Historial d'edició global de les sèriesMembre PortiaLong

maig 27, 2020

Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Splatter
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Splatter
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Splatter
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Splatter
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Splatter
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Doghead
Ha afegit l'obra Doghead Bites Back de Jill Marshall.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Doghead
Ha afegit l'obra Doghead de Jill Marshall.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: The Fleuron
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: The Fleuron
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: The Fleuron
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Winde wehen de Renate Christ.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Galaxy Angel Party, Vol. 1 de Kanan.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Mutants Amok
Ha afegit l'obra Christmas Slaughter de Mark Grant.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Mutants Amok
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Mutants Amok
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Mutants Amok
Ha afegit l'obra Mutant Hell de Mark Grant.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Mutants Amok
Ha afegit l'obra Mutants Amok de Mark Grant.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Galaxy Angel II: Volume 3 de Kanan.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Galaxy Angel II: Volume 2 de Kanan.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Film/Fiction
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Standard of Perfection de ARBA.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Gunsmith Kinks III de Bob Brownell.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: On Spec
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Analog Yearbook II de Stanley Schmidt.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Analog Yearbook de Ben Bova.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: AGNI
Ha afegit l'obra Agni Magazine (67) de Sven Birkerts.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: AGNI
Ha afegit l'obra AGNI Magazine 66 de Sven Birkerts.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: AGNI
Ha afegit l'obra Agni 60 de Boston University.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: AGNI
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: AA 100 Walks
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: AA 100 Walks
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra 1984 Pages of Time de Pages of Time.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra 1973: Pages of Time de Pages of Time.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra 1945: Pages of Time de Pages of Time.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra 1942: Pages of Time de Pages of Time.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Vengeance Rider de Ralph Compton.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Doomsday Rider de Ralph Compton.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Galaxy Angel Beta, Vol. 2 de Kanan.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Stephen Dain
Ha afegit l'obra Time Limit de Robert Sheckley.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Manoa
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Miekan mahti de Tad Williams.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Kruununperillinen de Tad Williams.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Velhon oppipoika de Tad Williams.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Glory Ashes de Bob Cattell.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Down the Wicket de Bob Cattell.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Blaze of Glory de Bob Cattell.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra League of Champions de Bob Cattell.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra WORLD CUP FEVER de Bob Cattell.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra BIG TEST de Bob Cattell.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Bound for Glory de Bob Cattell.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Super Solvers de Scholastic.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Crucible de Robert R. Chase.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Garfield Gallery 1 de Jim Davis.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Galaxy Angel
Ha afegit l'obra Galaxy Angel Volume 5 de Kanan.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Galaxy Angel
Ha afegit l'obra Galaxy Angel Volume 4 de Kanan.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Galaxy Angel
Ha afegit l'obra Galaxy Angel Volume 3 de Kanan.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jane Blonde
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jane Blonde
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jane Blonde
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jane Blonde
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jane Blonde
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jane Blonde
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jane Blonde
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jane Blonde
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Warsaw Rising de Gunther Deschner.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Quark
Ha afegit l'obra Quark/4 de Samuel R. Delany.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Quark
Ha afegit l'obra Quark/3 de Samuel R. Delany.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Quark
Ha afegit l'obra Quark/2 de Samuel R. Delany.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Quark
Ha afegit l'obra Quark/1 de Samuel R. Delany.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Varjojen vanki de Tad Williams.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Liekkien loimu de Tad Williams.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Torven taika de Tad Williams.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Korppien tanssi de Tad Williams.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Piiritetty kivi de Tad Williams.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: U.S. Acres
Ha afegit l'obra Wade Dives In de Jim Davis.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: U.S. Acres
Ha afegit l'obra Sir Orson to the Rescue de Jim Davis.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: U.S. Acres
Ha afegit l'obra Beware! Rooster at Work de Jim Davis.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: U.S. Acres
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: U.S. Acres
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: U.S. Acres
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: U.S. Acres
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: U.S. Acres
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: U.S. Acres
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: U.S. Acres
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: U.S. Acres
Ha afegit l'obra Rise and Shine! de Jim Davis.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: U.S. Acres
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Drawing with Word de John Watson.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Anthropology 08/09 de Elvio Angeloni.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Anthropology 07/08 de Elvio Angeloni.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Anthropology 06/07 de Elvio Angeloni.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Anthropology 05/06 de Elvio Angeloni.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Anthropology 04/05 de Elvio Angeloni.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm

maig 12, 2018

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This series page is a work in progress - if you have additional information please put link here.I am working, in part, off of this list:http://c.web.umkc.edu/crossonm/boysco...
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 12, 2018, 10:52am
S'ha afegit la sèrie The Boy Scouts - Saalfield Series. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 12, 2018, 9:43am
Ha afegit el nom de sèrie "The Boy Scouts - Saalfield Series" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 12, 2018, 9:43am
S'ha afegit la sèrie The Boy Scouts Series. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 12, 2018, 9:40am
Ha afegit el nom de sèrie "The Boy Scouts Series" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 12, 2018, 9:40am
S'ha afegit la sèrie Jack Danby / Boy Scouts. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 12, 2018, 9:26am
Ha afegit el nom de sèrie "Jack Danby / Boy Scouts" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 12, 2018, 9:26am

