Historial d'edició global de les sèriesMembre Bookbee1

març 17, 2023

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 21 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | març 17, 11:46 am
Ha afegit l'obra Roommate de Sarina Bowen.
Membre: Bookbee1 | març 17, 11:46 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | març 17, 11:45 am

març 16, 2023

Membre: Bookbee1 | març 16, 10:59 am
Membre: Bookbee1 | març 16, 10:59 am
Membre: Bookbee1 | març 16, 10:58 am
S'ha afegit la sèrie Colette International. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | març 16, 10:58 am
Ha afegit el nom de sèrie "Colette International" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | març 16, 10:58 am

març 11, 2023

Membre: Bookbee1 | març 11, 3:14 pm
Ha afegit l'obra Tentacle Dreams de Lorelei M. Hart.
Membre: Bookbee1 | març 11, 2:37 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | març 11, 12:56 pm
Ha afegit l'obra Midnight Kisses de Lorelei M. Hart.
Membre: Bookbee1 | març 11, 12:56 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | març 11, 9:43 am
Membre: Bookbee1 | març 11, 9:39 am

març 10, 2023

Ha afegit l'obra Shoot and Score de AL Morrow.
Membre: Bookbee1 | març 10, 10:45 am
Ha afegit l'obra Headliner de AL Morrow.
Membre: Bookbee1 | març 10, 10:28 am
S'ha afegit la sèrie Sometimes [Morrow]. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | març 10, 10:28 am
Ha afegit el nom de sèrie "Sometimes [Morrow]" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | març 10, 10:28 am

març 7, 2023

Membre: Bookbee1 | març 7, 11:26 pm

març 6, 2023

Membre: Bookbee1 | març 6, 12:43 pm
S'ha afegit la sèrie The Dragon and His Houseboy. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | març 6, 12:43 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Dragon and His Houseboy" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | març 6, 12:43 pm
Sèrie: Coda Series
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | març 6, 10:42 am
Sèrie: Coda Series
Ha afegit l'obra Meant to Be de Marie Sexton.
Membre: Bookbee1 | març 6, 10:42 am

març 5, 2023

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | març 5, 10:26 pm
Membre: Bookbee1 | març 5, 10:26 pm
Membre: Bookbee1 | març 5, 10:25 pm
Membre: Bookbee1 | març 5, 10:23 pm
Ha afegit l'obra Thatcher's Mate de Dawn Wilder.
Membre: Bookbee1 | març 5, 10:22 pm
S'ha afegit la sèrie Mate [Wilder]. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | març 5, 10:22 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mate [Wilder]" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | març 5, 10:22 pm

març 4, 2023

Ha afegit l'obra Lei'd by the Shark de Daisy Harris.
Membre: Bookbee1 | març 4, 9:52 am

febrer 23, 2023

Ha canviat la cadena d'ordre de Secrets and Charms de Lou Harper a "2."
Membre: Bookbee1 | feb. 23, 6:36 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 23, 6:36 pm
Ha afegit l'obra Secrets and Charms de Lou Harper.
Membre: Bookbee1 | feb. 23, 6:34 pm

febrer 17, 2023

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Series was re-numbered by the author.
Membre: Bookbee1 | feb. 17, 3:37 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Unsafe Exposure de Kaje Harper a "5."
Membre: Bookbee1 | feb. 17, 3:36 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Unjustified Claims de Kaje Harper a "4."
Membre: Bookbee1 | feb. 17, 3:36 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Unwanted Appeal de Kaje Harper a "3."
Membre: Bookbee1 | feb. 17, 3:36 pm

febrer 14, 2023

Ha canviat la cadena d'ordre de The Arrangement de Laura Taylor a "2.5."
Membre: Bookbee1 | feb. 14, 3:30 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 14, 3:30 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Arrangement (Bethesda Barracudas Hockey, #2.5) de Ryan Taylor a "2.5."
Membre: Bookbee1 | feb. 14, 3:30 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 14, 3:30 am
Membre: Bookbee1 | feb. 14, 3:29 am
Ha afegit l'obra Ice Angels de Ryan Taylor.
Membre: Bookbee1 | feb. 14, 3:29 am
Ha afegit l'obra Fire in the Ice de Ryan Taylor.
Membre: Bookbee1 | feb. 14, 3:28 am
Ha afegit l'obra The New Next One de Ryan Taylor.
Membre: Bookbee1 | feb. 14, 3:26 am
Membre: Bookbee1 | feb. 14, 3:25 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Arrangement de Laura Taylor a "2.5."
Membre: Bookbee1 | feb. 14, 3:24 am
Ha suprimit l'obra The Arrangement de Laura Taylor.
Membre: Bookbee1 | feb. 14, 3:24 am
Ha afegit l'obra Nice Catching You de Ryan Taylor.
Membre: Bookbee1 | feb. 14, 3:21 am
Ha afegit l'obra The Arrangement de Laura Taylor.
Membre: Bookbee1 | feb. 14, 3:21 am
S'ha afegit la sèrie Bethesda Barracudas Hockey. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 14, 3:21 am
Ha afegit el nom de sèrie "Bethesda Barracudas Hockey" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | feb. 14, 3:21 am

febrer 11, 2023

Sèrie: Rossingley
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 11, 3:01 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 11, 2:24 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 11, 2:23 pm
Ha afegit l'obra Pretty Puppy de Morticia Knight.
Membre: Bookbee1 | feb. 11, 2:23 pm

febrer 5, 2023

Sèrie: Haven's Cove
Ha afegit l'obra Hard to Hold de Jaclyn Quinn.
Membre: Bookbee1 | feb. 5, 2:15 am
Sèrie: Haven's Cove
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 5, 2:14 am
Sèrie: Haven's Cove
Ha afegit l'obra Hard to Get de Jaclyn Quinn.
Membre: Bookbee1 | feb. 5, 2:14 am

gener 31, 2023

Ha canviat la cadena d'ordre de Circle of Darkness de Nicholas Bella a "2."
Membre: Bookbee1 | gen. 31, 2:32 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 31, 2:32 pm
Ha afegit l'obra Circle of Trust de Nicholas Bella.
Membre: Bookbee1 | gen. 31, 2:30 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 31, 2:25 am
Membre: Bookbee1 | gen. 31, 2:25 am
Ha afegit l'obra A Thief in the Night de KJ Charles.
Membre: Bookbee1 | gen. 31, 2:24 am
S'ha afegit la sèrie Gentle Art World. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 31, 2:24 am
Ha afegit el nom de sèrie "Gentle Art World" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | gen. 31, 2:24 am

gener 30, 2023

Ha afegit l'obra Open Mind de Luna Davi.
Membre: Bookbee1 | gen. 30, 10:06 pm
Sèrie: King & Alpha
Membre: Bookbee1 | gen. 30, 1:15 pm
Sèrie: King & Alpha
Membre: Bookbee1 | gen. 30, 1:14 pm
Membre: Bookbee1 | gen. 30, 11:13 am

gener 28, 2023

Ha afegit l'obra Virtuous de Roelle Denning.
Membre: Bookbee1 | gen. 28, 3:05 pm
S'ha afegit la sèrie The Galeia Family. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 28, 3:05 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Galeia Family" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | gen. 28, 3:05 pm

gener 6, 2023

Sèrie: Daddy (East)
Ha afegit l'obra Love Me, Daddy de Elouise East.
Membre: Bookbee1 | gen. 6, 11:44 am
Sèrie: Daddy (East)
Ha afegit l'obra Soothe Me, Daddy de Elouise East.
Membre: Bookbee1 | gen. 6, 11:43 am
Sèrie: Daddy (East)
S'ha afegit la sèrie Daddy (East). Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 6, 11:43 am
Sèrie: Daddy (East)
Ha afegit el nom de sèrie "Daddy (East)" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | gen. 6, 11:43 am

desembre 28, 2022

Ha afegit l'obra Mighty Quill de Emmaline Strange.
Membre: Bookbee1 | des. 28, 2022, 2:55 pm
S'ha afegit la sèrie Sanguis Et Fauna. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 28, 2022, 2:55 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Sanguis Et Fauna" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | des. 28, 2022, 2:55 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 28, 2022, 2:38 pm
Membre: Bookbee1 | des. 28, 2022, 2:38 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de White-Hot Hookup de Kate Meader a "1.9 | Prequel to Down in Flames | Jude and Hudson."
Membre: Bookbee1 | des. 28, 2022, 2:02 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 28, 2022, 2:02 pm

desembre 26, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 26, 2022, 4:45 pm
Membre: Bookbee1 | des. 26, 2022, 4:45 pm
Membre: Bookbee1 | des. 26, 2022, 4:45 pm
Ha afegit l'obra Logan de Macy Blake.
Membre: Bookbee1 | des. 26, 2022, 4:44 pm
S'ha afegit la sèrie Chosen Champions. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 26, 2022, 4:44 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Chosen Champions" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | des. 26, 2022, 4:44 pm
Sèrie: Open Doors
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 26, 2022, 3:07 pm
Sèrie: Open Doors
Ha afegit l'obra Revolving Door de Vinni George.
Membre: Bookbee1 | des. 26, 2022, 3:07 pm
Membre: Bookbee1 | des. 26, 2022, 2:54 pm
Ha afegit l'obra Our First Puck de Kat Obie.
Membre: Bookbee1 | des. 26, 2022, 2:54 pm
S'ha afegit la sèrie Loving the Pack. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 26, 2022, 2:54 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Loving the Pack" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | des. 26, 2022, 2:54 pm
Ha afegit l'obra The Crown Breaker de T.B. Wiese.
Membre: Bookbee1 | des. 26, 2022, 2:39 pm
S'ha afegit la sèrie Conquering Imoria's Magic Duology. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 26, 2022, 2:39 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Conquering Imoria's Magic Duology" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | des. 26, 2022, 2:39 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 26, 2022, 1:50 pm
Ha afegit l'obra Iridescent Lust de Ryder O'Malley.
Membre: Bookbee1 | des. 26, 2022, 1:50 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 26, 2022, 11:06 am
Membre: Bookbee1 | des. 26, 2022, 11:06 am
Membre: Bookbee1 | des. 26, 2022, 11:05 am

desembre 25, 2022

Sèrie: Suite Dreams
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 25, 2022, 10:43 am
Sèrie: Suite Dreams
Membre: Bookbee1 | des. 25, 2022, 10:40 am

desembre 21, 2022

Ha afegit l'obra Top Prospect de V. L. Locey.
Membre: Bookbee1 | des. 21, 2022, 10:36 am
S'ha afegit la sèrie Watkins Glen Gladiators. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 21, 2022, 10:36 am
Ha afegit el nom de sèrie "Watkins Glen Gladiators" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | des. 21, 2022, 10:36 am

desembre 20, 2022

Ha afegit l'obra Reap This de Rafe Jadison.
Membre: Bookbee1 | des. 20, 2022, 10:59 am
S'ha afegit la sèrie Oh So Happy Holidays. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 20, 2022, 10:58 am
Ha afegit el nom de sèrie "Oh So Happy Holidays" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | des. 20, 2022, 10:58 am

desembre 18, 2022

Membre: Bookbee1 | des. 18, 2022, 10:37 am
Membre: Bookbee1 | des. 18, 2022, 10:36 am
S'ha afegit la sèrie Orange You.... Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 18, 2022, 10:36 am
Ha afegit el nom de sèrie "Orange You..." (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | des. 18, 2022, 10:36 am

desembre 17, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 17, 2022, 10:51 pm
Ha afegit l'obra In Character de K.L. Noone.
Membre: Bookbee1 | des. 17, 2022, 10:51 pm

desembre 15, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 15, 2022, 8:40 pm
Ha afegit l'obra Delivering Christmas de Alex Jane.
Membre: Bookbee1 | des. 15, 2022, 8:38 pm

desembre 13, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 13, 2022, 11:29 am
Ha afegit l'obra The 485th Day of March de A. R. Moler.
Membre: Bookbee1 | des. 13, 2022, 11:29 am
S'ha canviar el grup de Inches of Trust de A. R. Moler a "Collections and Selections."
Membre: Bookbee1 | Implícit | des. 13, 2022, 11:10 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: Bookbee1 | des. 13, 2022, 11:10 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 13, 2022, 11:10 am
Ha afegit l'obra Eyes and Ears de A. R. Moler.
Membre: Bookbee1 | des. 13, 2022, 11:10 am

desembre 6, 2022

Membre: Bookbee1 | des. 6, 2022, 3:24 am

desembre 3, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 3, 2022, 10:24 am
Membre: Bookbee1 | des. 3, 2022, 10:24 am
Ha afegit l'obra Master By Fate de M. A. Innes.
Membre: Bookbee1 | des. 3, 2022, 10:22 am
Membre: Bookbee1 | des. 3, 2022, 10:22 am
Membre: Bookbee1 | des. 3, 2022, 10:21 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 3, 2022, 10:21 am
Membre: Bookbee1 | des. 3, 2022, 10:21 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 3, 2022, 10:19 am
Ha afegit l'obra The Accidental Master de M. A. Innes.
Membre: Bookbee1 | des. 3, 2022, 10:19 am

