Historial d'edició global de les sèriesMembre kmmsb459

maig 17, 2022

Ha afegit l'obra Light's Shadow de Phil Etherington.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:52pm
S'ha afegit la sèrie The Divining Mind Trilogy. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:52pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Divining Mind Trilogy" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | Ahir, 10:52pm
Sèrie: Copper Falls
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:50pm
Sèrie: Copper Falls
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:50pm
Sèrie: Copper Falls
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:46pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:42pm
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:42pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:40pm
Ha afegit l'obra Wicked Witch de Tess Lake.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:40pm
Ha afegit l'obra Lost Witch de Tess Lake.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:39pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:38pm
Ha afegit l'obra Cozy Witch de Tess Lake.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:38pm
Ha afegit l'obra Love Witch de Tess Lake.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:37pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:37pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:37pm
Ha afegit l'obra Shadow Witch de Tess Lake.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:37pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:28pm
Ha afegit l'obra The Witch's Destiny de Emma Glass.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:28pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:27pm
Ha afegit l'obra The Witch's Sorrow de Emma Glass.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:27pm
Ha afegit l'obra The Witch's Kiss de Emma Glass.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:27pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:26pm
Ha afegit l'obra The Witch's Path de Emma Glass.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:26pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:25pm
Ha afegit l'obra The Witch's Reunion de Emma Glass.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:25pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:23pm
Ha afegit l'obra The Witch's Peril de Emma Glass.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:23pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Teen Witch: Terra Firma de Laura Marie a "4."
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:19pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:19pm
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:19pm
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:19pm
Ha afegit l'obra The Teen Witch Rebirth de Laura Marie.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:18pm
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:18pm
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:17pm
S'ha afegit la sèrie The Teen Witch Chronicles. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:17pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Teen Witch Chronicles" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | Ahir, 10:17pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:07pm
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:07pm
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:06pm
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:04pm
S'ha afegit la sèrie Keith Curry's Case Files. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 10:04pm
Ha afegit el nom de sèrie "Keith Curry's Case Files" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | Ahir, 10:04pm
Sèrie: Jenna Faith
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 5:18pm
Sèrie: Jenna Faith
Ha afegit l'obra Heart of Stone de Bilinda Sheehan.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 5:18pm
Sèrie: Jenna Faith
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 5:17pm
Sèrie: Jenna Faith
Ha afegit l'obra Stakes and Stones de Bilinda Sheehan.
Membre: kmmsb459 | Ahir, 5:17pm

maig 16, 2022

Ha afegit l'obra Violet Line de Bilinda Sheehan.
Membre: kmmsb459 | maig 16, 11:09pm
S'ha afegit la sèrie Bond of Blood and Shadow. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | maig 16, 11:08pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bond of Blood and Shadow" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | maig 16, 11:08pm
Sèrie: Jenna Faith
Ha afegit l'obra Cast in Stone de Bilinda Sheehan.
Membre: kmmsb459 | maig 16, 11:06pm
Sèrie: Jenna Faith
S'ha afegit la sèrie Jenna Faith. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | maig 16, 11:06pm
Sèrie: Jenna Faith
Ha afegit el nom de sèrie "Jenna Faith" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | maig 16, 11:06pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Shadow Sorceress Series, Books 1-3 de Bilinda Sheehan a "1-3."
Membre: kmmsb459 | maig 16, 11:04pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | maig 16, 10:50pm
Ha afegit l'obra Scrapbook of Murder de Lois Winston.
Membre: kmmsb459 | maig 16, 10:50pm

maig 13, 2022

Sèrie: Taxyon Space
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | maig 13, 11:42pm
Sèrie: Taxyon Space
Ha afegit l'obra Alarik de Aurora Springer.
Membre: kmmsb459 | maig 13, 11:42pm
Sèrie: Taxyon Space
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | maig 13, 11:42pm
Sèrie: Taxyon Space
Ha afegit l'obra Jupiter de Aurora Springer.
Membre: kmmsb459 | maig 13, 11:42pm
Sèrie: Taxyon Space
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | maig 13, 11:40pm
Sèrie: Taxyon Space
Ha afegit l'obra Rishalt de Aurora Springer.
Membre: kmmsb459 | maig 13, 11:40pm

maig 7, 2022

Sèrie: Leisure Arts
Membre: kmmsb459 | maig 7, 9:39pm
Sèrie: Leisure Arts
Membre: kmmsb459 | maig 7, 9:30pm

abril 29, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 11:35am
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 11:35am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 11:35am
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 11:35am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 11:34am
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 11:34am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 11:34am
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 11:33am
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 11:32am
Ha afegit l'obra Double Booked de C J Anaya.
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 11:27am
S'ha afegit la sèrie Supernatural Treasure Hunters. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 11:27am
Ha afegit el nom de sèrie "Supernatural Treasure Hunters" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | abr. 29, 11:27am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 11:21am
Ha afegit l'obra My Fair Princess de C J Anaya.
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 11:21am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 11:20am
Ha afegit l'obra My Fair Invader de C J Anaya.
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 11:20am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 10:56am
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 10:56am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 10:55am
Ha afegit l'obra Trapped on Vkani de Aurora Springer.
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 10:55am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 10:54am
Ha afegit l'obra Dragons of Vkani de Aurora Springer.
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 10:54am
Ha afegit l'obra The Lady is Blue de Aurora Springer.
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 10:53am
S'ha afegit la sèrie Atrapako On Eden. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 10:53am
Ha afegit el nom de sèrie "Atrapako On Eden" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | abr. 29, 10:53am
Sèrie: Taxyon Space
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 10:47am
Sèrie: Taxyon Space
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 10:47am
Sèrie: Taxyon Space
Ha afegit l'obra Europa de Aurora Springer.
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 10:44am
Sèrie: Taxyon Space
S'ha afegit la sèrie Taxyon Space. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 10:44am
Sèrie: Taxyon Space
Ha afegit el nom de sèrie "Taxyon Space" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | abr. 29, 10:44am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 10:40am
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 10:40am
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 10:40am
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 10:40am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Grand Master's Trilogy" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | abr. 29, 10:38am
Ha afegit el nom de sèrie "Grand Master's Galaxy" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 10:38am
Ha afegit l'obra Grand Master's Cat de Aurora Springer.
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 10:36am
S'ha afegit la sèrie Grand Master's Galaxy. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 10:36am
Ha afegit el nom de sèrie "Grand Master's Trilogy" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | abr. 29, 10:36am
Sèrie: Stringer
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 12:17am
Sèrie: Stringer
Ha afegit l'obra Stringer on the Mojave de Lou Cameron.
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 12:17am
Sèrie: Stringer
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 12:17am
Sèrie: Stringer
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 12:17am
Sèrie: Stringer
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 12:16am
Sèrie: Stringer
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 12:16am
Sèrie: Stringer
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 12:15am
Sèrie: Stringer
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 12:15am
Sèrie: Stringer
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 12:14am
Sèrie: Stringer
Ha afegit l'obra Stringer on Pikes Peak de Lou Cameron.
Membre: kmmsb459 | abr. 29, 12:14am

