Historial d'edició global de les sèriesMembre infiniteletters

maig 27, 2020

Sèrie: Coming Alive
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Coming Alive
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Coming Alive
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Coming Alive
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Coming Alive
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Coming Alive
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Coming Alive
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Coming Alive
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Space Station Ice-3 de Bruce Coville.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Flashbacks
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Flashbacks
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Flashbacks
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Flashbacks
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Flashbacks
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Flashbacks
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Flashbacks
Ha afegit l'obra The Copper Treasure de Melvin Burgess.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Flashbacks
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Flashbacks
Ha afegit l'obra A Candle in the Dark de Adèle Geras.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Flashbacks
Ha afegit l'obra Boy King (Flashbacks) de David Belbin.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Flashbacks
Ha afegit l'obra Beware the King de Stewart Ross.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Flashbacks
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Flashbacks
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Capers
Ha afegit l'obra Running Out of Time de Elizabeth Levy.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Capers
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Capers
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Capers
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Capers
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Capers
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Capers
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Capers
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Capers
Ha afegit l'obra Man from the Sky de Avi.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Capers
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Capers
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Capers
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Gold Medal
Ha afegit l'obra Three Times Infinity de Leo Margulies.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Gold Medal
Ha afegit l'obra Four from Planet 5 de Murray Leinster.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra You Are SO Cursed! de Naomi Nash.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra Who Needs Boys de Stephie Davis.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra The Used-to-be It Girl de Amy Kaye.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra Super What? de Jax Abbott.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra Super 16 de Jax Abbott.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra Studying Boys de Stephie Davis.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra Sk8er Boy de Mari Mancusi.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra Senses Working Overtime de Naomi Nash.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra The Real Deal: Unscripted de Amy Kaye.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra Princesses Don't Sweat de Kaz Delaney.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra Obsessing Orlando de Kassy Tayler.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra Newbies de James A. Moore.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra My Alternate Life de Lee McClain.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra My Abnormal Life de Lee McClain.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra Got Fangs? de Katie Maxwell.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra Eyeliner of the Gods de Katie Maxwell.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra Circus of the Darned de Katie Maxwell.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit l'obra Boy Down Under de Sally Odgers.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Smooch
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Wheel of Dreams de Salinda Tyson.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A Virtual Soul de Kevin Teixeira.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Shade and Shadow de Francine Woodbury.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Mistwalker de Denise Lopes Heald.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Merro Tree de Katie Waitman.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The End of Fame de Bill Adams.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Commencement de Roby James.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Chimera de Mary Rosenblum.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Ammonite de Nicola Griffith.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Magic Quest
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Magic Quest
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Magic Quest
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Magic Quest
Ha afegit l'obra East of Midnight de Tanith Lee.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Magic Quest
Ha afegit l'obra Mont Cant Gold de Paul R. Fisher.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Magic Quest
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Magic Quest
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Magic Quest
Ha afegit l'obra Time Piper de Delia Huddy.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Magic Quest
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Magic Quest
Ha afegit l'obra Power of Three de Diana Wynne Jones.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Magic Quest
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Magic Quest
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Magic Quest
Ha afegit l'obra The Dragon Hoard de Tanith Lee.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Magic Quest
Ha afegit l'obra Tulku de Peter Dickinson.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Magic Quest
Ha afegit l'obra Ash Staff de Paul R. Fisher.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Magic Quest
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Magic Quest
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Magic Quest
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Avon
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Avon
Ha afegit l'obra Worlds Apart de J. T. McIntosh.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Avon
Ha afegit l'obra La Segona Fundació de Isaac Asimov.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Avon
Ha afegit l'obra Earthman, Come Home de James Blish.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Avon
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Avon
Ha afegit l'obra The Tortured Planet de C. S. Lewis.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Avon
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Avon
Ha afegit l'obra They Shall Have Stars de James Blish.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Avon
Ha afegit l'obra The Time Dissolver de Jerry Sohl.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Avon
Ha afegit l'obra Highways in Hiding de George O. Smith.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Avon
Ha afegit l'obra Needle de Hal Clement.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Avon
Ha afegit l'obra The Metal Monster de A. Merritt.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Avon
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Avon
Ha afegit l'obra The Ship of Ishtar de A. Merritt.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Avon
Ha afegit l'obra The Moon Pool de A. Merritt.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Avon
Ha afegit l'obra Creep, Shadow! de Abraham Merritt.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Hurricane! de Marian Rumsey.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Mystical Beast de Alison Farthing.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Witch's Broom de Ruth Chew.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Summer Magic de Ruth Chew.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Secret Museum de Sheila Greenwald.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Secret Horse de Marion Holland.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Topcat of Tam de Mary Francis Shura.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Hidden Cave de Ruth Chew.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Snowstorm de Beryl Netherclift.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Million-Dollar Duck de Vic Crume.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Shy One de Dorothy Nathan.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A Sound of Crying de Rodie Sudbery.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Striped Ice Cream! de Joan M. Lexau.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Claudia de Barbara Brooks Wallace.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Wild Boy de Thomas Fall.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Trouble with Terry de Joan Lexau.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Stolen Pony de Glen Rounds.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Parent Trap de Vic Crume.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Two on an Island de Bianca Bradbury.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra M for Mischief de Richard Parker.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Kid Sister de Margaret Embry.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Magic Elizabeth de Norma Kassirer.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Amy Moves In de Marilyn Sachs.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Tunnel Through Time de Lester Del Rey.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Page Boy of Camelot de Eugenia Stone.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Spook de Jane Little.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Mystery by Moonlight de Mary C. Jane.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Runaway Robot de Lester Del Rey.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Secret in the Barrel de Aileen Fisher.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Forgotten Door de Alexander Key.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Baby Island de Carol Ryrie Brink.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Mr. Blue de Margaret Embry.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra 100 Pounds of Popcorn de Hazel Krantz.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra What Happened to Amy? de Jane Edwards.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Miriam de Aimée Sommerfelt.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Mary Jane de Dorothy Sterling.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Katie Kittenheart de Miriam E. Mason.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Project: Genius de William D. Hayes.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Janitor's Girl de Frieda Friedman.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Cabin Faced West de Jean Fritz.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Ghost Rock Mystery de Mary C. Jane.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Homer Price de Robert McCloskey.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A Room for Cathy de Catherine Woolley.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Dot for Short de Frieda Friedman.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Little Women de Louisa May Alcott.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: The Smiths
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Power of Four.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Computer Trap de Paul Kupperberg.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Naturalist
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Naturalist
Ha afegit l'obra Going to Applewash de Mark Sumner.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Hermione
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Hermione
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Bones Do Lie de Anne McCaffrey.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Broken Sabre
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Broken Sabre
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Eye in the Storm de Judy Nunn.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Chain Gang
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Chain Gang
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Chain Gang
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Chain Gang
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Diebesglück de Roland Green.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Moth-Kin
Ha afegit l'obra Moth-Kin Magic de Kathy Kennedy Tapp.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Mr. Twink
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Mr. Twink
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Mr. Twink
Ha afegit l'obra Clever Mr. Twink de Freda Hurt.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Psychic Zone
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Psychic Zone
Ha afegit l'obra Rewind (Psychic Zone) de Mathew Stone.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Psychic Zone
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Psychic Zone
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Psychic Zone
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Dream Team: Flying Solo de Ann Coburn.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Luke Sutton
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Luke Sutton
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Wayward Princess de Sally Watson.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Magic at Wychwood de Sally Watson.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Ellen's Birthday de Gillian Avery.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Ellen and the Queen de Gillian Avery.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The seer de G. Clifton Wisler.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Spacebread
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Spacebread
Ha afegit l'obra Spacebread de Steve Senn.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Space Police
Ha afegit l'obra Death Sentence de Leo P. Kelley.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Ike and Mem
Ha afegit l'obra The Ears of Corn de Patrick Jennings.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Ike and Mem
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Ike and Mem
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Ike and Mem
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Sparvel
Ha afegit l'obra Stora Sparvel de Barbro Lindgren.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Sparvel
Ha afegit l'obra Lilla Sparvel de Barbro Lindgren.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Sparvel
Ha afegit l'obra Bara Sparvel de Barbro Lindgren.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Electric Kid
Ha afegit l'obra Cybercats de Garry Kilworth.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Electric Kid
Ha afegit l'obra The Electric Kid de Garry Kilworth.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Ghostworld
Ha afegit l'obra Final Frenzy de Barbara Siegel.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Ghostworld
Ha afegit l'obra Fatal Fear de Barbara Siegel.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Ghostworld
Ha afegit l'obra Dark Fire de Barbara Siegel.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Ghostworld
Ha afegit l'obra Midnight Chill de Barbara Siegel.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Ghostworld
Ha afegit l'obra Beyond Terror de Barbara Siegel.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Pauper palaces de Anne Digby.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Journey to Untor de Leonard Wibberley.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Dragon Run de Carley Dawson.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Mr. Wicker's Window de Carley Dawson.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Last Legacy
Ha afegit l'obra The Aetheling de Grace Chetwin.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rosa - dog
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rosa - dog
Ha afegit l'obra Rosa Moves to Town de Barbro Lindgren.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rosa - dog
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Running Out of Time de Elizabeth Levy.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Hawkins de Barbara Brooks Wallace.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bob Fulton
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bob Fulton
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Robot Visits School de Ann Cook.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra ROBOT SAVES THE DAY de Ann Cook.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Robot in Danger de Ann Cook.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Robot Comes to Stay de Ann Cook.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jim Hedgehog
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jim Hedgehog
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Missing! de Anne Capeci.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Ghost Train de Anne Capeci.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Daredevils de Anne Capeci.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Danger: Dynamite! de Anne Capeci.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Trumpalar
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Crystal City de Nancy Etchemendy.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Watchers: Culloden! de William Meikle.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Water Lilies
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra R My Name is Rosie de Barbara Cohen.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Sportsman's Bedside Book de BB..
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Fisherman's Bedside Book de BB.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Meg and Sue
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Meg and Sue
Ha afegit l'obra On All Hallows' Eve de Grace Chetwin.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Picolinis
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Picolinis
Ha afegit l'obra The Picolinis de Anne Graham Estern.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Hydronauts
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Hydronauts
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Hydronauts
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Hydronauts
Ha afegit l'obra The Hydronauts de Carl L. Biemiller.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra On Wings of Evil de Cora Taylor.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra On Wings of a Dragon de Cora Taylor.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Earthkeepers
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Earthkeepers
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Watcher
Ha afegit l'obra Talking To Trees de Kathryn Sullivan.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Watcher
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Dragonmaster de Karleen Bradford.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Dragonfire de Karleen Bradford.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A Seal in the Family de Maria Coffey.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A Cat in a Kayak de Maria Coffey.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A Cat Adrift de Maria Coffey.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Dead Forever
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Team Picture de Dean Hughes.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Project: Scoop de William D. Hayes.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Project: Genius de William D. Hayes.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Voyage to Eneh de Roland J. Green.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bill Badger
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bill Badger
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Boland
Ha afegit l'obra The Wizard of Boland de BB.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Boland
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Fiona
Ha afegit l'obra Only Fiona de Beverly Keller.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Fiona
Ha afegit l'obra Fiona's Flea de Beverly Keller.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Fiona
Ha afegit l'obra Fiona's Bee de Beverly Keller.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Firebrats
Ha afegit l'obra Shockwave de Barbara Siegel.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Firebrats
Ha afegit l'obra Thunder Mountain de Barbara Siegel.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Firebrats
Ha afegit l'obra Survivors de Barbara Siegel.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Firebrats
Ha afegit l'obra The Burning Land de Barbara Siegel.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra SummerDanse de Terie Garrison.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra SpringFire de Terie Garrison.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra WinterMaejic de Terie Garrison.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra AutumnQuest de Terie Garrison.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Debatable deaths de Gary L. Blackwood.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Time Rogues
Ha afegit l'obra Time Transit de Kay Austin.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Time Rogues
Ha afegit l'obra Time Rogues de Kay Austin.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Gamadin
Ha afegit l'obra Gazz de Tom Kirkbride.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Gamadin
Ha afegit l'obra Distant Suns de Tom Kirkbride.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Gamadin
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Gamadin
Ha afegit l'obra Word of Honor de Tom Kirkbride.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Super
Ha afegit l'obra Super 16 de Jax Abbott.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Super
Ha afegit l'obra Super What? de Jax Abbott.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Andy
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Andy
Ha afegit l'obra Andy Wouldn't Talk de Jane Thayer.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Andy
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Andy
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Winklesea
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Middle Sheep de Frances Watts.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Singing Strings de Dorothy Clewes.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Sal Fisher
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Sal Fisher
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Sal Fisher
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Reunion de Wendy Corsi Staub.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Kim: The Party de Wendy Corsi Staub.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Silent Voice de Julia Cunningham.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Far in the Day de Julia Cunningham.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Burnish Me Bright de Julia Cunningham.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Kaspar Snit
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Kaspar Snit
Ha afegit l'obra Directed by Kaspar Snit de Cary Fagan.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Kaspar Snit
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Shadowside
Ha afegit l'obra Trion Rising de Robert Elmer.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Sunspacer
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Sunspacer
Ha afegit l'obra Behind the Stars de George Zebrowski.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Sunspacer
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Sunspacer
Ha afegit l'obra Sunspacer de George Zebrowski.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Bolts, a robot dog de Alexander Key.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Rivets and Sprockets de Alexander Key.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Fat Glenda
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Fat Glenda
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Fat Glenda
Ha afegit l'obra Me and Fat Glenda de Lila Perl.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cimarron
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Into the Darkness de Kevin McCarthy.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Special Effects de Kevin McCarthy.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Storymaze
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Storymaze
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Storymaze
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Storymaze
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Storymaze
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Storymaze
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Princess de Carolyn Lane.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Galaxy Gang
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Galaxy Gang
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Galaxy Gang
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Galaxy Gang
Ha afegit l'obra The Computer Caper de Milton Dank.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Extreme Zone
Ha afegit l'obra Dead End de M.C. Sumner.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Extreme Zone
Ha afegit l'obra Lost Soul de M.C. Sumner.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Extreme Zone
Ha afegit l'obra Inhuman Fury de M.C. Sumner.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Extreme Zone
Ha afegit l'obra Common Enemy de M.C. Sumner.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Extreme Zone
Ha afegit l'obra Deadly Secrets de M.C. Sumner.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Extreme Zone
Ha afegit l'obra Unseen Powers de M.C. Sumner.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Extreme Zone
Ha afegit l'obra Dark Lies de M.C. Sumner.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Extreme Zone
Ha afegit l'obra Night Terrors de M.C. Sumner.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jarrel
Ha afegit l'obra Master of Fiends de Douglas Hill.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jarrel
Ha afegit l'obra Blade of the Poisoner de Douglas Hill.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: What Makes a
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: What Makes a
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: What Makes a
Ha afegit l'obra What makes a car go? de Scott Corbett.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Resident Witch de Marian T. Place.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Alien Dreams de Segriff.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Spacer Dreams de Larry Segriff.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Owlstone Crown de X. J. Kennedy.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm

