Historial d'edició global de les sèriesMembre infiniteletters

maig 27, 2020

Sèrie: Coming Alive
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Coming Alive
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Coming Alive
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Coming Alive
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Coming Alive
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Coming Alive
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Coming Alive
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Coming Alive
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Space Station Ice-3 de Bruce Coville.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Flashbacks
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Flashbacks
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Flashbacks
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Flashbacks
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Flashbacks
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Flashbacks
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Flashbacks
Ha afegit l'obra The Copper Treasure de Melvin Burgess.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Flashbacks
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Flashbacks
Ha afegit l'obra A Candle in the Dark de Adèle Geras.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Flashbacks
Ha afegit l'obra Boy King de David Belbin.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Flashbacks
Ha afegit l'obra Beware the King de Stewart Ross.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Flashbacks
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Flashbacks
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Capers
Ha afegit l'obra Running Out of Time de Elizabeth Levy.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Capers
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Capers
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Capers
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Capers
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Capers
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Capers
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Capers
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Capers
Ha afegit l'obra Man from the Sky de Avi.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Capers
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Capers
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Capers
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Gold Medal
Ha afegit l'obra Three Times Infinity de Leo Margulies.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Gold Medal
Ha afegit l'obra Four from Planet 5 de Murray Leinster.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra You Are SO Cursed! de Naomi Nash.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra Who Needs Boys de Stephie Davis.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra The Used-to-be It Girl de Amy Kaye.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra Super What? de Jax Abbott.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra Super 16 de Jax Abbott.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra Studying Boys de Stephie Davis.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra Sk8er Boy de Mari Mancusi.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra Senses Working Overtime de Naomi Nash.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra The Real Deal: Unscripted de Amy Kaye.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra Princesses Don't Sweat de Kaz Delaney.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra Obsessing Orlando de Kassy Tayler.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra Newbies de James A. Moore.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra My Alternate Life de Lee McClain.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra My Abnormal Life de Lee McClain.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra Got Fangs? de Katie Maxwell.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra Eyeliner of the Gods de Katie Maxwell.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra Circus of the Darned de Katie Maxwell.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra Boy Down Under de Sally Odgers.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Smooch
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Wheel of Dreams de Salinda Tyson.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra A Virtual Soul de Kevin Teixeira.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Shade and Shadow de Francine Woodbury.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Mistwalker de Denise Lopes Heald.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Merro Tree de Katie Waitman.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The End of Fame de Bill Adams.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Commencement de Roby James.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Chimera de Mary Rosenblum.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Ammonite de Nicola Griffith.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Magic Quest
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Magic Quest
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Magic Quest
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Magic Quest
Ha afegit l'obra East of Midnight de Tanith Lee.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Magic Quest
Ha afegit l'obra Mont Cant Gold de Paul R. Fisher.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Magic Quest
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Magic Quest
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Magic Quest
Ha afegit l'obra Time Piper de Delia Huddy.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Magic Quest
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Magic Quest
Ha afegit l'obra Power of Three de Diana Wynne Jones.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Magic Quest
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Magic Quest
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Magic Quest
Ha afegit l'obra The Dragon Hoard de Tanith Lee.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Magic Quest
Ha afegit l'obra Tulku de Peter Dickinson.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Magic Quest
Ha afegit l'obra Ash Staff de Paul R. Fisher.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Magic Quest
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Magic Quest
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Magic Quest
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Avon
Ha afegit l'obra Dwellers in the Mirage de A. Merritt.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Avon
Ha afegit l'obra Worlds Apart de J. T. McIntosh.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Avon
Ha afegit l'obra La Segona Fundació de Isaac Asimov.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Avon
Ha afegit l'obra Earthman, Come Home de James Blish.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Avon
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Avon
Ha afegit l'obra The Tortured Planet de C. S. Lewis.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Avon
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Avon
Ha afegit l'obra They Shall Have Stars de James Blish.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Avon
Ha afegit l'obra The Time Dissolver de Jerry Sohl.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Avon
Ha afegit l'obra Highways in Hiding de George O. Smith.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Avon
Ha afegit l'obra Needle de Hal Clement.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Avon
Ha afegit l'obra The Metal Monster de A. Merritt.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Avon
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Avon
Ha afegit l'obra The Ship of Ishtar de A. Merritt.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Avon
Ha afegit l'obra The Moon Pool de A. Merritt.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Avon
Ha afegit l'obra Creep, Shadow! de Abraham Merritt.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Hurricane! de Marian Rumsey.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Mystical Beast de Alison Farthing.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Witch's Broom de Ruth Chew.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Summer Magic de Ruth Chew.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Secret Museum de Sheila Greenwald.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Secret Horse de Marion Holland.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Topcat of Tam de Mary Francis Shura.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Hidden Cave de Ruth Chew.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Snowstorm de Beryl Netherclift.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Million-Dollar Duck de Vic Crume.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Shy One de Dorothy Nathan.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra A Sound of Crying de Rodie Sudbery.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Striped Ice Cream! de Joan M. Lexau.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Claudia de Barbara Wallace.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Wild Boy de Thomas Fall.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Trouble with Terry de Joan Lexau.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Stolen Pony de Glen Rounds.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Parent Trap de Vic Crume.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Two on an Island de Bianca Bradbury.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra M for Mischief de Richard Parker.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Kid Sister de Margaret Embry.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Magic Elizabeth de Norma Kassirer.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Amy Moves In de Marilyn Sachs.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Tunnel Through Time de Lester del Rey.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Page Boy of Camelot de Eugenia Stone.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Spook de Jane Little.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Mystery by Moonlight de Mary C. Jane.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Runaway Robot de Lester del Rey.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Secret in the Barrel de Aileen Fisher.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Forgotten Door de Alexander Key.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Baby Island de Carol Ryrie Brink.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Mr. Blue de Margaret Embry.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra 100 Pounds of Popcorn de Hazel Krantz.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra What Happened to Amy? de Jane Edwards.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Miriam de Aimée Sommerfelt.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Mary Jane de Dorothy Sterling.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Katie Kittenheart de Miriam E. Mason.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Project: Genius de William D. Hayes.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Janitor's Girl de Frieda Friedman.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Cabin Faced West de Jean Fritz.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Homer Price de Robert McCloskey.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra A Room for Cathy de Catherine Woolley.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Dot for Short de Frieda Friedman.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Little Women de Louisa May Alcott.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: The Smiths
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Power of Four.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Computer Trap de Paul Kupperberg.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Naturalist
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Naturalist
Ha afegit l'obra Going to Applewash de Mark Sumner.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Hermione
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Hermione
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Bones Do Lie de Anne McCaffrey.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Broken Sabre
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Broken Sabre
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Eye in the Storm de Judy Nunn.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Chain Gang
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Chain Gang
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Chain Gang
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Chain Gang
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Moth-Kin
Ha afegit l'obra Moth-Kin Magic de Kathy Kennedy Tapp.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Mr. Twink
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Mr. Twink
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Mr. Twink
Ha afegit l'obra Clever Mr. Twink de Freda Hurt.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Psychic Zone
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Psychic Zone
Ha afegit l'obra Rewind (Psychic Zone) de Mathew Stone.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Psychic Zone
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Psychic Zone
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Psychic Zone
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Dream Team
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Dream Team
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Dream Team
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Dream Team
Ha afegit l'obra Dream Team: Flying Solo de Ann Coburn.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Luke Sutton
Ha afegit l'obra Luke Sutton: Lawman de Leo P. Kelley.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Luke Sutton
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Wayward Princess de Sally Watson.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Magic at Wychwood de Sally Watson.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Ellen's Birthday de Gillian Avery.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Ellen and the Queen de Gillian Avery.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The seer de G. Clifton Wisler.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Spacebread
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Spacebread
Ha afegit l'obra Spacebread de Steve Senn.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Death Sentence de Leo P. Kelley.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Ike and Mem
Ha afegit l'obra The Ears of Corn de Patrick Jennings.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Ike and Mem
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Ike and Mem
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Ike and Mem
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Sparvel
Ha afegit l'obra Stora Sparvel de Barbro Lindgren.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Sparvel
Ha afegit l'obra Lilla Sparvel de Barbro Lindgren.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Sparvel
Ha afegit l'obra Bara Sparvel de Barbro Lindgren.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Electric Kid
Ha afegit l'obra Cybercats de Garry Kilworth.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Electric Kid
Ha afegit l'obra The Electric Kid de Garry Kilworth.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Ghostworld
Ha afegit l'obra Final Frenzy de Barbara Siegel.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Ghostworld
Ha afegit l'obra Fatal Fear de Barbara Siegel.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Ghostworld
Ha afegit l'obra Dark Fire de Barbara Siegel.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Ghostworld
Ha afegit l'obra Midnight Chill de Barbara Siegel.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Ghostworld
Ha afegit l'obra Beyond Terror de Barbara Siegel.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Pauper palaces de Anne Digby.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Journey to Untor de Leonard Wibberley.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Dragon Run de Carley Dawson.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Mr. Wicker's Window de Carley Dawson.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Last Legacy
Ha afegit l'obra The Aetheling de Grace Chetwin.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Rosa - dog
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Rosa - dog
Ha afegit l'obra Rosa Moves to Town de Barbro Lindgren.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Rosa - dog
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Running Out of Time de Elizabeth Levy.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Bob Fulton
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Bob Fulton
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Robot Visits School de Ann Cook.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra ROBOT SAVES THE DAY de Ann Cook.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Robot in Danger de Ann Cook.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Robot Comes to Stay de Ann Cook.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Jim Hedgehog
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Jim Hedgehog
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Missing! de Anne Capeci.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Ghost Train de Anne Capeci.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Daredevils de Anne Capeci.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Danger: Dynamite! de Anne Capeci.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Trumpalar
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Crystal City de Nancy Etchemendy.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Watchers
Ha afegit l'obra Watchers: Culloden! de William Meikle.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Watchers
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Watchers
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Water Lilies
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra R My Name is Rosie de Barbara Cohen.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The sportsman's bedside book de BB..
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Fisherman's Bedside Book de BB.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Meg and Sue
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Meg and Sue
Ha afegit l'obra On All Hallows' Eve de Grace Chetwin.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Picolinis
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Picolinis
Ha afegit l'obra The Picolinis de Anne Graham Estern.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Hydronauts
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Hydronauts
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Hydronauts
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Hydronauts
Ha afegit l'obra The Hydronauts de Carl L. Biemiller.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra On Wings of Evil de Cora Taylor.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra On Wings of a Dragon de Cora Taylor.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Earthkeepers
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Earthkeepers
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Watcher
Ha afegit l'obra Talking To Trees de Kathryn Sullivan.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Watcher
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Dragonmaster de Karleen Bradford.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Dragonfire de Karleen Bradford.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra A Seal in the Family de Maria Coffey.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra A Cat in a Kayak de Maria Coffey.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra A Cat Adrift de Maria Coffey.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Dead Forever
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Team Picture de Dean Hughes.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Project: Scoop de William D. Hayes.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Project: Genius de William D. Hayes.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Voyage to Eneh de Roland J. Green.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Bill Badger
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Bill Badger
Ha afegit l'obra Bill Badger and the Pirates de "BB".
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Boland
Ha afegit l'obra The Wizard of Boland de BB.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Boland
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Fiona
Ha afegit l'obra Only Fiona de Beverly Keller.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Fiona
Ha afegit l'obra Fiona's Flea de Beverly Keller.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Fiona
Ha afegit l'obra Fiona's Bee de Beverly Keller.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Firebrats
Ha afegit l'obra Shockwave de Barbara Siegel.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Firebrats
Ha afegit l'obra Thunder Mountain de Barbara Siegel.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Firebrats
Ha afegit l'obra Survivors de Barbara Siegel.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Firebrats
Ha afegit l'obra The Burning Land de Barbara Siegel.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra SummerDanse de Terie Garrison.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra SpringFire de Terie Garrison.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra WinterMaejic de Terie Garrison.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra AutumnQuest de Terie Garrison.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Debatable deaths de Gary L. Blackwood.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Time Rogues
Ha afegit l'obra Time Transit de Kay Austin.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Time Rogues
Ha afegit l'obra Time Rogues de Kay Austin.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Gamadin
Ha afegit l'obra Gazz de Tom Kirkbride.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Gamadin
Ha afegit l'obra Distant Suns de Tom Kirkbride.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Gamadin
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Gamadin
Ha afegit l'obra Word of Honor de Tom Kirkbride.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Super
Ha afegit l'obra Super 16 de Jax Abbott.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Super
Ha afegit l'obra Super What? de Jax Abbott.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Andy
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Andy
Ha afegit l'obra Andy Wouldn't Talk de Jane Thayer.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Andy
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Andy
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Winklesea
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Middle Sheep de Frances Watts.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Singing Strings de Dorothy Clewes.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Sal Fisher
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Sal Fisher
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Sal Fisher
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Reunion de Wendy Corsi Staub.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Kim: The Party de Wendy Corsi Staub.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Silent Voice de Julia Cunningham.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Far in the Day de Julia Cunningham.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Burnish Me Bright de Julia Cunningham.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Kaspar Snit
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Kaspar Snit
Ha afegit l'obra Directed by Kaspar Snit de Cary Fagan.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Kaspar Snit
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Shadowside
Ha afegit l'obra Trion Rising de Robert Elmer.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Sunspacer
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Sunspacer
Ha afegit l'obra Behind the Stars de George Zebrowski.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Sunspacer
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Sunspacer
Ha afegit l'obra Sunspacer de George Zebrowski.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Bolts, a robot dog de Alexander Key.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Rivets and Sprockets de Alexander Key.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Fat Glenda
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Fat Glenda
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Fat Glenda
Ha afegit l'obra Me and Fat Glenda de Lila Perl.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Cimarron
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Into the Darkness de Kevin McCarthy.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Special Effects de Kevin McCarthy.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Chosen One de Mark Robson.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra First Sword de Mark Robson.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Trail of the Huntress de Mark Robson.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Storymaze
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Storymaze
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Storymaze
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Storymaze
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Storymaze
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Storymaze
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Princess de Carolyn Lane.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Galaxy Gang
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Galaxy Gang
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Galaxy Gang
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Galaxy Gang
Ha afegit l'obra The Computer Caper de Milton Dank.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Extreme Zone
Ha afegit l'obra Dead End de M.C. Sumner.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Extreme Zone
Ha afegit l'obra Lost Soul de M.C. Sumner.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Extreme Zone
Ha afegit l'obra Inhuman Fury de M.C. Sumner.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Extreme Zone
Ha afegit l'obra Common Enemy de M.C. Sumner.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Extreme Zone
Ha afegit l'obra Deadly Secrets de M.C. Sumner.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Extreme Zone
Ha afegit l'obra Unseen Powers de M.C. Sumner.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Extreme Zone
Ha afegit l'obra Dark Lies de M.C. Sumner.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Extreme Zone
Ha afegit l'obra Night Terrors de M.C. Sumner.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Jarrel
Ha afegit l'obra Master of Fiends de Douglas Hill.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Jarrel
Ha afegit l'obra Blade of the Poisoner de Douglas Hill.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: What Makes a
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: What Makes a
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: What Makes a
Ha afegit l'obra What makes a car go? de Scott Corbett.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Resident Witch de Marian T. Place.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Alien Dreams de Segriff.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Spacer Dreams de Larry Segriff.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Owlstone Crown de X. J. Kennedy.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm

