Historial d'edició global de les sèriesMembre conceptDawg

maig 13, 2022

Ha suprimit el nom de la col·lecció "Lahav" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Implícit | maig 13, 12:43pm
Ha afegit el nom de sèrie "Lahav: Tel Halif" (Anglès).
Membre: conceptDawg | maig 13, 12:43pm
Membre: conceptDawg | maig 13, 12:42pm
Membre: conceptDawg | maig 13, 12:42pm
Membre: conceptDawg | maig 13, 12:42pm
Membre: conceptDawg | maig 13, 12:41pm
S'ha afegit la sèrie Lahav: Tel Halif. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | maig 13, 12:41pm
Ha afegit el nom de sèrie "Lahav" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Implícit | maig 13, 12:41pm

març 16, 2022

Ha suprimit una descripció (Anglès)
Testing
Membre: conceptDawg | març 16, 11:00am
Ha editat una descripció (Anglès)
Testing
Membre: conceptDawg | març 16, 10:38am
Ha editat una descripció (Anglès)
Testing
Membre: conceptDawg | març 16, 10:37am
Ha editat una descripció (Anglès)
Testing
Membre: conceptDawg | març 16, 10:36am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Testing
Membre: conceptDawg | març 16, 10:25am

març 15, 2022

Ha suprimit una descripció (Anglès)
Testing descriptions here.
Membre: conceptDawg | març 15, 2:10pm
Ha editat una descripció (Anglès)
Testing descriptions here.
Membre: conceptDawg | març 15, 1:27pm
Ha editat una descripció (Anglès)
Testing descriptions here.
Membre: conceptDawg | març 15, 1:27pm
Ha editat una descripció (Anglès)
Testing descriptions here.
Membre: conceptDawg | març 15, 1:26pm
Ha editat una descripció (Anglès)
Testing descriptions here.
Membre: conceptDawg | març 15, 1:25pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Testing descriptions here.
Membre: conceptDawg | març 15, 12:58pm

setembre 26, 2021

S'ha canviar el grup de Fondation - Fondation et empire - Seconde Fondation de Isaac Asimov a "Collections and Selections."
Membre: conceptDawg | Implícit | set. 26, 2021, 3:13am
Agrupament de sèries editades.
Membre: conceptDawg | set. 26, 2021, 3:13am

març 23, 2021

Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: conceptDawg | març 23, 2021, 4:07pm
Ha marcat la sèrie: Necessita ajuda
Membre: conceptDawg | març 23, 2021, 4:07pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: conceptDawg | març 23, 2021, 4:07pm

gener 19, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | gen. 19, 2021, 2:14pm
Membre: conceptDawg | gen. 19, 2021, 2:14pm
Membre: conceptDawg | gen. 19, 2021, 2:09pm
Sèrie: Wonky Donkey
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | gen. 19, 2021, 10:45am
Sèrie: Wonky Donkey
Ha suprimit l'obra Marketing for Dummies de Craig Smith.
Membre: conceptDawg | gen. 19, 2021, 10:45am
Sèrie: Wonky Donkey
Ha suprimit l'obra The Red Guide de Craig Smith.
Membre: conceptDawg | gen. 19, 2021, 10:45am
Sèrie: Wonky Donkey
Ha afegit l'obra The Red Guide de Craig Smith.
Membre: conceptDawg | gen. 19, 2021, 10:45am
Sèrie: Wonky Donkey
Ha afegit l'obra Marketing for Dummies de Craig Smith.
Membre: conceptDawg | gen. 19, 2021, 10:42am
Sèrie: Wonky Donkey
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | gen. 19, 2021, 10:26am
Sèrie: Wonky Donkey
Ha suprimit l'obra Marketing for Dummies de Craig Smith.
Membre: conceptDawg | gen. 19, 2021, 10:26am
Sèrie: Wonky Donkey
Ha afegit l'obra Marketing for Dummies de Craig Smith.
Membre: conceptDawg | gen. 19, 2021, 10:25am

gener 12, 2021

Ha afegit l'obra The Easter Sepulchre de Mel Starr.
Membre: conceptDawg | gen. 12, 2021, 1:42pm

novembre 20, 2020

Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: conceptDawg | nov. 20, 2020, 2:40pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: conceptDawg | nov. 20, 2020, 2:40pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: conceptDawg | nov. 20, 2020, 2:39pm

