Historial d'edició global de les sèriesMembre bit-of-a-list-tiger

març 6, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | Ahir, 4:55pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | Ahir, 4:55pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | Ahir, 4:33pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | Ahir, 4:32pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | Ahir, 4:19pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | Ahir, 4:07pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | Ahir, 4:07pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | Ahir, 4:04pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | Ahir, 4:04pm
Ha afegit l'obra Opulent Obsession de Alta Hensley.
Membre: bit-of-a-list-tiger | Ahir, 4:03pm
S'ha afegit la sèrie Breaking Belles. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | Ahir, 4:03pm
Ha afegit el nom de sèrie "Breaking Belles" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | Ahir, 4:03pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | Ahir, 2:44pm
Ha afegit l'obra Strictly Yours de Sheryl Nantus.
Membre: bit-of-a-list-tiger | Ahir, 2:44pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | Ahir, 2:31pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | Ahir, 2:31pm
Ha afegit l'obra Strictly Business de Sheryl Nantus.
Membre: bit-of-a-list-tiger | Ahir, 12:02pm
S'ha afegit la sèrie Hooded Pleasures. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | Ahir, 12:02pm
Ha afegit el nom de sèrie "Hooded Pleasures" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | Ahir, 12:02pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | Ahir, 10:22am
Membre: bit-of-a-list-tiger | Ahir, 10:22am

març 5, 2021

Ha afegit l'obra Daimonion de J.P. Jackson.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 5, 11:01am
S'ha afegit la sèrie The Apocalypse. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 5, 11:01am
Ha afegit el nom de sèrie "The Apocalypse" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | març 5, 11:01am

març 4, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 4, 1:54pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 4, 1:54pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 4, 1:47pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 4, 1:46pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 4, 1:41pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 4, 1:41pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 4, 1:34pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 4, 1:34pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 4, 1:31pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 4, 1:31pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 4, 1:26pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 4, 1:26pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 4, 1:23pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 4, 1:23pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 4, 1:11pm
S'ha afegit la sèrie Jane Austen [Insights]. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 4, 1:11pm
Ha afegit el nom de sèrie "Jane Austen [Insights]" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | març 4, 1:11pm
Ha afegit l'obra Uncharted de Adriana Anders.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 4, 11:59am

març 3, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 3:14pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 3:14pm
Sèrie: Change Me
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 3:10pm
Sèrie: Change Me
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 3:10pm
Sèrie: Change Me
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 2:34pm
Sèrie: Change Me
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 2:34pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 2:23pm
S'ha afegit la sèrie Cuckoldry Delight. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 2:23pm
Ha afegit el nom de sèrie "Cuckoldry Delight" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | març 3, 2:23pm
Sèrie: His Herd
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 1:28pm
Sèrie: His Herd
S'ha afegit la sèrie His Herd. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 1:28pm
Sèrie: His Herd
Ha afegit el nom de sèrie "His Herd" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | març 3, 1:28pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 1:17pm
S'ha afegit la sèrie Neil and the Purple Pleasurer. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 1:17pm
Ha afegit el nom de sèrie "Neil and the Purple Pleasurer" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | març 3, 1:17pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 1:15pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 1:15pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 1:11pm
S'ha afegit la sèrie Donk and Bonk. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 1:11pm
Ha afegit el nom de sèrie "Donk and Bonk" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | març 3, 1:11pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 12:53pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 12:53pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 12:50pm
Ha afegit l'obra Milked for Stepdaddy de Lotte McLeod.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 12:50pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 12:47pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 12:47pm
Sèrie: Geek Kink
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 12:37pm
Sèrie: Geek Kink
Ha afegit l'obra Break Me In de Sara Brookes.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 12:37pm
Sèrie: Geek Kink
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 12:25pm
Sèrie: Geek Kink
Ha afegit l'obra Rock Your Soul de Sara Brookes.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 12:24pm
Sèrie: Rebirth
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Rebirth - Brookes" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | març 3, 12:20pm
Sèrie: Rebirth
Ha afegit el nom de sèrie "Rebirth (Sara Brookes)" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 12:20pm
Sèrie: Rebirth
Ha afegit l'obra Blood Fever de Sara Brookes.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 12:20pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 12:12pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 12:11pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 11:51am
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 11:51am
Sèrie: Geek Kink
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 11:30am
Sèrie: Geek Kink
Ha afegit l'obra Hardware de Sara Brookes.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 11:30am
Sèrie: Geek Kink
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 11:18am
Sèrie: Geek Kink
Ha afegit l'obra Taking over Me de Sara Brookes.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 11:18am
Sèrie: Geek Kink
Ha afegit l'obra Glad You Came de Sara Brookes.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 11:01am
Sèrie: Geek Kink
S'ha afegit la sèrie Geek Kink. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 3, 11:01am
Sèrie: Geek Kink
Ha afegit el nom de sèrie "Geek Kink" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | març 3, 11:01am

març 1, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 5:02pm
Ha afegit l'obra Begging Stepdaddy de Lotte McLeod.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 5:02pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 4:59pm
Ha afegit l'obra Tempting Stepdaddy de Lotte McLeod.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 4:59pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 4:53pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 4:53pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 4:48pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 4:48pm
Sèrie: Wives R Us
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 4:43pm
Sèrie: Wives R Us
Ha afegit l'obra Exes and Hexes de Summer Jordan.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 4:43pm
Sèrie: Wives R Us
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 4:32pm
Sèrie: Wives R Us
Ha afegit l'obra Let Me Entertain You de Summer Jordan.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 4:32pm
Sèrie: Wives R Us
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 4:18pm
Sèrie: Wives R Us
Ha afegit l'obra Against The Rules de Summer Jordan.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 4:18pm
Sèrie: Wives R Us
Ha afegit l'obra Breaking the Rules de Summer Jordan.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 4:08pm
Sèrie: Wives R Us
S'ha afegit la sèrie Wives R Us. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 4:07pm
Sèrie: Wives R Us
Ha afegit el nom de sèrie "Wives R Us" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | març 1, 4:07pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 3:52pm
Ha afegit l'obra Lord Raven's Widow de Leslie O'Grady.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 3:52pm
Ha afegit l'obra The Artist's Daughter.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 3:48pm
S'ha afegit la sèrie The Artist's Daughter. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 3:48pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Artist's Daughter" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | març 1, 3:48pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 2:43pm
Ha afegit l'obra Sicilian Deceit de Nancy Barone.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 2:43pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 2:32pm
Ha afegit l'obra Sicilian Blood de Nancy Barone.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 2:32pm
Ha afegit l'obra Sicilian Stranger de Nancy Barone.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 2:28pm
S'ha afegit la sèrie The Sicilian Lovers Series. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 2:28pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Sicilian Lovers Series" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | març 1, 2:28pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 12:21pm
Ha afegit l'obra Stepdaddy's Thirsty de Lotte McLeod.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 12:21pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 12:00pm
S'ha afegit la sèrie Thirsty Stepdaddies. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 12:00pm
Ha afegit el nom de sèrie "Thirsty Stepdaddies" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | març 1, 12:00pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 11:51am
S'ha afegit la sèrie Daddy's Hucow Hideaway. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 11:51am
Ha afegit el nom de sèrie "Daddy's Hucow Hideaway" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | març 1, 11:51am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 11:34am
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 11:34am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 11:25am
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 11:25am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 11:16am
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 11:16am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 10:58am
Membre: bit-of-a-list-tiger | març 1, 10:58am