novembre 5, 2015

Sèrie: Galaxy 5
S'ha afegit la sèrie Galaxy 5. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 5, 2015, 7:16 pm
Sèrie: Galaxy 5
Ha afegit el nom de sèrie "Galaxy 5" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 5, 2015, 7:16 pm

març 13, 2015

S'ha afegit la sèrie Eye in the Storm. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 13, 2015, 12:55 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Eye in the Storm" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 13, 2015, 12:55 pm

febrer 1, 2012

S'ha afegit la sèrie The Navy Boys. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 1, 2012, 8:13 am
Ha afegit el nom de sèrie "The Navy Boys" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 1, 2012, 8:13 am
S'ha afegit la sèrie The Boy Spies. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 1, 2012, 8:10 am
Ha afegit el nom de sèrie "The Boy Spies" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 1, 2012, 8:10 am

desembre 22, 2011

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The full series seems to have 9 books. *Blade of the Conqueror, July 1995 NEL *The Tombs of A'bre, July 1995 NEL *Jewels of Life, July 1995 NEL
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 22, 2011, 3:07 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The full series seems to have 9 books. *Blade of the Conqueror, July 1995 NEL *The Tombs of A'bre, July 1995 NEL *Jewels of Life, July 1995 NEL
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 22, 2011, 3:07 pm