agost 31, 2020

Sèrie: Stan Turner
Membre: conceptDawg | ag. 31, 2020, 5:40pm

agost 4, 2020

Sèrie: for Dummies
Ha afegit l'obra Resumes For Dummies de Laura. DeCarlo.
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 7:35pm
Ha afegit una relació entre sèries: Find Your Fate conté la subsèrie Find Your Fate Adventure: Indiana Jones.
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:28pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Find Your Fate Adventure" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Implícit | ag. 4, 2020, 2:27pm
Ha afegit el nom de sèrie "Find Your Fate Adventure: Indiana Jones" (Anglès).
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:27pm
Ha combinat la sèrie Les aventures d'Indiana Jones amb la sèrie Indiana Jones.
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:26pm
Ha afegit el nom de sèrie "Les aventures d'Indiana Jones" (Francès).
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:26pm
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:26pm
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:26pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 29 canvis. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:26pm
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:26pm
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:26pm
Ha afegit una relació entre sèries: Young Indiana Jones és una preqüela de Indiana Jones.
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:25pm
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:24pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:23pm
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:23pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:22pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 25 canvis. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:21pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Indiana Jones And The Army Of The Dead de Steve Perry a "."
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:19pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Indiana Jones And The Secret Of The Sphinx de Max McCoy a "."
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:19pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Indiana Jones And The Hollow Earth de Max McCoy a "."
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:19pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Indiana Jones And The Dinosaur Eggs de Max McCoy a "."
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:19pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Indiana Jones and the Philosopher's Stone de Max McCoy a "."
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:19pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Indiana Jones And The White Witch de Martin Caidin a "."
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:19pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Indiana Jones and the Sky Pirates de Martin Caidin a "."
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:19pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Indiana Jones And The Interior World de Rob MacGregor a "."
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:19pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Indiana Jones and the Unicorn's Legacy de Rob MacGregor a "."
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:19pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Indiana Jones And The Genesis Deluge de Rob MacGregor a "."
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:19pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Indiana Jones and the Seven Veils de Rob MacGregor a "."
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:19pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Indiana Jones and the Dance of the Giants de Rob MacGregor a "."
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:19pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Raiders of the Lost Ark de Campbell Black a "."
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:19pm
S'ha canviar el grup de Indiana Jones and the Giants of the Silver Tower de R. L. Stine a "Interactive Tales of Terror."
Membre: conceptDawg | Implícit | ag. 4, 2020, 2:18pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:18pm
S'ha canviar el grup de Indiana Jones and the Curse of Horror Island de R. L. Stine a "Interactive Tales of Terror."
Membre: conceptDawg | Implícit | ag. 4, 2020, 2:17pm
S'ha canviar el grup de Indiana Jones and Cult of the Mummy's Crypt de R. L. Stine a "Interactive Tales of Terror."
Membre: conceptDawg | Implícit | ag. 4, 2020, 2:17pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:17pm
S'ha canviar el grup de Indiana Jones and the Tomb of the Gods de Rob Williams a "Graphic Novels."
Membre: conceptDawg | Implícit | ag. 4, 2020, 2:13pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:13pm
Ha editat l'ordenació del grup. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:12pm
S'ha canviar el grup de Indiana Jones et le secret de la pyramide de Claude Moliterni a "Shell Collection."
Membre: conceptDawg | Implícit | ag. 4, 2020, 2:12pm
S'ha canviar el grup de INDIANA JONES ET LA CITE DE LA FOUDRE de Claude Moliterni a "Shell Collection."
Membre: conceptDawg | Implícit | ag. 4, 2020, 2:12pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:12pm
S'ha canviar el grup de Indiana Jones and The Lost Treasure of Sheba de Rose Estes a "Find Your Fate Adventures."
Membre: conceptDawg | Implícit | ag. 4, 2020, 2:10pm
S'ha canviar el grup de Indiana Jones and the Legion of Death de Richard Wenk a "Find Your Fate Adventures."
Membre: conceptDawg | Implícit | ag. 4, 2020, 2:10pm
S'ha canviar el grup de Indiana Jones and the Gold of Genghis Khan de Ellen Weiss a "Find Your Fate Adventures."
Membre: conceptDawg | Implícit | ag. 4, 2020, 2:10pm
S'ha canviar el grup de Indiana Jones and the Eye of the Fates de Richard Wenk a "Find Your Fate Adventures."
Membre: conceptDawg | Implícit | ag. 4, 2020, 2:10pm
S'ha canviar el grup de Indiana Jones and the Curse of Horror Island de R. L. Stine a "Find Your Fate Adventures."
Membre: conceptDawg | Implícit | ag. 4, 2020, 2:10pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:10pm
S'ha canviar el grup de Indiana Jones and the Cup of the Vampire de Andrew Helfer a "Find Your Fate Adventures."
Membre: conceptDawg | Implícit | ag. 4, 2020, 2:10pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:10pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Raiders of the Lost Ark de Campbell Black a "."
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:09pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Indiana Jones And The Peril At Delphi de Rob MacGregor a "."
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:09pm
Ha editat l'ordenació del grup. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:07pm
S'ha canviar el grup de The Mata Hari Affair (The Young Indiana Jones Chronicles, Book 1) de James Luceno a "Young Indiana Jones."
Membre: conceptDawg | Implícit | ag. 4, 2020, 2:07pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: conceptDawg | ag. 4, 2020, 2:07pm

juliol 6, 2020

Ha marcat la sèrie: Necessita ajuda
Membre: conceptDawg | jul. 6, 2020, 11:08am
Ha marcat la sèrie: Necessita ajuda
Membre: conceptDawg | jul. 6, 2020, 11:04am
Sèrie: Angharad
Ha afegit una relació entre sèries: Sword and Sorceress conté la subsèrie Angharad.
Membre: conceptDawg | jul. 6, 2020, 11:03am
Ha combinat la sèrie Diary of Hendrik Groen amb la sèrie Diary of Hendrik Groen.
Membre: conceptDawg | jul. 6, 2020, 11:02am
Ha afegit el nom de sèrie "Diary of Hendrik Groen" (Anglès).
Membre: conceptDawg | jul. 6, 2020, 11:02am
Ha marcat la sèrie: Necessita ajuda
Membre: conceptDawg | jul. 6, 2020, 11:01am
Ha marcat la sèrie: Necessita ajuda
Membre: conceptDawg | jul. 6, 2020, 11:00am
Ha marcat la sèrie: Necessita ajuda
Membre: conceptDawg | jul. 6, 2020, 10:59am
Sèrie: DDC
Ha marcat la sèrie: Necessita ajuda
Membre: conceptDawg | jul. 6, 2020, 10:58am
Ha combinat la sèrie Milliárdosfeleség amb la sèrie Marriage to a Billionaire.
Membre: conceptDawg | jul. 6, 2020, 10:56am
Ha afegit el nom de sèrie "Milliárdosfeleség" (Hongarès).
Membre: conceptDawg | jul. 6, 2020, 10:56am
Ha combinat la sèrie Getrouwd met een miljonair amb la sèrie Marriage to a Billionaire.
Membre: conceptDawg | jul. 6, 2020, 10:55am
Ha afegit el nom de sèrie "Getrouwd met een miljonair" (Neerlandès).
Membre: conceptDawg | jul. 6, 2020, 10:55am
Membre: conceptDawg | jul. 6, 2020, 10:55am

juliol 1, 2020

Ha afegit una relació entre sèries: Taschen Basic Genres conté la subsèrie Taschen : Basic Art.
Membre: conceptDawg | jul. 1, 2020, 2:40pm
Ha combinat la sèrie DeMorgen - Kunstcollectie amb la sèrie Taschen Basic Genres.
Membre: conceptDawg | jul. 1, 2020, 2:38pm
Ha afegit el nom de sèrie "DeMorgen - Kunstcollectie" (Anglès).
Membre: conceptDawg | jul. 1, 2020, 2:38pm
Ha afegit l'obra New Media Art (25) de Reena Jana.
Membre: conceptDawg | jul. 1, 2020, 2:38pm
Ha afegit l'obra Minimal Art de Daniel Marzona.
Membre: conceptDawg | jul. 1, 2020, 2:38pm
Ha afegit l'obra Conceptual Art de Daniel Marzona.
Membre: conceptDawg | jul. 1, 2020, 2:38pm
Ha afegit l'obra Surrealism de Cathrin Klingsohr-Leroy.
Membre: conceptDawg | jul. 1, 2020, 2:38pm
Ha afegit l'obra Futurism (Basic Art) de Sylvia Martin.
Membre: conceptDawg | jul. 1, 2020, 2:38pm
Ha afegit l'obra Lucian Freud de Sebastian Smee.
Membre: conceptDawg | jul. 1, 2020, 2:38pm
Ha combinat la sèrie Die Zeit-Verschwörung amb la sèrie Time's Tapestry.
Membre: conceptDawg | jul. 1, 2020, 2:32pm
Ha afegit el nom de sèrie "Die Zeit-Verschwörung" (Alemany).
Membre: conceptDawg | jul. 1, 2020, 2:32pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
When the unconventional Durrell family can no longer endure the damp, gray English climate, they do what any sensible family would do: sell their house and relocate to the sunny Greek isle of Corfu. "My Family and Other Animals" was intended to embrace the natural history of the island but ended up as a delightful account of Durrells family's experiences, from the many eccentric hangers-on to the ceaseless procession of puppies, toads, scorpions, geckoes, ladybugs, glowworms, octopuses, bats, and butterflies into their home.
Membre: conceptDawg | jul. 1, 2020, 2:12pm

