Historial d'edició global de les sèriesMembre calumoth

abril 22, 2023

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | abr. 22, 12:03 am
Membre: calumoth | abr. 22, 12:03 am

març 23, 2023

Ha afegit una relació entre sèries: Warriors Publication conté la subsèrie Warriors: A Starless Clan.
Membre: calumoth | març 23, 12:44 am
Ha afegit el nom de sèrie "Kurzgeschichten" (Alemany).
Membre: calumoth | març 23, 12:43 am
Ha afegit el nom de sèrie "Die Welt der Clans" (Alemany).
Membre: calumoth | març 23, 12:43 am
Membre: calumoth | març 23, 12:32 am
Membre: calumoth | març 23, 12:32 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Warriors Super Edition: Onestar's Confession (Warriors Super Edition, 15) de Erin Hunter a "Super Edition 15."
Membre: calumoth | març 23, 12:32 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 28 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | març 23, 12:32 am
Membre: calumoth | març 23, 12:31 am
Membre: calumoth | març 23, 12:20 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | març 23, 12:20 am
Ha editat l'ordenació del grup. Mira més detalls.
Membre: calumoth | març 23, 12:00 am

març 22, 2023

Membre: calumoth | març 22, 11:59 pm
Membre: calumoth | març 22, 11:59 pm
Membre: calumoth | març 22, 11:58 pm
Membre: calumoth | març 22, 11:58 pm
Membre: calumoth | març 22, 11:57 pm
Membre: calumoth | març 22, 11:57 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Warriors: The Untold Stories (Warriors Novella) de Erin Hunter a "Novella 1-3."
Membre: calumoth | març 22, 11:56 pm
S'ha canviar el grup de Warriors: The Untold Stories (Warriors Novella) de Erin Hunter a "Novella."
Membre: calumoth | Implícit | març 22, 11:56 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: calumoth | març 22, 11:56 pm
Membre: calumoth | març 22, 11:56 pm
Ha editat l'ordenació del grup. Mira més detalls.
Membre: calumoth | març 22, 11:50 pm
S'ha canviar el grup de Leopardstar's Honor de Erin Hunter a "Super Edition."
Membre: calumoth | Implícit | març 22, 11:50 pm
S'ha canviar el grup de Graystripe's Vow de Erin Hunter a "Super Edition."
Membre: calumoth | Implícit | març 22, 11:50 pm
S'ha canviar el grup de Squirrelflight's Hope de Erin Hunter a "Super Edition."
Membre: calumoth | Implícit | març 22, 11:50 pm
S'ha canviar el grup de Crowfeather's Trial de Erin Hunter a "Super Edition."
Membre: calumoth | Implícit | març 22, 11:50 pm
S'ha canviar el grup de Tigerheart's Shadow de Erin Hunter a "Super Edition."
Membre: calumoth | Implícit | març 22, 11:50 pm
S'ha canviar el grup de Hawkwing's Journey de Erin Hunter a "Super Edition."
Membre: calumoth | Implícit | març 22, 11:50 pm
S'ha canviar el grup de Moth Flight's Vision de Erin Hunter a "Super Edition."
Membre: calumoth | Implícit | març 22, 11:50 pm
S'ha canviar el grup de Bramblestar's Storm de Erin Hunter a "Super Edition."
Membre: calumoth | Implícit | març 22, 11:50 pm
S'ha canviar el grup de Tallstar's Revenge de Erin Hunter a "Super Edition."
Membre: calumoth | Implícit | març 22, 11:50 pm
S'ha canviar el grup de Yellowfang's Secret de Erin Hunter a "Super Edition."
Membre: calumoth | Implícit | març 22, 11:50 pm
S'ha canviar el grup de Crookedstar's Promise de Erin Hunter a "Super Edition."
Membre: calumoth | Implícit | març 22, 11:50 pm
S'ha canviar el grup de SkyClan's Destiny de Erin Hunter a "Super Edition."
Membre: calumoth | Implícit | març 22, 11:50 pm
S'ha canviar el grup de Bluestar's Prophecy de Erin Hunter a "Super Edition."
Membre: calumoth | Implícit | març 22, 11:50 pm
S'ha canviar el grup de Firestar's Quest de Erin Hunter a "Super Edition."
Membre: calumoth | Implícit | març 22, 11:50 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: calumoth | març 22, 11:50 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Warriors: A Warrior’s Spirit (Warriors Novella) de Erin Hunter a "Omnibux 16-18."
Membre: calumoth | març 22, 2:27 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Warriors: Legends of the Clans (Warriors Novella) de Erin Hunter a "Omnibus 10-12."
Membre: calumoth | març 22, 2:27 am
S'ha canviar el grup de A Warrior's Choice (Daisy's Kin, Spotfur's Rebellion, Blackfoot's Reckoning) de Erin Hunter a "Collections and Selections."
Membre: calumoth | Implícit | març 22, 2:27 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: calumoth | març 22, 2:27 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | març 22, 2:27 am
Membre: calumoth | març 22, 2:27 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | març 22, 2:21 am
Membre: calumoth | març 22, 2:21 am
Ha afegit el nom de sèrie "Special Adventure" (Alemany).
Membre: calumoth | març 22, 2:07 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Warriors: A Starless Clan #1: River de Erin Hunter a "1."
Membre: calumoth | març 22, 1:46 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | març 22, 1:46 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 35 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | març 22, 1:45 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Warriors: A Starless Clan #1: River de Erin Hunter a "43."
Membre: calumoth | març 22, 1:44 am
Membre: calumoth | març 22, 1:44 am
Ha afegit el nom de sèrie "Ein sternenloser Clan" (Alemany).
Membre: calumoth | març 22, 1:43 am
Ha afegit una relació entre sèries: Warriors: Dawn of the Clans és una preqüela de Warriors: A Vision of Shadows.
Membre: calumoth | març 22, 1:39 am
Ha afegit una relació entre sèries: Warriors: Omen of the Stars és una preqüela de Warriors: Dawn of the Clans.
Membre: calumoth | març 22, 1:38 am
Relació entre sèries suprimida: Warriors: Omen of the Stars és una seqüela de Warriors: Dawn of the Clans.
Membre: calumoth | març 22, 1:38 am
Ha afegit una relació entre sèries: Warriors: Omen of the Stars és una seqüela de Warriors: Dawn of the Clans.
Membre: calumoth | març 22, 1:38 am
Relació entre sèries suprimida: Warriors: A Vision of Shadows és una seqüela de Warriors: Omen of the Stars.
Membre: calumoth | març 22, 1:37 am
Relació entre sèries suprimida: Warriors: Dawn of the Clans és una preqüela de Warriors: The Prophecies Begin.
Membre: calumoth | març 22, 1:36 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Warrior Cats - Zeichen der Sterne" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | març 22, 1:35 am
Ha afegit el nom de sèrie "Zeichen der Sterne" (Alemany).
Membre: calumoth | març 22, 1:35 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Warrior Cats - Das gebrochene Gesetz" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | març 22, 1:35 am
Ha afegit el nom de sèrie "Das gebrochene Gesetz" (Alemany).
Membre: calumoth | març 22, 1:35 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Warrior Cats - Vision von Schatten" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | març 22, 1:35 am
Ha afegit el nom de sèrie "Vision von Schatten" (Alemany).
Membre: calumoth | març 22, 1:35 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Warrior Cats - Die Macht der Drei" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | març 22, 1:35 am
Ha afegit el nom de sèrie "Die Macht der Drei" (Alemany).
Membre: calumoth | març 22, 1:35 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Warrior Cats - Der Ursprung der Clans" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | març 22, 1:35 am
Ha afegit el nom de sèrie "Der Ursprung der Clans" (Alemany).
Membre: calumoth | març 22, 1:35 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Warrior Cats - Die neue Prophezeiung" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | març 22, 1:35 am
Ha afegit el nom de sèrie "Die neue Prophezeiung" (Alemany).
Membre: calumoth | març 22, 1:35 am
Ha afegit una relació entre sèries: Warriors Publication conté la subsèrie Warriors: Omen of the Stars.
Membre: calumoth | març 22, 1:34 am
Ha afegit el nom de sèrie "Warrior Cats - Das gebrochene Gesetz" (Alemany).
Membre: calumoth | març 22, 1:33 am
Ha afegit el nom de sèrie "Warrior Cats - Vision von Schatten" (Alemany).
Membre: calumoth | març 22, 1:33 am
Ha afegit el nom de sèrie "Warrior Cats - Der Ursprung der Clans" (Alemany).
Membre: calumoth | març 22, 1:32 am
Ha afegit el nom de sèrie "Warrior Cats - Zeichen der Sterne" (Alemany).
Membre: calumoth | març 22, 1:32 am
Ha afegit el nom de sèrie "Warrior Cats" (Alemany).
Membre: calumoth | març 22, 1:30 am