abril 28, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | abr. 28, 11:51pm
Ha afegit l'obra A Shadowed Fate de Marty Ambrose.
Membre: kmmsb459 | abr. 28, 11:50pm
Ha afegit l'obra Claire's Last Secret de Marty Ambrose.
Membre: kmmsb459 | abr. 28, 11:50pm
S'ha afegit la sèrie A Lord Byron Mystery. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | abr. 28, 11:50pm
Ha afegit el nom de sèrie "A Lord Byron Mystery" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | abr. 28, 11:50pm
Sèrie: Mango Bay
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | abr. 28, 11:41pm
Sèrie: Mango Bay
Membre: kmmsb459 | abr. 28, 11:41pm
Sèrie: Mango Bay
Ha afegit l'obra Killer Kool de Marty Ambrose.
Membre: kmmsb459 | abr. 28, 11:40pm
Sèrie: Mango Bay
Ha afegit l'obra Island Intrigue de Marty Ambrose.
Membre: kmmsb459 | abr. 28, 11:40pm
Sèrie: Mango Bay
Ha afegit l'obra Peril in Paradise de Marty Ambrose.
Membre: kmmsb459 | abr. 28, 11:35pm
Sèrie: Mango Bay
S'ha afegit la sèrie Mango Bay. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | abr. 28, 11:35pm
Sèrie: Mango Bay
Ha afegit el nom de sèrie "Mango Bay" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | abr. 28, 11:35pm
Sèrie: Killer
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | abr. 28, 11:31pm
Sèrie: Killer
Ha afegit l'obra Killer With Black Blood de J. L. Hill.
Membre: kmmsb459 | abr. 28, 11:31pm
Sèrie: Killer
Membre: kmmsb459 | abr. 28, 11:30pm
Sèrie: Killer
Ha afegit l'obra Killer With A Heart de J. L. Hill.
Membre: kmmsb459 | abr. 28, 11:30pm
Sèrie: Killer
S'ha afegit la sèrie Killer. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | abr. 28, 11:29pm
Sèrie: Killer
Ha afegit el nom de sèrie "Killer" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | abr. 28, 11:29pm

març 15, 2022

Ha suprimit l'obra A Different Witch de Debora Geary.
Membre: kmmsb459 | març 15, 10:50pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | març 15, 10:21pm
Membre: kmmsb459 | març 15, 10:21pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | març 15, 10:20pm
Membre: kmmsb459 | març 15, 10:20pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | març 15, 10:19pm
Ha afegit l'obra Battle of the Hexes de M. Z. Andrews.
Membre: kmmsb459 | març 15, 10:19pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Witch Pie: A Witch Squad Holiday Special de M. Z. Andrews a "4."
Membre: kmmsb459 | març 15, 10:17pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | març 15, 10:17pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | març 15, 10:15pm
Ha afegit l'obra Welcome Back Witches de M. Z. Andrews.
Membre: kmmsb459 | març 15, 10:14pm
Membre: kmmsb459 | març 15, 10:13pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | març 15, 10:12pm
Ha afegit l'obra Snow Cold Case de M. Z. Andrews.
Membre: kmmsb459 | març 15, 10:12pm
Ha afegit l'obra Deal or Snow Deal de M. Z. Andrews.
Membre: kmmsb459 | març 15, 10:10pm
S'ha afegit la sèrie A Mystic Snow Globe Mystery. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | març 15, 10:10pm
Ha afegit el nom de sèrie "A Mystic Snow Globe Mystery" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | març 15, 10:10pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | març 15, 10:04pm
Ha afegit l'obra That Broke Witch! de M. Z. Andrews.
Membre: kmmsb459 | març 15, 10:04pm
Ha afegit l'obra That Old Witch! de M. Z. Andrews.
Membre: kmmsb459 | març 15, 10:04pm
S'ha afegit la sèrie The Coffee Coven's Cozy Capers. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | març 15, 10:04pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Coffee Coven's Cozy Capers" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | març 15, 10:04pm
Ha afegit l'obra Bad to the Scone de January Daphne.
Membre: kmmsb459 | març 15, 9:50pm
S'ha afegit la sèrie A Craven Sisters Cozy Mystery. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | març 15, 9:50pm
Ha afegit el nom de sèrie "A Craven Sisters Cozy Mystery" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | març 15, 9:50pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | març 15, 9:48pm
Ha afegit l'obra Fairy Witch de January Daphne.
Membre: kmmsb459 | març 15, 9:48pm
Ha afegit l'obra Starstruck Witch de January Daphne.
Membre: kmmsb459 | març 15, 9:48pm
Ha afegit l'obra Snow Witch de January Daphne.
Membre: kmmsb459 | març 15, 9:48pm
Ha afegit l'obra Carolina Witch de January Daphne.
Membre: kmmsb459 | març 15, 9:47pm
S'ha afegit la sèrie Carolina Witch. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | març 15, 9:47pm
Ha afegit el nom de sèrie "Carolina Witch" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | març 15, 9:47pm

març 13, 2022

Ha afegit l'obra Leather Apron de Sylynt Storme.
Membre: kmmsb459 | març 13, 11:15pm
Membre: kmmsb459 | març 13, 11:15pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Misgivings of the Vampire Lucius Lafayette" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | març 13, 11:15pm
Sèrie: Star Sails
Ha afegit l'obra Dark Matter de Sylynt Storme.
Membre: kmmsb459 | març 13, 11:13pm
Sèrie: Star Sails
S'ha afegit la sèrie Star Sails. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | març 13, 11:13pm
Sèrie: Star Sails
Ha afegit el nom de sèrie "Star Sails" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | març 13, 11:13pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | març 13, 11:11pm
Membre: kmmsb459 | març 13, 11:11pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | març 13, 11:09pm
Membre: kmmsb459 | març 13, 11:09pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | març 13, 11:08pm
Membre: kmmsb459 | març 13, 11:08pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | març 13, 11:06pm
Membre: kmmsb459 | març 13, 11:06pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | març 13, 11:04pm
Membre: kmmsb459 | març 13, 11:04pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | març 13, 11:03pm
Ha afegit l'obra Blood Bond de P. G. Thomas.
Membre: kmmsb459 | març 13, 11:03pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | març 13, 11:01pm
Ha afegit l'obra Sky Elf de P. G. Thomas.
Membre: kmmsb459 | març 13, 11:01pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | març 13, 11:00pm
Ha afegit l'obra Tranquil Fury de P. G. Thomas.
Membre: kmmsb459 | març 13, 11:00pm
Membre: kmmsb459 | març 13, 10:57pm
S'ha afegit la sèrie The Anti-Matter Chronicles. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | març 13, 10:57pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Anti-Matter Chronicles" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | març 13, 10:57pm
Ha afegit l'obra A Curse of the Lucky de Nathan Wrann.
Membre: kmmsb459 | març 13, 10:48pm
S'ha afegit la sèrie Mr. Lucky Trilogy. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | març 13, 10:48pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mr. Lucky Trilogy" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | març 13, 10:48pm

