Historial d'edició global de les sèriesMembre EGBERTINA

març 2, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:57pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:57pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Building with Diligence English 4 Tests de Rod and Staff Publishers a "4 TESTS."
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:57pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Building With Diligence - Teacher's Manual - 4 de Rod and Staff a "4T."
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:57pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Building With Diligence - Textbook -4 de Rod and Staff a "4."
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:57pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:57pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:56pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:55pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:55pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:54pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:54pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:53pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:53pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:48pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Beginning Wisely - Textbook - 3 de by Rod and Staff (Editor) a "3."
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:33pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:33pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:32pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:31pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:31pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:29pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:28pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:28pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:27pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Beginning Wisely - Teacher's Manuel - 3 a "3T."
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:17pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Spelling By Sound and Structure - 3 -Teacher's Guide de Rod and Staff a "3T."
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:17pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:17pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:17pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:16pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Preparing to Build - Tests - 2 de Rod and Staff Publishers a "2 TESTS."
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:12pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:12pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:12pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Beginning Wisely - Textbook - 3 a "3."
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:10pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Preparing To Build - Teacher's Manual - 2 de Rachel Christopher a "2T."
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:10pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:10pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:10pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:05pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:05pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 11:05pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Building With Diligence - Teacher's Manual - 4 a "4T."
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:56pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Building With Diligence - Textbook - 4 a "4."
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:56pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Spelling By Sound and Structure - 3 -Teacher's Guide de Rod and Staff a "3T."
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:56pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:56pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:55pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:54pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:54pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:53pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Following The Plan - Texbook - 5 a "5."
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:52pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:52pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:52pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Following The Plan - Teacher's Manual - 5 a "5T."
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:51pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:51pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:50pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Progressing With Courage - Textbook - 6 a "6."
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:50pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:50pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:50pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Progressing With Courage - Teacher's Manual - 6 a "6T."
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:49pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:49pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:49pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Building Securely - Textbook - 7 a "7."
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:48pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:48pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:48pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Building Securely - Teacher's Manual - 7 a "7T."
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:48pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:48pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:47pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Preparing For Usefulness - Textbook - 8 a "8."
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:47pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:47pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:46pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Preparing For Usefulness - Teacher's Manual - 8 a "8T."
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:46pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:46pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:45pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Communicating Effectively - Textbook - 9 a "9."
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:45pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:45pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:45pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Communicating Effectively - Teacher's Manual - 9 a "9T."
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:44pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:44pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Beginning Wisely - Textbook - 3 a "3."
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:43pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:43pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:42pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:41pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:41pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Building Christian English" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | març 2, 10:40pm
Ha afegit el nom de sèrie "Rod and Staff - Building Christian English" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:40pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Preparing to Build (Grade 2, Teacher's Manual) a "2T."
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:40pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Preparing To Build de Rod and Staff a "2."
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:40pm
Ha afegit l'obra Preparing To Build de Rod and Staff.
Membre: EGBERTINA | març 2, 10:39pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:32pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:32pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:31pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Spelling - By Sound and Structure - Grade 5 de Rod and Staff a "5."
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:31pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:31pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:31pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Spelling By Sound and Structure - 5 -Teacher's Guide a "5T."
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:25pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Spelling By Sound and Structure - 5 a "5."
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:25pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:25pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:24pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:24pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:24pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:21pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:21pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:21pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Spelling By Sound and Structure - 3 -Teacher's Guide a "3T."
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:19pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:19pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:18pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Spelling By Sound and Structure Grade 8 Student Text a "8."
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:16pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:16pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:16pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:16pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Spelling By Sound and Structure - 2 - Teacher's Guide a "2T."
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:14pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:14pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:14pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Spelling By Sound and Structure - 2 de Inc. Rod and Staff Publishers a "2."
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:11pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:10pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:08pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:08pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Spelling By Sound and Structure - 7 -Teacher's Guide a "7T."
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:06pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Spelling By Sound and Structure - 7 a "7."
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:06pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:06pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:06pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:04pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:04pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:04pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:03pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Spelling By Sound and Structure - 8 -Teacher's Guide a "8T."
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:02pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:02pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:02pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:01pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 9:01pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 8:32pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 2, 8:32pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 8:31pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 8:25pm
Membre: EGBERTINA | març 2, 8:25pm
Ha afegit el nom de sèrie "Rod & Staff - Spelling By Sound and Structure" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | març 2, 8:25pm