gener 23, 2023

Suprimeix la sèrie.
Membre: calumoth | gen. 23, 12:19 am
Ha afegit el nom de sèrie "Aru gegen die Götter" (Alemany).
Membre: calumoth | gen. 23, 12:19 am
Membre: calumoth | gen. 23, 12:07 am
Membre: calumoth | gen. 23, 12:07 am
Membre: calumoth | gen. 23, 12:06 am
S'ha afegit la sèrie Aru gegen die Götter. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 23, 12:06 am
Ha afegit el nom de sèrie "Aru gegen die Götter" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | gen. 23, 12:06 am
Membre: calumoth | gen. 23, 12:05 am
S'ha afegit la sèrie Sikander gegen die Götter. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 23, 12:05 am
Ha afegit el nom de sèrie "Sikander gegen die Götter" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | gen. 23, 12:05 am
Sèrie: Storm Runner
Ha afegit el nom de sèrie "Zane gegen die Götter" (Alemany).
Membre: calumoth | gen. 23, 12:01 am

gener 19, 2023

Ha afegit el nom de sèrie "Der Game Master" (Alemany).
Membre: calumoth | gen. 19, 12:03 am
Ha combinat la sèrie Doctrina de la Mortalidad amb la sèrie Mortality Doctrine.
Membre: calumoth | gen. 19, 12:02 am

gener 13, 2023

Membre: calumoth | gen. 13, 2:35 am
Membre: calumoth | gen. 13, 2:35 am
Membre: calumoth | gen. 13, 2:34 am
Membre: calumoth | gen. 13, 2:34 am
Membre: calumoth | gen. 13, 2:34 am
S'ha afegit la sèrie Tanz des Klingensängers. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 13, 2:34 am
Ha afegit el nom de sèrie "Tanz des Klingensängers" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | gen. 13, 2:34 am
Membre: calumoth | gen. 13, 2:32 am
Membre: calumoth | gen. 13, 2:31 am
S'ha afegit la sèrie Goliath Chronik. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 13, 2:31 am
Ha afegit el nom de sèrie "Goliath Chronik" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | gen. 13, 2:31 am
Membre: calumoth | gen. 13, 2:30 am
Membre: calumoth | gen. 13, 2:30 am
S'ha afegit la sèrie Pete O'Brannon. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 13, 2:30 am
Ha afegit el nom de sèrie "Pete O'Brannon" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | gen. 13, 2:30 am
Sèrie: Psi Corps
Membre: calumoth | gen. 13, 2:26 am
Sèrie: Psi Corps
Membre: calumoth | gen. 13, 2:26 am
Sèrie: Psi Corps
Membre: calumoth | gen. 13, 2:26 am
Sèrie: Psi Corps
Membre: calumoth | gen. 13, 2:26 am
Sèrie: Psi Corps
S'ha afegit la sèrie Psi Corps. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 13, 2:26 am
Sèrie: Psi Corps
Ha afegit el nom de sèrie "Psi Corps" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | gen. 13, 2:26 am
Sèrie: Onur Zyklus
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 13, 2:21 am
Sèrie: Onur Zyklus
Membre: calumoth | gen. 13, 2:20 am
Sèrie: Onur Zyklus
Membre: calumoth | gen. 13, 2:20 am
Sèrie: Onur Zyklus
Membre: calumoth | gen. 13, 2:20 am
Sèrie: Onur Zyklus
Membre: calumoth | gen. 13, 2:20 am
Sèrie: Avatar Reihe
Membre: calumoth | gen. 13, 1:56 am
Sèrie: Avatar Reihe
Membre: calumoth | gen. 13, 1:56 am

novembre 16, 2022

Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: calumoth | nov. 16, 2022, 11:01 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Das Herz der Zwerge 2: Roman (German Edition) de Markus Heitz a "11.2."
Membre: calumoth | nov. 16, 2022, 11:00 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Das Herz der Zwerge 1: Roman (German Edition) de Markus Heitz a "11.1."
Membre: calumoth | nov. 16, 2022, 11:00 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Die Rückkehr der Zwerge 2: Roman de Markus Heitz a "10.2."
Membre: calumoth | nov. 16, 2022, 11:00 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Die Rückkehr der Zwerge 1: Roman de Markus Heitz a "10.1."
Membre: calumoth | nov. 16, 2022, 11:00 pm

agost 20, 2022

Membre: calumoth | ag. 20, 2022, 12:14 am
Membre: calumoth | ag. 20, 2022, 12:14 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Das Herz der Zwerge 2: Roman (German Edition) de Markus Heitz a "7.2."
Membre: calumoth | ag. 20, 2022, 12:12 am
Sèrie: Die Zwerge
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | ag. 20, 2022, 12:12 am
Sèrie: Die Zwerge
Membre: calumoth | ag. 20, 2022, 12:11 am
Sèrie: Die Zwerge
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | ag. 20, 2022, 12:11 am
Sèrie: Die Zwerge
Membre: calumoth | ag. 20, 2022, 12:11 am

abril 24, 2022

Sèrie: Avatar Reihe
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | abr. 24, 2022, 11:49 pm
Sèrie: Avatar Reihe
Membre: calumoth | abr. 24, 2022, 11:49 pm
Sèrie: Avatar Reihe
Membre: calumoth | abr. 24, 2022, 11:49 pm
Sèrie: Avatar Reihe
Membre: calumoth | abr. 24, 2022, 11:49 pm
Sèrie: Avatar Reihe
Membre: calumoth | abr. 24, 2022, 11:49 pm
Sèrie: Avatar Reihe
Membre: calumoth | abr. 24, 2022, 11:49 pm
Sèrie: Avatar Reihe
Membre: calumoth | abr. 24, 2022, 11:49 pm
Sèrie: Avatar Reihe
Membre: calumoth | abr. 24, 2022, 11:49 pm
Sèrie: Avatar Reihe
S'ha afegit la sèrie Avatar Reihe. Mira més detalls.
Membre: calumoth | abr. 24, 2022, 11:49 pm
Sèrie: Avatar Reihe
Ha afegit el nom de sèrie "Avatar Reihe" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | abr. 24, 2022, 11:49 pm
Membre: calumoth | abr. 24, 2022, 11:45 pm
Ha afegit l'obra Gomorrha de Eva Siegmund.
Membre: calumoth | abr. 24, 2022, 11:45 pm

abril 19, 2022

Suprimeix la sèrie.
Membre: calumoth | abr. 19, 2022, 11:56 pm
Membre: calumoth | abr. 19, 2022, 11:51 pm
Membre: calumoth | abr. 19, 2022, 11:51 pm
Sèrie: Klänge-Saga
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | abr. 19, 2022, 11:45 pm
Sèrie: Klänge-Saga
Membre: calumoth | abr. 19, 2022, 11:45 pm
Sèrie: Klänge-Saga
Ha afegit l'obra Die Klänge der Magie de Pascal Wokan.
Membre: calumoth | abr. 19, 2022, 11:45 pm
Sèrie: Klänge-Saga
S'ha afegit la sèrie Klänge-Saga. Mira més detalls.
Membre: calumoth | abr. 19, 2022, 11:45 pm
Sèrie: Klänge-Saga
Ha afegit el nom de sèrie "Klänge-Saga" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | abr. 19, 2022, 11:45 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | abr. 19, 2022, 11:32 pm
Membre: calumoth | abr. 19, 2022, 11:31 pm
Membre: calumoth | abr. 19, 2022, 11:31 pm
S'ha afegit la sèrie Die Ghulwald-Chroniken. Mira més detalls.
Membre: calumoth | abr. 19, 2022, 11:31 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Die Ghulwald-Chroniken" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | abr. 19, 2022, 11:31 pm

abril 18, 2022

Sèrie: After Terra
Membre: calumoth | abr. 18, 2022, 11:48 pm
Sèrie: After Terra
Membre: calumoth | abr. 18, 2022, 11:47 pm
Sèrie: After Terra
Membre: calumoth | abr. 18, 2022, 11:47 pm
Sèrie: After Terra
Membre: calumoth | abr. 18, 2022, 11:47 pm
Sèrie: Anomalie
Membre: calumoth | abr. 18, 2022, 11:37 pm
Sèrie: Anomalie
Membre: calumoth | abr. 18, 2022, 11:36 pm
Sèrie: Anomalie
Ha afegit l'obra Anomalie: Genesis de Dominik A. Meier.
Membre: calumoth | abr. 18, 2022, 11:36 pm
Sèrie: Anomalie
S'ha afegit la sèrie Anomalie. Mira més detalls.
Membre: calumoth | abr. 18, 2022, 11:36 pm
Sèrie: Anomalie
Ha afegit el nom de sèrie "Anomalie" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | abr. 18, 2022, 11:36 pm