febrer 16, 2022

Sèrie: Brac Village
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:57pm
Sèrie: Brac Village
Ha afegit l'obra His Foxy Devil de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:57pm
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:54pm
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:50pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Brac Village, Volume 7 de Lynn Hagen a "13-14."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:36pm
Sèrie: Brac Village
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 30 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:36pm
Sèrie: Brac Village
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:36pm
Sèrie: Brac Village
Ha afegit l'obra Brac Village, Volume 7 de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:34pm
Sèrie: Bear County
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:31pm
Sèrie: Bear County
Ha afegit l'obra Bear County, Volume 2 de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:31pm
Sèrie: Bear County
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 21 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:31pm
Sèrie: Bear County
Ha afegit l'obra Cowboy Legend de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:31pm
Sèrie: Bear County
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:30pm
Sèrie: Bear County
Ha afegit l'obra Cowboy Seduction de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:30pm
Sèrie: Bear County
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:29pm
Sèrie: Bear County
Ha afegit l'obra Cowboy Trust de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:29pm
Sèrie: Bear County
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:28pm
Sèrie: Bear County
Ha afegit l'obra Cowboy Rowdy de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:28pm
Sèrie: Bear County
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:27pm
Sèrie: Bear County
Ha afegit l'obra Cowboy Miracles de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:27pm
Sèrie: Bear County
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:26pm
Sèrie: Bear County
Ha afegit l'obra Cowboy Stripper de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:26pm
Sèrie: Bear County
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:25pm
Sèrie: Bear County
Ha afegit l'obra Cowboy Trouble de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:25pm
Sèrie: Bear County
S'ha canviar el grup de The Bear County Collection, Volume 1 de Lynn Hagen a "Collections and Selections."
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 16, 8:22pm
Sèrie: Bear County
Agrupament de sèries editades.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:22pm
Sèrie: Bear County
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:22pm
Sèrie: Bear County
S'ha canviar el grup de Bear County, Volume 1 de Lynn Hagen a "Collections and Selections."
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 16, 8:21pm
Sèrie: Bear County
Agrupament de sèries editades.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:21pm
Sèrie: Bear County
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:21pm
Sèrie: Bear County
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:21pm
Sèrie: Bear County
Ha afegit l'obra Bear County, Volume 1 de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:21pm
Sèrie: Bear County
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:21pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Brac Pack Collection, Volume 1 de Lynn Hagen a "1-5."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:19pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Brac Pack, Volume 1 de Lynn Hagen a "1-2."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:19pm
Sèrie: Brac Pack
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:19pm
Sèrie: Brac Pack
Ha afegit l'obra Brac Pack, Volume 6 de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 8:18pm
Sèrie: Wildfire
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:57pm
Sèrie: Wildfire
Ha afegit l'obra Won't Let You Fall de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:57pm
Sèrie: Wildfire
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:55pm
Sèrie: Wildfire
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:55pm
Sèrie: Wildfire
Ha afegit l'obra Pushing the Limits de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:54pm
Sèrie: Wildfire
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:54pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:49pm
Ha afegit l'obra Surrender de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:49pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:48pm
Ha afegit l'obra Bound Hearts de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:48pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:47pm
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:47pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Tasting the Forbidden de Lynn Hagen a "1."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:47pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:47pm
Sèrie: Honey Haven
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:45pm
Sèrie: Honey Haven
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:44pm
Sèrie: Honey Haven
Ha afegit l'obra Can't Buy Love de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:44pm
Sèrie: Honey Haven
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:43pm
Sèrie: Honey Haven
Ha afegit l'obra Life in Reverse de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:43pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:40pm
Ha afegit l'obra Bear Instincts de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:40pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:38pm
Ha afegit l'obra Losing Control de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:38pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:35pm
Ha afegit l'obra Dark Knights, Volume 2 de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:35pm
Ha afegit l'obra Royale Stakes de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:35pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:34pm
Ha afegit l'obra Taming His Wolf de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:34pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:32pm
Ha afegit l'obra Meeting His Destiny de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:32pm
Ha afegit l'obra Dark Knights, Volume 1 de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:32pm
Ha afegit l'obra Devil's Desires de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:30pm
S'ha afegit la sèrie Dark Knights {Hagen}. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:30pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dark Knights" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 16, 7:30pm
Sèrie: Fever's Edge
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:24pm
Sèrie: Fever's Edge
Ha afegit l'obra Catching His Fox de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:24pm
Sèrie: Fever's Edge
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:23pm
Sèrie: Fever's Edge
Ha afegit l'obra Just for Elijah de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:23pm
Sèrie: Fever's Edge
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:23pm
Sèrie: Fever's Edge
Ha afegit l'obra Never Too Late de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:23pm
Sèrie: Fever's Edge
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:21pm
Sèrie: Fever's Edge
Ha afegit l'obra Vet Under Fire de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:21pm
Sèrie: Fever's Edge
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:19pm
Sèrie: Fever's Edge
Ha afegit l'obra Laying It Bear de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:19pm
Sèrie: Fever's Edge
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:19pm
Sèrie: Fever's Edge
Ha afegit l'obra A Perfect Moment de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:19pm
Sèrie: Fever's Edge
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:18pm
Sèrie: Fever's Edge
Ha afegit l'obra Without a Trace de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:18pm
Sèrie: Fever's Edge
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:16pm
Sèrie: Fever's Edge
Ha afegit l'obra Dangerously Sexy de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:16pm
Sèrie: Fever's Edge
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:13pm
Sèrie: Fever's Edge
Ha afegit l'obra Letting Go de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:13pm
Sèrie: Fever's Edge
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:11pm
Sèrie: Fever's Edge
Ha afegit l'obra Hidden Gem de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:11pm
Sèrie: Fever's Edge
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:10pm
Sèrie: Fever's Edge
Ha afegit l'obra Hostile Pursuit de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 7:10pm
Sèrie: Fever's Edge
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:49pm
Sèrie: Fever's Edge
Ha afegit l'obra Cookies and Chaos de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:49pm
Sèrie: Fever's Edge
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:47pm
Sèrie: Fever's Edge
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:47pm
Sèrie: Fever's Edge
Ha afegit l'obra Sweet Mercy de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:47pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Zane de Lynn Hagen a "3."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:45pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Santos de Lynn Hagen a "2."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:45pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Falcon de Lynn Hagen a "1."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:45pm
Sèrie: Dark Riders
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:45pm
Sèrie: Dark Riders
Ha afegit l'obra Emilio de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:45pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:38pm
Ha afegit l'obra Houston de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:38pm
Ha afegit l'obra Hound de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:38pm
Ha afegit l'obra Kade de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:38pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Cross de Lynn Hagen a "5."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:35pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:35pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:34pm
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:34pm
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:34pm
Ha afegit l'obra Wyatt de Patricia Logan.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:34pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:33pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:32pm
Ha afegit l'obra Wyatt.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:32pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:30pm
Ha afegit l'obra Jaxxon de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:30pm
Ha afegit l'obra Cross de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:29pm
S'ha afegit la sèrie The Remus Brothers. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:29pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Remus Brothers" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 16, 6:29pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Cody de Lynn Hagen a "4."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:23pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Carson de Lynn Hagen a "2."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:23pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Jessup de Lynn Hagen a "1."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:23pm
Sèrie: Wylde Boys
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:23pm
Sèrie: Wylde Boys
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:23pm
Sèrie: Wylde Boys
Ha afegit l'obra Elliot de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:23pm
Sèrie: Wylde Boys
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:22pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:17pm
Ha afegit l'obra Declan de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:17pm
Ha afegit l'obra Rider de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:17pm
Ha afegit l'obra Jesse de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:16pm
Ha afegit l'obra Heath de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:13pm
S'ha afegit la sèrie Howling Cavern. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:13pm
Ha afegit el nom de sèrie "Howling Cavern" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 16, 6:13pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:12pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:08pm
Ha afegit l'obra Grizzly Ridge, Volume 2 de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:08pm
Ha afegit l'obra Grizzly Ridge, Volume 1 de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:08pm
Ha afegit l'obra Walker de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:07pm
Ha afegit l'obra Trigger de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:07pm
Ha afegit l'obra Duane de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:07pm
Sèrie: Primal Heat
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:06pm
Sèrie: Primal Heat
Ha afegit l'obra Karidon Wade de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:06pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:04pm
Ha afegit l'obra Wade de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:04pm
Ha afegit l'obra Bobby Ray de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:04pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "1" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 16, 6:03pm
Ha afegit el nom de sèrie "Grizzly Ridge" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:03pm
Ha afegit l'obra Clint de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:03pm
S'ha afegit la sèrie Grizzly Ridge. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 6:03pm
Ha afegit el nom de sèrie "1" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 16, 6:03pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Until Forever de Lynn Hagen a "13."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:51pm
Sèrie: Maple Grove
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 25 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:51pm
Sèrie: Maple Grove
Ha afegit l'obra Dark and Deadly de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:51pm
Sèrie: Maple Grove
Ha afegit l'obra Grave Peril de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:51pm
Sèrie: Maple Grove
Ha afegit l'obra If Tomorrow Never Comes de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:50pm
Sèrie: Maple Grove
Ha afegit l'obra No Good Deed de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:50pm
Sèrie: Maple Grove