abril 23, 2017

Sèrie: The Gunsmith
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Missing from this series:#174 - Gunquick#400 - The Lincoln Ransom#401 - New Mexico Powder Keg#402 - Kidnap a Gunsmith#403 - Lawman's Sunset#404 - Three Rings of Trouble (aka: Three Rings of Justice)#405 - Blood Coast#406 - The Put Up Job#407 - The Dodge City Inheritance#408 - The Gold of Point Pinos#409 - Shot in the Back#410 - Silent Assassin#411 - Grizzly Hunt#412 - Dakota Kill#413 - Demon's Curse#414 - Death of a Gandy Dancer#415 - The Funeral of Doc Holliday#416 - The Tomb of Joaquin#417 - Ace High#418 - The Art of the Gun#419 - The Devil's Payload#420 - The Widow's Web#421 - Calamitytown#422 - Deadly Ambush#423 - Son of a LegendThe First Gunsmith Western Omnibus
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 23, 2017, 5:18pm

gener 30, 2015

S'ha afegit la sèrie best of dragon magazine. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 30, 2015, 12:14am
Ha afegit el nom de sèrie "best of dragon magazine" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 30, 2015, 12:14am

agost 29, 2014

Sèrie: WEIRD TALES
S'ha afegit la sèrie WEIRD TALES. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 29, 2014, 9:58am
Sèrie: WEIRD TALES
Ha afegit el nom de sèrie "WEIRD TALES" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 29, 2014, 9:58am

juliol 28, 2013

S'ha afegit la sèrie The Wonderworld of Science. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 28, 2013, 4:41pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Wonderworld of Science" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 28, 2013, 4:41pm

juliol 11, 2013

S'ha afegit la sèrie Galaxy Science Fiction Magazine. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 11, 2013, 8:24am
Ha afegit el nom de sèrie "Galaxy Science Fiction Magazine" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 11, 2013, 8:24am

juliol 30, 2012

Sèrie: Doghead
S'ha afegit la sèrie Doghead. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 30, 2012, 10:35pm
Sèrie: Doghead
Ha afegit el nom de sèrie "Doghead" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 30, 2012, 10:35pm
Sèrie: Jane Blonde
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Wikipedia entry for Jane Blonde series Official Website
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 30, 2012, 10:31pm
Sèrie: Jane Blonde
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Wikipedia entry for Jane Blonde series Official Website
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 30, 2012, 10:31pm
Sèrie: Jane Blonde
S'ha afegit la sèrie Jane Blonde. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 30, 2012, 10:21pm
Sèrie: Jane Blonde
Ha afegit el nom de sèrie "Jane Blonde" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 30, 2012, 10:21pm

juliol 29, 2012

Sèrie: Rod Serling
S'ha afegit la sèrie Rod Serling. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 29, 2012, 10:31pm
Sèrie: Rod Serling
Ha afegit el nom de sèrie "Rod Serling" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 29, 2012, 10:31pm

març 28, 2012

Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 28, 2012, 12:46pm
Ha afegit el nom de sèrie "Series: Astounding Stories - 60th Anniversary Collection" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 28, 2012, 12:46pm

desembre 26, 2011

S'ha afegit la sèrie Yearbook of Agriculture. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 26, 2011, 3:06pm
Ha afegit el nom de sèrie "Yearbook of Agriculture" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 26, 2011, 3:06pm

agost 5, 2011

Sèrie: Mutants Amok
S'ha afegit la sèrie Mutants Amok. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 5, 2011, 10:12am
Sèrie: Mutants Amok
Ha afegit el nom de sèrie "Mutants Amok" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 5, 2011, 10:12am

gener 23, 2011

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Wiki page collecting the titles of the Honor Harrington books in other languages can be found here.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 23, 2011, 4:16pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Wiki page collecting the titles of the Honor Harrington books in other languages can be found here.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 23, 2011, 4:16pm

gener 22, 2011

S'ha afegit la sèrie Galaxy Angel II. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 22, 2011, 11:44pm
Ha afegit el nom de sèrie "Galaxy Angel II" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 22, 2011, 11:44pm
S'ha afegit la sèrie Galaxy Angel Party. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 22, 2011, 11:42pm
Ha afegit el nom de sèrie "Galaxy Angel Party" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 22, 2011, 11:42pm
S'ha afegit la sèrie Galaxy Angel Beta. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 22, 2011, 11:41pm
Ha afegit el nom de sèrie "Galaxy Angel Beta" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 22, 2011, 11:41pm
S'ha afegit la sèrie Star Wars Galaxy Magazine. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 22, 2011, 10:00pm
Ha afegit el nom de sèrie "Star Wars Galaxy Magazine" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 22, 2011, 10:00pm

gener 21, 2011

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Issue Checklist (with covers) British Edition (reprint issues) series can be found here.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 21, 2011, 10:45pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Issue Checklist (with covers) British Edition (reprint issues) series can be found here.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 21, 2011, 10:45pm

