Historial d'edició global de les sèriesMembre ElizaJane

maig 27, 2020

Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Nickelodeon
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: vizkids
Ha afegit l'obra Rise of the Beast King de Brian Smith.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: vizkids
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Crimescape
Ha afegit l'obra Psychopath de Dr. Katherine Ramsland.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Night and the Enemy de Harlan Ellison.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Civil War Adventure de Chuck Dixon.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Love Endures
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: FableVision
Ha afegit l'obra Zebrafish: SPF 40 de Sharon Emerson.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: FableVision
Ha afegit l'obra Zebrafish de Sharon Emerson.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Kypros Press
Ha afegit l'obra El mon on visc de Helen Keller.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Omar on Ice de Maryann Kovalski.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Emma's Emu de Kenneth Oppel.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Early Bird de Richard Scarry.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Little Tramp de W.G. van de Hulst.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Greensleeves de Eloise Jarvis McGraw.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rapid Reads
Ha afegit l'obra The Thirteenth Rose de Gail Bowen.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rapid Reads
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rapid Reads
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra In the Heat of the Night de John Ball.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Scarlet Plague de Jack London.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Shojo Beat
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Shojo Beat
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Green Knight
Ha afegit l'obra Endavant, Set Secrets de Enid Blyton.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Green Knight
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Green Knight
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Wide is the Water de Jane Aiken Hodge.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra These Mortals de Margaret Irwin.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Solomons Seal de Hammond Innes.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Shining Agnes de Sara Banerji.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Portuguese escape de Ann Bridge.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra One of the Family de Monica Dickens.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Numbered Account de Ann Bridge.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Nine Lives de Bernice Rubens.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Malady in Madeira de Ann Bridge.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A Long Silence de Nicolas Freeling.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Lady of Fortune de Graham Masterton.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Julia in Ireland de Ann Bridge.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Island in the Sun de Alec Waugh.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Episode at Toledo de Ann Bridge.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Dangerous Islands de Ann Bridge.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Cobweb Walking de Sara Banerji.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Cloud Warrior de Patrick Tilley.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Wild Horses de George Edward Stanley.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Pig Picnic de Patricia Hubbell.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Thomasina de Paul Gallico.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Street Child de Berlie Doherty.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Spellhorn de Berlie Doherty.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra White Boots de Noel Streatfeild.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Silver Brumby de Elyne Mitchell.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Rescuers de Margery Sharp.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Feather Boy de Nicky Singer.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Omnivore de Piers Anthony.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Red House Mystery de A. A. Milne.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Futility de William Gerhardie.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra El Diable al cos de Raymond Radiguet.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Story of Rome de Mary Macgregor.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Story of Greece de Mary Macgregor.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Scotland's Story de H. E. Marshall.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Our Empire Story de H. E. Marshall.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Netherlands de Mary Macgregor.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Mother Stories de Maud Lindsay.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra More Mother Stories de Maud Lindsay.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Heroes de Charles Kingsley.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Rainbow Valley de L. M. Montgomery.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Emily of New Moon de L. M. Montgomery.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Anne of Ingleside de L. M. Montgomery.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Hidden Flower de Pearl S. Buck.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Exile de Pearl S. Buck.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Pavilion of Women de Pearl S. Buck.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Wild Horses de George Edward Stanley.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Pig Picnic de Patricia Hubbell.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Pig Parade de Patricia Hubbell.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Early Bird de Richard Scarry.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Boats de Ruth Mabee Lachman.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra La Fanfarlo de Charles Baudelaire.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Alexander's Bridge de Willa Cather.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Pocket Books
Ha afegit l'obra The Time is Noon de Pearl S. Buck.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Monster Holidays de Norman Bridwell.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Whole Story
Ha afegit l'obra Frankenstein de Mary Shelley.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Mapp and Lucia de E. F. Benson.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Story of the Amulet de E. Nesbit.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Saye
Ha afegit l'obra Saye de Jeremy Walker.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Murder Tales
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Salomon
Ha afegit l'obra Salomon (Part One) de David Xavier.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Doodle Jump
Ha afegit l'obra Doodle Jump #1 de Meredith Gran.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Die Again de A. J. Converse.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Adam ... Forever de Lawrence Lapin.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Eneme
Ha afegit l'obra EnEmE: Fall Of Man de R.G. Beckwith.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Nastragull
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Healed
Ha afegit l'obra Healed #1 de George W. O'Connor.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Anti-Hero
Ha afegit l'obra Anti-Hero #1 de Jay Faerber.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Dracula's Lair de C. David Murphy.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: 7th Sword
Ha afegit l'obra 7th Sword #1 de John Raffo.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Friendship Stones de Alan Black.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: MathSmart
Ha afegit l'obra Complete MathSmart Gr. 9 de n/a.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: IF Anthology
Ha afegit l'obra IF Anthology: Crime de Peter Simeti.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Cold Red Blood de Peter Francis.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Girl With No Name de Iscah.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Monster War
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Xenoholics
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Megagogo
Ha afegit l'obra Megagogo Volume 001 de Wook Jin Clark.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Mr. Puzzle
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: The Dead
Ha afegit l'obra The Dead #3 de James Maddox.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: The Dead
Ha afegit l'obra The Dead #1 de James Maddox.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Shojo Beat
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Soul Jumpers
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Soul Jumpers
Ha afegit l'obra Iris Brave de Ali B..
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Embarkment 2577 de Maria Hammarblad.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Do Magazine
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bike Rider
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Evil Tree de Erik Hendrix.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Evil Tree #1 de Erik Hendrix.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Undead Sorceress de JF Garrard.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Tribal Karma de Bill Mersereau.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Positively Zen de Bill Mersereau.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Exotic Pursuits de Bill Mersereau.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Enchanting Motifs de PAPP.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bookmarked
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Desert Glass de M. A. Lachine.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Stephanie At War de Joan Austen-Leigh.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Stephanie de Joan Austen-Leigh.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: nemu nemu
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Retcon
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Short Con de Pete Toms.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra When the Dust Settles de Jason Foss.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Darkness Rises de Jason Foss.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rai
Ha afegit l'obra Rai #1 de Matt Kindt.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: The Box Set
Ha afegit l'obra Box of Darkness de William Todd Rose.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: After Land
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Complex
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Complex
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Rise de Kenneth E. Nowell.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Color Magic
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Time Crystal
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Raccoon de Jim Bricknell.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Moose de Jim Bicknell.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Horror Land
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Horror Land
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Horror Land
Ha afegit l'obra Horror Land de A. M. Shah.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Magic Lands
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rot Rods
Ha afegit l'obra Dead Man's Drive de Michael Panush.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Some Assembly Required de Kevin Smith.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Somerset Apprentice de Stampington.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Wraithborn
Ha afegit l'obra Wraithborn Redux de Marcia Chen.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Silver Star
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cannibal
Ha afegit l'obra Cannibal Volume 1 de Brian Buccelato.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: KERI
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Begging de Mary Hayward.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Tiger Terror de Terrance Griep.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Vetala Cycle
Ha afegit l'obra Shapes in the Mist de G. R. Yeates.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Vetala Cycle
Ha afegit l'obra The Eyes of the Dead de G. R. Yeates.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Omega Men #25 de Doug Moench.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Omega Men #20 de Doug Moench.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Omega Men #13 de Roger Slifer.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Omega Men #9 de Roger Slifer.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Supernatural Hero de Eran Gadot.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Toy-box de John McInnes.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Vision Book
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Pranks and Attacks de Laurent Richard.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Lilith Dark
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Coloring DC
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Netherlands de Mary Macgregor.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Fate/Zero
Ha afegit l'obra Fate/Zero Volume 1 de Gen Urobuchi.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: none
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Katamari
Ha afegit l'obra Katamari Volume 1 de Alex Culang.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rabbids
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Evil Ernie
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Evil Ernie
Ha afegit l'obra Evil Ernie: Godeater de Justin Jordan.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Deadhorse
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Deadhorse
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm

abril 13, 2019

S'ha afegit la sèrie The Coloring Studio. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 13, 2019, 10:56am
Ha afegit el nom de sèrie "The Coloring Studio" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 13, 2019, 10:56am

maig 5, 2018

Sèrie: Retcon
S'ha afegit la sèrie Retcon. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 5, 2018, 8:52am
Sèrie: Retcon
Ha afegit el nom de sèrie "Retcon" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 5, 2018, 8:52am

maig 3, 2018

S'ha afegit la sèrie Kamo: Pact with the Spirit World. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 3, 2018, 6:31am
Ha afegit el nom de sèrie "Kamo: Pact with the Spirit World" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 3, 2018, 6:31am

maig 2, 2018

Sèrie: Kamo [manga]
S'ha afegit la sèrie Kamo [manga]. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 2, 2018, 10:07am
Sèrie: Kamo [manga]
Ha afegit el nom de sèrie "Kamo [manga]" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 2, 2018, 10:07am

abril 5, 2018

Sèrie: IF Anthology
S'ha afegit la sèrie IF Anthology. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 5, 2018, 8:46am
Sèrie: IF Anthology
Ha afegit el nom de sèrie "IF Anthology" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 5, 2018, 8:46am

febrer 28, 2018

S'ha afegit la sèrie Little Pierrot. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 28, 2018, 11:48am
Ha afegit el nom de sèrie "Little Pierrot" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 28, 2018, 11:48am

gener 7, 2018

S'ha afegit la sèrie Youngblood [2017-]. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 7, 2018, 11:48pm
Ha afegit el nom de sèrie "Youngblood [2017-]" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 7, 2018, 11:48pm

desembre 9, 2017

S'ha afegit la sèrie The African Graphic Novel Series. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 9, 2017, 5:54am
Ha afegit el nom de sèrie "The African Graphic Novel Series" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 9, 2017, 5:54am

octubre 29, 2017

Sèrie: The Scourge
S'ha afegit la sèrie The Scourge. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 29, 2017, 4:42pm
Sèrie: The Scourge
Ha afegit el nom de sèrie "The Scourge" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 29, 2017, 4:42pm

octubre 22, 2017

S'ha afegit la sèrie Machine Man: Vol. 2. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 22, 2017, 7:38pm
Ha afegit el nom de sèrie "Machine Man: Vol. 2" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 22, 2017, 7:38pm

octubre 12, 2017

Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 12, 2017, 12:34am
Ha afegit el nom de sèrie "Doctor Solar, Man of the Atom Vol.1" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 12, 2017, 12:34am

octubre 5, 2017

Sèrie: Horror Land
S'ha afegit la sèrie Horror Land. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 5, 2017, 12:27am
Sèrie: Horror Land
Ha afegit el nom de sèrie "Horror Land" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 5, 2017, 12:27am

octubre 4, 2017

S'ha afegit la sèrie Coloring Is Fun. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 4, 2017, 11:52pm
Ha afegit el nom de sèrie "Coloring Is Fun" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 4, 2017, 11:52pm

setembre 26, 2017

Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 26, 2017, 11:18pm
Ha afegit el nom de sèrie "Star Trek: The Original Series DC Comicbook" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 26, 2017, 11:18pm
S'ha afegit la sèrie Horrid Coloring Books. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 26, 2017, 10:54pm
Ha afegit el nom de sèrie "Horrid Coloring Books" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 26, 2017, 10:54pm