febrer 16, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | feb. 16, 2022, 11:56 pm
Membre: calumoth | feb. 16, 2022, 11:56 pm
Membre: calumoth | feb. 16, 2022, 11:55 pm
S'ha afegit la sèrie Malleus Bourreau. Mira més detalls.
Membre: calumoth | feb. 16, 2022, 11:55 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Malleus Bourreau" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | feb. 16, 2022, 11:55 pm

gener 27, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de Memory's Legion de James S. A. Corey a "short fiction omnibus."
Membre: calumoth | gen. 27, 2022, 2:44 am
Sèrie: The Expanse
S'ha canviar el grup de Memory's Legion de James S. A. Corey a "Collections and Selections."
Membre: calumoth | Implícit | gen. 27, 2022, 2:44 am
Sèrie: The Expanse
Agrupament de sèries editades.
Membre: calumoth | gen. 27, 2022, 2:44 am
Sèrie: The Expanse
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 27, 2022, 2:44 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Sins of Our Fathers: The Novella (The Expanse) de James S. A. Corey a "novella."
Membre: calumoth | gen. 27, 2022, 2:39 am
Sèrie: The Expanse
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 27, 2022, 2:39 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Last Flight of the Cassandra (The Expanse #8.1) de James S. A. Corey a "short story."
Membre: calumoth | gen. 27, 2022, 2:38 am
Sèrie: The Expanse
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 27, 2022, 2:38 am
Sèrie: The Expanse
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 27, 2022, 2:37 am
Sèrie: The Expanse
Ha afegit l'obra Memory's Legion de James S. A. Corey.
Membre: calumoth | gen. 27, 2022, 2:36 am
Sèrie: The Expanse
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 27, 2022, 2:35 am
Sèrie: The Expanse
Membre: calumoth | gen. 27, 2022, 2:35 am
Sèrie: The Expanse
S'ha canviar el grup de The Last Flight of the Cassandra (The Expanse #8.1) de James S. A. Corey a "Short Fiction."
Membre: calumoth | Implícit | gen. 27, 2022, 2:33 am
Sèrie: The Expanse
Agrupament de sèries editades.
Membre: calumoth | gen. 27, 2022, 2:33 am
Sèrie: The Expanse
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 27, 2022, 2:33 am
Sèrie: The Expanse
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 27, 2022, 2:33 am
Sèrie: The Expanse
Membre: calumoth | gen. 27, 2022, 2:33 am

gener 13, 2022

Ha afegit una relació entre sèries: Das schwarze Auge (Romane) conté la subsèrie Hjaldinger-Saga.
Membre: calumoth | gen. 13, 2022, 12:30 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Eis - Hjaldinger Saga III de Daniel Jödemann a "174."
Membre: calumoth | gen. 13, 2022, 12:19 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 13, 2022, 12:19 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 212 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 13, 2022, 12:18 am
Membre: calumoth | gen. 13, 2022, 12:18 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Kind des Goldenen Gottes - Pardona I de Mháire [Verfasser] Stritter a "172."
Membre: calumoth | gen. 13, 2022, 12:17 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 13, 2022, 12:17 am