novembre 5, 2015

Sèrie: Galaxy 5
S'ha afegit la sèrie Galaxy 5. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 5, 2015, 7:16pm
Sèrie: Galaxy 5
Ha afegit el nom de sèrie "Galaxy 5" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 5, 2015, 7:16pm

març 13, 2015

S'ha afegit la sèrie Eye in the Storm. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 13, 2015, 12:55pm
Ha afegit el nom de sèrie "Eye in the Storm" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 13, 2015, 12:55pm

febrer 1, 2012

S'ha afegit la sèrie The Navy Boys. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 1, 2012, 8:13am
Ha afegit el nom de sèrie "The Navy Boys" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 1, 2012, 8:13am
S'ha afegit la sèrie The Boy Spies. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 1, 2012, 8:10am
Ha afegit el nom de sèrie "The Boy Spies" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 1, 2012, 8:10am

desembre 22, 2011

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The full series seems to have 9 books. *Blade of the Conqueror, July 1995 NEL *The Tombs of A'bre, July 1995 NEL *Jewels of Life, July 1995 NEL
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 22, 2011, 3:07pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The full series seems to have 9 books. *Blade of the Conqueror, July 1995 NEL *The Tombs of A'bre, July 1995 NEL *Jewels of Life, July 1995 NEL
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 22, 2011, 3:07pm

juliol 1, 2011

Sèrie: Gamadin
S'ha afegit la sèrie Gamadin. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 1, 2011, 9:09am
Sèrie: Gamadin
Ha afegit el nom de sèrie "Gamadin" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 1, 2011, 9:09am

maig 10, 2011

S'ha afegit la sèrie Time Travel Cave. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 10, 2011, 8:18pm
Ha afegit el nom de sèrie "Time Travel Cave" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 10, 2011, 8:18pm