febrer 28, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 28, 8:47pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 28, 8:47pm
Sèrie: Springwood
Ha afegit l'obra It Was Always You de Aliyah Burke.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 28, 3:13pm
Sèrie: Springwood
S'ha afegit la sèrie Springwood. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 28, 3:13pm
Sèrie: Springwood
Ha afegit el nom de sèrie "Springwood" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 28, 3:13pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 28, 2:56pm
S'ha afegit la sèrie Flame Tree Blank Notebooks. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 28, 2:56pm
Ha afegit el nom de sèrie "Flame Tree Blank Notebooks" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 28, 2:56pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 28, 2:55pm
S'ha afegit la sèrie Flame Tree Pocket Books. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 28, 2:55pm
Ha afegit el nom de sèrie "Flame Tree Pocket Books" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 28, 2:55pm
Sèrie: His to Keep
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 28, 2:41pm
Sèrie: His to Keep
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 28, 2:41pm
Sèrie: His to Keep
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 28, 2:37pm
Sèrie: His to Keep
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 28, 2:37pm
Sèrie: His to Keep
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 28, 2:33pm
Sèrie: His to Keep
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 28, 2:33pm
Sèrie: His to Keep
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 28, 2:30pm
Sèrie: His to Keep
S'ha afegit la sèrie His to Keep. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 28, 2:30pm
Sèrie: His to Keep
Ha afegit el nom de sèrie "His to Keep" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 28, 2:30pm
Sèrie: The Instinct
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 28, 2:06pm

febrer 27, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 27, 1:28pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 27, 1:28pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 27, 1:24pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 27, 1:24pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 27, 1:21pm
S'ha afegit la sèrie A Cuckold Story. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 27, 1:21pm
Ha afegit el nom de sèrie "A Cuckold Story" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 27, 1:21pm

febrer 26, 2021

Sèrie: Pandemonium
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 26, 12:02pm
Sèrie: Pandemonium
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 26, 12:02pm
Sèrie: Pandemonium
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 26, 11:54am
Sèrie: Pandemonium
Ha afegit l'obra Behind Bars de Meredith Katz.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 26, 11:54am
Sèrie: Pandemonium
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 26, 11:49am
Sèrie: Pandemonium
Ha afegit l'obra Barred Souls de Meredith Katz.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 26, 11:49am
Sèrie: Pandemonium
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 26, 10:54am
Sèrie: Pandemonium
S'ha afegit la sèrie Pandemonium. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 26, 10:54am
Sèrie: Pandemonium
Ha afegit el nom de sèrie "Pandemonium" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 26, 10:54am

febrer 25, 2021

Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 25, 8:17pm
S'ha afegit la sèrie Naughty in Pendleton. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 25, 8:17pm
Ha afegit el nom de sèrie "Naughty in Pendleton" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 25, 8:17pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 25, 11:33am
Ha afegit l'obra XV de Alik Sakharov.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 25, 11:33am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 25, 11:00am
Ha afegit l'obra XIV de Michael Nankin.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 25, 11:00am

febrer 24, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 7:46pm
Ha afegit l'obra XIII de Alik Sakharov.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 7:46pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 7:43pm
Ha afegit l'obra XII de Clark Johnson.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 7:43pm
Ha canviat la cadena d'ordre de IX de Steve Boyum a "Season 2 - Episode 2 | No. overall - Episode 9."
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 7:26pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 7:26pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 7:25pm
Ha afegit l'obra XI de Stefan Schwartz.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 7:25pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 6:49pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 5:57pm
Ha afegit l'obra X de Clark Johnson.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 5:57pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 5:40pm
Ha afegit l'obra IX de Steve Boyum.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 5:39pm
Ha canviat la cadena d'ordre de VIII de Toby Stephens a "Season 1 - Episode 8 | No. overall - Episode 8."
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 5:33pm
Ha canviat la cadena d'ordre de VII de Toby Stephens a "Season 1 - Episode 7 | No. overall - Episode 7."
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 5:33pm
Ha canviat la cadena d'ordre de VI de Toby Stephens a "Season 1 - Episode 6 | No. overall - Episode 6."
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 5:33pm
Ha canviat la cadena d'ordre de V de Toby Stephens a "Season 1 - Episode 5 | No. overall - Episode 5."
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 5:33pm
Ha canviat la cadena d'ordre de IV de Toby Stephens a "Season 1 - Episode 4 | No. overall - Episode 4."
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 5:33pm
Ha canviat la cadena d'ordre de III de Toby Stephens a "Season 1 - Episode 3 | No. overall - Episode 3."
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 5:33pm
Ha canviat la cadena d'ordre de II de Hannah New a "Season 1 - Episode 2 | No. overall - Episode 2."
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 5:33pm
Ha canviat la cadena d'ordre de I de Toby Stephens a "Season 1 - Episode 1 | No. overall - Episode 1."
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 5:33pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 5:33pm
Ha afegit l'obra I de Toby Stephens.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 5:31pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 5:27pm
Ha afegit l'obra VIII de Toby Stephens.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 5:27pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 5:21pm
Ha afegit l'obra VI de Toby Stephens.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 5:21pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 5:21pm
Ha afegit l'obra VII de Toby Stephens.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 5:20pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 5:06pm
Ha afegit l'obra V de Toby Stephens.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 5:06pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 5:00pm
Ha afegit l'obra IV de Toby Stephens.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 5:00pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 4:54pm
Ha afegit l'obra III de Toby Stephens.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 4:54pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 3:15pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 3:15pm
Ha afegit l'obra After the Gold de Erin McRae.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 2:59pm
S'ha afegit la sèrie Twin Cities Ice. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 24, 2:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "Twin Cities Ice" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 24, 2:59pm

febrer 23, 2021

Ha afegit l'obra My Ántonia de Willa Cather.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 23, 12:51pm
Sèrie: Inferno
Ha afegit l'obra Clouded Hell de J. R. Gray.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 23, 12:28pm
Sèrie: Inferno
S'ha afegit la sèrie Inferno. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 23, 12:28pm
Sèrie: Inferno
Ha afegit el nom de sèrie "Inferno" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 23, 12:28pm

febrer 22, 2021

Sèrie: The Move
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 22, 3:33pm
Sèrie: The Move
Ha afegit l'obra The Move: Part Two de Julia G. Slater.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 22, 3:33pm
Sèrie: The Move
Ha afegit l'obra The Move: Part One de Julia G. Slater.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 22, 2:51pm
Sèrie: The Move
S'ha afegit la sèrie The Move. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 22, 2:51pm
Sèrie: The Move
Ha afegit el nom de sèrie "The Move" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 22, 2:51pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 22, 12:57pm
Ha afegit l'obra Alpha's Secret de Lola Gabriel.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 22, 12:57pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 22, 12:52pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 22, 12:51pm
Ha afegit l'obra Alpha's Duty de Lola Gabriel.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 22, 12:51pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 22, 12:46pm
Ha afegit l'obra Wolf's Baby de Lola Gabriel.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 22, 12:46pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 22, 12:40pm
Ha afegit l'obra Alpha's Loyalty de Lola Gabriel.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 22, 12:40pm
Ha afegit l'obra Mate's Call de Lola Gabriel.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 22, 12:33pm
S'ha afegit la sèrie Code of the Alpha. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 22, 12:33pm
Ha afegit el nom de sèrie "Code of the Alpha" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 22, 12:33pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 22, 12:25pm
S'ha afegit la sèrie Ruling Alphas. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 22, 12:25pm
Ha afegit el nom de sèrie "Ruling Alphas" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 22, 12:25pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 22, 12:22pm
Ha afegit l'obra Claiming His Mate de Juniper Hart.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 22, 12:22pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 22, 12:17pm
S'ha afegit la sèrie Alpha Protectors. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 22, 12:17pm
Ha afegit el nom de sèrie "Alpha Protectors" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 22, 12:17pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 22, 12:11pm
S'ha afegit la sèrie Enchanted Foxes. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 22, 12:11pm
Ha afegit el nom de sèrie "Enchanted Foxes" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 22, 12:11pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Forbidden Wolf (Council of Seven) de Juniper Hart a "2."
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 22, 12:07pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Eternal Vampire (Council of Seven) de Juniper Hart a "1."
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 22, 12:07pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 22, 12:00pm

