Historial d'edició global de les sèriesMembre bismarckfairy

maig 14, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 14, 10:24pm
Membre: bismarckfairy | maig 14, 10:23pm
Sèrie: Club DeSires
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 14, 10:22pm
Sèrie: Club DeSires
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 14, 10:22pm
Sèrie: Club DeSires
Membre: bismarckfairy | maig 14, 10:21pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: bismarckfairy | maig 14, 10:20pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: bismarckfairy | maig 14, 10:20pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: bismarckfairy | maig 14, 10:20pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: bismarckfairy | maig 14, 10:20pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: bismarckfairy | maig 14, 10:20pm
Membre: bismarckfairy | maig 14, 10:19pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 14, 10:15pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 14, 10:15pm
Membre: bismarckfairy | maig 14, 10:15pm
Membre: bismarckfairy | maig 14, 10:15pm
Membre: bismarckfairy | maig 14, 10:15pm
Membre: bismarckfairy | maig 14, 10:14pm
Membre: bismarckfairy | maig 14, 10:14pm
Membre: bismarckfairy | maig 14, 10:14pm

maig 13, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 13, 7:06pm
Membre: bismarckfairy | maig 13, 7:06pm
Membre: bismarckfairy | maig 13, 7:06pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 13, 7:03pm
Membre: bismarckfairy | maig 13, 7:03pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:46pm
Sèrie: Royal World
Ha afegit una relació entre sèries: Royals Saga conté la subsèrie Royal World.
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:39pm
Sèrie: Royals Saga
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:39pm
Sèrie: Royals Saga
Ha afegit l'obra Consume Me de Geneva Lee.
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:39pm
Sèrie: Royals Saga
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:38pm
Sèrie: Royals Saga
Ha afegit l'obra Claim Me de Geneva Lee.
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:38pm
Sèrie: Royals Saga
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:37pm
Sèrie: Royals Saga
Ha afegit l'obra Cross Me de Geneva Lee.
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:37pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Consume Me de Geneva Lee a "10."
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:33pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Cross Me de Geneva Lee a "8."
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:33pm
Sèrie: Royals Saga
Ha suprimit l'obra Consume Me de Geneva Lee.
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:33pm
Sèrie: Royals Saga
Ha suprimit l'obra Cross Me de Geneva Lee.
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:33pm
Sèrie: Royal World
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:33pm
Sèrie: Royal World
Ha afegit l'obra Consume Me de Geneva Lee.
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:33pm
Sèrie: Royal World
Ha afegit l'obra Cross Me de Geneva Lee.
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:32pm
Sèrie: Royal World
Ha afegit l'obra Claim Me de Geneva Lee.
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:32pm
Sèrie: Royal World
S'ha afegit la sèrie Royal World. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:32pm
Sèrie: Royal World
Ha afegit el nom de sèrie "Royal World" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | Implícit | maig 13, 6:32pm
Sèrie: Gilt
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Love-Vegas-Saga" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | Implícit | maig 13, 6:29pm
Sèrie: Gilt
Ha afegit el nom de sèrie "Love-Vegas-Saga" (Alemany).
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:29pm
Ha combinat la sèrie Love-Vegas-Saga amb la sèrie Gilt.
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:29pm
Sèrie: Gilt
Ha afegit el nom de sèrie "Love-Vegas-Saga" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:29pm
Sèrie: Royals Saga
Ha afegit l'obra Consume Me de Geneva Lee.
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:27pm
Sèrie: Royals Saga
Ha afegit l'obra Cross Me de Geneva Lee.
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:27pm
Ha afegit una relació entre sèries: Off the Subject no té relació amb Whitman University.
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:24pm
Ha afegit una relació entre sèries: Picturing Perfect no té relació amb Whitman University.
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:24pm
Ha afegit una relació entre sèries: Picturing Perfect no té relació amb Off the Subject.
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:24pm
Ha afegit una relació entre sèries: Good Girls Don't no té relació amb Picturing Perfect.
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:23pm
Ha afegit una relació entre sèries: Good Girls Don't no té relació amb Whitman University.
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:23pm
Ha afegit una relació entre sèries: Good Girls Don't no té relació amb Off the Subject.
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:23pm
Ha afegit el nom de sèrie "Girls in Love" (Alemany).
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:23pm
Sèrie: Crazy Good
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:17pm
Sèrie: Crazy Good
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:17pm
Sèrie: Crazy Good
Ha afegit l'obra Set in Stone de Rachel Robinson.
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:17pm
Sèrie: Crazy Good
Ha afegit l'obra Crazy Good de Rachel Robinson.
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:17pm
Sèrie: Crazy Good
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:16pm
Sèrie: Crazy Good
S'ha afegit la sèrie Crazy Good. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 13, 6:16pm
Sèrie: Crazy Good
Ha afegit el nom de sèrie "Crazy Good" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | Implícit | maig 13, 6:16pm

maig 10, 2022

Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 10, 7:43pm
Membre: bismarckfairy | maig 10, 7:43pm
Sèrie: Iron Orchids
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 10, 7:36pm
Sèrie: Iron Orchids
Ha afegit l'obra Stella, Until You de Danielle Norman.
Membre: bismarckfairy | maig 10, 7:36pm
Sèrie: Iron Orchids
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 10, 7:33pm
Sèrie: Iron Orchids
Membre: bismarckfairy | maig 10, 7:33pm

maig 8, 2022

Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 8, 4:15pm
Membre: bismarckfairy | maig 8, 4:15pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mate of Convenience (Mated Happily Ever After #3) de Jane Perky a "3."
Membre: bismarckfairy | maig 8, 4:05pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Dangerous Transaction (Mated Happily Ever After #2) de Jane Perky a "2."
Membre: bismarckfairy | maig 8, 4:05pm
Membre: bismarckfairy | maig 8, 4:05pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mated Happily Ever After" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | maig 8, 4:02pm
Membre: bismarckfairy | maig 8, 4:02pm
Ha afegit el nom de sèrie "Beasts of Iron Stone" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | maig 8, 4:01pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 8, 3:45pm
Membre: bismarckfairy | maig 8, 3:45pm
Membre: bismarckfairy | maig 8, 3:45pm
Membre: bismarckfairy | maig 8, 3:44pm
Membre: bismarckfairy | maig 8, 3:44pm
Membre: bismarckfairy | maig 8, 3:44pm
Membre: bismarckfairy | maig 8, 3:44pm
Sèrie: Wild Dragons
Membre: bismarckfairy | maig 8, 3:43pm
Sèrie: Wild Dragons
Membre: bismarckfairy | maig 8, 3:43pm

maig 7, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 7, 11:55am
Membre: bismarckfairy | maig 7, 11:55am
Membre: bismarckfairy | maig 7, 11:55am
Membre: bismarckfairy | maig 7, 11:54am
Membre: bismarckfairy | maig 7, 11:54am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 7, 11:35am
Membre: bismarckfairy | maig 7, 11:35am
Membre: bismarckfairy | maig 7, 11:35am
Membre: bismarckfairy | maig 7, 11:35am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Fate - Fire - Shifter - Dragon" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | Implícit | maig 7, 11:34am
Ha afegit el nom de sèrie "Fate ~ Fire ~ Shifter ~ Dragon" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | maig 7, 11:34am