Ha afegit l'obra Deadly Surrender de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:50pm
Sèrie: Maple Grove
Ha afegit l'obra Rules of Engagement de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:50pm
Sèrie: Maple Grove
Ha afegit l'obra Edge of Winter de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:50pm
Sèrie: Maple Grove
Ha afegit l'obra Devil in the Details de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:49pm
Sèrie: Maple Grove
Ha afegit l'obra Lion's Wrath de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:49pm
Sèrie: Maple Grove
Ha afegit l'obra The Real Deal de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:49pm
Sèrie: Maple Grove
Ha afegit l'obra Mating Inferno de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:49pm
Sèrie: Maple Grove
Ha afegit l'obra Until Forever de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:48pm
Sèrie: Maple Grove
Ha afegit l'obra Broken Halo de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:48pm
Sèrie: Maple Grove
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:47pm
Sèrie: Maple Grove
Ha afegit l'obra Sound of Silence de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:46pm
Sèrie: Maple Grove
Ha afegit l'obra Made for Him de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:46pm
Sèrie: Maple Grove
Ha afegit l'obra Reckless Soul de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:46pm
Sèrie: Maple Grove
Ha afegit l'obra Catching Rainbows de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:46pm
Sèrie: Maple Grove
Ha afegit l'obra On the Edge de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:45pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:37pm
Ha afegit l'obra Needed de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:37pm
Ha afegit l'obra Wanted de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:37pm
Ha afegit l'obra Hunted de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:37pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:34pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 24 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:31pm
Ha afegit l'obra Perfect Blend de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:31pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 26 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:09pm
Ha afegit l'obra First Impressions de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:08pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 23 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:03pm
Ha afegit l'obra Picking Up the Pieces de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:03pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:02pm
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:02pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:01pm
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:01pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:00pm
Ha afegit l'obra Rise to Trust de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 5:00pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 4:58pm
Ha afegit l'obra Rise to Embrace de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 4:58pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 4:57pm
Ha afegit l'obra Rise to Trust de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 4:56pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 4:56pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 4:52pm
Ha afegit l'obra Immortal Kiss de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 4:52pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 4:46pm
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 4:46pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 4:45pm
Ha afegit l'obra Immortal Kiss de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 4:45pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 4:44pm
Ha afegit l'obra Hudson's Christmas Wish de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 4:44pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 4:43pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Red Spanking de Lynn Hagen a "9."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 4:43pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Forever Yours de Lynn Hagen a "8."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 4:43pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Ceri de Lynn Hagen a "7."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 4:43pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Dark Side of Love de Lynn Hagen a "6."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 4:43pm
Ha canviat la cadena d'ordre de For the Rest of Eternity de Lynn Hagen a "5."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 4:43pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Vaughn's Vampire Hunter de Lynn Hagen a "4."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 4:43pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Eli's Way de Lynn Hagen a "3."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 4:43pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Nija's Temptation de Lynn Hagen a "2."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 4:43pm
Ha canviat la cadena d'ordre de A Vampire's Touch de Lynn Hagen a "10."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 4:43pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Christian's Menace de Lynn Hagen a "1."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 4:43pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 4:43pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 4:42pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 4:42pm
Ha afegit l'obra Black Diamonds de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 4:42pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Loving Jari de Lynn Hagen a "3."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:55pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Craving a Lion de Lynn Hagen a "2."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:55pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Alexi's King de Lynn Hagen a "1."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:55pm
Sèrie: Pride Valley
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:55pm
Sèrie: Pride Valley
Ha afegit l'obra Asher's Promise de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:54pm
Sèrie: Pride Valley
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:54pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:52pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:52pm
Ha afegit l'obra His Road to Sam de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:52pm
Sèrie: Brac Village
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 28 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:46pm
Sèrie: Brac Village
Ha afegit l'obra Trained to Protect de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:46pm
Sèrie: Brac Village
Ha afegit l'obra Hunting Danger de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:45pm
Sèrie: Brac Village
Ha afegit l'obra Taken by the Wolf de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:45pm
Sèrie: Brac Village
Ha afegit l'obra Once Upon a Christmas de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:45pm
Sèrie: Brac Village
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:45pm
Sèrie: Brac Village
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:44pm
Sèrie: Brac Village
Ha afegit l'obra Finding Strength de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:44pm
Sèrie: Brac Village
Ha afegit l'obra Wrapped in a Bow de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:44pm
Sèrie: Brac Village
Ha afegit l'obra Escaping Christmas de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:44pm
Sèrie: Brac Village
Ha afegit l'obra Claimed by a Cougar de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:43pm
Sèrie: Brac Village
Ha afegit l'obra Winter's Caress de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:43pm
Sèrie: Brac Village
Ha afegit l'obra Paine's Pleasure de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:43pm
Sèrie: Brac Village
Ha afegit l'obra A Christmas to Remember de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:42pm
Sèrie: Brac Village
Ha afegit l'obra Edge of Control de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:42pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Jordan's Desires de Lynn Hagen a "9."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:42pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Forged in Steele de Lynn Hagen a "8."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:42pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Frisco James de Lynn Hagen a "7."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:42pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Keaton's Lessons de Lynn Hagen a "6."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:42pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Heat Rising de Lynn Hagen a "5."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:42pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Rio's Fire de Lynn Hagen a "4."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:42pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Kissing Reno de Lynn Hagen a "3."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:42pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Heart of Gold de Lynn Hagen a "23."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:42pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Silent Secrets de Lynn Hagen a "2."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:42pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Firehouse Rescue de Lynn Hagen a "15."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:42pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Teaching Angelo de Lynn Hagen a "14."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:42pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Polar Opposites de Lynn Hagen a "13."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:42pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Loving Styles de Lynn Hagen a "12."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:42pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Fighting Temptation de Lynn Hagen a "11."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:42pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Valentino's Cowboy de Lynn Hagen a "10."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:42pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Sweet Delight de Lynn Hagen a "1."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:42pm
Sèrie: Brac Village
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:42pm
Sèrie: Brac Village
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:41pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Wolf de Lynn Hagen a "2."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:14pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Nazaryth de Lynn Hagen a "1."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:14pm
Sèrie: The Exiled
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:14pm
Sèrie: The Exiled
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 3:14pm
Sèrie: Brac Pack
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 35 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 1:44pm
Sèrie: Brac Pack
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 1:44pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 1:07pm
Ha afegit l'obra Cadeym de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 1:07pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 1:06pm
Ha afegit l'obra Donnchadh de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 1:05pm
Ha afegit l'obra Deandre de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 1:05pm
Ha afegit l'obra Phoenyx de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 1:05pm
Ha afegit l'obra The Keeper de Lynn Hagen.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 1:04pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Kobe de Lynn Hagen a "6."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 1:01pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Panahasi de Lynn Hagen a "5."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 1:01pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Takeo de Lynn Hagen a "4."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 1:01pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Rainerio de Lynn Hagen a "3."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 1:01pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Snooke de Lynn Hagen a "2."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 1:01pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Hondo de Lynn Hagen a "1."
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 1:01pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 1:01pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 1:01pm
Sèrie: His
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 11:39am
Sèrie: His
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 11:39am
Sèrie: His
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 11:38am
Sèrie: His
Ha afegit l'obra His, Part 1 de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 11:38am
Sèrie: His
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 11:36am
Sèrie: His
Ha afegit l'obra His, Part 3 de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 11:35am
Sèrie: His
Ha afegit l'obra HIS: Part One de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 11:35am
Sèrie: His
Ha afegit l'obra His, Part 2 de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 11:34am
Sèrie: His
S'ha afegit la sèrie His. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 11:34am
Sèrie: His
Ha afegit el nom de sèrie "His" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 16, 11:34am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 11:31am
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 11:31am
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 11:31am
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 11:30am
S'ha afegit la sèrie Pizza My Heart. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 11:30am
Ha afegit el nom de sèrie "Pizza My Heart" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 16, 11:30am
Sèrie: Blindsided
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 11:26am
Sèrie: Blindsided
Ha afegit l'obra Blindsided, Part 3 de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 11:26am
Sèrie: Blindsided
Ha afegit l'obra Blindsided, Part 2 de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 11:26am
Sèrie: Blindsided
Ha afegit l'obra Blindsided, Part 1 de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 11:25am
Sèrie: Blindsided
S'ha afegit la sèrie Blindsided. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 16, 11:25am
Sèrie: Blindsided
Ha afegit el nom de sèrie "Blindsided" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 16, 11:25am