febrer 21, 2021

Ha afegit l'obra It's a Vampire Christmas de Lia Davis.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 21, 11:43am
S'ha afegit la sèrie Blood and Stone. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 21, 11:43am
Ha afegit el nom de sèrie "Blood and Stone" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 21, 11:43am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 21, 11:32am
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 21, 11:32am
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 21, 11:27am
S'ha afegit la sèrie Changeling Seasons. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 21, 11:27am
Ha afegit el nom de sèrie "Changeling Seasons" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 21, 11:27am
Sèrie: Soul Debt
Ha afegit l'obra Party Girl de Ayla Ruse.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 21, 11:15am
Sèrie: Soul Debt
S'ha afegit la sèrie Soul Debt. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 21, 11:15am
Sèrie: Soul Debt
Ha afegit el nom de sèrie "Soul Debt" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 21, 11:15am

febrer 20, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 8:11pm
Ha afegit l'obra II de Hannah New.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 8:11pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 8:06pm
Ha afegit l'obra I de Toby Stephens.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 8:06pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 25 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 7:48pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 7:48pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 24 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 6:19pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 6:19pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 23 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 6:16pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 6:16pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 6:15pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 6:15pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 21 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 6:11pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 6:10pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 6:07pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 6:07pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 6:02pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 6:02pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 5:58pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 5:58pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 5:42pm
Ha afegit l'obra Always Hers de Jagger Cole.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 5:42pm
Ha afegit l'obra Forever His de Jagger Cole.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 5:37pm
S'ha afegit la sèrie Forever Always Series. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 5:37pm
Ha afegit el nom de sèrie "Forever Always Series" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 20, 5:37pm
Sèrie: Power
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 5:29pm
Sèrie: Power
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 5:29pm
Sèrie: Power
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 5:24pm
Sèrie: Power
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 5:24pm
Sèrie: Power
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 4:29pm
Sèrie: Power
S'ha afegit la sèrie Power. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 4:29pm
Sèrie: Power
Ha afegit el nom de sèrie "Power" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 20, 4:29pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 3:59pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 3:59pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 3:54pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 3:54pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 3:51pm
S'ha afegit la sèrie Scaliami Crime Syndicate. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 3:51pm
Ha afegit el nom de sèrie "Scaliami Crime Syndicate" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 20, 3:51pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 3:16pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 3:16pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 3:12pm
Ha afegit l'obra 413 Cherry Street de Olivia T. Turner.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 3:12pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 2:18pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 2:15pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 2:15pm
S'ha afegit la sèrie Best Lesbian Erotica of the Year. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 2:15pm
Ha afegit el nom de sèrie "Best Lesbian Erotica of the Year" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 20, 2:15pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 2:09pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 2:09pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "365 Days Series" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 20, 2:08pm
Ha afegit el nom de sèrie "365 Days Series [Lipinska]" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 2:08pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 2:06pm
S'ha afegit la sèrie 365 Days Series [Lipinska]. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 2:06pm
Ha afegit el nom de sèrie "365 Days Series" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 20, 2:06pm
Sèrie: CLUB 27
Suprimeix la sèrie.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 2:05pm
Sèrie: CLUB 27
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 2:01pm
Sèrie: CLUB 27
S'ha afegit la sèrie CLUB 27. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 2:01pm
Sèrie: CLUB 27
Ha afegit el nom de sèrie "CLUB 27" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 20, 2:01pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 1:50pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 1:50pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 1:45pm
Ha afegit l'obra 330 Love Lane de Mika Jolie.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 1:45pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 1:43pm
Ha afegit l'obra 323 Tender Way de Aria Cole.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 1:43pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 1:39pm
Ha afegit l'obra 316 Rose Road de Frankie Love.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 1:39pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 1:35pm
Ha afegit l'obra 309 Wildflower Falls Way de Kate Hunt.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 1:35pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 12:49pm
Ha afegit l'obra 302 Forbidden Avenue de Jenika Snow.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 12:49pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 12:37pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 12:37pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 12:37pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 12:26pm
Ha afegit l'obra 216 Rancher Way de Olivia T. Turner.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 12:26pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 12:25pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 12:22pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 12:22pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 12:22pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 12:18pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 12:18pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 12:14pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 12:14pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 12:10pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 12:10pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 12:07pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 12:07pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 12:05pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 12:05pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 11:56am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Get ready for a stand-alone series of interconnected steamy romances set in the quaint town of Cherry Falls! Created by Hope Ford and Frankie Love, this romantically fictitious place is surrounded by mountains, faces the beach, and is a short drive to the countryside. Cherry Falls is filled with returning characters and iconic destinations that will begin to feel like family. When you leave the city, and drive into Cherry Falls, it’s like you’ve finally come home. The cherry on top? Each book delivers a swoon-worthy, sexy romance! So welcome to Cherry Falls, we hope you stay awhile!
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 11:56am
Ha afegit l'obra 427 First Ave. de Hope Ford.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 11:56am
Sèrie: Love, Daddy
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 11:27am
Sèrie: Love, Daddy
Ha afegit l'obra GOODGIRLS SAY PLEASE de Dani Wyatt.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 20, 11:24am

febrer 19, 2021

Sèrie: Love, Daddy
Ha afegit l'obra His Rules de Dani Wyatt.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 19, 7:49pm
Sèrie: Love, Daddy
Ha afegit l'obra Angel de Dani Wyatt.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 19, 7:44pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 19, 7:33pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 19, 7:33pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 19, 7:30pm
S'ha afegit la sèrie Annie Awakened. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 19, 7:30pm
Ha afegit el nom de sèrie "Annie Awakened" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 19, 7:30pm
Sèrie: Camping Swap
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 19, 7:28pm
Sèrie: Camping Swap
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 19, 7:27pm
Sèrie: Camping Swap
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 19, 7:25pm
Sèrie: Camping Swap
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 19, 7:25pm
Sèrie: Camping Swap
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 19, 7:23pm
Sèrie: Camping Swap
S'ha afegit la sèrie Camping Swap. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 19, 7:23pm
Sèrie: Camping Swap
Ha afegit el nom de sèrie "Camping Swap" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 19, 7:23pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 19, 7:17pm
S'ha afegit la sèrie Lessons in Lust. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 19, 7:17pm
Ha afegit el nom de sèrie "Lessons in Lust" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 19, 7:17pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Lives of Great Religious Books is a series of short volumes that recount the complex and fascinating histories of important religious texts from around the world. Written for general readers by leading authors and experts, these books examine the historical origins of texts from the great religious traditions, and trace how their reception, interpretation, and influence have changed — often radically — over time. As these stories of translation, adaptation, appropriation, and inspiration dramatically remind us, all great religious books are living things whose careers in the world can take the most unexpected turns.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 19, 5:39pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 19, 4:54pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 19, 4:54pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 19, 2:22pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 19, 2:22pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 19, 1:45pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 19, 1:45pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 19, 1:32pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 19, 1:32pm