gener 12, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 211 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 11:19 pm
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 11:19 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 209 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 11:15 pm
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 11:15 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 11:13 pm
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 11:13 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 11:09 pm
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 11:09 pm
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 11:09 pm
S'ha afegit la sèrie Hjaldinger-Saga. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 11:09 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Hjaldinger-Saga" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | gen. 12, 2022, 11:09 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 216 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 8:09 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 8:09 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 8:07 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 44 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:57 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:57 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:52 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:52 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:52 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 213 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:51 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:51 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:51 am
Ha afegit una relació entre sèries: Das schwarze Auge (Romane) conté la subsèrie Answin von Rabenmund.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:47 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:47 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:47 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:47 am
S'ha afegit la sèrie Answin von Rabenmund. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:47 am
Ha afegit el nom de sèrie "Answin von Rabenmund" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | gen. 12, 2022, 7:47 am
Sèrie: Isenborn
Ha afegit una relació entre sèries: Das schwarze Auge (Romane) conté la subsèrie Isenborn.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:46 am
Sèrie: Isenborn
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:46 am
Sèrie: Isenborn
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:46 am
Sèrie: Isenborn
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:46 am
Sèrie: Isenborn
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:46 am
Sèrie: Isenborn
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:46 am
Sèrie: Isenborn
S'ha afegit la sèrie Isenborn. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:46 am
Sèrie: Isenborn
Ha afegit el nom de sèrie "Isenborn" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | gen. 12, 2022, 7:46 am
Ha afegit una relació entre sèries: Das schwarze Auge (Romane) conté la subsèrie Drachenschatten.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:45 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:45 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:45 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:44 am
S'ha afegit la sèrie Drachenschatten. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:44 am
Ha afegit el nom de sèrie "Drachenschatten" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | gen. 12, 2022, 7:44 am
Ha afegit una relació entre sèries: Das schwarze Auge (Romane) conté la subsèrie Die Rose der Unsterblichkeit.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:43 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:43 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:43 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:43 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:43 am
S'ha afegit la sèrie Die Rose der Unsterblichkeit. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:43 am
Ha afegit el nom de sèrie "Die Rose der Unsterblichkeit" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | gen. 12, 2022, 7:43 am
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:41 am
Ha afegit una relació entre sèries: Das schwarze Auge (Romane) conté la subsèrie Aranische Nächte.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:41 am
Ha afegit una relació entre sèries: Das schwarze Auge (Romane) conté la subsèrie Im Schatten der Dämmerung.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:41 am
Ha afegit una relació entre sèries: Das schwarze Auge (Romane) conté la subsèrie Das Leben des Raidri Conchobair.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:41 am
Ha afegit una relació entre sèries: Das schwarze Auge (Romane) conté la subsèrie Elementare Gewalten.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:41 am
Ha afegit una relació entre sèries: Das schwarze Auge (Romane) conté la subsèrie Khunchomer Pfeffer.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:40 am
Sèrie: Blutsbande
Ha afegit una relació entre sèries: Das schwarze Auge (Romane) conté la subsèrie Blutsbande.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:40 am
Sèrie: Myranor
Ha afegit una relació entre sèries: Das schwarze Auge (Romane) conté la subsèrie Myranor.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:40 am
Ha afegit una relació entre sèries: Das schwarze Auge (Romane) conté la subsèrie Das Zerbrochene Rad.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:40 am
Sèrie: Rabenchronik
Ha afegit una relació entre sèries: Das schwarze Auge (Romane) conté la subsèrie Rabenchronik.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:40 am
Ha afegit una relació entre sèries: Das schwarze Auge (Romane) conté la subsèrie Das Leben König Dajins in Vergangenheit und Gegenwart.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:39 am
Ha afegit una relació entre sèries: Das schwarze Auge (Romane) conté la subsèrie Die Türme von Taladur.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:39 am
Ha afegit una relació entre sèries: Das schwarze Auge (Romane) conté la subsèrie Der Kristall von Al'Zul.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:39 am
Ha afegit una relació entre sèries: Das schwarze Auge (Romane) conté la subsèrie Das Blut der Castesier.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:39 am
Sèrie: DSA-Romane
Suprimeix la sèrie.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:38 am
Ha afegit una relació entre sèries: Das schwarze Auge (Romane) conté la subsèrie Die Piraten des Südmeers.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:36 am
Ha afegit una relació entre sèries: Das schwarze Auge (Romane) conté la subsèrie Das Jahr des Greifen.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:35 am
Sèrie: Hundstage
Ha afegit una relació entre sèries: Das schwarze Auge (Romane) conté la subsèrie Hundstage.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:35 am
Ha afegit una relació entre sèries: Das schwarze Auge (Romane) conté la subsèrie Rhiana, die Amazone.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:35 am
Ha afegit una relació entre sèries: Das schwarze Auge (Romane) conté la subsèrie Die Phileasson-Saga.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:34 am
Relació entre sèries suprimida: Das schwarze Auge (Romane) conté la subsèrie Drei Nächte in Fasar.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:34 am
Ha afegit una relació entre sèries: Das schwarze Auge (Romane) conté la subsèrie Die Reise nach Salza.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:33 am
Ha afegit una relació entre sèries: Das schwarze Auge (Romane) conté la subsèrie Drei Nächte in Fasar.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:33 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:32 am
Ha afegit l'obra Rabensturm de Bernhard Hennen.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:32 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:32 am
Ha afegit una relació entre sèries: Das schwarze Auge (Romane) conté la subsèrie Drei Nächte in Fasar.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:31 am
Ha afegit una relació entre sèries: Das schwarze Auge (Romane) conté la subsèrie Das Leben der Thalionmel.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:30 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Das schwarze Auge. Magische Zeiten: DSA-Roman de Momo Evers a "Jubiläumsband 20 Jahre DSA."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:29 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:29 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 202 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:25 am
Ha afegit l'obra Reich der Toten de Daniel Jödemann.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:24 am
Ha afegit l'obra Blutsbande de Daniel Jödemann.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:24 am
Ha afegit l'obra Dunkles Verlangen de Daniel Jödemann.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:24 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:24 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:24 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:24 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:23 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:23 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:23 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:23 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:23 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:22 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:08 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:08 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:07 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 187 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:03 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:03 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:03 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:03 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:03 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:03 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:03 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:02 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:02 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:02 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:02 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:02 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 7:01 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:59 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:58 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 173 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:58 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:57 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:57 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:57 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:57 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:57 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 168 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:55 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:55 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 167 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:55 am
Ha afegit l'obra Türme im Nebel de Bernard Craw.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:55 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:54 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:54 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:54 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:54 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:54 am
Ha afegit l'obra Im Schatten der Esse de Judith Vogt.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:54 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:53 am
Ha afegit l'obra Rabenkind de Gerrit Harm.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:53 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:53 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 157 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:51 am
Ha afegit l'obra Caldaia de Christian Lange.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:51 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:51 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:51 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:50 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:50 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:50 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:49 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:49 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:49 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:48 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:48 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:48 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:47 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:47 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:46 am
Ha afegit l'obra Der erste Kaiser de Daniel Jödemann.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:46 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:46 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:45 am
Ha afegit l'obra Löwin und Mantikor de Jochen Hahn.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:45 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:45 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:44 am
Ha afegit l'obra Schattenflüstern de Eevie Demirtel.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:44 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:43 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 134 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:11 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:11 am
Ha afegit l'obra Gewittertage de Jana M. Eilers.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:11 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 132 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:10 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:10 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:10 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:09 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:08 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:08 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:08 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:07 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:06 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:06 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 123 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:05 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:05 am
Ha afegit l'obra Goldener Wolf de Linda Budinger.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:04 am
Ha afegit l'obra Unter Aves Schwingen de Momo Evers.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:03 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:02 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:01 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:01 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:00 am
Ha afegit l'obra Todeswanderer de Yvonne Gees.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 6:00 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 116 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:56 am
Ha afegit l'obra Rabengott: Roman de Bernhard Hennen.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:56 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Das schwarze Auge. Magische Zeiten: DSA-Roman de Momo Evers a "Jubiläumsband 20 Jahre DSA."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:55 am
S'ha canviar el grup de Das schwarze Auge. Magische Zeiten: DSA-Roman de Momo Evers a "Core."
Membre: calumoth | Implícit | gen. 12, 2022, 5:55 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:55 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:55 am
S'ha canviar el grup de Das schwarze Auge. Magische Zeiten: DSA-Roman de Momo Evers a "Collections and Selections."
Membre: calumoth | Implícit | gen. 12, 2022, 5:54 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:54 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 123 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:54 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:54 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 116 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:50 am
Ha afegit l'obra Rabensturm de Bernhard Hennen.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:50 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Das schwarze Auge" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | gen. 12, 2022, 5:50 am
Ha afegit el nom de sèrie "Das schwarze Auge (Romane)" (Alemany).
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:50 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 121 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:20 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:20 am
Suprimeix la sèrie.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:14 am
Suprimeix la sèrie.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:14 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:13 am
Ha afegit el nom de sèrie "Das schwarze Auge (Rollenspiel)" (Alemany).
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:12 am
Suprimeix la sèrie.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:11 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 114 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:10 am
Ha afegit l'obra Thronräuber de Alexander Lohmann.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:10 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:10 am
Ha afegit l'obra Spielsteine der Götter de Heike Wolf.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:09 am
Ha afegit l'obra Blaues Licht de Daniela Knor.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:09 am
Ha afegit l'obra Unsterblicher Traum de Patricia Renau.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:09 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:08 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 108 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:08 am
Ha afegit l'obra Der Schandfleck de Andre Helfers.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:08 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 107 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:07 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:07 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:07 am
Ha editat l'ordenació del grup. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:05 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 38 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:05 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:05 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 36 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:04 am
Ha afegit l'obra Elfenkrieg de Bernhard Hennen.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:04 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 33 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:04 am
Ha afegit l'obra Rosentempel de Bernhard Hennen.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:04 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 28 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:04 am
Ha afegit l'obra Totenmeer de Bernhard Hennen.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:04 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 24 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:03 am
Ha afegit l'obra Schlangengrab de Bernhard Hennen.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:03 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:03 am
Ha afegit l'obra Silberflamme de Bernhard Hennen.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:03 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:03 am
Ha afegit l'obra Die Wölfin de Bernhard Hennen.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:03 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:02 am
Ha afegit l'obra Himmelsturm de Bernhard Hennen.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:02 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Nordwärts de Bernhard Hennen a "1."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:02 am
S'ha canviar el grup de Nordwärts de Bernhard Hennen a "Die Phileasson-Saga."
Membre: calumoth | Implícit | gen. 12, 2022, 5:02 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:02 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 99 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:02 am
Ha afegit l'obra Nordwärts de Bernhard Hennen.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:02 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 101 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:00 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 5:00 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 100 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:59 am
Ha afegit l'obra Netz der Intrige de Bernhard Hennen.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:59 am
Ha editat l'ordenació del grup. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:58 am
S'ha canviar el grup de Mond über Phexcaer (Das Schwarze Auge) de Ulrich Kiesow a "Einzelromane."
Membre: calumoth | Implícit | gen. 12, 2022, 4:57 am
Membre: calumoth | Implícit | gen. 12, 2022, 4:57 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:57 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 78 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:57 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:57 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:56 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:56 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:56 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:56 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:56 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:56 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:56 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:55 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:55 am
Membre: calumoth | Implícit | gen. 12, 2022, 4:55 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:55 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:55 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:55 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:43 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:43 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:42 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:42 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:42 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:42 am
S'ha afegit la sèrie Der Kristall von Al'Zul. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:42 am
Ha afegit el nom de sèrie "Der Kristall von Al'Zul" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | gen. 12, 2022, 4:42 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:40 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:40 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:40 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:40 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:39 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:39 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:39 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:39 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Hundesöhne (Hundstage 1/5): DSA-Novelle de Carolina Möbis a "1."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:38 am
S'ha canviar el grup de Hundesöhne (Hundstage 1/5): DSA-Novelle de Carolina Möbis a "Hundstage."
Membre: calumoth | Implícit | gen. 12, 2022, 4:38 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:38 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 21 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:38 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:38 am
Sèrie: Hundstage
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:38 am
Sèrie: Hundstage
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:38 am
Sèrie: Hundstage
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:37 am
Sèrie: Hundstage
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:37 am
Sèrie: Hundstage
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:37 am
Sèrie: Hundstage
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:37 am
Sèrie: Hundstage
S'ha afegit la sèrie Hundstage. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:37 am
Sèrie: Hundstage
Ha afegit el nom de sèrie "Hundstage" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | gen. 12, 2022, 4:37 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:33 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:33 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 85 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:33 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:33 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Der Flammenbund. Rhiana, die Amazone 1 de Hans Joachim Alpers a "1."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:32 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Das Artefakt. Rhiana, die Amazone 2 de Andre Wiesler a "2."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:32 am
S'ha canviar el grup de Der Flammenbund. Rhiana, die Amazone 1 de Hans Joachim Alpers a "Rhiana die Amazone."
Membre: calumoth | Implícit | gen. 12, 2022, 4:32 am
S'ha canviar el grup de Das Artefakt. Rhiana, die Amazone 2 de Andre Wiesler a "Rhiana die Amazone."
Membre: calumoth | Implícit | gen. 12, 2022, 4:32 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:32 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 81 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:32 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Der Göttergleiche de Ulrich Kiesow a "9."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Der Drachenkönig de Uschi Zietsch a "8."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Das Dämonenschiff de Harald Evers a "74."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de König der Diebe de Andre Wiesler a "73."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Fuchsfährten de Thomas Plischke a "72."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Die letzte Schlacht de Martina Nöth a "71."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Verborgene Mächte de Martina Nöth a "70."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Katzenspuren de Christel Scheja a "7."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Das Daimonicon de Markus Tillmanns a "69."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Der geheime Pfad de Alexander Huiskes a "68."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Sand und Blut de Alexander Wichert a "67."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Die Schwärze der Nacht de Thomas Baroli a "66."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Lichter Tag de Thomas Baroli a "65."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Aufruhr in Aventurien de Sarah Nick a "64."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Die Mühle der Tränen de Alexander Lohmann a "63."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Das Greifenopfer de Thomas Finn a "62."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Westwärts, Geschuppte! de Karl-Heinz Witzko a "61."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Blakharons Fluch de Alexander Wichert a "60."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Feuerodem de Pamela Rumpel a "6."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Druiden-Rache de Olaf Flatergast a "59."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Der Letzte wird Inquisitor de Jesco von Voss a "58."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Das Zerbrochene Rad: Nacht de Ulrich Kiesow a "57."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Das Zerbrochene Rad de Ulrich Kiesow a "56."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Blutrosen de Heike Kamaris a "55."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Koboldgeschenk de Gun-Britt Tödter a "54."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Zwergenmaske de Martina Nöth a "53."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Die Hand der Finsternis de Alexander Huiskes a "52."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Sphärenschlüssel de Heike Kamaris a "51."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Gassengeschichten de Britta Herz a "50."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Thalionmels Opfer de Ina Kramer a "5."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Erde und Eis de Hadmar von Wieser a "49."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Geteiltes Herz de Tobias Frischhut a "48."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Die Königslarve de Karl-Heinz Witzko a "47."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Das Wirtshaus 'Zum lachenden Henker' de Barbara Büchner a "46."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Die Nacht der Schlange de Bernhard Hennen a "45."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Die beiden Herrscher de Karl-Heinz Witzko a "44."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Die Nebelgeister de Lena Falkenhagen a "43."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Blutopfer de Barbara Büchner a "42."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Und Altaia brannte de Momo Evers a "41."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Der Geisterwolf de Linda Budinger a "40."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Die Löwin von Neetha de Ina Kramer a "4."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Das magische Erbe de Christel Scheja a "39."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Der Dämonenmeister de Hadmar von Wieser a "38."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Seelenwanderer de Barbara Büchner a "37."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Schatten aus dem Abgrund de Barbara Büchner a "36."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Der Schwertkönig de Hadmar von Wieser a "35."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Tod eines Königs de Karl-Heinz Witzko a "34."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Das Galgenschloß de Barbara Büchner a "33."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Das letzte Lied de Gun-Britt Tödter a "32."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Heldenschwur de Johan Kerk a "31."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Von Menschen und Monstern de Ina Kramer a "30."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Die Zeit der Gräber de Bjørn Jagnow a "3."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Kinder der Nacht de Lena Falkenhagen a "29."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Aus dunkler Tiefe de Barbara Büchner a "28."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Die Boroninsel de Lena Falkenhagen a "27."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Der Lichtvogel de Hadmar von Wieser a "26."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Steppenwind de Niels Gaul a "25."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Das Gesicht am Fenster de Bernhard Hennen a "24."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Das letzte Duell de Hans J. Alpers a "23."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Das Schwarze Auge. Der Spieler. de Christian Jentzsch a "22."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Schlange und Schwert de Lena Falkenhagen a "21."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Spuren im Schnee de Karl-Heinz Witzko a "20."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Túan der Wanderer de Uschi Zietsch a "2."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Flucht aus Ghurenia de Hans J. Alpers a "19."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Die Gabe der Amazonen de Ulrich Kiesow a "18."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Die Suche de Ina Kramer a "17."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Im Farindelwald de Ina Kramer a "16."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Hinter der eisernen Maske de Hans Joachim Alpers a "15."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Das Reich der Rache de Bernhard Hennen a "14."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Die Ränke des Raben de Bernhard Hennen a "13."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Der Tanz der Rose de Bernhard Hennen a "12."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Treibgut de Karl-Heinz Witzko a "11."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Die Legende von Assarbad de Jörg Raddatz a "10."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Der Scharlatan de Ulrich Kiesow a "1."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 75 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:31 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:26 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:26 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Klingenschwestern. Rhiana, die Amazone 5. de Daniela Knor a "5."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:26 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:26 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:26 am
S'ha canviar el grup de Rhiana die Amazone 06. Gefangene der Zyklopeninsel de Hans Joachim Alpers a "Rhiana die Amazone."
Membre: calumoth | Implícit | gen. 12, 2022, 4:26 am
S'ha canviar el grup de Klingenschwestern. Rhiana, die Amazone 5. de Daniela Knor a "Rhiana die Amazone."
Membre: calumoth | Implícit | gen. 12, 2022, 4:26 am
S'ha canviar el grup de Verschwörung in Havena. Rhiana, die Amazone 4. de Hans Joachim Alpers a "Rhiana die Amazone."
Membre: calumoth | Implícit | gen. 12, 2022, 4:26 am
Membre: calumoth | Implícit | gen. 12, 2022, 4:26 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:26 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:26 am
Ha editat l'ordenació del grup. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:25 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:25 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:25 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:25 am
S'ha canviar el grup de Das Jahr des Greifen. Die Amazone. Fantasy- Roman. de Wolfgang Hohlbein a "Das Jahr des Greifen."
Membre: calumoth | Implícit | gen. 12, 2022, 4:25 am
S'ha canviar el grup de Das Jahr des Greifen. Die Entdeckung. Fantasy- Roman. de Wolfgang Hohlbein a "Das Jahr des Greifen."
Membre: calumoth | Implícit | gen. 12, 2022, 4:25 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:25 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:25 am
Membre: calumoth | Implícit | gen. 12, 2022, 4:24 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:24 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:24 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:23 am
Ha afegit l'obra Das Dämonenschiff de Harald Evers.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:23 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:23 am
Membre: calumoth | Implícit | gen. 12, 2022, 4:23 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:23 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:23 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 26 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:21 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:21 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Das Zerbrochene Rad: Nacht de Ulrich Kiesow a "57."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:21 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 26 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:21 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:20 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 26 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:20 am
Ha afegit l'obra Das Zerbrochene Rad de Ulrich Kiesow.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:20 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Kinder der Nacht de Lena Falkenhagen a "29."
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:19 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 52 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:19 am
Ha afegit l'obra Kinder der Nacht de Lena Falkenhagen.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:18 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:16 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:16 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 77 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:13 am
Membre: calumoth | gen. 12, 2022, 4:13 am