novembre 28, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | nov. 28, 2022, 11:14 am
Membre: Bookbee1 | nov. 28, 2022, 11:14 am
Membre: Bookbee1 | nov. 28, 2022, 11:14 am
Ha afegit l'obra Reckless de Kiki Clark.
Membre: Bookbee1 | nov. 28, 2022, 11:13 am
Ha afegit l'obra Joyful de Kiki Clark.
Membre: Bookbee1 | nov. 28, 2022, 11:12 am
S'ha afegit la sèrie Leather & Chrome (Clark). Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | nov. 28, 2022, 11:12 am
Ha afegit el nom de sèrie "Leather & Chrome (Clark)" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | nov. 28, 2022, 11:12 am

novembre 27, 2022

Ha afegit l'obra 760 Miles de Elizabeth Lister.
Membre: Bookbee1 | nov. 27, 2022, 12:37 am
S'ha afegit la sèrie Northern Horizons. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | nov. 27, 2022, 12:37 am
Ha afegit el nom de sèrie "Northern Horizons" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | nov. 27, 2022, 12:37 am

novembre 25, 2022

Membre: Bookbee1 | nov. 25, 2022, 10:06 pm
Ha afegit l'obra Just a Few More de Aria Grace.
Membre: Bookbee1 | nov. 25, 2022, 10:05 pm
S'ha afegit la sèrie Men of the Vault. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | nov. 25, 2022, 10:05 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Men of the Vault" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | nov. 25, 2022, 10:05 pm

novembre 23, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de Sea of Sin de India Harper a "Book 2.5."
Membre: Bookbee1 | nov. 23, 2022, 12:43 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | nov. 23, 2022, 12:43 am

novembre 20, 2022

Ha afegit l'obra Free Falling Crimson.
Membre: Bookbee1 | nov. 20, 2022, 7:20 pm

novembre 19, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de Hensley Manor de Jaclyn Osborn a "3."
Membre: Bookbee1 | nov. 19, 2022, 9:35 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | nov. 19, 2022, 9:35 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | nov. 19, 2022, 9:34 pm
Ha afegit l'obra Hensley Manor de Jaclyn Osborn.
Membre: Bookbee1 | nov. 19, 2022, 9:34 pm

novembre 10, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de Kismet and Cartwheels de Laura Harner a "5.5."
Membre: Bookbee1 | nov. 10, 2022, 6:45 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | nov. 10, 2022, 6:45 pm
Ha afegit l'obra Kismet and Cartwheels de Laura Harner.
Membre: Bookbee1 | nov. 10, 2022, 6:45 pm

novembre 8, 2022

Ha afegit l'obra You Are Not Me de Leta Blake.
Membre: Bookbee1 | nov. 8, 2022, 11:36 am

novembre 5, 2022

Sèrie: Duty & Magic
Membre: Bookbee1 | nov. 5, 2022, 11:26 am
Sèrie: Duty & Magic
Ha afegit l'obra Earl Hathbury's Vessel de S. Rodman.
Membre: Bookbee1 | nov. 5, 2022, 11:25 am
Sèrie: Duty & Magic
S'ha afegit la sèrie Duty & Magic. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | nov. 5, 2022, 11:25 am
Sèrie: Duty & Magic
Ha afegit el nom de sèrie "Duty & Magic" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | nov. 5, 2022, 11:25 am

octubre 31, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | oct. 31, 2022, 1:59 pm
Ha afegit l'obra From the Ground Up de Harper Robson.
Membre: Bookbee1 | oct. 31, 2022, 1:57 pm

octubre 29, 2022

Sèrie: Woods Ranch
Membre: Bookbee1 | oct. 29, 2022, 11:53 am
Sèrie: Woods Ranch
Membre: Bookbee1 | oct. 29, 2022, 11:52 am
Sèrie: Woods Ranch
S'ha afegit la sèrie Woods Ranch. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | oct. 29, 2022, 11:52 am
Sèrie: Woods Ranch
Ha afegit el nom de sèrie "Woods Ranch" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | oct. 29, 2022, 11:52 am

octubre 25, 2022

Membre: Bookbee1 | oct. 25, 2022, 10:57 am
S'ha afegit la sèrie Final Days (Ripley). Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | oct. 25, 2022, 10:57 am
Ha afegit el nom de sèrie "Final Days (Ripley)" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | oct. 25, 2022, 10:57 am

octubre 16, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de Shifting Shadows de Michelle Frost a "2."
Membre: Bookbee1 | oct. 16, 2022, 3:26 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | oct. 16, 2022, 3:26 pm
Ha afegit l'obra Metal Heart de Michelle Frost.
Membre: Bookbee1 | oct. 16, 2022, 3:25 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | oct. 16, 2022, 2:24 pm
Ha afegit l'obra Bad Apple de Colbie Dunbar.
Membre: Bookbee1 | oct. 16, 2022, 2:24 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | oct. 16, 2022, 2:23 pm
Ha afegit l'obra Bad Apple de Trisha Linde.
Membre: Bookbee1 | oct. 16, 2022, 2:23 pm
Ha afegit l'obra Sweet & Sour de Colbie Dunbar.
Membre: Bookbee1 | oct. 16, 2022, 2:22 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | oct. 16, 2022, 2:00 pm
Ha afegit l'obra The King's Cowboy de Madeline Ash.
Membre: Bookbee1 | oct. 16, 2022, 1:59 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | oct. 16, 2022, 12:22 pm
Membre: Bookbee1 | oct. 16, 2022, 12:22 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | oct. 16, 2022, 12:20 pm
Ha afegit l'obra Rescued by the Alpha de M. M. Wilde.
Membre: Bookbee1 | oct. 16, 2022, 12:20 pm

octubre 13, 2022

Ha afegit l'obra Perfect de L.E. Harner.
Membre: Bookbee1 | oct. 13, 2022, 7:04 pm

octubre 10, 2022

Ha afegit l'obra The Sunny Side de Lily Morton.
Membre: Bookbee1 | oct. 10, 2022, 12:38 pm
S'ha afegit la sèrie The Model Agency. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | oct. 10, 2022, 12:38 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Model Agency" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | oct. 10, 2022, 12:38 pm

octubre 5, 2022

Ha afegit l'obra Winter Prince de Sue Brown.
Membre: Bookbee1 | oct. 5, 2022, 11:41 am
S'ha afegit la sèrie Vampire Daddies. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | oct. 5, 2022, 11:41 am
Ha afegit el nom de sèrie "Vampire Daddies" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | oct. 5, 2022, 11:41 am
Sèrie: Saint Lakes
Ha afegit l'obra The Perfect Exhale de April Kelley.
Membre: Bookbee1 | oct. 5, 2022, 11:29 am
Sèrie: Saint Lakes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | oct. 5, 2022, 11:08 am
Sèrie: Saint Lakes
Membre: Bookbee1 | oct. 5, 2022, 11:05 am
Sèrie: Saint Lakes
Ha afegit l'obra Another Somerset de April Kelley.
Membre: Bookbee1 | oct. 5, 2022, 11:04 am

octubre 4, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | oct. 4, 2022, 10:11 am
Ha afegit l'obra A Long Con de Layla Wolfe.
Membre: Bookbee1 | oct. 4, 2022, 10:11 am

setembre 28, 2022

Membre: Bookbee1 | set. 28, 2022, 1:37 am
S'ha afegit la sèrie The Omega Colony. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | set. 28, 2022, 1:36 am
Ha afegit el nom de sèrie "The Omega Colony" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | set. 28, 2022, 1:36 am

setembre 21, 2022

Sèrie: EagerBoyz
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | set. 21, 2022, 6:59 pm
Sèrie: EagerBoyz
Ha afegit l'obra Eager for You de H. L. Day.
Membre: Bookbee1 | set. 21, 2022, 6:58 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | set. 21, 2022, 5:01 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | set. 21, 2022, 5:00 pm
Membre: Bookbee1 | set. 21, 2022, 4:40 pm
Membre: Bookbee1 | set. 21, 2022, 4:39 pm
S'ha afegit la sèrie P*rn Stars Falling in Love. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | set. 21, 2022, 4:39 pm
Ha afegit el nom de sèrie "P*rn Stars Falling in Love" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | set. 21, 2022, 4:39 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | set. 21, 2022, 4:03 pm
Ha afegit l'obra Ghost Hexed de B.L. Maxwell.
Membre: Bookbee1 | set. 21, 2022, 4:03 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | set. 21, 2022, 11:28 am
Ha afegit l'obra Infernal Justice de Ryder O'Malley.
Membre: Bookbee1 | set. 21, 2022, 11:28 am

setembre 17, 2022

Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Boyfriend Comeback" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | set. 17, 2022, 11:56 am
Ha afegit el nom de sèrie "The Boyfriend Zone" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | set. 17, 2022, 11:56 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | set. 17, 2022, 11:08 am
Ha afegit l'obra Discovery Moon de Alexander Elliott.
Membre: Bookbee1 | set. 17, 2022, 11:08 am

setembre 10, 2022

Ha afegit l'obra Home Grown Talent de Joanna Chambers.
Membre: Bookbee1 | set. 10, 2022, 11:09 am
Sèrie: Auctioned
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | set. 10, 2022, 12:05 am
Sèrie: Auctioned
Ha afegit l'obra The Job de Cara Dee.
Membre: Bookbee1 | set. 10, 2022, 12:04 am

setembre 7, 2022

Sèrie: 8392
Membre: Bookbee1 | set. 7, 2022, 11:12 pm
Sèrie: 8392
Ha afegit l'obra Played de Cara Dee.
Membre: Bookbee1 | set. 7, 2022, 11:12 pm
Sèrie: 8392
Ha afegit l'obra Deserted de Cara Dee.
Membre: Bookbee1 | set. 7, 2022, 11:11 pm
Sèrie: 8392
Ha afegit l'obra Stranded de Cara Dee.
Membre: Bookbee1 | set. 7, 2022, 11:10 pm

setembre 6, 2022

Sèrie: Giovanni
Ha afegit l'obra Master's Schiavo de Laura Lascarso.
Membre: Bookbee1 | set. 6, 2022, 4:25 pm
Sèrie: Giovanni
Ha afegit l'obra Giovanni de Laura Lascarso.
Membre: Bookbee1 | set. 6, 2022, 4:25 pm
Sèrie: Giovanni
S'ha afegit la sèrie Giovanni. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | set. 6, 2022, 4:25 pm
Sèrie: Giovanni
Ha afegit el nom de sèrie "Giovanni" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | set. 6, 2022, 4:25 pm

agost 30, 2022

Sèrie: 8392
Ha afegit l'obra Auctioned de Cara Dee.
Membre: Bookbee1 | ag. 30, 2022, 10:34 pm
Sèrie: 8392
S'ha afegit la sèrie 8392. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | ag. 30, 2022, 10:34 pm
Sèrie: 8392
Ha afegit el nom de sèrie "8392" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | ag. 30, 2022, 10:34 pm

agost 27, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | ag. 27, 2022, 11:24 am
Membre: Bookbee1 | ag. 27, 2022, 11:24 am
Membre: Bookbee1 | ag. 27, 2022, 11:24 am
Ha afegit l'obra The Lies of Gravity de C.N. Marie.
Membre: Bookbee1 | ag. 27, 2022, 11:02 am
S'ha afegit la sèrie Lost in Between. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | ag. 27, 2022, 11:02 am
Ha afegit el nom de sèrie "Lost in Between" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | ag. 27, 2022, 11:02 am

agost 19, 2022

Ha afegit l'obra See My Words de Melanie Hansen.
Membre: Bookbee1 | ag. 19, 2022, 2:13 pm

agost 17, 2022

Sèrie: J. T's Bar
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | ag. 17, 2022, 9:35 am
Sèrie: J. T's Bar
Membre: Bookbee1 | ag. 17, 2022, 9:33 am

agost 12, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | ag. 12, 2022, 5:09 pm
Ha afegit l'obra Micah de Garrett Leigh.
Membre: Bookbee1 | ag. 12, 2022, 5:09 pm
Ha afegit l'obra Jude de Garrett Leigh.
Membre: Bookbee1 | ag. 12, 2022, 5:08 pm
Ha afegit l'obra Cash de Garrett Leigh.
Membre: Bookbee1 | ag. 12, 2022, 5:08 pm

juliol 26, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 26, 2022, 8:16 pm
Ha afegit l'obra Hunter de L. A. Witt.
Membre: Bookbee1 | jul. 26, 2022, 8:16 pm
Ha afegit l'obra Andre de L. A. Witt.
Membre: Bookbee1 | jul. 26, 2022, 8:15 pm

juliol 23, 2022

Ha afegit l'obra Unwritten Rules de KD Casey.
Membre: Bookbee1 | jul. 23, 2022, 11:03 am
S'ha afegit la sèrie Unwritten Rules. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 23, 2022, 11:02 am
Ha afegit el nom de sèrie "Unwritten Rules" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | jul. 23, 2022, 11:02 am

juliol 18, 2022

Membre: Bookbee1 | jul. 18, 2022, 6:57 pm
Membre: Bookbee1 | jul. 18, 2022, 6:35 pm
S'ha afegit la sèrie My Life Without You In It. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 18, 2022, 6:34 pm
Ha afegit el nom de sèrie "My Life Without You In It" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | jul. 18, 2022, 6:34 pm