juliol 1, 2011

Sèrie: Gamadin
S'ha afegit la sèrie Gamadin. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 1, 2011, 9:09 am
Sèrie: Gamadin
Ha afegit el nom de sèrie "Gamadin" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 1, 2011, 9:09 am

maig 10, 2011

S'ha afegit la sèrie Time Travel Cave. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 10, 2011, 8:18 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Time Travel Cave" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 10, 2011, 8:18 pm

abril 26, 2011

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This series is about the three Hadley siblings: Peter Eileen and Bobbie. The first book, The Adventures of the Scarlet Daffodil, is not on LibraryThing.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 26, 2011, 11:10 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This series is about the three Hadley siblings: Peter Eileen and Bobbie. The first book, The Adventures of the Scarlet Daffodil, is not on LibraryThing.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 26, 2011, 11:10 pm
S'ha afegit la sèrie Hadley Mysteries. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 26, 2011, 11:01 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Hadley Mysteries" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 26, 2011, 11:01 pm

abril 24, 2011

S'ha afegit la sèrie Vintage Scholasctic. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 24, 2011, 12:49 am
Ha afegit el nom de sèrie "Vintage Scholasctic" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 24, 2011, 12:49 am
Sèrie: TX271
S'ha afegit la sèrie TX271. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 24, 2011, 12:24 am
Sèrie: TX271
Ha afegit el nom de sèrie "TX271" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 24, 2011, 12:24 am

abril 3, 2011

Sèrie: Caperas
S'ha afegit la sèrie Caperas. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 3, 2011, 1:08 pm
Sèrie: Caperas
Ha afegit el nom de sèrie "Caperas" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 3, 2011, 1:08 pm
S'ha afegit la sèrie The Robot and Rebecca. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 3, 2011, 1:06 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Robot and Rebecca" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 3, 2011, 1:06 pm
Sèrie: Capers
S'ha afegit la sèrie Capers. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 3, 2011, 11:59 am
Sèrie: Capers
Ha afegit el nom de sèrie "Capers" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 3, 2011, 11:59 am

març 27, 2011

S'ha afegit la sèrie The Gorgon Field [novella]. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 27, 2011, 12:59 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Gorgon Field [novella]" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 27, 2011, 12:59 pm

març 24, 2011

Sèrie: Zenda
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A 9th book is 0448443430: Trapped in Time
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 24, 2011, 9:32 am
Sèrie: Zenda
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A 9th book is 0448443430: Trapped in Time
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 24, 2011, 9:32 am

març 14, 2011

Sèrie: Coming Alive
S'ha afegit la sèrie Coming Alive. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 14, 2011, 11:55 pm
Sèrie: Coming Alive
Ha afegit el nom de sèrie "Coming Alive" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 14, 2011, 11:55 pm
Sèrie: Flashbacks
S'ha afegit la sèrie Flashbacks. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 14, 2011, 11:30 pm
Sèrie: Flashbacks
Ha afegit el nom de sèrie "Flashbacks" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 14, 2011, 11:30 pm

març 13, 2011

Sèrie: Picolinis
S'ha afegit la sèrie Picolinis. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 13, 2011, 1:46 pm
Sèrie: Picolinis
Ha afegit el nom de sèrie "Picolinis" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 13, 2011, 1:46 pm

febrer 27, 2011

Sèrie: Psychic Zone
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The 5th book is Alien Circus (0340698373).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 27, 2011, 10:45 pm
Sèrie: Psychic Zone
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The 5th book is Alien Circus (0340698373).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 27, 2011, 10:45 pm
Sèrie: Psychic zone
S'ha afegit la sèrie Psychic zone. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 27, 2011, 10:38 pm
Sèrie: Psychic zone
Ha afegit el nom de sèrie "Psychic zone" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 27, 2011, 10:38 pm
Sèrie: Psychic ZOne
S'ha afegit la sèrie Psychic ZOne. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 27, 2011, 10:37 pm
Sèrie: Psychic ZOne
Ha afegit el nom de sèrie "Psychic ZOne" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 27, 2011, 10:37 pm
Sèrie: Psychic Zone
S'ha afegit la sèrie Psychic Zone. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 27, 2011, 10:34 pm
Sèrie: Psychic Zone
Ha afegit el nom de sèrie "Psychic Zone" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 27, 2011, 10:34 pm

febrer 23, 2011

Sèrie: Arica
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Arica (and sometimes her cousin Connor) travel to the land of Bundelug, which has magical creatures and technology.http://www.scholastic.ca/titles/unico...
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 23, 2011, 9:25 am
Sèrie: Arica
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Arica (and sometimes her cousin Connor) travel to the land of Bundelug, which has magical creatures and technology.http://www.scholastic.ca/titles/unico...
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 23, 2011, 9:25 am

febrer 5, 2011

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Flea Circus Summer was originally published as Sea Monkey Summer.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 5, 2011, 10:20 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Flea Circus Summer was originally published as Sea Monkey Summer.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 5, 2011, 10:20 pm

febrer 3, 2011

Sèrie: Hetar
S'ha afegit la sèrie Hetar. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 3, 2011, 9:21 am
Sèrie: Hetar
Ha afegit el nom de sèrie "Hetar" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 3, 2011, 9:21 am

gener 30, 2011

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Another book is Manolo Blahnik's The Elves and the Shoemaker.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 30, 2011, 11:02 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Another book is Manolo Blahnik's The Elves and the Shoemaker.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 30, 2011, 11:02 pm
S'ha afegit la sèrie Fashion Fairy Tale Memoir. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 30, 2011, 11:01 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Fashion Fairy Tale Memoir" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 30, 2011, 11:01 pm

gener 25, 2011

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The third book seems to be Aurora.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 25, 2011, 10:59 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The third book seems to be Aurora.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 25, 2011, 10:59 pm

gener 14, 2011

S'ha afegit la sèrie Del Rey Discovery. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 14, 2011, 12:48 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Del Rey Discovery" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 14, 2011, 12:48 pm

gener 3, 2011

S'ha afegit la sèrie Boston Time Travel. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 3, 2011, 10:05 am
Ha afegit el nom de sèrie "Boston Time Travel" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 3, 2011, 10:05 am

desembre 22, 2010

Sèrie: Galaxy Gang
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The remaining book is 3-d Traitor.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 22, 2010, 10:44 pm
Sèrie: Galaxy Gang
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The remaining book is 3-d Traitor.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 22, 2010, 10:44 pm
Sèrie: Galaxy Gang
S'ha afegit la sèrie Galaxy Gang. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 22, 2010, 10:10 pm
Sèrie: Galaxy Gang
Ha afegit el nom de sèrie "Galaxy Gang" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 22, 2010, 10:10 pm

desembre 18, 2010

Sèrie: MagicQuest
S'ha afegit la sèrie MagicQuest. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 18, 2010, 12:18 am
Sèrie: MagicQuest
Ha afegit el nom de sèrie "MagicQuest" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 18, 2010, 12:18 am
Sèrie: Magic Quest
S'ha afegit la sèrie Magic Quest. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 18, 2010, 12:17 am
Sèrie: Magic Quest
Ha afegit el nom de sèrie "Magic Quest" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 18, 2010, 12:17 am

desembre 1, 2010

Sèrie: Super
S'ha afegit la sèrie Super. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 1, 2010, 9:21 am
Sèrie: Super
Ha afegit el nom de sèrie "Super" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 1, 2010, 9:21 am

novembre 30, 2010

Sèrie: Smooch
S'ha afegit la sèrie Smooch. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 30, 2010, 10:22 pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit el nom de sèrie "Smooch" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 30, 2010, 10:22 pm

novembre 29, 2010

S'ha afegit la sèrie Rose-Petal Place. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 29, 2010, 9:38 am
Ha afegit el nom de sèrie "Rose-Petal Place" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 29, 2010, 9:38 am
Sèrie: Fiona
S'ha afegit la sèrie Fiona. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 29, 2010, 9:33 am
Sèrie: Fiona
Ha afegit el nom de sèrie "Fiona" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 29, 2010, 9:33 am
S'ha afegit la sèrie Rose Petal Place. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 29, 2010, 9:30 am
Ha afegit el nom de sèrie "Rose Petal Place" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 29, 2010, 9:30 am