maig 6, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de Cloaked de Laura Greenwood a "3."
Membre: bismarckfairy | maig 6, 9:59pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 9:59pm
Membre: bismarckfairy | maig 6, 9:58pm
Membre: bismarckfairy | maig 6, 9:58pm
Sèrie: Dawg Town
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 9:37pm
Sèrie: Dawg Town
Ha afegit l'obra Puppy Dawg (Dawg Town #10).
Membre: bismarckfairy | maig 6, 9:37pm
Sèrie: Dawg Town
Ha afegit l'obra Homecoming (Dawg Town #2).
Membre: bismarckfairy | maig 6, 9:37pm
Sèrie: Dawg Town
Membre: bismarckfairy | maig 6, 9:37pm
Sèrie: Dawg Town
Ha afegit l'obra Big Dawg (Dawg Town #9) de Celia Kyle.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 9:36pm
Sèrie: Dawg Town
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 9:36pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Dawg Town: Bad Dawg de Lena Austin a "4."
Membre: bismarckfairy | maig 6, 9:36pm
Sèrie: Casca
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 66 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 12:28pm
Sèrie: Casca
Ha afegit l'obra The Outlaw de Michael B. Goodwin.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 12:28pm
Sèrie: Casca
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 71 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 12:26pm
Sèrie: Casca
Ha afegit l'obra The Saracen de Tony Roberts.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 12:26pm
Sèrie: Casca
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 68 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 12:25pm
Sèrie: Casca
Ha afegit l'obra The Last Defender de Tony Roberts.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 12:25pm
Sèrie: Casca
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 66 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 12:20pm
Sèrie: Casca
Ha afegit l'obra The Commissar de Tony Roberts.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 12:20pm
Sèrie: Casca
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 40 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 12:19pm
Sèrie: Casca
Ha afegit l'obra The Cavalryman de Tony Roberts.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 12:19pm
Sèrie: Casca
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 67 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 12:19pm
Sèrie: Casca
Ha afegit l'obra The Avenger de Tony Roberts.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 12:19pm
Sèrie: Casca
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 66 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 12:14pm
Sèrie: Casca
Ha afegit l'obra Emperor's Mercenary de Tony Roberts.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 12:14pm
Sèrie: Casca
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 21 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 12:12pm
Sèrie: Casca
Ha afegit l'obra The Austrian de Tony Roberts.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 12:12pm
Sèrie: Casca
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 12:11pm
Sèrie: Casca
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 12:11pm
Sèrie: Casca
Ha afegit l'obra The Lombard de Tony Roberts.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 12:11pm
Sèrie: Casca
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 12:05pm
Sèrie: Casca
Ha afegit l'obra Casca Omnibus 4 de Barry Sadler.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 12:05pm
Sèrie: Casca
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 12:04pm
Sèrie: Casca
Ha afegit l'obra Casca Omnibus 3 de Barry Sadler.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 12:04pm
Sèrie: Casca
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 57 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 12:02pm
Sèrie: Casca
Ha afegit l'obra Casca Omnibus 2 de Barry Sadler.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 12:02pm
Sèrie: Wolf Clan
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 11:35am
Sèrie: Wolf Clan
Membre: bismarckfairy | maig 6, 11:35am
Sèrie: Hunted Mates
Membre: bismarckfairy | maig 6, 11:33am
Sèrie: Hunted Mates
S'ha afegit la sèrie Hunted Mates. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 11:33am
Sèrie: Hunted Mates
Ha afegit el nom de sèrie "Hunted Mates" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | Implícit | maig 6, 11:33am
Sèrie: Wolf Clan
Membre: bismarckfairy | maig 6, 11:30am
Suprimeix la sèrie.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 11:28am
Sèrie: Rebel Force
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 11:28am
Sèrie: Rebel Force
Membre: bismarckfairy | maig 6, 11:27am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 11:21am
Membre: bismarckfairy | maig 6, 11:21am
Ha afegit el nom de sèrie "Dragons in Exile" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | maig 6, 11:00am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 10:50am
Membre: bismarckfairy | maig 6, 10:50am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 10:21am
Ha afegit l'obra Down By Contact de Sloan Johnson.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 10:21am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 10:16am
Membre: bismarckfairy | maig 6, 10:16am
Membre: bismarckfairy | maig 6, 10:16am
Membre: bismarckfairy | maig 6, 10:16am
S'ha afegit la sèrie Southern Hearts Club. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 6, 10:16am
Ha afegit el nom de sèrie "Southern Hearts Club" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | Implícit | maig 6, 10:16am

maig 5, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de Rush Hour: An Erotic Adventure de Victoria Rush a "5."
Membre: bismarckfairy | maig 5, 9:42pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Nude Cruise: An Erotic Adventure de Victoria Rush a "4."
Membre: bismarckfairy | maig 5, 9:42pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Naked Yoga: An Erotic Adventure de Victoria Rush a "3."
Membre: bismarckfairy | maig 5, 9:42pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Dark Room: An Erotic Adventure de Victoria Rush a "2."
Membre: bismarckfairy | maig 5, 9:42pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Dinner Party: An Erotic Adventure de Victoria Rush a "1."
Membre: bismarckfairy | maig 5, 9:42pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 5, 9:42pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 5, 9:41pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Jade's Erotic Adventures (Lesbian Erotica)" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | Implícit | maig 5, 9:41pm
Ha afegit el nom de sèrie "Jade's Erotic Adventures" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | maig 5, 9:41pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 5, 9:41pm
Membre: bismarckfairy | maig 5, 9:41pm
S'ha canviar el grup de A Very Naughty Xmas de Olivia Cunning a "Collections and Selections."
Membre: bismarckfairy | Implícit | maig 5, 9:36pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: bismarckfairy | maig 5, 9:36pm
Membre: bismarckfairy | maig 5, 9:36pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 5, 9:00pm
Membre: bismarckfairy | maig 5, 9:00pm
Membre: bismarckfairy | maig 5, 9:00pm
Membre: bismarckfairy | maig 5, 9:00pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:50pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:46pm
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:46pm
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:46pm
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:46pm
Ha marcat la sèrie: Necessita ajuda
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:45pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:45pm
Ha afegit l'obra Rage Ryders MC de Liberty Parker.
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:40pm
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:39pm
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:39pm
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:39pm
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:39pm
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:38pm
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:38pm
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:38pm
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:38pm
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:38pm
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:38pm
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:37pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:37pm
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:37pm
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:37pm
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:36pm
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:36pm
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:36pm
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:36pm
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:36pm
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:36pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:35pm
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:35pm
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:35pm
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:35pm
Sèrie: Bittersweets
Ha afegit una relació entre sèries: Adrenaline no té relació amb Bittersweets.
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:30pm
Sèrie: Heal Me
Ha afegit una relació entre sèries: Adrenaline no té relació amb Heal Me.
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:30pm
Ha afegit una relació entre sèries: Adrenaline no té relació amb Fabulous Freebie Collection.
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:30pm
Ha afegit una relació entre sèries: Adrenaline no té relació amb Destination Weddings.
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:30pm
Ha afegit una relació entre sèries: Adrenaline no té relació amb The Quarterback's Heart.
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:30pm
Ha afegit una relació entre sèries: Adrenaline no té relació amb Dangerous Affairs.
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:30pm
Sèrie: Rulebreakers
Ha afegit una relació entre sèries: Adrenaline no té relació amb Rulebreakers.
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:30pm
Sèrie: Adrenaline
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:29pm
Sèrie: Adrenaline
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:29pm
Sèrie: Adrenaline
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:29pm
Sèrie: Adrenaline
Membre: bismarckfairy | maig 5, 8:29pm