abril 26, 2011

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This series is about the three Hadley siblings: Peter Eileen and Bobbie. The first book, The Adventures of the Scarlet Daffodil, is not on LibraryThing.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 26, 2011, 11:10pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This series is about the three Hadley siblings: Peter Eileen and Bobbie. The first book, The Adventures of the Scarlet Daffodil, is not on LibraryThing.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 26, 2011, 11:10pm
S'ha afegit la sèrie Hadley Mysteries. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 26, 2011, 11:01pm
Ha afegit el nom de sèrie "Hadley Mysteries" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 26, 2011, 11:01pm

abril 24, 2011

S'ha afegit la sèrie Vintage Scholasctic. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 24, 2011, 12:49am
Ha afegit el nom de sèrie "Vintage Scholasctic" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 24, 2011, 12:49am
Sèrie: TX271
S'ha afegit la sèrie TX271. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 24, 2011, 12:24am
Sèrie: TX271
Ha afegit el nom de sèrie "TX271" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 24, 2011, 12:24am

abril 3, 2011

Sèrie: Caperas
S'ha afegit la sèrie Caperas. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 3, 2011, 1:08pm
Sèrie: Caperas
Ha afegit el nom de sèrie "Caperas" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 3, 2011, 1:08pm
S'ha afegit la sèrie The Robot and Rebecca. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 3, 2011, 1:06pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Robot and Rebecca" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 3, 2011, 1:06pm
Sèrie: Capers
S'ha afegit la sèrie Capers. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 3, 2011, 11:59am
Sèrie: Capers
Ha afegit el nom de sèrie "Capers" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 3, 2011, 11:59am

març 27, 2011

S'ha afegit la sèrie The Gorgon Field [novella]. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 27, 2011, 12:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Gorgon Field [novella]" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 27, 2011, 12:59pm

març 24, 2011

Sèrie: Zenda
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A 9th book is 0448443430: Trapped in Time
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 24, 2011, 9:32am
Sèrie: Zenda
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A 9th book is 0448443430: Trapped in Time
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 24, 2011, 9:32am

març 14, 2011

Sèrie: Coming Alive
S'ha afegit la sèrie Coming Alive. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 14, 2011, 11:55pm
Sèrie: Coming Alive
Ha afegit el nom de sèrie "Coming Alive" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 14, 2011, 11:55pm
Sèrie: Flashbacks
S'ha afegit la sèrie Flashbacks. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 14, 2011, 11:30pm
Sèrie: Flashbacks
Ha afegit el nom de sèrie "Flashbacks" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 14, 2011, 11:30pm

març 13, 2011

Sèrie: Picolinis
S'ha afegit la sèrie Picolinis. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 13, 2011, 1:46pm
Sèrie: Picolinis
Ha afegit el nom de sèrie "Picolinis" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 13, 2011, 1:46pm

febrer 27, 2011

Sèrie: Psychic Zone
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The 5th book is Alien Circus (0340698373).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 27, 2011, 10:45pm
Sèrie: Psychic Zone
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The 5th book is Alien Circus (0340698373).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 27, 2011, 10:45pm
Sèrie: Psychic zone
S'ha afegit la sèrie Psychic zone. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 27, 2011, 10:38pm
Sèrie: Psychic zone
Ha afegit el nom de sèrie "Psychic zone" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 27, 2011, 10:38pm
Sèrie: Psychic ZOne
S'ha afegit la sèrie Psychic ZOne. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 27, 2011, 10:37pm
Sèrie: Psychic ZOne
Ha afegit el nom de sèrie "Psychic ZOne" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 27, 2011, 10:37pm
Sèrie: Psychic Zone
S'ha afegit la sèrie Psychic Zone. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 27, 2011, 10:34pm
Sèrie: Psychic Zone
Ha afegit el nom de sèrie "Psychic Zone" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 27, 2011, 10:34pm

febrer 23, 2011

Sèrie: Arica
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Arica (and sometimes her cousin Connor) travel to the land of Bundelug, which has magical creatures and technology.http://www.scholastic.ca/titles/unico...
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 23, 2011, 9:25am
Sèrie: Arica
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Arica (and sometimes her cousin Connor) travel to the land of Bundelug, which has magical creatures and technology.http://www.scholastic.ca/titles/unico...
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 23, 2011, 9:25am

febrer 5, 2011

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Flea Circus Summer was originally published as Sea Monkey Summer.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 5, 2011, 10:20pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Flea Circus Summer was originally published as Sea Monkey Summer.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 5, 2011, 10:20pm

febrer 3, 2011

Sèrie: Hetar
S'ha afegit la sèrie Hetar. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 3, 2011, 9:21am
Sèrie: Hetar
Ha afegit el nom de sèrie "Hetar" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 3, 2011, 9:21am

gener 30, 2011

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Another book is Manolo Blahnik's The Elves and the Shoemaker.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 30, 2011, 11:02pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Another book is Manolo Blahnik's The Elves and the Shoemaker.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 30, 2011, 11:02pm
S'ha afegit la sèrie Fashion Fairy Tale Memoir. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 30, 2011, 11:01pm
Ha afegit el nom de sèrie "Fashion Fairy Tale Memoir" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 30, 2011, 11:01pm

gener 25, 2011

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The third book seems to be Aurora.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 25, 2011, 10:59pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The third book seems to be Aurora.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 25, 2011, 10:59pm

gener 14, 2011

S'ha afegit la sèrie Del Rey Discovery. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 14, 2011, 12:48pm
Ha afegit el nom de sèrie "Del Rey Discovery" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 14, 2011, 12:48pm

gener 3, 2011

S'ha afegit la sèrie Boston Time Travel. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 3, 2011, 10:05am
Ha afegit el nom de sèrie "Boston Time Travel" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 3, 2011, 10:05am

desembre 22, 2010

Sèrie: Galaxy Gang
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The remaining book is 3-d Traitor.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 22, 2010, 10:44pm
Sèrie: Galaxy Gang
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The remaining book is 3-d Traitor.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 22, 2010, 10:44pm
Sèrie: Galaxy Gang
S'ha afegit la sèrie Galaxy Gang. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 22, 2010, 10:10pm
Sèrie: Galaxy Gang
Ha afegit el nom de sèrie "Galaxy Gang" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 22, 2010, 10:10pm

desembre 18, 2010

Sèrie: MagicQuest
S'ha afegit la sèrie MagicQuest. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 18, 2010, 12:18am
Sèrie: MagicQuest
Ha afegit el nom de sèrie "MagicQuest" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 18, 2010, 12:18am
Sèrie: Magic Quest
S'ha afegit la sèrie Magic Quest. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 18, 2010, 12:17am
Sèrie: Magic Quest
Ha afegit el nom de sèrie "Magic Quest" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 18, 2010, 12:17am

desembre 1, 2010

Sèrie: Super
S'ha afegit la sèrie Super. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 1, 2010, 9:21am
Sèrie: Super
Ha afegit el nom de sèrie "Super" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 1, 2010, 9:21am

novembre 30, 2010

Sèrie: Smooch
S'ha afegit la sèrie Smooch. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 30, 2010, 10:22pm
Sèrie: Smooch
Ha afegit el nom de sèrie "Smooch" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 30, 2010, 10:22pm

novembre 29, 2010

S'ha afegit la sèrie Rose-Petal Place. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 29, 2010, 9:38am
Ha afegit el nom de sèrie "Rose-Petal Place" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 29, 2010, 9:38am
Sèrie: Fiona
S'ha afegit la sèrie Fiona. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 29, 2010, 9:33am
Sèrie: Fiona
Ha afegit el nom de sèrie "Fiona" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 29, 2010, 9:33am
S'ha afegit la sèrie Rose Petal Place. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 29, 2010, 9:30am
Ha afegit el nom de sèrie "Rose Petal Place" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 29, 2010, 9:30am

novembre 28, 2010

Sèrie: Chain Gang
S'ha afegit la sèrie Chain Gang. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 28, 2010, 1:11pm
Sèrie: Chain Gang
Ha afegit el nom de sèrie "Chain Gang" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 28, 2010, 1:11pm

novembre 18, 2010

S'ha afegit la sèrie Omni Odysseys. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 18, 2010, 5:46pm
Ha afegit el nom de sèrie "Omni Odysseys" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 18, 2010, 5:46pm
Sèrie: Omni Novels
S'ha afegit la sèrie Omni Novels. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 18, 2010, 5:44pm
Sèrie: Omni Novels
Ha afegit el nom de sèrie "Omni Novels" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 18, 2010, 5:44pm