gener 16, 2011

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
"Worlds of If Science Fiction" was originally titled "IF Worlds of Science Fiction". The layout on the cover page left some reasonable confusion. Over time it began to be referred to as "Worlds of If" or just "If"The series ran from March 1952 to November-December 1974 (issue #175). An attempt to restart was made with a Fall 1986 issue (issue #176). In January 1975, Galaxy Magazine stated it was incorporating Worlds of If with Galaxy.There were numerous editors over the history of the magazine, among them are Paul W. Fairman, James L. Quinn, H.L. Gold, Damon Knight, Frederick Pohl, Ejler Jakobsson and James Baen.Issue Checklist with CoversWikipedia ArticleSeries Under construction.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 16, 2011, 7:34am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
"Worlds of If Science Fiction" was originally titled "IF Worlds of Science Fiction". The layout on the cover page left some reasonable confusion. Over time it began to be referred to as "Worlds of If" or just "If"The series ran from March 1952 to November-December 1974 (issue #175). An attempt to restart was made with a Fall 1986 issue (issue #176). In January 1975, Galaxy Magazine stated it was incorporating Worlds of If with Galaxy.There were numerous editors over the history of the magazine, among them are Paul W. Fairman, James L. Quinn, H.L. Gold, Damon Knight, Frederick Pohl, Ejler Jakobsson and James Baen.Issue Checklist with CoversWikipedia ArticleSeries Under construction.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 16, 2011, 7:34am

gener 15, 2011

S'ha afegit la sèrie If - Worlds of Science Fiction. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 15, 2011, 7:13pm
Ha afegit el nom de sèrie "If - Worlds of Science Fiction" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 15, 2011, 7:13pm
S'ha afegit la sèrie If: Worlds of Science Fiction. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 15, 2011, 7:12pm
Ha afegit el nom de sèrie "If: Worlds of Science Fiction" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 15, 2011, 7:12pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 15, 2011, 4:06pm
Ha afegit el nom de sèrie "Isaac Asimov's Science Fiction Anthology" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 15, 2011, 4:06pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 15, 2011, 8:37am
Ha afegit el nom de sèrie "http://www.librarything.com/work_combineworks_submit.php?combine=6460316/1150173oi]---------------------------------------------" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 15, 2011, 8:37am

gener 2, 2011

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Link to Wikipedia article:Wikipedia Article Link to issue checklist with covers:http://www.philsp.com/mags/amazing_st...
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 2, 2011, 9:32am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Link to Wikipedia article:Wikipedia Article Link to issue checklist with covers:http://www.philsp.com/mags/amazing_st...
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 2, 2011, 9:32am

gener 1, 2011

Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 1, 2011, 10:53pm
Ha afegit el nom de sèrie "Amazing Stories [magazine] (1953.1201" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 1, 2011, 10:53pm

desembre 29, 2010

S'ha afegit la sèrie Amazing Stories Quarterly. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 29, 2010, 10:50pm
Ha afegit el nom de sèrie "Amazing Stories Quarterly" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 29, 2010, 10:50pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 29, 2010, 10:11pm
Ha afegit el nom de sèrie "Amazing Stories [magazine] (1966.02" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 29, 2010, 10:11pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Published from 1952 to 1980 after which it was folded into the larger magazine Amazing Stories.Originally founded by Ziff-Davis. Editors included: Howard Browne, Paul W. Fairman, Cele Goldsmith,Joseph Wrzos, Ted White, and Elinor MavorTitles used include:FantasticFantastic Science-FictionFantastic Science Fiction StoriesFantastic Stories of ImaginationFantastic Science Fiction-FantasyFantastic Stories Science Fiction - FantasyFantastic StoriesFantastic Stories Science Fiction & FantasyFantastic Stories Sword & Sorcery and FantasyFantastic Science FictionSee Wikipedia page for details:http://en.wikipedia.org/wiki/Fantasti...
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 29, 2010, 8:33pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Published from 1952 to 1980 after which it was folded into the larger magazine Amazing Stories.Originally founded by Ziff-Davis. Editors included: Howard Browne, Paul W. Fairman, Cele Goldsmith,Joseph Wrzos, Ted White, and Elinor MavorTitles used include:FantasticFantastic Science-FictionFantastic Science Fiction StoriesFantastic Stories of ImaginationFantastic Science Fiction-FantasyFantastic Stories Science Fiction - FantasyFantastic StoriesFantastic Stories Science Fiction & FantasyFantastic Stories Sword & Sorcery and FantasyFantastic Science FictionSee Wikipedia page for details:http://en.wikipedia.org/wiki/Fantasti...
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 29, 2010, 8:33pm

desembre 28, 2010

S'ha afegit la sèrie Amazing Stories [magazine] (1961.. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 28, 2010, 6:45pm
Ha afegit el nom de sèrie "Amazing Stories [magazine] (1961." (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 28, 2010, 6:45pm

desembre 27, 2010

Sèrie: Fantastic
S'ha afegit la sèrie Fantastic. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 27, 2010, 6:31pm
Sèrie: Fantastic
Ha afegit el nom de sèrie "Fantastic" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 27, 2010, 6:31pm