maig 4, 2022

S'ha canviar el grup de All I Want for Christmas de Liliana Hart a "Collections and Selections."
Membre: bismarckfairy | Implícit | maig 4, 5:11pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: bismarckfairy | maig 4, 5:11pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 4, 5:10pm
Membre: bismarckfairy | maig 4, 5:10pm
Membre: bismarckfairy | maig 4, 5:10pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 4, 5:06pm
Membre: bismarckfairy | maig 4, 5:06pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 4, 5:04pm
Membre: bismarckfairy | maig 4, 5:04pm

maig 3, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de The Older Guy de Rachel Hawthorne a "6."
Membre: bismarckfairy | maig 3, 3:52pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Popular One de Elizabeth Skurnick a "5."
Membre: bismarckfairy | maig 3, 3:52pm
Ha canviat la cadena d'ordre de You're Dating Him? de A. Gersh a "4."
Membre: bismarckfairy | maig 3, 3:52pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Nick & the Nerd de Rachel Hawthorne a "3."
Membre: bismarckfairy | maig 3, 3:52pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Snag Him! de Gretchen Greene a "2."
Membre: bismarckfairy | maig 3, 3:52pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Nine-hour Date de Emma Henry a "1."
Membre: bismarckfairy | maig 3, 3:52pm
Sèrie: Marlowe
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 3, 3:45pm
Sèrie: Marlowe
Membre: bismarckfairy | maig 3, 3:45pm
Sèrie: Marlowe
Membre: bismarckfairy | maig 3, 3:45pm
Sèrie: Marlowe
Membre: bismarckfairy | maig 3, 3:44pm

maig 2, 2022

Membre: bismarckfairy | maig 2, 7:55pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Made to Order: A Small Town Kinky M/M Romance de Brigham Vaughn a "3."
Membre: bismarckfairy | maig 2, 7:54pm
Membre: bismarckfairy | maig 2, 7:54pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 2, 7:54pm
Membre: bismarckfairy | maig 2, 7:54pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 2, 7:54pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 2, 7:52pm
Membre: bismarckfairy | maig 2, 7:52pm
Membre: bismarckfairy | maig 2, 7:52pm
Membre: bismarckfairy | maig 2, 7:52pm
Membre: bismarckfairy | maig 2, 7:52pm
Membre: bismarckfairy | maig 2, 7:51pm
Membre: bismarckfairy | maig 2, 7:51pm
Membre: bismarckfairy | maig 2, 7:51pm
Membre: bismarckfairy | maig 2, 7:51pm
Membre: bismarckfairy | maig 2, 7:51pm
Membre: bismarckfairy | maig 2, 7:51pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 2, 7:51pm
Membre: bismarckfairy | maig 2, 7:42pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 2, 7:42pm
Membre: bismarckfairy | maig 2, 7:42pm
Membre: bismarckfairy | maig 2, 7:41pm

maig 1, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:39pm
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:39pm
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:39pm
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:39pm
Ha afegit l'obra Wrath de Ella James.
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:30pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:27pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Frontiers Saga" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | Implícit | maig 1, 9:23pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Frontiers Saga" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:23pm
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:22pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:22pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:21pm
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:21pm
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:21pm
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:21pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Frontiers Saga - Part 3: Fringe Worlds" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | Implícit | maig 1, 9:21pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:20pm
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:20pm
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:20pm
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:20pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:20pm
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:20pm
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:19pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Frontiers Saga: Fall of the Core" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | Implícit | maig 1, 9:19pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:18pm
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:18pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:18pm
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:18pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:17pm
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:17pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:16pm
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:16pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:14pm
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:14pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:11pm
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:11pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:11pm
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:11pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:10pm
Membre: bismarckfairy | maig 1, 9:10pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | maig 1, 6:56pm
Membre: bismarckfairy | maig 1, 6:56pm

abril 30, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 30, 10:08pm
Membre: bismarckfairy | abr. 30, 10:08pm
Ha combinat la sèrie Waking The Dragons amb la sèrie Waking the Dragons.
Membre: bismarckfairy | abr. 30, 8:41pm
Ha combinat la sèrie His Command [Scott] amb la sèrie His Command.
Membre: bismarckfairy | abr. 30, 8:41pm
Sèrie: His Command
S'ha canviar el grup de His Command: The Complete Series de Piper Scott a "Collections and Selections."
Membre: bismarckfairy | Implícit | abr. 30, 8:40pm
Sèrie: His Command
Agrupament de sèries editades.
Membre: bismarckfairy | abr. 30, 8:40pm
Sèrie: His Command
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 30, 8:40pm
Sèrie: His Command
Ha afegit l'obra Beg de Piper Scott.
Membre: bismarckfairy | abr. 30, 8:40pm
Sèrie: His Command
Ha afegit l'obra Obey de Piper Scott.
Membre: bismarckfairy | abr. 30, 8:40pm
Sèrie: His Command
Membre: bismarckfairy | abr. 30, 8:40pm
Sèrie: His Command
Ha afegit l'obra Stay (His Command, #3) de Piper Scott.
Membre: bismarckfairy | abr. 30, 8:40pm
Sèrie: Poison Apple
Ha afegit el nom de sèrie "Nuits blanches" (Francès).
Membre: bismarckfairy | abr. 30, 8:36pm
Sèrie: Poison Apple
Ha afegit el nom de sèrie "Noir poison" (Francès).
Membre: bismarckfairy | abr. 30, 8:36pm
Sèrie: Poison Apple
Suprimeix la sèrie.
Membre: bismarckfairy | abr. 30, 8:34pm
Sèrie: Poison Apple
Ha suprimit l'obra This Totally Bites! de Ruth Ames.
Membre: bismarckfairy | abr. 30, 8:34pm
Sèrie: Poison Apple
Ha suprimit l'obra Now You See Me... de Jane B. Mason.
Membre: bismarckfairy | abr. 30, 8:34pm
Sèrie: Poison Apple
Ha suprimit l'obra Miss Fortune de Brandi Dougherty.
Membre: bismarckfairy | abr. 30, 8:34pm
Sèrie: Poison Apple
Ha suprimit l'obra Midnight Howl de Clare Hutton.
Membre: bismarckfairy | abr. 30, 8:34pm
Sèrie: Poison Apple
Ha suprimit l'obra Her Evil Twin de Mimi McCoy.
Membre: bismarckfairy | abr. 30, 8:34pm
Sèrie: Poison Apple
Ha suprimit l'obra The Dead End de Mimi McCoy.
Membre: bismarckfairy | abr. 30, 8:34pm
Sèrie: Poison Apple
Membre: bismarckfairy | abr. 30, 8:34pm
Sèrie: Poison Apple
Ha suprimit l'obra At First Bite de Ruth Ames.
Membre: bismarckfairy | abr. 30, 8:34pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Forbidden Desires {Scott}" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | Implícit | abr. 30, 8:05pm
Ha afegit el nom de sèrie "Forbidden Desires {Scott/Kelly}" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | abr. 30, 8:05pm