juny 30, 2020

Ha marcat la sèrie: Necessita ajuda
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 12:38pm
S'ha canviar el grup de The Rising Sun: the Decline and Fall of the Japanese Empire, 1936-1945. de John Toland a "Collections and Selections."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 30, 2020, 12:37pm
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 30, 2020, 12:37pm
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 30, 2020, 12:37pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 12:37pm
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 12:33pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Dragon Chronicles - publication order" (Anglès).
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 12:33pm
Ha marcat la sèrie: Necessita ajuda
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 12:26pm
Ha marcat la sèrie: Necessita ajuda
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 12:23pm
Ha combinat la sèrie Le Destin des Jedi amb la sèrie Star Wars: Fate of the Jedi.
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 12:19pm
Ha afegit el nom de sèrie "Le Destin des Jedi" (Francès).
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 12:19pm
Ha marcat la sèrie: Necessita ajuda
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 12:18pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 12:18pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 12:18pm
Ha marcat la sèrie: Necessita ajuda
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 12:18pm
Ha marcat la sèrie: Necessita ajuda
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 12:18pm
Sèrie: Corona?
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 11:09am
Sèrie: Corona?
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 11:09am
Sèrie: Corona?
Ha editat l'ordenació del grup. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 11:08am
Sèrie: Corona?
S'ha canviar el grup de Song of the Risen God de R. A. Salvatore a "The Coven."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 30, 2020, 11:08am
Sèrie: Corona?
S'ha canviar el grup de Reckoning of Fallen Gods de R. A. Salvatore a "The Coven."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 30, 2020, 11:08am
Sèrie: Corona?
S'ha canviar el grup de Child of a Mad God de R. A. Salvatore a "The Coven."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 30, 2020, 11:08am
Sèrie: Corona?
S'ha canviar el grup de The Bear de R. A. Salvatore a "Saga of the First King."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 30, 2020, 11:08am
Sèrie: Corona?
S'ha canviar el grup de The Dame de R. A. Salvatore a "Saga of the First King."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 30, 2020, 11:08am
Sèrie: Corona?
S'ha canviar el grup de The Ancient de R. A. Salvatore a "Saga of the First King."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 30, 2020, 11:08am
Sèrie: Corona?
S'ha canviar el grup de The Highwayman de R. A. Salvatore a "Saga of the First King."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 30, 2020, 11:08am
Sèrie: Corona?
S'ha canviar el grup de Immortalis de R. A. Salvatore a "Second Trilogy."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 30, 2020, 11:08am
Sèrie: Corona?
S'ha canviar el grup de Transcendence de R. A. Salvatore a "Second Trilogy."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 30, 2020, 11:08am
Sèrie: Corona?
S'ha canviar el grup de Ascendance de R. A. Salvatore a "Second Trilogy."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 30, 2020, 11:08am
Sèrie: Corona?
S'ha canviar el grup de The Demon Spirit de R. A. Salvatore a "First Trilogy."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 30, 2020, 11:08am
Sèrie: Corona?
S'ha canviar el grup de The Demon Awakens de R. A. Salvatore a "First Trilogy."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 30, 2020, 11:08am
Sèrie: Corona?
S'ha canviar el grup de The Demon Apostle de R. A. Salvatore a "First Trilogy."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 30, 2020, 11:08am
Sèrie: Corona?
Agrupament de sèries editades.
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 11:08am
Sèrie: Corona?
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 11:08am
Sèrie: Corona?
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 11:06am
Sèrie: Corona?
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 11:06am
Sèrie: Corona?
Ha afegit l'obra Child of a Mad God de R. A. Salvatore.
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 11:06am
Sèrie: Corona?
Ha afegit l'obra The Bear de R. A. Salvatore.
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 11:05am
Sèrie: Corona?
Ha afegit l'obra The Dame de R. A. Salvatore.
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 11:05am
Sèrie: Corona?
Ha afegit l'obra The Ancient de R. A. Salvatore.
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 11:05am
Sèrie: Corona?
Ha afegit l'obra The Highwayman de R. A. Salvatore.
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 11:05am
Sèrie: Corona?
Ha afegit l'obra Immortalis de R. A. Salvatore.
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 11:04am
Sèrie: Corona?
Ha afegit l'obra Transcendence de R. A. Salvatore.
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 11:04am
Sèrie: Corona?
Ha afegit l'obra Ascendance de R. A. Salvatore.
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 11:04am
Sèrie: Corona?
Ha afegit l'obra Mortalis de R. A. Salvatore.
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 11:03am
Sèrie: Corona?
Ha afegit l'obra The Demon Spirit de R. A. Salvatore.
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 11:03am
Sèrie: Corona?
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 11:03am
Sèrie: Corona?
Ha afegit l'obra The Demon Apostle de R. A. Salvatore.
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 11:02am
Sèrie: Corona?
S'ha afegit la sèrie Corona?. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 11:01am
Sèrie: Corona?
Ha afegit el nom de sèrie "Corona" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 30, 2020, 11:01am
Ha marcat la sèrie: Necessita ajuda
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 10:57am
S'ha canviar el grup de The Norton Anthology of World Masterpieces de Maynard Mack a "Collections and Selections."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 30, 2020, 10:34am
Agrupament de sèries editades.
Membre: conceptDawg | juny 30, 2020, 10:34am

juny 25, 2020

Sèrie: Thea Stilton
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | juny 25, 2020, 4:43pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | juny 25, 2020, 4:35pm

juny 18, 2020

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | juny 18, 2020, 11:54am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | juny 18, 2020, 11:53am
Ha marcat la sèrie: Necessita ajuda
Membre: conceptDawg | juny 18, 2020, 11:48am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | juny 18, 2020, 11:02am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | juny 18, 2020, 10:58am

juny 16, 2020

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | juny 16, 2020, 6:02pm

juny 11, 2020

Ha afegit una relació entre sèries: Boxcar Children conté la subsèrie The Boxcar Children Graphic Novels.
Membre: conceptDawg | juny 11, 2020, 10:34am
Ha afegit una relació entre sèries: Boxcar Children conté la subsèrie The Boxcar Children Mysteries Specials.
Membre: conceptDawg | juny 11, 2020, 10:34am
Ha afegit una relació entre sèries: Boxcar Children conté la subsèrie Boxcar Children Mysteries.
Membre: conceptDawg | juny 11, 2020, 10:34am
Ha afegit una relació entre sèries: Boxcar Children conté la subsèrie The Alden Family Mysteries.
Membre: conceptDawg | juny 11, 2020, 10:33am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | juny 11, 2020, 10:29am
Ha marcat la sèrie: Necessita ajuda
Membre: conceptDawg | juny 11, 2020, 10:14am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | juny 11, 2020, 10:13am