febrer 18, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 18, 6:56pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 18, 6:56pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 18, 6:51pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 18, 6:21pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 18, 6:21pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 18, 6:10pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 18, 4:26pm
Sèrie: Copywriting
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 18, 3:18pm
Sèrie: Copywriting
S'ha afegit la sèrie Copywriting. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 18, 3:18pm
Sèrie: Copywriting
Ha afegit el nom de sèrie "Copywriting" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 18, 3:18pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 18, 2:37pm
S'ha afegit la sèrie Man in an Orange Shirt. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 18, 2:36pm
Ha afegit el nom de sèrie "Man in an Orange Shirt" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 18, 2:36pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 18, 12:52pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 18, 12:52pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 18, 12:44pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 18, 12:41pm
S'ha afegit la sèrie Discovering Pleasure. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 18, 12:38pm
Ha afegit el nom de sèrie "Discovering Pleasure" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 18, 12:38pm
Ha afegit l'obra To Steal a Mate de Annie Beth Rider.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 18, 12:17pm
S'ha afegit la sèrie Leon and Aria. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 18, 12:17pm
Ha afegit el nom de sèrie "Leon and Aria" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 18, 12:17pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 18, 12:12pm
S'ha afegit la sèrie Alien Menagerie. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 18, 12:12pm
Ha afegit el nom de sèrie "Alien Menagerie" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 18, 12:12pm
Sèrie: No Shame
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 18, 12:03pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 18, 10:57am
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 18, 10:57am

febrer 17, 2021

Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 17, 5:01pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 17, 2:17pm
S'ha afegit la sèrie Marietta Hotels. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 17, 2:17pm
Ha afegit el nom de sèrie "Marietta Hotels" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 17, 2:17pm
Ha afegit l'obra Noelle by Night de Rachell Nichole.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 17, 1:59pm
Ha afegit l'obra Elle by Night de Rachell Nichole.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 17, 11:42am

febrer 16, 2021

Ha afegit l'obra Earl of Morrey de Lauren Smith.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 16, 3:56pm
S'ha afegit la sèrie Wicked Earls' Return. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 16, 3:56pm
Ha afegit el nom de sèrie "Wicked Earls' Return" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 16, 3:56pm
Ha afegit l'obra Earl of Morrey de Lauren Smith.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 16, 3:54pm
Ha afegit l'obra Never Tempt a Scot de Lauren Smith.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 16, 3:51pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 16, 3:47pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 16, 3:43pm
Ha afegit l'obra The Earl of Kent de Lauren Smith.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 16, 3:38pm
Ha afegit l'obra The Earl of Kent de Lauren Smith.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 16, 3:38pm
S'ha afegit la sèrie Wicked Earls' Christmas. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 16, 3:38pm
Ha afegit el nom de sèrie "Wicked Earls' Christmas" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 16, 3:38pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 16, 3:37pm
Ha afegit l'obra The Earl of Kent de Lauren Smith.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 16, 3:37pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 16, 3:21pm
Ha afegit l'obra Marquess of Menace de Tammy Andresen.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 16, 3:21pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 16, 1:16pm

febrer 15, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 15, 9:07pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 15, 9:07pm
Ha afegit l'obra By Imperial Decree de Angel Martinez.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 15, 2:42pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 15, 1:38pm
Ha afegit l'obra Kissed by Fire de Danielle Annett.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 15, 1:38pm
Ha afegit l'obra Cursed by Fire de Danielle Annett.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 15, 1:28pm
S'ha afegit la sèrie Blood and Magic: FireBorn. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 15, 1:28pm
Ha afegit el nom de sèrie "Blood and Magic: FireBorn" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 15, 1:28pm
Ha marcat la sèrie: Necessita ajuda
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 15, 12:32pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Nothing Like Paris de Amy Jo Cousins a "2."
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 15, 12:32pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Off Campus de Amy Jo Cousins a "1."
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 15, 12:32pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 15, 12:32pm
Ha marcat la sèrie: Necessita ajuda
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 15, 12:32pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Bend or Break [Cousins]" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 15, 12:31pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bend or Break" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 15, 12:31pm

febrer 14, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 4:27pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 4:27pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 4:24pm
S'ha afegit la sèrie Pregnant Cruises. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 4:24pm
Ha afegit el nom de sèrie "Pregnant Cruises" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 14, 4:24pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 4:13pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 4:13pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 4:11pm
S'ha afegit la sèrie Pastor's Little Angels. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 4:11pm
Ha afegit el nom de sèrie "Pastor's Little Angels" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 14, 4:11pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 4:04pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 4:04pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 4:01pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 4:01pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 3:58pm
S'ha afegit la sèrie Cindy and the Coach. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 3:58pm
Ha afegit el nom de sèrie "Cindy and the Coach" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 14, 3:58pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 3:54pm
S'ha afegit la sèrie Milked by the Boss. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 3:54pm
Ha afegit el nom de sèrie "Milked by the Boss" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 14, 3:54pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 3:52pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 3:52pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 3:47pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 3:47pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 3:44pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 3:44pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 3:36pm
S'ha afegit la sèrie Taboo Secrets. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 3:36pm
Ha afegit el nom de sèrie "Taboo Secrets" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 14, 3:36pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 2:47pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 2:47pm
Ha afegit el nom de sèrie "Much Older Men and the Girls Who Love Them" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 14, 2:47pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Erotica collections and erotic short story anthologies by queer Canadian author Giselle Renarde.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 2:40pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 2:39pm
S'ha afegit la sèrie Erotic Fiction Box Set. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 2:39pm
Ha afegit el nom de sèrie "Erotic Fiction Box Set" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 14, 2:39pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 2:26pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 2:26pm
Sèrie: Lesbian Love
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 2:13pm
Sèrie: Lesbian Love
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 2:13pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 2:07pm
S'ha afegit la sèrie Certified SMUT. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 2:07pm
Ha afegit el nom de sèrie "Certified SMUT" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 14, 2:07pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 2:02pm
Ha afegit l'obra Jungfrau de Giselle Renarde.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 2:02pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 1:58pm
Ha afegit l'obra Jungfrau de Giselle Renarde.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 1:58pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 12:53pm
Ha afegit l'obra Beneath the Ice de Giselle Renarde.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 12:53pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 12:42pm
S'ha afegit la sèrie Paranormal Erotic Shorts. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 12:42pm
Ha afegit el nom de sèrie "Paranormal Erotic Shorts" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 14, 12:42pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 12:26pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 12:26pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 12:08pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 12:08pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 12:02pm
S'ha afegit la sèrie Best BDSM Erotica. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 14, 12:01pm
Ha afegit el nom de sèrie "Best BDSM Erotica" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 14, 12:01pm