febrer 15, 2022

Sèrie: Thorn
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 11:04pm
Sèrie: Thorn
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 11:04pm
Sèrie: Thorn
Ha afegit l'obra Thorn, Part 3 de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 11:04pm
Sèrie: Thorn
Ha afegit l'obra Thorn, Part 2 de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 11:03pm
Sèrie: Thorn
Ha afegit l'obra Thorn, Part 1 de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 11:03pm
Sèrie: Thorn
S'ha afegit la sèrie Thorn. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 11:03pm
Sèrie: Thorn
Ha afegit el nom de sèrie "Thorn" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 15, 11:03pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 11:00pm
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 11:00pm
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:59pm
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:59pm
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:59pm
S'ha afegit la sèrie Beauty and the Billionaire. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "Beauty and the Billionaire" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 15, 10:59pm
Sèrie: Remember Us
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:57pm
Sèrie: Remember Us
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:57pm
Sèrie: Remember Us
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:57pm
Sèrie: Remember Us
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:57pm
Sèrie: Remember Us
S'ha afegit la sèrie Remember Us. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:57pm
Sèrie: Remember Us
Ha afegit el nom de sèrie "Remember Us" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 15, 10:57pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:45pm
Ha afegit l'obra Amelia de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:45pm
Ha afegit l'obra Kasey de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:45pm
Ha afegit l'obra Kevin de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:45pm
Ha afegit l'obra Rhett de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:44pm
Ha afegit l'obra Peter de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:44pm
Ha afegit l'obra Hayden de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:43pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:42pm
Ha afegit l'obra Marcus de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:42pm
Ha afegit l'obra Vincent de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:42pm
Ha afegit l'obra Cole de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:41pm
Ha afegit l'obra Dominic de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:41pm
S'ha afegit la sèrie Dragon Security. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:41pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dragon Security" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 15, 10:41pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:39pm
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:39pm
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:39pm
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:39pm
S'ha afegit la sèrie Addicted to You. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:39pm
Ha afegit el nom de sèrie "Addicted to You" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 15, 10:39pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:37pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:37pm
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:37pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:35pm
Ha afegit l'obra Taming Knox de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:35pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:35pm
Ha afegit l'obra Chasing Pepper de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:35pm
Ha afegit l'obra Controlling Brooks de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:35pm
Ha afegit l'obra Forgiving Bailey de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:34pm
Ha afegit l'obra Defending Tierny de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:34pm
S'ha afegit la sèrie Gray Wolf Security, Texas. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:34pm
Ha afegit el nom de sèrie "Gray Wolf Security, Texas" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 15, 10:34pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:04pm
Ha afegit l'obra Kyle de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:04pm
Ha afegit l'obra Sean de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:04pm
Ha afegit l'obra Killian de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:04pm
Ha afegit l'obra Brian de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:03pm
S'ha afegit la sèrie The Callahans. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:03pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Callahans" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 15, 10:03pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 9:58pm
Ha afegit l'obra Ashford de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 9:58pm
Ha afegit l'obra Kirkland de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 9:57pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 9:56pm
Ha afegit l'obra Joss de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 9:56pm
Ha afegit l'obra David de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 9:56pm
Ha afegit l'obra Donovan de Glenna Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 9:55pm
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 9:54pm
S'ha afegit la sèrie Gray Wolf Security. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 9:54pm
Ha afegit el nom de sèrie "Gray Wolf Security" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 15, 9:54pm
Sèrie: Shifter
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 9:44pm
Sèrie: Shifter
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 9:42pm
Sèrie: Shifter
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 9:42pm
Sèrie: Shifter
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 9:41pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Slye Temp Box Set de Dianna Love a ".5 - 2."
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:56pm
Sèrie: Slye Temp
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:56pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Deceptive Treasures de Dianna Love a "4."
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:52pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Kiss the Enemy de Dianna Love a "3."
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:52pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Honeymoon To Die For de Dianna Love a "2."
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:52pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Nowhere Safe de Dianna Love a "1."
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:52pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Last Chance To Run de Dianna Love a ".5."
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:52pm
Sèrie: Slye Temp
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:52pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Deceptive Treasures de Dianna Love a "4."
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:51pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Kiss the Enemy de Dianna Love a "3."
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:51pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Honeymoon To Die For de Dianna Love a "2."
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:51pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Nowhere Safe de Dianna Love a "1."
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:51pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Last Chance To Run de Dianna Love a ".5."
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:51pm
Sèrie: Slye Temp
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:51pm
Sèrie: Slye Temp
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:50pm
Sèrie: Slye Temp
Ha afegit l'obra Slye Temp Box Set de Dianna Love.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:50pm
Sèrie: Slye Temp
Ha afegit l'obra Fatal Promise de Dianna Love.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:50pm
Sèrie: Slye Temp
Ha afegit l'obra Stolen Vengeance de Dianna Love.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:50pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:43pm
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:43pm
Ha afegit l'obra Wild Wolf Mate de Dianna Love.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:43pm
Ha afegit l'obra Scent of a Mate de Dianna Love.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:43pm
Ha afegit l'obra Stalking His Mate de Dianna Love.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:42pm
Ha afegit l'obra Mating a Grizzly de Dianna Love.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:42pm
Ha afegit l'obra Gray Wolf Mate de Dianna Love.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:41pm
S'ha afegit la sèrie League of Gallize Shifters. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:41pm
Ha afegit el nom de sèrie "League of Gallize Shifters" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 15, 6:41pm
Sèrie: Beladors
Suprimeix la sèrie.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:39pm
Sèrie: Beladors
Ha suprimit l'obra Treoir Dragon Hoard de Dianna Love.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:39pm
Sèrie: Belador
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:38pm
Sèrie: Belador
Ha afegit l'obra Evalle and Storm de Dianna Love.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:38pm
Sèrie: Belador
Ha afegit l'obra Treoir Dragon Hoard de Dianna Love.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:38pm
Sèrie: Belador
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:35pm
Sèrie: Belador
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:34pm
Sèrie: Belador
Ha afegit l'obra Deadly Fixation de Dianna Love.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:34pm
Sèrie: Belador
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 6:34pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 4:22pm
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 4:22pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 4:20pm
Ha afegit l'obra Khaos de Cynthia Vespia.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 4:20pm
Ha afegit l'obra Kaged de Cynthia Vespia.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 4:20pm
Ha afegit l'obra Kobra de Cynthia Vespia.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 4:19pm
Ha afegit l'obra Karma de Cynthia Vespia.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 4:19pm
S'ha afegit la sèrie Silke's Strike Force. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 4:19pm
Ha afegit el nom de sèrie "Silke's Strike Force" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 15, 4:19pm
Sèrie: Demon Hunter
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 4:17pm
Sèrie: Demon Hunter
Ha afegit l'obra Seek and Destroy de Cynthia Vespia.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 4:17pm
Sèrie: Demon Hunter
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 4:16pm
Sèrie: Demon Hunter
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 4:16pm
Sèrie: Demon Hunter
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 4:13pm
Sèrie: Demon Hunter
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 4:12pm
Sèrie: Demon Hunter
Ha afegit l'obra The Chosen One de Cynthia Vespia.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 4:12pm
Sèrie: Demon Hunter
S'ha afegit la sèrie Demon Hunter. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 4:12pm
Sèrie: Demon Hunter
Ha afegit el nom de sèrie "Demon Hunter" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 15, 4:12pm
Ha afegit l'obra Destiny Unleashed de Cynthia Vespia.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 4:09pm
S'ha afegit la sèrie Demon Huntress. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 4:09pm
Ha afegit el nom de sèrie "Demon Huntress" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 15, 4:09pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 4:07pm
Ha afegit l'obra Zombie Hunter de A. Giacomi.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 4:07pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 4:05pm
Ha afegit l'obra Zombie Experiment de A. Giacomi.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 4:05pm
Ha afegit l'obra Zombie Agent de A. Giacomi.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 4:05pm
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 4:04pm
S'ha afegit la sèrie The Zombie Girl Saga. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 4:04pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Zombie Girl Saga" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 15, 4:04pm
Sèrie: Zora Baker
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 3:57pm
Sèrie: Zora Baker
Ha afegit l'obra Zombie Eden de R. G Richards.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 3:57pm
Sèrie: Zora Baker
Ha afegit l'obra Kill Happy de R. G Richards.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 3:57pm
Sèrie: Zora Baker
Ha afegit l'obra Zombie Invasion de R. G Richards.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 3:56pm
Sèrie: Zora Baker
Ha afegit l'obra Zombie Zora de R. G Richards.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 3:55pm
Sèrie: Zora Baker
S'ha afegit la sèrie Zora Baker. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 3:55pm
Sèrie: Zora Baker
Ha afegit el nom de sèrie "Zora Baker" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 15, 3:55pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 3:52pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 3:49pm
Ha afegit l'obra The Kill Chain de Nichole Christoff.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 3:49pm
Ha afegit l'obra The Kill Wire de Nichole Christoff.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 3:49pm
Ha afegit l'obra The Kill Box de Nichole Christoff.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 3:49pm
Ha afegit l'obra The Kill Shot de Nichole Christoff.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 3:48pm
Ha afegit l'obra The Kill List de Nichole Christoff.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 3:48pm
Ha afegit l'obra The Kill Sign de Nichole Christoff.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 3:47pm
S'ha afegit la sèrie Jamie Sinclair. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 3:47pm
Ha afegit el nom de sèrie "Jamie Sinclair" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 15, 3:47pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Storm Chronicles" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 15, 2:24pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Storm Chronicles" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 2:24pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 2:24pm
Ha afegit l'obra Deadly Storm de Skye Knizley.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 2:24pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 2:23pm
Ha afegit l'obra Stormfront de Skye Knizley.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 2:23pm
Sèrie: Shadowlands
Ha afegit l'obra Ashen Rayne de Skye Knizley.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 2:21pm
Sèrie: Shadowlands
S'ha afegit la sèrie Shadowlands. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 2:21pm
Sèrie: Shadowlands
Ha afegit el nom de sèrie "Shadowlands" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 15, 2:21pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 2:20pm
Ha afegit l'obra Nightraven de Skye Knizley.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 2:20pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 2:19pm
Ha afegit l'obra Aspen de Skye Knizley.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 2:19pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 2:18pm
Ha afegit l'obra Storm de Skye Knizley.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 2:18pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 2:09pm
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 2:09pm
Ha afegit l'obra The Robber Knight de Robert Thier.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 2:08pm
S'ha afegit la sèrie The Robber Knight Saga. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 2:08pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Robber Knight Saga" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 15, 2:08pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 2:06pm
Ha afegit l'obra Silent Night de Robert Thier.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 2:06pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 2:02pm
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 2:02pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 2:01pm
Ha afegit l'obra Forever Mine de Stephanie Morris.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 2:01pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:34am
Ha afegit l'obra Change of Heart de Stephanie Morris.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:34am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:32am
Ha afegit l'obra Breaking Point de Stephanie Morris.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:32am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:31am
Ha afegit l'obra At His Command de Stephanie Morris.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:31am
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:29am
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:28am
Sèrie: Carver Ranch
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:23am
Sèrie: Carver Ranch
Membre: kmmsb459 | feb. 15, 10:23am