gener 7, 2022

Ha suprimit el nom de la col·lecció "Die Judastrilogie" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | gen. 7, 2022, 2:50 am
Ha afegit el nom de sèrie "Kinder des Judas" (Alemany).
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 2:50 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:42 am
S'ha afegit la sèrie Hamburg in Trümmern. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:42 am
Ha afegit el nom de sèrie "Hamburg in Trümmern" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | gen. 7, 2022, 12:42 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:41 am
S'ha afegit la sèrie Zwischen Mord und Ostsee. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:41 am
Ha afegit el nom de sèrie "Zwischen Mord und Ostsee" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | gen. 7, 2022, 12:41 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:40 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:40 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:39 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:39 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:39 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:39 am
S'ha afegit la sèrie Wegners letzte Fälle. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:39 am
Ha afegit el nom de sèrie "Wegners letzte Fälle" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | gen. 7, 2022, 12:39 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:35 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:35 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:35 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:35 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:35 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:34 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:34 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:34 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:34 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:34 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:34 am
S'ha afegit la sèrie Wegners schwerste Fälle. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:34 am
Ha afegit el nom de sèrie "Wegners schwerste Fälle" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | gen. 7, 2022, 12:34 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:32 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:32 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:32 am
S'ha afegit la sèrie Wegner & Hauser. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:32 am
Ha afegit el nom de sèrie "Wegner & Hauser" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | gen. 7, 2022, 12:32 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:28 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:28 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:28 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:23 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:23 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:23 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:23 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:23 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:23 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:23 am
S'ha afegit la sèrie Wegners erste Fälle. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:23 am
Ha afegit el nom de sèrie "Wegners erste Fälle" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | gen. 7, 2022, 12:23 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:20 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:20 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:20 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:20 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:19 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:19 am
S'ha afegit la sèrie Hannah Lambert ermittelt. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:19 am
Ha afegit el nom de sèrie "Hannah Lambert ermittelt" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | gen. 7, 2022, 12:19 am
Membre: calumoth | gen. 7, 2022, 12:17 am