febrer 13, 2021

Sèrie: My Pocket
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 8:20pm
Sèrie: My Pocket
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 8:20pm
Sèrie: My Pocket
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 8:07pm
Sèrie: My Pocket
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 8:07pm
Sèrie: 5-Minute
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 5:11pm
Sèrie: 5-Minute
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 5:11pm
Sèrie: 5-Minute
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 5:08pm
Sèrie: 5-Minute
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 5:08pm
Sèrie: 5-Minute
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 5:06pm
Sèrie: 5-Minute
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 5:06pm
Sèrie: 5-Minute
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 5:03pm
Sèrie: 5-Minute
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 5:03pm
Sèrie: 5-Minute
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 5:00pm
Sèrie: 5-Minute
S'ha afegit la sèrie 5-Minute. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 5:00pm
Sèrie: 5-Minute
Ha afegit el nom de sèrie "5-Minute" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 13, 5:00pm
Sèrie: My Pocket
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 4:58pm
Sèrie: My Pocket
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 4:58pm
Sèrie: My Pocket
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 4:46pm
Sèrie: My Pocket
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 4:46pm
Sèrie: My Pocket
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 4:42pm
Sèrie: My Pocket
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 4:42pm
Sèrie: My Pocket
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 4:42pm
Sèrie: My Pocket
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 4:39pm
Sèrie: My Pocket
S'ha afegit la sèrie My Pocket. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 4:39pm
Sèrie: My Pocket
Ha afegit el nom de sèrie "My Pocket" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 13, 4:39pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 4:35pm
Ha afegit l'obra Innocent Hucow Book 3 de Jilly Juggs.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 4:35pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 4:33pm
Ha afegit l'obra Innocent Hucow Book 2 de Jilly Juggs.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 4:33pm
Ha afegit l'obra Innocent Hucow Book 1 de Jilly Juggs.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 4:08pm
S'ha afegit la sèrie Innocent Hucow. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 4:08pm
Ha afegit el nom de sèrie "Innocent Hucow" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 13, 4:08pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 1:32pm
S'ha afegit la sèrie Flame Tree Collectable Classics. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 1:32pm
Ha afegit el nom de sèrie "Flame Tree Collectable Classics" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 13, 1:32pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 1:20pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 1:20pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 1:07pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 1:07pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 1:07pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 12:20pm
S'ha afegit la sèrie An Unimpressed Ladies Romance. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 12:20pm
Ha afegit el nom de sèrie "An Unimpressed Ladies Romance" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 13, 12:20pm
Sèrie: Planet Alpha
Ha afegit l'obra Captive de Pelaam.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 12:08pm
Sèrie: Planet Alpha
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Pairings for stories varies - MMM, FMF, MMF, etc. The year is 2050. Earth is quickly becoming uninhabitable. The seven continents are shrinking as flooding devastates the land masses. Crime and disorder are rampant among the dwindling human population. There are only two safe havens in the galaxy capable of supporting humanoid life. Xyran is a world of power-hungry demons and Planet Alpha is home to a fearless warrior race. The males on Planet Alpha need mates. Infertility has plagued their race for decades. The answer lies on Earth where tempting females are waiting to be saved. When their enemies attempt to claim the spoils of a dying world, only the strongest will get their prize.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 12:04pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 12:01pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 12:01pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 11:58am
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 11:58am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 11:42am
Ha afegit l'obra Adwaka's Blade de Stormy Glenn.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 11:42am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 11:35am
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 11:35am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 11:32am
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 11:32am
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 11:27am
S'ha afegit la sèrie The Lynn Hagen Collection. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 11:27am
Ha afegit el nom de sèrie "The Lynn Hagen Collection" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 13, 11:27am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 11:23am
Ha afegit l'obra Mr. Corbin de Lynn Hagen.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 11:23am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 11:19am
Ha afegit l'obra Mr. Rothe de Lynn Hagen.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 11:19am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 11:03am
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 11:03am
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 10:53am
S'ha afegit la sèrie Barvale Holiday Tales. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 10:53am
Ha afegit el nom de sèrie "Barvale Holiday Tales" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 13, 10:53am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 12:27am
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 12:27am
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 12:23am
S'ha afegit la sèrie Bear Claw Tales. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 12:23am
Ha afegit el nom de sèrie "Bear Claw Tales" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 13, 12:23am
Sèrie: Bear County
Ha afegit l'obra Cowboy Miracles de Lynn Hagen.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 12:13am
Sèrie: Bear County
Ha afegit l'obra Cowboy Trouble de Lynn Hagen.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 12:09am
Sèrie: Bear County
Ha afegit l'obra Cowboy Stripper de Lynn Hagen.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 13, 12:03am

febrer 12, 2021

Sèrie: Bear County
Ha afegit l'obra Cowboy Rowdy de Lynn Hagen.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 11:58pm
Sèrie: Bear County
Ha afegit l'obra Cowboy Trust de Lynn Hagen.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 9:19pm
Sèrie: Bear County
Ha afegit l'obra Cowboy Seduction de Lynn Hagen.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 9:13pm
Sèrie: Bear County
Ha afegit l'obra Cowboy Legend de Lynn Hagen.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 9:08pm
Sèrie: Bear County
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 5:59pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 5:50pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 5:50pm
Sèrie: Inner World
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 5:45pm
Sèrie: Inner World
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 5:45pm
Sèrie: Inner World
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 5:39pm
Sèrie: Inner World
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 5:39pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 5:34pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 5:34pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 5:25pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 5:25pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 5:18pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 5:18pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 5:11pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 5:11pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 4:54pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 4:54pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 4:47pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 4:47pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 4:23pm
S'ha afegit la sèrie Shifters Unleashed. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 4:23pm
Ha afegit el nom de sèrie "Shifters Unleashed" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 12, 4:23pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 4:20pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 4:20pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 4:08pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 4:08pm
Ha afegit l'obra Unexpected Love de Jo Mantel.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 3:46pm
S'ha afegit la sèrie Flammable Hearts. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 3:46pm
Ha afegit el nom de sèrie "Flammable Hearts" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 12, 3:46pm
Sèrie: Dark Falkon
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 3:38pm
Sèrie: Dark Falkon
Ha afegit l'obra Third Act de Jo Mantel.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 3:38pm
Sèrie: Dark Falkon
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 3:22pm
Sèrie: Dark Falkon
Ha afegit l'obra Second Best de Jo Mantel.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 3:22pm
Sèrie: Dark Falkon
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 3:07pm
Sèrie: Dark Falkon
Ha afegit l'obra First Crush de Jo Mantel.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 3:07pm
Sèrie: Dark Falkon
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 2:59pm
Sèrie: Dark Falkon
S'ha afegit la sèrie Dark Falkon. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 2:59pm
Sèrie: Dark Falkon
Ha afegit el nom de sèrie "Dark Falkon" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 12, 2:59pm
Ha afegit l'obra The Santa Claus de Jo Mantel.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 2:57pm
Ha afegit l'obra The Grecian de Jo Mantel.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 2:51pm
Ha afegit l'obra The Scotsman de Jo Mantel.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 2:45pm
Ha afegit l'obra The Englishman de Jo Mantel.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 2:25pm
Ha afegit l'obra The Italian de Jo Mantel.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 2:23pm
Ha afegit l'obra The Frenchman de Jo Mantel.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 12, 11:19am