desembre 26, 2010

Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 26, 2010, 9:08pm
Ha afegit el nom de sèrie "Fantastic Stories: Sword & Sorcery and Fantasy" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 26, 2010, 9:08pm

desembre 20, 2010

S'ha afegit la sèrie Astounding Stories. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 20, 2010, 8:13am
Ha afegit el nom de sèrie "Astounding Stories" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 20, 2010, 8:13am

desembre 19, 2010

S'ha afegit la sèrie Analog Yearbook. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 19, 2010, 9:41pm
Ha afegit el nom de sèrie "Analog Yearbook" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 19, 2010, 9:41pm
Sèrie: analog
S'ha afegit la sèrie analog. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 19, 2010, 7:41pm
Sèrie: analog
Ha afegit el nom de sèrie "analog" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 19, 2010, 7:41pm

desembre 18, 2010

S'ha afegit la sèrie Analog British Edition. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 18, 2010, 8:37pm
Ha afegit el nom de sèrie "Analog British Edition" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 18, 2010, 8:37pm

desembre 12, 2010

S'ha afegit la sèrie The Analog Anthology. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 12, 2010, 5:45pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Analog Anthology" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 12, 2010, 5:45pm

desembre 9, 2010

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Scott Standard Postage Stamp Catalogue by year and volume.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 9, 2010, 11:41pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Scott Standard Postage Stamp Catalogue by year and volume.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 9, 2010, 11:41pm
S'ha afegit la sèrie 1999 Scott Catalog. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 9, 2010, 9:39pm
Ha afegit el nom de sèrie "1999 Scott Catalog" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 9, 2010, 9:39pm
S'ha afegit la sèrie 2001 Scott Catalog. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 9, 2010, 9:15pm
Ha afegit el nom de sèrie "2001 Scott Catalog" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 9, 2010, 9:15pm
S'ha afegit la sèrie Series: 2001 Scott Catalog. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 9, 2010, 9:14pm
Ha afegit el nom de sèrie "Series: 2001 Scott Catalog" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 9, 2010, 9:14pm

juliol 29, 2010

S'ha afegit la sèrie History of the Puritans. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 29, 2010, 10:03pm
Ha afegit el nom de sèrie "History of the Puritans" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 29, 2010, 10:03pm

juny 13, 2010

S'ha afegit la sèrie History of the World War. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 13, 2010, 1:02pm
Ha afegit el nom de sèrie "History of the World War" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 13, 2010, 1:02pm

juny 5, 2010

Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 5, 2010, 8:03pm
Ha afegit el nom de sèrie "Developing Critical Thinking Through Science" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 5, 2010, 8:03pm
S'ha afegit la sèrie Advances in Chemical Physics. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 5, 2010, 6:13pm
Ha afegit el nom de sèrie "Advances in Chemical Physics" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 5, 2010, 6:13pm

abril 24, 2010

Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 24, 2010, 6:19pm
Ha afegit el nom de sèrie "Series: Isaac Asimov's Science Fiction Magazin" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 24, 2010, 6:19pm
S'ha afegit la sèrie Heyne Science Fiction Jahresband. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 24, 2010, 4:09pm
Ha afegit el nom de sèrie "Heyne Science Fiction Jahresband" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 24, 2010, 4:09pm
S'ha afegit la sèrie Heyne Science Fiction Magazin. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 24, 2010, 4:00pm
Ha afegit el nom de sèrie "Heyne Science Fiction Magazin" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 24, 2010, 4:00pm

abril 22, 2010

Sèrie: Easi-Bild
S'ha afegit la sèrie Easi-Bild. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 22, 2010, 8:30am
Sèrie: Easi-Bild
Ha afegit el nom de sèrie "Easi-Bild" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 22, 2010, 8:30am

febrer 14, 2010

S'ha afegit la sèrie The Tery / The Twilight River. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 14, 2010, 7:49pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Tery / The Twilight River" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 14, 2010, 7:49pm

febrer 13, 2010

Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 13, 2010, 12:50am
Ha afegit el nom de sèrie "Cambridge Bible Commentary 99|Understanding the Old Testament)" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 13, 2010, 12:50am
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 13, 2010, 12:33am
Ha afegit el nom de sèrie "Cambridge Bible Commentary (28|Joel, Obadiah, Jonah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 13, 2010, 12:33am

febrer 7, 2010

Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 7, 2010, 7:48pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Best Political Cartoons of the Year" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 7, 2010, 7:48pm
S'ha afegit la sèrie Best Cartoons of the Year. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 7, 2010, 7:10pm
Ha afegit el nom de sèrie "Best Cartoons of the Year" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 7, 2010, 7:10pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 7, 2010, 3:56pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Literary Digest Atlas of the World and Gazetteer" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 7, 2010, 3:56pm

febrer 5, 2010

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This is one of the "Junior Classics" series of anthologies published by Colliers.This particular series was edited by Mabel Williams and Marcia Dalphin..
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 5, 2010, 12:34am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This is one of the "Junior Classics" series of anthologies published by Colliers.This particular series was edited by Mabel Williams and Marcia Dalphin..
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 5, 2010, 12:34am
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 5, 2010, 12:24am
Ha afegit el nom de sèrie "The (New) Junior Classics: The Young Folks' Shelf of Books" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 5, 2010, 12:24am