gener 6, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de Die Zwerge. Band 4: Die Feuerklinge (Die Zwerge, 4) de Markus Heitz a "Comic 4."
Membre: calumoth | gen. 6, 2022, 2:19 am
Sèrie: Die Zwerge
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 6, 2022, 2:19 am
Sèrie: Die Zwerge
Membre: calumoth | gen. 6, 2022, 2:18 am

setembre 16, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | set. 16, 2021, 12:14 am
Membre: calumoth | set. 16, 2021, 12:14 am
Ha afegit l'obra Jagd durchs Eis de Philip Reeve.
Membre: calumoth | set. 16, 2021, 12:13 am
Membre: calumoth | set. 16, 2021, 12:12 am
Membre: calumoth | set. 16, 2021, 12:11 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | set. 16, 2021, 12:08 am
Membre: calumoth | set. 16, 2021, 12:08 am

setembre 15, 2021

Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: calumoth | set. 15, 2021, 11:59 pm
Ha afegit l'obra Krieg der Städte de Philip Reeve.
Membre: calumoth | set. 15, 2021, 11:59 pm
Membre: calumoth | set. 15, 2021, 11:38 pm

setembre 9, 2021

Membre: calumoth | set. 9, 2021, 7:32 am
Membre: calumoth | set. 9, 2021, 7:32 am
Sèrie: Die Zwerge
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 25 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | set. 9, 2021, 7:29 am
Sèrie: Die Zwerge
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 25 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | set. 9, 2021, 7:28 am
Sèrie: Die Zwerge
Membre: calumoth | set. 9, 2021, 7:28 am
Sèrie: Die Zwerge
Membre: calumoth | set. 9, 2021, 7:27 am

març 2, 2021

Sèrie: After Terra
Membre: calumoth | març 2, 2021, 11:58 pm
Sèrie: After Terra
S'ha afegit la sèrie After Terra. Mira més detalls.
Membre: calumoth | març 2, 2021, 11:58 pm
Sèrie: After Terra
Ha afegit el nom de sèrie "After Terra" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | març 2, 2021, 11:58 pm

gener 31, 2021

Ha afegit el nom de sèrie "Die Heimkehr" (Alemany).
Membre: calumoth | gen. 31, 2021, 11:49 pm

gener 23, 2021

Sèrie: Buchwächter
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 23, 2021, 12:08 am
Sèrie: Buchwächter
Membre: calumoth | gen. 23, 2021, 12:08 am
Sèrie: Buchwächter
Membre: calumoth | gen. 23, 2021, 12:08 am
Sèrie: Buchwächter
S'ha afegit la sèrie Buchwächter. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 23, 2021, 12:08 am
Sèrie: Buchwächter
Ha afegit el nom de sèrie "Buchwächter" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | gen. 23, 2021, 12:08 am
Ha afegit el nom de sèrie "Die Chroniken von Scar" (Alemany).
Membre: calumoth | gen. 23, 2021, 12:01 am

gener 22, 2021

Membre: calumoth | gen. 22, 2021, 11:52 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 22, 2021, 11:43 pm
Membre: calumoth | gen. 22, 2021, 11:43 pm
Membre: calumoth | gen. 22, 2021, 11:43 pm
Membre: calumoth | gen. 22, 2021, 11:43 pm
Membre: calumoth | gen. 22, 2021, 11:43 pm
Membre: calumoth | gen. 22, 2021, 11:42 pm
Membre: calumoth | gen. 22, 2021, 11:42 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Perry Rhodan Neo - Zyklus 24 - Nonagon" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | gen. 22, 2021, 11:42 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 244 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | gen. 22, 2021, 11:39 pm
Membre: calumoth | gen. 22, 2021, 11:39 pm
Membre: calumoth | gen. 22, 2021, 11:39 pm
Membre: calumoth | gen. 22, 2021, 11:39 pm
Membre: calumoth | gen. 22, 2021, 11:38 pm
Membre: calumoth | gen. 22, 2021, 11:38 pm

novembre 30, 2020

Sèrie: Götterblut
Membre: calumoth | nov. 30, 2020, 10:49 pm
Sèrie: Götterblut
Ha afegit l'obra GÖTTERBLUT: Ísvindur de T. Stern.
Membre: calumoth | nov. 30, 2020, 10:49 pm
Sèrie: Götterblut
Membre: calumoth | nov. 30, 2020, 10:48 pm
Sèrie: Götterblut
S'ha afegit la sèrie Götterblut. Mira més detalls.
Membre: calumoth | nov. 30, 2020, 10:48 pm
Sèrie: Götterblut
Ha afegit el nom de sèrie "Götterblut" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | nov. 30, 2020, 10:48 pm

novembre 26, 2020

Membre: calumoth | nov. 26, 2020, 7:42 am
Membre: calumoth | nov. 26, 2020, 7:36 am
S'ha afegit la sèrie Utopia Gardens. Mira més detalls.
Membre: calumoth | nov. 26, 2020, 7:36 am
Ha afegit el nom de sèrie "Utopia Gardens" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | nov. 26, 2020, 7:36 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 239 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | nov. 26, 2020, 7:25 am
Membre: calumoth | nov. 26, 2020, 7:25 am
Membre: calumoth | nov. 26, 2020, 7:25 am
Membre: calumoth | nov. 26, 2020, 7:24 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | nov. 26, 2020, 7:24 am
Membre: calumoth | nov. 26, 2020, 7:23 am
Membre: calumoth | nov. 26, 2020, 7:23 am
Membre: calumoth | nov. 26, 2020, 7:22 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | nov. 26, 2020, 7:22 am
Membre: calumoth | nov. 26, 2020, 7:22 am

novembre 11, 2020

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | nov. 11, 2020, 4:50 am
Membre: calumoth | nov. 11, 2020, 4:50 am

octubre 3, 2020

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | oct. 3, 2020, 10:47 pm
Membre: calumoth | oct. 3, 2020, 10:47 pm
Membre: calumoth | oct. 3, 2020, 10:47 pm
Membre: calumoth | oct. 3, 2020, 10:40 pm
S'ha afegit la sèrie Das Buch der gelöschten Wörter. Mira més detalls.
Membre: calumoth | oct. 3, 2020, 10:40 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Das Buch der gelöschten Wörter" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | oct. 3, 2020, 10:40 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | oct. 3, 2020, 10:33 pm
Membre: calumoth | oct. 3, 2020, 10:33 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 236 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | oct. 3, 2020, 10:32 pm
Membre: calumoth | oct. 3, 2020, 10:32 pm

setembre 24, 2020

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | set. 24, 2020, 1:10 am
Membre: calumoth | set. 24, 2020, 1:10 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: calumoth | set. 24, 2020, 1:07 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | set. 24, 2020, 1:07 am
Membre: calumoth | set. 24, 2020, 1:06 am
Membre: calumoth | set. 24, 2020, 1:05 am

setembre 9, 2020

Membre: calumoth | set. 9, 2020, 11:44 pm
Membre: calumoth | set. 9, 2020, 11:44 pm
Membre: calumoth | set. 9, 2020, 11:44 pm
Membre: calumoth | set. 9, 2020, 11:43 pm

agost 5, 2020

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | ag. 5, 2020, 12:18 am
Membre: calumoth | ag. 5, 2020, 12:18 am
Membre: calumoth | ag. 5, 2020, 12:17 am
Membre: calumoth | ag. 5, 2020, 12:16 am
Ha afegit l'obra Pandora's Ark de Rick Jones.
Membre: calumoth | ag. 5, 2020, 12:16 am
Membre: calumoth | ag. 5, 2020, 12:15 am
Membre: calumoth | ag. 5, 2020, 12:15 am
Membre: calumoth | ag. 5, 2020, 12:14 am
S'ha afegit la sèrie The Vatican Knights. Mira més detalls.
Membre: calumoth | ag. 5, 2020, 12:14 am
Ha afegit el nom de sèrie "Die Ritter des Vatikan" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | ag. 5, 2020, 12:14 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | ag. 5, 2020, 12:02 am
Membre: calumoth | ag. 5, 2020, 12:02 am
Membre: calumoth | ag. 5, 2020, 12:02 am
Ha afegit l'obra Die unsichtbare Stadt de M.C. Roberts.
Membre: calumoth | ag. 5, 2020, 12:01 am
Membre: calumoth | ag. 5, 2020, 12:01 am
Membre: calumoth | ag. 5, 2020, 12:00 am
S'ha afegit la sèrie Ein Tom Wagner Abenteuer. Mira més detalls.
Membre: calumoth | ag. 5, 2020, 12:00 am
Ha afegit el nom de sèrie "Ein Tom Wagner Abenteuer" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | ag. 5, 2020, 12:00 am