novembre 28, 2010

Sèrie: Chain Gang
S'ha afegit la sèrie Chain Gang. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 28, 2010, 1:11 pm
Sèrie: Chain Gang
Ha afegit el nom de sèrie "Chain Gang" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 28, 2010, 1:11 pm

novembre 18, 2010

S'ha afegit la sèrie Omni Odysseys. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 18, 2010, 5:46 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Omni Odysseys" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 18, 2010, 5:46 pm
Sèrie: Omni Novels
S'ha afegit la sèrie Omni Novels. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 18, 2010, 5:44 pm
Sèrie: Omni Novels
Ha afegit el nom de sèrie "Omni Novels" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 18, 2010, 5:44 pm

setembre 27, 2010

Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 27, 2010, 11:23 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Catherine, Called Birdy; The Midwife's Apprentice" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 27, 2010, 11:23 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Missing books: The Yellow Cat Mystery (7), The Purple Bird Mystery (9)
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 27, 2010, 8:25 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Missing books: The Yellow Cat Mystery (7), The Purple Bird Mystery (9)
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 27, 2010, 8:25 pm

juliol 8, 2010

Sèrie: Dream Team
S'ha afegit la sèrie Dream Team. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 8, 2010, 10:32 pm
Sèrie: Dream Team
Ha afegit el nom de sèrie "Dream Team" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 8, 2010, 10:32 pm
S'ha afegit la sèrie Coburn's Borderlands. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 8, 2010, 10:27 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Coburn's Borderlands" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 8, 2010, 10:27 pm

juliol 5, 2010

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
These are based on The Lion, The Witch, and the Wardrobe.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 5, 2010, 11:51 am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
These are based on The Lion, The Witch, and the Wardrobe.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 5, 2010, 11:51 am
S'ha afegit la sèrie House of Elgin. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 5, 2010, 9:31 am
Ha afegit el nom de sèrie "House of Elgin" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 5, 2010, 9:31 am
S'ha afegit la sèrie Beyond Leiber. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 5, 2010, 9:28 am
Ha afegit el nom de sèrie "Beyond Leiber" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 5, 2010, 9:28 am

juliol 2, 2010

Sèrie: Andy Capp
S'ha afegit la sèrie Andy Capp. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 2, 2010, 9:40 pm
Sèrie: Andy Capp
Ha afegit el nom de sèrie "Andy Capp" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 2, 2010, 9:40 pm
Sèrie: Andy
S'ha afegit la sèrie Andy. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 2, 2010, 9:39 pm
Sèrie: Andy
Ha afegit el nom de sèrie "Andy" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 2, 2010, 9:39 pm

juny 11, 2010

Sèrie: Sunspacer
S'ha afegit la sèrie Sunspacer. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 11, 2010, 4:24 pm
Sèrie: Sunspacer
Ha afegit el nom de sèrie "Sunspacer" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 11, 2010, 4:24 pm

juny 10, 2010

S'ha afegit la sèrie Memoirs of a Papillon. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 10, 2010, 10:27 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Memoirs of a Papillon" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 10, 2010, 10:27 pm

juny 7, 2010

S'ha afegit la sèrie Ernie and Maud. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 7, 2010, 6:19 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Ernie and Maud" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 7, 2010, 6:19 pm

juny 6, 2010

Sèrie: Jets
S'ha afegit la sèrie Jets. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 6, 2010, 12:26 pm
Sèrie: Jets
Ha afegit el nom de sèrie "Jets" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 6, 2010, 12:26 pm

juny 4, 2010

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The 3-volume Tamir Triad was published in French as 6 volumes.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 4, 2010, 2:49 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The 3-volume Tamir Triad was published in French as 6 volumes.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 4, 2010, 2:49 pm

maig 31, 2010

S'ha afegit la sèrie Earthdawn Journal. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 31, 2010, 4:39 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Earthdawn Journal" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 31, 2010, 4:39 pm

maig 28, 2010

Sèrie: Chains
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Chains (book 1); Forge (book 2), ? (third title is not yet determined...nor created)
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 28, 2010, 9:39 am
Sèrie: Chains
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Chains (book 1); Forge (book 2), ? (third title is not yet determined...nor created)
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 28, 2010, 9:39 am

maig 20, 2010

Sèrie: Dead Forever
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Apotheosis (book 2) Resonance (book 3)
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 20, 2010, 5:12 pm
Sèrie: Dead Forever
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Apotheosis (book 2) Resonance (book 3)
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 20, 2010, 5:12 pm
Sèrie: Dead Forever
S'ha afegit la sèrie Dead Forever. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 20, 2010, 5:12 pm
Sèrie: Dead Forever
Ha afegit el nom de sèrie "Dead Forever" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 20, 2010, 5:12 pm

abril 4, 2010

Sèrie: Earthkeepers
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Book 1: The Mystery of the Gun in the Garbage; Book 4: The Mystery of the Hidden Archer
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 4, 2010, 10:57 pm
Sèrie: Earthkeepers
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Book 1: The Mystery of the Gun in the Garbage; Book 4: The Mystery of the Hidden Archer
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 4, 2010, 10:57 pm
Sèrie: Earthkeepers
S'ha afegit la sèrie Earthkeepers. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 4, 2010, 10:55 pm
Sèrie: Earthkeepers
Ha afegit el nom de sèrie "Earthkeepers" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 4, 2010, 10:55 pm

març 10, 2010

S'ha afegit la sèrie Wychwood Castle. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 10, 2010, 10:46 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Wychwood Castle" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 10, 2010, 10:46 pm

febrer 23, 2010

Sèrie: Watcher
S'ha afegit la sèrie Watcher. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 23, 2010, 1:20 am
Sèrie: Watcher
Ha afegit el nom de sèrie "Watcher" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 23, 2010, 1:20 am

febrer 14, 2010

Sèrie: Time Rogues
S'ha afegit la sèrie Time Rogues. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 14, 2010, 9:31 pm
Sèrie: Time Rogues
Ha afegit el nom de sèrie "Time Rogues" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 14, 2010, 9:31 pm

febrer 2, 2010

S'ha afegit la sèrie Franklin School. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 2, 2010, 10:06 am
Ha afegit el nom de sèrie "Franklin School" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 2, 2010, 10:06 am

gener 15, 2010

Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 15, 2010, 5:21 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Once upon a Test: Three Light Tales of Love [short story]" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 15, 2010, 5:21 pm

gener 8, 2010

S'ha afegit la sèrie Dahl and Catryn. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 8, 2010, 10:06 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dahl and Catryn" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 8, 2010, 10:06 pm

desembre 13, 2009

S'ha afegit la sèrie Running out of Time. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 13, 2009, 11:56 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Running out of Time" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 13, 2009, 11:56 pm

desembre 9, 2009

Sèrie: Weebie Zone
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Book 5 is The Bird is the Word
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 9, 2009, 9:32 pm
Sèrie: Weebie Zone
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Book 5 is The Bird is the Word
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 9, 2009, 9:32 pm
S'ha afegit la sèrie Middle Valley Mall. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 9, 2009, 9:21 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Middle Valley Mall" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 9, 2009, 9:21 pm

novembre 29, 2009

S'ha afegit la sèrie Spacer Dreams. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 29, 2009, 9:59 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Spacer Dreams" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 29, 2009, 9:59 pm

novembre 28, 2009

S'ha afegit la sèrie The Big Smith Snatch. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 28, 2009, 9:44 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Big Smith Snatch" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 28, 2009, 9:44 pm

novembre 20, 2009

S'ha afegit la sèrie Lilac Peabody. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 20, 2009, 4:29 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Lilac Peabody" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 20, 2009, 4:29 pm

octubre 27, 2009

Sèrie: Ghostworld
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Book 4: Cold Dread
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 27, 2009, 5:24 pm
Sèrie: Ghostworld
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Book 4: Cold Dread
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 27, 2009, 5:24 pm
Sèrie: Tamir Triad
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The 3-volume Tamir Triad was published in French as 6 volumes.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 27, 2009, 4:16 pm
Sèrie: Tamir Triad
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The 3-volume Tamir Triad was published in French as 6 volumes.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 27, 2009, 4:16 pm

octubre 21, 2009

S'ha afegit la sèrie Letzenstein Chronicles. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 21, 2009, 7:52 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Letzenstein Chronicles" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 21, 2009, 7:52 pm