març 1, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 466 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 1, 7:28pm
Membre: EGBERTINA | març 1, 7:28pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 43 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 1, 7:08pm
Membre: EGBERTINA | març 1, 7:08pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 192 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 1, 7:08pm
Membre: EGBERTINA | març 1, 7:07pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 1, 6:51pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 466 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 1, 6:50pm
Membre: EGBERTINA | març 1, 6:49pm
Sèrie: Knopf Guides
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:45pm
Sèrie: Knopf Guides
Ha suprimit l'obra Morocco - Knopf Guides de Maurice Arama.
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:45pm
Sèrie: Knopf Guides
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:41pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 178 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:25pm
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:25pm
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:23pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Visitor's Guide - South Africa de Poppi Smith a "So."
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:18pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Scotland Visitor Guide (Visitors Guide) de Wendy Price a "Sc."
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:18pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:18pm
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:17pm
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:14pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Visitor's Guide to Turkey de H. Radel a "T."
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:14pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Scotland Visitor Guide (Visitors Guide) de Wendy Price a "Sc."
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:14pm
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:14pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Visitor's Guide Southern Germany de Grant Bourne a "G."
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:14pm
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:14pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The visitors' guide to Denmark de Pat Constance a "D."
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:14pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Visitor's Guide to Bavaria de George Wood a "B."
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:14pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Walking in Austria de Brian Spencer a "A."
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:14pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:14pm
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:11pm
Membre: EGBERTINA | març 1, 1:00pm
Membre: EGBERTINA | març 1, 12:59pm
Sèrie: GA Henty
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 1, 10:56am
Sèrie: GA Henty
Ha afegit l'obra The Cat of Bubastes de G. A. Henty.
Membre: EGBERTINA | març 1, 10:55am
Membre: EGBERTINA | març 1, 10:48am
S'ha afegit la sèrie Golden Illustrated Classics. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 1, 10:48am
Ha afegit el nom de sèrie "Golden Illustrated Classics" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | març 1, 10:48am
S'ha afegit la sèrie Golden Illustrated Classics. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 1, 10:47am
Ha afegit el nom de sèrie "Golden Illustrated Classics" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | març 1, 10:47am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:44am
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:44am
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:41am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:40am
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:40am
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:38am
S'ha afegit la sèrie David Quine's Science The Search. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:38am
Ha afegit el nom de sèrie "David Quine's Science The Search" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | març 1, 4:38am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:36am
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:36am
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:35am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:33am
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:33am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:32am
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:32am
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:26am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:24am
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:24am
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:20am
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:18am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:17am
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:17am
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:15am
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:14am
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:14am
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:13am
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:13am
Ha afegit el nom de sèrie "David Quine's Making Math Meaningful" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | març 1, 4:13am
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:07am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:06am
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:06am
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:05am
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:05am
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:04am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:01am
Membre: EGBERTINA | març 1, 4:01am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:58am
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:56am
Ha afegit l'obra Global Space Programs de Isaac Asimov.
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:56am
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:55am
Ha afegit l'obra Space Garbage de Isaac Asimov.
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:54am
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:54am
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:53am
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:51am
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:50am
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:49am
Ha afegit l'obra Astronomy Today de Isaac Asimov.
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:49am
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:48am
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:41am
Ha afegit l'obra Els asteroides de Isaac Asimov.
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:40am
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:38am
Ha afegit l'obra The sun de Isaac Asimov.
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:37am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:36am
Ha afegit l'obra The Moon de Isaac Asimov.
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:36am
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:31am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:29am
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:29am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:28am
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:28am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:28am
Ha afegit l'obra La Terra, casa nostra de Isaac Asimov.
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:27am
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:26am
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:25am
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:24am
Ha afegit l'obra Comets and Meteors de Isaac Asimov.
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:21am
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:20am
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:16am
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:15am
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:14am
Ha afegit l'obra Mars, the Red Planet de Isaac Asimov.
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:12am
Membre: EGBERTINA | març 1, 3:12am
Ha afegit el nom de sèrie "Isaac Asimov's Twenty-First Century Library of The Universe" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | març 1, 3:12am