febrer 2, 2010

S'ha afegit la sèrie Standard of Perfection. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 2, 2010, 8:45pm
Ha afegit el nom de sèrie "Standard of Perfection" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 2, 2010, 8:45pm
S'ha afegit la sèrie Standard Bred Rabbits and Cavies. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 2, 2010, 1:03am
Ha afegit el nom de sèrie "Standard Bred Rabbits and Cavies" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 2, 2010, 1:03am

gener 30, 2010

S'ha afegit la sèrie Richard Meier Architect. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 30, 2010, 2:24am
Ha afegit el nom de sèrie "Richard Meier Architect" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 30, 2010, 2:24am

desembre 24, 2009

S'ha afegit la sèrie Pages of Time. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 24, 2009, 8:22am
Ha afegit el nom de sèrie "Pages of Time" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 24, 2009, 8:22am

desembre 19, 2009

S'ha afegit la sèrie The Observer Book of.... Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 19, 2009, 5:28pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Observer Book of..." (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 19, 2009, 5:28pm
S'ha afegit la sèrie The Observer Book of. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 19, 2009, 5:27pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Observer Book of" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 19, 2009, 5:27pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 19, 2009, 12:36pm
Ha afegit el nom de sèrie "Montgomery Ward & Co. Catalogue and Buyers' Guide" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 19, 2009, 12:36pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 19, 2009, 11:34am
Ha afegit el nom de sèrie "Proceedings of the Grand Encampment of Knights Templar" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 19, 2009, 11:34am

desembre 13, 2009

S'ha afegit la sèrie Age Good Food Guide. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 13, 2009, 9:11pm
Ha afegit el nom de sèrie "Age Good Food Guide" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 13, 2009, 9:11pm

desembre 6, 2009

S'ha afegit la sèrie The Comics Journal Library. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 6, 2009, 7:43pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Comics Journal Library" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 6, 2009, 7:43pm

novembre 12, 2009

Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 12, 2009, 10:56pm
Ha afegit el nom de sèrie "Exploring Lakes & Low Fells - Volume 2" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 12, 2009, 10:56pm

novembre 11, 2009

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A Multicultural Journal by and for Lesbians. Website can be found at: www.sinisterwisdom.org
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 11, 2009, 7:27pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A Multicultural Journal by and for Lesbians. Website can be found at: www.sinisterwisdom.org
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 11, 2009, 7:27pm

novembre 6, 2009

Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 6, 2009, 10:07am
Ha afegit el nom de sèrie "International series of monographs in experimental psychology" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 6, 2009, 10:07am
S'ha afegit la sèrie Out of the Gutter. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 6, 2009, 10:00am
Ha afegit el nom de sèrie "Out of the Gutter" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 6, 2009, 10:00am

octubre 2, 2009

Sèrie: The Fleuron
S'ha afegit la sèrie The Fleuron. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 2, 2009, 10:22pm
Sèrie: The Fleuron
Ha afegit el nom de sèrie "The Fleuron" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 2, 2009, 10:22pm

setembre 28, 2009

S'ha afegit la sèrie Dangerous Liasons. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 28, 2009, 11:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dangerous Liasons" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 28, 2009, 11:59pm

juliol 22, 2009

S'ha afegit la sèrie Buck Fletcher. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 22, 2009, 10:04pm
Ha afegit el nom de sèrie "Buck Fletcher" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 22, 2009, 10:04pm

juliol 19, 2009

S'ha afegit la sèrie Spiderman Annual. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 19, 2009, 8:56pm
Ha afegit el nom de sèrie "Spiderman Annual" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 19, 2009, 8:56pm

juliol 13, 2009

Sèrie: Splatter
S'ha afegit la sèrie Splatter. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 13, 2009, 5:47pm
Sèrie: Splatter
Ha afegit el nom de sèrie "Splatter" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 13, 2009, 5:47pm

juliol 3, 2009

S'ha afegit la sèrie Isaac Asimov's Robot City 3-4.. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 3, 2009, 8:45pm
Ha afegit el nom de sèrie "Isaac Asimov's Robot City 3-4." (Hongarès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 3, 2009, 8:45pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Cambridge Studies in Religious Traditions - "designed to accommodate the best scholarship in religious studies, raising key questions about religion in general through in-depth studies of specific religious traditions and contexts." (Note: publisher no longer commissioning titles for this series.)
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 3, 2009, 3:26pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Cambridge Studies in Religious Traditions - "designed to accommodate the best scholarship in religious studies, raising key questions about religion in general through in-depth studies of specific religious traditions and contexts." (Note: publisher no longer commissioning titles for this series.)
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 3, 2009, 3:26pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 3, 2009, 2:15pm
Ha afegit el nom de sèrie "Cambridge Studies in Religious Traditions" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 3, 2009, 2:15pm

juny 19, 2009

S'ha afegit la sèrie the comics journal. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 19, 2009, 9:41pm
Ha afegit el nom de sèrie "the comics journal" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 19, 2009, 9:41pm