juliol 17, 2022

Sèrie: Luckless
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 17, 2022, 11:19 pm
Sèrie: Luckless
Ha afegit l'obra Reckless de Cari Z..
Membre: Bookbee1 | jul. 17, 2022, 11:17 pm

juliol 16, 2022

Sèrie: Luckless
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 16, 2022, 11:05 pm
Sèrie: Luckless
Ha afegit l'obra Dauntless de Cari Z..
Membre: Bookbee1 | jul. 16, 2022, 11:04 pm

juliol 4, 2022

Sèrie: Ruin
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Author's note: Apart from sharing themes, and rather abstractly, a very broken world, they all standalone and can be read in any order.
Membre: Bookbee1 | jul. 4, 2022, 8:36 pm
Sèrie: Ruin
Ha afegit l'obra Glass de Alexis Hall.
Membre: Bookbee1 | jul. 4, 2022, 8:35 pm
Sèrie: Ruin
Ha afegit l'obra My Last Husband de Alexis Hall.
Membre: Bookbee1 | jul. 4, 2022, 8:34 pm
Sèrie: Ruin
Ha afegit l'obra Wintergreen de Alexis Hall.
Membre: Bookbee1 | jul. 4, 2022, 8:34 pm
Sèrie: Ruin
Ha afegit l'obra Draconitas de Alexis Hall.
Membre: Bookbee1 | jul. 4, 2022, 8:33 pm
Sèrie: Ruin
Ha afegit l'obra Sand and Ruin and Gold de Alexis Hall.
Membre: Bookbee1 | jul. 4, 2022, 8:33 pm
Sèrie: Ruin
S'ha afegit la sèrie Ruin. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 4, 2022, 8:33 pm
Sèrie: Ruin
Ha afegit el nom de sèrie "Ruin (Alexis Hall)" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | jul. 4, 2022, 8:33 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 4, 2022, 2:29 pm
Ha suprimit l'obra Husband material de Alexis J. Hall.
Membre: Bookbee1 | jul. 4, 2022, 2:29 pm
Ha afegit l'obra Husband material de Alexis J. Hall.
Membre: Bookbee1 | jul. 4, 2022, 2:28 pm
Membre: Bookbee1 | jul. 4, 2022, 2:28 pm
Ha afegit l'obra Husband Material de Alexis Hall.
Membre: Bookbee1 | jul. 4, 2022, 2:27 pm
Ha afegit l'obra Boyfriend Material de Alexis Hall.
Membre: Bookbee1 | jul. 4, 2022, 2:24 pm
S'ha afegit la sèrie London Calling. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 4, 2022, 2:24 pm
Ha afegit el nom de sèrie "London Calling (Alexis Hall)" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | jul. 4, 2022, 2:24 pm

juliol 3, 2022

Membre: Bookbee1 | jul. 3, 2022, 11:54 pm
S'ha afegit la sèrie Off the Record (Haldeman-Time). Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 3, 2022, 11:54 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Off the Record (Haldeman-Time)" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | jul. 3, 2022, 11:54 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 3, 2022, 1:17 pm
Ha afegit l'obra The Road Home de Jesse Hajicek.
Membre: Bookbee1 | jul. 3, 2022, 1:14 pm
Ha afegit l'obra The Forge of Dawn de Jesse Hajicek.
Membre: Bookbee1 | jul. 3, 2022, 1:13 pm

juny 29, 2022

Sèrie: Brac Village
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 34 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | juny 29, 2022, 3:18 pm
Sèrie: Brac Village
Ha afegit l'obra Edge of Control de Lynn Hagen.
Membre: Bookbee1 | juny 29, 2022, 3:18 pm
Sèrie: Brac Village
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 33 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | juny 29, 2022, 11:04 am
Sèrie: Brac Village
Ha afegit l'obra Polar Opposites de Lynn Hagen.
Membre: Bookbee1 | juny 29, 2022, 11:04 am

juny 26, 2022

Sèrie: Brac Village
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 34 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | juny 26, 2022, 12:08 pm
Sèrie: Brac Village
Ha afegit l'obra Valentino's Cowboy de Lynn Hagen.
Membre: Bookbee1 | juny 26, 2022, 12:07 pm

juny 25, 2022

Sèrie: Finding You
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | juny 25, 2022, 12:19 pm
Sèrie: Finding You
Ha afegit l'obra Love Again de Ana Ashley.
Membre: Bookbee1 | juny 25, 2022, 12:19 pm
Sèrie: Finding You
Ha afegit l'obra Love Again de Ana Ashley.
Membre: Bookbee1 | juny 25, 2022, 12:19 pm

maig 21, 2022

Membre: Bookbee1 | maig 21, 2022, 12:14 pm
Membre: Bookbee1 | maig 21, 2022, 12:12 pm
Membre: Bookbee1 | maig 21, 2022, 12:12 pm
Ha afegit l'obra Kiss of Heat de Eola Eden.
Membre: Bookbee1 | maig 21, 2022, 12:11 pm

maig 2, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | maig 2, 2022, 11:07 am
Ha afegit l'obra Sonny and Leo de C.W. Gray.
Membre: Bookbee1 | maig 2, 2022, 11:07 am

abril 25, 2022

Membre: Bookbee1 | abr. 25, 2022, 6:47 pm
Sèrie: Brorotica
Membre: Bookbee1 | Implícit | abr. 25, 2022, 6:47 pm
Sèrie: Brorotica
Agrupament de sèries editades.
Membre: Bookbee1 | abr. 25, 2022, 6:47 pm
Sèrie: Brorotica
Membre: Bookbee1 | abr. 25, 2022, 6:46 pm
Sèrie: Brorotica
Ha afegit l'obra Chicks Are For Fags de Guy New York.
Membre: Bookbee1 | abr. 25, 2022, 6:45 pm
Sèrie: Brorotica
Membre: Bookbee1 | abr. 25, 2022, 6:45 pm
Sèrie: Brorotica
S'ha afegit la sèrie Brorotica. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | abr. 25, 2022, 6:45 pm
Sèrie: Brorotica
Ha afegit el nom de sèrie "Brorotica" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | abr. 25, 2022, 6:45 pm
Sèrie: White Tigers
S'ha canviar el grup de Fabulous Brits (6-in-1) de Carol Lynne a "Collections and Selections."
Membre: Bookbee1 | Implícit | abr. 25, 2022, 12:08 am
Sèrie: White Tigers
S'ha canviar el grup de Yin Yang de Sedonia Guillone a "Core."
Membre: Bookbee1 | Implícit | abr. 25, 2022, 12:08 am
Sèrie: White Tigers
Agrupament de sèries editades.
Membre: Bookbee1 | abr. 25, 2022, 12:08 am

abril 22, 2022

S'ha canviar el grup de The Spice of Life Series: 3-Book Bundle de Garett Groves a "Collections and Selections."
Membre: Bookbee1 | Implícit | abr. 22, 2022, 4:05 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: Bookbee1 | abr. 22, 2022, 4:05 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | abr. 22, 2022, 4:05 pm
Ha afegit l'obra Cocoa & Kisses de Garett Groves.
Membre: Bookbee1 | abr. 22, 2022, 4:05 pm

abril 21, 2022

S'ha canviar el grup de Chesnuts Roasting Anthology de Toni Griffin a "Collections and Selections."
Membre: Bookbee1 | Implícit | abr. 21, 2022, 1:55 am
S'ha canviar el grup de Cabin For Two: An Anthology de Angel Martinez a "Collections and Selections."
Membre: Bookbee1 | Implícit | abr. 21, 2022, 1:55 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: Bookbee1 | abr. 21, 2022, 1:55 am

abril 20, 2022

Sèrie: Coffee Cake
Ha afegit l'obra Beignets de Michaela Grey.
Membre: Bookbee1 | abr. 20, 2022, 2:13 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | abr. 20, 2022, 1:33 am
Ha afegit l'obra Solstice Surprise de Gabbi Grey.
Membre: Bookbee1 | abr. 20, 2022, 1:33 am

abril 19, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de Cameron's Eye de Dorien Grey a "Book 5."
Membre: Bookbee1 | abr. 19, 2022, 7:21 pm
Ha suprimit l'obra Cameron's Eye de Dorien Grey.
Membre: Bookbee1 | abr. 19, 2022, 7:21 pm

abril 14, 2022

Sèrie: Work Out
Ha afegit l'obra Work Me Out (6-in-1) de Andrew Grey.
Membre: Bookbee1 | abr. 14, 2022, 6:31 pm
Sèrie: Work Out
Ha afegit l'obra Whipped Cream de Andrew Grey.
Membre: Bookbee1 | abr. 14, 2022, 6:28 pm
Sèrie: Work Out
Ha afegit l'obra Cardio Conditioning de Andrew Grey.
Membre: Bookbee1 | abr. 14, 2022, 6:15 pm
Sèrie: Work Out
Ha afegit l'obra Personal Training de Andrew Grey.
Membre: Bookbee1 | abr. 14, 2022, 6:05 pm
Sèrie: Work Out
Ha afegit l'obra Positive Resistance de Andrew Grey.
Membre: Bookbee1 | abr. 14, 2022, 2:06 pm
Sèrie: Work Out
Ha afegit l'obra Crunch Time de Andrew Grey.
Membre: Bookbee1 | abr. 14, 2022, 1:48 pm

abril 12, 2022

Sèrie: Work Out
Ha afegit l'obra Core Training de Andrew Grey.
Membre: Bookbee1 | abr. 12, 2022, 2:52 pm
Sèrie: Work Out
Ha afegit l'obra Pump Me Up de Andrew Grey.
Membre: Bookbee1 | abr. 12, 2022, 2:44 pm
Sèrie: Work Out
Ha afegit l'obra Spot Me de Andrew Grey.
Membre: Bookbee1 | abr. 12, 2022, 2:35 pm
Sèrie: Work Out
S'ha afegit la sèrie Work Out. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | abr. 12, 2022, 2:35 pm
Sèrie: Work Out
Ha afegit el nom de sèrie "Work Out" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | abr. 12, 2022, 2:35 pm

març 31, 2022

Ha afegit l'obra Hearts Repaired de Caraway Carter.
Membre: Bookbee1 | març 31, 2022, 1:23 pm

març 30, 2022

Sèrie: Farm
Membre: Bookbee1 | març 30, 2022, 1:32 am
Sèrie: Farm
Ha afegit l'obra Love Means... Patience de Andrew Grey.
Membre: Bookbee1 | març 30, 2022, 1:24 am

març 29, 2022

Sèrie: Farm
Membre: Bookbee1 | març 29, 2022, 11:59 pm
Sèrie: Farm
Ha afegit l'obra Love Means... Renewal de Andrew Grey.
Membre: Bookbee1 | març 29, 2022, 11:49 pm
Sèrie: Farm
Ha afegit l'obra Love Means... Family de Andrew Grey.
Membre: Bookbee1 | març 29, 2022, 7:04 pm
Sèrie: Farm
Ha afegit l'obra Love Means... Healing de Andrew Grey.
Membre: Bookbee1 | març 29, 2022, 6:51 pm
Sèrie: Farm
Ha afegit l'obra Love Means... No Fear de Andrew Grey.
Membre: Bookbee1 | març 29, 2022, 6:33 pm
Sèrie: Farm
Ha afegit l'obra Love Means... Freedom de Andrew Grey.
Membre: Bookbee1 | març 29, 2022, 6:12 pm

març 28, 2022

Sèrie: Farm
Membre: Bookbee1 | març 28, 2022, 1:53 am
Sèrie: Farm
Ha afegit l'obra Simple Gifts de Andrew Grey.
Membre: Bookbee1 | març 28, 2022, 1:41 am
Sèrie: Farm
Ha afegit l'obra Love Means... No Shame de Andrew Grey.
Membre: Bookbee1 | març 28, 2022, 12:21 am
Sèrie: Farm
Ha afegit l'obra Love Means... Courage de Andrew Grey.
Membre: Bookbee1 | març 28, 2022, 12:08 am
Sèrie: Farm
S'ha afegit la sèrie Farm. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | març 28, 2022, 12:08 am
Sèrie: Farm
Ha afegit el nom de sèrie "Farm" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | març 28, 2022, 12:08 am

març 27, 2022

Sèrie: Love Means
Ha editat una descripció (Anglès)
In Book 9 the character Geoff Laughton has written a book for his son Jakey titled By the Creek which Andrew Grey has published under that pseudonym through Harmony Ink Press. LT workpage
Membre: Bookbee1 | març 27, 2022, 11:51 pm

març 23, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | març 23, 2022, 1:30 pm
Ha afegit l'obra Thursday’s Child de Andrew Grey.
Membre: Bookbee1 | març 23, 2022, 1:30 pm
Ha afegit l'obra Love in War de Andrew Grey.
Membre: Bookbee1 | març 23, 2022, 1:29 pm
Ha afegit l'obra Children of Bacchus de Andrew Grey.
Membre: Bookbee1 | març 23, 2022, 1:28 pm
Ha afegit l'obra Child of Joy de Andrew Grey.
Membre: Bookbee1 | març 23, 2022, 1:27 pm
S'ha afegit la sèrie Children of Bacchus. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | març 23, 2022, 1:27 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Children of Bacchus" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | març 23, 2022, 1:27 pm