setembre 23, 2017

Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 23, 2017, 3:04pm
Ha afegit el nom de sèrie "A Multi-Level Creative coloring Book" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 23, 2017, 3:04pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 23, 2017, 2:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "A Multi-Level Creative Coloring Book" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 23, 2017, 2:59pm
S'ha afegit la sèrie Coloring Books for the Soul. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 23, 2017, 1:26pm
Ha afegit el nom de sèrie "Coloring Books for the Soul" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 23, 2017, 1:26pm
Sèrie: Color Magic
S'ha afegit la sèrie Color Magic. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 23, 2017, 11:24am
Sèrie: Color Magic
Ha afegit el nom de sèrie "Color Magic" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 23, 2017, 11:24am
S'ha afegit la sèrie Art Therapy Coloring Book. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 23, 2017, 11:11am
Ha afegit el nom de sèrie "Art Therapy Coloring Book" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 23, 2017, 11:11am

setembre 22, 2017

S'ha afegit la sèrie Spider-Man [1990-1998]. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 22, 2017, 7:01pm
Ha afegit el nom de sèrie "Spider-Man [1990-1998]" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 22, 2017, 7:01pm
S'ha afegit la sèrie Real Crime Magazine. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 22, 2017, 6:37pm
Ha afegit el nom de sèrie "Real Crime Magazine" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 22, 2017, 6:37pm
S'ha afegit la sèrie Cyber Force [Vol. 2]. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 22, 2017, 5:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "Cyber Force [Vol. 2]" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 22, 2017, 5:59pm

setembre 20, 2017

S'ha afegit la sèrie Rapture [Kindt]. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 20, 2017, 8:02pm
Ha afegit el nom de sèrie "Rapture [Kindt]" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 20, 2017, 8:02pm

setembre 17, 2017

S'ha afegit la sèrie Iconic Coloring Books. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 17, 2017, 9:37am
Ha afegit el nom de sèrie "Iconic Coloring Books" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 17, 2017, 9:37am

setembre 16, 2017

S'ha afegit la sèrie Coronation Street. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 16, 2017, 8:56pm
Ha afegit el nom de sèrie "Coronation Street" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 16, 2017, 8:56pm

setembre 14, 2017

S'ha afegit la sèrie Vie Le Color!. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 14, 2017, 10:55pm
Ha afegit el nom de sèrie "Vie Le Color!" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 14, 2017, 10:55pm
Sèrie: Coloring DC
S'ha afegit la sèrie Coloring DC. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 14, 2017, 8:33pm
Sèrie: Coloring DC
Ha afegit el nom de sèrie "Coloring DC" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 14, 2017, 8:33pm
S'ha afegit la sèrie The Art Colouring. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 14, 2017, 7:20pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Art Colouring" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 14, 2017, 7:20pm
S'ha afegit la sèrie Zendoodle Coloring Big Picture. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 14, 2017, 7:13pm
Ha afegit el nom de sèrie "Zendoodle Coloring Big Picture" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 14, 2017, 7:13pm

setembre 4, 2017

S'ha afegit la sèrie The Ultimates: Volume 1. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 4, 2017, 9:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Ultimates: Volume 1" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 4, 2017, 9:59pm

agost 22, 2017

S'ha afegit la sèrie Grimjack: Vol. 1. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 22, 2017, 10:10pm
Ha afegit el nom de sèrie "Grimjack: Vol. 1" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 22, 2017, 10:10pm

agost 21, 2017

Sèrie: Showcase 94
S'ha afegit la sèrie Showcase 94. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 21, 2017, 8:34pm
Sèrie: Showcase 94
Ha afegit el nom de sèrie "Showcase 94" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 21, 2017, 8:34pm

agost 3, 2017

Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 3, 2017, 8:17pm
Ha afegit el nom de sèrie "Aliens/Predator: The Deadliest Of The Species" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 3, 2017, 8:17pm
S'ha afegit la sèrie Injustice: Ground Zero. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 3, 2017, 2:57pm
Ha afegit el nom de sèrie "Injustice: Ground Zero" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 3, 2017, 2:57pm

juliol 31, 2017

Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 31, 2017, 10:38pm
Ha afegit el nom de sèrie "Adventures of the Outsiders [1986-]" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 31, 2017, 10:38pm
S'ha afegit la sèrie The Omega Men {1983-}. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 31, 2017, 6:28am
Ha afegit el nom de sèrie "The Omega Men [1983-]" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 31, 2017, 6:28am

juliol 7, 2017

S'ha afegit la sèrie Electric Warrior. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 7, 2017, 11:27pm
Ha afegit el nom de sèrie "Electric Warrior" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 7, 2017, 11:27pm

juliol 3, 2017

Sèrie: Flash Gordon
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Catch-all for books starring Flash Gordon, Hero of the Universe.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 3, 2017, 1:53pm

juny 29, 2017

Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 29, 2017, 9:05pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Brave and the Bold [1955-1983] (1730" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 29, 2017, 9:05pm

juny 28, 2017

S'ha afegit la sèrie All-Star Comics [Vol. 12]. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 28, 2017, 7:44am
Ha afegit el nom de sèrie "All-Star Comics [Vol. 12]" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 28, 2017, 7:44am

maig 11, 2017

Sèrie: Supergirl
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A catch-all for any book in which Supergirl is the main character.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 11, 2017, 6:32pm
Sèrie: DC Rebirth
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A compilation of all the Rebirth trades in alphabetical order. Single issues should be filed with the individual series.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 11, 2017, 5:58pm

maig 4, 2017

S'ha afegit la sèrie Classic Battlestar Galactica. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 4, 2017, 9:20am
Ha afegit el nom de sèrie "Classic Battlestar Galactica" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 4, 2017, 9:20am

març 11, 2017

Sèrie: Cannibal
S'ha afegit la sèrie Cannibal. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 11, 2017, 9:06am
Sèrie: Cannibal
Ha afegit el nom de sèrie "Cannibal" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 11, 2017, 9:06am

març 2, 2017

Sèrie: Wraithborn
S'ha afegit la sèrie Wraithborn. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 2, 2017, 7:11pm
Sèrie: Wraithborn
Ha afegit el nom de sèrie "Wraithborn" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 2, 2017, 7:11pm

novembre 24, 2016

S'ha afegit la sèrie Herman Harris. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 24, 2016, 9:37pm
Ha afegit el nom de sèrie "Herman Harris" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 24, 2016, 9:37pm

setembre 24, 2016

Sèrie: MathSmart
S'ha afegit la sèrie MathSmart. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 24, 2016, 9:44pm
Sèrie: MathSmart
Ha afegit el nom de sèrie "MathSmart" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 24, 2016, 9:44pm

setembre 23, 2016

S'ha afegit la sèrie An Ozark Mountain Series Book. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 23, 2016, 1:35am
Ha afegit el nom de sèrie "An Ozark Mountain Series Book" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 23, 2016, 1:35am

setembre 13, 2016

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Seven novels with a related theme but can be read in any order.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 13, 2016, 9:05am

agost 21, 2016

S'ha afegit la sèrie American Terror. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 21, 2016, 8:31pm
Ha afegit el nom de sèrie "American Terror" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 21, 2016, 8:31pm

agost 16, 2016

S'ha afegit la sèrie The Pinkaboos. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 16, 2016, 10:08pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Pinkaboos" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 16, 2016, 10:08pm

agost 12, 2016

S'ha afegit la sèrie Sonic The Hedgehog - main series. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 12, 2016, 8:50am
Ha afegit el nom de sèrie "Sonic The Hedgehog - main series" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 12, 2016, 8:50am

agost 8, 2016

Sèrie: Lilith Dark
S'ha afegit la sèrie Lilith Dark. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 8, 2016, 3:45pm
Sèrie: Lilith Dark
Ha afegit el nom de sèrie "Lilith Dark" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 8, 2016, 3:45pm

agost 1, 2016

S'ha afegit la sèrie Pops and Branwell Mysteries. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 1, 2016, 11:55am
Ha afegit el nom de sèrie "Pops and Branwell Mysteries" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 1, 2016, 11:55am

juliol 31, 2016

Sèrie: After Land
S'ha afegit la sèrie After Land. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 31, 2016, 10:11am
Sèrie: After Land
Ha afegit el nom de sèrie "After Land" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 31, 2016, 10:11am

juliol 18, 2016

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The Shadow - novels
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 18, 2016, 10:24pm

juliol 9, 2016

S'ha afegit la sèrie Stories Children Love. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 9, 2016, 2:18pm
Ha afegit el nom de sèrie "Stories Children Love" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 9, 2016, 2:18pm

maig 30, 2016

Sèrie: in 50 pages
S'ha afegit la sèrie in 50 pages. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 30, 2016, 7:24pm
Sèrie: in 50 pages
Ha afegit el nom de sèrie "in 50 pages" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 30, 2016, 7:24pm
S'ha afegit la sèrie Dover Doomsday Classics. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 30, 2016, 6:51pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dover Doomsday Classics" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 30, 2016, 6:51pm
S'ha afegit la sèrie Penguin Books (Fiction) 582. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 30, 2016, 6:50pm
Ha afegit el nom de sèrie "Penguin Books (Fiction) 582" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 30, 2016, 6:50pm

maig 27, 2016

S'ha afegit la sèrie School Judgment: Gakkyu Hotei. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2016, 12:46pm
Ha afegit el nom de sèrie "School Judgment: Gakkyu Hotei" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 27, 2016, 12:46pm

maig 17, 2016

S'ha afegit la sèrie Bleach (45.5|Omnibus 43-45. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 17, 2016, 2:24pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bleach (45.5|Omnibus 43-45" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 17, 2016, 2:24pm
Sèrie: Bookmarked
S'ha afegit la sèrie Bookmarked. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 17, 2016, 12:47pm
Sèrie: Bookmarked
Ha afegit el nom de sèrie "Bookmarked" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 17, 2016, 12:47pm

maig 10, 2016

S'ha afegit la sèrie Batman Beyond 2.0 [2013- ]. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 10, 2016, 6:20pm
Ha afegit el nom de sèrie "Batman Beyond 2.0 [2013- ]" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 10, 2016, 6:20pm

abril 29, 2016

Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 29, 2016, 10:54pm
Ha afegit el nom de sèrie "DC Comics Super Heroes: Batman & Robin" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 29, 2016, 10:54pm
S'ha afegit la sèrie DC Super Heroes: Batman & Robin. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 29, 2016, 10:54pm
Ha afegit el nom de sèrie "DC Super Heroes: Batman & Robin" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 29, 2016, 10:54pm

març 24, 2016

S'ha afegit la sèrie Li'l Rip Haywire. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 24, 2016, 4:20pm
Ha afegit el nom de sèrie "Li'l Rip Haywire" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 24, 2016, 4:20pm

març 2, 2016

Sèrie: Fate/Zero
S'ha afegit la sèrie Fate/Zero. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 2, 2016, 12:06pm
Sèrie: Fate/Zero
Ha afegit el nom de sèrie "Fate/Zero" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 2, 2016, 12:06pm

març 1, 2016

Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 1, 2016, 8:38am
Ha afegit el nom de sèrie "Mob Molls: Beautiful Broads with Brass Balls" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 1, 2016, 8:38am