setembre 27, 2010

Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 27, 2010, 11:23pm
Ha afegit el nom de sèrie "Catherine, Called Birdy; The Midwife's Apprentice" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 27, 2010, 11:23pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Missing books: The Yellow Cat Mystery (7), The Purple Bird Mystery (9)
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 27, 2010, 8:25pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Missing books: The Yellow Cat Mystery (7), The Purple Bird Mystery (9)
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 27, 2010, 8:25pm

juliol 8, 2010

S'ha afegit la sèrie Dream Team (Coburn). Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 8, 2010, 10:32pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dream Team" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 8, 2010, 10:32pm
S'ha afegit la sèrie Coburn's Borderlands. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 8, 2010, 10:27pm
Ha afegit el nom de sèrie "Coburn's Borderlands" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 8, 2010, 10:27pm

juliol 5, 2010

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
These are based on The Lion, The Witch, and the Wardrobe.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 5, 2010, 11:51am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
These are based on The Lion, The Witch, and the Wardrobe.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 5, 2010, 11:51am
S'ha afegit la sèrie House of Elgin. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 5, 2010, 9:31am
Ha afegit el nom de sèrie "House of Elgin" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 5, 2010, 9:31am
S'ha afegit la sèrie Beyond Leiber. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 5, 2010, 9:28am
Ha afegit el nom de sèrie "Beyond Leiber" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 5, 2010, 9:28am

juliol 2, 2010

Sèrie: Andy Capp
S'ha afegit la sèrie Andy Capp. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 2, 2010, 9:40pm
Sèrie: Andy Capp
Ha afegit el nom de sèrie "Andy Capp" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 2, 2010, 9:40pm
Sèrie: Andy
S'ha afegit la sèrie Andy. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 2, 2010, 9:39pm
Sèrie: Andy
Ha afegit el nom de sèrie "Andy" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 2, 2010, 9:39pm

juny 11, 2010

Sèrie: Sunspacer
S'ha afegit la sèrie Sunspacer. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 11, 2010, 4:24pm
Sèrie: Sunspacer
Ha afegit el nom de sèrie "Sunspacer" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 11, 2010, 4:24pm

juny 10, 2010

S'ha afegit la sèrie Memoirs of a Papillon. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 10, 2010, 10:27pm
Ha afegit el nom de sèrie "Memoirs of a Papillon" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 10, 2010, 10:27pm

juny 7, 2010

S'ha afegit la sèrie Ernie and Maud. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 7, 2010, 6:19pm
Ha afegit el nom de sèrie "Ernie and Maud" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 7, 2010, 6:19pm

juny 6, 2010

Sèrie: Jets
S'ha afegit la sèrie Jets. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 6, 2010, 12:26pm
Sèrie: Jets
Ha afegit el nom de sèrie "Jets" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 6, 2010, 12:26pm

juny 4, 2010

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The 3-volume Tamir Triad was published in French as 6 volumes.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 4, 2010, 2:49pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The 3-volume Tamir Triad was published in French as 6 volumes.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 4, 2010, 2:49pm

maig 31, 2010

S'ha afegit la sèrie Earthdawn Journal. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 31, 2010, 4:39pm
Ha afegit el nom de sèrie "Earthdawn Journal" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 31, 2010, 4:39pm

maig 28, 2010

Sèrie: Chains
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Chains (book 1); Forge (book 2), ? (third title is not yet determined...nor created)
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 28, 2010, 9:39am
Sèrie: Chains
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Chains (book 1); Forge (book 2), ? (third title is not yet determined...nor created)
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 28, 2010, 9:39am

maig 20, 2010

Sèrie: Dead Forever
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Apotheosis (book 2) Resonance (book 3)
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 20, 2010, 5:12pm
Sèrie: Dead Forever
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Apotheosis (book 2) Resonance (book 3)
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 20, 2010, 5:12pm
Sèrie: Dead Forever
S'ha afegit la sèrie Dead Forever. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 20, 2010, 5:12pm
Sèrie: Dead Forever
Ha afegit el nom de sèrie "Dead Forever" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 20, 2010, 5:12pm

abril 4, 2010

Sèrie: Earthkeepers
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Book 1: The Mystery of the Gun in the Garbage; Book 4: The Mystery of the Hidden Archer
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 4, 2010, 10:57pm
Sèrie: Earthkeepers
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Book 1: The Mystery of the Gun in the Garbage; Book 4: The Mystery of the Hidden Archer
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 4, 2010, 10:57pm
Sèrie: Earthkeepers
S'ha afegit la sèrie Earthkeepers. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 4, 2010, 10:55pm
Sèrie: Earthkeepers
Ha afegit el nom de sèrie "Earthkeepers" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 4, 2010, 10:55pm

març 10, 2010

S'ha afegit la sèrie Wychwood Castle. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 10, 2010, 10:46pm
Ha afegit el nom de sèrie "Wychwood Castle" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 10, 2010, 10:46pm

febrer 23, 2010

Sèrie: Watcher
S'ha afegit la sèrie Watcher. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 23, 2010, 1:20am
Sèrie: Watcher
Ha afegit el nom de sèrie "Watcher" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 23, 2010, 1:20am

febrer 14, 2010

Sèrie: Time Rogues
S'ha afegit la sèrie Time Rogues. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 14, 2010, 9:31pm
Sèrie: Time Rogues
Ha afegit el nom de sèrie "Time Rogues" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 14, 2010, 9:31pm

febrer 2, 2010

S'ha afegit la sèrie Franklin School. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 2, 2010, 10:06am
Ha afegit el nom de sèrie "Franklin School" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 2, 2010, 10:06am

gener 15, 2010

Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 15, 2010, 5:21pm
Ha afegit el nom de sèrie "Once upon a Test: Three Light Tales of Love [short story]" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 15, 2010, 5:21pm

gener 8, 2010

S'ha afegit la sèrie Dahl and Catryn. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 8, 2010, 10:06pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dahl and Catryn" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 8, 2010, 10:06pm

desembre 13, 2009

S'ha afegit la sèrie Running out of Time. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 13, 2009, 11:56pm
Ha afegit el nom de sèrie "Running out of Time" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 13, 2009, 11:56pm

desembre 9, 2009

Sèrie: Weebie Zone
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Book 5 is The Bird is the Word
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 9, 2009, 9:32pm
Sèrie: Weebie Zone
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Book 5 is The Bird is the Word
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 9, 2009, 9:32pm
S'ha afegit la sèrie Middle Valley Mall. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 9, 2009, 9:21pm
Ha afegit el nom de sèrie "Middle Valley Mall" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 9, 2009, 9:21pm

novembre 29, 2009

S'ha afegit la sèrie Spacer Dreams. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 29, 2009, 9:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "Spacer Dreams" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 29, 2009, 9:59pm

novembre 28, 2009

S'ha afegit la sèrie The Big Smith Snatch. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 28, 2009, 9:44pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Big Smith Snatch" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 28, 2009, 9:44pm

novembre 20, 2009

S'ha afegit la sèrie Lilac Peabody. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 20, 2009, 4:29pm
Ha afegit el nom de sèrie "Lilac Peabody" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 20, 2009, 4:29pm

octubre 27, 2009

Sèrie: Ghostworld
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Book 4: Cold Dread
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 27, 2009, 5:24pm
Sèrie: Ghostworld
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Book 4: Cold Dread
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 27, 2009, 5:24pm
Sèrie: Tamir Triad
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The 3-volume Tamir Triad was published in French as 6 volumes.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 27, 2009, 4:16pm
Sèrie: Tamir Triad
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The 3-volume Tamir Triad was published in French as 6 volumes.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 27, 2009, 4:16pm

octubre 21, 2009

S'ha afegit la sèrie Letzenstein Chronicles. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 21, 2009, 7:52pm
Ha afegit el nom de sèrie "Letzenstein Chronicles" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 21, 2009, 7:52pm

octubre 1, 2009

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The 3rd book is "The Castaways of Pete's Patch".
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 1, 2009, 6:07pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The 3rd book is "The Castaways of Pete's Patch".
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 1, 2009, 6:07pm
Hi ha afegit una descripció (Pirata)
The 3rd book is "The Castaways of Pete's Patch"
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 1, 2009, 5:35pm
Hi ha afegit una descripció (Pirata)
The 3rd book is "The Castaways of Pete's Patch"
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 1, 2009, 5:35pm

juliol 16, 2009

Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 16, 2009, 11:56pm
Ha afegit el nom de sèrie "How to Get Suspended and Influence People" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 16, 2009, 11:56pm