maig 24, 2009

S'ha afegit la sèrie Gröna ängelns torn. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 24, 2009, 5:44pm
Ha afegit el nom de sèrie "Gröna ängelns torn" (Finès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 24, 2009, 5:44pm
S'ha afegit la sèrie Tronen av drakben. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 24, 2009, 5:21pm
Ha afegit el nom de sèrie "Tronen av drakben" (Suec).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 24, 2009, 5:21pm

maig 16, 2009

S'ha afegit la sèrie Glory Gardens. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 16, 2009, 10:08pm
Ha afegit el nom de sèrie "Glory Gardens" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 16, 2009, 10:08pm

maig 13, 2009

Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 13, 2009, 7:26pm
Ha afegit el nom de sèrie "Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog" (Neerlandès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 13, 2009, 7:26pm
Sèrie: Mr. Men
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Mr. Men on Wikipedia
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 13, 2009, 12:12pm
Sèrie: Mr. Men
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Mr. Men on Wikipedia
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 13, 2009, 12:12pm

maig 10, 2009

S'ha afegit la sèrie Zagat Survey San Francisco. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 10, 2009, 4:00pm
Ha afegit el nom de sèrie "Zagat Survey San Francisco" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 10, 2009, 4:00pm
S'ha afegit la sèrie Zagat Survey Chicago. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 10, 2009, 3:16pm
Ha afegit el nom de sèrie "Zagat Survey Chicago" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 10, 2009, 3:16pm

abril 25, 2009

Sèrie: Weird USA
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The Weird Series started as an underground magazine - Weird N.J. (separate series) - followed by this Travel Guide Series. Now also a reality TV show.Wikipedia Series Page
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 25, 2009, 11:48am
Sèrie: Weird USA
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The Weird Series started as an underground magazine - Weird N.J. (separate series) - followed by this Travel Guide Series. Now also a reality TV show.Wikipedia Series Page
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 25, 2009, 11:48am

abril 19, 2009

Sèrie: highlights
S'ha afegit la sèrie highlights. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 19, 2009, 1:15am
Sèrie: highlights
Ha afegit el nom de sèrie "highlights" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 19, 2009, 1:15am

abril 5, 2009

S'ha afegit la sèrie Architecture in the Netherlands. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 5, 2009, 9:35am
Ha afegit el nom de sèrie "Architecture in the Netherlands" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 5, 2009, 9:35am

abril 4, 2009

S'ha afegit la sèrie Ladybird Books Series 601. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 4, 2009, 10:44pm
Ha afegit el nom de sèrie "Ladybird Books Series 601" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 4, 2009, 10:44pm

març 22, 2009

Sèrie: Rosebud
S'ha afegit la sèrie Rosebud. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 22, 2009, 11:49pm
Sèrie: Rosebud
Ha afegit el nom de sèrie "Rosebud" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 22, 2009, 11:49pm

març 21, 2009

Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 21, 2009, 9:15pm
Ha afegit el nom de sèrie "http://www.librarything.com/work_combineworks_submit.php?combine= 6515432 / 6061300&author= none" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 21, 2009, 9:15pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 21, 2009, 7:03pm
Ha afegit el nom de sèrie "Reader's Digest Select Editions (2007.3" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 21, 2009, 7:03pm

març 15, 2009

Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 15, 2009, 6:35pm
Ha afegit el nom de sèrie "Isaac Asimov's Science Fiction Magazine (11.4|1987" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 15, 2009, 6:35pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 15, 2009, 6:33pm
Ha afegit el nom de sèrie "Isaac Asimov's Science Fiction Magazine (4|1987" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 15, 2009, 6:33pm

febrer 28, 2009

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
American Tradition in Literature was edited in its first three editions (1956-1967) by Sculley Bradley, Richmond Croom Beatty, and E. Hudson Long. It has been edited since the fourth edition by George and Barbara Perkins.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 28, 2009, 3:15pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
American Tradition in Literature was edited in its first three editions (1956-1967) by Sculley Bradley, Richmond Croom Beatty, and E. Hudson Long. It has been edited since the fourth edition by George and Barbara Perkins.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 28, 2009, 3:15pm

febrer 23, 2009

S'ha afegit la sèrie Pan Book Of Horror Stories. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 23, 2009, 10:30pm
Ha afegit el nom de sèrie "Pan Book Of Horror Stories" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 23, 2009, 10:30pm

febrer 14, 2009

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Series edited by T. E. Dikty and E. F. Bleiler. Published from 1952-1954 - each year also published under variant titles. See Disambiguation Notice on each work.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 14, 2009, 12:21pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Series edited by T. E. Dikty and E. F. Bleiler. Published from 1952-1954 - each year also published under variant titles. See Disambiguation Notice on each work.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 14, 2009, 12:21pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Series published between 1949 and 1958. Edited by T. E. Dikty and/or E. F. Bleiler. Variant "nth series" titles used for republication of the 1950-1954 editions. Series name changed to The Best Science Fiction Stories and Novels beginning in 1955.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 14, 2009, 12:10pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Series published between 1949 and 1958. Edited by T. E. Dikty and/or E. F. Bleiler. Variant "nth series" titles used for republication of the 1950-1954 editions. Series name changed to The Best Science Fiction Stories and Novels beginning in 1955.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 14, 2009, 12:10pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 14, 2009, 10:00am
Ha afegit el nom de sèrie "The Best Science Fiction Stories and Novels" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 14, 2009, 10:00am
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 14, 2009, 9:49am
Ha afegit el nom de sèrie "Year's Best Science Fiction Novels" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 14, 2009, 9:49am