març 22, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | març 22, 2022, 2:33 pm
Membre: Bookbee1 | març 22, 2022, 2:32 pm

març 20, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | març 20, 2022, 9:54 pm
Ha afegit l'obra He's Behind You de Elin Gregory.
Membre: Bookbee1 | març 20, 2022, 9:54 pm

març 18, 2022

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Most of the books in this series have been re-titled; some have also been re-numbered.
Membre: Bookbee1 | març 18, 2022, 5:51 pm

març 16, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | març 16, 2022, 7:30 pm
Membre: Bookbee1 | març 16, 2022, 7:27 pm

març 15, 2022

Ha afegit l'obra All to Pieces de David Greene.
Membre: Bookbee1 | març 15, 2022, 1:24 am

març 14, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | març 14, 2022, 12:46 pm
Membre: Bookbee1 | març 14, 2022, 12:45 pm

març 10, 2022

Membre: Bookbee1 | març 10, 2022, 9:42 pm
Ha afegit l'obra Jericho's #Switch de Jennifer Cody.
Membre: Bookbee1 | març 10, 2022, 9:41 pm
S'ha afegit la sèrie Recovery Road. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | març 10, 2022, 9:41 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Recovery Road" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | març 10, 2022, 9:41 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Dark Justice (The Asylum Fight Club #6) de Tibby Armstrong a "6."
Membre: Bookbee1 | març 10, 2022, 9:12 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Hard Justice (The Asylum Fight Club #3) de Tibby Armstrong a "3."
Membre: Bookbee1 | març 10, 2022, 9:12 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | març 10, 2022, 9:12 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | març 10, 2022, 9:07 pm
Membre: Bookbee1 | març 10, 2022, 9:07 pm
Membre: Bookbee1 | març 10, 2022, 9:07 pm
Membre: Bookbee1 | març 10, 2022, 9:07 pm
Membre: Bookbee1 | març 10, 2022, 9:06 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | març 10, 2022, 9:06 pm
Membre: Bookbee1 | març 10, 2022, 9:05 pm
Membre: Bookbee1 | març 10, 2022, 9:05 pm
Membre: Bookbee1 | març 10, 2022, 9:04 pm
Membre: Bookbee1 | març 10, 2022, 9:04 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | març 10, 2022, 9:03 pm
Membre: Bookbee1 | març 10, 2022, 9:02 pm
Membre: Bookbee1 | març 10, 2022, 9:02 pm
Membre: Bookbee1 | març 10, 2022, 9:02 pm
Membre: Bookbee1 | març 10, 2022, 9:00 pm
Membre: Bookbee1 | març 10, 2022, 9:00 pm
Ha afegit l'obra Flawed Justice de Tibby Armstrong.
Membre: Bookbee1 | març 10, 2022, 8:59 pm
Ha afegit l'obra Seven Letters de Tibby Armstrong.
Membre: Bookbee1 | març 10, 2022, 8:58 pm
S'ha afegit la sèrie Asylum Fight Club. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | març 10, 2022, 8:58 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Asylum Fight Club" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | març 10, 2022, 8:58 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Alcove Two de Charley Descoteaux a "Short Story."
Membre: Bookbee1 | març 10, 2022, 10:37 am
Ha afegit l'obra Alcove Two de Charley Descoteaux.
Membre: Bookbee1 | març 10, 2022, 10:37 am

març 8, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de Lost Love de J. R. Gray a "2."
Membre: Bookbee1 | març 8, 2022, 10:26 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Crossed Hearts (Arrowood, #2) de J. R. Gray a "3."
Membre: Bookbee1 | març 8, 2022, 10:26 am

març 7, 2022

Ha afegit l'obra Maturity & Youth de Troy M. Grant.
Membre: Bookbee1 | març 7, 2022, 6:06 pm
S'ha afegit la sèrie Maturity & Youth. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | març 7, 2022, 6:06 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Maturity & Youth" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | març 7, 2022, 6:06 pm

març 6, 2022

Ha afegit l'obra Shift Happens de Storm Grant.
Membre: Bookbee1 | març 6, 2022, 9:44 pm
S'ha afegit la sèrie Tales of B.O.O.. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | març 6, 2022, 9:43 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Tales of B.O.O." (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | març 6, 2022, 9:43 pm
Sèrie: Bureau
Ha afegit l'obra Caroled de Kim Fielding.
Membre: Bookbee1 | març 6, 2022, 2:10 pm

març 5, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | març 5, 2022, 11:24 pm
Ha afegit l'obra Cinder & Ashes de X. Aratare.
Membre: Bookbee1 | març 5, 2022, 11:23 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | març 5, 2022, 11:22 pm
Membre: Bookbee1 | març 5, 2022, 11:21 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | març 5, 2022, 11:21 pm
Membre: Bookbee1 | març 5, 2022, 11:20 pm
Membre: Bookbee1 | març 5, 2022, 11:19 pm
Membre: Bookbee1 | març 5, 2022, 11:19 pm
Membre: Bookbee1 | març 5, 2022, 11:18 pm

febrer 28, 2022

Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 7:08 pm
Ha afegit l'obra Landscapes de K. D. Grace.
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 7:08 pm
S'ha afegit la sèrie Medusa's Consortium. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 7:07 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Medusa's Consortium" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | feb. 28, 2022, 7:07 pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 1:44 pm
Ha marcat la sèrie: Necessita ajuda
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 1:44 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 1:38 pm
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 1:38 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de When Whiskey Stops Working de Aria Grace a "6."
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 1:37 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 1:37 pm
Ha suprimit l'obra When Whiskey Stops Working de Aria Grace.
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 1:37 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 1:09 pm
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 1:08 pm
Ha afegit l'obra When Words Fail de Aria Grace.
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 1:07 pm
Ha afegit l'obra When The Bough Breaks de Aria Grace.
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 1:07 pm
Ha afegit l'obra When Thunder Rolls de Aria Grace.
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 1:06 pm
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 1:06 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 1:04 pm
Ha afegit l'obra When I Fall de Aria Grace.
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 1:03 pm
Ha afegit l'obra When You Were Mine de Aria Grace.
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 12:54 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 12:35 pm
Ha afegit l'obra When I'm Lost de Aria Grace.
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 12:34 pm
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 12:15 pm
Sèrie: Omega House
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 11:37 am
Sèrie: Omega House
Ha afegit l'obra Omega House: Books 1-5 de Aria Grace.
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 11:36 am
Sèrie: Omega House
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 11:36 am
Sèrie: Omega House
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 11:35 am
Sèrie: Omega House
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 11:35 am
Sèrie: Omega House
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 11:34 am
Sèrie: Omega House
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 11:34 am
Sèrie: Omega House
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 11:34 am
Sèrie: Omega House
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 11:33 am
Sèrie: Omega House
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 11:32 am
Sèrie: Omega House
Ha afegit l'obra One of Each de Aria Grace.
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 11:32 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 11:11 am
Ha afegit l'obra Luck of the Omega de Aria Grace.
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 11:11 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 11:06 am
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 11:05 am
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 11:04 am
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 11:03 am
S'ha afegit la sèrie Omega for Hire. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 11:03 am
Ha afegit el nom de sèrie "Omega for Hire" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | feb. 28, 2022, 11:03 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 12:18 am
Membre: Bookbee1 | feb. 28, 2022, 12:17 am

febrer 27, 2022

Membre: Bookbee1 | feb. 27, 2022, 11:43 pm
Membre: Bookbee1 | feb. 27, 2022, 11:42 pm
Membre: Bookbee1 | feb. 27, 2022, 11:42 pm
Ha afegit l'obra Courtyard Omega de Aria Grace.
Membre: Bookbee1 | feb. 27, 2022, 11:41 pm
S'ha afegit la sèrie Glass Bay Apartments. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 27, 2022, 11:41 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Glass Bay Apartments" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | feb. 27, 2022, 11:41 pm
Sèrie: Loving Again
Membre: Bookbee1 | feb. 27, 2022, 11:31 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 27, 2022, 1:34 pm
Ha suprimit l'obra Frightfully Good Kissing.
Membre: Bookbee1 | feb. 27, 2022, 1:34 pm
Ha afegit l'obra Frightfully Good Kissing.
Membre: Bookbee1 | feb. 27, 2022, 1:33 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 27, 2022, 1:32 pm
Ha afegit l'obra Frightfully Good Kissing de Mel Gough.
Membre: Bookbee1 | feb. 27, 2022, 1:32 pm

febrer 25, 2022

Sèrie: Saugatuck
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 25, 2022, 2:20 pm
Sèrie: Saugatuck
Ha afegit l'obra Risk Aware de Amelia C. Gormley.
Membre: Bookbee1 | feb. 25, 2022, 2:20 pm
Sèrie: Saugatuck
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 25, 2022, 1:45 pm
Sèrie: Saugatuck
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 25, 2022, 1:44 pm
Sèrie: Saugatuck
Ha afegit l'obra Risk Aware.
Membre: Bookbee1 | feb. 25, 2022, 1:44 pm
Sèrie: Saugatuck
Ha afegit l'obra Risk Aware.
Membre: Bookbee1 | feb. 25, 2022, 1:44 pm
Sèrie: Saugatuck
Ha afegit l'obra Saugatuck Summer de Amelia C. Gormley.
Membre: Bookbee1 | feb. 25, 2022, 1:42 pm
Sèrie: Saugatuck
Membre: Bookbee1 | feb. 25, 2022, 1:42 pm
Sèrie: Saugatuck
S'ha afegit la sèrie Saugatuck. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 25, 2022, 1:41 pm
Sèrie: Saugatuck
Ha afegit el nom de sèrie "Saugatuck" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | feb. 25, 2022, 1:41 pm

febrer 22, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 22, 2022, 1:38 am
Ha afegit l'obra What About Everything? de John Goode.
Membre: Bookbee1 | feb. 22, 2022, 1:38 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 22, 2022, 1:32 am
Ha afegit l'obra When I Grow Up de John Goode.
Membre: Bookbee1 | feb. 22, 2022, 1:32 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 22, 2022, 1:26 am
Ha afegit l'obra Save Yourself de John Goode.
Membre: Bookbee1 | feb. 22, 2022, 1:25 am

febrer 21, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 21, 2022, 8:06 pm
Membre: Bookbee1 | feb. 21, 2022, 8:06 pm
S'ha canviar el grup de Tales from Foster High [Library Edition] de John Goode a "Collections and Selections."
Membre: Bookbee1 | Implícit | feb. 21, 2022, 7:52 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: Bookbee1 | feb. 21, 2022, 7:52 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 21, 2022, 7:52 pm
Ha afegit l'obra 151 Days de John Goode.
Membre: Bookbee1 | feb. 21, 2022, 7:52 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 21, 2022, 7:42 pm
Ha afegit l'obra Taking Chances de John Goode.
Membre: Bookbee1 | feb. 21, 2022, 7:42 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 21, 2022, 7:32 pm
Ha afegit l'obra Dear God de John Goode.
Membre: Bookbee1 | feb. 21, 2022, 7:32 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 21, 2022, 7:24 pm
Ha afegit l'obra End of the Innocence de John Goode.
Membre: Bookbee1 | feb. 21, 2022, 7:24 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 21, 2022, 7:09 pm
Membre: Bookbee1 | feb. 21, 2022, 7:09 pm

febrer 20, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 20, 2022, 12:00 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 20, 2022, 12:00 am

febrer 16, 2022

Sèrie: Alpha Omega
Ha afegit l'obra Alpha, Omega de Cassandra Gold.
Membre: Bookbee1 | feb. 16, 2022, 10:30 pm
Sèrie: Alpha Omega
Ha afegit l'obra The Morning After de Cassandra Gold.
Membre: Bookbee1 | feb. 16, 2022, 10:30 pm
Sèrie: Alpha Omega
S'ha afegit la sèrie Alpha Omega. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 16, 2022, 10:30 pm
Sèrie: Alpha Omega
Ha afegit el nom de sèrie "Alpha Omega" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | feb. 16, 2022, 10:30 pm

febrer 14, 2022

Sèrie: Painted Bay
Ha afegit l'obra In Step de Jay Hogan.
Membre: Bookbee1 | feb. 14, 2022, 1:41 pm
Sèrie: Painted Bay
Ha afegit l'obra On Board de Jay Hogan.
Membre: Bookbee1 | feb. 14, 2022, 1:41 pm

febrer 1, 2022

Ha afegit l'obra Ink Obsessed de Bruce K Beck.
Membre: Bookbee1 | feb. 1, 2022, 11:53 am
S'ha afegit la sèrie Obsession Trilogy. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | feb. 1, 2022, 11:53 am
Ha afegit el nom de sèrie "Obsession Trilogy" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | feb. 1, 2022, 11:53 am

gener 31, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 31, 2022, 7:23 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 31, 2022, 7:20 pm
Ha afegit l'obra Love's Magic de Janice Jarrell.
Membre: Bookbee1 | gen. 31, 2022, 7:19 pm

gener 30, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 34 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 30, 2022, 5:44 pm
Ha afegit l'obra The Santa Project de Elinor Gray.
Membre: Bookbee1 | gen. 30, 2022, 5:43 pm