abril 29, 2022

Sèrie: The Merman
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Mermen" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | Implícit | abr. 29, 6:01pm
Sèrie: The Merman
Ha afegit el nom de sèrie "The Merman" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | abr. 29, 6:01pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 29, 5:58pm
Membre: bismarckfairy | abr. 29, 5:58pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 29, 5:53pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 29, 5:53pm
Membre: bismarckfairy | abr. 29, 5:53pm
Membre: bismarckfairy | abr. 29, 5:53pm
Membre: bismarckfairy | abr. 29, 5:53pm
Membre: bismarckfairy | abr. 29, 5:53pm
Membre: bismarckfairy | abr. 29, 5:53pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Sixty Five Hours de N. R. Walker a "1."
Membre: bismarckfairy | abr. 29, 5:45pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 29, 5:45pm
Membre: bismarckfairy | abr. 29, 5:43pm
Membre: bismarckfairy | abr. 29, 5:40pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 29, 11:15am
Ha afegit l'obra Breathless de Elise Faber.
Membre: bismarckfairy | abr. 29, 11:15am
Ha afegit una relació entre sèries: Scoring no té relació amb Breakers Hockey.
Membre: bismarckfairy | abr. 29, 11:14am
Sèrie: Scoring
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 29, 11:14am
Ha afegit una relació entre sèries: Chicago Blaze no té relació amb Breakers Hockey.
Membre: bismarckfairy | abr. 29, 11:14am
Sèrie: Scoring
Ha afegit una relació entre sèries: Chicago Blaze no té relació amb Scoring.
Membre: bismarckfairy | abr. 29, 11:14am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 29, 11:13am
Membre: bismarckfairy | abr. 29, 11:13am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 29, 11:11am
Membre: bismarckfairy | abr. 29, 11:11am

abril 27, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 27, 5:21pm
Membre: bismarckfairy | abr. 27, 5:21pm
Ha afegit una relació entre sèries: Sidewinders: Generations no té relació amb Breakers Hockey.
Membre: bismarckfairy | abr. 27, 5:12pm
Sèrie: Scoring
Ha afegit una relació entre sèries: Sidewinders: Generations no té relació amb Scoring.
Membre: bismarckfairy | abr. 27, 5:12pm
Ha afegit una relació entre sèries: Sidewinders: Generations no té relació amb Harrisburg Railers.
Membre: bismarckfairy | abr. 27, 5:12pm
Ha afegit una relació entre sèries: Sidewinders: Generations no té relació amb Chicago Blaze.
Membre: bismarckfairy | abr. 27, 5:12pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 27, 5:11pm
Ha afegit una relació entre sèries: Fast Ice no té relació amb Sidewinders: Generations.
Membre: bismarckfairy | abr. 27, 5:11pm
Ha afegit una relació entre sèries: Fast Ice no té relació amb Harrisburg Railers.
Membre: bismarckfairy | abr. 27, 5:11pm
Sèrie: Fast Ice
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 27, 5:11pm
S'ha canviar el grup de Harrisburg Railers Volume 3 de R.J. Scott a "Collections and Selections."
Membre: bismarckfairy | Implícit | abr. 27, 5:10pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: bismarckfairy | abr. 27, 5:10pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 27, 5:10pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 27, 5:10pm
Ha afegit l'obra Rivals de R.J. Scott.
Membre: bismarckfairy | abr. 27, 5:10pm
Membre: bismarckfairy | abr. 27, 5:10pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 27, 5:08pm
Membre: bismarckfairy | abr. 27, 5:08pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 27, 5:07pm
Membre: bismarckfairy | abr. 27, 5:07pm

abril 25, 2022

Suprimeix la sèrie.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 9:12pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Extreme Heat Warning de Vicki Graybosch a "2."
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 9:12pm
Ha suprimit l'obra Extreme Heat Warning de Vicki Graybosch.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 9:12pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:55pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:55pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Texan (Warriors Series Shorts Book 5) de Ty Patterson a "4."
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:55pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Man From Congo (Warriors Series Shorts Book 4) de Ty Patterson a "3."
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:55pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:55pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:55pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:55pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Warriors Series of Crime Action Thrillers" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | Implícit | abr. 25, 8:51pm
Ha afegit el nom de sèrie "Warriors Series Shorts" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:51pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:49pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:49pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:48pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:48pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:48pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:48pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:48pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:48pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:48pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:48pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:47pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:47pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:47pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:47pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:47pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:47pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:47pm
Ha suprimit l'obra Death Club (Warriors #9) de Ty Patterson.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:47pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:46pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:46pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:46pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:46pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:46pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:46pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:45pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:45pm
Ha afegit l'obra The Warrior de Ty Patterson.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:45pm
Ha suprimit l'obra The Warrior de Ty Patterson.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:45pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:43pm
Ha afegit l'obra Flay (Warriors #5) de Ty Patterson.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:43pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:18pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:18pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:17pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:17pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:17pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:17pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:17pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 8:16pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 7:45pm
Ha afegit una relació entre sèries: Grimalkin Academy conté la subsèrie Grimalkin Academy: Kittens.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 7:44pm
Ha afegit una relació entre sèries: Grimalkin Academy conté la subsèrie Grimalkin Academy: Catacombs.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 7:44pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 7:44pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 7:44pm
Ha afegit l'obra Catching a Vampire de Laura Greenwood.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 7:43pm
S'ha afegit la sèrie Grimalkin Academy. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 7:43pm
Ha afegit el nom de sèrie "Grimalkin Academy" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | Implícit | abr. 25, 7:43pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 7:32pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 7:32pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 7:32pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 7:31pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 7:31pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 7:31pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 7:29pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 7:29pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 7:27pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 7:26pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 7:25pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 7:25pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 7:24pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 7:23pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 7:23pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 7:22pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 7:22pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 7:17pm
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 7:17pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Hugh's New Dude de Kris Ripper a "1.7."
Membre: bismarckfairy | abr. 25, 7:15pm