febrer 10, 2009

S'ha afegit la sèrie Tantric Stripfighter Trina. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 10, 2009, 11:14pm
Ha afegit el nom de sèrie "Tantric Stripfighter Trina" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 10, 2009, 11:14pm

gener 30, 2009

S'ha afegit la sèrie Tales Calculated To Drive You Mad. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 30, 2009, 11:48pm
Ha afegit el nom de sèrie "Tales Calculated To Drive You Mad" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 30, 2009, 11:48pm

gener 7, 2009

Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 7, 2009, 8:06pm
Ha afegit el nom de sèrie "IEEE Computer Society Workshop on Future Trends" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 7, 2009, 8:06pm

gener 6, 2009

Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 6, 2009, 9:39pm
Ha afegit el nom de sèrie "Charles Olson and Robert Creeley: The Complete Correspondence" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 6, 2009, 9:39pm

gener 3, 2009

Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 3, 2009, 3:35pm
Ha afegit el nom de sèrie "Unpublished Dostoevsky Diaries and Notebooks" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 3, 2009, 3:35pm

gener 2, 2009

Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 2, 2009, 2:40am
Ha afegit el nom de sèrie "Physical Anthropology Annual Editions" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 2, 2009, 2:40am
S'ha afegit la sèrie Physical Anthropology. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 2, 2009, 2:36am
Ha afegit el nom de sèrie "Physical Anthropology" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 2, 2009, 2:36am

gener 1, 2009

S'ha afegit la sèrie Davidson's Learning Center Series. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 1, 2009, 1:55pm
Ha afegit el nom de sèrie "Davidson's Learning Center Series" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 1, 2009, 1:55pm

desembre 29, 2008

Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 29, 2008, 10:21pm
Ha afegit el nom de sèrie "Story Street: Fluent - Literacy Land" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 29, 2008, 10:21pm
S'ha afegit la sèrie Beginner Stage. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 29, 2008, 10:14pm
Ha afegit el nom de sèrie "Beginner Stage" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 29, 2008, 10:14pm

desembre 27, 2008

S'ha afegit la sèrie The Garfield Gallery. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 27, 2008, 12:21am
Ha afegit el nom de sèrie "The Garfield Gallery" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 27, 2008, 12:21am

desembre 26, 2008

S'ha afegit la sèrie Garfield Classics: Vol 2. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 26, 2008, 11:23pm
Ha afegit el nom de sèrie "Garfield Classics: Vol 2" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 26, 2008, 11:23pm
S'ha afegit la sèrie Walt's People. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 26, 2008, 8:46pm
Ha afegit el nom de sèrie "Walt's People" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 26, 2008, 8:46pm

desembre 25, 2008

S'ha afegit la sèrie Costume Accessories Series. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 25, 2008, 6:52pm
Ha afegit el nom de sèrie "Costume Accessories Series" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 25, 2008, 6:52pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This magazine was merged with another magazine (called Home Arts) in later years. The name of this magazine was changed to: Needlecraft Magazine, the Magazine of Home Arts.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 25, 2008, 6:08pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This magazine was merged with another magazine (called Home Arts) in later years. The name of this magazine was changed to: Needlecraft Magazine, the Magazine of Home Arts.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 25, 2008, 6:08pm

desembre 20, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Study guides, such as Monarch Notes, should not be combined with the original works.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 20, 2008, 1:34pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Study guides, such as Monarch Notes, should not be combined with the original works.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 20, 2008, 1:34pm

desembre 6, 2008

Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 6, 2008, 3:05pm
Ha afegit el nom de sèrie "Alfred Hitchcock and the Three Investigators" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 6, 2008, 3:05pm

desembre 5, 2008

Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 5, 2008, 9:11pm
Ha afegit el nom de sèrie "Feminist Companion to the New Testament and Early Chritian Writings" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 5, 2008, 9:11pm

novembre 30, 2008

S'ha afegit la sèrie P. J. Clover, Private Eye. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 30, 2008, 2:33pm
Ha afegit el nom de sèrie "P. J. Clover, Private Eye" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 30, 2008, 2:33pm
S'ha afegit la sèrie Jane's Urban Transport Systems. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 30, 2008, 2:09pm
Ha afegit el nom de sèrie "Jane's Urban Transport Systems" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 30, 2008, 2:09pm

novembre 14, 2008

Sèrie: Quark
S'ha afegit la sèrie Quark. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 14, 2008, 4:16pm
Sèrie: Quark
Ha afegit el nom de sèrie "Quark" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 14, 2008, 4:16pm