gener 25, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de My Kinky Housemate de Colette Davison a "0.5."
Membre: Bookbee1 | gen. 25, 2022, 6:08 pm

gener 21, 2022

Ha afegit l'obra Unleashing Ciaran de Cassandra Gold.
Membre: Bookbee1 | gen. 21, 2022, 10:43 am

gener 17, 2022

Sèrie: Sky Nymph
Ha afegit l'obra Nebulae de Charlie Godwyne.
Membre: Bookbee1 | gen. 17, 2022, 11:57 am
Sèrie: Sky Nymph
Ha afegit l'obra Infinite de Charlie Godwyne.
Membre: Bookbee1 | gen. 17, 2022, 11:57 am
Sèrie: Sky Nymph
S'ha afegit la sèrie Sky Nymph. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 17, 2022, 11:57 am
Sèrie: Sky Nymph
Ha afegit el nom de sèrie "Sky Nymph" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | gen. 17, 2022, 11:57 am
Sèrie: Augarten
Membre: Bookbee1 | gen. 17, 2022, 11:46 am
Sèrie: Augarten
Membre: Bookbee1 | gen. 17, 2022, 11:45 am
Sèrie: Augarten
Membre: Bookbee1 | gen. 17, 2022, 11:45 am
Sèrie: Augarten
Membre: Bookbee1 | gen. 17, 2022, 11:44 am

gener 12, 2022

Ha afegit l'obra Pick Me de May Archer.
Membre: Bookbee1 | gen. 12, 2022, 5:31 pm
Ha afegit l'obra Pick One de May Archer.
Membre: Bookbee1 | gen. 12, 2022, 5:31 pm
S'ha afegit la sèrie Sunday Brothers. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 12, 2022, 5:31 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Sunday Brothers" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | gen. 12, 2022, 5:31 pm
Sèrie: Love on Tap
Ha afegit l'obra Wanted: Sweet Daddy de Sammi Cee.
Membre: Bookbee1 | gen. 12, 2022, 3:16 am
Sèrie: Love on Tap
S'ha afegit la sèrie Love on Tap. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 12, 2022, 3:15 am
Sèrie: Love on Tap
Ha afegit el nom de sèrie "Love on Tap" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | gen. 12, 2022, 3:15 am

gener 10, 2022

Ha afegit l'obra Revenant de Michelle Frost.
Membre: Bookbee1 | gen. 10, 2022, 11:34 pm
Ha afegit l'obra Saint de Brea Alepoú.
Membre: Bookbee1 | gen. 10, 2022, 11:03 pm
S'ha afegit la sèrie Broken Beasts. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 10, 2022, 11:02 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Broken Beasts" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | gen. 10, 2022, 11:02 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 10, 2022, 10:06 pm
Ha afegit l'obra Light My Way Home de Morgan Brice.
Membre: Bookbee1 | gen. 10, 2022, 10:06 pm
Membre: Bookbee1 | gen. 10, 2022, 9:52 pm
Ha afegit l'obra Playing Dirty de Beth Bolden.
Membre: Bookbee1 | gen. 10, 2022, 6:15 pm
S'ha afegit la sèrie Piranhas (Bolden). Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 10, 2022, 6:14 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Piranhas (Bolden)" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | gen. 10, 2022, 6:14 pm
Ha afegit l'obra Spell It Out de Andy Gallo.
Membre: Bookbee1 | gen. 10, 2022, 5:20 pm
S'ha afegit la sèrie Mages and Mates. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 10, 2022, 5:20 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mages and Mates" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | gen. 10, 2022, 5:20 pm

gener 9, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de Froggie Went A Sailing de Sam Burns a "3."
Membre: Bookbee1 | gen. 9, 2022, 4:49 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Cat Returns to Adderly de Sam Burns a "2."
Membre: Bookbee1 | gen. 9, 2022, 4:49 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 9, 2022, 4:49 pm
Membre: Bookbee1 | gen. 9, 2022, 4:49 pm
Ha afegit l'obra The Fairest de Sam Burns.
Membre: Bookbee1 | gen. 9, 2022, 4:48 pm
Ha afegit l'obra Froggie Went A Sailing de Sam Burns.
Membre: Bookbee1 | gen. 9, 2022, 4:48 pm
S'ha afegit la sèrie Fairy Tale Retellings. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 9, 2022, 4:48 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Fairy Tale Retellings (Burns)" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | gen. 9, 2022, 4:48 pm
Sèrie: Blood Bonds
Ha afegit l'obra Twice Bitten de Eliot Grayson.
Membre: Bookbee1 | gen. 9, 2022, 1:32 pm
Sèrie: Blood Bonds
S'ha afegit la sèrie Blood Bonds. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 9, 2022, 1:32 pm
Sèrie: Blood Bonds
Ha afegit el nom de sèrie "Blood Bonds (Grayson)" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | gen. 9, 2022, 1:32 pm

gener 8, 2022

Sèrie: Maine Men
S'ha canviar el grup de Follow Your Heart de K.C. Wells a "Collections and Selections."
Membre: Bookbee1 | Implícit | gen. 8, 2022, 12:34 pm
Sèrie: Maine Men
Agrupament de sèries editades.
Membre: Bookbee1 | gen. 8, 2022, 12:34 pm
Sèrie: Maine Men
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 8, 2022, 12:34 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Follow Your Heart de K.C. Wells a "short/novella."
Membre: Bookbee1 | gen. 8, 2022, 12:33 pm
Sèrie: Maine Men
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 8, 2022, 12:33 pm
Sèrie: Maine Men
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 8, 2022, 12:33 pm
Sèrie: Maine Men
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 8, 2022, 12:33 pm
Sèrie: Maine Men
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 8, 2022, 12:32 pm
Sèrie: Maine Men
Ha afegit l'obra Follow Your Heart de K.C. Wells.
Membre: Bookbee1 | gen. 8, 2022, 12:32 pm
Ha afegit l'obra Fever de Reese Knightley.
Membre: Bookbee1 | gen. 8, 2022, 1:47 am
S'ha afegit la sèrie Operation Justice Force. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 8, 2022, 1:47 am
Ha afegit el nom de sèrie "Operation Justice Force" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | gen. 8, 2022, 1:47 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Three Lessons de Rachel Ember a "short/novella."
Membre: Bookbee1 | gen. 8, 2022, 1:32 am
Sèrie: Wild Ones
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 8, 2022, 1:32 am
Sèrie: Wild Ones
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 8, 2022, 1:32 am
Sèrie: Wild Ones
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 8, 2022, 1:31 am
Sèrie: Wild Ones
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 8, 2022, 1:31 am
Sèrie: Wild Ones
Ha afegit l'obra Three Lessons de Rachel Ember.
Membre: Bookbee1 | gen. 8, 2022, 1:30 am

gener 7, 2022

Sèrie: Heat of Love
Ha afegit l'obra White Heat de Leta Blake.
Membre: Bookbee1 | gen. 7, 2022, 6:07 pm
Ha afegit l'obra My Kinky Housemate de Colette Davison.
Membre: Bookbee1 | gen. 7, 2022, 2:47 pm
S'ha afegit la sèrie My Kinky Housemate. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 7, 2022, 2:47 pm
Ha afegit el nom de sèrie "My Kinky Housemate" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | gen. 7, 2022, 2:47 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Ghosts of Queensfort de W. M. Fawkes a "0.5."
Membre: Bookbee1 | gen. 7, 2022, 2:28 pm
Membre: Bookbee1 | gen. 7, 2022, 2:28 pm
S'ha afegit la sèrie Queensfort Ghosts. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 7, 2022, 2:28 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Queensfort Ghosts" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | gen. 7, 2022, 2:28 pm

gener 5, 2022

Sèrie: Shadow Elite
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Charlie, Kairo, Edison, and Westin are a group of former CIA agents who went into business for themselves saving lives, dodging bullets, and making things explode.
Membre: Bookbee1 | gen. 5, 2022, 2:59 pm
Sèrie: Shadow Elite
Membre: Bookbee1 | gen. 5, 2022, 2:57 pm
Sèrie: Shadow Elite
S'ha afegit la sèrie Shadow Elite. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 5, 2022, 2:57 pm
Sèrie: Shadow Elite
Ha afegit el nom de sèrie "Shadow Elite" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | gen. 5, 2022, 2:57 pm
Ha afegit l'obra Distract Me de Avril Ashton.
Membre: Bookbee1 | gen. 5, 2022, 1:07 pm
Sèrie: Scythe
Membre: Bookbee1 | gen. 5, 2022, 12:18 pm
Sèrie: Scythe
S'ha afegit la sèrie Scythe. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 5, 2022, 12:17 pm
Sèrie: Scythe
Ha afegit el nom de sèrie "Scythe" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | gen. 5, 2022, 12:17 pm
Sèrie: Hot Cannolis
Ha afegit l'obra Fireman's Carry de Eli Easton.
Membre: Bookbee1 | gen. 5, 2022, 3:20 am
Sèrie: Hot Cannolis
S'ha afegit la sèrie Hot Cannolis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 5, 2022, 3:20 am
Sèrie: Hot Cannolis
Ha afegit el nom de sèrie "Hot Cannoli" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | gen. 5, 2022, 3:20 am
Ha afegit l'obra Forever Asher de Rhys Everly.
Membre: Bookbee1 | gen. 5, 2022, 12:49 am
S'ha afegit la sèrie Mayberry Protectors. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 5, 2022, 12:48 am
Ha afegit el nom de sèrie "Mayberry Protectors" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | gen. 5, 2022, 12:48 am
Ha afegit l'obra Red Hot de Emma Alcott.
Membre: Bookbee1 | gen. 5, 2022, 12:34 am
S'ha afegit la sèrie Tough Stuff Auto Body. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 5, 2022, 12:34 am
Ha afegit el nom de sèrie "Tough Stuff Auto Body" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | gen. 5, 2022, 12:34 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 5, 2022, 12:08 am
Ha afegit l'obra Just a Little Prelude de Merry Farmer.
Membre: Bookbee1 | gen. 5, 2022, 12:08 am

gener 3, 2022

Sèrie: Working Dogs
Ha afegit l'obra Sitting Ducks de J. R. Gray.
Membre: Bookbee1 | gen. 3, 2022, 7:43 pm
Sèrie: Working Dogs
S'ha afegit la sèrie Working Dogs. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 3, 2022, 7:43 pm
Sèrie: Working Dogs
Ha afegit el nom de sèrie "Working Dogs" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | gen. 3, 2022, 7:43 pm
Ha afegit l'obra Newcomer de Ana Ashley.
Membre: Bookbee1 | gen. 3, 2022, 7:14 pm
S'ha afegit la sèrie Dads of Stillwater. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 3, 2022, 7:14 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dads of Stillwater" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | gen. 3, 2022, 7:14 pm
Ha afegit l'obra Battle to Belong de Willow Dixon.
Membre: Bookbee1 | gen. 3, 2022, 6:39 pm
S'ha afegit la sèrie Heroes at Home. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 3, 2022, 6:39 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Heroes at Home" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | gen. 3, 2022, 6:39 pm
Ha afegit l'obra Tragic Flaw de Jeris Jean.
Membre: Bookbee1 | gen. 3, 2022, 12:52 pm
S'ha afegit la sèrie Coleridge Cliffs. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 3, 2022, 12:51 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Coleridge Cliffs" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | gen. 3, 2022, 12:51 pm
Ha afegit l'obra Two Truths and a Lyle de DJ Jamison.
Membre: Bookbee1 | gen. 3, 2022, 12:35 pm
S'ha afegit la sèrie Games We Play. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 3, 2022, 12:35 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Games We Play" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | gen. 3, 2022, 12:35 pm
Sèrie: Burly Boys
Ha afegit l'obra Cold Hands + Warm Heart de Sophie Cox.
Membre: Bookbee1 | gen. 3, 2022, 12:01 pm
Sèrie: Burly Boys
S'ha afegit la sèrie Burly Boys. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | gen. 3, 2022, 12:01 pm
Sèrie: Burly Boys
Ha afegit el nom de sèrie "Burly Boys" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | gen. 3, 2022, 12:01 pm

desembre 30, 2021

Sèrie: In Step
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 30, 2021, 9:11 pm
Sèrie: In Step
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 30, 2021, 9:10 pm
Sèrie: In Step
Ha afegit l'obra Jaywalking de Rachel Ember.
Membre: Bookbee1 | des. 30, 2021, 9:10 pm
Sèrie: Made In
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 30, 2021, 7:23 pm
Sèrie: Made In
Membre: Bookbee1 | des. 30, 2021, 7:21 pm
Sèrie: Made In
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 30, 2021, 7:20 pm
Sèrie: Made In
Ha afegit l'obra Together Again de Ana Ashley.
Membre: Bookbee1 | des. 30, 2021, 7:19 pm
Sèrie: Made In
Membre: Bookbee1 | des. 30, 2021, 7:15 pm
Sèrie: Finding You
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 30, 2021, 7:13 pm
Sèrie: Finding You
Membre: Bookbee1 | des. 30, 2021, 7:13 pm
Sèrie: Finding You
Ha afegit l'obra Together Again de Ana Ashley.
Membre: Bookbee1 | des. 30, 2021, 7:12 pm