febrer 14, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 11:22pm
Ha afegit l'obra A Lady for Luke de Donna K. Weaver.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 11:22pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 11:21pm
Ha afegit l'obra A Dandy for Doris de Donna K. Weaver.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 11:21pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 11:20pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Lilac City Novella Series" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 14, 11:20pm
Ha afegit el nom de sèrie "Lilac City Novella" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 11:20pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 11:19pm
Ha afegit l'obra A Match for Maude de Donna K. Weaver.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 11:19pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 11:19pm
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 11:18pm
S'ha afegit la sèrie Billionaires of REKD. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 11:18pm
Ha afegit el nom de sèrie "Billionaires of REKD" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 14, 11:18pm
Sèrie: Safe Harbors
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 11:17pm
Sèrie: Safe Harbors
Ha afegit l'obra Second Chances 101 de Donna K. Weaver.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 11:17pm
Sèrie: Safe Harbors
Ha suprimit el nom de la col·lecció "[Untitled Series]" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 14, 11:16pm
Sèrie: Safe Harbors
Ha afegit el nom de sèrie "Safe Harbors" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 11:16pm
Sèrie: Safe Harbors
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 11:14pm
Sèrie: Safe Harbors
Ha afegit l'obra Swing Vote de Donna K. Weaver.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 11:14pm
Sèrie: Safe Harbors
Ha afegit l'obra Torn Canvas de Donna K. Weaver.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 11:14pm
Sèrie: Safe Harbors
Ha afegit l'obra A Change of Plans de Donna K. Weaver.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 11:13pm
Sèrie: Safe Harbors
S'ha afegit la sèrie Safe Harbors. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 11:13pm
Sèrie: Safe Harbors
Ha afegit el nom de sèrie "[Untitled Series]" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 14, 11:13pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 11:08pm
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 11:08pm
Ha afegit l'obra The Wife Maker de Karey White.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 11:08pm
Ha afegit l'obra The Husband Maker de Karey White.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 11:07pm
Ha afegit l'obra The Match Maker de Karey White.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 11:07pm
S'ha afegit la sèrie The Husband Maker. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 11:07pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Husband Maker" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 14, 11:07pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Unshakable Love de Heather Tullis a "1."
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 8:12pm
Ha afegit l'obra Unshakable Love de Heather Tullis.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 8:12pm
S'ha afegit la sèrie Shelter Sisters. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 8:12pm
Ha afegit el nom de sèrie "Shelter Sisters" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 14, 8:12pm
Sèrie: Carver Ranch
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 7:49pm
Ha afegit l'obra The Ultimatum de Stephanie Morris.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 7:26pm
S'ha afegit la sèrie The Masquerade. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 7:26pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Masquerade" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 14, 7:26pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 7:24pm
Ha afegit l'obra Her Every Fantasy de Stephanie Morris.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 7:24pm
Ha afegit l'obra Playing for Keeps de Stephanie Morris.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 7:24pm
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 7:23pm
S'ha afegit la sèrie The Smith Sister's Trilogy. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 7:23pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Smith Sister's Trilogy" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 14, 7:23pm
Ha afegit l'obra Seductive Revenge de Stephanie Morris.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 7:22pm
S'ha afegit la sèrie When Midnight Strikes. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 7:22pm
Ha afegit el nom de sèrie "When Midnight Strikes" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 14, 7:22pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 7:19pm
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 7:19pm
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 7:19pm
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 7:19pm
S'ha afegit la sèrie For the Baby's Sake. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 7:19pm
Ha afegit el nom de sèrie "For the Baby's Sake" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 14, 7:19pm
Ha afegit l'obra Be Mine Tonight de Stephanie Morris.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 7:17pm
S'ha afegit la sèrie My Sexy Valentine. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 7:17pm
Ha afegit el nom de sèrie "My Sexy Valentine" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 14, 7:17pm
Sèrie: Seekers
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 7:08pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 7:03pm
Ha afegit l'obra Night of the Monrok de Aubrey Cara.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 7:03pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 7:03pm
Ha afegit l'obra Keeping Their Human de Aubrey Cara.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 7:03pm
Ha afegit l'obra Taking Their Human de Aubrey Cara.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 7:01pm
S'ha afegit la sèrie Monrok Warriors. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 7:01pm
Ha afegit el nom de sèrie "Monrok Warriors" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 14, 7:01pm
Ha afegit l'obra Their Human Pets de Aubrey Cara.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 7:00pm
S'ha afegit la sèrie Monrok Masters. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 7:00pm
Ha afegit el nom de sèrie "Monrok Masters" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 14, 7:00pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 6:58pm
Ha afegit l'obra Blaze de Renee Rose.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 6:58pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 6:57pm
Ha afegit l'obra Filthy Fight de Alta Hensley.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 6:57pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 6:55pm
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 6:55pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 6:54pm
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 6:54pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 6:53pm
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 6:53pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 6:51pm
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 6:51pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 6:51pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 6:50pm
Ha afegit l'obra Trained by Daddy de Ava Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 6:49pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 6:49pm
Ha afegit l'obra Silver Daddy de Ava Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 6:48pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 6:48pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 6:44pm
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 6:44pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 6:43pm
Ha afegit l'obra King's Bride de Ava Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 6:43pm
Ha afegit l'obra War Bride de Ava Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 6:43pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 6:43pm
Ha afegit l'obra Rebel Bride de Ava Sinclair.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 6:42pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Trapper 2: The Wild Ones de Jessie Cooke a "9."
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 3:13pm
Sèrie: Jokers MC
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 3:12pm
Sèrie: Jokers MC
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 3:12pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 3:11pm
Ha afegit l'obra Baculum de Christina Bauer.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 3:11pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 3:10pm
Ha afegit l'obra Angelfire de Christina Bauer.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 3:10pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 3:08pm
Ha afegit l'obra Bitter Magic de Raven Steele.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 3:08pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 3:07pm
Ha afegit l'obra Awakened Magic de Raven Steele.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 3:07pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 3:06pm
Ha afegit l'obra Healing Magic de Raven Steele.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 3:06pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 14, 11:19am