abril 24, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 8:14pm
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 8:14pm
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 8:13pm
Sèrie: Vale Valley
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 8:13pm
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 8:12pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 8:12pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Hoarding His Omega: An Autumn Romance de Trisha Linde a "5."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 8:11pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 8:11pm
Ha combinat la sèrie Vale Valley Autumn amb la sèrie Vale Valley Season 5.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 8:10pm
Ha afegit el nom de sèrie "Vale Valley Autumn" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 8:10pm
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 8:10pm
Ha combinat la sèrie Vale Valley Solstice amb la sèrie Vale Valley Season 5.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 8:10pm
Ha afegit el nom de sèrie "Vale Valley Solstice" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 8:10pm
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 8:09pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 8:09pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 8:09pm
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 8:09pm
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 8:09pm
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 8:08pm
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 8:08pm
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 8:08pm
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 8:08pm
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 8:07pm
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 8:07pm
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:37pm
S'ha afegit la sèrie Vale Valley Season 5. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:37pm
Ha afegit el nom de sèrie "Vale Valley Season 5" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | Implícit | abr. 24, 12:37pm
Sèrie: Vale Valley
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 66 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:34pm
Sèrie: Vale Valley
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:34pm
Sèrie: Vale Valley
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:34pm
Sèrie: Vale Valley
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:33pm
Sèrie: Vale Valley
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:33pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:33pm
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:33pm
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:33pm
Sèrie: Vale Valley
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 41 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:32pm
Sèrie: Vale Valley
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:32pm
Sèrie: Vale Valley
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 39 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:29pm
Sèrie: Vale Valley
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:29pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:28pm
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:28pm
Sèrie: Vale Valley
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 58 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:25pm
Sèrie: Vale Valley
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:25pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:25pm
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:25pm
Sèrie: Unexpected
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:23pm
Sèrie: Unexpected
Ha afegit l'obra Unexpected Alpha de Chris McHart.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:23pm
Sèrie: Unexpected
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:20pm
Sèrie: Unexpected
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:20pm
Sèrie: Unexpected
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:17pm
Sèrie: Unexpected
Ha afegit l'obra Unexpected Powers de Chris McHart.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:17pm
Sèrie: Vale Valley
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 59 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:11pm
Sèrie: Vale Valley
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:11pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:11pm
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:11pm
Sèrie: Vale Valley
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 50 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:09pm
Sèrie: Vale Valley
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:09pm
Ha afegit una relació entre sèries: Vale Valley no té relació amb Liebe in Vale Valley.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:09pm
Sèrie: Vale Valley
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 50 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:09pm
Sèrie: Vale Valley
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:09pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Unexpected Demon (Unexpected Series Book 2) de Layla Stone a "2."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:07pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Unexpected Hostage (Unexpected Series Book #1) de Layla Stone a "1."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:07pm
Sèrie: Unexpected
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:07pm
Sèrie: Unexpected
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:07pm
Sèrie: Unexpected
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:07pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:07pm
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:07pm
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:07pm
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:06pm
Ha afegit l'obra Unexpected Prize de Layla Stone.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:06pm
S'ha afegit la sèrie Unexpected{Stone}. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:06pm
Ha afegit el nom de sèrie "Unexpected{Stone}" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | Implícit | abr. 24, 12:06pm
Sèrie: Unexpected
Ha suprimit l'obra Unexpected Prize de Layla Stone.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:06pm
Sèrie: Unexpected
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:03pm
Sèrie: Unexpected
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 12:02pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:57am
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:57am
Sèrie: Vale Valley
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 34 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:56am
Sèrie: Vale Valley
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:56am
Sèrie: Vale Valley
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 55 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:56am
Sèrie: Vale Valley
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:56am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:55am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:55am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:54am
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:53am
Suprimeix la sèrie.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:49am
Sèrie: Vale Valley
Suprimeix la sèrie.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:48am
Sèrie: Vale Valley
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 47 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:48am
Sèrie: Vale Valley
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:48am
Sèrie: Vale Valley
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 53 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:46am
Sèrie: Vale Valley
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:46am
Ha canviat la cadena d'ordre de His Feisty Omega: A Vale Valley Autumn Romance de Skyler Snow a "5.06."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:45am
Ha canviat la cadena d'ordre de Hoarding His Omega: An Autumn Romance de Trisha Linde a "5.05."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:45am
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:45am
Ha canviat la cadena d'ordre de What Haunts the Heart (Vale Valley Season 5 #3) de Kiska Gray a "5.03."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:45am
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:45am
Ha canviat la cadena d'ordre de Beary Merry Christmas (Vale Valley Season 5 #9) de Colbie Dunbar a "5.09."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:45am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Scent of Christmas (Vale Valley Season Four #8) de Leyla Hunt a "4.08."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:45am
Ha canviat la cadena d'ordre de Omega's Winter Nights (Vale Valley Season Four #7) de Summer Chase a "4.07."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:45am
Ha canviat la cadena d'ordre de Miracle on Shifter Street (Vale Valley Season Four #6) de Braylon Black a "4.06."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:45am
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:45am
Ha canviat la cadena d'ordre de If I Fall (Vale Valley, Season 4 #4) de Meg Embry a "4.04."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:45am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Raven God's Gift (Vale Valley Season 4 #3) de E. E. Silver a "4.03."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:45am
Ha canviat la cadena d'ordre de Operation Christmas Miracle (Vale Valley Season Four #2) de Kiska Gray a "4.02."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:45am
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:45am
Ha canviat la cadena d'ordre de Omega, Deer (Vale Valley, Season 3 #9) de Lorelei M. Hart a "3.09."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:45am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Omega Mix-up (Vale Valley, Season 3 #8) de Trisha Linde a "3.08."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:45am
Ha canviat la cadena d'ordre de One More Than Planned (Vale Valley, Season 3 #7) de Chris McHart a "3.07."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:45am
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:45am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Cat and the Hound (Vale Valley, Season 3 #4) de Jena Wade a "3.04."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:45am
Ha canviat la cadena d'ordre de A Swan's Love Song (Vale Valley, Season 3 #3) de M. M. Wilde a "3.03."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:45am
Ha canviat la cadena d'ordre de Omega & the Beast (Vale Valley, Season 3 #1) de Lorelei M. Hart a "3.01."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:45am
Ha canviat la cadena d'ordre de Omega, je t'aime de Summer Chase a "2.09."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:45am
Ha canviat la cadena d'ordre de A Hatchling for Valentine's de M. M. Wilde a "2.08."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:45am
Ha canviat la cadena d'ordre de Cupid Must Be Crazy de Xander Collins a "2.07."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:45am
Ha canviat la cadena d'ordre de Omega's Surrender de Aria Grace a "2.06."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:45am
Ha canviat la cadena d'ordre de Love Takes Flight de Leyla Hunt a "2.05."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:45am
Ha canviat la cadena d'ordre de Picture Purrfect de Jena Wade a "2.04."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:45am
Ha canviat la cadena d'ordre de Waiting in the Wings de Coyote Starr a "2.03."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:45am
Ha canviat la cadena d'ordre de Their Koala Omega de Lorelei M. Hart a "2.02."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:45am
Ha canviat la cadena d'ordre de That Magical Moment: A Valentine Romance de Connor Crowe a "2.01."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:45am
Sèrie: Vale Valley
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:45am
Ha canviat la cadena d'ordre de Omega, It's Cold Outside (Vale Valley Season One, #9) de Coyote Starr a "1.09."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:43am
Ha canviat la cadena d'ordre de Breakable Faith (Vale Valley Season One, #8) de Michael Mandrake a "1.08."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:43am
Ha canviat la cadena d'ordre de A Holiday Magic Mixup (Vale Valley Season One, #7) de Quinn Michaels a "1.07."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:43am
Ha canviat la cadena d'ordre de His Christmas Lullaby (Vale Valley Season One, #6) de Leyla Hunt a "1.06."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:43am
Ha canviat la cadena d'ordre de Five Gold Rings (Vale Valley Season One, #5) de Xander Collins a "1.05."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:43am
Ha canviat la cadena d'ordre de A Swan for Christmas (Vale Valley Season One, #4) de M. M. Wilde a "1.04."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:43am
Ha canviat la cadena d'ordre de Three Roses: A Winter Romance de Alice Shaw a "1.03."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:43am
Ha canviat la cadena d'ordre de Twice as Joyful (Vale Valley Season One, #2) de Lorelei M. Hart a "1.02."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:43am
Ha canviat la cadena d'ordre de Mated Under The Mistletoe: A Winter Romance de Connor Crowe a "1.01."
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:43am
Sèrie: Vale Valley
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:43am
Ha afegit una relació entre sèries: Vale Valley conté la subsèrie Vale Valley Solstice.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:42am
Ha afegit una relació entre sèries: Vale Valley conté la subsèrie Vale Valley Autumn.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:42am
Ha afegit una relació entre sèries: Vale Valley conté la subsèrie Vale Valley Holiday (Season Four).
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:42am
Ha afegit una relació entre sèries: Vale Valley conté la subsèrie Vale Valley Valentine Romance.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:42am
Ha afegit una relació entre sèries: Vale Valley conté la subsèrie Vale Valley Summer.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:42am
Ha afegit una relació entre sèries: Vale Valley conté la subsèrie Vale Valley Winter.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:42am
Sèrie: Vale Valley
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 52 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:40am
Sèrie: Vale Valley
Membre: bismarckfairy | abr. 24, 11:40am