octubre 1, 2009

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The 3rd book is "The Castaways of Pete's Patch".
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 1, 2009, 6:07 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The 3rd book is "The Castaways of Pete's Patch".
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 1, 2009, 6:07 pm
Hi ha afegit una descripció (Pirata)
The 3rd book is "The Castaways of Pete's Patch"
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 1, 2009, 5:35 pm
Hi ha afegit una descripció (Pirata)
The 3rd book is "The Castaways of Pete's Patch"
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 1, 2009, 5:35 pm

juliol 16, 2009

Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 16, 2009, 11:56 pm
Ha afegit el nom de sèrie "How to Get Suspended and Influence People" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 16, 2009, 11:56 pm

juliol 9, 2009

S'ha afegit la sèrie The Dragon that Ate Summer. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 9, 2009, 11:23 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Dragon that Ate Summer" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 9, 2009, 11:23 pm

juliol 6, 2009

Sèrie: Electric Kid
S'ha afegit la sèrie Electric Kid. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 6, 2009, 7:49 pm
Sèrie: Electric Kid
Ha afegit el nom de sèrie "Electric Kid" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 6, 2009, 7:49 pm

juny 25, 2009

Sèrie: Warrior
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The German translation of the Gan Moondark series is split into 9 books. Please do not combine with the English trilogy.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 25, 2009, 6:53 pm
Sèrie: Warrior
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The German translation of the Gan Moondark series is split into 9 books. Please do not combine with the English trilogy.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 25, 2009, 6:53 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The German translation of the Gan Moondark series is split into 9 books. Please do not combine with the English trilogy.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 25, 2009, 6:53 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The German translation of the Gan Moondark series is split into 9 books. Please do not combine with the English trilogy.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 25, 2009, 6:53 pm
S'ha afegit la sèrie Moondark-German. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 25, 2009, 6:43 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Moondark-German" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 25, 2009, 6:43 pm

juny 19, 2009

Sèrie: Sal Fisher
S'ha afegit la sèrie Sal Fisher. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 19, 2009, 11:31 pm
Sèrie: Sal Fisher
Ha afegit el nom de sèrie "Sal Fisher" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 19, 2009, 11:31 pm

juny 1, 2009

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The 12th book is The Change by John Peel.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 1, 2009, 5:42 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The 12th book is The Change by John Peel.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 1, 2009, 5:42 pm

maig 31, 2009

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
There should be 12 books in this series. The missing books are "The Doomed Tower" (before What's the big idea?), "Foul Play!" (Book 8), "Dive!", and "Whiz, Bang, Zoom!".
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 31, 2009, 12:46 am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
There should be 12 books in this series. The missing books are "The Doomed Tower" (before What's the big idea?), "Foul Play!" (Book 8), "Dive!", and "Whiz, Bang, Zoom!".
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 31, 2009, 12:46 am

maig 19, 2009

Sèrie: Storymaze
S'ha afegit la sèrie Storymaze. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 19, 2009, 12:17 pm
Sèrie: Storymaze
Ha afegit el nom de sèrie "Storymaze" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 19, 2009, 12:17 pm

maig 16, 2009

S'ha afegit la sèrie Resident Witch. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 16, 2009, 8:29 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Resident Witch" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 16, 2009, 8:29 pm

abril 23, 2009

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
http://www.sff.net/people//K-Mac/opinion/landmark.htm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 23, 2009, 6:46 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
http://www.sff.net/people//K-Mac/opinion/landmark.htm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 23, 2009, 6:46 pm

abril 2, 2009

Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 2, 2009, 6:11 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Miss Westminster's Fine School for Girls" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 2, 2009, 6:11 pm

març 15, 2009

Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 15, 2009, 11:59 am
Ha afegit el nom de sèrie "Cascade Mountain Railroad Mysteries" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 15, 2009, 11:59 am
Sèrie: Mad Science
S'ha afegit la sèrie Mad Science. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 15, 2009, 11:26 am
Sèrie: Mad Science
Ha afegit el nom de sèrie "Mad Science" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 15, 2009, 11:26 am

febrer 9, 2009

Sèrie: Watchers
S'ha afegit la sèrie Watchers. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 9, 2009, 4:32 pm
Sèrie: Watchers
Ha afegit el nom de sèrie "Watchers - Horror" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 9, 2009, 4:32 pm

febrer 5, 2009

S'ha afegit la sèrie On Wings of a Dragon. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 5, 2009, 11:20 pm
Ha afegit el nom de sèrie "On Wings of a Dragon" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 5, 2009, 11:20 pm

gener 23, 2009

S'ha afegit la sèrie Overland Chronicles. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 23, 2009, 12:57 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Overland Chronicles" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 23, 2009, 12:57 pm

gener 8, 2009

Sèrie: Pentagram
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The unfinished Pentagram/Power of Five series lacks its 5th book and has been rewritten as The Gatekeepers (Raven's Gate, Evil Star, Night Rise, Necropolis).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 8, 2009, 6:40 pm
Sèrie: Pentagram
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The unfinished Pentagram/Power of Five series lacks its 5th book and has been rewritten as The Gatekeepers (Raven's Gate, Evil Star, Night Rise, Necropolis).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 8, 2009, 6:40 pm

gener 1, 2009

Sèrie: Ike and Mem
S'ha afegit la sèrie Ike and Mem. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 1, 2009, 2:50 pm
Sèrie: Ike and Mem
Ha afegit el nom de sèrie "Ike and Mem" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 1, 2009, 2:50 pm

desembre 31, 2008

S'ha afegit la sèrie Mijn Woningen. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 31, 2008, 6:24 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mijn Woningen" (Neerlandès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 31, 2008, 6:24 pm

desembre 23, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Lewis Carroll's Alice books & 1 annotated edition.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 23, 2008, 9:34 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Lewis Carroll's Alice books & 1 annotated edition.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 23, 2008, 9:34 pm

desembre 3, 2008

Sèrie: Kaspar Snit
S'ha afegit la sèrie Kaspar Snit. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 3, 2008, 10:48 pm
Sèrie: Kaspar Snit
Ha afegit el nom de sèrie "Kaspar Snit" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 3, 2008, 10:48 pm

novembre 13, 2008

Sèrie: Water Lilies
S'ha afegit la sèrie Water Lilies. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 13, 2008, 9:21 pm
Sèrie: Water Lilies
Ha afegit el nom de sèrie "Water Lilies" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 13, 2008, 9:21 pm

novembre 9, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Young Robots and Androids was apparently never published.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 9, 2008, 11:54 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Young Robots and Androids was apparently never published.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 9, 2008, 11:54 pm

octubre 23, 2008

S'ha afegit la sèrie Owlstone Crown. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 23, 2008, 7:25 pm
S'ha afegit la sèrie The Contest Kid. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 23, 2008, 7:05 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Contest Kid" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 23, 2008, 7:05 pm
S'ha afegit la sèrie Claudia - Wallace. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 23, 2008, 7:03 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Claudia - Wallace" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 23, 2008, 7:03 pm

octubre 16, 2008

S'ha afegit la sèrie Campus Life 101. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 16, 2008, 10:16 am
Ha afegit el nom de sèrie "Campus Life 101" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 16, 2008, 10:16 am

octubre 14, 2008

Sèrie: Hydronauts
S'ha afegit la sèrie Hydronauts. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 14, 2008, 9:47 am
Sèrie: Hydronauts
Ha afegit el nom de sèrie "Hydronauts" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 14, 2008, 9:47 am

setembre 22, 2008

S'ha afegit la sèrie Antrisn Messenger. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 22, 2008, 9:59 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Antrisn Messenger" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 22, 2008, 9:59 pm
S'ha afegit la sèrie Antrian Messenger. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 22, 2008, 9:58 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Antrian Messenger" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 22, 2008, 9:58 pm

setembre 15, 2008

S'ha afegit la sèrie Invitation to the Ark. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 15, 2008, 9:44 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Invitation to the Ark" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 15, 2008, 9:44 pm
Sèrie: What Makes a
S'ha afegit la sèrie What Makes a. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 15, 2008, 5:47 pm
Sèrie: What Makes a
Ha afegit el nom de sèrie "What Makes a" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 15, 2008, 5:47 pm
S'ha afegit la sèrie What Makes it Work?. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 15, 2008, 5:46 pm
Ha afegit el nom de sèrie "What Makes it Work?" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 15, 2008, 5:46 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Book 1: The Great McGoniggle's Gray Ghost ; Book 3: The Great McGoniggle Rides Shotgun
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 15, 2008, 5:44 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Book 1: The Great McGoniggle's Gray Ghost ; Book 3: The Great McGoniggle Rides Shotgun
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 15, 2008, 5:44 pm
S'ha afegit la sèrie The Great McGoniggle. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 15, 2008, 5:43 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Great McGoniggle" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 15, 2008, 5:43 pm
S'ha afegit la sèrie Inspector Tearle. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 15, 2008, 5:37 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Inspector Tearle" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 15, 2008, 5:37 pm