febrer 13, 2022

Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:50pm
Sèrie: Shifters
Ha suprimit el nom de la col·lecció "[Untitled Series]" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 13, 11:48pm
Sèrie: Shifters
Ha afegit el nom de sèrie "Shifters" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:48pm
Sèrie: Shifters
Ha afegit l'obra Against All Odds de Sam Crescent.
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:47pm
Sèrie: Shifters
S'ha afegit la sèrie Shifters. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:47pm
Sèrie: Shifters
Ha afegit el nom de sèrie "[Untitled Series]" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 13, 11:47pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:45pm
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:45pm
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:44pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:44pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:42pm
Ha afegit l'obra Bad Kitty de Sam Crescent.
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:42pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:42pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:17pm
Ha afegit l'obra His to Play With de Sam Crescent.
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:17pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:16pm
Ha afegit l'obra Mated to Her Bully de Sam Crescent.
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:16pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:15pm
Ha afegit l'obra Rejected Mate de Sam Crescent.
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:15pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:12pm
Ha afegit l'obra Alpha Beast de Sam Crescent.
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:12pm
Ha afegit l'obra Fat Mate de Sam Crescent.
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:12pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:11pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Changing The Odds de Treva Harte a "2."
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:14am
Sèrie: Deviants
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:14am
Sèrie: Deviants
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:14am
Sèrie: Deviants
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:14am
Sèrie: Deviants
Ha afegit l'obra The Deviants de Treva Harte.
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:13am
Sèrie: Deviants
Ha afegit l'obra World Enough de Treva Harte.
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:13am
Sèrie: Deviants
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:13am
Sèrie: Inside Out
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:11am
Sèrie: Inside Out
Ha afegit l'obra Maxxed Out de Treva Harte.
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:11am
Sèrie: Inside Out
Ha afegit l'obra Inside Daniel de Treva Harte.
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:11am
Sèrie: Inside Out
S'ha afegit la sèrie Inside Out. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:11am
Sèrie: Inside Out
Ha afegit el nom de sèrie "Inside Out" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 13, 11:11am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:09am
Ha afegit l'obra King of the Castle de Treva Harte.
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:09am
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:09am
S'ha afegit la sèrie Queen's Rules. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 13, 11:09am
Ha afegit el nom de sèrie "Queen's Rules" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 13, 11:09am

febrer 12, 2022

Ha suprimit el nom de la col·lecció "I" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 12, 2:33pm
Ha afegit el nom de sèrie "I Heart That City" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | feb. 12, 2:33pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "I" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 12, 2:33pm
Ha afegit el nom de sèrie "I" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | feb. 12, 2:33pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "I Heart That City" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 12, 2:33pm
Ha afegit el nom de sèrie "I" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | feb. 12, 2:33pm
Ha canviat la cadena d'ordre de King's Gambit de Treva Harte a "2."
Membre: kmmsb459 | feb. 12, 2:31pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 12, 2:31pm
Ha afegit l'obra King in Check de Treva Harte.
Membre: kmmsb459 | feb. 12, 2:31pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 12, 2:26pm
Ha afegit l'obra King's Stalemate de Aiden Bates.
Membre: kmmsb459 | feb. 12, 2:26pm
Ha afegit l'obra King's Stalemate de Aiden Bates.
Membre: kmmsb459 | feb. 12, 2:26pm

febrer 11, 2022

Ha afegit l'obra Carter's Crossing de Aiden Bates.
Membre: kmmsb459 | feb. 11, 10:11pm
Ha afegit l'obra Never Too Late #1 - #5 de Aiden Bates.
Membre: kmmsb459 | feb. 11, 10:09pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 11, 11:31am
Membre: kmmsb459 | feb. 11, 11:31am