abril 22, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de Three Chords of Chaos de James Chambers a "2."
Membre: bismarckfairy | abr. 22, 8:51pm
Ha suprimit l'obra Three Chords of Chaos de James Chambers.
Membre: bismarckfairy | abr. 22, 8:51pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 22, 8:50pm
Membre: bismarckfairy | abr. 22, 8:50pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 22, 12:10pm
Ha afegit l'obra Extra Witchy de Ann Aguirre.
Membre: bismarckfairy | abr. 22, 12:10pm

abril 20, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 20, 10:51am
Ha afegit l'obra Hunter de Mandy Harbin.
Membre: bismarckfairy | abr. 20, 10:51am
Ha afegit l'obra Blade de Mandy Harbin.
Membre: bismarckfairy | abr. 20, 10:51am
Ha afegit l'obra Axle de Mandy Harbin.
Membre: bismarckfairy | abr. 20, 10:51am
Ha afegit l'obra Shelby de Mandy Harbin.
Membre: bismarckfairy | abr. 20, 10:51am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Bang Shift" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | Implícit | abr. 20, 10:49am
Ha afegit el nom de sèrie "The Bang Shift" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | abr. 20, 10:49am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 20, 10:48am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 20, 10:48am
Ha afegit l'obra Roc de Mandy Harbin.
Membre: bismarckfairy | abr. 20, 10:48am
Sèrie: Mob Boss
Membre: bismarckfairy | abr. 20, 10:47am

abril 19, 2022

Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:10pm
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:10pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:09pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:09pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 21 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:08pm
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:08pm
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:08pm
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:08pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:06pm
S'ha canviar el grup de Brie's Submission (Brie's Submission, #1-3) de Red Phoenix a "Collections and Selections."
Membre: bismarckfairy | Implícit | abr. 19, 8:06pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:06pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:04pm
Ha afegit l'obra Bryck de Lynn Hagen.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:04pm
Ha afegit l'obra Jericho's Way de Lynn Hagen.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:04pm
Ha afegit l'obra Needed de Lynn Hagen.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:04pm
Ha afegit l'obra Wanted de Lynn Hagen.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:03pm
Ha afegit l'obra Hunted de Lynn Hagen.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:03pm
Ha afegit l'obra Unraveled Heart de Lynn Hagen.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:03pm
Ha afegit l'obra Holding Tight de Lynn Hagen.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:03pm
Ha afegit l'obra Rough Ride de Lynn Hagen.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:03pm
Ha afegit l'obra Keeping Khaos de Lynn Hagen.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:03pm
Ha afegit l'obra Dorm de Lynn Hagen.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:03pm
Ha afegit l'obra Jaxxon de Lynn Hagen.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:03pm
Ha afegit l'obra Alpha Bourne de Lynn Hagen.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:03pm
Ha afegit l'obra Tasting the Forbidden de Lynn Hagen.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:03pm
Ha afegit l'obra Wayland de Lynn Hagen.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:02pm
Ha afegit l'obra Rogue Operative de Lynn Hagen.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:02pm
Ha afegit l'obra Einarr de Lynn Hagen.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:02pm
Ha afegit l'obra Cowboy Love de Lynn Hagen.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:02pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:01pm
Ha afegit l'obra The Rest of Forever de Lynn Hagen.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:01pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 24 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:00pm
Ha afegit l'obra Mine to Protect de Lynn Hagen.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:00pm
Ha afegit l'obra Shades of Steele de Lynn Hagen.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 8:00pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 7:59pm
Ha afegit l'obra Mine to Protect de Lynn Hagen.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 7:59pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 21 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 7:57pm
Ha afegit l'obra Meet Me at Sunrise de Lynn Hagen.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 7:57pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 21 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 7:56pm
Ha afegit l'obra His Crazy Little Vamp de Lynn Hagen.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 7:56pm
Ha afegit l'obra Hard to Resist de Lynn Hagen.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 7:56pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 7:55pm
Ha afegit l'obra Center of Gravity de Lynn Hagen.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 7:54pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 7:53pm
Ha afegit l'obra Bound by Fate de Lynn Hagen.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 7:53pm
Ha afegit l'obra Breaking the Rules de Lynn Hagen.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 7:53pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 7:52pm
Ha afegit l'obra Better than Perfect de Lynn Hagen.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 7:52pm
Ha afegit l'obra Bargaining for Benny de Lynn Hagen.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 7:52pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Finding Their Forevers (Away From Keyboard #6.5) de Patricia D. Eddy a "6.5."
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 7:47pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Right Move a "6."
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 7:34pm
Ha suprimit l'obra The Right Move.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 7:34pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Right Move a "6."
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 7:34pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 7:34pm
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 7:34pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:42am
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:42am
Ha canviat la cadena d'ordre de Escape to Dragon Island Complete Collection de Rinelle Grey a "1-4."
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:42am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:42am
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:42am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:41am
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:41am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:41am
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:41am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:40am
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:40am
Ha afegit una relació entre sèries: Return of the Dragons [Grey] conté la subsèrie Escape to Dragon Island.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:40am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:40am
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:40am
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:39am
Ha afegit l'obra Dragon Tides de Rinelle Grey.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:38am
Ha afegit una relació entre sèries: Return of the Dragons [Grey] conté la subsèrie Dragon Shores.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:36am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:36am
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:36am
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:35am
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:35am
S'ha afegit la sèrie Dragon Shores. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:35am
Ha afegit el nom de sèrie "Dragon Shores" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | Implícit | abr. 19, 11:35am
Ha afegit una relació entre sèries: Return of the Dragons [Grey] conté la subsèrie Dragon Breeze.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:32am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:31am
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:31am
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:31am
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:30am
S'ha afegit la sèrie Dragon Breeze. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:30am
Ha afegit el nom de sèrie "Dragon Breeze" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | Implícit | abr. 19, 11:30am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:29am
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:29am
Ha canviat la cadena d'ordre de Rebel Dragon Shifter de Rinelle Grey a "4."
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:26am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:26am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:11am
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:11am
Ha canviat la cadena d'ordre de Dragons Like It Hot (Anthology, 11-in-1) de Harmony Raines a ""Bringing Christmas to the Dragons" aka "Dreaming of the Dragon Shifter"."
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:09am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:09am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:08am
Sèrie: Dragon Ruins
Ha afegit una relació entre sèries: Return of the Dragons [Grey] conté la subsèrie Dragon Ruins.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:07am
Relació entre sèries suprimida: Dragon Ruins conté la subsèrie Return of the Dragons [Grey].
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:07am
Ha afegit una relació entre sèries: Return of the Dragons [Grey] conté la subsèrie Dragon Echoes.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:06am
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:06am
Ha afegit una relació entre sèries: Dragon Ruins conté la subsèrie Return of the Dragons [Grey].
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 11:02am
Sèrie: Dragon Ruins
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 10:57am
Sèrie: Dragon Ruins
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 10:57am
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 10:54am
Ha afegit l'obra Lone Dragon Shifter de Rinelle Grey.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 10:54am
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 10:53am
Ha afegit l'obra Rebel Dragon Shifter de Rinelle Grey.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 10:53am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 10:52am
Membre: bismarckfairy | abr. 19, 10:52am