setembre 12, 2008

S'ha afegit la sèrie Teelo's Adventures. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 12, 2008, 4:58 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Teelo's Adventures" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 12, 2008, 4:58 pm
S'ha afegit la sèrie Tales of a Vet's Wife. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 12, 2008, 4:53 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Tales of a Vet's Wife" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 12, 2008, 4:53 pm
Sèrie: Spacebread
S'ha afegit la sèrie Spacebread. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 12, 2008, 1:25 pm
Sèrie: Spacebread
Ha afegit el nom de sèrie "Spacebread" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 12, 2008, 1:25 pm

setembre 9, 2008

S'ha afegit la sèrie Margaret Tannant's Fairies. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 9, 2008, 5:37 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Margaret Tannant's Fairies" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 9, 2008, 5:37 pm

setembre 1, 2008

Sèrie: Moth-Kin
S'ha afegit la sèrie Moth-Kin. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 1, 2008, 10:52 pm
Sèrie: Moth-Kin
Ha afegit el nom de sèrie "Moth-Kin" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 1, 2008, 10:52 pm
S'ha afegit la sèrie Partridge Family. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 1, 2008, 1:38 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Partridge Family" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 1, 2008, 1:38 pm
S'ha afegit la sèrie If - Magazine. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 1, 2008, 1:37 pm
Ha afegit el nom de sèrie "If - Magazine" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 1, 2008, 1:37 pm
S'ha afegit la sèrie Fantastic - Magazine. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 1, 2008, 1:36 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Fantastic - Magazine" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 1, 2008, 1:36 pm
S'ha afegit la sèrie Ann Cook's Robot. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 1, 2008, 1:21 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Ann Cook's Robot" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 1, 2008, 1:21 pm
S'ha afegit la sèrie This Little Baby. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 1, 2008, 1:04 pm
Ha afegit el nom de sèrie "This Little Baby" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 1, 2008, 1:04 pm

agost 29, 2008

S'ha afegit la sèrie Whiz Kids [Radio Shack Giveaway]. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 29, 2008, 12:16 am
Ha afegit el nom de sèrie "Computer Whiz Kids" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 29, 2008, 12:16 am

agost 19, 2008

Sèrie: Outer Limits
S'ha afegit la sèrie Outer Limits. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 19, 2008, 3:57 pm
Sèrie: Outer Limits
Ha afegit el nom de sèrie "Outer Limits" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 19, 2008, 3:57 pm
S'ha afegit la sèrie The Trick Book. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 19, 2008, 12:04 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Trick Book" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 19, 2008, 12:04 pm

agost 15, 2008

S'ha afegit la sèrie Rivets and Sprockets. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 15, 2008, 6:54 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Rivets and Sprockets" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 15, 2008, 6:54 pm

agost 14, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
5th book in 2009 (Little Rabbit and The Meanest Mother on Earth)
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 14, 2008, 5:40 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
5th book in 2009 (Little Rabbit and The Meanest Mother on Earth)
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 14, 2008, 5:40 pm
S'ha afegit la sèrie Captains Outrageous. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 14, 2008, 3:55 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Captains Outrageous" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 14, 2008, 3:55 pm

agost 13, 2008

S'ha afegit la sèrie BB Bedside Books. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 13, 2008, 12:13 pm
Ha afegit el nom de sèrie "BB Bedside Books" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 13, 2008, 12:13 pm

agost 12, 2008

Sèrie: Boland
S'ha afegit la sèrie Boland. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 12, 2008, 7:04 pm
Sèrie: Boland
Ha afegit el nom de sèrie "Boland" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 12, 2008, 7:04 pm
Sèrie: Bill Badger
S'ha afegit la sèrie Bill Badger. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 12, 2008, 7:03 pm
Sèrie: Bill Badger
Ha afegit el nom de sèrie "Bill Badger" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 12, 2008, 7:03 pm

juliol 23, 2008

S'ha afegit la sèrie Fabulous Fantoras. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 23, 2008, 4:02 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Fabulous Fantoras" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 23, 2008, 4:02 pm
S'ha afegit la sèrie Power of Four. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 23, 2008, 2:49 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Power of Four" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 23, 2008, 2:49 pm
S'ha afegit la sèrie Darkweaver Legacy. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 23, 2008, 11:41 am
Ha afegit el nom de sèrie "Darkweaver Legacy" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 23, 2008, 11:41 am

juliol 19, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The 1980s publication of this series included a 2nd book by Jim Lawrence (The Cutlass Clue), making a quartet. The 1990s publication left out that book, making a trilogy.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 19, 2008, 2:15 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The 1980s publication of this series included a 2nd book by Jim Lawrence (The Cutlass Clue), making a quartet. The 1990s publication left out that book, making a trilogy.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 19, 2008, 2:15 pm

juliol 18, 2008

Sèrie: Astrokids (3
S'ha afegit la sèrie Astrokids (3. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 18, 2008, 6:41 pm
Sèrie: Astrokids (3
Ha afegit el nom de sèrie "Astrokids (3" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 18, 2008, 6:41 pm
Sèrie: Shadowside
S'ha afegit la sèrie Shadowside. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 18, 2008, 5:09 pm
Sèrie: Shadowside
Ha afegit el nom de sèrie "Shadowside" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 18, 2008, 5:09 pm

juliol 14, 2008

S'ha afegit la sèrie Dragonspawn Cycle. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 14, 2008, 1:57 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dragonspawn Cycle" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 14, 2008, 1:57 pm
S'ha afegit la sèrie DragonSpawn Cycle. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 14, 2008, 1:57 pm
Ha afegit el nom de sèrie "DragonSpawn Cycle" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 14, 2008, 1:57 pm
S'ha afegit la sèrie The Dragonspawn Cycle. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 14, 2008, 1:50 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Dragonspawn Cycle" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 14, 2008, 1:50 pm

juny 25, 2008

S'ha afegit la sèrie Space Police {Kelley}. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 25, 2008, 9:36 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Space Police" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 25, 2008, 9:36 pm
Sèrie: Luke Sutton
S'ha afegit la sèrie Luke Sutton. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 25, 2008, 9:30 pm
Sèrie: Luke Sutton
Ha afegit el nom de sèrie "Luke Sutton" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 25, 2008, 9:30 pm
Sèrie: Cimarron
S'ha afegit la sèrie Cimarron. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 25, 2008, 9:29 pm
Sèrie: Cimarron
Ha afegit el nom de sèrie "Cimarron" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 25, 2008, 9:29 pm
Sèrie: Changewinds
S'ha afegit la sèrie Changewinds. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 25, 2008, 11:13 am
Sèrie: Changewinds
Ha afegit el nom de sèrie "Changewinds" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 25, 2008, 11:13 am

juny 23, 2008

S'ha afegit la sèrie Encounter Near Venus. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 23, 2008, 9:38 am
Ha afegit el nom de sèrie "Encounter Near Venus" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 23, 2008, 9:38 am

juny 17, 2008

Sèrie: Trumpalar
S'ha afegit la sèrie Trumpalar. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 17, 2008, 10:54 pm
Sèrie: Trumpalar
Ha afegit el nom de sèrie "Trumpalar" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 17, 2008, 10:54 pm

juny 16, 2008

S'ha afegit la sèrie Warlock's Bar & Grille. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 16, 2008, 7:14 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Warlock's Bar & Grille" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 16, 2008, 7:14 pm