novembre 11, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Guinness World Records is a reference book published annually containing a collection of world records, both human achievements and the extreme of the natural world. The book itself holds a world record, as the best-selling copyrighted series of all-time. Titled, until 2000, as The Guinness Book of Records in the UK, also had title The Guinness Book of World Records in the US. Now titled Guinness World Records.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 11, 2008, 3:27pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Guinness World Records is a reference book published annually containing a collection of world records, both human achievements and the extreme of the natural world. The book itself holds a world record, as the best-selling copyrighted series of all-time. Titled, until 2000, as The Guinness Book of Records in the UK, also had title The Guinness Book of World Records in the US. Now titled Guinness World Records.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 11, 2008, 3:27pm

novembre 9, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This is the series for the Illustrated Libary of Cooking by Family Circle (NOT Time-Life Books).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 9, 2008, 6:37pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This is the series for the Illustrated Libary of Cooking by Family Circle (NOT Time-Life Books).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 9, 2008, 6:37pm

novembre 5, 2008

S'ha afegit la sèrie The Socialist Register 1984. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 5, 2008, 7:44pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Socialist Register 1984" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 5, 2008, 7:44pm

novembre 1, 2008

Sèrie: the bed
S'ha afegit la sèrie the bed. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 1, 2008, 5:49pm
Sèrie: the bed
Ha afegit el nom de sèrie "the bed" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 1, 2008, 5:49pm

octubre 23, 2008

S'ha afegit la sèrie Gakuen Heaven. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 23, 2008, 12:13am
Ha afegit el nom de sèrie "Gakuen Heaven" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 23, 2008, 12:13am

octubre 17, 2008

Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 17, 2008, 9:13pm
Ha afegit el nom de sèrie "The New American Desk Encyclopedia" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 17, 2008, 9:13pm

setembre 20, 2008

S'ha afegit la sèrie New Liberal Atrs Series. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 20, 2008, 9:53pm
Ha afegit el nom de sèrie "New Liberal Atrs Series" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 20, 2008, 9:53pm

setembre 16, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Series was published from 1965 to 1990. From 1965 to 1971 the co-editor was Terry Carr (with Primary Title "World's Best Science Fiction: year". From 1972 to 1990 the co-editor was Arthur W. Saha (with Primary Title "The year Annual Worlds Best SF". For re-publication of the first four years (in 1970) the variant title "World's Best Science Fiction: First/Second/Third/Fourth Series" was used. For some editions the variant title "Wollheim's World's Best SF: Series One thru Nine" was used from 1972 thru 1980. Other variants were used sporadically for republication other years.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 16, 2008, 1:38am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Series was published from 1965 to 1990. From 1965 to 1971 the co-editor was Terry Carr (with Primary Title "World's Best Science Fiction: year". From 1972 to 1990 the co-editor was Arthur W. Saha (with Primary Title "The year Annual Worlds Best SF". For re-publication of the first four years (in 1970) the variant title "World's Best Science Fiction: First/Second/Third/Fourth Series" was used. For some editions the variant title "Wollheim's World's Best SF: Series One thru Nine" was used from 1972 thru 1980. Other variants were used sporadically for republication other years.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 16, 2008, 1:38am

setembre 6, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Mathematics for Self-Study - "A Group of Books that make easy the Home Study of the Working Principles of Mathematics" by J. E. Thompson, B.S. in E.E., A. M. (Associate Professor of Mathematics, School of Engineering, Pratt Institute)
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 6, 2008, 9:36pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Mathematics for Self-Study - "A Group of Books that make easy the Home Study of the Working Principles of Mathematics" by J. E. Thompson, B.S. in E.E., A. M. (Associate Professor of Mathematics, School of Engineering, Pratt Institute)
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 6, 2008, 9:36pm
S'ha afegit la sèrie Mathematics for Self-Study. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 6, 2008, 9:34pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mathematics for Self-Study" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 6, 2008, 9:34pm

juny 28, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The Department of Agriculture was established in 1862. The Yearbook began in 1894 reviewing developments in agriculture over the year. In 1936 the series changed, each volume focused on a single topic of interest to the American public, especially farmers.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 28, 2008, 2:48pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The Department of Agriculture was established in 1862. The Yearbook began in 1894 reviewing developments in agriculture over the year. In 1936 the series changed, each volume focused on a single topic of interest to the American public, especially farmers.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 28, 2008, 2:48pm

abril 24, 2008

S'ha afegit la sèrie Gunsmith Kinks. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 24, 2008, 12:58am
Ha afegit el nom de sèrie "Gunsmith Kinks" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 24, 2008, 12:58am

abril 22, 2008

S'ha afegit la sèrie Firearms Assembly - The NRA Guide. Mira més detalls.
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 22, 2008, 11:53pm
Ha afegit el nom de sèrie "Firearms Assembly - The NRA Guide" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 22, 2008, 11:53pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 22, 2008, 11:29pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Gun Digest Book of Firearms Assembly/Dissassembly" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 22, 2008, 11:29pm
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 22, 2008, 11:24pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Gun Digest Book of Firearms Assembly/Disassembly" (Anglès).
Membre: PortiaLong | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 22, 2008, 11:24pm