juny 9, 2020

Ha editat l'ordenació del grup. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 10:49pm
Ha afegit una relació entre sèries: Advanced Dungeons & Dragons 1st Edition conté la subsèrie Advanced Dungeons & Dragons EX Series Adventures.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 2:41pm
Ha afegit una relació entre sèries: Advanced Dungeons & Dragons 1st Edition conté la subsèrie Advanced Dungeons & Dragons CB Series Adventures.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 2:40pm
Ha afegit una relació entre sèries: Advanced Dungeons & Dragons 1st Edition conté la subsèrie Advanced Dungeons & Dragons RS Adventure Series.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 2:40pm
Ha afegit una relació entre sèries: Advanced Dungeons & Dragons 1st Edition conté la subsèrie Advanced Dungeons & Dragons MV Adventure Series.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 2:40pm
Ha afegit una relació entre sèries: Advanced Dungeons & Dragons 1st Edition conté la subsèrie Advanced Dungeons & Dragons Q Series Adventures.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 2:40pm
Ha afegit una relació entre sèries: Advanced Dungeons & Dragons 1st Edition conté la subsèrie Advanced Dungeons & Dragons L Series Adventures.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 2:40pm
Ha afegit una relació entre sèries: Advanced Dungeons & Dragons 1st Edition conté la subsèrie Advanced Dungeons & Dragons CA Adventure Series.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 2:40pm
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 2:39pm
Ha afegit una relació entre sèries: Advanced Dungeons & Dragons 1st Edition conté la subsèrie Advanced Dungeons & Dragons WG Series Adventures.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 2:39pm
Ha afegit una relació entre sèries: Advanced Dungeons & Dragons 1st Edition conté la subsèrie Advanced Dungeons & Dragons T Series Adventures.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 2:39pm
Ha afegit una relació entre sèries: Advanced Dungeons & Dragons 1st Edition conté la subsèrie Advanced Dungeons & Dragons U Series Adventures.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 2:39pm
Sèrie: Lendore Isle
Ha afegit una relació entre sèries: Advanced Dungeons & Dragons 1st Edition conté la subsèrie Lendore Isle.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 2:38pm
Ha afegit una relació entre sèries: Advanced Dungeons & Dragons 1st Edition conté la subsèrie Advanced Dungeons & Dragons G Series Adventures.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 2:38pm
Ha afegit una relació entre sèries: Advanced Dungeons & Dragons 1st Edition conté la subsèrie Advanced Dungeons & Dragons D Series Adventures.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 2:38pm
Ha afegit una relació entre sèries: Advanced Dungeons & Dragons 1st Edition conté la subsèrie Advanced Dungeons & Dragons S Series Adventures.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 2:38pm
Ha afegit una relació entre sèries: Advanced Dungeons & Dragons 1st Edition conté la subsèrie Advanced Dungeons & Dragons A Series Adventures.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 2:38pm
Ha afegit una relació entre sèries: Advanced Dungeons & Dragons 1st Edition conté la subsèrie Advanced Dungeons & Dragons N Series Adventures.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 2:38pm
Ha afegit una relació entre sèries: Advanced Dungeons & Dragons 1st Edition conté la subsèrie Advanced Dungeons & Dragons UK Series Adventures.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 2:38pm
Ha afegit una relació entre sèries: Advanced Dungeons & Dragons 1st Edition conté la subsèrie Advanced Dungeons & Dragons I Series Adventures.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 2:38pm
Ha afegit una relació entre sèries: Advanced Dungeons & Dragons 1st Edition conté la subsèrie Advanced Dungeons & Dragons C Series Adventures.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 2:37pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 2:34pm
Ha marcat la sèrie: Necessita ajuda
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 2:33pm
Sèrie: Mark Watney
S'ha canviar el grup de Diary of an AssCan de Andy Weir a "Prequels."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 9, 2020, 2:29pm
Sèrie: Mark Watney
Agrupament de sèries editades.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 2:29pm
Sèrie: Mark Watney
S'ha canviar el grup de Diary of an AssCan de Andy Weir a "Core."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 9, 2020, 2:26pm
Sèrie: Mark Watney
Agrupament de sèries editades.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 2:26pm
Sèrie: Mark Watney
S'ha canviar el grup de Diary of an AssCan de Andy Weir a "Prequels."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 9, 2020, 2:18pm
Sèrie: Mark Watney
Agrupament de sèries editades.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 2:18pm
Ha combinat la sèrie Jurassic world amb la sèrie Jurassic Park {Crichton novels}.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 2:06pm
Ha combinat la sèrie Jurassic park amb la sèrie Jurassic Park {Crichton novels}.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 2:05pm
Ha afegit el nom de sèrie "Jurassic park" (Finès).
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 2:05pm
Ha afegit una relació entre sèries: Fifty Shades conté la subsèrie Fifty Shades as Told by Christian.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 2:03pm
Sèrie: Fifty Shades
Ha editat l'ordenació del grup. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 2:03pm
Sèrie: Fifty Shades
S'ha canviar el grup de Darker de E L James a "As Told by Christian."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 9, 2020, 2:03pm
Sèrie: Fifty Shades
S'ha canviar el grup de Grey de E L James a "As Told by Christian."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 9, 2020, 2:03pm
Sèrie: Fifty Shades
Agrupament de sèries editades.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 2:03pm
Ha afegit una relació entre sèries: Star Trek conté la subsèrie Star Trek: The Next Generation.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 1:51pm
Ha afegit una relació entre sèries: Star Wars Universe conté la subsèrie Star Wars: Thrawn Trilogy.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 1:49pm
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 1:46pm
S'ha canviar el grup de Isaac Asimov's Utopia de Roger MacBride Allen a "Continuation by other authors."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 9, 2020, 1:44pm
S'ha canviar el grup de Isaac Asimov's Inferno de Roger MacBride Allen a "Continuation by other authors."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 9, 2020, 1:44pm
S'ha canviar el grup de Isaac Asimov's Caliban de Roger MacBride Allen a "Continuation by other authors."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 9, 2020, 1:44pm
S'ha canviar el grup de Have Robot, Will Travel de Alexander C. Irvine a "Continuation by other authors."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 9, 2020, 1:44pm
S'ha canviar el grup de Aurora de Mark W. Tiedemann a "Continuation by other authors."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 9, 2020, 1:44pm
S'ha canviar el grup de Chimera de Mark W. Tiedemann a "Continuation by other authors."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 9, 2020, 1:44pm
S'ha canviar el grup de Mirage de Mark W. Tiedemann a "Continuation by other authors."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 9, 2020, 1:44pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 1:44pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 1:44pm
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 1:44pm
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 1:44pm
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 1:44pm
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 1:44pm
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 1:44pm
Ha afegit l'obra Aurora de Mark W. Tiedemann.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 1:44pm
Ha afegit l'obra Chimera de Mark W. Tiedemann.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 1:44pm
Ha afegit l'obra Mirage de Mark W. Tiedemann.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 1:44pm
Ha afegit l'obra The Positronic Man de Isaac Asimov.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 1:44pm
Ha afegit l'obra Robot Visions de Isaac Asimov.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 1:44pm
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 1:44pm
Ha combinat la sèrie Fundación y Robots amb la sèrie Foundation Expanded Universe.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 1:42pm
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 1:42pm
Ha afegit el nom de sèrie "Robot/Empire/Foundation - Chronological" (Anglès).
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 1:42pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 1:39pm
S'ha canviar el grup de The Secret Dead de S. J. Parris a "Prequels."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 9, 2020, 1:38pm
S'ha canviar el grup de The Academy of Secrets de S. J. Parris a "Prequels."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 9, 2020, 1:38pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 1:38pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 1:37pm
S'ha canviar el grup de Lacero de Andy Weir a "Prequels."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 9, 2020, 1:37pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 1:37pm
S'ha canviar el grup de The Dragon with an Unbearable Family de Stephanie Burgis a "Prequels."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 9, 2020, 1:35pm
S'ha canviar el grup de A Chocolate-Flavored Bargain de Stephanie Burgis a "Prequels."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 9, 2020, 1:35pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 1:35pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 1:29pm
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 1:24pm
Ha marcat la sèrie: Necessita ajuda
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 1:21pm
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 1:20pm
Ha afegit l'obra Upgrading to PHP 7 de Davey Shafik.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 1:17pm
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 1:17pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 12:41pm
Sèrie: Bobiverse
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 12:30pm
Sèrie: Bobiverse
S'ha canviar el grup de The Bobiverse Trilogy de Dennis E. Taylor a "Collections and Selections."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 9, 2020, 12:30pm
Sèrie: Bobiverse
Agrupament de sèries editades.
Membre: conceptDawg | juny 9, 2020, 12:30pm