febrer 22, 2016

S'ha afegit la sèrie Gil's Grimoire. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 22, 2016, 3:10pm
Ha afegit el nom de sèrie "Gil's Grimoire" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 22, 2016, 3:10pm

febrer 15, 2016

Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 15, 2016, 1:18am
Ha afegit el nom de sèrie "Nancy Pearl's Book Crush Rediscoveries" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 15, 2016, 1:18am

febrer 13, 2016

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Set in an inevitable future of where everyone has a secret identity, THE PRIVATE EYE is an eerily prescient sci-fi mystery about an unlicensed private investigator who stumbles onto the most important case of his life.  The series is set in 2076, a time after "the cloud has burst", revealing everyone's secrets. As a result, there is no more Internet, and people are excessively guarded about their identity, to the point of appearing only masked in public.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 13, 2016, 7:00pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Set in an inevitable future of where everyone has a secret identity, THE PRIVATE EYE is an eerily prescient sci-fi mystery about an unlicensed private investigator who stumbles onto the most important case of his life.  The series is set in 2076, a time after "the cloud has burst", revealing everyone's secrets. As a result, there is no more Internet, and people are excessively guarded about their identity, to the point of appearing only masked in public.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 13, 2016, 7:00pm

gener 30, 2016

Sèrie: Do Magazine
S'ha afegit la sèrie Do Magazine. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 30, 2016, 7:37pm
Sèrie: Do Magazine
Ha afegit el nom de sèrie "Do Magazine" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 30, 2016, 7:37pm

gener 28, 2016

S'ha afegit la sèrie Caliber: First Cannon of Justice. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 28, 2016, 4:14pm
Ha afegit el nom de sèrie "Caliber: First Cannon of Justice" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 28, 2016, 4:14pm

gener 20, 2016

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
In midcentury America, a team of young superheroes faces epic threats in public while battling personal demons behind closed doors.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 20, 2016, 7:36pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
In midcentury America, a team of young superheroes faces epic threats in public while battling personal demons behind closed doors.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 20, 2016, 7:36pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Once upon a time, there were five crazy people. And they poisoned the 21st Century. From the creators of Moon Knight: From the Dead,  the story of five mad geniuses trying to save us all from themselves. -
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 20, 2016, 7:18pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Once upon a time, there were five crazy people. And they poisoned the 21st Century. From the creators of Moon Knight: From the Dead,  the story of five mad geniuses trying to save us all from themselves. -
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 20, 2016, 7:18pm

gener 17, 2016

S'ha afegit la sèrie I AM SLEEPLESS. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2016, 8:00pm
Ha afegit el nom de sèrie "I AM SLEEPLESS" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2016, 8:00pm

gener 2, 2016

S'ha afegit la sèrie Doomsday Classics. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 2, 2016, 7:36pm
Ha afegit el nom de sèrie "Doomsday Classics" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 2, 2016, 7:36pm

novembre 28, 2015

Sèrie: Nickelodeon
S'ha afegit la sèrie Nickelodeon. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 28, 2015, 4:22pm
Sèrie: Nickelodeon
Ha afegit el nom de sèrie "Nickelodeon" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 28, 2015, 4:22pm
S'ha afegit la sèrie Sanjay and Craig. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 28, 2015, 4:21pm
Ha afegit el nom de sèrie "Sanjay and Craig" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 28, 2015, 4:21pm

novembre 2, 2015

S'ha afegit la sèrie The Warriors: Jailbreak. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 2, 2015, 10:27pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Warriors: Jailbreak" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 2, 2015, 10:27pm
S'ha afegit la sèrie The Twilight Zone Comic [2014]. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 2, 2015, 9:21pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Twilight Zone Comic [2014]" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 2, 2015, 9:21pm

octubre 29, 2015

S'ha afegit la sèrie Pathfinder: comics. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 29, 2015, 11:18pm
Ha afegit el nom de sèrie "Pathfinder: comics" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 29, 2015, 11:18pm
Sèrie: Monster War
S'ha afegit la sèrie Monster War. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 29, 2015, 10:22pm
Sèrie: Monster War
Ha afegit el nom de sèrie "Monster War" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 29, 2015, 10:22pm
S'ha afegit la sèrie Mark Waid's The Green Hornet. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 29, 2015, 9:42pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mark Waid's The Green Hornet" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 29, 2015, 9:42pm

octubre 26, 2015

Sèrie: Ex-Con
S'ha afegit la sèrie Ex-Con. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 26, 2015, 12:12am
Sèrie: Ex-Con
Ha afegit el nom de sèrie "Ex-Con" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 26, 2015, 12:12am

octubre 25, 2015

Sèrie: Doodle Jump
S'ha afegit la sèrie Doodle Jump. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 25, 2015, 11:08pm
Sèrie: Doodle Jump
Ha afegit el nom de sèrie "Doodle Jump" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 25, 2015, 11:08pm

octubre 21, 2015

S'ha afegit la sèrie International House of Vampires. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 21, 2015, 4:41pm
Ha afegit el nom de sèrie "International House of Vampires" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 21, 2015, 4:41pm

octubre 17, 2015

S'ha afegit la sèrie Dark Shadows: Year One. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 17, 2015, 8:56pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dark Shadows: Year One" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 17, 2015, 8:56pm

octubre 16, 2015

S'ha afegit la sèrie Nenetl of the Forgotten Spirits. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 16, 2015, 10:56pm
Ha afegit el nom de sèrie "Nenetl of the Forgotten Spirits" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 16, 2015, 10:56pm
Sèrie: nemu nemu
S'ha afegit la sèrie nemu nemu. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 16, 2015, 10:47pm
Sèrie: nemu nemu
Ha afegit el nom de sèrie "nemu nemu" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 16, 2015, 10:47pm

octubre 15, 2015

S'ha afegit la sèrie Interweave Knits Gifts Magazine. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 15, 2015, 11:33pm
Ha afegit el nom de sèrie "Interweave Knits Gifts Magazine" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 15, 2015, 11:33pm

octubre 11, 2015

S'ha afegit la sèrie The Evil Tree. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 11, 2015, 8:54pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Evil Tree" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 11, 2015, 8:54pm
S'ha afegit la sèrie Silver Surfer [2014]. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 11, 2015, 3:43am
Ha afegit el nom de sèrie "Silver Surfer [2014]" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 11, 2015, 3:43am

octubre 10, 2015

Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 10, 2015, 9:47pm
Ha afegit el nom de sèrie "Grimm Fairy Tales Presents: Helsing" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 10, 2015, 9:47pm
Sèrie: Lola Xoxo
S'ha afegit la sèrie Lola Xoxo. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 10, 2015, 9:28pm
Sèrie: Lola Xoxo
Ha afegit el nom de sèrie "Lola Xoxo" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 10, 2015, 9:28pm
S'ha afegit la sèrie Gravel: Combat Magician. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 10, 2015, 9:22pm
Ha afegit el nom de sèrie "Gravel: Combat Magician" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 10, 2015, 9:22pm

octubre 9, 2015

S'ha afegit la sèrie Graphic Revolve. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 9, 2015, 11:32pm
Ha afegit el nom de sèrie "Graphic Revolve" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 9, 2015, 11:32pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Series of early chapter books published by Capstone Publishing's Stone Arch Press. In 2015 was retitled "Comic Chapter Books" but retains this title as a sub-heading.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 9, 2015, 11:15pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Series of early chapter books published by Capstone Publishing's Stone Arch Press. In 2015 was retitled "Comic Chapter Books" but retains this title as a sub-heading.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 9, 2015, 11:15pm

octubre 4, 2015

Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 4, 2015, 9:28pm
Ha afegit el nom de sèrie "Crimes Canada: True Crimes That Shocked The Nation" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 4, 2015, 9:28pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 4, 2015, 9:00pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mobsters, Gangs, Crooks, and Other Creeps" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 4, 2015, 9:00pm

setembre 20, 2015

Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 20, 2015, 7:25pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Amazing Adventures of Superman! [chapter book]" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 20, 2015, 7:25pm

setembre 18, 2015

S'ha afegit la sèrie Itty Bitty Comics. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 18, 2015, 12:42pm
Ha afegit el nom de sèrie "Itty Bitty Comics" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 18, 2015, 12:42pm

agost 23, 2015

S'ha afegit la sèrie Recorder and Satchel. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 23, 2015, 12:19pm
Ha afegit el nom de sèrie "Recorder and Satchel" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 23, 2015, 12:19pm

agost 9, 2015

S'ha afegit la sèrie Zatch Bell! Volume. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 9, 2015, 4:53pm
Ha afegit el nom de sèrie "Zatch Bell! Volume" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 9, 2015, 4:53pm

agost 8, 2015

Sèrie: The Box Set
S'ha afegit la sèrie The Box Set. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 8, 2015, 10:37am
Sèrie: The Box Set
Ha afegit el nom de sèrie "The Box Set" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 8, 2015, 10:37am

agost 6, 2015

S'ha afegit la sèrie Noro Knitting Magazine. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 6, 2015, 9:23pm
Ha afegit el nom de sèrie "Noro Knitting Magazine" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 6, 2015, 9:23pm

agost 1, 2015

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
New name for the "DC Super Heroes" chapter books as of 2015.  Old series name is still a subheading on books.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 1, 2015, 2:14pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
New name for the "DC Super Heroes" chapter books as of 2015.  Old series name is still a subheading on books.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 1, 2015, 2:14pm
S'ha afegit la sèrie DC Super Heroes: Batman. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 1, 2015, 2:06pm
Ha afegit el nom de sèrie "DC Super Heroes: Batman" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 1, 2015, 2:06pm

juliol 31, 2015

S'ha afegit la sèrie Peggy Henderson Adventure. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 31, 2015, 6:58pm
Ha afegit el nom de sèrie "Peggy Henderson Adventure" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 31, 2015, 6:58pm
S'ha afegit la sèrie Dover Graphic Novels. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 31, 2015, 12:27pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dover Graphic Novels" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 31, 2015, 12:27pm

juliol 26, 2015

S'ha afegit la sèrie Millennium TV Show. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 26, 2015, 4:44pm
Ha afegit el nom de sèrie "Millennium TV Show" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 26, 2015, 4:44pm

juliol 24, 2015

S'ha afegit la sèrie Michael Midas Champion. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 24, 2015, 11:35am
Ha afegit el nom de sèrie "Michael Midas Champion" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 24, 2015, 11:35am

juliol 19, 2015

Sèrie: MEGAPACK
S'ha afegit la sèrie MEGAPACK. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 19, 2015, 2:01pm
Sèrie: MEGAPACK
Ha afegit el nom de sèrie "MEGAPACK" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 19, 2015, 2:01pm
Sèrie: Murder Tales
S'ha afegit la sèrie Murder Tales. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 19, 2015, 1:49pm
Sèrie: Murder Tales
Ha afegit el nom de sèrie "Murder Tales" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 19, 2015, 1:49pm

juliol 16, 2015

Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 16, 2015, 7:32pm
Ha afegit el nom de sèrie "Wild Blue Press True Crime Features" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 16, 2015, 7:32pm