febrer 10, 2022

Ha afegit l'obra First Magic de Raven Steele.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 10:36pm
S'ha afegit la sèrie Born of Light. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 10:36pm
Ha afegit el nom de sèrie "Born of Light" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 10, 10:36pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 10:33pm
Ha afegit l'obra A Witch's Requital de Raven Steele.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 10:33pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 10:31pm
Ha afegit l'obra A Witch's Storm de Raven Steele.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 10:31pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 10:27pm
Ha afegit l'obra A Vampire's Battle de Raven Steele.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 10:27pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 10:26pm
Ha afegit l'obra A Vampire's Fury de Raven Steele.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 10:26pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 10:25pm
Ha afegit l'obra A Monster's Fight de Raven Steele.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 10:24pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 10:24pm
Ha afegit l'obra A Monster's Fight de Raven Steele.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 10:24pm
Ha afegit l'obra A Monster's Birth de Rachel McClellan.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 10:23pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 10:16pm
Ha afegit l'obra A Monster's Death de Raven Steele.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 10:16pm
Ha afegit l'obra A Monster's Death de Raven Steele.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 10:16pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 10:09pm
Ha afegit l'obra A Vampire's Bane de Raven Steele.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 10:09pm
Ha canviat la cadena d'ordre de A Shifter's Revenge de Ava Mason a "3."
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 10:07pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 10:07pm
Ha afegit l'obra A Shifter's Revenge de Ava Mason.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 10:07pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 10:05pm
Ha afegit l'obra A Shifter's Rage de Raven Steele.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 10:05pm
Sèrie: Dark
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 9:55pm
Sèrie: Dark
Ha afegit l'obra Reincarnate de Arthur Stone.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 9:55pm
Sèrie: Dark
Ha afegit l'obra Fearless Pioneer de Arthur Stone.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 9:54pm
Sèrie: Dark
S'ha afegit la sèrie Dark. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 9:54pm
Sèrie: Dark
Ha afegit el nom de sèrie "Dark" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 10, 9:54pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 7:12pm
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 7:12pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 7:08pm
Ha afegit l'obra Trickster de Christina Bauer.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 7:08pm
Ha afegit l'obra Lincoln de Christina Bauer.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 7:08pm
Ha afegit l'obra Duty Bound de Christina Bauer.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 7:07pm
S'ha afegit la sèrie Angelbound Lincoln. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 7:07pm
Ha afegit el nom de sèrie "Angelbound Lincoln" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 10, 7:07pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 7:05pm
Ha afegit l'obra Dare de Christina Bauer.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 7:05pm
Ha afegit l'obra Calla de Christina Bauer.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 7:04pm
Ha afegit l'obra Pixieland Diaries de Christina Bauer.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 7:04pm
S'ha afegit la sèrie Pixieland Diaries. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 7:04pm
Ha afegit el nom de sèrie "Pixieland Diaries" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 10, 7:04pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 7:02pm
Ha afegit l'obra ECHO Academy de Christina Bauer.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 7:02pm
Ha afegit l'obra Alien Minds de Christina Bauer.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 7:02pm
Ha afegit l'obra Umbra de Christina Bauer.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 7:01pm
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 7:01pm
S'ha afegit la sèrie Dimension Drift. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 7:01pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dimension Drift" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 10, 7:01pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:59pm
Ha afegit l'obra Huntress de Christina Bauer.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:59pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:58pm
Ha afegit l'obra Mack de Christina Bauer.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:58pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:57pm
Ha afegit l'obra Kaps de Christina Bauer.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:57pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:55pm
Ha afegit l'obra Rhodes de Christina Bauer.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:55pm
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:54pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:54pm
Sèrie: Beholder
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:53pm
Sèrie: Beholder
Ha afegit l'obra Cradled de Christina Bauer.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:53pm
Sèrie: Beholder
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:52pm
Sèrie: Beholder
Ha afegit l'obra Crowned de Christina Bauer.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:51pm
Sèrie: Beholder
Ha afegit l'obra Cherished de Christina Bauer.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:51pm
Sèrie: Beholder
Ha afegit l'obra Concealed de Christina Bauer.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:51pm
Sèrie: Beholder
Ha afegit l'obra Cursed de Christina Bauer.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:51pm
Sèrie: Beholder
S'ha afegit la sèrie Beholder. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:51pm
Sèrie: Beholder
Ha afegit el nom de sèrie "Beholder" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 10, 6:51pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:48pm
Ha afegit l'obra Towers and Tithes de Christina Bauer.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:47pm
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:47pm
Ha afegit l'obra Fire and Cinder de Christina Bauer.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:47pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Shifters and Glyphs de Christina Bauer a "3."
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:46pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Moonlight and Midtown de Christina Bauer a "2."
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:46pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Slippers and Thieves Special Edition de Christina Bauer a "4."
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:45pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Bandits and Ball Gowns de Christina Bauer a "5."
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:44pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:43pm
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:43pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Shifters and Glyphs de Christina Bauer a "3."
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:42pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:42pm
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:42pm
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:41pm
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:41pm
Ha afegit l'obra Wolves and Roses de Christina Bauer.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:39pm
S'ha afegit la sèrie Fairy Tales of the Magicorum. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:39pm
Ha afegit el nom de sèrie "Fairy Tales of the Magicorum" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 10, 6:39pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Angels & Alphas de Aileen Erin a "1."
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:24pm
Sèrie: Alpha Girl
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:24pm
Sèrie: Alpha Girl
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:24pm
Ha afegit l'obra Angels & Alphas de Aileen Erin.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 6:23pm
Sèrie: Bad Boys
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:45pm
Sèrie: Bad Boys
Ha afegit l'obra Kane de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:45pm
Sèrie: Bad Boys
Ha afegit l'obra Conan de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:45pm
Sèrie: Bad Boys
Ha afegit l'obra Blake de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:45pm
Sèrie: Bad Boys
Ha afegit l'obra Kyle de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:44pm
Sèrie: Bad Boys
Ha afegit l'obra Jagger de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:44pm
Sèrie: Bad Boys
Ha afegit l'obra Brock de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:44pm
Sèrie: Bad Boys
Ha afegit l'obra Jake de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:39pm
Sèrie: Bad Boys
S'ha afegit la sèrie Bad Boys. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:39pm
Sèrie: Bad Boys
Ha afegit el nom de sèrie "Bad Boys" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 10, 5:39pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:35pm
Ha afegit l'obra Blake de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:34pm
Ha afegit l'obra Kyle de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:34pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:33pm
Ha afegit l'obra Blake 1 de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:33pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:32pm
Ha afegit l'obra Blake 3 de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:32pm
Ha afegit l'obra Blake 2 de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:31pm
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:31pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:30pm
Ha afegit l'obra Kyle 3 de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:30pm
Ha afegit l'obra Kyle 1 de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:30pm
Ha afegit l'obra Kyle 2 de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:25pm
S'ha afegit la sèrie Alpha Male Rock Star. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:25pm
Ha afegit el nom de sèrie "Alpha Male Rock Star" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 10, 5:25pm
Sèrie: Jokers MC
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:23pm
Sèrie: Jokers MC
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:23pm
Sèrie: Jokers MC
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:23pm
Sèrie: Jokers MC
Ha afegit l'obra Aric: The Wild Ones de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:23pm
Sèrie: Jokers MC
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:20pm
Sèrie: Jokers MC
Ha afegit l'obra Razor: The Wild Ones de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:20pm
Sèrie: Jokers MC
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:20pm
Sèrie: Jokers MC
Ha afegit l'obra Chance: The Wild Ones de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:20pm
Sèrie: Jokers MC
Ha afegit l'obra Maddox: The Wild Ones de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:20pm
Sèrie: Jokers MC
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:19pm
Sèrie: Jokers MC
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:19pm
Sèrie: Jokers MC
S'ha afegit la sèrie Jokers MC. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:19pm
Sèrie: Jokers MC
Ha afegit el nom de sèrie "Jokers MC" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 10, 5:19pm
Sèrie: Skulls MC
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 37 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:14pm
Sèrie: Skulls MC
Ha afegit l'obra Beck: Lethal Woman de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:14pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:10pm
Ha afegit l'obra Boots de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:10pm
Ha afegit l'obra Collin de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:10pm
Ha afegit l'obra AJ de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:10pm
Ha afegit l'obra Finn de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:10pm
Ha afegit l'obra Jace de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:09pm
Ha afegit l'obra Rise of the Phoenix de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:09pm
S'ha afegit la sèrie Phoenix Skulls MC. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:09pm
Ha afegit el nom de sèrie "Phoenix Skulls MC" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 10, 5:09pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Crimson de Jessie Cooke a "31."
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:07pm
Sèrie: Skulls MC
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 36 canvis. Mira més detalls.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:05pm
Sèrie: Skulls MC
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:05pm
Sèrie: Skulls MC
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:03pm
Sèrie: Skulls MC
Ha afegit l'obra Ransom de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:03pm
Sèrie: Skulls MC
Ha afegit l'obra Revenge de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:03pm
Sèrie: Skulls MC
Ha afegit l'obra Crimson de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:02pm
Sèrie: Skulls MC
Ha afegit l'obra Boots de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:02pm
Sèrie: Skulls MC
Ha afegit l'obra Collin de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:02pm
Sèrie: Skulls MC
Ha afegit l'obra Lion de Jessie Cooke.
Membre: kmmsb459 | feb. 10, 5:02pm
Sèrie: Skulls MC
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Southside Skulls MC" (Anglès).
Membre: kmmsb459 | Implícit | feb. 10, 4:59pm