juny 8, 2020

Ha suprimit l'obra Pickles de Brian Crane.
Membre: conceptDawg | juny 8, 2020, 5:15pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: conceptDawg | juny 8, 2020, 1:26pm
Ha marcat la sèrie: Necessita ajuda
Membre: conceptDawg | juny 8, 2020, 1:26pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: conceptDawg | juny 8, 2020, 1:26pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: conceptDawg | juny 8, 2020, 1:23pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: conceptDawg | juny 8, 2020, 1:23pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: conceptDawg | juny 8, 2020, 1:23pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: conceptDawg | juny 8, 2020, 1:23pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: conceptDawg | juny 8, 2020, 1:21pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: conceptDawg | juny 8, 2020, 1:21pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: conceptDawg | juny 8, 2020, 1:21pm

juny 3, 2020

Sèrie: Kinsbridge
Ha combinat la sèrie Kinsbridge amb la sèrie Kingsbridge {Chronological Order}.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 4:48pm
Ha afegit el nom de sèrie "Kinsbridge" (Francès).
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 4:48pm
Ha editat l'ordenació del grup. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 4:48pm
S'ha canviar el grup de The Pillars of the Earth [2010 TV mini series] de Sergio Mimica-Gezzan a "TV & Movies."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 3, 2020, 4:48pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 4:48pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 4:48pm
Ha combinat la sèrie Kingsbridge-French amb la sèrie Kingsbridge {Chronological Order}.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 4:47pm
Ha afegit el nom de sèrie "Kingsbridge-French" (Francès).
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 4:47pm
Ha combinat la sèrie Kingsbridge-Polish amb la sèrie Kingsbridge {Chronological Order}.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 4:46pm
Ha afegit el nom de sèrie "Kingsbridge-Polish" (Polonès).
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 4:46pm
Ha combinat la sèrie Los pilares de la Tierra amb la sèrie Kingsbridge {Chronological Order}.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 4:46pm
Ha afegit el nom de sèrie "Los pilares de la Tierra" (Castellà).
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 4:46pm
Ha combinat la sèrie Kingsbridge-Trilogie amb la sèrie Kingsbridge {Chronological Order}.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 4:46pm
Ha afegit el nom de sèrie "Kingsbridge-Trilogie" (Alemany).
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 4:46pm
Ha combinat la sèrie Saga di Kingsbridge amb la sèrie Kingsbridge {Chronological Order}.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 4:46pm
Ha afegit el nom de sèrie "Saga di Kingsbridge" (Italià).
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 4:46pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 4:26pm
Ha afegit l'obra A Column of Fire de Ken Follett.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 4:26pm
Ha editat l'ordenació del grup. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 3:07pm
Sèrie: Harry Potter
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 1:28pm
Sèrie: Harry Potter
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 1:25pm
Sèrie: Test42
Suprimeix la sèrie.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 1:01pm
Sèrie: Test42
S'ha afegit la sèrie Test42. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 1:00pm
Sèrie: Test42
Ha afegit el nom de sèrie "Test42" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 3, 2020, 1:00pm
Ha combinat la sèrie Robot/Foundation amb la sèrie Foundation Expanded Universe.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 12:40pm
Ha afegit el nom de sèrie "Robot/Foundation" (Anglès).
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 12:40pm
Ha afegit l'obra Foundation's Triumph de David Brin.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 12:40pm
Ha afegit l'obra Foundation and Chaos de Greg Bear.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 12:40pm
Ha afegit l'obra Foundation's Fear de Gregory Benford.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 12:40pm
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 12:40pm
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 12:40pm
Ha afegit l'obra Bóvedas de acero de Isaac Asimov.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 12:40pm
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 12:40pm
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 12:40pm
Sèrie: Eco
S'ha afegit la sèrie Eco. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 12:31pm
Sèrie: Eco
Ha afegit el nom de sèrie "Eco" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 3, 2020, 12:31pm
Ha combinat la sèrie Tulen ja jään laulu amb la sèrie Cançó de Gel i Foc.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:40am
Ha afegit el nom de sèrie "Tulen ja jään laulu" (Finès).
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:40am
Ha combinat la sèrie Het Lied van IJs en Vuur amb la sèrie Cançó de Gel i Foc.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:40am
Ha afegit el nom de sèrie "Het Lied van IJs en Vuur" (Neerlandès).
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:40am
Ha afegit l'obra The Ice Dragon de George R. R. Martin.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:40am
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:40am
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:40am
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:40am
Ha combinat la sèrie Pieśń Lodu i Ognia amb la sèrie Cançó de Gel i Foc.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:35am
Ha afegit el nom de sèrie "Pieśń Lodu i Ognia" (Polonès).
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:35am
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:35am
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:35am
Ha combinat la sèrie Cançó de Gel i Foc amb la sèrie Cançó de Gel i Foc.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:31am
Ha afegit el nom de sèrie "Cançó de Gel i Foc" (Català).
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:31am
Ha combinat la sèrie Das Lied von Eis und Feuer amb la sèrie Cançó de Gel i Foc.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:19am
Ha afegit el nom de sèrie "Das Lied von Eis und Feuer" (Alemany).
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:19am
Ha combinat la sèrie As crônicas de gelo e fogo amb la sèrie Cançó de Gel i Foc.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:19am
Ha afegit el nom de sèrie "As crônicas de gelo e fogo" (Portuguès (Brasil)).
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:19am
Sèrie: An 298
Ha combinat la sèrie An 298 amb la sèrie Cançó de Gel i Foc.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:17am