juliol 13, 2015

S'ha afegit la sèrie Tales From Shakespeare. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 13, 2015, 8:22pm
Ha afegit el nom de sèrie "Tales From Shakespeare" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 13, 2015, 8:22pm
S'ha afegit la sèrie Avengers [1963-1996]. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 13, 2015, 11:56am
Ha afegit el nom de sèrie "Avengers [1963-1996]" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 13, 2015, 11:56am

juliol 9, 2015

S'ha afegit la sèrie Grimm Universe. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 9, 2015, 4:48pm
Ha afegit el nom de sèrie "Grimm Universe" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 9, 2015, 4:48pm
S'ha afegit la sèrie Grimm Universe Publication Order. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 9, 2015, 2:41pm
Ha afegit el nom de sèrie "Grimm Universe Publication Order" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 9, 2015, 2:41pm

juliol 8, 2015

S'ha afegit la sèrie Tales from Shakespeare. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 8, 2015, 5:52pm
Ha afegit el nom de sèrie "Tales from Shakespeare" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 8, 2015, 5:52pm

juliol 6, 2015

S'ha afegit la sèrie Justice Inc:Dynamite. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 6, 2015, 11:45am
Ha afegit el nom de sèrie "Justice Inc:Dynamite" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 6, 2015, 11:45am

juliol 4, 2015

S'ha afegit la sèrie Nintendo Power. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 4, 2015, 2:06pm
Ha afegit el nom de sèrie "Nintendo Power" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 4, 2015, 2:06pm

juliol 3, 2015

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This is a reading guide for Zenescope's trade editions of the Grimm Universe in published order.  Do not include omnibus editions that collect the trades.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 3, 2015, 11:07pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This is a reading guide for Zenescope's trade editions of the Grimm Universe in published order.  Do not include omnibus editions that collect the trades.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 3, 2015, 11:07pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 3, 2015, 10:40pm
Ha afegit el nom de sèrie "Grimm Universe Published Order (201407130" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 3, 2015, 10:40pm

juliol 1, 2015

S'ha afegit la sèrie Knitting Traditiions. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 1, 2015, 11:53pm
Ha afegit el nom de sèrie "Knitting Traditiions" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 1, 2015, 11:53pm
S'ha afegit la sèrie March Grand Prix. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 1, 2015, 8:29am
Ha afegit el nom de sèrie "March Grand Prix" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 1, 2015, 8:29am

juny 26, 2015

S'ha afegit la sèrie Murders, Scandals and Mayhem. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 26, 2015, 6:35pm
Ha afegit el nom de sèrie "Murders, Scandals and Mayhem" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 26, 2015, 6:35pm

maig 29, 2015

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The cases of a female private detective partnered with a former thief who assumes the role of a fictitious detective in the business.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 29, 2015, 5:09pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The cases of a female private detective partnered with a former thief who assumes the role of a fictitious detective in the business.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 29, 2015, 5:09pm

maig 25, 2015

Sèrie: Salomon
S'ha afegit la sèrie Salomon. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 25, 2015, 3:20am
Sèrie: Salomon
Ha afegit el nom de sèrie "Salomon" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 25, 2015, 3:20am

maig 16, 2015

Sèrie: Maddy Crowe
S'ha afegit la sèrie Maddy Crowe. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 16, 2015, 6:55pm
Sèrie: Maddy Crowe
Ha afegit el nom de sèrie "Maddy Crowe" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 16, 2015, 6:55pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Any and all books by or about, fiction or nonfiction, related to Laura Ingalls Wilder and family.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 16, 2015, 3:07pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Any and all books by or about, fiction or nonfiction, related to Laura Ingalls Wilder and family.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 16, 2015, 3:07pm

maig 6, 2015

Sèrie: Kypros Press
S'ha afegit la sèrie Kypros Press. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 6, 2015, 3:26pm
Sèrie: Kypros Press
Ha afegit el nom de sèrie "Kypros Press" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 6, 2015, 3:26pm

maig 5, 2015

S'ha afegit la sèrie Sherrod Colsne Mysteries. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 5, 2015, 2:20pm
Ha afegit el nom de sèrie "Sherrod Colsne Mysteries" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 5, 2015, 2:20pm

abril 22, 2015

S'ha afegit la sèrie Sarah Spillman. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 22, 2015, 11:20pm
Ha afegit el nom de sèrie "Sarah Spillman" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 22, 2015, 11:20pm
S'ha afegit la sèrie The Sarah Spillman Mysteries. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 22, 2015, 11:19pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Sarah Spillman Mysteries" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 22, 2015, 11:19pm

abril 5, 2015

S'ha afegit la sèrie Prescription Murder!. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 5, 2015, 9:42pm
Ha afegit el nom de sèrie "Prescription Murder!" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 5, 2015, 9:42pm

abril 4, 2015

S'ha afegit la sèrie xist classics. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 4, 2015, 5:29pm
Ha afegit el nom de sèrie "xist classics" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 4, 2015, 5:29pm
S'ha afegit la sèrie A Young Puffin Story Book. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 4, 2015, 3:01pm
Ha afegit el nom de sèrie "A Young Puffin Story Book" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 4, 2015, 3:01pm

març 23, 2015

S'ha afegit la sèrie Justice Society of America [1999]. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 23, 2015, 9:53am
Ha afegit el nom de sèrie "Justice Society of America [1999]" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 23, 2015, 9:53am

març 19, 2015

Sèrie: Rai
S'ha afegit la sèrie Rai. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 19, 2015, 5:05pm
Sèrie: Rai
Ha afegit el nom de sèrie "Rai" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 19, 2015, 5:05pm
S'ha afegit la sèrie Radical Guardian Skater X. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 19, 2015, 4:42pm
Ha afegit el nom de sèrie "Radical Guardian Skater X" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 19, 2015, 4:42pm

març 13, 2015

S'ha afegit la sèrie Dinosaurs [papercutz]. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 13, 2015, 10:40am
Ha afegit el nom de sèrie "Dinosaurs [papercutz]" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 13, 2015, 10:40am

març 10, 2015

Sèrie: Healed
S'ha afegit la sèrie Healed. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 10, 2015, 11:00pm
Sèrie: Healed
Ha afegit el nom de sèrie "Healed" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 10, 2015, 11:00pm

març 7, 2015

S'ha afegit la sèrie Astro City [1995]. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 7, 2015, 11:46pm
Ha afegit el nom de sèrie "Astro City [1995]" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 7, 2015, 11:46pm

març 4, 2015

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Listed in Reading Order
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 4, 2015, 8:59pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Listed in Reading Order
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 4, 2015, 8:59pm

febrer 19, 2015

Sèrie: Katamari
S'ha afegit la sèrie Katamari. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 19, 2015, 6:30pm
Sèrie: Katamari
Ha afegit el nom de sèrie "Katamari" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 19, 2015, 6:30pm

febrer 17, 2015

S'ha afegit la sèrie Victorian London Ebooks. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 17, 2015, 6:22pm
Ha afegit el nom de sèrie "Victorian London Ebooks" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 17, 2015, 6:22pm

gener 30, 2015

S'ha afegit la sèrie Jeffrey Flint. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 30, 2015, 7:45pm
Ha afegit el nom de sèrie "Jeffrey Flint" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 30, 2015, 7:45pm

gener 25, 2015

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Dragon Ball Saiyan ARC is a reprinting of part of the Dragon Ball Z series but the volumes are not separated in the same way.  For example Vol.1 of Saiyan ARC contains all of DBZ Vol. 1 and half of DBZ Vol. 2.  Therefore, as a librarian, I am adding the series in the best way I know how so that it will show where it fits in with each version of the series DB & DBZ. Have a better idea? Let me know!  But please don't delete this.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 25, 2015, 3:15pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Dragon Ball Saiyan ARC is a reprinting of part of the Dragon Ball Z series but the volumes are not separated in the same way.  For example Vol.1 of Saiyan ARC contains all of DBZ Vol. 1 and half of DBZ Vol. 2.  Therefore, as a librarian, I am adding the series in the best way I know how so that it will show where it fits in with each version of the series DB & DBZ. Have a better idea? Let me know!  But please don't delete this.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 25, 2015, 3:15pm
S'ha afegit la sèrie Dragon Ball Saiyan Arc. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 25, 2015, 3:08pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dragon Ball Saiyan Arc" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 25, 2015, 3:08pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
DRAGON BALL FULL COLOR SAIYON ARC - This printing of the series starts with chapter 195 of "Dragon Ball" which is chapter 3 of DB 17 or chapter 1 of DBZ 1.  From that point onwards the volumes are not divided the same way as DBZ. For ex. Vol. 1 of this series (Saiyan Arc) ends with Ch.17 of DBZ which is just over halfway through DBZ 2.  As a librarian I'm doing my best to show where they belong throughout both series.  If you have a better idea let me know.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 25, 2015, 1:55pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
DRAGON BALL FULL COLOR SAIYON ARC - This printing of the series starts with chapter 195 of "Dragon Ball" which is chapter 3 of DB 17 or chapter 1 of DBZ 1.  From that point onwards the volumes are not divided the same way as DBZ. For ex. Vol. 1 of this series (Saiyan Arc) ends with Ch.17 of DBZ which is just over halfway through DBZ 2.  As a librarian I'm doing my best to show where they belong throughout both series.  If you have a better idea let me know.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 25, 2015, 1:55pm

gener 23, 2015

S'ha afegit la sèrie Dover Graphic Novel Classics. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 23, 2015, 5:30pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dover Graphic Novel Classics" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 23, 2015, 5:30pm

gener 7, 2015

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Catch-all for every book featuring the various incarnations of the "Power Rangers".
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 7, 2015, 2:29pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Catch-all for every book featuring the various incarnations of the "Power Rangers".
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 7, 2015, 2:29pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
In 1993, the Power Rangers burst on the scene in an explosion of colorful combat, bizarre monsters, incredible robot battles, and Megazord-sized fun, spawning a global phenomenon and an ever-expanding storytelling universe. Papercutz is proud to present the long-awaited continuing adventures of the team that started it all!
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 7, 2015, 2:28pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
In 1993, the Power Rangers burst on the scene in an explosion of colorful combat, bizarre monsters, incredible robot battles, and Megazord-sized fun, spawning a global phenomenon and an ever-expanding storytelling universe. Papercutz is proud to present the long-awaited continuing adventures of the team that started it all!
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 7, 2015, 2:28pm

gener 4, 2015

Sèrie: DK Readers
S'ha afegit la sèrie DK Readers. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 4, 2015, 4:08pm
Sèrie: DK Readers
Ha afegit el nom de sèrie "DK Readers" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 4, 2015, 4:08pm

gener 3, 2015

Sèrie: KERI
S'ha afegit la sèrie KERI. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 3, 2015, 10:51am
Sèrie: KERI
Ha afegit el nom de sèrie "KERI" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 3, 2015, 10:51am

desembre 8, 2014

S'ha afegit la sèrie Em Ridge Mystery. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 8, 2014, 8:50pm
Ha afegit el nom de sèrie "Em Ridge Mystery" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 8, 2014, 8:50pm

desembre 3, 2014

Sèrie: Megagogo
S'ha afegit la sèrie Megagogo. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 3, 2014, 7:23pm
Sèrie: Megagogo
Ha afegit el nom de sèrie "Megagogo" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 3, 2014, 7:23pm