desembre 23, 2021

Ha afegit l'obra Soul Eater de Ofelia Grand.
Membre: Bookbee1 | des. 23, 2021, 12:41 pm
Ha afegit l'obra Mind Scrambler de Ofelia Gränd.
Membre: Bookbee1 | des. 23, 2021, 12:41 pm
S'ha afegit la sèrie Rockshade's PID. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 23, 2021, 12:41 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Rockshade's PID" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | des. 23, 2021, 12:41 pm

desembre 10, 2021

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Re-telling of classic fairytales with a M/M twist. Each book is by a different author.
Membre: Bookbee1 | des. 10, 2021, 12:57 pm
Ha afegit l'obra Sea Kissed de Spencer Spears.
Membre: Bookbee1 | des. 10, 2021, 12:51 pm
Membre: Bookbee1 | des. 10, 2021, 12:51 pm
Ha afegit l'obra Hair & Heart de Rhys Everly.
Membre: Bookbee1 | des. 10, 2021, 12:51 pm
Membre: Bookbee1 | des. 10, 2021, 12:50 pm
Membre: Bookbee1 | des. 10, 2021, 12:50 pm
Ha afegit l'obra Midnight Ash de Ana Ashley.
Membre: Bookbee1 | des. 10, 2021, 12:49 pm
Ha afegit l'obra Snow Twink de Sue Brown.
Membre: Bookbee1 | des. 10, 2021, 12:49 pm
S'ha afegit la sèrie MM Fairy Tale Romance. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 10, 2021, 12:49 pm
Ha afegit el nom de sèrie "MM Fairy Tale Romance" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | des. 10, 2021, 12:49 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 10, 2021, 12:45 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 10, 2021, 12:44 pm
Membre: Bookbee1 | des. 10, 2021, 12:44 pm
Membre: Bookbee1 | des. 10, 2021, 12:44 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Bearytales" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | des. 10, 2021, 12:43 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bearytales in the Woods" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | des. 10, 2021, 12:43 pm
Membre: Bookbee1 | des. 10, 2021, 12:43 pm
Membre: Bookbee1 | des. 10, 2021, 12:43 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Snow Twink de Sue Brown a "2."
Membre: Bookbee1 | des. 10, 2021, 12:43 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Midnight Ash de Ana Ashley a "1."
Membre: Bookbee1 | des. 10, 2021, 12:43 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 10, 2021, 12:43 pm
Membre: Bookbee1 | des. 10, 2021, 12:43 pm
Membre: Bookbee1 | des. 10, 2021, 12:43 pm
Ha suprimit l'obra Snow Twink de Sue Brown.
Membre: Bookbee1 | des. 10, 2021, 12:43 pm
Ha suprimit l'obra Midnight Ash de Ana Ashley.
Membre: Bookbee1 | des. 10, 2021, 12:43 pm
Membre: Bookbee1 | des. 10, 2021, 12:43 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 10, 2021, 12:39 pm
Ha afegit l'obra The Little Matchboy de Jackie North.
Membre: Bookbee1 | des. 10, 2021, 12:39 pm
Membre: Bookbee1 | des. 10, 2021, 12:38 pm
Membre: Bookbee1 | des. 10, 2021, 12:38 pm
Ha afegit l'obra Midnight Ash de Ana Ashley.
Membre: Bookbee1 | des. 10, 2021, 12:37 pm
Ha afegit l'obra Snow Twink de Sue Brown.
Membre: Bookbee1 | des. 10, 2021, 12:37 pm
S'ha afegit la sèrie Bearytales in the Woods. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 10, 2021, 12:36 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bearytales" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | des. 10, 2021, 12:36 pm

desembre 8, 2021

Sèrie: Script Club
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 8, 2021, 10:21 pm
Sèrie: Script Club
Membre: Bookbee1 | des. 8, 2021, 10:20 pm
Sèrie: Script Club
Ha afegit l'obra The Holiday List de Lane Hayes.
Membre: Bookbee1 | des. 8, 2021, 10:19 pm
Sèrie: Script Club
Membre: Bookbee1 | des. 8, 2021, 10:17 pm
Sèrie: Script Club
Membre: Bookbee1 | des. 8, 2021, 10:17 pm
Sèrie: Script Club
Ha afegit l'obra The Holiday List de Lane Hayes.
Membre: Bookbee1 | des. 8, 2021, 10:16 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | des. 8, 2021, 9:11 am

novembre 28, 2021

Ha suprimit el nom de la col·lecció "Harris Cove Billionaires" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | nov. 28, 2021, 1:03 am
Ha afegit el nom de sèrie "Harris Cove Billionaires (Daize)" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | nov. 28, 2021, 1:03 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | nov. 28, 2021, 1:02 am
Ha afegit l'obra Omega's Midlife Love de Lacey Daize.
Membre: Bookbee1 | nov. 28, 2021, 1:02 am
Ha afegit l'obra Lawyer's Secret Omega de Bella Bennet.
Membre: Bookbee1 | nov. 28, 2021, 12:48 am
S'ha afegit la sèrie Dewey Cheetum & Howe Law. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | nov. 28, 2021, 12:48 am
Ha afegit el nom de sèrie "Dewey Cheetum & Howe Law" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | nov. 28, 2021, 12:48 am

novembre 21, 2021

Sèrie: J. T's Bar
Ha afegit l'obra His Shield de Sue Brown.
Membre: Bookbee1 | nov. 21, 2021, 12:38 am

novembre 11, 2021

Ha canviat la cadena d'ordre de Ignite: Ignite Series, Book 1 de Nora Phoenix a "1."
Membre: Bookbee1 | nov. 11, 2021, 12:49 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | nov. 11, 2021, 12:49 am
Membre: Bookbee1 | nov. 11, 2021, 12:48 am
Ha afegit l'obra Ignite de Nora Phoenix.
Membre: Bookbee1 | nov. 11, 2021, 12:48 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Ignite: The Complete Series de Nora Phoenix a "1-3.5."
Membre: Bookbee1 | nov. 11, 2021, 12:47 am
S'ha canviar el grup de Ignite: The Complete Series de Nora Phoenix a "Collections and Selections."
Membre: Bookbee1 | Implícit | nov. 11, 2021, 12:47 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: Bookbee1 | nov. 11, 2021, 12:47 am

octubre 31, 2021

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The paranormal world is in chaos. The elders are tired of their younger people playing the field, causing trouble, and fighting with each other. Everyone who attends the UPAC Conference now has twenty-four hours to claim a mate of a different species. If they don't, they will never have a mate. The spell is cast. There is no escaping the Midnight Matings. Multiple authors for this series.
Membre: Bookbee1 | oct. 31, 2021, 12:53 pm

octubre 28, 2021

Ha canviat la cadena d'ordre de Julian's Happy Place de Stormy Glenn a "book 2."
Membre: Bookbee1 | oct. 28, 2021, 10:54 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | oct. 28, 2021, 10:54 pm
Ha afegit l'obra Julian's Happy Place de Stormy Glenn.
Membre: Bookbee1 | oct. 28, 2021, 10:53 pm

octubre 18, 2021

Sèrie: Katzman
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | oct. 18, 2021, 12:52 pm
Sèrie: Katzman
Membre: Bookbee1 | oct. 18, 2021, 12:52 pm
Sèrie: Katzman
Membre: Bookbee1 | oct. 18, 2021, 12:50 pm
Sèrie: Katzman
Ha afegit l'obra Unconventional Mate de Stormy Glenn.
Membre: Bookbee1 | oct. 18, 2021, 12:50 pm
Sèrie: Katzman
Ha afegit l'obra Heart Mate de Stormy Glenn.
Membre: Bookbee1 | oct. 18, 2021, 12:49 pm
Sèrie: Katzman
Ha afegit l'obra Pride Mate de Stormy Glenn.
Membre: Bookbee1 | oct. 18, 2021, 12:49 pm
Sèrie: Katzman
Ha afegit l'obra Dream Mate de Stormy Glenn.
Membre: Bookbee1 | oct. 18, 2021, 12:48 pm
Sèrie: Katzman
Ha afegit l'obra The Katzman's Mate de Stormy Glenn.
Membre: Bookbee1 | oct. 18, 2021, 12:37 pm
Sèrie: Katzman
S'ha afegit la sèrie Katzman. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | oct. 18, 2021, 12:37 pm
Sèrie: Katzman
Ha afegit el nom de sèrie "Katzman" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | oct. 18, 2021, 12:37 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Tribal Bonds Collection, Volume 1 de Stormy Glenn a "1-3."
Membre: Bookbee1 | oct. 18, 2021, 12:26 pm
Sèrie: Tribal Bonds
Membre: Bookbee1 | oct. 18, 2021, 12:26 pm
Sèrie: Tribal Bonds
Ha afegit l'obra Fate & Forgiveness de Stormy Glenn.
Membre: Bookbee1 | oct. 18, 2021, 12:25 pm

octubre 16, 2021

Ha afegit l'obra Forbidden Moon de Alexander Elliott.
Membre: Bookbee1 | oct. 16, 2021, 12:56 pm
Ha afegit l'obra Beyond the Ruby River de Lee Colgin.
Membre: Bookbee1 | oct. 16, 2021, 12:41 pm
Membre: Bookbee1 | oct. 16, 2021, 12:40 pm
Ha afegit l'obra Beneath the Opal Arc de Lee Colgin.
Membre: Bookbee1 | oct. 16, 2021, 12:40 pm
S'ha afegit la sèrie Immortal Jewels. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | oct. 16, 2021, 12:40 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Immortal Jewels" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | oct. 16, 2021, 12:40 pm

octubre 6, 2021

Ha afegit l'obra Bad Dog, No Biscuit de Stormy Glenn.
Membre: Bookbee1 | oct. 6, 2021, 7:13 pm

octubre 2, 2021

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
New series name: "The Science of Love".
Membre: Bookbee1 | oct. 2, 2021, 11:32 am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Old series name: "Newton's Laws of Attraction"
Membre: Bookbee1 | oct. 2, 2021, 11:31 am
Ha afegit l'obra Impractical Magic de M. J. O'Shea.
Membre: Bookbee1 | oct. 2, 2021, 11:29 am
Membre: Bookbee1 | oct. 2, 2021, 11:28 am
S'ha afegit la sèrie The Science of Love. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | oct. 2, 2021, 11:28 am
Ha afegit el nom de sèrie "The Science of Love" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | oct. 2, 2021, 11:28 am
Ha afegit l'obra Impractical Magic de M. J. O'Shea.
Membre: Bookbee1 | oct. 2, 2021, 11:26 am
Membre: Bookbee1 | oct. 2, 2021, 11:26 am
S'ha afegit la sèrie Newton's Laws of Attraction. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | oct. 2, 2021, 11:26 am
Ha afegit el nom de sèrie "Newton's Laws of Attraction" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | oct. 2, 2021, 11:26 am

setembre 30, 2021

Sèrie: Cade Creek
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:29 pm
Sèrie: Cade Creek
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:28 pm
Sèrie: Cade Creek
Ha afegit l'obra Picture-Perfect Lies de Stormy Glenn.
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:28 pm
Sèrie: Cade Creek
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:27 pm
Sèrie: Cade Creek
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:27 pm
Sèrie: Cade Creek
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:25 pm
Sèrie: Cade Creek
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:24 pm
Sèrie: Cade Creek
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:24 pm
Sèrie: Cade Creek
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:23 pm
Sèrie: Cade Creek
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:22 pm
Sèrie: Cade Creek
Ha afegit l'obra Gold Star Heart de Stormy Glenn.
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:19 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Shy Guys Finish First (Cade Creek, #13) de Stormy Glenn a "13."
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:18 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Odd Man Out de Stormy Glenn a "10."
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:18 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Ties That Bind de Stormy Glenn a "9."
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:18 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Little Bit of Nothing de Stormy Glenn a "8."
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:18 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Better Than Good de Stormy Glenn a "6."
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:18 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Starting Something de Stormy Glenn a "5."
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:18 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Jonny Be Good de Stormy Glenn a "4."
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:18 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Farmer in the Dell de Stormy Glenn a "2."
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:18 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Happy's Ever After de Stormy Glenn a "1."
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:18 pm
Sèrie: Cade Creek
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:18 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Shy Guys Finish First de Stormy Glenn a "13."
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:11 pm
Sèrie: Cade Creek
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:11 pm
Sèrie: Cade Creek
Ha combinat la sèrie Cade Creek amb la sèrie Cade Creek.
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:08 pm
Sèrie: Cade Creek
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:08 pm
Sèrie: Cade Creek
Ha afegit l'obra Odd Man Out de Stormy Glenn.
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:08 pm
Sèrie: Cade Creek
Ha afegit l'obra The Ties That Bind de Stormy Glenn.
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:08 pm
Sèrie: Cade Creek
Ha afegit l'obra Little Bit of Nothing de Stormy Glenn.
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:08 pm
Sèrie: Cade Creek
Ha afegit l'obra The Best Parts de Stormy Glenn.
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:08 pm
Sèrie: Cade Creek
Ha afegit l'obra Better Than Good de Stormy Glenn.
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:08 pm
Sèrie: Cade Creek
Ha afegit l'obra Starting Something de Stormy Glenn.
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:08 pm
Sèrie: Cade Creek
Ha afegit l'obra Jonny Be Good de Stormy Glenn.
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:08 pm
Sèrie: Cade Creek
Ha afegit l'obra Farmer in the Dell de Stormy Glenn.
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:08 pm
Sèrie: Cade Creek
Ha afegit l'obra Fireman's Flame de Stormy Glenn.
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:08 pm
Sèrie: Cade Creek
Ha afegit l'obra Happy's Ever After de Stormy Glenn.
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:08 pm
Sèrie: Cade Creek
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:06 pm
Sèrie: Cade Creek
Ha afegit l'obra Shy Guys Finish First de Stormy Glenn.
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:06 pm
Sèrie: Cade Creek
Ha afegit l'obra Heart of a Mountain de Stormy Glenn.
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:05 pm
Sèrie: Cade Creek
Ha afegit l'obra The Best Parts de Stormy Glenn.
Membre: Bookbee1 | set. 30, 2021, 1:05 pm