abril 18, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 18, 8:12pm
Membre: bismarckfairy | abr. 18, 8:11pm
Ha afegit l'obra Courtyard Omega de Aria Grace.
Membre: bismarckfairy | abr. 18, 8:11pm
Membre: bismarckfairy | abr. 18, 8:11pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 18, 7:47pm
Membre: bismarckfairy | abr. 18, 7:47pm
Membre: bismarckfairy | abr. 18, 7:47pm
Membre: bismarckfairy | abr. 18, 7:47pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blood (Scales 'N' Spells, #3) de AJ Sherwood a "3."
Membre: bismarckfairy | abr. 18, 6:46pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Wish (Scales 'N' Spells #2.5) de AJ Sherwood a "2.5."
Membre: bismarckfairy | abr. 18, 6:46pm
Membre: bismarckfairy | abr. 18, 6:46pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 18, 6:46pm
Membre: bismarckfairy | abr. 18, 6:46pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 18, 6:44pm
Membre: bismarckfairy | abr. 18, 6:44pm
Membre: bismarckfairy | abr. 18, 9:44am

abril 16, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:50pm
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:50pm
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:50pm
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:50pm
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:50pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Men of Fire Beach Romantic Suspense" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | Implícit | abr. 16, 12:49pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Men of Fire Beach" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:49pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:40pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:40pm
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:40pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Ruthless Control de L.V. Lane a "7."
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:15pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Absolute Control de L.V. Lane a "6."
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:15pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:15pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Deviant Games de L.V. Lane a "8."
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:13pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Deviant Betrayal de L.V. Lane a "5."
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:13pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Deviant Evolution de L.V. Lane a "4."
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:13pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Complete Control de L.V. Lane a "2."
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:13pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Awakening: A Dark Paranormal Cinderella Retelling de L.V. Lane a "1."
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:13pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:13pm
Ha afegit l'obra Deviant Control de L.V. Lane.
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:12pm
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:11pm
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:11pm
Ha afegit l'obra Deviant Games de L.V. Lane.
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:10pm
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:09pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Claimed By Three: A Dark Protectors Fantasy Romance de L.V. Lane a "Book 9."
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:07pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Centaur in My Forest de L.V. Lane a "Book 8."
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:07pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Rapture: A Dark Fairy Vampire Romance de L.V. Lane a "Book 7."
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:07pm
Sèrie: Coveted Prey
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:07pm
Sèrie: Coveted Prey
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:07pm
Sèrie: Coveted Prey
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:06pm
Sèrie: Coveted Prey
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:06pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Prey: A Fantasy Shifter Romance de L.V. Lane a "Book 1."
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:06pm
Sèrie: Coveted Prey
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:06pm
Sèrie: Coveted Prey
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 12:06pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 11:52am
Ha afegit l'obra Stop Kidding Around de Macy Blake.
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 11:52am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 11:42am
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 11:42am
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 11:41am
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 11:41am
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 11:41am
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 11:41am
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 11:40am
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 11:37am
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 11:37am
Ha afegit l'obra Prowlers & Growlers de Gina Kincade.
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 11:35am
Ha canviat la cadena d'ordre de Fire Brand de Kristen Strassel a "3."
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 11:24am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 11:22am
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 11:22am
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 11:22am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 11:21am
Membre: bismarckfairy | abr. 16, 11:21am

abril 15, 2022

Membre: bismarckfairy | Implícit | abr. 15, 8:16pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 8:16pm
Sèrie: Nine Tails
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 8:06pm
Sèrie: Nine Tails
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 8:06pm
Sèrie: Nine Tails
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 8:06pm
Sèrie: Nine Tails
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 8:05pm
Sèrie: Nine Tails
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 8:05pm
Sèrie: Nine Tails
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 8:05pm
Sèrie: Nine Tails
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 8:05pm
Sèrie: Nine Tails
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 8:05pm
Sèrie: Nine Tails
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 8:04pm
Sèrie: Nine Tails
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 8:03pm
Sèrie: Nine Tails
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 8:03pm
Sèrie: Nine Tails
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 8:03pm
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 8:01pm
Ha afegit l'obra Thawing Frost de J.L. Weil.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 8:01pm
Ha afegit l'obra Taming Fire de J.L. Weil.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 8:01pm
Ha afegit una relació entre sèries: Beauty Never Dies Chronicles no té relació amb The Interdimensional Saga.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:59pm
Ha afegit una relació entre sèries: Beauty Never Dies Chronicles no té relació amb The Transhuman Chronicles.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:59pm
Sèrie: Life First
Ha afegit una relació entre sèries: Beauty Never Dies Chronicles no té relació amb Life First.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:58pm
Sèrie: Foreverland
Ha afegit una relació entre sèries: Beauty Never Dies Chronicles no té relació amb Foreverland.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:58pm
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:58pm
Membre: bismarckfairy | Implícit | abr. 15, 7:56pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:56pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:56pm
Ha afegit una relació entre sèries: Life First no té relació amb The Interdimensional Saga.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:50pm
Ha afegit una relació entre sèries: Life First no té relació amb The Transhuman Chronicles.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:50pm
Sèrie: Foreverland
Ha afegit una relació entre sèries: Life First no té relació amb Foreverland.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:50pm
Sèrie: Life First
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:50pm
Sèrie: Life First
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:50pm
Sèrie: Life First
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:49pm
Ha afegit una relació entre sèries: The Transhuman Chronicles no té relació amb The Interdimensional Saga.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:49pm
Sèrie: Foreverland
Ha afegit una relació entre sèries: The Transhuman Chronicles no té relació amb Foreverland.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:49pm
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:48pm
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:48pm
Sèrie: Foreverland
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:46pm
Ha afegit una relació entre sèries: Whisper Cove no té relació amb Black Mountain Pack.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:42pm
Ha afegit una relació entre sèries: Whisper Cove no té relació amb The Dragon Ruby.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:42pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Dragon Ruby" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | Implícit | abr. 15, 7:40pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Dragon Ruby" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:40pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:40pm
Ha afegit l'obra Warrick's Hope de Leilani Love.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:40pm
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:40pm
Sèrie: Manhunt
Ha afegit una relació entre sèries: Shadows of Justice no té relació amb Manhunt.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:38pm
Ha afegit una relació entre sèries: Shadows of Justice no té relació amb RC Investigations.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:38pm
Ha afegit una relació entre sèries: Shadows of Justice no té relació amb Skullduggery Inn.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:38pm
Sèrie: Shadow Ops
Ha afegit una relació entre sèries: Shadows of Justice no té relació amb Shadow Ops.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:37pm
Ha afegit una relació entre sèries: Shadows of Justice no té relació amb Jackie Mercer.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:36pm
S'ha canviar el grup de At Risk aka Love is Murder (Short Story Anthology 29-in-1) de Sandra Brown a "Collections and Selections."
Membre: bismarckfairy | Implícit | abr. 15, 7:36pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:36pm
Ha afegit una relació entre sèries: Shadow Quest no té relació amb Shadows of Justice.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:36pm
Ha afegit una relació entre sèries: Shadow Quest no té relació amb Black Mountain Pack.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:35pm
Sèrie: Whisper Cove
Ha afegit una relació entre sèries: Shadow Quest no té relació amb Whisper Cove.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:35pm
Ha afegit una relació entre sèries: Shadow Quest no té relació amb The Dragon Ruby.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:35pm
Ha afegit l'obra Shadows and Stars de Becca Fanning.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:34pm
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:33pm
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:31pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:31pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:28pm
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:28pm
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:28pm
Sèrie: Grazi Kelly
Ha afegit una relació entre sèries: Shenanigans no té relació amb Grazi Kelly.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:26pm
Ha afegit una relació entre sèries: Shenanigans no té relació amb Etherya's Earth.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:26pm
Ha afegit una relació entre sèries: Shenanigans no té relació amb Deadly Alchemy.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:26pm
Sèrie: Legatum
Ha afegit una relació entre sèries: Shenanigans no té relació amb Legatum.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:26pm
Sèrie: Melted
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:22pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Melted By The Vampires de Amira Rain a "4."
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:22pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Melted By The Bear: A Paranormal Shifter Romance de Amira Rain a "3."
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:22pm
Sèrie: Melted
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:22pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Bond-Cut Omega (Nerds Who Knot, #3) de Amy Bellows a "3."
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:03pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Bookmobile Baby (Nerds Who Knot #2) de Amy Bellows a "2."
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 7:03pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 6:59pm
Ha afegit l'obra Forbidden Moon de Alexander Elliott.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 6:59pm
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 6:15pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 11:54am
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 11:54am
Ha canviat la cadena d'ordre de Alpha's Obedience (Irresistible Omegas #6) de Nora Phoenix a "6."
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 11:53am
Ha canviat la cadena d'ordre de Omega's Protector (Irresistible Omegas #5.5) de Nora Phoenix a "5.5."
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 11:53am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 11:53am
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 11:53am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 11:51am
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 11:51am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 11:44am
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 11:44am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 11:41am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 11:41am
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 11:41am
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 11:41am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 9:00am
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 9:00am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 8:59am
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 8:59am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 8:57am
Membre: bismarckfairy | abr. 15, 8:57am