Ha afegit el nom de sèrie "An 298" (Francès).
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:17am
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:17am
Sèrie: Ender's Game
Ha combinat la sèrie Ender's Game amb la sèrie Ender's Game-Shadow Saga.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:14am
Ha afegit el nom de sèrie "Le Cycle d'Ender" (Francès).
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:14am
Ha afegit el nom de sèrie "Le cycle d'Ender" (Francès).
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:14am
Ha afegit el nom de sèrie "Ender's Game" (Anglès).
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:14am
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:14am
Ha afegit l'obra Pretty Boy de Orson Scott Card.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:14am
Ha afegit l'obra Ender : Préludes de Orson Scott Card.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:14am
Ha combinat la sèrie Le Cycle d'Ender amb la sèrie Ender's Game.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:13am
Sèrie: Ender's Game
Ha afegit el nom de sèrie "Le Cycle d'Ender" (Francès).
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:13am
Sèrie: Ender's Game
Ha afegit l'obra Shadows in Flight de Orson Scott Card.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:13am
Sèrie: Ender's Game
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:13am
Sèrie: Ender's Game
Ha afegit l'obra Shadow Puppets de Orson Scott Card.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:13am
Sèrie: Ender's Game
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:13am
Sèrie: Ender's Game
Ha afegit l'obra Ender's Shadow de Orson Scott Card.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:13am
Ha combinat la sèrie Le cycle d'Ender amb la sèrie Ender's Game.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:12am
Sèrie: Ender's Game
Ha afegit el nom de sèrie "Le cycle d'Ender" (Francès).
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:12am
Sèrie: Ender's Game
Ha afegit l'obra Ender : Préludes de Orson Scott Card.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:12am
Ha combinat la sèrie La Saga de Ender amb la sèrie Ender's Game-Shadow Saga.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:11am
Ha afegit el nom de sèrie "La Saga de Ender" (Castellà).
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 11:11am
Ha editat l'ordenació del grup. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 10:55am
S'ha canviar el grup de First Meetings in Ender's Universe de Orson Scott Card a "Prequels."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 3, 2020, 10:54am
S'ha canviar el grup de The Queens de Orson Scott Card a "Prequels."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 3, 2020, 10:54am
S'ha canviar el grup de The Hive de Orson Scott Card a "Prequels."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 3, 2020, 10:54am
S'ha canviar el grup de The Swarm de Orson Scott Card a "Prequels."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 3, 2020, 10:54am
S'ha canviar el grup de Earth Awakens de Orson Scott Card a "Prequels."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 3, 2020, 10:54am
S'ha canviar el grup de Earth Afire de Orson Scott Card a "Prequels."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 3, 2020, 10:54am
S'ha canviar el grup de Earth Unaware de Orson Scott Card a "Prequels."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 3, 2020, 10:54am
Agrupament de sèries editades.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 10:54am
S'ha canviar el grup de Formic Wars, Volume 2: Silent Strike de Orson Scott Card a "Formic Wars."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 3, 2020, 10:53am
S'ha canviar el grup de El joc de l'Ender de Orson Scott Card a "Formic Wars."
Membre: conceptDawg | Implícit | juny 3, 2020, 10:53am
Agrupament de sèries editades.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 10:53am
Sèrie: Ender's Game
Ha combinat la sèrie Ender's Game amb la sèrie Ender's Game.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 10:49am
Sèrie: Ender's Game
Ha afegit el nom de sèrie "Ender's Game" (Anglès).
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 10:49am
Sèrie: Ender's Game
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 10:49am
Sèrie: Ender's Game
Ha afegit l'obra A War of Gifts de Orson Scott Card.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 10:49am
Sèrie: Ender's Game
Ha afegit l'obra Pretty Boy de Orson Scott Card.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 10:49am
Sèrie: Ender's Game
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 10:49am
Sèrie: Asterix
Ha combinat la sèrie Asterix amb la sèrie Asterix.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 10:45am
Sèrie: Asterix
Ha afegit el nom de sèrie "Αστερίξ" (Grec).
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 10:45am
Sèrie: Asterix
Ha afegit el nom de sèrie "Asterix" (Neerlandès).
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 10:45am
Sèrie: Asterix
Ha afegit l'obra Asterix het vis-oproer de R. Goscinny.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 10:45am
Sèrie: Asterix
Ha afegit l'obra De burenruzie de R. Goscinny.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 10:45am
Sèrie: Asterix
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 10:45am
Sèrie: Asterix
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 10:45am
Sèrie: Asterix
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 10:45am
Sèrie: Asterix
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 10:45am
Sèrie: Asterix
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 10:45am
Ha combinat la sèrie De mannen en vrouwen van Rome amb la sèrie Masters of Rome.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 10:37am
Hi ha afegit una descripció (Neerlandès)
Deze serie gaat over de mannen en vrouwen die de fundamenten hebben gelegd voor het machtige Romeinse Rijk van Julius Caesar. Alleen de eerste drie delen van de zevendelige serie is uitgegeven in het Nederlands
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 10:37am
Ha afegit el nom de sèrie "De mannen en vrouwen van Rome" (Neerlandès).
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 10:37am
Sèrie: Roma
Ha combinat la sèrie Roma amb la sèrie Masters of Rome.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 10:36am
Ha afegit el nom de sèrie "Roma" (Castellà).
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 10:36am
Ha combinat la sèrie Prvi čovek Rima amb la sèrie Masters of Rome.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 10:36am
Ha afegit el nom de sèrie "Prvi čovek Rima" (Serbi).
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 10:36am
Ha combinat la sèrie Señores de Roma amb la sèrie Masters of Rome.
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 10:34am
Ha afegit el nom de sèrie "Señores de Roma" (Castellà).
Membre: conceptDawg | juny 3, 2020, 10:34am