setembre 27, 2021

Ha afegit l'obra Robin de Rain Carrington.
Membre: Bookbee1 | set. 27, 2021, 12:39 pm
S'ha afegit la sèrie Birds of a Feather (Carrington). Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | set. 27, 2021, 12:39 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Birds of a Feather (Carrington)" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | set. 27, 2021, 12:39 pm

setembre 21, 2021

Ha afegit l'obra Saving Sawyer de Stormy Glenn.
Membre: Bookbee1 | set. 21, 2021, 12:29 pm
Ha afegit l'obra Finding Frankie de Stormy Glenn.
Membre: Bookbee1 | set. 21, 2021, 12:29 pm
S'ha afegit la sèrie Mech Warriors. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | set. 21, 2021, 12:29 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mech Warriors" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | set. 21, 2021, 12:29 pm

setembre 14, 2021

Membre: Bookbee1 | set. 14, 2021, 12:32 am
Membre: Bookbee1 | set. 14, 2021, 12:31 am
S'ha afegit la sèrie Italian Romance. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | set. 14, 2021, 12:31 am
Ha afegit el nom de sèrie "Italian Romance" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | set. 14, 2021, 12:31 am

setembre 10, 2021

Ha afegit l'obra Cowboy Dreams de Stormy Glenn.
Membre: Bookbee1 | set. 10, 2021, 1:52 am

setembre 9, 2021

Ha canviat la cadena d'ordre de Omega Society Auction: Book Four (Rourke #4) de Eileen Glass a "4."
Membre: Bookbee1 | set. 9, 2021, 7:42 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Omega Society Auction (Rourke Book 3) de Eileen Glass a "3."
Membre: Bookbee1 | set. 9, 2021, 7:42 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Omega Society Auction: Episode Two de Eileen Glass a "2."
Membre: Bookbee1 | set. 9, 2021, 7:42 pm
Membre: Bookbee1 | set. 9, 2021, 1:03 am
Membre: Bookbee1 | set. 9, 2021, 1:03 am
Membre: Bookbee1 | set. 9, 2021, 1:02 am
Membre: Bookbee1 | set. 9, 2021, 12:58 am
Membre: Bookbee1 | set. 9, 2021, 12:58 am
Membre: Bookbee1 | set. 9, 2021, 12:57 am
S'ha afegit la sèrie Rourke (Glass). Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | set. 9, 2021, 12:57 am
Ha afegit el nom de sèrie "Rourke (Glass)" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | set. 9, 2021, 12:57 am
Ha afegit l'obra Omega: Liam & Skye de Eileen Glass.
Membre: Bookbee1 | set. 9, 2021, 12:49 am
S'ha afegit la sèrie Omega (Glass). Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | set. 9, 2021, 12:48 am
Ha afegit el nom de sèrie "Omega (Glass)" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | set. 9, 2021, 12:48 am

setembre 7, 2021

Ha afegit l'obra Dead and Buried de T. K. Eldridge.
Membre: Bookbee1 | set. 7, 2021, 3:05 pm
S'ha afegit la sèrie Partners in Crime. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | set. 7, 2021, 3:05 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Partners in Crime (Eldridge)" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | set. 7, 2021, 3:05 pm

setembre 4, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | set. 4, 2021, 12:28 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | set. 4, 2021, 11:09 am
Ha afegit l'obra Trying for More de Colbie Dunbar.
Membre: Bookbee1 | set. 4, 2021, 11:09 am

agost 20, 2021

Ha afegit l'obra Quin de Charley Descoteaux.
Membre: Bookbee1 | ag. 20, 2021, 11:47 pm
S'ha afegit la sèrie Elliott House. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | ag. 20, 2021, 11:47 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Elliott House" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | ag. 20, 2021, 11:47 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Trash and Treasure de Morgan Brice a "3.5."
Membre: Bookbee1 | ag. 20, 2021, 11:31 am
Membre: Bookbee1 | ag. 20, 2021, 11:30 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | ag. 20, 2021, 11:30 am
Membre: Bookbee1 | ag. 20, 2021, 11:30 am
Ha afegit l'obra Nutty For You de Morgan Brice.
Membre: Bookbee1 | ag. 20, 2021, 11:29 am
Ha afegit l'obra Trash and Treasure de Morgan Brice.
Membre: Bookbee1 | ag. 20, 2021, 11:12 am
S'ha canviar el grup de Embrace de Eileen Glass a "Core."
Membre: Bookbee1 | Implícit | ag. 20, 2021, 12:18 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: Bookbee1 | ag. 20, 2021, 12:18 am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Note: Book 1 was originally published as a 3-part serial (which are now unavailable). The 3 parts (consisting of: Embrace: part 1, Feed: part 2, and Brother: part 3) have now been bundled together into 1 novel, which acts as Book 1.
Membre: Bookbee1 | ag. 20, 2021, 12:17 am
S'ha canviar el grup de Embrace de Eileen Glass a "."
Membre: Bookbee1 | Implícit | ag. 20, 2021, 12:16 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: Bookbee1 | ag. 20, 2021, 12:16 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | ag. 20, 2021, 12:16 am
Membre: Bookbee1 | ag. 20, 2021, 12:08 am
Ha afegit l'obra Sire & Childe: Redeem de Eileen Glass.
Membre: Bookbee1 | ag. 20, 2021, 12:06 am
Ha afegit l'obra Embrace de Eileen Glass.
Membre: Bookbee1 | ag. 20, 2021, 12:05 am
S'ha afegit la sèrie Sire & Childe. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | ag. 20, 2021, 12:05 am
Ha afegit el nom de sèrie "Sire & Childe" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | ag. 20, 2021, 12:05 am

agost 18, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | ag. 18, 2021, 2:28 pm
Membre: Bookbee1 | ag. 18, 2021, 2:28 pm
Ha afegit l'obra A Free Choice de Darrah Glass.
Membre: Bookbee1 | ag. 18, 2021, 2:28 pm
Ha afegit l'obra A Vital Chemistry de Darrah Glass.
Membre: Bookbee1 | ag. 18, 2021, 2:14 pm
Ha afegit l'obra A Willful Romantic de Darrah Glass.
Membre: Bookbee1 | ag. 18, 2021, 2:05 pm

agost 16, 2021

Ha afegit l'obra Expensive de Amy Bellows.
Membre: Bookbee1 | ag. 16, 2021, 8:09 pm
Ha afegit l'obra Real de Amy Bellows.
Membre: Bookbee1 | ag. 16, 2021, 8:09 pm
S'ha afegit la sèrie Lost Red Wolves. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | ag. 16, 2021, 8:08 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Lost Red Wolves" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | ag. 16, 2021, 8:08 pm

agost 15, 2021

Sèrie: Garnet Run
Membre: Bookbee1 | ag. 15, 2021, 2:26 am

agost 13, 2021

Sèrie: The Eynan
Ha afegit l'obra The Eynan de L. S. Gibson.
Membre: Bookbee1 | ag. 13, 2021, 9:55 pm
Sèrie: The Eynan
S'ha afegit la sèrie The Eynan. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | ag. 13, 2021, 9:55 pm
Sèrie: The Eynan
Ha afegit el nom de sèrie "The Eynan" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | ag. 13, 2021, 9:55 pm
Membre: Bookbee1 | ag. 13, 2021, 9:12 pm
Membre: Bookbee1 | ag. 13, 2021, 9:12 pm
Ha afegit l'obra Prince for Sale de Caroline Gibson.
Membre: Bookbee1 | ag. 13, 2021, 9:11 pm
S'ha afegit la sèrie Thrall Prince. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | ag. 13, 2021, 9:11 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Thrall Prince" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | ag. 13, 2021, 9:11 pm

agost 11, 2021

Membre: Bookbee1 | ag. 11, 2021, 12:31 am
Membre: Bookbee1 | ag. 11, 2021, 12:30 am
Membre: Bookbee1 | ag. 11, 2021, 12:30 am
Membre: Bookbee1 | ag. 11, 2021, 12:29 am
Membre: Bookbee1 | ag. 11, 2021, 12:05 am
Membre: Bookbee1 | ag. 11, 2021, 12:03 am
Membre: Bookbee1 | ag. 11, 2021, 12:03 am
Membre: Bookbee1 | ag. 11, 2021, 12:02 am
Membre: Bookbee1 | ag. 11, 2021, 12:02 am

agost 10, 2021

Membre: Bookbee1 | ag. 10, 2021, 11:58 pm
Membre: Bookbee1 | ag. 10, 2021, 11:58 pm
Membre: Bookbee1 | ag. 10, 2021, 11:57 pm

agost 7, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | ag. 7, 2021, 12:34 pm
Ha afegit l'obra Crash Into Me de Harper B. Cole.
Membre: Bookbee1 | ag. 7, 2021, 12:33 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | ag. 7, 2021, 12:27 am
Membre: Bookbee1 | ag. 7, 2021, 12:27 am

agost 2, 2021

Sèrie: 12 Olympians
Membre: Bookbee1 | ag. 2, 2021, 11:51 pm
Sèrie: Crush [East]
Membre: Bookbee1 | ag. 2, 2021, 6:12 pm
Sèrie: Kink Files
Ha afegit l'obra The Kiss de D.G. Carothers.
Membre: Bookbee1 | ag. 2, 2021, 4:33 pm
Sèrie: Kink Files
S'ha afegit la sèrie Kink Files. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | ag. 2, 2021, 4:33 pm
Sèrie: Kink Files
Ha afegit el nom de sèrie "Kink Files" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | ag. 2, 2021, 4:33 pm

juliol 31, 2021

Sèrie: #Love Wins
Membre: Bookbee1 | jul. 31, 2021, 11:31 pm
Sèrie: #Love Wins
Ha afegit l'obra Fake the Date de Ana Byrde.
Membre: Bookbee1 | jul. 31, 2021, 11:30 pm
Sèrie: #Love Wins
S'ha afegit la sèrie #Love Wins. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 31, 2021, 11:30 pm
Sèrie: #Love Wins
Ha afegit el nom de sèrie "#Love Wins" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | jul. 31, 2021, 11:30 pm

juliol 30, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 30, 2021, 6:38 pm
Membre: Bookbee1 | jul. 30, 2021, 6:38 pm
Membre: Bookbee1 | jul. 30, 2021, 6:37 pm
Membre: Bookbee1 | jul. 30, 2021, 6:35 pm
Membre: Bookbee1 | jul. 30, 2021, 6:35 pm
Sèrie: The Rock
Membre: Bookbee1 | jul. 30, 2021, 1:11 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Rock Star (The Rock Series Book 1) de Rick Soper a "1."
Membre: Bookbee1 | jul. 30, 2021, 1:10 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 30, 2021, 1:10 pm
Membre: Bookbee1 | jul. 30, 2021, 1:10 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Rock Series" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | jul. 30, 2021, 1:09 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Rock Series (Gasq-Dion)" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | jul. 30, 2021, 1:09 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 30, 2021, 12:33 pm
Membre: Bookbee1 | jul. 30, 2021, 12:33 pm
Membre: Bookbee1 | jul. 30, 2021, 12:31 pm
S'ha canviar el grup de A Betting Man / A Marrying Man (Men of Manhattan) de Sandrine Gasq-Dion a "Collections and Selections."
Membre: Bookbee1 | Implícit | jul. 30, 2021, 12:29 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: Bookbee1 | jul. 30, 2021, 12:29 pm
Sèrie: Take Me Out
Ha afegit l'obra Fielder's Choice de Gabrina Garza.
Membre: Bookbee1 | jul. 30, 2021, 10:37 am
Sèrie: Take Me Out
Ha afegit l'obra Caught Looking de Gabrina Garza.
Membre: Bookbee1 | jul. 30, 2021, 10:37 am
Sèrie: Take Me Out
Ha afegit l'obra Take Me Out de Gabrina Garza.
Membre: Bookbee1 | jul. 30, 2021, 10:36 am
Sèrie: Take Me Out
S'ha afegit la sèrie Take Me Out. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 30, 2021, 10:36 am
Sèrie: Take Me Out
Ha afegit el nom de sèrie "Take Me Out" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | jul. 30, 2021, 10:36 am
Ha afegit l'obra Feral Passion de Lupa Garneau.
Membre: Bookbee1 | jul. 30, 2021, 8:53 am
Ha afegit l'obra Wild Beauty de Lupa Garneau.
Membre: Bookbee1 | jul. 30, 2021, 8:48 am
Ha afegit l'obra Primal Desire de Lupa Garneau.
Membre: Bookbee1 | jul. 30, 2021, 8:40 am
S'ha afegit la sèrie Children of Shairobi. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 30, 2021, 8:40 am
Ha afegit el nom de sèrie "Children of Shairobi" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | jul. 30, 2021, 8:40 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Loud and Clear (Beat Boyz) de Lupa Garneau a "3."
Membre: Bookbee1 | jul. 30, 2021, 8:27 am
Sèrie: Beat Boyz
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 30, 2021, 8:27 am
Sèrie: Beat Boyz
Membre: Bookbee1 | jul. 30, 2021, 8:27 am
Sèrie: Beat Boyz
Membre: Bookbee1 | jul. 30, 2021, 8:27 am
Sèrie: Beat Boyz
Ha afegit l'obra An Explosive Fourth de Lupa Garneau.
Membre: Bookbee1 | jul. 30, 2021, 8:26 am
Sèrie: Beat Boyz
S'ha afegit la sèrie Beat Boyz. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 30, 2021, 8:26 am
Sèrie: Beat Boyz
Ha afegit el nom de sèrie "Beat Boyz" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | jul. 30, 2021, 8:26 am
Ha afegit l'obra Bravo! Brava! de Jet Mykles.
Membre: Bookbee1 | jul. 30, 2021, 5:24 am
Ha afegit l'obra Encore! Encore! de Kimberly Gardner.
Membre: Bookbee1 | jul. 30, 2021, 5:23 am
S'ha afegit la sèrie Stage Stories. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 30, 2021, 5:23 am
Ha afegit el nom de sèrie "Stage Stories" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | jul. 30, 2021, 5:23 am