desembre 2, 2014

S'ha afegit la sèrie Starlette Universe. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 2, 2014, 8:55pm
Ha afegit el nom de sèrie "Starlette Universe" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 2, 2014, 8:55pm

novembre 30, 2014

Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 30, 2014, 8:51pm
Ha afegit el nom de sèrie "Deadhorse: Ballad of the Two Headed Dog" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 30, 2014, 8:51pm
Sèrie: Deadhorse
S'ha afegit la sèrie Deadhorse. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 30, 2014, 8:50pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
William Pike is a reclusive shut in who comes into possession of a powerful key and becomes the target of an evil industrialist. When Pike learns the key may help solve the mystery behind his father's death, he embarks on a journey into the farthest reaches of Alaska while being pursued by a man in a plastic ape mask.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 30, 2014, 8:45pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
William Pike is a reclusive shut in who comes into possession of a powerful key and becomes the target of an evil industrialist. When Pike learns the key may help solve the mystery behind his father's death, he embarks on a journey into the farthest reaches of Alaska while being pursued by a man in a plastic ape mask.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 30, 2014, 8:45pm
Sèrie: Dead Letters
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Waking up in a fleabag motel with bandaged arms and a revolver on his desk, Sam doesn't remember a thing - not how he got here, where here is, or who he is. But the armed men knocking on his door do and Sam will have to use every trick from his forgotten repertoire to outrun and outsmart his way through a hardboiled wonderland of gang wars, femme fatales and big secrets.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 30, 2014, 8:38pm
Sèrie: Dead Letters
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Waking up in a fleabag motel with bandaged arms and a revolver on his desk, Sam doesn't remember a thing - not how he got here, where here is, or who he is. But the armed men knocking on his door do and Sam will have to use every trick from his forgotten repertoire to outrun and outsmart his way through a hardboiled wonderland of gang wars, femme fatales and big secrets.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 30, 2014, 8:38pm
Sèrie: The Dead
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
"An excellent indie horror book with a wholly original premise." - Mike Carey (The Unwritten, Lucifer, Suicide Risk) "I'll just say that THE DEAD is pretty damn amazing." - Dustin Cabeal, Comic Bastards The Dead brings the story of what happens after you die. And while there's seemingly a room for every occasion, clouds and halos are in short supply. Chased from his own room in this infinite house, Sam must find his rightful place among the strange (and sometimes dangerous) residents.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 30, 2014, 8:31pm
Sèrie: The Dead
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
"An excellent indie horror book with a wholly original premise." - Mike Carey (The Unwritten, Lucifer, Suicide Risk) "I'll just say that THE DEAD is pretty damn amazing." - Dustin Cabeal, Comic Bastards The Dead brings the story of what happens after you die. And while there's seemingly a room for every occasion, clouds and halos are in short supply. Chased from his own room in this infinite house, Sam must find his rightful place among the strange (and sometimes dangerous) residents.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 30, 2014, 8:31pm
Sèrie: The Dead
S'ha afegit la sèrie The Dead. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 30, 2014, 8:11pm
Sèrie: The Dead
Ha afegit el nom de sèrie "The Dead" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 30, 2014, 8:11pm
S'ha afegit la sèrie Elementary, My Dear Watson!. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 30, 2014, 1:03pm
Ha afegit el nom de sèrie "Elementary, My Dear Watson!" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 30, 2014, 1:03pm

novembre 25, 2014

S'ha afegit la sèrie Jump-Into-Chapters. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 25, 2014, 8:22am
Ha afegit el nom de sèrie "Jump-Into-Chapters" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 25, 2014, 8:22am

novembre 11, 2014

Sèrie: Complex
S'ha afegit la sèrie Complex. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 11, 2014, 5:53pm
Sèrie: Complex
Ha afegit el nom de sèrie "Complex" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 11, 2014, 5:53pm
Sèrie: Classwar
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Modern day America - a sedated nation, a land of authoritarian corporations, corruption and imposing wealth. A society controlled by money and the media. Two men are going to change that. An ex-CIA operative and one of the government's own genetically-enhanced soldiers now question what they were fighting for. Together they're going to battle for the truth. They're going to show the ordinary people the real rulers of the "free" world. But the secret monarchs aren't just going to sit back and let them speak. The renegades know too much. They need to be silenced and it's going to take all-out war to do it.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 11, 2014, 5:36pm
Sèrie: Classwar
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Modern day America - a sedated nation, a land of authoritarian corporations, corruption and imposing wealth. A society controlled by money and the media. Two men are going to change that. An ex-CIA operative and one of the government's own genetically-enhanced soldiers now question what they were fighting for. Together they're going to battle for the truth. They're going to show the ordinary people the real rulers of the "free" world. But the secret monarchs aren't just going to sit back and let them speak. The renegades know too much. They need to be silenced and it's going to take all-out war to do it.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 11, 2014, 5:36pm

novembre 10, 2014

S'ha afegit la sèrie Captain America & The Falcon. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 10, 2014, 5:19am
Ha afegit el nom de sèrie "Captain America & The Falcon" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 10, 2014, 5:19am
S'ha afegit la sèrie Captain America [2011]. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 10, 2014, 5:05am
Ha afegit el nom de sèrie "Captain America [2011]" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 10, 2014, 5:05am

novembre 7, 2014

S'ha afegit la sèrie AMP Comics for Kids. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 7, 2014, 6:01pm
Ha afegit el nom de sèrie "AMP Comics for Kids" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 7, 2014, 6:01pm

novembre 3, 2014

Sèrie: Rabbids
S'ha afegit la sèrie Rabbids. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 3, 2014, 11:23pm
Sèrie: Rabbids
Ha afegit el nom de sèrie "Rabbids" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 3, 2014, 11:23pm

novembre 1, 2014

Sèrie: Bloodshot
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Your name is Angelo Mortalli. Your brother is trapped behind enemy lines and on the verge of-- no. That's not right. Your name is Raymond Garrison. You've retired from the dangers of the field, but a desperate plea from your oldest friend plunges you into a vicious firefight that-- no. That's not right, either. You are Bloodshot. You are the shade of gray that freedom requires. The perfect confluence of military necessity and cutting-edge technology. A walking WikiLeaks that is a reservoir of dirty secrets that could set the world on fire. And you've just been captured.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 1, 2014, 5:10pm
Sèrie: Bloodshot
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Your name is Angelo Mortalli. Your brother is trapped behind enemy lines and on the verge of-- no. That's not right. Your name is Raymond Garrison. You've retired from the dangers of the field, but a desperate plea from your oldest friend plunges you into a vicious firefight that-- no. That's not right, either. You are Bloodshot. You are the shade of gray that freedom requires. The perfect confluence of military necessity and cutting-edge technology. A walking WikiLeaks that is a reservoir of dirty secrets that could set the world on fire. And you've just been captured.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 1, 2014, 5:10pm
S'ha afegit la sèrie Batman Black & White. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 1, 2014, 11:23am
Ha afegit el nom de sèrie "Batman Black & White" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 1, 2014, 11:23am

octubre 30, 2014

S'ha afegit la sèrie LEGO Ninjago Readers. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 30, 2014, 4:43pm
Ha afegit el nom de sèrie "LEGO Ninjago Readers" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 30, 2014, 4:43pm

octubre 24, 2014

S'ha afegit la sèrie Astro City [1996]. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 24, 2014, 11:25pm
Ha afegit el nom de sèrie "Astro City [1996]" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 24, 2014, 11:25pm
Sèrie: Anti-Hero
S'ha afegit la sèrie Anti-Hero. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 24, 2014, 10:26pm
Sèrie: Anti-Hero
Ha afegit el nom de sèrie "Anti-Hero" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 24, 2014, 10:26pm

octubre 19, 2014

S'ha afegit la sèrie American Terrorist. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 19, 2014, 3:51pm
Ha afegit el nom de sèrie "American Terrorist" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 19, 2014, 3:51pm
Sèrie: 7th Sword
S'ha afegit la sèrie 7th Sword. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 19, 2014, 1:37pm
Sèrie: 7th Sword
Ha afegit el nom de sèrie "7th Sword" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 19, 2014, 1:37pm

octubre 11, 2014

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Batman (The New 52!) trade paperbacks plus tie-ins and cross-overs listed in chronological issue reading order.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 11, 2014, 7:41pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Batman (The New 52!) trade paperbacks plus tie-ins and cross-overs listed in chronological issue reading order.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 11, 2014, 7:41pm

octubre 8, 2014

S'ha afegit la sèrie Turok: Dinosaur Hunter. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 8, 2014, 9:55pm
Ha afegit el nom de sèrie "Turok: Dinosaur Hunter" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 8, 2014, 9:55pm

agost 22, 2014

Sèrie: Soul Jumpers
S'ha afegit la sèrie Soul Jumpers. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 22, 2014, 10:19pm
Sèrie: Soul Jumpers
Ha afegit el nom de sèrie "Soul Jumpers" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 22, 2014, 10:19pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 22, 2014, 5:33pm
Ha afegit el nom de sèrie "Tales from China: Outlaws of the Marsh" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 22, 2014, 5:33pm

juliol 30, 2014

S'ha afegit la sèrie Adam's Chronicles. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 30, 2014, 8:27pm
Ha afegit el nom de sèrie "Adam's Chronicles" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 30, 2014, 8:27pm

juliol 24, 2014

Sèrie: DCAU
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
DCAU - DC's Alternate Universe which plays out mostly on TV screens in animation.  The cartoon world of DC has little or no continuity with the official DC canon. These are appropriate for kids and many can and are, enjoyed by fans of all ages.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 24, 2014, 7:41pm
Sèrie: DCAU
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
DCAU - DC's Alternate Universe which plays out mostly on TV screens in animation.  The cartoon world of DC has little or no continuity with the official DC canon. These are appropriate for kids and many can and are, enjoyed by fans of all ages.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 24, 2014, 7:41pm

juliol 17, 2014

S'ha afegit la sèrie Teen Titans GO!. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 17, 2014, 10:01pm
Ha afegit el nom de sèrie "Teen Titans GO!" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 17, 2014, 10:01pm

juliol 16, 2014

Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 16, 2014, 12:25am
Ha afegit el nom de sèrie "Rosemary Cooper Time Travel Mystery" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 16, 2014, 12:25am

juliol 13, 2014

S'ha afegit la sèrie Batman Strikes!. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 13, 2014, 3:25pm
Ha afegit el nom de sèrie "Batman Strikes!" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 13, 2014, 3:25pm

juliol 9, 2014

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
While the day belongs to humans, the night belongs to yokai, supernatural creatures that thrive on human fear. Caught between these worlds is Rikuo Nura. He's three-quarters human, but his grandfather is none other than Nurarihyon, the supreme commander of the Nura clan, a powerful yokai consortium. So, Rikuo is an ordinary teenager three quarters of the time, until his yokai blood awakens. Then Rikuo transforms into the future leader of the Nura clan, leading a hundred demons.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 9, 2014, 10:19pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
While the day belongs to humans, the night belongs to yokai, supernatural creatures that thrive on human fear. Caught between these worlds is Rikuo Nura. He's three-quarters human, but his grandfather is none other than Nurarihyon, the supreme commander of the Nura clan, a powerful yokai consortium. So, Rikuo is an ordinary teenager three quarters of the time, until his yokai blood awakens. Then Rikuo transforms into the future leader of the Nura clan, leading a hundred demons.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 9, 2014, 10:19pm