juny 1, 2020

Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: conceptDawg | juny 1, 2020, 6:40pm
Ha marcat la sèrie: Necessita ajuda
Membre: conceptDawg | juny 1, 2020, 6:40pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: conceptDawg | juny 1, 2020, 6:40pm
Ha marcat la sèrie: Necessita ajuda
Membre: conceptDawg | juny 1, 2020, 6:40pm

maig 28, 2020

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | maig 28, 2020, 2:16pm

maig 27, 2020

Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Sarin
Ha afegit l'obra Sarin i Keiserens by de Benni Bødker.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Océanie
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Oceania
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Hatched de Bruce Coville.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Clingfire
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Conquerors' Legacy de Timothy Zahn.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Conquerors' Heritage de Timothy Zahn.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Conquerors' Pride de Timothy Zahn.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Earthborn de Orson Scott Card.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Earthfall de Orson Scott Card.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Call of Earth de Orson Scott Card.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra They Shall Have Stars de James Blish.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Art and Reality de Joyce Cary.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Freakonomics
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Freakonomics
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Odd Thomas
Ha afegit l'obra Odd Thomas de Dean Koontz.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Xenocide de Orson Scott Card.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Shadow Puppets de Orson Scott Card.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A War of Gifts de Orson Scott Card.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Ender's Shadow de Orson Scott Card.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra El joc de l'Ender de Orson Scott Card.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Ender's Game
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Ender's Game
Ha afegit l'obra El joc de l'Ender de Orson Scott Card.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra El retorn del Rei de J. R. R. Tolkien.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Les Dues Torres de J. R. R. Tolkien.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Harry Potter
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm

novembre 12, 2016

S'ha afegit la sèrie The Enchanted Files. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 12, 2016, 4:39pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Enchanted Files" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 12, 2016, 4:39pm

maig 23, 2016

Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 23, 2016, 2:54pm
Ha afegit el nom de sèrie "Meneer Das en Mevrouw Vos (01): De ontmoeting" (Neerlandès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 23, 2016, 2:54pm

abril 20, 2016

S'ha afegit la sèrie To Kill a Mockingbird. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 20, 2016, 11:53am
Ha afegit el nom de sèrie "To Kill a Mockingbird" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 20, 2016, 11:53am

febrer 10, 2016

S'ha afegit la sèrie The Princess in Black. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 10, 2016, 10:54pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Princess in Black" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 10, 2016, 10:54pm

desembre 8, 2015

Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 8, 2015, 5:33pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Robert Raynor publications in prints and drawings" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 8, 2015, 5:33pm

febrer 9, 2015

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Murders and mysteries set in fourteenth century England near Oxford and solved by a surgeon named Hugh de Singleton.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 9, 2015, 4:16pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Murders and mysteries set in fourteenth century England near Oxford and solved by a surgeon named Hugh de Singleton.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 9, 2015, 4:16pm

abril 16, 2014

Sèrie: Österreich
S'ha afegit la sèrie Österreich. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 16, 2014, 11:23am
Sèrie: Österreich
Ha afegit el nom de sèrie "Österreich" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 16, 2014, 11:23am

març 1, 2014

Sèrie: Océanie
S'ha afegit la sèrie Océanie. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 1, 2014, 9:08pm
Sèrie: Océanie
Ha afegit el nom de sèrie "Océanie" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 1, 2014, 9:08pm

gener 25, 2014

Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 25, 2014, 5:13pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bilderheft der Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 25, 2014, 5:13pm
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 25, 2014, 5:13pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bilderhefte der Staatlichen Museen Berlin, Stiftung Preussischer Kulturbesitz" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 25, 2014, 5:13pm

març 2, 2013

Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 2, 2013, 8:37am
Ha afegit el nom de sèrie "Eine Stadt erzählt. Grosse Reihe" (Alemany).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 2, 2013, 8:37am

gener 18, 2012

Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 18, 2012, 7:37pm
Ha afegit el nom de sèrie "Pasaulinės fatastikos aukso fondas; (55) Vorų pasaulis;" (Lituà).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 18, 2012, 7:37pm
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 18, 2012, 7:27pm
Ha afegit el nom de sèrie "Pasaulinės fatastikos aukso fondas; (61) Vorų pasaulis;" (Lituà).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 18, 2012, 7:27pm

febrer 4, 2011

Sèrie: Sarin
S'ha afegit la sèrie Sarin. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 4, 2011, 12:48pm
Sèrie: Sarin
Ha afegit el nom de sèrie "Sarin" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 4, 2011, 12:48pm
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 4, 2011, 12:33pm
Ha afegit el nom de sèrie "Cuentos completos de Philip K. Dick" (Castellà).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 4, 2011, 12:33pm
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 4, 2011, 12:27pm
Ha afegit el nom de sèrie "Obra completa de Erle Stanley Gardner" (Castellà).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 4, 2011, 12:27pm
S'ha afegit la sèrie The Shadow and Night. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 4, 2011, 12:16pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Shadow and Night" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 4, 2011, 12:16pm
S'ha afegit la sèrie Die Bu00fccher der Wahrheiten. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 4, 2011, 11:57am
Ha afegit el nom de sèrie "Die Bu00fccher der Wahrheiten" (Alemany).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 4, 2011, 11:57am
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 4, 2011, 11:57am
Ha afegit el nom de sèrie "Die fu00fcnf Tore (buch 3); Schattenmacht" (Alemany).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 4, 2011, 11:57am
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 4, 2011, 11:57am
Ha afegit el nom de sèrie "Die fu00fcnf Tore(Buch 2); Teufelsstern" (Alemany).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 4, 2011, 11:57am
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 4, 2011, 11:57am
Ha afegit el nom de sèrie "Die fu00fcnf Tore(Buch 1);Todeskreis" (Alemany).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 4, 2011, 11:57am
S'ha afegit la sèrie t Abram's Daughters. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 4, 2011, 11:57am
Ha afegit el nom de sèrie "t Abram's Daughters" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 4, 2011, 11:57am
S'ha afegit la sèrie t Christy Fiction Series. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 4, 2011, 11:57am
Ha afegit el nom de sèrie "t Christy Fiction Series" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 4, 2011, 11:57am
S'ha afegit la sèrie t Pat of Silver Bush. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 4, 2011, 11:57am
Ha afegit el nom de sèrie "t Pat of Silver Bush" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 4, 2011, 11:57am
S'ha afegit la sèrie t Annie's People. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 4, 2011, 11:57am
Ha afegit el nom de sèrie "t Annie's People" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 4, 2011, 11:57am
Sèrie: t Bourne
S'ha afegit la sèrie t Bourne. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 4, 2011, 11:57am
Sèrie: t Bourne
Ha afegit el nom de sèrie "t Bourne" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 4, 2011, 11:57am
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 4, 2011, 11:52am
Ha afegit el nom de sèrie "Lord-John-Romane (Band 3): Die Su00fcnde der Bru00fcder" (Alemany).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 4, 2011, 11:52am
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 4, 2011, 11:52am
Ha afegit el nom de sèrie "Buffy & Angel - Die geheime Geschichte (Drittes Buch); Der lange Weg zuru00fcck" (Alemany).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 4, 2011, 11:52am
S'ha afegit la sèrie t Love Comes Softly. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 4, 2011, 11:50am
Ha afegit el nom de sèrie "t Love Comes Softly" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 4, 2011, 11:50am
S'ha afegit la sèrie Septintas sūnus. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 4, 2011, 11:23am
Ha afegit el nom de sèrie "Septintas sūnus" (Lituà).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 4, 2011, 11:23am