febrer 11, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 11, 2:52pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 11, 2:52pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 11, 2:35pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 11, 2:35pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 11, 2:01pm
S'ha afegit la sèrie Mini Notebook Collections. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 11, 2:01pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mini Notebook Collections" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 11, 2:01pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 11, 1:49pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 11, 1:49pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 11, 1:42pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 11, 1:42pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 11, 1:18pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 11, 1:18pm
S'ha afegit la sèrie Libido Magazine. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 11, 11:32am
Ha afegit el nom de sèrie "Libido Magazine" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 11, 11:32am
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 11, 10:59am
S'ha afegit la sèrie Hundred Word Horror. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 11, 10:59am
Ha afegit el nom de sèrie "Hundred Word Horror" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 11, 10:59am
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 11, 10:10am

febrer 10, 2021

Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 10, 11:48pm
S'ha afegit la sèrie The Legend of Tariel. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 10, 11:48pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Legend of Tariel" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 10, 11:48pm
Ha afegit l'obra Until We Meet Again de Alexis Ke.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 10, 5:48pm
S'ha afegit la sèrie Italianlicious. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 10, 5:48pm
Ha afegit el nom de sèrie "Italianlicious" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 10, 5:48pm
Sèrie: Pearl
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 10, 2:25pm
Sèrie: Pearl
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 10, 2:25pm
Sèrie: Pearl
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 10, 2:20pm
Sèrie: Pearl
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 10, 2:20pm
Sèrie: Pearl
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 10, 2:07pm
Sèrie: Pearl
S'ha afegit la sèrie Pearl. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 10, 2:07pm
Sèrie: Pearl
Ha afegit el nom de sèrie "Pearl" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 10, 2:07pm
Ha afegit l'obra Claiming Lauren de Emily Ryan-Davis.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 10, 2:00pm
S'ha afegit la sèrie An eXclave erotic romance. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 10, 2:00pm
Ha afegit el nom de sèrie "An eXclave erotic romance" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 10, 2:00pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 10, 9:57am
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 10, 9:57am

febrer 9, 2021

Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 9, 7:56pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 9, 7:53pm
S'ha afegit la sèrie His Fertile Girls. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 9, 7:53pm
Ha afegit el nom de sèrie "His Fertile Girls" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 9, 7:53pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 9, 7:42pm
Ha afegit l'obra Haunting Lust de Ray Gordon.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 9, 7:41pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 9, 7:17pm
S'ha afegit la sèrie Bulging Books of Erotica. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 9, 7:17pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bulging Books of Erotica" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 9, 7:17pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 9, 6:23pm
Ha afegit l'obra Beautiful Tyrant de C.P. Mandara.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 9, 6:23pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 9, 6:17pm
Ha afegit l'obra Beautiful Torture de C.P. Mandara.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 9, 6:17pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 9, 6:15pm
S'ha afegit la sèrie Enemies to Lovers. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 9, 6:14pm
Ha afegit el nom de sèrie "Enemies to Lovers" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 9, 6:14pm
Sèrie: Lesbian Love
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 9, 10:34am
Sèrie: Lesbian Love
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 9, 10:34am

febrer 8, 2021

Sèrie: Watch Me!
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 3:04pm
Sèrie: Watch Me!
Ha afegit l'obra Watch Me! de Bella Cuckold.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 3:04pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 3:04pm
Ha afegit l'obra Watch Me! de Bella Cuckold.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 3:04pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 2:56pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 2:56pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 2:54pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 2:54pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 2:48pm
S'ha afegit la sèrie Stretched By Black: Cuckold. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 2:48pm
Ha afegit el nom de sèrie "Stretched By Black: Cuckold" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 8, 2:48pm
Sèrie: Watch Me!
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 2:47pm
Sèrie: Watch Me!
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 2:43pm
Sèrie: Watch Me!
S'ha afegit la sèrie Watch Me!. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 2:43pm
Sèrie: Watch Me!
Ha afegit el nom de sèrie "Watch Me!" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 8, 2:43pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 2:26pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 2:26pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 2:02pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 2:01pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 1:59pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 1:59pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 1:56pm
S'ha afegit la sèrie Age Gap Impreg. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 1:55pm
Ha afegit el nom de sèrie "Age Gap Impreg" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 8, 1:55pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 1:37pm
S'ha afegit la sèrie First Timers Bundles. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 1:37pm
Ha afegit el nom de sèrie "First Timers Bundles" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 8, 1:37pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 1:30pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 1:30pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 1:13pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 1:13pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 12:57pm
S'ha afegit la sèrie So Big It Hurts. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 12:57pm
Ha afegit el nom de sèrie "So Big It Hurts" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 8, 12:57pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 12:46pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 12:46pm
Sèrie: Sandy Ridge
Ha afegit l'obra Without Reservation de Lynn Burke.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 12:24pm
Sèrie: Sandy Ridge
S'ha afegit la sèrie Sandy Ridge. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 12:24pm
Sèrie: Sandy Ridge
Ha afegit el nom de sèrie "Sandy Ridge" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 8, 12:24pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 9:09am
Ha afegit l'obra King's Undertaker de Ki Brightly.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 9:09am
Ha afegit l'obra King's Pawn de Ki Brightly.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 8, 9:06am

febrer 7, 2021

Ha afegit l'obra King's Criminals de Ki Brightly.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 8:21pm
Ha afegit l'obra King's Eyes de Ki Brightly.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 8:14pm
Sèrie: Red Door
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 7:45pm
Sèrie: Red Door
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 7:45pm
Sèrie: Red Door
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 7:41pm
Sèrie: Red Door
Ha afegit l'obra Affinity de Dyan Layne.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 7:41pm
Sèrie: Red Door
Ha afegit l'obra Serenity de Dyan Layne.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 7:35pm
Sèrie: Red Door
S'ha afegit la sèrie Red Door. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 7:34pm
Sèrie: Red Door
Ha afegit el nom de sèrie "Red Door" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 7, 7:34pm
Ha afegit l'obra Devil's Kiss de Ella Frank.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 5:51pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 3:53pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 3:53pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Seldon Park Christmas Novellas" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 7, 3:53pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 3:50pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 3:20pm
Ha afegit l'obra Concert Kiss de Tammy Andresen.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 3:20pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 3:13pm
Ha afegit l'obra Grace's Cowboys de Jasmine Alexander.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 3:13pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 3:05pm
S'ha afegit la sèrie James Brothers. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 3:05pm
Ha afegit el nom de sèrie "James Brothers" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 7, 3:05pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 3:02pm
Sèrie: Fate's Fools
Ha afegit l'obra Fate's Fools Box Set de Ophelia Bell.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 3:01pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 2:58pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 2:49pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 2:41pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 2:41pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 2:39pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 2:39pm
Ha afegit l'obra Lion's Match de Jasmine Alexander.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 2:30pm
S'ha afegit la sèrie Wild, Montana. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 2:30pm
Ha afegit el nom de sèrie "Wild, Montana" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 7, 2:30pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 2:05pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 2:02pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 11:59am
Ha afegit l'obra Nailed de Ophelia Bell.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 11:56am
Ha afegit l'obra Bitten de Ophelia Bell.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 11:53am
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 11:48am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 11:23am
Ha afegit l'obra Burying His Desires de Ophelia Bell.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 11:23am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 11:22am
Ha afegit l'obra Blackmailing Benjamin de Ophelia Bell.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 11:22am
Ha afegit l'obra Casey's Secrets de Ophelia Bell.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 11:22am
S'ha afegit la sèrie Rebel Lust Taboo. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 11:22am
Ha afegit el nom de sèrie "Rebel Lust Taboo" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 7, 11:22am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 11:15am
Ha afegit l'obra Casey's Secrets de Ophelia Bell.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 11:15am
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 11:06am
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 11:01am
Sèrie: Fate's Fools
Ha afegit l'obra Thieves of Fate de Ophelia Bell.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 10:53am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 10:20am
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 10:20am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 10:04am
Ha afegit l'obra Baron of Blasphemy de Tammy Andresen.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 10:04am
Sèrie: Second Skin
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 10:01am
Sèrie: Second Skin
Ha afegit l'obra Marked Man de Ophelia Bell.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 10:01am
Sèrie: Second Skin
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 9:59am
Sèrie: Second Skin
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 9:59am
Sèrie: Second Skin
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 9:52am
Sèrie: Second Skin
Ha afegit l'obra Valentine's Day de Ophelia Bell.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 7, 9:52am