juliol 5, 2014

S'ha afegit la sèrie WWE Superstars. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 5, 2014, 4:34pm
Ha afegit el nom de sèrie "WWE Superstars" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 5, 2014, 4:34pm

juny 12, 2014

S'ha afegit la sèrie Grimm Fairy Tales Presents:. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 12, 2014, 7:13pm
Ha afegit el nom de sèrie "Grimm Fairy Tales Presents:" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 12, 2014, 7:13pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 12, 2014, 7:12pm
Ha afegit el nom de sèrie "Grimm Fairy Tales Presents: Realm Knights, Vol. 2" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 12, 2014, 7:12pm

maig 17, 2014

Sèrie: Eneme
S'ha afegit la sèrie Eneme. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 17, 2014, 9:29pm
Sèrie: Eneme
Ha afegit el nom de sèrie "Eneme" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 17, 2014, 9:29pm

maig 4, 2014

S'ha afegit la sèrie Atticus & Lucy Fox. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 4, 2014, 6:01pm
Ha afegit el nom de sèrie "Atticus & Lucy Fox" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 4, 2014, 6:01pm

maig 3, 2014

Sèrie: Wonder Woman
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Catch-all for all book series that feature Wonder Woman
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 3, 2014, 12:48am
Sèrie: Wonder Woman
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Catch-all for all book series that feature Wonder Woman
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 3, 2014, 12:48am

abril 29, 2014

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
As a child, Monkey D. Luffy dreamed of becoming King of the Pirates. But his life changed when he accidentally ate the Gum-Gum Fruit, an enchanted Devil Fruit that gave him the ability to stretch like rubber. Its only drawback? He'll never be able to swim again--a serious handicap for an aspiring sea dog! Years later, Luffy sets off on his quest to find the "One Piece," said to be the greatest treasure in the world...
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 29, 2014, 11:02am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
As a child, Monkey D. Luffy dreamed of becoming King of the Pirates. But his life changed when he accidentally ate the Gum-Gum Fruit, an enchanted Devil Fruit that gave him the ability to stretch like rubber. Its only drawback? He'll never be able to swim again--a serious handicap for an aspiring sea dog! Years later, Luffy sets off on his quest to find the "One Piece," said to be the greatest treasure in the world...
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 29, 2014, 11:02am
Sèrie: One Piece
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
As a child, Monkey D. Luffy dreamed of becoming King of the Pirates. But his life changed when he accidentally ate the Gum-Gum Fruit, an enchanted Devil Fruit that gave him the ability to stretch like rubber. Its only drawback? He'll never be able to swim again--a serious handicap for an aspiring sea dog! Years later, Luffy sets off on his quest to find the "One Piece," said to be the greatest treasure in the world...
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 29, 2014, 11:02am
Sèrie: One Piece
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
As a child, Monkey D. Luffy dreamed of becoming King of the Pirates. But his life changed when he accidentally ate the Gum-Gum Fruit, an enchanted Devil Fruit that gave him the ability to stretch like rubber. Its only drawback? He'll never be able to swim again--a serious handicap for an aspiring sea dog! Years later, Luffy sets off on his quest to find the "One Piece," said to be the greatest treasure in the world...
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 29, 2014, 11:02am

abril 25, 2014

Sèrie: Nastragull
S'ha afegit la sèrie Nastragull. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 25, 2014, 1:20am
Sèrie: Nastragull
Ha afegit el nom de sèrie "Nastragull" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 25, 2014, 1:20am

abril 22, 2014

S'ha afegit la sèrie Tao, the Little Samurai. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 22, 2014, 3:56pm
Ha afegit el nom de sèrie "Tao, the Little Samurai" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 22, 2014, 3:56pm

abril 19, 2014

S'ha afegit la sèrie How to Crochet. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 19, 2014, 1:19am
Ha afegit el nom de sèrie "How to Crochet" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 19, 2014, 1:19am

abril 8, 2014

Sèrie: Mr. Puzzle
S'ha afegit la sèrie Mr. Puzzle. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2014, 11:07am
Sèrie: Mr. Puzzle
Ha afegit el nom de sèrie "Mr. Puzzle" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 8, 2014, 11:07am

març 25, 2014

Sèrie: Rot Rods
S'ha afegit la sèrie Rot Rods. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 25, 2014, 12:21am
Sèrie: Rot Rods
Ha afegit el nom de sèrie "Rot Rods" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 25, 2014, 12:21am

març 13, 2014

S'ha afegit la sèrie Strange Tales Marvel Vol. 2. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 13, 2014, 1:51pm
Ha afegit el nom de sèrie "Strange Tales Marvel Vol. 2" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 13, 2014, 1:51pm

març 9, 2014

S'ha afegit la sèrie 24-Hour History. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 9, 2014, 9:55pm
Ha afegit el nom de sèrie "24-Hour History" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 9, 2014, 9:55pm
S'ha afegit la sèrie Supernatural Hero. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 9, 2014, 2:45pm
Ha afegit el nom de sèrie "Supernatural Hero" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 9, 2014, 2:45pm

febrer 22, 2014

S'ha afegit la sèrie Barron's Graphic Classics. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 22, 2014, 9:31pm
Ha afegit el nom de sèrie "Barron's Graphic Classics" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 22, 2014, 9:31pm

febrer 18, 2014

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Catch-all for every book belonging to various Justice League of America series throughout the DC Universe.   Titles should also be sorted alphabetically under their unique series name.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 18, 2014, 5:49pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Catch-all for every book belonging to various Justice League of America series throughout the DC Universe.   Titles should also be sorted alphabetically under their unique series name.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 18, 2014, 5:49pm

febrer 17, 2014

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
From website: "Simply put, Bookmarks celebrates books with an intelligence and a wide-eyed enthusiasm that no other publication has to date. We are the best source of ideas for your reading list. And an entire year of Bookmarks costs less than just one poorly-chosen book. If indeed there are so many books and so little time, won’t you let us help you find the best books? That way, you can save your reading time ... for reading."
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 17, 2014, 9:59pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
From website: "Simply put, Bookmarks celebrates books with an intelligence and a wide-eyed enthusiasm that no other publication has to date. We are the best source of ideas for your reading list. And an entire year of Bookmarks costs less than just one poorly-chosen book. If indeed there are so many books and so little time, won’t you let us help you find the best books? That way, you can save your reading time ... for reading."
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 17, 2014, 9:59pm
S'ha afegit la sèrie Bookmarks Magazine. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 17, 2014, 9:55pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bookmarks Magazine" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 17, 2014, 9:55pm
Sèrie: Aquaman
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Catch-all for any books featuring DC superhero Aquaman. Titles should also be sorted alphabetically under their unique series.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 17, 2014, 8:08pm
Sèrie: Aquaman
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Catch-all for any books featuring DC superhero Aquaman. Titles should also be sorted alphabetically under their unique series.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 17, 2014, 8:08pm

febrer 11, 2014

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Catch-all for all books featuring DC Comics character "Green Lantern" in all incarnations ie Hal Jordan, John Stewart, etc.   Titles should also be sorted alphabetically under their unique series.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 11, 2014, 7:07pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Catch-all for all books featuring DC Comics character "Green Lantern" in all incarnations ie Hal Jordan, John Stewart, etc.   Titles should also be sorted alphabetically under their unique series.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 11, 2014, 7:07pm

febrer 8, 2014

Sèrie: The Flash
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Catch-all for any books featuring DC's superhero "The Flash". Use individual series for order numbering.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 8, 2014, 9:27pm
Sèrie: The Flash
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Catch-all for any books featuring DC's superhero "The Flash". Use individual series for order numbering.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 8, 2014, 9:27pm

febrer 1, 2014

S'ha afegit la sèrie Trophy Chapter Book. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 1, 2014, 7:39pm
Ha afegit el nom de sèrie "Trophy Chapter Book" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 1, 2014, 7:39pm

gener 25, 2014

Sèrie: Time Crystal
S'ha afegit la sèrie Time Crystal. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 25, 2014, 9:17pm
Sèrie: Time Crystal
Ha afegit el nom de sèrie "Time Crystal" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 25, 2014, 9:17pm

gener 3, 2014

Sèrie: Judge Dredd
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Catch all for all books featuring the 2000 AD character Judge Dredd.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 3, 2014, 4:55pm
Sèrie: Judge Dredd
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Catch all for all books featuring the 2000 AD character Judge Dredd.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 3, 2014, 4:55pm

desembre 16, 2013

Sèrie: Evil Ernie
S'ha afegit la sèrie Evil Ernie. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 16, 2013, 6:29pm
Sèrie: Evil Ernie
Ha afegit el nom de sèrie "Evil Ernie" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 16, 2013, 6:29pm

desembre 14, 2013

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Catch all for all X-Files related books (novels, tv tie-ins, raphic novels, non-fiction guides, etc)
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 14, 2013, 9:38pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Catch all for all X-Files related books (novels, tv tie-ins, raphic novels, non-fiction guides, etc)
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 14, 2013, 9:38pm

desembre 10, 2013

Sèrie: Zatch Bell
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
For his 14th birthday, Kiyo received a strange little boy named Zatch Bell as a gift from his father. Kiyo soon discovers that there's more to Zatch than his dad ever realized - Zatch is a mamodo child with magic powers that are unleashed by reading spells from a mysterious red book...and there are 99 other kids like Zatch who must fight each other to become the king of the mamodo world!
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 10, 2013, 6:32pm
Sèrie: Zatch Bell
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
For his 14th birthday, Kiyo received a strange little boy named Zatch Bell as a gift from his father. Kiyo soon discovers that there's more to Zatch than his dad ever realized - Zatch is a mamodo child with magic powers that are unleashed by reading spells from a mysterious red book...and there are 99 other kids like Zatch who must fight each other to become the king of the mamodo world!
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 10, 2013, 6:32pm

desembre 8, 2013

Sèrie: Teen Titans
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Catch-all place for all books contaning DC Comic's Teen Titans.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 8, 2013, 1:23pm
Sèrie: Teen Titans
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Catch-all place for all books contaning DC Comic's Teen Titans.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 8, 2013, 1:23pm

novembre 28, 2013

Sèrie: Batman
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
He's the mother-funning Batman.  Catch-all for all DC Batman related books.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 28, 2013, 7:40am
Sèrie: Batman
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
He's the mother-funning Batman.  Catch-all for all DC Batman related books.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 28, 2013, 7:40am

novembre 24, 2013

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Somerset Studio Magazine : The Art of Paper and Mixed-Media
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 24, 2013, 6:20pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Somerset Studio Magazine : The Art of Paper and Mixed-Media
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 24, 2013, 6:20pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
An early reader science-themed picture book series originated by Dr. Franklyn M. Branley.  Once books were re-published in the 9o's they were assigned Levels (1 or 2).  Therefore books that haven't been re-published have not been assigned levels.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 24, 2013, 11:57am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
An early reader science-themed picture book series originated by Dr. Franklyn M. Branley.  Once books were re-published in the 9o's they were assigned Levels (1 or 2).  Therefore books that haven't been re-published have not been assigned levels.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 24, 2013, 11:57am