juliol 9, 2009

S'ha afegit la sèrie The Dragon that Ate Summer. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 9, 2009, 11:23pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Dragon that Ate Summer" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 9, 2009, 11:23pm

juliol 6, 2009

Sèrie: Electric Kid
S'ha afegit la sèrie Electric Kid. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 6, 2009, 7:49pm
Sèrie: Electric Kid
Ha afegit el nom de sèrie "Electric Kid" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 6, 2009, 7:49pm

juny 25, 2009

Sèrie: Warrior
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The German translation of the Gan Moondark series is split into 9 books. Please do not combine with the English trilogy.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 25, 2009, 6:53pm
Sèrie: Warrior
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The German translation of the Gan Moondark series is split into 9 books. Please do not combine with the English trilogy.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 25, 2009, 6:53pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The German translation of the Gan Moondark series is split into 9 books. Please do not combine with the English trilogy.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 25, 2009, 6:53pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The German translation of the Gan Moondark series is split into 9 books. Please do not combine with the English trilogy.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 25, 2009, 6:53pm
S'ha afegit la sèrie Moondark-German. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 25, 2009, 6:43pm
Ha afegit el nom de sèrie "Moondark-German" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 25, 2009, 6:43pm

juny 19, 2009

Sèrie: Sal Fisher
S'ha afegit la sèrie Sal Fisher. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 19, 2009, 11:31pm
Sèrie: Sal Fisher
Ha afegit el nom de sèrie "Sal Fisher" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 19, 2009, 11:31pm

juny 1, 2009

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The 12th book is The Change by John Peel.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 1, 2009, 5:42pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The 12th book is The Change by John Peel.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 1, 2009, 5:42pm

maig 31, 2009

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
There should be 12 books in this series. The missing books are "The Doomed Tower" (before What's the big idea?), "Foul Play!" (Book 8), "Dive!", and "Whiz, Bang, Zoom!".
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 31, 2009, 12:46am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
There should be 12 books in this series. The missing books are "The Doomed Tower" (before What's the big idea?), "Foul Play!" (Book 8), "Dive!", and "Whiz, Bang, Zoom!".
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 31, 2009, 12:46am

maig 19, 2009

Sèrie: Storymaze
S'ha afegit la sèrie Storymaze. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 19, 2009, 12:17pm
Sèrie: Storymaze
Ha afegit el nom de sèrie "Storymaze" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 19, 2009, 12:17pm

maig 16, 2009

S'ha afegit la sèrie Resident Witch. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 16, 2009, 8:29pm
Ha afegit el nom de sèrie "Resident Witch" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 16, 2009, 8:29pm

abril 23, 2009

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
http://www.sff.net/people//K-Mac/opinion/landmark.htm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 23, 2009, 6:46pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
http://www.sff.net/people//K-Mac/opinion/landmark.htm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 23, 2009, 6:46pm

abril 2, 2009

Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 2, 2009, 6:11pm
Ha afegit el nom de sèrie "Miss Westminster's Fine School for Girls" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 2, 2009, 6:11pm

març 15, 2009

Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 15, 2009, 11:59am
Ha afegit el nom de sèrie "Cascade Mountain Railroad Mysteries" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 15, 2009, 11:59am
Sèrie: Mad Science
S'ha afegit la sèrie Mad Science. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 15, 2009, 11:26am
Sèrie: Mad Science
Ha afegit el nom de sèrie "Mad Science" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 15, 2009, 11:26am

febrer 9, 2009

S'ha afegit la sèrie Watchers {Meikle}. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 9, 2009, 4:32pm
Ha afegit el nom de sèrie "Watchers - Horror" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 9, 2009, 4:32pm

febrer 5, 2009

S'ha afegit la sèrie On Wings of a Dragon. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 5, 2009, 11:20pm
Ha afegit el nom de sèrie "On Wings of a Dragon" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 5, 2009, 11:20pm

gener 23, 2009

S'ha afegit la sèrie Overland Chronicles. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 23, 2009, 12:57pm
Ha afegit el nom de sèrie "Overland Chronicles" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 23, 2009, 12:57pm

gener 8, 2009

Sèrie: Pentagram
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The unfinished Pentagram/Power of Five series lacks its 5th book and has been rewritten as The Gatekeepers (Raven's Gate, Evil Star, Night Rise, Necropolis).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 8, 2009, 6:40pm
Sèrie: Pentagram
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The unfinished Pentagram/Power of Five series lacks its 5th book and has been rewritten as The Gatekeepers (Raven's Gate, Evil Star, Night Rise, Necropolis).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 8, 2009, 6:40pm

gener 1, 2009

Sèrie: Ike and Mem
S'ha afegit la sèrie Ike and Mem. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 1, 2009, 2:50pm
Sèrie: Ike and Mem
Ha afegit el nom de sèrie "Ike and Mem" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 1, 2009, 2:50pm

desembre 31, 2008

S'ha afegit la sèrie Mijn Woningen. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 31, 2008, 6:24pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mijn Woningen" (Neerlandès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 31, 2008, 6:24pm

desembre 23, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Lewis Carroll's Alice books & 1 annotated edition.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 23, 2008, 9:34pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Lewis Carroll's Alice books & 1 annotated edition.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 23, 2008, 9:34pm

desembre 3, 2008

Sèrie: Kaspar Snit
S'ha afegit la sèrie Kaspar Snit. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 3, 2008, 10:48pm
Sèrie: Kaspar Snit
Ha afegit el nom de sèrie "Kaspar Snit" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 3, 2008, 10:48pm

novembre 13, 2008

Sèrie: Water Lilies
S'ha afegit la sèrie Water Lilies. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 13, 2008, 9:21pm
Sèrie: Water Lilies
Ha afegit el nom de sèrie "Water Lilies" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 13, 2008, 9:21pm

novembre 9, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Young Robots and Androids was apparently never published.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 9, 2008, 11:54pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Young Robots and Androids was apparently never published.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 9, 2008, 11:54pm

octubre 23, 2008

S'ha afegit la sèrie Owlstone Crown. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 23, 2008, 7:25pm
S'ha afegit la sèrie The Contest Kid. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 23, 2008, 7:05pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Contest Kid" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 23, 2008, 7:05pm
S'ha afegit la sèrie Claudia - Wallace. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 23, 2008, 7:03pm
Ha afegit el nom de sèrie "Claudia - Wallace" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 23, 2008, 7:03pm

octubre 16, 2008

S'ha afegit la sèrie Campus Life 101. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 16, 2008, 10:16am
Ha afegit el nom de sèrie "Campus Life 101" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 16, 2008, 10:16am

octubre 14, 2008

Sèrie: Hydronauts
S'ha afegit la sèrie Hydronauts. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 14, 2008, 9:47am
Sèrie: Hydronauts
Ha afegit el nom de sèrie "Hydronauts" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 14, 2008, 9:47am

setembre 22, 2008

S'ha afegit la sèrie Antrisn Messenger. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 22, 2008, 9:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "Antrisn Messenger" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 22, 2008, 9:59pm
S'ha afegit la sèrie Antrian Messenger. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 22, 2008, 9:58pm
Ha afegit el nom de sèrie "Antrian Messenger" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 22, 2008, 9:58pm

setembre 15, 2008

S'ha afegit la sèrie Invitation to the Ark. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 15, 2008, 9:44pm
Ha afegit el nom de sèrie "Invitation to the Ark" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 15, 2008, 9:44pm
Sèrie: What Makes a
S'ha afegit la sèrie What Makes a. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 15, 2008, 5:47pm
Sèrie: What Makes a
Ha afegit el nom de sèrie "What Makes a" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 15, 2008, 5:47pm
S'ha afegit la sèrie What Makes it Work?. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 15, 2008, 5:46pm
Ha afegit el nom de sèrie "What Makes it Work?" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 15, 2008, 5:46pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Book 1: The Great McGoniggle's Gray Ghost ; Book 3: The Great McGoniggle Rides Shotgun
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 15, 2008, 5:44pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Book 1: The Great McGoniggle's Gray Ghost ; Book 3: The Great McGoniggle Rides Shotgun
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 15, 2008, 5:44pm
S'ha afegit la sèrie The Great McGoniggle. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 15, 2008, 5:43pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Great McGoniggle" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 15, 2008, 5:43pm
S'ha afegit la sèrie Inspector Tearle. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 15, 2008, 5:37pm
Ha afegit el nom de sèrie "Inspector Tearle" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 15, 2008, 5:37pm