abril 13, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de A Game of Billionaires de Blair Babylon a "0.7."
Membre: bismarckfairy | abr. 13, 7:01pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 13, 7:01pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Indecent Proposal de Blair Babylon a "0.6."
Membre: bismarckfairy | abr. 13, 6:59pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 13, 6:59pm
Membre: bismarckfairy | abr. 13, 6:59pm
Membre: bismarckfairy | abr. 13, 6:59pm
Membre: bismarckfairy | abr. 13, 6:58pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Rogue de Blair Babylon a "1."
Membre: bismarckfairy | abr. 13, 6:56pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 13, 6:56pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 13, 6:54pm
Ha afegit l'obra Reign de Blair Babylon.
Membre: bismarckfairy | abr. 13, 6:54pm
Membre: bismarckfairy | abr. 13, 6:54pm
Membre: bismarckfairy | abr. 13, 6:54pm
Membre: bismarckfairy | abr. 13, 6:53pm
Ha afegit l'obra Prince de Blair Babylon.
Membre: bismarckfairy | abr. 13, 6:53pm
Ha afegit l'obra Rogue de Blair Babylon.
Membre: bismarckfairy | abr. 13, 6:53pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 13, 6:47pm
Membre: bismarckfairy | abr. 13, 6:47pm
S'ha canviar el grup de JPS Torah Commentary, 5 Volume Set de Nahum M. Sarna a "Collections and Selections."
Membre: bismarckfairy | Implícit | abr. 13, 9:18am
Agrupament de sèries editades.
Membre: bismarckfairy | abr. 13, 9:18am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 13, 9:18am

abril 12, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de Centauri Twilight de Cynthia Woolf a "book 2."
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 9:12pm
Sèrie: Centauri
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 9:12pm
Sèrie: Centauri
Ha afegit l'obra Centauri Twilight de Cynthia Woolf.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 9:12pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 9:09pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 9:09pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 9:09pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 9:08pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 9:08pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 9:07pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 9:07pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 9:07pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 9:06pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 9:06pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 9:06pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 9:06pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 9:06pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 8:58pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 8:58pm
Sèrie: Wildfire
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 8:54pm
Sèrie: Wildfire
Ha afegit l'obra Worth the Risk de Lynn Hagen.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 8:54pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Giving Consent [Hawthorne]" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | Implícit | abr. 12, 8:52pm
Ha afegit el nom de sèrie "Giving Consent" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 8:52pm
S'ha canviar el grup de Wounded Inked Series: M/M Romance 3 Books de Sky McCoy a "Collections and Selections."
Membre: bismarckfairy | Implícit | abr. 12, 8:50pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 8:50pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 8:50pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 8:50pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Dryad leaflet" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | Implícit | abr. 12, 8:10pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dryad Leaflet" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 8:10pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 52 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 8:10pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 8:10pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 39 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 8:02pm
Ha afegit l'obra Spinning Wool de Dryad Leaflet #83.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 8:02pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Single Section Bookbinding (Dryad leaflet) de Robert C. Akers a "530."
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 8:01pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 50 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 8:01pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 7:59pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Dryad Handicraft Instruction Leaflets 2-125 [hardback] de Dryad Handicrafts a "2, 3, 16, 17, 22, 31, 39, 43, 51, 57, 74, 78, 83, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 103, 104, 105, 106,."
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 7:59pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 47 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 7:59pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 7:59pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Lilith Mercury, Werewolf Hunter Boxed Set de Tracey H. Kitts a "Books 1-3."
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 7:15pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 7:15pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 7:14pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 7:14pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 7:13pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 7:13pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Dark and Dirty Sinners MC" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | Implícit | abr. 12, 4:05pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dark and Dirty Sinners' MC" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 4:05pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 4:05pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 4:05pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 4:04pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 4:04pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 4:04pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 4:04pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 4:04pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 4:04pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 4:04pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 4:04pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:55pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:55pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:54pm
S'ha canviar el grup de Guardians of Mayhem MC Box Set 2, Books 8-10 de Hope Stone a "Collections and Selections."
Membre: bismarckfairy | Implícit | abr. 12, 3:47pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:47pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:47pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:47pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:47pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:47pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:46pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:46pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:46pm
Sèrie: Iron Cobras
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:35pm
Sèrie: Iron Cobras
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:35pm
Sèrie: Iron Cobras
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:35pm
Sèrie: Iron Cobras
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:35pm
Sèrie: Iron Cobras
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:35pm
Sèrie: Iron Cobras
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:35pm
Sèrie: Iron Cobras
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:35pm
Sèrie: Iron Cobras
S'ha canviar el grup de Iron Cobras MC Box Set: An MC Romance de Blair Grey a "Collections and Selections."
Membre: bismarckfairy | Implícit | abr. 12, 3:35pm
Sèrie: Iron Cobras
Agrupament de sèries editades.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:35pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:26pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:26pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:26pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:26pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:25pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:25pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:25pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:25pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:25pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:24pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:21pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:21pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:21pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:21pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:21pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:20pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:20pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:20pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:20pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:20pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:19pm
S'ha afegit la sèrie Satan's Fury MC: Memphis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:19pm
Ha afegit el nom de sèrie "Satan's Fury MC: Memphis" (Anglès).
Membre: bismarckfairy | Implícit | abr. 12, 3:19pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Big: Satan's Fury MC de L. Wilder a "6."
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:15pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:15pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:14pm
Ha afegit l'obra The Satan's Fury MC 1-8 de L. Wilder.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:14pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:14pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:13pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:13pm
Ha afegit l'obra Big: Satan's Fury MC de L. Wilder.
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:13pm
Membre: bismarckfairy | abr. 12, 3:13pm