febrer 6, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 6, 6:55pm
Ha afegit l'obra Baron of Bad de Tammy Andresen.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 6, 6:55pm
Sèrie: Puppy Love
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 6, 6:53pm
Sèrie: Puppy Love
S'ha afegit la sèrie Puppy Love. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 6, 6:53pm
Sèrie: Puppy Love
Ha afegit el nom de sèrie "Puppy Love" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 6, 6:53pm
Sèrie: Second Skin
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 6, 6:51pm
Sèrie: Second Skin
Ha afegit l'obra Mile High de Ophelia Bell.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 6, 6:51pm
Sèrie: Second Skin
Ha afegit l'obra Mad Dog de Ophelia Bell.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 6, 6:49pm
Sèrie: Second Skin
S'ha afegit la sèrie Second Skin. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 6, 6:49pm
Sèrie: Second Skin
Ha afegit el nom de sèrie "Second Skin" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 6, 6:49pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 6, 3:43pm
Ha afegit l'obra Earl of Dryden de Tammy Andresen.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 6, 3:43pm
Sèrie: Daybreaker
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 6, 3:32pm
Sèrie: Daybreaker
Ha afegit l'obra Dawn Breaker de Pippa DaCosta.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 6, 3:32pm
Ha afegit l'obra Aideen de L. A. Casey.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 6, 2:52pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 6, 2:03pm
Ha afegit l'obra Dominic de L. A. Casey.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 6, 1:59pm
Ha suprimit l'obra Dominic de L. A. Casey.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 6, 1:58pm
Sèrie: Diablo Lake
Ha afegit l'obra Diablo Lake: Awakened de Lauren Dane.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 6, 12:27pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Coming Back de Lauren Dane a "3."
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 6, 12:00pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Falling Under de Lauren Dane a "2."
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 6, 12:00pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Opening Up de Lauren Dane a "1."
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 6, 12:00pm
Sèrie: Ink & Chrome
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 6, 12:00pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 6, 11:01am
Ha afegit el nom de sèrie "Walker Security: Adrian’s Trilogy" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 6, 11:01am
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 6, 10:56am

febrer 5, 2021

Sèrie: Moo U Hockey
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 5, 2:07pm
Sèrie: Moo U Hockey
S'ha afegit la sèrie Moo U Hockey. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 5, 2:07pm
Sèrie: Moo U Hockey
Ha afegit el nom de sèrie "Moo U Hockey" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 5, 2:07pm
Sèrie: Moo U
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 5, 2:02pm
Sèrie: Moo U
S'ha afegit la sèrie Moo U. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 5, 2:02pm
Sèrie: Moo U
Ha afegit el nom de sèrie "Moo U" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 5, 2:02pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Welcome to Tucker Springs, population 75,000 + you! Tucker Springs is located on the western slope of Colorado, in between Grand Junction and Silverton. One of the themes of Tucker Springs is that what you see is not what you get. Take, for example, the “springs”. Although many neighboring towns have actual hot springs, the spring here is more of a bubbling mud puddle. Locals like to trick newbies by sending them in search of it. The Tucker Springs stories are a series of loosely-connected, standalone novels. Most of them take place in the Light District, a.k.a. Hacktown, a district known for its theaters, galleries, intimate nightspots, and music.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 5, 1:38pm

febrer 4, 2021

Ha afegit l'obra To Taste the Dawn de Jamie Craig.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 4, 2:04pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 4, 12:34pm
Ha afegit l'obra Chaos and Communion de Jamie Craig.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 4, 12:34pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Master Chronicles" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 4, 12:33pm
Ha afegit el nom de sèrie "Master Chronicles" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 4, 12:33pm
Ha afegit l'obra At the Advent of Dusk de Jamie Craig.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 4, 10:45am

febrer 3, 2021

Sèrie: Inner World
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 7:56pm
Sèrie: Inner World
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 7:56pm
Sèrie: Inner World
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 7:54pm
Sèrie: Inner World
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 7:54pm
Sèrie: Inner World
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 7:52pm
Sèrie: Inner World
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 7:52pm
Sèrie: Inner World
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 7:49pm
Sèrie: Inner World
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 7:49pm
Sèrie: Inner World
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 7:45pm
Sèrie: Inner World
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 7:45pm
Sèrie: Inner World
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 7:41pm
Sèrie: Inner World
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 7:41pm
Sèrie: Inner World
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 6:23pm
Sèrie: Inner World
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 6:23pm
Sèrie: Inner World
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 6:20pm
Sèrie: Inner World
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 6:20pm
Sèrie: Inner World
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 6:17pm
Sèrie: Inner World
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 6:17pm
Sèrie: Inner World
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 4:40pm
Sèrie: Inner World
S'ha afegit la sèrie Inner World. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 4:40pm
Sèrie: Inner World
Ha afegit el nom de sèrie "Inner World" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 3, 4:40pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 3:05pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 3:05pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 2:59pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 2:59pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 2:57pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 2:57pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 2:53pm
Ha afegit l'obra Island Fling de Stella Quinn.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 2:53pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 2:51pm
Ha afegit l'obra Stowaway de Stella Quinn.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 2:51pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 2:48pm
S'ha afegit la sèrie Island Escape Series. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 2:48pm
Ha afegit el nom de sèrie "Island Escape Series" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 3, 2:48pm
Ha afegit l'obra All I Want de Stella Quinn.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 2:45pm
S'ha afegit la sèrie Clementine Springs. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 2:45pm
Ha afegit el nom de sèrie "Clementine Springs" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 3, 2:45pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 2:26pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 2:04pm
Ha afegit l'obra Loving Lucas de Jayne Kingsley.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 2:04pm
Ha afegit l'obra Chasing Connor de Jayne Kingsley.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 1:49pm
S'ha afegit la sèrie Love by Design. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 1:49pm
Ha afegit el nom de sèrie "Love by Design" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 3, 1:49pm
Sèrie: Bold Brew
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 1:35pm
Sèrie: Bold Brew
Ha afegit l'obra Double Shot de Gwen Martin.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 1:35pm
Sèrie: Bold Brew
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 1:29pm
Sèrie: Bold Brew
Ha afegit l'obra Cinnamon Roll de Anna Zabo.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 1:29pm
Sèrie: Bold Brew
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 1:06pm
Sèrie: Bold Brew
Ha afegit l'obra Extra Whip de L. A. Witt.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 1:06pm
Sèrie: Bold Brew
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 12:55pm
Sèrie: Bold Brew
Ha afegit l'obra Fair Trade de Cate Ashwood.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 12:55pm
Sèrie: Bold Brew
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 12:46pm
Sèrie: Bold Brew
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 12:46pm
Sèrie: Bold Brew
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 12:37pm
Sèrie: Bold Brew
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 12:37pm
Sèrie: Bold Brew
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 11:59am
Sèrie: Bold Brew
Ha afegit l'obra Vanilla Steamer de Crystal Lacy.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 11:59am
Sèrie: Bold Brew
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 11:41am
Sèrie: Bold Brew
Ha afegit l'obra Perfect Matcha de Erin McLellan.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 11:41am
Sèrie: Bold Brew
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 11:33am
Sèrie: Bold Brew
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 11:33am
Sèrie: Bold Brew
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 11:33am
Sèrie: Bold Brew
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 11:33am
Sèrie: Bold Brew
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
In the multi-author Bold Brew shared universe centered around an inclusive coffee shop set in a fictional small city. Each steaming hot coffee shop romance can be enjoyed alone, but collect all ten for the most fun!
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 11:23am
Sèrie: Bold Brew
Ha afegit l'obra Cup of Joe de Annabeth Albert.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 11:22am
Sèrie: Bold Brew
S'ha afegit la sèrie Bold Brew. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 11:22am
Sèrie: Bold Brew
Ha afegit el nom de sèrie "Bold Brew" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 3, 11:22am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This series focuses on works specializing in gender analysis, women's studies, literary interpretation, and cultural, political, constitutional, and diplomatic history. It aims to broaden our understanding of the strategies that queens—both consorts and regnants, as well as female regents—pursued in order to wield political power within the structures of male-dominant societies. The works describe queenship in Europe as well as many other parts of the world, including East Asia, Sub-Saharan Africa, and Islamic civilization.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 3, 11:16am