setembre 12, 2008

S'ha afegit la sèrie Teelo's Adventures. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 12, 2008, 4:58pm
Ha afegit el nom de sèrie "Teelo's Adventures" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 12, 2008, 4:58pm
S'ha afegit la sèrie Tales of a Vet's Wife. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 12, 2008, 4:53pm
Ha afegit el nom de sèrie "Tales of a Vet's Wife" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 12, 2008, 4:53pm
Sèrie: Spacebread
S'ha afegit la sèrie Spacebread. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 12, 2008, 1:25pm
Sèrie: Spacebread
Ha afegit el nom de sèrie "Spacebread" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 12, 2008, 1:25pm

setembre 9, 2008

S'ha afegit la sèrie Margaret Tannant's Fairies. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 9, 2008, 5:37pm
Ha afegit el nom de sèrie "Margaret Tannant's Fairies" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 9, 2008, 5:37pm

setembre 1, 2008

Sèrie: Moth-Kin
S'ha afegit la sèrie Moth-Kin. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 1, 2008, 10:52pm
Sèrie: Moth-Kin
Ha afegit el nom de sèrie "Moth-Kin" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 1, 2008, 10:52pm
S'ha afegit la sèrie Partridge Family. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 1, 2008, 1:38pm
Ha afegit el nom de sèrie "Partridge Family" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 1, 2008, 1:38pm
S'ha afegit la sèrie If - Magazine. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 1, 2008, 1:37pm
Ha afegit el nom de sèrie "If - Magazine" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 1, 2008, 1:37pm
S'ha afegit la sèrie Fantastic - Magazine. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 1, 2008, 1:36pm
Ha afegit el nom de sèrie "Fantastic - Magazine" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 1, 2008, 1:36pm
S'ha afegit la sèrie Ann Cook's Robot. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 1, 2008, 1:21pm
Ha afegit el nom de sèrie "Ann Cook's Robot" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 1, 2008, 1:21pm
S'ha afegit la sèrie This Little Baby. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 1, 2008, 1:04pm
Ha afegit el nom de sèrie "This Little Baby" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 1, 2008, 1:04pm

agost 29, 2008

S'ha afegit la sèrie Computer Whiz Kids. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 29, 2008, 12:16am
Ha afegit el nom de sèrie "Computer Whiz Kids" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 29, 2008, 12:16am

agost 19, 2008

Sèrie: Outer Limits
S'ha afegit la sèrie Outer Limits. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 19, 2008, 3:57pm
Sèrie: Outer Limits
Ha afegit el nom de sèrie "Outer Limits" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 19, 2008, 3:57pm
S'ha afegit la sèrie The Trick Book. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 19, 2008, 12:04pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Trick Book" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 19, 2008, 12:04pm

agost 15, 2008

S'ha afegit la sèrie Rivets and Sprockets. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 15, 2008, 6:54pm
Ha afegit el nom de sèrie "Rivets and Sprockets" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 15, 2008, 6:54pm

agost 14, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
5th book in 2009 (Little Rabbit and The Meanest Mother on Earth)
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 14, 2008, 5:40pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
5th book in 2009 (Little Rabbit and The Meanest Mother on Earth)
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 14, 2008, 5:40pm
S'ha afegit la sèrie Captains Outrageous. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 14, 2008, 3:55pm
Ha afegit el nom de sèrie "Captains Outrageous" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 14, 2008, 3:55pm

agost 13, 2008

S'ha afegit la sèrie BB Bedside Books. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 13, 2008, 12:13pm
Ha afegit el nom de sèrie "BB Bedside Books" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 13, 2008, 12:13pm

agost 12, 2008

Sèrie: Boland
S'ha afegit la sèrie Boland. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 12, 2008, 7:04pm
Sèrie: Boland
Ha afegit el nom de sèrie "Boland" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 12, 2008, 7:04pm
Sèrie: Bill Badger
S'ha afegit la sèrie Bill Badger. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 12, 2008, 7:03pm
Sèrie: Bill Badger
Ha afegit el nom de sèrie "Bill Badger" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 12, 2008, 7:03pm

juliol 23, 2008

S'ha afegit la sèrie Fabulous Fantoras. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 23, 2008, 4:02pm
Ha afegit el nom de sèrie "Fabulous Fantoras" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 23, 2008, 4:02pm
S'ha afegit la sèrie Power of Four. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 23, 2008, 2:49pm
Ha afegit el nom de sèrie "Power of Four" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 23, 2008, 2:49pm
S'ha afegit la sèrie Darkweaver Legacy. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 23, 2008, 11:41am
Ha afegit el nom de sèrie "Darkweaver Legacy" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 23, 2008, 11:41am

juliol 19, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The 1980s publication of this series included a 2nd book by Jim Lawrence (The Cutlass Clue), making a quartet. The 1990s publication left out that book, making a trilogy.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 19, 2008, 2:15pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The 1980s publication of this series included a 2nd book by Jim Lawrence (The Cutlass Clue), making a quartet. The 1990s publication left out that book, making a trilogy.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 19, 2008, 2:15pm

juliol 18, 2008

Sèrie: Astrokids (3
S'ha afegit la sèrie Astrokids (3. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 18, 2008, 6:41pm
Sèrie: Astrokids (3
Ha afegit el nom de sèrie "Astrokids (3" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 18, 2008, 6:41pm
Sèrie: Shadowside
S'ha afegit la sèrie Shadowside. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 18, 2008, 5:09pm
Sèrie: Shadowside
Ha afegit el nom de sèrie "Shadowside" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 18, 2008, 5:09pm

juliol 14, 2008

S'ha afegit la sèrie Dragonspawn Cycle. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 14, 2008, 1:57pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dragonspawn Cycle" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 14, 2008, 1:57pm
S'ha afegit la sèrie DragonSpawn Cycle. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 14, 2008, 1:57pm
Ha afegit el nom de sèrie "DragonSpawn Cycle" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 14, 2008, 1:57pm
S'ha afegit la sèrie The Dragonspawn Cycle. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 14, 2008, 1:50pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Dragonspawn Cycle" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 14, 2008, 1:50pm

juny 25, 2008

Sèrie: Space Police
S'ha afegit la sèrie Space Police. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 25, 2008, 9:36pm
Sèrie: Space Police
Ha afegit el nom de sèrie "Space Police" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 25, 2008, 9:36pm
Sèrie: Luke Sutton
S'ha afegit la sèrie Luke Sutton. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 25, 2008, 9:30pm
Sèrie: Luke Sutton
Ha afegit el nom de sèrie "Luke Sutton" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 25, 2008, 9:30pm
Sèrie: Cimarron
S'ha afegit la sèrie Cimarron. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 25, 2008, 9:29pm
Sèrie: Cimarron
Ha afegit el nom de sèrie "Cimarron" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 25, 2008, 9:29pm
Sèrie: Changewinds
S'ha afegit la sèrie Changewinds. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 25, 2008, 11:13am
Sèrie: Changewinds
Ha afegit el nom de sèrie "Changewinds" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 25, 2008, 11:13am

juny 23, 2008

S'ha afegit la sèrie Encounter Near Venus. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 23, 2008, 9:38am
Ha afegit el nom de sèrie "Encounter Near Venus" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 23, 2008, 9:38am

juny 17, 2008

Sèrie: Trumpalar
S'ha afegit la sèrie Trumpalar. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 17, 2008, 10:54pm
Sèrie: Trumpalar
Ha afegit el nom de sèrie "Trumpalar" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 17, 2008, 10:54pm

juny 16, 2008

S'ha afegit la sèrie Warlock's Bar & Grille. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 16, 2008, 7:14pm
Ha afegit el nom de sèrie "Warlock's Bar & Grille" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 16, 2008, 7:14pm

maig 8, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Sequel: Flash Children in Winter (0340364629)
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 8, 2008, 3:59pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Sequel: Flash Children in Winter (0340364629)
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 8, 2008, 3:59pm
S'ha afegit la sèrie Flash Children. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 8, 2008, 3:56pm
Ha afegit el nom de sèrie "Flash Children" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 8, 2008, 3:56pm
S'ha afegit la sèrie Jug Valley Juniors. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 8, 2008, 12:53pm
Ha afegit el nom de sèrie "Jug Valley Juniors" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 8, 2008, 12:53pm
S'ha afegit la sèrie Anne Digby's British History. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 8, 2008, 12:52pm
Ha afegit el nom de sèrie "Anne Digby's British History" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 8, 2008, 12:52pm
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 8, 2008, 12:50pm
Ha afegit el nom de sèrie "Anne Digby's British Medical History" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 8, 2008, 12:50pm
S'ha afegit la sèrie Anne Digby Britain. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 8, 2008, 12:43pm
Ha afegit el nom de sèrie "Anne Digby Britain" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 8, 2008, 12:43pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Book 3: Three R Detectives and the Silly Postman Mystery
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 8, 2008, 11:47am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Book 3: Three R Detectives and the Silly Postman Mystery
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 8, 2008, 11:47am
S'ha afegit la sèrie Three R Detectives. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 8, 2008, 11:46am
Ha afegit el nom de sèrie "Three R Detectives" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 8, 2008, 11:46am