juliol 30, 2020

Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 11:45 pm
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 11:45 pm
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 11:44 pm
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 11:43 pm
Sèrie: The Traveler
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 12:21 am
Sèrie: The Traveler
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 12:21 am
Sèrie: The Traveler
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 12:21 am
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 12:20 am
Ha afegit l'obra Affliction de Tom Abrahams.
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 12:19 am
Ha afegit l'obra Torrent de Tom Abrahams.
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 12:19 am
Ha afegit l'obra Lit de Tom Abrahams.
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 12:18 am
Ha afegit l'obra Ash de Tom Abrahams.
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 12:18 am
S'ha afegit la sèrie The Alt Apocalypse. Mira més detalls.
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 12:18 am
Ha afegit el nom de sèrie "The Alt Apocalypse" (Anglès).
Membre: calumoth | Implícit | jul. 30, 2020, 12:18 am
Ha afegit l'obra Advent de Tom Abrahams.
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 12:15 am
Ha afegit l'obra Refuge de Tom Abrahams.
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 12:15 am
Ha afegit l'obra A Dark World de Tom Abrahams.
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 12:13 am
Ha afegit l'obra Intention de Tom Abrahams.
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 12:09 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Traveler, Vol. 2: Anachronopolis de Stan Lee a "2."
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 12:07 am
Sèrie: The Traveler
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 12:07 am
Sèrie: The Traveler
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 12:07 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Traveler Vol. 1 de Stan Lee a "1."
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 12:07 am
Sèrie: The Traveler
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 12:07 am
Sèrie: The Traveler
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 12:07 am
Sèrie: The Traveler
Ha suprimit l'obra The Traveler Vol. 1 de Stan Lee.
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 12:07 am
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 12:06 am
Ha afegit l'obra The Traveler Vol. 1 de Stan Lee.
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 12:06 am
S'ha afegit la sèrie The Traveler [Lee]. Mira més detalls.
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 12:06 am
Ha afegit el nom de sèrie "The Traveler [Lee]" (Anglès).
Membre: calumoth | Implícit | jul. 30, 2020, 12:06 am
Sèrie: The Traveler
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 12:04 am
Sèrie: The Traveler
Ha afegit l'obra Harbor de Tom Abrahams.
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 12:04 am
Sèrie: The Traveler
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 12:02 am
Sèrie: The Traveler
Ha afegit l'obra Hero de Tom Abrahams.
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 12:02 am
Sèrie: The Traveler
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 12:01 am
Sèrie: The Traveler
Ha afegit l'obra Legacy de Tom Abrahams.
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 12:01 am
Sèrie: The Traveler
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 12:00 am
Sèrie: The Traveler
Ha afegit l'obra Battle de Tom Abrahams.
Membre: calumoth | jul. 30, 2020, 12:00 am

juliol 29, 2020

Sèrie: The Traveler
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | jul. 29, 2020, 11:57 pm
Sèrie: The Traveler
Ha afegit l'obra Rising de Tom Abrahams.
Membre: calumoth | jul. 29, 2020, 11:57 pm
Sèrie: The Traveler
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Die Travaler-Reihe" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | jul. 29, 2020, 11:51 pm
Sèrie: The Traveler
Ha afegit el nom de sèrie "Die Travaler Reihe" (Alemany).
Membre: calumoth | jul. 29, 2020, 11:51 pm
Sèrie: The Traveler
Ha afegit el nom de sèrie "Die Travaler-Reihe" (Alemany).
Membre: calumoth | jul. 29, 2020, 11:51 pm
Ha combinat la sèrie Die Legende von Greg amb la sèrie An Epic Series of Failures.
Membre: calumoth | jul. 29, 2020, 11:44 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Die Legende von Greg" (Alemany).
Membre: calumoth | jul. 29, 2020, 11:44 pm

juliol 15, 2020

Ha afegit una relació entre sèries: Perry Rhodan Neo conté la subsèrie Perry Rhodan Neo - Zyklus 23 - Sagittarius.
Membre: calumoth | jul. 15, 2020, 12:11 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 269 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | jul. 15, 2020, 12:10 am
Membre: calumoth | jul. 15, 2020, 12:10 am
Membre: calumoth | jul. 15, 2020, 12:09 am
Membre: calumoth | jul. 15, 2020, 12:09 am
Membre: calumoth | jul. 15, 2020, 12:08 am
Membre: calumoth | jul. 15, 2020, 12:08 am
Ha afegit el nom de sèrie "Perry Rhodan Neo - Zyklus 23 - Sagittarius" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | jul. 15, 2020, 12:08 am

juliol 5, 2020

Sèrie: Tucker Wayne
Ha afegit el nom de sèrie "Sigma Force - Tucker Wayne" (Alemany).
Membre: calumoth | jul. 5, 2020, 1:57 am
Sèrie: Sigma Force
Ha afegit una relació entre sèries: Tucker Wayne estava inspirat per Sigma Force.
Membre: calumoth | jul. 5, 2020, 1:48 am
Ha afegit el nom de sèrie "Erin-Granger-Reihe" (Alemany).
Membre: calumoth | jul. 5, 2020, 1:22 am

juliol 1, 2020

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 24 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | jul. 1, 2020, 12:11 am
Membre: calumoth | jul. 1, 2020, 12:11 am
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: calumoth | jul. 1, 2020, 12:08 am
Membre: calumoth | jul. 1, 2020, 12:07 am
Ha afegit una relació entre sèries: D9E - Der loganische Krieg és una seqüela de D9E - Die neunte Expedition.
Membre: calumoth | jul. 1, 2020, 12:07 am
S'ha canviar el grup de Eine Reise alter Helden de Dirk van den Boom a "Collections and Selections."
Membre: calumoth | Implícit | jul. 1, 2020, 12:03 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: calumoth | jul. 1, 2020, 12:03 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | jul. 1, 2020, 12:03 am
Membre: calumoth | jul. 1, 2020, 12:03 am
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: calumoth | jul. 1, 2020, 12:01 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | jul. 1, 2020, 12:00 am
Membre: calumoth | jul. 1, 2020, 12:00 am
Membre: calumoth | jul. 1, 2020, 12:00 am
Membre: calumoth | jul. 1, 2020, 12:00 am
Membre: calumoth | jul. 1, 2020, 12:00 am
Membre: calumoth | jul. 1, 2020, 12:00 am

juny 30, 2020

Membre: calumoth | juny 30, 2020, 11:59 pm
Membre: calumoth | juny 30, 2020, 11:59 pm
Membre: calumoth | juny 30, 2020, 11:59 pm
Membre: calumoth | juny 30, 2020, 11:59 pm
S'ha afegit la sèrie D9E - Der loganische Krieg. Mira més detalls.
Membre: calumoth | juny 30, 2020, 11:58 pm
Ha afegit el nom de sèrie "D9E - Der Loganische Krieg" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | juny 30, 2020, 11:58 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | juny 30, 2020, 11:47 pm
Membre: calumoth | juny 30, 2020, 11:44 pm
Membre: calumoth | juny 30, 2020, 11:44 pm
Membre: calumoth | juny 30, 2020, 11:44 pm
Membre: calumoth | juny 30, 2020, 11:43 pm
Membre: calumoth | juny 30, 2020, 11:43 pm
Membre: calumoth | juny 30, 2020, 11:43 pm
Membre: calumoth | juny 30, 2020, 11:43 pm
Membre: calumoth | juny 30, 2020, 11:43 pm
Membre: calumoth | juny 30, 2020, 11:42 pm
Membre: calumoth | juny 30, 2020, 11:42 pm
Membre: calumoth | juny 30, 2020, 11:42 pm
Membre: calumoth | juny 30, 2020, 11:42 pm
Membre: calumoth | juny 30, 2020, 11:42 pm
Membre: calumoth | juny 30, 2020, 11:41 pm
Membre: calumoth | juny 30, 2020, 11:41 pm
Membre: calumoth | juny 30, 2020, 11:41 pm
Membre: calumoth | juny 30, 2020, 11:41 pm
Membre: calumoth | juny 30, 2020, 11:41 pm
Membre: calumoth | juny 30, 2020, 11:40 pm
Membre: calumoth | juny 30, 2020, 11:40 pm
Membre: calumoth | juny 30, 2020, 11:40 pm
Membre: calumoth | juny 30, 2020, 11:40 pm
Membre: calumoth | juny 30, 2020, 11:40 pm
S'ha afegit la sèrie D9E - Die neunte Expedition. Mira més detalls.
Membre: calumoth | juny 30, 2020, 11:39 pm
Ha afegit el nom de sèrie "D9E - Die neunte Expedition" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | juny 30, 2020, 11:39 pm

