrie Heist Soceity. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 25, 2010, 10:53 am
Ha afegit el nom de sèrie "Heist Soceity" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 25, 2010, 10:53 am

gener 20, 2010

Sèrie: Hex Hall
S'ha afegit la sèrie Hex Hall. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 20, 2010, 6:44 pm
Sèrie: Hex Hall
Ha afegit el nom de sèrie "Hex Hall" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 20, 2010, 6:44 pm

gener 9, 2010

Sèrie: Nine Rules
S'ha afegit la sèrie Nine Rules. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 9, 2010, 10:48 am
Sèrie: Nine Rules
Ha afegit el nom de sèrie "Nine Rules" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 9, 2010, 10:48 am

desembre 15, 2009

S'ha afegit la sèrie Perfect Chemisty. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 15, 2009, 1:10 am
Ha afegit el nom de sèrie "Perfect Chemisty" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 15, 2009, 1:10 am
S'ha afegit la sèrie Perfect Chemistry. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 15, 2009, 1:06 am
Ha afegit el nom de sèrie "Perfect Chemistry" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 15, 2009, 1:06 am

desembre 7, 2009

Sèrie: Iron Fey
S'ha afegit la sèrie Iron Fey. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 7, 2009, 5:36 pm
Sèrie: Iron Fey
Ha afegit el nom de sèrie "Iron Fey" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 7, 2009, 5:36 pm

novembre 19, 2009

S'ha afegit la sèrie Unbidden Magic. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 19, 2009, 8:20 am
Ha afegit el nom de sèrie "Unbidden Magic" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 19, 2009, 8:20 am

novembre 8, 2009

S'ha afegit la sèrie Demon Underground. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 8, 2009, 10:20 am
Ha afegit el nom de sèrie "Demon Underground" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 8, 2009, 10:20 am

agost 16, 2009

S'ha afegit la sèrie Another Series. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 16, 2009, 7:55 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Another Series" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 16, 2009, 7:55 pm

juny 9, 2009

Sèrie: Alphas
S'ha afegit la sèrie Alphas. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 9, 2009, 11:29 pm
Sèrie: Alphas
Ha afegit el nom de sèrie "Alphas" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 9, 2009, 11:29 pm

juny 8, 2009

S'ha afegit la sèrie The Maze Runner. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 8, 2009, 7:56 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Maze Runner" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 8, 2009, 7:56 pm

març 29, 2009

S'ha afegit la sèrie The Wallflowers. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 29, 2009, 11:14 am
Ha afegit el nom de sèrie "The Wallflowers" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 29, 2009, 11:14 am

març 7, 2009

Sèrie: TTIC
S'ha afegit la sèrie TTIC. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 7, 2009, 8:38 pm
Sèrie: TTIC
Ha afegit el nom de sèrie "TTIC" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 7, 2009, 8:38 pm

febrer 21, 2009

S'ha afegit la sèrie Tales of Faerie. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 21, 2009, 8:30 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Tales of Faerie" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 21, 2009, 8:30 pm

agost 8, 2008

S'ha afegit la sèrie Montglane Service. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 8, 2008, 8:34 am
Ha afegit el nom de sèrie "Montglane Service" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 8, 2008, 8:34 am

maig 26, 2008

S'ha afegit la sèrie The Explosionist. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 26, 2008, 9:53 am
Ha afegit el nom de sèrie "The Explosionist" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 26, 2008, 9:53 am

maig 3, 2008

S'ha afegit la sèrie Nantucket Love Story. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 3, 2008, 9:02 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Nantucket Love Story" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 3, 2008, 9:02 pm

abril 26, 2008

Sèrie: Queen Geek
S'ha afegit la sèrie Queen Geek. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 26, 2008, 8:44 pm
Sèrie: Queen Geek
Ha afegit el nom de sèrie "Queen Geek" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 26, 2008, 8:44 pm

abril 8, 2008

S'ha afegit la sèrie Wolves at the Gate. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2008, 8:04 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Wolves at the Gate" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 8, 2008, 8:04 pm

març 13, 2008

S'ha afegit la sèrie Twilight Saga. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 13, 2008, 7:47 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Twilight Saga" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 13, 2008, 7:47 pm
Sèrie: Gossip Girl
S'ha afegit la sèrie Gossip Girl. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 13, 2008, 5:11 pm
Sèrie: Gossip Girl
Ha afegit el nom de sèrie "Gossip Girl" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 13, 2008, 5:11 pm

març 5, 2008

S'ha afegit la sèrie Claire Donovan. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 5, 2008, 7:01 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Claire Donovan" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 5, 2008, 7:01 pm

febrer 18, 2008

S'ha afegit la sèrie The Wicked Lovely Universe. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 18, 2008, 10:07 am
Ha afegit el nom de sèrie "The Wicked Lovely Universe" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 18, 2008, 10:07 am

febrer 16, 2008

S'ha afegit la sèrie House of Night. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 16, 2008, 10:20 am
Ha afegit el nom de sèrie "House of Night" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 16, 2008, 10:20 am

febrer 15, 2008

S'ha afegit la sèrie The Jimmy Fincher Saga. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 15, 2008, 5:41 am
Ha afegit el nom de sèrie "The Jimmy Fincher Saga" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 15, 2008, 5:41 am

febrer 9, 2008

S'ha afegit la sèrie The 13th Reality. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 9, 2008, 10:47 am
Ha afegit el nom de sèrie "The 13th Reality" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 9, 2008, 10:47 am

gener 22, 2008

S'ha afegit la sèrie The Long Road Home. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 22, 2008, 8:12 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Long Road Home" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 22, 2008, 8:12 pm
S'ha afegit la sèrie The Long Way Home. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 22, 2008, 8:07 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Long Way Home" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 22, 2008, 8:07 pm
S'ha afegit la sèrie Angel: After the Fall. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 22, 2008, 7:40 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Angel: After the Fall" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 22, 2008, 7:40 pm

gener 20, 2008

Sèrie: Red Princess
S'ha afegit la sèrie Red Princess. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 20, 2008, 3:48 pm
Sèrie: Red Princess
Ha afegit el nom de sèrie "Red Princess Mystery" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 20, 2008, 3:48 pm

gener 17, 2008

S'ha afegit la sèrie Lynley & Havers. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 10:21 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Lynley/Havers Mysteries" (Alemany).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 10:21 pm
Sèrie: Nightside
S'ha afegit la sèrie Nightside. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 12:42 pm
Sèrie: Nightside
Ha afegit el nom de sèrie "Nightside" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 12:42 pm
S'ha afegit la sèrie Jane Rizzoli/Maura Isles. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 12:33 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Jane Rizzoli/Maura Isles" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 12:33 pm
S'ha afegit la sèrie The Looking Glass Wars. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 12:27 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Looking Glass Wars" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 12:27 pm
S'ha afegit la sèrie Fiztwilliam Darcy. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 12:24 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Fiztwilliam Darcy" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 12:24 pm
S'ha afegit la sèrie Fitzwilliam Darcy. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 12:23 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Fitzwilliam Darcy" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 12:23 pm
Sèrie: Codex Alera
S'ha afegit la sèrie Codex Alera. Mira més detalls.
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 9:02 am
Sèrie: Codex Alera
Ha afegit el nom de sèrie "Codex Alera" (Anglès).
Membre: Irisheyz77 | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 9:02 am