maig 6, 2008

Sèrie: Camp Trouble
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Sequel: The Night the Baby-Sitter Didn't Come
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 6, 2008, 2:24pm
Sèrie: Camp Trouble
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Sequel: The Night the Baby-Sitter Didn't Come
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 6, 2008, 2:24pm
Sèrie: Camp Trouble
S'ha afegit la sèrie Camp Trouble. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 6, 2008, 2:14pm
Sèrie: Camp Trouble
Ha afegit el nom de sèrie "Camp Trouble" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 6, 2008, 2:14pm
S'ha afegit la sèrie Family Picture. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 6, 2008, 2:12pm
Ha afegit el nom de sèrie "Family Picture" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 6, 2008, 2:12pm
S'ha afegit la sèrie Princess the Cat. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 6, 2008, 1:35pm
Ha afegit el nom de sèrie "Princess - Cat" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 6, 2008, 1:35pm
S'ha afegit la sèrie R, my name is Rosie. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 6, 2008, 9:40am
Ha afegit el nom de sèrie "R, my name is Rosie" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 6, 2008, 9:40am
S'ha afegit la sèrie Sheepfold Farm. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 6, 2008, 9:33am
Ha afegit el nom de sèrie "Sheepfold Farm" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 6, 2008, 9:33am

maig 2, 2008

S'ha afegit la sèrie The Chinese Daughter. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 2, 2008, 7:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Chinese Daughter" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 2, 2008, 7:59pm

abril 21, 2008

S'ha afegit la sèrie Magic vs. Machine. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 21, 2008, 4:25pm
Ha afegit el nom de sèrie "Magic vs. Machine" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 21, 2008, 4:25pm
S'ha afegit la sèrie Richard blade. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 21, 2008, 4:24pm
Ha afegit el nom de sèrie "Richard blade" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 21, 2008, 4:24pm
Sèrie: Star Drive
S'ha afegit la sèrie Star Drive. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 21, 2008, 4:23pm
Sèrie: Star Drive
Ha afegit el nom de sèrie "Star Drive" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 21, 2008, 4:23pm
S'ha afegit la sèrie Krieger der Drachenlanze. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 21, 2008, 3:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "Krieger der Drachenlanze" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 21, 2008, 3:59pm
S'ha afegit la sèrie Throne of Sherran. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 21, 2008, 3:50pm
Ha afegit el nom de sèrie "Throne of Sherran" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 21, 2008, 3:50pm
S'ha afegit la sèrie Seas of Kilmoyn. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 21, 2008, 2:41pm
Ha afegit el nom de sèrie "Seas of Kilmoyn" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 21, 2008, 2:41pm
Sèrie: Kilmoyn
S'ha afegit la sèrie Kilmoyn. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 21, 2008, 2:41pm
Sèrie: Kilmoyn
Ha afegit el nom de sèrie "Kilmoyn" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 21, 2008, 2:41pm

abril 15, 2008

Sèrie: Fat Glenda
S'ha afegit la sèrie Fat Glenda. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 15, 2008, 6:02pm
Sèrie: Fat Glenda
Ha afegit el nom de sèrie "Fat Glenda" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 15, 2008, 6:02pm

abril 10, 2008

S'ha afegit la sèrie Beatrice Bailey. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 10, 2008, 7:51pm
Ha afegit el nom de sèrie "Beatrice Bailey" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 10, 2008, 7:51pm
S'ha afegit la sèrie The Watchers of Space. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 10, 2008, 7:47pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Watchers of Space" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 10, 2008, 7:47pm
S'ha afegit la sèrie Burnish Me Bright. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 10, 2008, 7:43pm
Ha afegit el nom de sèrie "Burnish Me Bright" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 10, 2008, 7:43pm
Sèrie: Naturalist
S'ha afegit la sèrie Naturalist. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 10, 2008, 6:21pm
Sèrie: Naturalist
Ha afegit el nom de sèrie "Naturalist" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 10, 2008, 6:21pm
Sèrie: Extreme Zone
S'ha afegit la sèrie Extreme Zone. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 10, 2008, 5:16pm
Sèrie: Extreme Zone
Ha afegit el nom de sèrie "Extreme Zone" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 10, 2008, 5:16pm

abril 8, 2008

S'ha afegit la sèrie Earth Treasures (3. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2008, 6:00pm
Ha afegit el nom de sèrie "Earth Treasures (3" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 8, 2008, 6:00pm
S'ha afegit la sèrie Earth Treasures. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2008, 5:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "Earth Treasures" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 8, 2008, 5:59pm
Sèrie: Broken Sabre
S'ha afegit la sèrie Broken Sabre. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2008, 5:50pm
Sèrie: Broken Sabre
Ha afegit el nom de sèrie "Broken Sabre" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 8, 2008, 5:50pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Book 3: Chip Mitchell, the case of the chocolate-covered bugs
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2008, 5:20pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Book 3: Chip Mitchell, the case of the chocolate-covered bugs
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2008, 5:20pm
S'ha afegit la sèrie Chip Mitchell. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2008, 5:19pm
Ha afegit el nom de sèrie "Chip Mitchell" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 8, 2008, 5:19pm

abril 7, 2008

Sèrie: Winklesea
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Sequel: Whatever Happened in Winklesea?
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 7, 2008, 4:55pm
Sèrie: Winklesea
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Sequel: Whatever Happened in Winklesea?
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 7, 2008, 4:55pm
Sèrie: Winklesea
S'ha afegit la sèrie Winklesea. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 7, 2008, 4:53pm
Sèrie: Winklesea
Ha afegit el nom de sèrie "Winklesea" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 7, 2008, 4:53pm
S'ha afegit la sèrie PepperMint Gang. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 7, 2008, 2:43pm
Ha afegit el nom de sèrie "PepperMint Gang" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 7, 2008, 2:43pm
S'ha afegit la sèrie Peppermint Gang. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 7, 2008, 2:43pm
Ha afegit el nom de sèrie "Peppermint Gang" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 7, 2008, 2:43pm
Sèrie: Meg and Sue
S'ha afegit la sèrie Meg and Sue. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 7, 2008, 2:39pm
Sèrie: Meg and Sue
Ha afegit el nom de sèrie "Meg and Sue" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 7, 2008, 2:39pm
Sèrie: Last Legacy
S'ha afegit la sèrie Last Legacy. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 7, 2008, 2:38pm
Sèrie: Last Legacy
Ha afegit el nom de sèrie "Last Legacy" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 7, 2008, 2:38pm

abril 5, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This series is also known as Guardian of the Boards.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 5, 2008, 8:21pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This series is also known as Guardian of the Boards.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 5, 2008, 8:21pm

març 30, 2008

S'ha afegit la sèrie Unicorn's Secret (2a|1-2. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 30, 2008, 1:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "Unicorn's Secret (2a|1-2" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 30, 2008, 1:59pm

març 29, 2008

Sèrie: The Smiths
S'ha afegit la sèrie The Smiths. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 29, 2008, 4:22pm
Sèrie: The Smiths
Ha afegit el nom de sèrie "The Smiths" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 29, 2008, 4:22pm

març 26, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A rare book called Common Threads contains "The Thread that Binds the Bones" and many Chapel Hollow short stories.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 26, 2008, 2:01pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A rare book called Common Threads contains "The Thread that Binds the Bones" and many Chapel Hollow short stories.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 26, 2008, 2:01pm

març 20, 2008

Sèrie: Hermione
S'ha afegit la sèrie Hermione. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 20, 2008, 12:34pm
Sèrie: Hermione
Ha afegit el nom de sèrie "Hermione" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 20, 2008, 12:34pm

març 10, 2008

S'ha afegit la sèrie Double Diamond Dude Ranch. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 10, 2008, 3:46pm
Ha afegit el nom de sèrie "Double Diamond Dude Ranch" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 10, 2008, 3:46pm
Sèrie: Mr. Twink
S'ha afegit la sèrie Mr. Twink. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 10, 2008, 2:03pm
Sèrie: Mr. Twink
Ha afegit el nom de sèrie "Mr. Twink" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 10, 2008, 2:03pm