juny 29, 2020

Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: calumoth | juny 29, 2020, 11:13 pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: calumoth | juny 29, 2020, 11:12 pm

juny 28, 2020

Sèrie: Code Genesis
Membre: calumoth | juny 28, 2020, 11:29 pm
Sèrie: Code Genesis
Membre: calumoth | juny 28, 2020, 11:28 pm
Sèrie: Code Genesis
Membre: calumoth | juny 28, 2020, 11:28 pm
Sèrie: Code Genesis
Membre: calumoth | juny 28, 2020, 11:27 pm
Sèrie: Code Genesis
S'ha afegit la sèrie Code Genesis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | juny 28, 2020, 11:26 pm
Sèrie: Code Genesis
Ha afegit el nom de sèrie "Code Genesis" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | juny 28, 2020, 11:26 pm

juny 26, 2020

Membre: calumoth | juny 26, 2020, 11:29 pm
Ha afegit una relació entre sèries: Perry Rhodan Heftserie conté la subsèrie Perry Rhodan Zyklus 06: M 87.
Membre: calumoth | juny 26, 2020, 11:19 pm
Ha afegit una relació entre sèries: Perry Rhodan Heftserie conté la subsèrie Perry Rhodan Zyklus 05: Die Meister der Insel.
Membre: calumoth | juny 26, 2020, 11:18 pm
Ha afegit una relació entre sèries: Perry Rhodan Heftserie conté la subsèrie Perry Rhodan Zyklus 04: Das zweite Imperium.
Membre: calumoth | juny 26, 2020, 11:16 pm
Ha afegit una relació entre sèries: Perry Rhodan Heftserie conté la subsèrie Perry Rhodan Zyklus 03: Die Posbis.
Membre: calumoth | juny 26, 2020, 11:15 pm
S'ha canviar el grup de Die Hundertsonnenwelt de William Voltz a "Collections and Selections."
Membre: calumoth | Implícit | juny 26, 2020, 11:14 pm
S'ha canviar el grup de Die Posbis de William Voltz a "Collections and Selections."
Membre: calumoth | Implícit | juny 26, 2020, 11:14 pm
S'ha canviar el grup de Mechanica de William Voltz a "Collections and Selections."
Membre: calumoth | Implícit | juny 26, 2020, 11:14 pm
S'ha canviar el grup de Rhodans Sohn de William Voltz a "Collections and Selections."
Membre: calumoth | Implícit | juny 26, 2020, 11:14 pm
S'ha canviar el grup de Der Zielstern de William Voltz a "Collections and Selections."
Membre: calumoth | Implícit | juny 26, 2020, 11:14 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: calumoth | juny 26, 2020, 11:14 pm
Membre: calumoth | juny 26, 2020, 11:12 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Perry Rhodan Zyklus 03: Die Posbis" (Alemany).
Membre: calumoth | juny 26, 2020, 11:12 pm
Membre: calumoth | juny 26, 2020, 11:12 pm
Membre: calumoth | juny 26, 2020, 11:12 pm
Ha afegit l'obra Vagabond of Space de Clark Darlton.
Membre: calumoth | juny 26, 2020, 11:12 pm
Ha afegit l'obra The Target Star de K. H. Scheer.
Membre: calumoth | juny 26, 2020, 11:12 pm
Ha afegit l'obra Rhodans Sohn de William Voltz.
Membre: calumoth | juny 26, 2020, 11:12 pm
Ha afegit una relació entre sèries: Perry Rhodan Heftserie conté la subsèrie Perry Rhodan Zyklus 03: Die Posbis.
Membre: calumoth | juny 26, 2020, 11:09 pm
Ha afegit una relació entre sèries: Perry Rhodan Heftserie conté la subsèrie Perry Rhodan Zyklus 02: Atlan und Arkon.
Membre: calumoth | juny 26, 2020, 11:08 pm
Ha afegit una relació entre sèries: Perry Rhodan Heftserie conté la subsèrie Perry Rhodan Zyklus 01: Die Dritte Macht.
Membre: calumoth | juny 26, 2020, 11:07 pm

juny 24, 2020

Membre: calumoth | juny 24, 2020, 11:37 pm
Membre: calumoth | juny 24, 2020, 11:36 pm
Membre: calumoth | juny 24, 2020, 11:36 pm
Membre: calumoth | juny 24, 2020, 11:36 pm
Membre: calumoth | juny 24, 2020, 11:35 pm
Membre: calumoth | juny 24, 2020, 6:49 am
Membre: calumoth | juny 24, 2020, 6:48 am
Membre: calumoth | juny 24, 2020, 6:48 am
Membre: calumoth | juny 24, 2020, 6:48 am
Membre: calumoth | juny 24, 2020, 6:48 am
Membre: calumoth | juny 24, 2020, 6:48 am
Membre: calumoth | juny 24, 2020, 6:47 am
Membre: calumoth | juny 24, 2020, 6:47 am
Membre: calumoth | juny 24, 2020, 6:47 am
Membre: calumoth | juny 24, 2020, 6:46 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 262 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | juny 24, 2020, 5:44 am
Membre: calumoth | juny 24, 2020, 5:44 am
Ha afegit l'obra Der andere Rhodan de Frank Borsch.
Membre: calumoth | juny 24, 2020, 4:53 am
Membre: calumoth | juny 24, 2020, 4:53 am
Membre: calumoth | juny 24, 2020, 4:52 am
Membre: calumoth | juny 24, 2020, 4:52 am
Membre: calumoth | juny 24, 2020, 1:35 am

juny 23, 2020

Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:49 pm
Ha afegit una relació entre sèries: Perry Rhodan Neo conté la subsèrie Perry Rhodan Neo - Zyklus 22 - Arkon erwacht.
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:49 pm
Ha afegit una relació entre sèries: Perry Rhodan Neo conté la subsèrie Perry Rhodan Neo - Zyklus 19 - Die Bestien.
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:49 pm
Ha afegit una relació entre sèries: Perry Rhodan Neo conté la subsèrie Perry Rhodan Neo - Zyklus 21 - Das Compariat.
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:48 pm
Ha afegit una relació entre sèries: Perry Rhodan Neo conté la subsèrie Perry Rhodan Neo - Zyklus 20 - Die Solare Union.
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:48 pm
Ha afegit una relació entre sèries: Perry Rhodan Neo conté la subsèrie Perry Rhodan Neo - Zyklus 18 - Die Allianz.
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:48 pm
Ha afegit una relació entre sèries: Perry Rhodan Neo conté la subsèrie Perry Rhodan Neo - Zyklus 17 - Die Blues.
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:48 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:47 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:47 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:47 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:47 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:47 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:47 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:46 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Arkon erwacht" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | juny 23, 2020, 11:46 pm
S'ha afegit la sèrie Arkon erwacht. Mira més detalls.
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:46 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Arkon erwacht" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | juny 23, 2020, 11:46 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:45 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:44 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:44 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:44 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:44 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:44 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:44 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:44 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:44 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:44 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:43 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Das Compariat" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | juny 23, 2020, 11:43 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:41 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:41 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:40 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:40 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:38 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:38 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:38 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:38 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:38 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:38 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:38 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:38 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:38 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:37 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:37 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Die Solare Union" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | juny 23, 2020, 11:37 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:35 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:35 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:35 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:35 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:35 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:34 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:34 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:34 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:34 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:34 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:34 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Die Bestien" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | juny 23, 2020, 11:34 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:32 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:31 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:31 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:31 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:31 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:31 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:31 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:31 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:31 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:30 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:30 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Die Allianz" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | juny 23, 2020, 11:30 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:28 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:28 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:28 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:28 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:27 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:27 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:27 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:27 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:27 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:27 pm
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:27 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Die Blues" (Alemany).
Membre: calumoth | Implícit | juny 23, 2020, 11:27 pm
Ha afegit una relació entre sèries: Perry Rhodan Neo conté la subsèrie Perry Rhodan Neo - Zyklus 16 - Mirona.
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:23 pm
Ha afegit una relació entre sèries: Perry Rhodan Neo conté la subsèrie Perry Rhodan Neo - Zyklus 15 - Die zweite Insel.
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:23 pm
Ha afegit una relació entre sèries: Perry Rhodan Neo conté la subsèrie Perry Rhodan Neo - Zyklus 14 - METEORA.
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:23 pm
Ha afegit una relació entre sèries: Perry Rhodan Neo conté la subsèrie Perry Rhodan Neo - Zyklus 13 - Meister der Sonne.
Membre: calumoth | juny 23, 2020, 11:23 pm