maig 8, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Sequel: Flash Children in Winter (0340364629)
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 8, 2008, 3:59 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Sequel: Flash Children in Winter (0340364629)
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 8, 2008, 3:59 pm
S'ha afegit la sèrie Flash Children. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 8, 2008, 3:56 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Flash Children" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 8, 2008, 3:56 pm
S'ha afegit la sèrie Jug Valley Juniors. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 8, 2008, 12:53 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Jug Valley Juniors" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 8, 2008, 12:53 pm
S'ha afegit la sèrie Anne Digby's British History. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 8, 2008, 12:52 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Anne Digby's British History" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 8, 2008, 12:52 pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 8, 2008, 12:50 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Anne Digby's British Medical History" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 8, 2008, 12:50 pm
S'ha afegit la sèrie Anne Digby Britain. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 8, 2008, 12:43 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Anne Digby Britain" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 8, 2008, 12:43 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Book 3: Three R Detectives and the Silly Postman Mystery
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 8, 2008, 11:47 am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Book 3: Three R Detectives and the Silly Postman Mystery
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 8, 2008, 11:47 am
S'ha afegit la sèrie Three R Detectives. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 8, 2008, 11:46 am
Ha afegit el nom de sèrie "Three R Detectives" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 8, 2008, 11:46 am

maig 6, 2008

Sèrie: Camp Trouble
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Sequel: The Night the Baby-Sitter Didn't Come
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 6, 2008, 2:24 pm
Sèrie: Camp Trouble
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Sequel: The Night the Baby-Sitter Didn't Come
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 6, 2008, 2:24 pm
Sèrie: Camp Trouble
S'ha afegit la sèrie Camp Trouble. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 6, 2008, 2:14 pm
Sèrie: Camp Trouble
Ha afegit el nom de sèrie "Camp Trouble" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 6, 2008, 2:14 pm
S'ha afegit la sèrie Family Picture. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 6, 2008, 2:12 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Family Picture" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 6, 2008, 2:12 pm
S'ha afegit la sèrie Princess the Cat. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 6, 2008, 1:35 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Princess - Cat" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 6, 2008, 1:35 pm
S'ha afegit la sèrie R, my name is Rosie. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 6, 2008, 9:40 am
Ha afegit el nom de sèrie "R, my name is Rosie" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 6, 2008, 9:40 am
S'ha afegit la sèrie Sheepfold Farm. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 6, 2008, 9:33 am
Ha afegit el nom de sèrie "Sheepfold Farm" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 6, 2008, 9:33 am

maig 2, 2008

S'ha afegit la sèrie The Chinese Daughter. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 2, 2008, 7:59 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Chinese Daughter" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 2, 2008, 7:59 pm

abril 21, 2008

S'ha afegit la sèrie Magic vs. Machine. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 21, 2008, 4:25 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Magic vs. Machine" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 21, 2008, 4:25 pm
S'ha afegit la sèrie Richard blade. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 21, 2008, 4:24 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Richard blade" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 21, 2008, 4:24 pm
Sèrie: Star Drive
S'ha afegit la sèrie Star Drive. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 21, 2008, 4:23 pm
Sèrie: Star Drive
Ha afegit el nom de sèrie "Star Drive" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 21, 2008, 4:23 pm
S'ha afegit la sèrie Krieger der Drachenlanze. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 21, 2008, 3:59 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Krieger der Drachenlanze" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 21, 2008, 3:59 pm
S'ha afegit la sèrie Throne of Sherran. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 21, 2008, 3:50 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Throne of Sherran" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 21, 2008, 3:50 pm
S'ha afegit la sèrie Seas of Kilmoyn. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 21, 2008, 2:41 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Seas of Kilmoyn" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 21, 2008, 2:41 pm
Sèrie: Kilmoyn
S'ha afegit la sèrie Kilmoyn. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 21, 2008, 2:41 pm
Sèrie: Kilmoyn
Ha afegit el nom de sèrie "Kilmoyn" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 21, 2008, 2:41 pm

abril 15, 2008

Sèrie: Fat Glenda
S'ha afegit la sèrie Fat Glenda. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 15, 2008, 6:02 pm
Sèrie: Fat Glenda
Ha afegit el nom de sèrie "Fat Glenda" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 15, 2008, 6:02 pm

abril 10, 2008

S'ha afegit la sèrie Beatrice Bailey. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 10, 2008, 7:51 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Beatrice Bailey" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 10, 2008, 7:51 pm
S'ha afegit la sèrie The Watchers of Space. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 10, 2008, 7:47 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Watchers of Space" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 10, 2008, 7:47 pm
S'ha afegit la sèrie Burnish Me Bright. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 10, 2008, 7:43 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Burnish Me Bright" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 10, 2008, 7:43 pm
Sèrie: Naturalist
S'ha afegit la sèrie Naturalist. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 10, 2008, 6:21 pm
Sèrie: Naturalist
Ha afegit el nom de sèrie "Naturalist" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 10, 2008, 6:21 pm
Sèrie: Extreme Zone
S'ha afegit la sèrie Extreme Zone. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 10, 2008, 5:16 pm
Sèrie: Extreme Zone
Ha afegit el nom de sèrie "Extreme Zone" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 10, 2008, 5:16 pm

abril 8, 2008

S'ha afegit la sèrie Earth Treasures (3. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2008, 6:00 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Earth Treasures (3" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 8, 2008, 6:00 pm
S'ha afegit la sèrie Earth Treasures. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2008, 5:59 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Earth Treasures" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 8, 2008, 5:59 pm
Sèrie: Broken Sabre
S'ha afegit la sèrie Broken Sabre. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2008, 5:50 pm
Sèrie: Broken Sabre
Ha afegit el nom de sèrie "Broken Sabre" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 8, 2008, 5:50 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Book 3: Chip Mitchell, the case of the chocolate-covered bugs
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2008, 5:20 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Book 3: Chip Mitchell, the case of the chocolate-covered bugs
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2008, 5:20 pm
S'ha afegit la sèrie Chip Mitchell. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2008, 5:19 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Chip Mitchell" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 8, 2008, 5:19 pm

abril 7, 2008

Sèrie: Winklesea
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Sequel: Whatever Happened in Winklesea?
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 7, 2008, 4:55 pm
Sèrie: Winklesea
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Sequel: Whatever Happened in Winklesea?
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 7, 2008, 4:55 pm
Sèrie: Winklesea
S'ha afegit la sèrie Winklesea. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 7, 2008, 4:53 pm
Sèrie: Winklesea
Ha afegit el nom de sèrie "Winklesea" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 7, 2008, 4:53 pm
S'ha afegit la sèrie PepperMint Gang. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 7, 2008, 2:43 pm
Ha afegit el nom de sèrie "PepperMint Gang" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 7, 2008, 2:43 pm
S'ha afegit la sèrie Peppermint Gang. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 7, 2008, 2:43 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Peppermint Gang" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 7, 2008, 2:43 pm
Sèrie: Meg and Sue
S'ha afegit la sèrie Meg and Sue. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 7, 2008, 2:39 pm
Sèrie: Meg and Sue
Ha afegit el nom de sèrie "Meg and Sue" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 7, 2008, 2:39 pm
Sèrie: Last Legacy
S'ha afegit la sèrie Last Legacy. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 7, 2008, 2:38 pm
Sèrie: Last Legacy
Ha afegit el nom de sèrie "Last Legacy" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 7, 2008, 2:38 pm

abril 5, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This series is also known as Guardian of the Boards.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 5, 2008, 8:21 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This series is also known as Guardian of the Boards.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 5, 2008, 8:21 pm

març 30, 2008

S'ha afegit la sèrie Unicorn's Secret (2a|1-2. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 30, 2008, 1:59 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Unicorn's Secret (2a|1-2" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 30, 2008, 1:59 pm

març 29, 2008

Sèrie: The Smiths
S'ha afegit la sèrie The Smiths. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 29, 2008, 4:22 pm
Sèrie: The Smiths
Ha afegit el nom de sèrie "The Smiths" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 29, 2008, 4:22 pm

març 26, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A rare book called Common Threads contains "The Thread that Binds the Bones" and many Chapel Hollow short stories.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 26, 2008, 2:01 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A rare book called Common Threads contains "The Thread that Binds the Bones" and many Chapel Hollow short stories.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 26, 2008, 2:01 pm

març 20, 2008

Sèrie: Hermione
S'ha afegit la sèrie Hermione. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 20, 2008, 12:34 pm
Sèrie: Hermione
Ha afegit el nom de sèrie "Hermione" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 20, 2008, 12:34 pm

març 10, 2008

S'ha afegit la sèrie Double Diamond Dude Ranch. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 10, 2008, 3:46 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Double Diamond Dude Ranch" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 10, 2008, 3:46 pm
Sèrie: Mr. Twink
S'ha afegit la sèrie Mr. Twink. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 10, 2008, 2:03 pm
Sèrie: Mr. Twink
Ha afegit el nom de sèrie "Mr. Twink" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 10, 2008, 2:03 pm