març 8, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This series is a rewritten version of the unfinished Pentagram/Power of Five series (The Devil's Doorbell, The Night of the Scorpion, The Silver Citadel, The Day of the Dragon).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 8, 2008, 10:29pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This series is a rewritten version of the unfinished Pentagram/Power of Five series (The Devil's Doorbell, The Night of the Scorpion, The Silver Citadel, The Day of the Dragon).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 8, 2008, 10:29pm
Sèrie: Bad Blood
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The 3rd book is Judgment Night (0425147282)
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 8, 2008, 4:24pm
Sèrie: Bad Blood
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The 3rd book is Judgment Night (0425147282)
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 8, 2008, 4:24pm

març 3, 2008

Sèrie: Jarrel
S'ha afegit la sèrie Jarrel. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 3, 2008, 2:43pm
Sèrie: Jarrel
Ha afegit el nom de sèrie "Jarrel" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 3, 2008, 2:43pm

febrer 25, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Also in series: Hawkeye Collins and Amy Adams in the Case of the Double Alibi and Other Mysteries (0330287737); The Imperfect Crime, Carnival Cowboy, 11 - The Mystery of the Haunted House
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 25, 2008, 11:39pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Also in series: Hawkeye Collins and Amy Adams in the Case of the Double Alibi and Other Mysteries (0330287737); The Imperfect Crime, Carnival Cowboy, 11 - The Mystery of the Haunted House
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 25, 2008, 11:39pm
Sèrie: Firebrats
S'ha afegit la sèrie Firebrats. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 25, 2008, 9:27pm
Sèrie: Firebrats
Ha afegit el nom de sèrie "Firebrats" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 25, 2008, 9:27pm
Sèrie: Ghostworld
S'ha afegit la sèrie Ghostworld. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 25, 2008, 9:24pm
Sèrie: Ghostworld
Ha afegit el nom de sèrie "Ghostworld" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 25, 2008, 9:24pm

febrer 24, 2008

S'ha afegit la sèrie Hawkeye Collins & Amy Adams. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 24, 2008, 8:53pm
Ha afegit el nom de sèrie "Hawkeye Collins & Amy Adams" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 24, 2008, 8:53pm
S'ha afegit la sèrie Wizardry [Diane Duane] (100|. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 24, 2008, 11:07am
Ha afegit el nom de sèrie "Wizardry [Diane Duane] (100|" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 24, 2008, 11:07am

febrer 11, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This series is about Victoria Nelson, private investigator.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 11, 2008, 4:30pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This series is about Victoria Nelson, private investigator.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 11, 2008, 4:30pm

febrer 6, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This Circle of Magic series about Randal, Lys, and Walter is not the same as Tamora Pierce's Circle of Magic series about Sandry, Tris, Daja, and Briar. Other names for this series include The Wizard's Apprentice, Tarnsberg, School of Wizardry, etc. Book 1: School of Wizardry Book 2: Tournament and Tower/Secret of the Tower Book 3: The City by the Sea/The Wizard's Statue Book 4: The Prince's Players/Danger in the Palace Book 5: The Prisoners of Bell Castle/The Wizard's Castle Book 6: The High King's Daughter Book 7: Mystery at Wizardry School Book 8: Voice of the Ice
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 6, 2008, 7:16pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This Circle of Magic series about Randal, Lys, and Walter is not the same as Tamora Pierce's Circle of Magic series about Sandry, Tris, Daja, and Briar. Other names for this series include The Wizard's Apprentice, Tarnsberg, School of Wizardry, etc. Book 1: School of Wizardry Book 2: Tournament and Tower/Secret of the Tower Book 3: The City by the Sea/The Wizard's Statue Book 4: The Prince's Players/Danger in the Palace Book 5: The Prisoners of Bell Castle/The Wizard's Castle Book 6: The High King's Daughter Book 7: Mystery at Wizardry School Book 8: Voice of the Ice
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 6, 2008, 7:16pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This Circle of Magic series about Sandry, Tris, Daja, and Briar is not the same as Debra Doyle & James D. MacDonald's Circle of Magic series about Randal, Lys, and Walter.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 6, 2008, 3:50pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This Circle of Magic series about Sandry, Tris, Daja, and Briar is not the same as Debra Doyle & James D. MacDonald's Circle of Magic series about Randal, Lys, and Walter.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 6, 2008, 3:50pm

febrer 4, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
http://www.readingwell.com/danny dunn.html
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 4, 2008, 1:23pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
http://www.readingwell.com/danny dunn.html
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 4, 2008, 1:23pm

gener 31, 2008

S'ha afegit la sèrie Aunt Morbelia. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 31, 2008, 5:09pm
Ha afegit el nom de sèrie "Aunt Morbelia" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 31, 2008, 5:09pm
Sèrie: Rosa - dog
S'ha afegit la sèrie Rosa - dog. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 31, 2008, 4:03pm
Sèrie: Rosa - dog
Ha afegit el nom de sèrie "Rosa - dog" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 31, 2008, 4:03pm
Sèrie: Rosa
S'ha afegit la sèrie Rosa. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 31, 2008, 4:00pm
Sèrie: Rosa
Ha afegit el nom de sèrie "Rosa" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 31, 2008, 4:00pm
S'ha afegit la sèrie Rosa - Lindgren. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 31, 2008, 3:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "Rosa - Lindgren" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 31, 2008, 3:59pm
Sèrie: Sparvel
S'ha afegit la sèrie Sparvel. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 31, 2008, 3:58pm
Sèrie: Sparvel
Ha afegit el nom de sèrie "Sparvel" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 31, 2008, 3:58pm
Sèrie: Jim Hedgehog
S'ha afegit la sèrie Jim Hedgehog. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 31, 2008, 3:41pm
Sèrie: Jim Hedgehog
Ha afegit el nom de sèrie "Jim Hedgehog" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 31, 2008, 3:41pm

gener 24, 2008

Sèrie: Clanbook
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
These are the clanbooks for Vampire: The Masquerade role-playing game.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 24, 2008, 5:25pm
Sèrie: Clanbook
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
These are the clanbooks for Vampire: The Masquerade role-playing game.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 24, 2008, 5:25pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
These are the graphic novels for Thieves' World.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 24, 2008, 5:15pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
These are the graphic novels for Thieves' World.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 24, 2008, 5:15pm

gener 21, 2008

S'ha afegit la sèrie Others - Bonanno. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 21, 2008, 5:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "Others - Bonanno" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 21, 2008, 5:59pm
S'ha afegit la sèrie Way People Live. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 21, 2008, 5:51pm
Ha afegit el nom de sèrie "Way People Live" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 21, 2008, 5:51pm
S'ha afegit la sèrie Unsolved History. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 21, 2008, 5:51pm
Ha afegit el nom de sèrie "Unsolved History" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 21, 2008, 5:51pm
S'ha afegit la sèrie Secrets of the Unexplained. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 21, 2008, 5:50pm
Ha afegit el nom de sèrie "Secrets of the Unexplained" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 21, 2008, 5:50pm
S'ha afegit la sèrie UFO Conspiracy - Bischoff. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 21, 2008, 5:23pm
Ha afegit el nom de sèrie "UFO Conspiracy - Bischoff" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 21, 2008, 5:23pm
S'ha afegit la sèrie Melvinge of the Megaverse. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 21, 2008, 5:16pm
Ha afegit el nom de sèrie "Melvinge of the Megaverse" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 21, 2008, 5:16pm
S'ha afegit la sèrie Desmond the Dog Detective. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 21, 2008, 2:19pm
Ha afegit el nom de sèrie "Desmond the Dog Detective" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 21, 2008, 2:19pm
Sèrie: Mind/Logran
S'ha afegit la sèrie Mind/Logran. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 21, 2008, 1:31pm
Sèrie: Mind/Logran
Ha afegit el nom de sèrie "Mind/Logran" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 21, 2008, 1:31pm
Sèrie: Bob Fulton
S'ha afegit la sèrie Bob Fulton. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 21, 2008, 1:29pm
Sèrie: Bob Fulton
Ha afegit el nom de sèrie "Bob Fulton" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 21, 2008, 1:29pm
S'ha afegit la sèrie Ellen - Gillian Avery. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 21, 2008, 1:18pm
Ha afegit el nom de sèrie "Ellen - Gillian Avery" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 21, 2008, 1:18pm
S'ha afegit la sèrie Time Travel Trio - DeAndrea. Mira més detalls.
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 21, 2008, 11:29am
Ha afegit el nom de sèrie "Time Travel Trio - DeAndrea" (Anglès).
Membre: infiniteletters | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 21, 2008, 11:29am