juliol 29, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 29, 2021, 4:38 pm
Ha afegit l'obra His Fair Lady de Kimberly Gardner.
Membre: Bookbee1 | jul. 29, 2021, 4:38 pm

juliol 26, 2021

Ha afegit l'obra The Thunder in His Head de Gene Gant.
Membre: Bookbee1 | jul. 26, 2021, 9:22 pm
Membre: Bookbee1 | jul. 26, 2021, 9:22 pm
S'ha afegit la sèrie Everything We Shut Our Eyes To. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 26, 2021, 9:21 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Everything We Shut Our Eyes To" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | jul. 26, 2021, 9:21 pm

juliol 25, 2021

Ha afegit l'obra Ryder de Jacki James.
Membre: Bookbee1 | jul. 25, 2021, 8:41 pm
S'ha afegit la sèrie Blue Collar Daddies. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 25, 2021, 8:41 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Blue Collar Daddies" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | jul. 25, 2021, 8:41 pm

juliol 23, 2021

Ha canviat la cadena d'ordre de Crushing on Him de Lauren Blakely a "0.5, prequel."
Membre: Bookbee1 | jul. 23, 2021, 2:12 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 23, 2021, 2:12 pm
Ha afegit l'obra Crushing on Him de Lauren Blakely.
Membre: Bookbee1 | jul. 23, 2021, 2:11 pm

juliol 19, 2021

Sèrie: Turbulence
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 19, 2021, 1:38 pm
Sèrie: Turbulence
Ha afegit l'obra The Only Way Out Is In de Lyn Gala.
Membre: Bookbee1 | jul. 19, 2021, 1:38 pm

juliol 18, 2021

Membre: Bookbee1 | jul. 18, 2021, 10:56 pm
Ha afegit l'obra Earth Fathers Are Weird de Lyn Gala.
Membre: Bookbee1 | jul. 18, 2021, 10:56 pm
S'ha afegit la sèrie Earth Fathers. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 18, 2021, 10:56 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Earth Fathers" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | jul. 18, 2021, 10:56 pm

juliol 15, 2021

Ha canviat la cadena d'ordre de Tys That Bind (Devils Pride MC Book 3) de Jessie G a "2.5."
Membre: Bookbee1 | jul. 15, 2021, 3:18 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Treading Water (Forgotten Soldier Book 2) de Jessie G a "2."
Membre: Bookbee1 | jul. 15, 2021, 2:43 pm
Membre: Bookbee1 | jul. 15, 2021, 2:43 pm
Membre: Bookbee1 | jul. 15, 2021, 2:40 pm

juliol 11, 2021

Membre: Bookbee1 | jul. 11, 2021, 11:29 pm
Ha afegit l'obra Demon Prince de S.J. Frost.
Membre: Bookbee1 | jul. 11, 2021, 11:29 pm
Ha afegit l'obra Demon Duke de S.J. Frost.
Membre: Bookbee1 | jul. 11, 2021, 11:28 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 11, 2021, 8:15 pm
Ha afegit l'obra Refined Instincts de S.J. Frost.
Membre: Bookbee1 | jul. 11, 2021, 8:15 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Austin & Troy de Kendall McKenna a "Book 4."
Membre: Bookbee1 | jul. 11, 2021, 2:41 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 11, 2021, 2:41 pm
Ha afegit l'obra Austin & Troy de Kendall McKenna.
Membre: Bookbee1 | jul. 11, 2021, 2:40 pm

juliol 8, 2021

Membre: Bookbee1 | jul. 8, 2021, 12:40 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Dominance: The Complete Box Set de Gem Frost a "1-6."
Membre: Bookbee1 | jul. 8, 2021, 11:49 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 8, 2021, 11:49 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 8, 2021, 11:47 am
Ha afegit l'obra Shattered de Meg Harris.
Membre: Bookbee1 | jul. 8, 2021, 11:47 am
Ha afegit l'obra Exposure de Meg Harris.
Membre: Bookbee1 | jul. 8, 2021, 11:46 am
Ha afegit l'obra Domination de Gem Frost.
Membre: Bookbee1 | jul. 8, 2021, 11:46 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 8, 2021, 11:45 am
Ha afegit l'obra Supplicant de Meg Harris.
Membre: Bookbee1 | jul. 8, 2021, 11:44 am
Ha afegit l'obra Submission de Meg Harris.
Membre: Bookbee1 | jul. 8, 2021, 11:43 am
Membre: Bookbee1 | jul. 8, 2021, 11:43 am
Ha afegit l'obra Supplicant de Gem Frost.
Membre: Bookbee1 | jul. 8, 2021, 11:42 am
S'ha afegit la sèrie Dominance (Frost/Harris). Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 8, 2021, 11:41 am
Ha afegit el nom de sèrie "Dominance (Frost/Harris)" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | jul. 8, 2021, 11:41 am
Sèrie: Innocence
Ha afegit l'obra Angelic de Gem Frost.
Membre: Bookbee1 | jul. 8, 2021, 11:23 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 8, 2021, 12:34 am
Membre: Bookbee1 | jul. 8, 2021, 12:33 am
Membre: Bookbee1 | jul. 8, 2021, 12:33 am
Membre: Bookbee1 | jul. 8, 2021, 12:32 am
Membre: Bookbee1 | jul. 8, 2021, 12:32 am
Membre: Bookbee1 | jul. 8, 2021, 12:31 am
Membre: Bookbee1 | jul. 8, 2021, 12:31 am
Membre: Bookbee1 | jul. 8, 2021, 12:31 am
Membre: Bookbee1 | jul. 8, 2021, 12:30 am
Membre: Bookbee1 | jul. 8, 2021, 12:29 am
S'ha afegit la sèrie Love in Knot Valley. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 8, 2021, 12:29 am
Ha afegit el nom de sèrie "Love in Knot Valley" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | jul. 8, 2021, 12:29 am

juliol 4, 2021

Ha afegit l'obra Okay, Then de Addison Albright.
Membre: Bookbee1 | jul. 4, 2021, 2:17 pm

juliol 1, 2021

Ha afegit l'obra Unbound de Jessica Freely.
Membre: Bookbee1 | jul. 1, 2021, 11:27 am
Ha afegit l'obra Undaunted de Jessica Freely.
Membre: Bookbee1 | jul. 1, 2021, 11:27 am
Ha afegit l'obra Unlawful de Jessica Freely.
Membre: Bookbee1 | jul. 1, 2021, 11:26 am
S'ha afegit la sèrie Freedom (Freely). Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 1, 2021, 11:26 am
Ha afegit el nom de sèrie "Freedom (Freely)" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | jul. 1, 2021, 11:26 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Unbound de Jessica Freely a "3."
Membre: Bookbee1 | jul. 1, 2021, 11:25 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Undaunted de Jessica Freely a "2."
Membre: Bookbee1 | jul. 1, 2021, 11:25 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Unlawful de Jessica Freely a "1."
Membre: Bookbee1 | jul. 1, 2021, 11:25 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 1, 2021, 11:25 am
Ha suprimit l'obra Unbound de Jessica Freely.
Membre: Bookbee1 | jul. 1, 2021, 11:25 am
Ha suprimit l'obra Undaunted de Jessica Freely.
Membre: Bookbee1 | jul. 1, 2021, 11:25 am
Ha suprimit l'obra Unlawful de Jessica Freely.
Membre: Bookbee1 | jul. 1, 2021, 11:25 am
Sèrie: Thaw & Serve
Ha afegit l'obra Easter Sunday.
Membre: Bookbee1 | jul. 1, 2021, 11:11 am
Sèrie: Thaw & Serve
Ha afegit l'obra Thaw and Serve de Jessica Freely.
Membre: Bookbee1 | jul. 1, 2021, 11:05 am
Sèrie: Thaw & Serve
S'ha afegit la sèrie Thaw & Serve. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | jul. 1, 2021, 11:04 am
Sèrie: Thaw & Serve
Ha afegit el nom de sèrie "Thaw & Serve" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | jul. 1, 2021, 11:04 am

juny 30, 2021

Ha canviat la cadena d'ordre de Rust Belt de Jessica Freely a "Book 4."
Membre: Bookbee1 | juny 30, 2021, 11:14 pm
Sèrie: David & Seth
Ha afegit l'obra The Ice Prince de Jessica Freely.
Membre: Bookbee1 | juny 30, 2021, 11:14 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Hero de Jessica Freely a "Book 1 & 1-3."
Membre: Bookbee1 | juny 30, 2021, 11:05 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Feast de Jessica Freely a "Book 2.5."
Membre: Bookbee1 | juny 30, 2021, 11:03 pm
Sèrie: David & Seth
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | juny 30, 2021, 11:03 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Hero de Jessica Freely a "Book 1 & 1-3."
Membre: Bookbee1 | juny 30, 2021, 10:56 pm
Sèrie: Stan & Gus
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | juny 30, 2021, 4:59 pm
Sèrie: Stan & Gus
Ha afegit l'obra Special Ingredient de Jessica Freely.
Membre: Bookbee1 | juny 30, 2021, 4:59 pm
Sèrie: Stan & Gus
Ha afegit l'obra Catering de Jessica Freely.
Membre: Bookbee1 | juny 30, 2021, 4:57 pm
Sèrie: Stan & Gus
S'ha afegit la sèrie Stan & Gus. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | juny 30, 2021, 4:57 pm
Sèrie: Stan & Gus
Ha afegit el nom de sèrie "Stan & Gus" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | juny 30, 2021, 4:57 pm

juny 29, 2021

Sèrie: Fang Club
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | juny 29, 2021, 11:58 pm
Sèrie: Fang Club
Ha afegit l'obra Chew Toy de L.E. Franks.
Membre: Bookbee1 | juny 29, 2021, 11:58 pm
Ha afegit l'obra True de Ella Frank.
Membre: Bookbee1 | juny 29, 2021, 9:21 pm
Ha afegit l'obra Tate de Ella Frank.
Membre: Bookbee1 | juny 29, 2021, 9:20 pm
Ha afegit l'obra Tease de Ella Frank.
Membre: Bookbee1 | juny 29, 2021, 9:20 pm
Sèrie: Flue
Membre: Bookbee1 | juny 29, 2021, 6:23 pm
Sèrie: Flue
Ha afegit l'obra When Love Flue In de Lillian Francis.
Membre: Bookbee1 | juny 29, 2021, 6:12 pm
Sèrie: Flue
S'ha afegit la sèrie Flue. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | juny 29, 2021, 6:12 pm
Sèrie: Flue
Ha afegit el nom de sèrie "Flue" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | juny 29, 2021, 6:12 pm
Membre: Bookbee1 | juny 29, 2021, 12:27 am
Membre: Bookbee1 | juny 29, 2021, 12:26 am
S'ha afegit la sèrie London Calling {France}. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | juny 29, 2021, 12:26 am
Ha afegit el nom de sèrie "London Calling" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | juny 29, 2021, 12:26 am

juny 28, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | juny 28, 2021, 11:13 am
Ha afegit l'obra Darkness Awaits de M. A. Church.
Membre: Bookbee1 | juny 28, 2021, 11:12 am
Ha afegit l'obra Night's Fall de M. A. Church.
Membre: Bookbee1 | juny 28, 2021, 11:10 am
S'ha afegit la sèrie Mystic Bay (Church). Mira més detalls.
Membre: Bookbee1 | juny 28, 2021, 11:10 am
Ha afegit el nom de sèrie "Mystic Bay (Church)" (Anglès).
Membre: Bookbee1 | Implícit | juny 28, 2021, 11:10 am