febrer 2, 2021

Ha afegit l'obra Unforgiven de Jeff Woolnough.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 9:39pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 9:28pm
Ha afegit l'obra Answers in Blood de Jeff Woolnough.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 9:28pm
Ha afegit l'obra Eye for an Eye.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 9:24pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Signal de Alex Høgh a "601.2."
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 9:17pm
Ha afegit l'obra The Signal de Alex Høgh.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 9:15pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 9:04pm
Ha afegit l'obra Invasion de Johan Renck.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 8:59pm
Ha afegit l'obra Brother's War de Ciarán Donnelly.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 8:51pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 7:45pm
Ha afegit l'obra Cocky Marquess de Annabelle Anders.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 7:45pm
Ha afegit l'obra Meeting The Teacher de Katt Ford.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 7:41pm
S'ha afegit la sèrie Teaching Him A Lesson. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 7:41pm
Ha afegit el nom de sèrie "Teaching Him A Lesson" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 2, 7:41pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 7:36pm
Ha afegit l'obra Cocky Viscount de Annabelle Anders.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 7:36pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 7:27pm
Ha afegit l'obra Cocky Mister de Annabelle Anders.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 7:26pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 5:44pm
Ha afegit l'obra Cocky Earl de Annabelle Anders.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 5:44pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 5:39pm
Ha afegit l'obra Cocky Butler de Annabelle Anders.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 5:39pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 4:54pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 4:54pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 4:49pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 4:49pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 4:45pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 4:45pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 4:42pm
S'ha afegit la sèrie Anal Threesomes. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 4:42pm
Ha afegit el nom de sèrie "Anal Threesomes" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 2, 4:42pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 4:37pm
S'ha afegit la sèrie Taboo Inc. Sex Mix. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 4:37pm
Ha afegit el nom de sèrie "Taboo Inc. Sex Mix" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 2, 4:37pm
Sèrie: Change Me
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 4:26pm
Sèrie: Change Me
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 4:26pm
Sèrie: Change Me
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 4:19pm
Sèrie: Change Me
S'ha afegit la sèrie Change Me. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 4:19pm
Sèrie: Change Me
Ha afegit el nom de sèrie "Change Me" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 2, 4:19pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 4:06pm
Sèrie: Milked
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 4:06pm
Sèrie: Milked
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 4:06pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 4:01pm
Sèrie: Milked
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 4:00pm
Sèrie: Milked
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 4:00pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 3:45pm
Sèrie: Milked
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 3:45pm
Sèrie: Milked
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 3:45pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 3:39pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 3:39pm
Sèrie: Milked
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 3:39pm
Sèrie: Milked
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 3:39pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 3:30pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 3:30pm
Sèrie: Milked
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 3:30pm
Sèrie: Milked
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 3:30pm
Sèrie: Milked
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 3:27pm
Sèrie: Milked
S'ha afegit la sèrie Milked. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 3:27pm
Sèrie: Milked
Ha afegit el nom de sèrie "Milked" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 2, 3:27pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 3:19pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 3:19pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 3:13pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 3:13pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 2:59pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 2:59pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 2:54pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 2:54pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 2:10pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 2:10pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 2:02pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 2:02pm
S'ha afegit la sèrie Naughty Beginnings. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 2:02pm
Ha afegit el nom de sèrie "Naughty Beginnings" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 2, 2:02pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 1:09pm
S'ha afegit la sèrie Scandal At Midnight. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 1:09pm
Ha afegit el nom de sèrie "Scandal At Midnight" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 2, 1:09pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 12:59pm
Ha afegit l'obra Last Men Standing de Aubrey Watt.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 12:58pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 12:56pm
S'ha afegit la sèrie The Hung Games. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 2, 12:56pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Hung Games" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 2, 12:56pm

febrer 1, 2021

Sèrie: Hung Jury
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 1, 3:22pm
Sèrie: Hung Jury
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 1, 3:22pm
Sèrie: Hung Jury
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 1, 3:19pm
Sèrie: Hung Jury
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 1, 3:19pm
Sèrie: Hung Jury
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 1, 3:16pm
Sèrie: Hung Jury
S'ha afegit la sèrie Hung Jury. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 1, 3:16pm
Sèrie: Hung Jury
Ha afegit el nom de sèrie "Hung Jury" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 1, 3:16pm
Sèrie: Gay Cowboys
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 1, 2:40pm
Sèrie: Gay Cowboys
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 1, 2:40pm
Sèrie: Gay Cowboys
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 1, 2:33pm
Sèrie: Gay Cowboys
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 1, 2:33pm
Sèrie: Gay Cowboys
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 1, 2:28pm
Sèrie: Gay Cowboys
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 1, 2:28pm
Sèrie: Hot Flash
Ha afegit l'obra Ambush de J. M. Snyder.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 1, 1:44pm
Sèrie: Hot Flash
S'ha afegit la sèrie Hot Flash. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 1, 1:44pm
Sèrie: Hot Flash
Ha afegit el nom de sèrie "Hot Flash" (Anglès).
Membre: bit-of-a-list-tiger | Implícit | feb. 1, 1:44pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 23 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 1, 1:23pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 1, 1:23pm
Sèrie: Gay Cowboys
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 1, 12:58pm
Sèrie: Gay Cowboys
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 1, 12:58pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 1, 12:54pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 1, 12:54pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 1, 12:51pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 1, 12:51pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 1, 12:48pm
Membre: bit-of-a-list-tiger | feb. 1, 12:48pm