novembre 23, 2013

S'ha afegit la sèrie Morgen toen de oorlog begon. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 23, 2013, 2:38pm
Ha afegit el nom de sèrie "Morgen toen de oorlog begon" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 23, 2013, 2:38pm

novembre 12, 2013

S'ha afegit la sèrie Campfire Graphic Novels. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 12, 2013, 5:32pm
Ha afegit el nom de sèrie "Campfire Graphic Novels" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 12, 2013, 5:32pm

novembre 3, 2013

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Catch-all series for all Justice League Franchises such as: Justice League of America, Justice League International, JLA, Justice League Europe, Justice Society and any other related titles. Titles should also be sorted alphabetically under their unique series.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 3, 2013, 5:57pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Catch-all series for all Justice League Franchises such as: Justice League of America, Justice League International, JLA, Justice League Europe, Justice Society and any other related titles. Titles should also be sorted alphabetically under their unique series.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 3, 2013, 5:57pm

octubre 31, 2013

S'ha afegit la sèrie Berenstain Bears. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 31, 2013, 7:40pm
Ha afegit el nom de sèrie "Berenstain Bears" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 31, 2013, 7:40pm
S'ha afegit la sèrie Random House Early Bird Series. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 31, 2013, 7:27pm
Ha afegit el nom de sèrie "Random House Early Bird Series" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 31, 2013, 7:27pm
S'ha afegit la sèrie I Can Read It All By Myself. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 31, 2013, 7:25pm
Ha afegit el nom de sèrie "I Can Read It All By Myself" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 31, 2013, 7:25pm

octubre 20, 2013

S'ha afegit la sèrie Perilous Realm Trilogy. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 20, 2013, 8:04pm
Ha afegit el nom de sèrie "Perilous Realm Trilogy" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 20, 2013, 8:04pm

setembre 8, 2013

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Seven novels with a related theme but can be read in any order.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 8, 2013, 12:04pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Seven novels with a related theme but can be read in any order.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 8, 2013, 12:04pm

juliol 19, 2013

S'ha afegit la sèrie The Trials and Triumph Trilogy. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 19, 2013, 10:12pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Trials and Triumph Trilogy" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 19, 2013, 10:12pm

juny 22, 2013

Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 22, 2013, 9:01pm
Ha afegit el nom de sèrie "Seventh Night: Before the Fairy Tale" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 22, 2013, 9:01pm

juny 18, 2013

S'ha afegit la sèrie New York Review Book Classics. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 18, 2013, 6:24am
Ha afegit el nom de sèrie "New York Review Book Classics" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 18, 2013, 6:24am

maig 15, 2013

Sèrie: Green Knight
S'ha afegit la sèrie Green Knight. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 15, 2013, 7:11pm
Sèrie: Green Knight
Ha afegit el nom de sèrie "Green Knight" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 15, 2013, 7:11pm

maig 13, 2013

S'ha afegit la sèrie Canadian Favourites. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 13, 2013, 5:50pm
Ha afegit el nom de sèrie "Canadian Favourites" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 13, 2013, 5:50pm

maig 10, 2013

Sèrie: 2000 AD Prog
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Comics are in weekly chronological order with December yearly issues numbered to fit in appropriate week.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 10, 2013, 4:03pm
Sèrie: 2000 AD Prog
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Comics are in weekly chronological order with December yearly issues numbered to fit in appropriate week.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 10, 2013, 4:03pm

maig 5, 2013

Sèrie: Love Endures
S'ha afegit la sèrie Love Endures. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 5, 2013, 9:16pm
Sèrie: Love Endures
Ha afegit el nom de sèrie "Love Endures" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 5, 2013, 9:16pm

abril 26, 2013

S'ha afegit la sèrie The Sandman Stories. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 26, 2013, 7:20pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Sandman Stories" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 26, 2013, 7:20pm
S'ha afegit la sèrie Yesterday's Classics. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 26, 2013, 6:49pm
Ha afegit el nom de sèrie "Yesterday's Classics" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 26, 2013, 6:49pm

abril 22, 2013

Sèrie: FableVision
S'ha afegit la sèrie FableVision. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 22, 2013, 11:24am
Sèrie: FableVision
Ha afegit el nom de sèrie "FableVision" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 22, 2013, 11:24am

abril 12, 2013

S'ha afegit la sèrie Romance of History. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 12, 2013, 8:00pm
Ha afegit el nom de sèrie "Romance of History" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 12, 2013, 8:00pm

març 21, 2013

S'ha afegit la sèrie Bloomsbury Reader. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 21, 2013, 8:11pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bloomsbury Reader" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 21, 2013, 8:11pm

març 12, 2013

S'ha afegit la sèrie The Chronicles of Good and Evil. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 12, 2013, 5:26pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Chronicles of Good and Evil" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 12, 2013, 5:26pm
Sèrie: Vetala Cycle
S'ha afegit la sèrie Vetala Cycle. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 12, 2013, 10:36am
Sèrie: Vetala Cycle
Ha afegit el nom de sèrie "Vetala Cycle" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 12, 2013, 10:36am

març 9, 2013

S'ha afegit la sèrie Brant Twins Mystery. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 9, 2013, 9:45pm
Ha afegit el nom de sèrie "Brant Twins Mystery" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 9, 2013, 9:45pm

març 6, 2013

S'ha afegit la sèrie Textbook Stuff Horror. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 6, 2013, 4:20pm
Ha afegit el nom de sèrie "Textbook Stuff Horror" (Polonès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 6, 2013, 4:20pm
Sèrie: Magic Lands
S'ha afegit la sèrie Magic Lands. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 6, 2013, 3:49pm
Sèrie: Magic Lands
Ha afegit el nom de sèrie "Magic Lands" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 6, 2013, 3:49pm

febrer 27, 2013

Sèrie: Crimescape
S'ha afegit la sèrie Crimescape. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 27, 2013, 7:27pm
Sèrie: Crimescape
Ha afegit el nom de sèrie "Crimescape" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 27, 2013, 7:27pm

febrer 17, 2013

S'ha afegit la sèrie Embarkment 2577. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 17, 2013, 10:39pm
Ha afegit el nom de sèrie "Embarkment 2577" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 17, 2013, 10:39pm

febrer 16, 2013

Sèrie: Silver Star
S'ha afegit la sèrie Silver Star. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 16, 2013, 4:18pm
Sèrie: Silver Star
Ha afegit el nom de sèrie "Silver Star" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 16, 2013, 4:18pm

febrer 14, 2013

S'ha afegit la sèrie Marvel Super-Heroes. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 14, 2013, 9:18pm
Ha afegit el nom de sèrie "Marvel Super-Heroes" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 14, 2013, 9:18pm

febrer 10, 2013

S'ha afegit la sèrie The Omega Men. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 10, 2013, 10:49pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Omega Men" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 10, 2013, 10:49pm
Sèrie: Omega Men
S'ha afegit la sèrie Omega Men. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 10, 2013, 10:44pm
Sèrie: Omega Men
Ha afegit el nom de sèrie "Omega Men" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 10, 2013, 10:44pm

febrer 7, 2013

S'ha afegit la sèrie The Neversink Library. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 7, 2013, 4:34pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Neversink Library" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 7, 2013, 4:34pm

desembre 28, 2012

S'ha afegit la sèrie Invisible Child. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 28, 2012, 12:52pm
Ha afegit el nom de sèrie "Invisible Child" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 28, 2012, 12:52pm

desembre 26, 2012

S'ha afegit la sèrie Rosetta Books into Film. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 26, 2012, 6:09pm
Ha afegit el nom de sèrie "Rosetta Books into Films" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 26, 2012, 6:09pm

desembre 25, 2012

S'ha afegit la sèrie Stuart Phillips. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 25, 2012, 6:55pm
Ha afegit el nom de sèrie "Stuart Phillips" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 25, 2012, 6:55pm

desembre 23, 2012

S'ha afegit la sèrie Seedbox Classics. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 23, 2012, 7:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "Seedbox Classics" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 23, 2012, 7:59pm

desembre 18, 2012

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Original comic book series. Volume 1 started in 1982 by Pacific Comics.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 18, 2012, 7:12pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Original comic book series. Volume 1 started in 1982 by Pacific Comics.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 18, 2012, 7:12pm
S'ha afegit la sèrie Bibliothek von Babel. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 18, 2012, 6:38pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bibliothek von Babel" (Alemany).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 18, 2012, 6:38pm

desembre 15, 2012

Sèrie: Silvertip
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
I started putting these in order, then found that I'd missed one of the early ones.  Someone who knows better should work on this as I can't find a good reference online.  There is mention of there being 10 books altogether, therefore one is still missing from this list; at least.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 15, 2012, 12:21pm
Sèrie: Silvertip
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
I started putting these in order, then found that I'd missed one of the early ones.  Someone who knows better should work on this as I can't find a good reference online.  There is mention of there being 10 books altogether, therefore one is still missing from this list; at least.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 15, 2012, 12:21pm

desembre 4, 2012

S'ha afegit la sèrie Simply Perfect Storage. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 4, 2012, 4:53pm
Ha afegit el nom de sèrie "Simply Perfect Storage" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 4, 2012, 4:53pm

novembre 22, 2012

Sèrie: Shojo Beat
S'ha afegit la sèrie Shojo Beat. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 22, 2012, 10:33pm
Sèrie: Shojo Beat
Ha afegit el nom de sèrie "Shojo Beat" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 22, 2012, 10:33pm

novembre 21, 2012

Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 21, 2012, 5:55pm
Ha afegit el nom de sèrie "Batman: The Brave and the Bold: Pick Your Path" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 21, 2012, 5:55pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 21, 2012, 5:55pm
Ha afegit el nom de sèrie "Batman: The Brave and the Bold: Pick Your" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 21, 2012, 5:55pm

novembre 19, 2012

S'ha afegit la sèrie Carly's Angels. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 19, 2012, 9:00pm
Ha afegit el nom de sèrie "Carly's Angels" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 19, 2012, 9:00pm
S'ha afegit la sèrie Graphic Sparks (. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 19, 2012, 8:55pm
Ha afegit el nom de sèrie "Graphic Sparks (" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 19, 2012, 8:55pm

octubre 29, 2012

S'ha afegit la sèrie Lionel's Grand Adventure. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 29, 2012, 10:11pm
Ha afegit el nom de sèrie "Lionel's Grand Adventure" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 29, 2012, 10:11pm

octubre 22, 2012

S'ha afegit la sèrie New York Reviews Books Classics. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 22, 2012, 8:16pm
Ha afegit el nom de sèrie "New York Reviews Books Classics" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 22, 2012, 8:16pm

octubre 21, 2012

Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 21, 2012, 7:30pm
Ha afegit el nom de sèrie "Critical Perspectives on Disability series" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 21, 2012, 7:30pm

octubre 16, 2012

Sèrie: Whole Story
S'ha afegit la sèrie Whole Story. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 16, 2012, 4:32pm
Sèrie: Whole Story
Ha afegit el nom de sèrie "Whole Story" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 16, 2012, 4:32pm