gener 7, 2011

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The Chronicles of Narnia present the adventures of children who play central roles in the unfolding history of the fictional realm of Narnia, a place where animals talk, magic is common, and good battles evil.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 7, 2011, 10:07pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The Chronicles of Narnia present the adventures of children who play central roles in the unfolding history of the fictional realm of Narnia, a place where animals talk, magic is common, and good battles evil.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 7, 2011, 10:07pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The Chronicles of Narnia present the adventures of children who play central roles in the unfolding history of the fictional realm of Narnia, a place where animals talk, magic is common, and good battles evil.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 7, 2011, 10:07pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The Chronicles of Narnia present the adventures of children who play central roles in the unfolding history of the fictional realm of Narnia, a place where animals talk, magic is common, and good battles evil.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 7, 2011, 10:07pm

agost 14, 2009

Sèrie: Freakonomics
S'ha afegit la sèrie Freakonomics. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 14, 2009, 12:44am
Sèrie: Freakonomics
Ha afegit el nom de sèrie "Freakonomics" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 14, 2009, 12:44am

agost 1, 2009

Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 1, 2009, 5:43am
Ha afegit el nom de sèrie "Burt Franklin Bibliography and Reference Series" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 1, 2009, 5:43am

juliol 16, 2009

S'ha afegit la sèrie Gardner's Career Diaries. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 16, 2009, 10:04pm
Ha afegit el nom de sèrie "Gardner's Career Diaries" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 16, 2009, 10:04pm

juliol 9, 2009

Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 9, 2009, 3:16pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Year's Best Fantasy and Horror" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 9, 2009, 3:16pm
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 9, 2009, 3:15pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Year’s Best Fantasy and Horror" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 9, 2009, 3:15pm

juliol 1, 2009

S'ha afegit la sèrie HarperCollins Practical Gardener. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 1, 2009, 4:26pm
Ha afegit el nom de sèrie "HarperCollins Practical Gardener" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 1, 2009, 4:26pm

abril 1, 2008

Sèrie: Harr
S'ha afegit la sèrie Harr. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 1, 2008, 11:16pm
Sèrie: Harr
Ha afegit el nom de sèrie "Harr" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 1, 2008, 11:16pm

gener 17, 2008

S'ha afegit la sèrie bugs & testing. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 2:08pm
Ha afegit el nom de sèrie "bugs & testing" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 2:08pm
S'ha afegit la sèrie testing & testing. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 1:56pm
Ha afegit el nom de sèrie "testing & testing" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 1:56pm
Sèrie: Testing
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Just testing the description for a series here. This can be some really long text, and I hope that it gets attached to the series. Does changing it screw anything up?
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 12:13pm
Sèrie: Testing
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Just testing the description for a series here. This can be some really long text, and I hope that it gets attached to the series. Does changing it screw anything up?
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 12:13pm
Sèrie: Testing
S'ha afegit la sèrie Testing. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 9:19am
Sèrie: Testing
Ha afegit el nom de sèrie "Testing" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 9:19am
S'ha afegit la sèrie Homecoming Saga. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 2:42am
Ha afegit el nom de sèrie "Homecoming Saga" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 2:42am
S'ha afegit la sèrie Ender's Game-Shadow Saga. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 2:38am
Ha afegit el nom de sèrie "Ender's Game: Extended" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 2:38am
Sèrie: Ender's Game
S'ha afegit la sèrie Ender's Game. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 2:31am
Sèrie: Ender's Game
Ha afegit el nom de sèrie "Ender's Game" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 2:31am
S'ha afegit la sèrie The Conquerors Saga. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 2:23am
Ha afegit el nom de sèrie "The Conquerors Saga" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 2:23am
S'ha afegit la sèrie Ansel Adams Photography Series. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 2:19am
Ha afegit el nom de sèrie "Ansel Adams Photography Series" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 2:19am
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 2:15am
Ha afegit el nom de sèrie "A History of Painting, Sculpture, and Architecture" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 2:15am

gener 5, 2008

Sèrie: Harry Potter
S'ha afegit la sèrie Harry Potter. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 5, 2008, 3:49am
Sèrie: Harry Potter
Ha afegit el nom de sèrie "Harry Potter" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 5, 2008, 3:49am
S'ha afegit la sèrie El Senyor dels Anells. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 5, 2008, 2:47am
Ha afegit el nom de sèrie "The Lord of the Rings" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 5, 2008, 2:47am
S'ha afegit la sèrie Lord of the Rings. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 5, 2008, 2:46am
Ha afegit el nom de sèrie "Lord of the Rings" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 5, 2008, 2:46am

gener 4, 2008

S'ha afegit la sèrie Related series for testing. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 4, 2008, 6:51pm
Ha afegit el nom de sèrie "Related series for testing" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 4, 2008, 6:51pm
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 4, 2008, 5:38pm
Ha afegit el nom de sèrie "Chronicles of Narnia: Chronological order" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 4, 2008, 5:38pm
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 4, 2008, 5:38pm
Ha afegit el nom de sèrie "Chronicles of Narnia: Publication order" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 4, 2008, 5:38pm
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 4, 2008, 4:40pm
Ha afegit el nom de sèrie "Holland Instructional Series - written" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 4, 2008, 4:40pm
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 4, 2008, 4:40pm
Ha afegit el nom de sèrie "Holland Instructional Series - chrono" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 4, 2008, 4:40pm
S'ha afegit la sèrie Holland Instructional Series. Mira més detalls.
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 4, 2008, 4:10pm
Ha afegit el nom de sèrie "Holland Instructional Series" (Anglès).
Membre: conceptDawg | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 4, 2008, 4:10pm