març 8, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This series is a rewritten version of the unfinished Pentagram/Power of Five series (The Devil's Doorbell, The Night of the Scorpion, The Silver Citadel, The Day of the Dragon).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 8, 2008, 10:29 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This series is a rewritten version of the unfinished Pentagram/Power of Five series (The Devil's Doorbell, The Night of the Scorpion, The Silver Citadel, The Day of the Dragon).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 8, 2008, 10:29 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The 3rd book is Judgment Night (0425147282)
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 8, 2008, 4:24 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The 3rd book is Judgment Night (0425147282)
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 8, 2008, 4:24 pm

març 3, 2008

Sèrie: Jarrel
S'ha afegit la sèrie Jarrel. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 3, 2008, 2:43 pm
Sèrie: Jarrel
Ha afegit el nom de sèrie "Jarrel" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 3, 2008, 2:43 pm

febrer 25, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Also in series: Hawkeye Collins and Amy Adams in the Case of the Double Alibi and Other Mysteries (0330287737); The Imperfect Crime, Carnival Cowboy, 11 - The Mystery of the Haunted House
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 25, 2008, 11:39 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Also in series: Hawkeye Collins and Amy Adams in the Case of the Double Alibi and Other Mysteries (0330287737); The Imperfect Crime, Carnival Cowboy, 11 - The Mystery of the Haunted House
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 25, 2008, 11:39 pm
Sèrie: Firebrats
S'ha afegit la sèrie Firebrats. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 25, 2008, 9:27 pm
Sèrie: Firebrats
Ha afegit el nom de sèrie "Firebrats" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 25, 2008, 9:27 pm
Sèrie: Ghostworld
S'ha afegit la sèrie Ghostworld. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 25, 2008, 9:24 pm
Sèrie: Ghostworld
Ha afegit el nom de sèrie "Ghostworld" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 25, 2008, 9:24 pm

febrer 24, 2008

S'ha afegit la sèrie Hawkeye Collins & Amy Adams. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 24, 2008, 8:53 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Hawkeye Collins & Amy Adams" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 24, 2008, 8:53 pm
S'ha afegit la sèrie Wizardry [Diane Duane] (100|. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 24, 2008, 11:07 am
Ha afegit el nom de sèrie "Wizardry [Diane Duane] (100|" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 24, 2008, 11:07 am

febrer 11, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This series is about Victoria Nelson, private investigator.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 11, 2008, 4:30 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This series is about Victoria Nelson, private investigator.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 11, 2008, 4:30 pm

febrer 6, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This Circle of Magic series about Randal, Lys, and Walter is not the same as Tamora Pierce's Circle of Magic series about Sandry, Tris, Daja, and Briar. Other names for this series include The Wizard's Apprentice, Tarnsberg, School of Wizardry, etc. Book 1: School of Wizardry Book 2: Tournament and Tower/Secret of the Tower Book 3: The City by the Sea/The Wizard's Statue Book 4: The Prince's Players/Danger in the Palace Book 5: The Prisoners of Bell Castle/The Wizard's Castle Book 6: The High King's Daughter Book 7: Mystery at Wizardry School Book 8: Voice of the Ice
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 6, 2008, 7:16 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This Circle of Magic series about Randal, Lys, and Walter is not the same as Tamora Pierce's Circle of Magic series about Sandry, Tris, Daja, and Briar. Other names for this series include The Wizard's Apprentice, Tarnsberg, School of Wizardry, etc. Book 1: School of Wizardry Book 2: Tournament and Tower/Secret of the Tower Book 3: The City by the Sea/The Wizard's Statue Book 4: The Prince's Players/Danger in the Palace Book 5: The Prisoners of Bell Castle/The Wizard's Castle Book 6: The High King's Daughter Book 7: Mystery at Wizardry School Book 8: Voice of the Ice
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 6, 2008, 7:16 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This Circle of Magic series about Sandry, Tris, Daja, and Briar is not the same as Debra Doyle & James D. MacDonald's Circle of Magic series about Randal, Lys, and Walter.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 6, 2008, 3:50 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This Circle of Magic series about Sandry, Tris, Daja, and Briar is not the same as Debra Doyle & James D. MacDonald's Circle of Magic series about Randal, Lys, and Walter.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 6, 2008, 3:50 pm

febrer 4, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
http://www.readingwell.com/danny dunn.html
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 4, 2008, 1:23 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
http://www.readingwell.com/danny dunn.html
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 4, 2008, 1:23 pm

gener 31, 2008

S'ha afegit la sèrie Aunt Morbelia. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 31, 2008, 5:09 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Aunt Morbelia" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 31, 2008, 5:09 pm
Sèrie: Rosa - dog
S'ha afegit la sèrie Rosa - dog. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 31, 2008, 4:03 pm
Sèrie: Rosa - dog
Ha afegit el nom de sèrie "Rosa - dog" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 31, 2008, 4:03 pm
Sèrie: Rosa
S'ha afegit la sèrie Rosa. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 31, 2008, 4:00 pm
Sèrie: Rosa
Ha afegit el nom de sèrie "Rosa" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 31, 2008, 4:00 pm
S'ha afegit la sèrie Rosa - Lindgren. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 31, 2008, 3:59 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Rosa - Lindgren" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 31, 2008, 3:59 pm
Sèrie: Sparvel
S'ha afegit la sèrie Sparvel. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 31, 2008, 3:58 pm
Sèrie: Sparvel
Ha afegit el nom de sèrie "Sparvel" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 31, 2008, 3:58 pm
Sèrie: Jim Hedgehog
S'ha afegit la sèrie Jim Hedgehog. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 31, 2008, 3:41 pm
Sèrie: Jim Hedgehog
Ha afegit el nom de sèrie "Jim Hedgehog" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 31, 2008, 3:41 pm

gener 24, 2008

Sèrie: Clanbook
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
These are the clanbooks for Vampire: The Masquerade role-playing game.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 24, 2008, 5:25 pm
Sèrie: Clanbook
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
These are the clanbooks for Vampire: The Masquerade role-playing game.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 24, 2008, 5:25 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
These are the graphic novels for Thieves' World.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 24, 2008, 5:15 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
These are the graphic novels for Thieves' World.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 24, 2008, 5:15 pm

gener 21, 2008

S'ha afegit la sèrie Others - Bonanno. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 21, 2008, 5:59 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Others - Bonanno" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 21, 2008, 5:59 pm
S'ha afegit la sèrie Way People Live. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 21, 2008, 5:51 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Way People Live" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 21, 2008, 5:51 pm
S'ha afegit la sèrie Unsolved History. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 21, 2008, 5:51 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Unsolved History" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 21, 2008, 5:51 pm
S'ha afegit la sèrie Secrets of the Unexplained. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 21, 2008, 5:50 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Secrets of the Unexplained" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 21, 2008, 5:50 pm
S'ha afegit la sèrie UFO Conspiracy - Bischoff. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 21, 2008, 5:23 pm
Ha afegit el nom de sèrie "UFO Conspiracy - Bischoff" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 21, 2008, 5:23 pm
S'ha afegit la sèrie Melvinge of the Megaverse. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 21, 2008, 5:16 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Melvinge of the Megaverse" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 21, 2008, 5:16 pm
S'ha afegit la sèrie Desmond the Dog Detective. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 21, 2008, 2:19 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Desmond the Dog Detective" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 21, 2008, 2:19 pm
Sèrie: Mind/Logran
S'ha afegit la sèrie Mind/Logran. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 21, 2008, 1:31 pm
Sèrie: Mind/Logran
Ha afegit el nom de sèrie "Mind/Logran" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 21, 2008, 1:31 pm
Sèrie: Bob Fulton
S'ha afegit la sèrie Bob Fulton. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 21, 2008, 1:29 pm
Sèrie: Bob Fulton
Ha afegit el nom de sèrie "Bob Fulton" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 21, 2008, 1:29 pm
S'ha afegit la sèrie Ellen - Gillian Avery. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 21, 2008, 1:18 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Ellen - Gillian Avery" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 21, 2008, 1:18 pm
S'ha afegit la sèrie Time Travel Trio - DeAndrea. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 21, 2008, 11:29 am
Ha afegit el nom de sèrie "Time Travel Trio - DeAndrea" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 21, 2008, 11:29 am