octubre 14, 2012

Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 14, 2012, 5:33pm
Ha afegit el nom de sèrie "Ginn Integrated Language Program (3|Level 30" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 14, 2012, 5:33pm
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 14, 2012, 5:29pm
Ha afegit el nom de sèrie "Ginn Integrated Language Program (1|Level10" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 14, 2012, 5:29pm

octubre 10, 2012

S'ha afegit la sèrie The Tower Chronicles: Geisthawk. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 10, 2012, 8:40pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Tower Chronicles: Geisthawk" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 10, 2012, 8:40pm

octubre 7, 2012

S'ha afegit la sèrie Redakai: Conquer the Kairu. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 7, 2012, 9:17pm
Ha afegit el nom de sèrie "Redakai: Conquer the Kairu" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 7, 2012, 9:17pm

setembre 30, 2012

S'ha afegit la sèrie Somerset Apprentice. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 30, 2012, 3:05pm
Ha afegit el nom de sèrie "Somerset Apprentice" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 30, 2012, 3:05pm

setembre 23, 2012

S'ha afegit la sèrie The Circus Infinitus. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 23, 2012, 6:03pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Circus Infinitus" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 23, 2012, 6:03pm

setembre 7, 2012

S'ha afegit la sèrie Calliope Magazine. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 7, 2012, 4:15pm
Ha afegit el nom de sèrie "Calliope Magazine" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 7, 2012, 4:15pm

agost 19, 2012

Sèrie: vizkids
S'ha afegit la sèrie vizkids. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 19, 2012, 4:11pm
Sèrie: vizkids
Ha afegit el nom de sèrie "vizkids" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 19, 2012, 4:11pm

agost 16, 2012

S'ha afegit la sèrie Eureka Treasure Chest (. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 16, 2012, 6:38pm
Ha afegit el nom de sèrie "Eureka Treasure Chest (" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 16, 2012, 6:38pm
S'ha afegit la sèrie Eureka Treasure Chest (2e. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 16, 2012, 6:36pm
Ha afegit el nom de sèrie "Eureka Treasure Chest (2e" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 16, 2012, 6:36pm

agost 4, 2012

S'ha afegit la sèrie The Contemporary Scene. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 4, 2012, 8:12pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Contemporary Scene" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 4, 2012, 8:12pm

juliol 31, 2012

S'ha afegit la sèrie The Bionic Man. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 31, 2012, 3:24pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Bionic Man" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 31, 2012, 3:24pm

juliol 27, 2012

S'ha afegit la sèrie Stepping Stone Book. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 27, 2012, 10:33pm
Ha afegit el nom de sèrie "Stepping Stone Book" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 27, 2012, 10:33pm

juliol 22, 2012

Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 22, 2012, 7:22am
Ha afegit el nom de sèrie "Dell's A Murder Ink Mystery Series" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 22, 2012, 7:22am

juliol 11, 2012

Sèrie: Xenoholics
S'ha afegit la sèrie Xenoholics. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 11, 2012, 6:18pm
Sèrie: Xenoholics
Ha afegit el nom de sèrie "Xenoholics" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 11, 2012, 6:18pm

juny 27, 2012

S'ha afegit la sèrie A First Flight Reader. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 27, 2012, 6:21am
Ha afegit el nom de sèrie "A First Flight Reader" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 27, 2012, 6:21am
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 27, 2012, 6:21am
Ha afegit el nom de sèrie "A First Flight Reader Level 4: Chapter Book)" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 27, 2012, 6:21am

maig 19, 2012

S'ha afegit la sèrie Stepping Stones. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 19, 2012, 9:01pm
Ha afegit el nom de sèrie "Stepping Stones" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 19, 2012, 9:01pm
S'ha afegit la sèrie Shantymen of Cache Lake. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 19, 2012, 1:24pm
Ha afegit el nom de sèrie "Shantymen of Cache Lake" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 19, 2012, 1:24pm

febrer 5, 2012

S'ha afegit la sèrie StoryWorld Create-A-Story Kit. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 5, 2012, 4:13pm
Ha afegit el nom de sèrie "StoryWorld Create-A-Story Kit" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 5, 2012, 4:13pm
S'ha afegit la sèrie Story World Create-A-Story Kit. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 5, 2012, 4:11pm
Ha afegit el nom de sèrie "Story World Create-A-Story Kit" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 5, 2012, 4:11pm

desembre 27, 2011

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Aimed at male teens. Characters are boys usually 14 to 16 years old. Reading level is very easy and suitable for reluctant readers or those with LDs. RL is between 1-2 and GRL is J-K.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 27, 2011, 9:04pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Aimed at male teens. Characters are boys usually 14 to 16 years old. Reading level is very easy and suitable for reluctant readers or those with LDs. RL is between 1-2 and GRL is J-K.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 27, 2011, 9:04pm

desembre 26, 2011

Sèrie: Bike Rider
S'ha afegit la sèrie Bike Rider. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 26, 2011, 9:06am
Sèrie: Bike Rider
Ha afegit el nom de sèrie "Bike Rider" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 26, 2011, 9:06am

novembre 18, 2011

S'ha afegit la sèrie A Stepping Stone Book. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 18, 2011, 4:26pm
Ha afegit el nom de sèrie "A Stepping Stone Book" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 18, 2011, 4:26pm

novembre 14, 2011

S'ha afegit la sèrie DC Super Heroes (. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 14, 2011, 11:38am
Ha afegit el nom de sèrie "DC Super Heroes (" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 14, 2011, 11:38am

octubre 28, 2011

S'ha afegit la sèrie Penquin Modern Classics. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 28, 2011, 8:45pm
Ha afegit el nom de sèrie "Penquin Modern Classics" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 28, 2011, 8:45pm

octubre 27, 2011

S'ha afegit la sèrie Stephanie (Austen). Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 27, 2011, 9:26pm
Ha afegit el nom de sèrie "Stephanie by Joan Austen" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 27, 2011, 9:26pm

agost 8, 2011

Sèrie: DK Readers
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Now called "DK Readers", previously called "Dorling Kindersley Readers", and "Eyewitness Readers", but have always been commonly known as "DK Readers". All have been listed under the common name for the series.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 8, 2011, 6:47am
Sèrie: DK Readers
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Now called "DK Readers", previously called "Dorling Kindersley Readers", and "Eyewitness Readers", but have always been commonly known as "DK Readers". All have been listed under the common name for the series.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 8, 2011, 6:47am

juny 21, 2011

S'ha afegit la sèrie A Break-of-Day Book. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 21, 2011, 6:48pm
Ha afegit el nom de sèrie "A Break-of-Day Book" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 21, 2011, 6:48pm

juny 19, 2011

S'ha afegit la sèrie Aladdin Ready-for-Chapters. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 19, 2011, 9:04pm
Ha afegit el nom de sèrie "Aladdin Ready-for-Chapters" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 19, 2011, 9:04pm

juny 7, 2011

S'ha afegit la sèrie Campfire Graphic Classics. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 7, 2011, 1:38pm
Ha afegit el nom de sèrie "Campfire Graphic Classics" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 7, 2011, 1:38pm

maig 30, 2011

S'ha afegit la sèrie Essential Modern Classics. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 30, 2011, 7:57am
Ha afegit el nom de sèrie "Essential Modern Classics" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 30, 2011, 7:57am

maig 23, 2011

S'ha afegit la sèrie A Sherlock Holmes Graphic Novel. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 23, 2011, 9:37am
Ha afegit el nom de sèrie "A Sherlock Holmes Graphic Novel" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 23, 2011, 9:37am

maig 20, 2011

S'ha afegit la sèrie Whitman Tell-a-Tale Books (26150. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 20, 2011, 8:04am
Ha afegit el nom de sèrie "Whitman Tell-a-Tale Books (26150" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 20, 2011, 8:04am

maig 16, 2011

S'ha afegit la sèrie Whitman Tell-a-Tale. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 16, 2011, 11:38am
Ha afegit el nom de sèrie "Whitman Tell-a-Tale" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 16, 2011, 11:38am

maig 2, 2011

S'ha afegit la sèrie Canadian Starters. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 2, 2011, 11:10am
Ha afegit el nom de sèrie "Canadian Starters" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 2, 2011, 11:10am

març 20, 2011

Sèrie: Saye
S'ha afegit la sèrie Saye. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 20, 2011, 8:02pm
Sèrie: Saye
Ha afegit el nom de sèrie "Saye" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 20, 2011, 8:02pm

gener 24, 2011

Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 24, 2011, 4:16pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dent's Children's Illustratred Classics" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 24, 2011, 4:16pm
S'ha afegit la sèrie Junior Great Books, Series Two. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 24, 2011, 3:54pm
Ha afegit el nom de sèrie "Junior Great Books, Series Two" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 24, 2011, 3:54pm

gener 20, 2011

S'ha afegit la sèrie The Adeventures of Taro. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 20, 2011, 7:25pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Adeventures of Taro" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 20, 2011, 7:25pm
S'ha afegit la sèrie Candlewick Illustrated Classics. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 20, 2011, 6:19am
Ha afegit el nom de sèrie "Candlewick Illustrated Classics" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 20, 2011, 6:19am
Sèrie: Taro
S'ha afegit la sèrie Taro. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 20, 2011, 5:33am
Sèrie: Taro
Ha afegit el nom de sèrie "Taro" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 20, 2011, 5:33am

gener 19, 2011

S'ha afegit la sèrie Arabian Nights Tales. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2011, 11:45am
Ha afegit el nom de sèrie "Arabian Nights Tales" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2011, 11:45am

febrer 14, 2010

Sèrie: Vision Book
S'ha afegit la sèrie Vision Book. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 14, 2010, 5:37am
Sèrie: Vision Book
Ha afegit el nom de sèrie "Vision Book" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 14, 2010, 5:37am

abril 5, 2009

Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 5, 2009, 6:42am
Ha afegit el nom de sèrie "Life in DeGraff: An Automythography" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 5, 2009, 6:42am

octubre 19, 2008

S'ha afegit la sèrie Passage to Mythrin 1. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 19, 2008, 1:29pm
Ha afegit el nom de sèrie "Passage to Mythrin 1" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 19, 2008, 1:29pm
S'ha afegit la sèrie Passage to Mythrin 2. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 19, 2008, 1:29pm
Ha afegit el nom de sèrie "Passage to Mythrin 2" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 19, 2008, 1:29pm

juliol 6, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Also later called "Eyewitness Readers"
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 6, 2008, 4:13pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Also later called "Eyewitness Readers"
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 6, 2008, 4:13pm

abril 12, 2008

Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 12, 2008, 5:47pm
Ha afegit el nom de sèrie "Nelson Language Development Reading" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 12, 2008, 5:47pm

març 27, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
These books are listed in the order in which they were written.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 27, 2008, 12:38pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
These books are listed in the order in which they were written.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 27, 2008, 12:38pm

març 1, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Books are listed in order of publication. This is the recommended reading order.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 1, 2008, 5:52pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Books are listed in order of publication. This is the recommended reading order.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 1, 2008, 5:52pm

gener 23, 2008

S'ha afegit la sèrie Great Stories of Canada 9. Mira més detalls.
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 23, 2008, 5:07pm
Ha afegit el nom de sèrie "Great Stories of Canada 9" (Anglès).
Membre: ElizaJane | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 23, 2008, 5:07pm