febrer 28, 2022

Membre: EGBERTINA | feb. 28, 9:49pm
S'ha afegit la sèrie Seawolf Illustrated Classics. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 9:49pm
Ha afegit el nom de sèrie "Seawolf Illustrated Classics" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | feb. 28, 9:49pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 33 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 9:30pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 9:30pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 9:26pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 31 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 9:26pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 9:25pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 7:55pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:59pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:58pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:50pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:39pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:39pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:38pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:38pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:38pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:37pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:37pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:35pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:35pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:35pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:34pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:34pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:34pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:33pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:33pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:32pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:32pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:31pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 26 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:30pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:30pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:29pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 31 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:18pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:18pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:09pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:05pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:05pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:05pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:05pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:05pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 6:04pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 4:49pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 4:49pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 4:48pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 4:48pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 4:48pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 4:48pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 4:48pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Wildlife Fact File Volume Six - de International Masters Publishers a "6."
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 4:48pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Wildlife Fact File Volume Five - de International Masters Publishers a "5."
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 4:48pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Wildlife Fact File Volume Four de International Masters Publishers a "4."
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 4:48pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Wildlife Fact File Volume Three de International Masters Publishers a "3."
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 4:48pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Wildlife Fact File Volume Two - de International Masters Publishers a "2."
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 4:48pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 4:48pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 4:47pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 4:46pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 4:45pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 4:45pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 4:45pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 4:44pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 4:43pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 4:42pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 4:41pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 4:41pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "[Untitled Series]" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | feb. 28, 4:40pm
Ha afegit el nom de sèrie "Wildlife Fact file" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 4:40pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 4:39pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 4:38pm
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 4:38pm
S'ha afegit la sèrie Wildlife Fact file. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 28, 4:38pm
Ha afegit el nom de sèrie "[Untitled Series]" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | feb. 28, 4:38pm

febrer 27, 2022

Membre: EGBERTINA | feb. 27, 7:25pm
Sèrie: Elf Books
Membre: EGBERTINA | feb. 27, 7:23pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 322 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 27, 2:15pm
Membre: EGBERTINA | feb. 27, 2:15pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 27, 2:10pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 143 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 27, 3:13am
Ha afegit l'obra Child's Garden of Verses.
Membre: EGBERTINA | feb. 27, 3:11am
Ha canviat la cadena d'ordre de Winning The West - Little Wonder Book 509 de Violet Fee a "509."
Membre: EGBERTINA | feb. 27, 2:39am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 27, 2:39am
Membre: EGBERTINA | feb. 27, 2:39am
Ha canviat la cadena d'ordre de Early Explorers - Little Wonder Book 508 de Doris D Klaussen a "508."
Membre: EGBERTINA | feb. 27, 2:25am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 27, 2:25am
Membre: EGBERTINA | feb. 27, 2:25am
Ha canviat la cadena d'ordre de Knighthood de Mary June Burton a "507."
Membre: EGBERTINA | feb. 27, 2:02am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 27, 2:02am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 27, 2:02am
Ha afegit l'obra Knighthood de Mary June Burton.
Membre: EGBERTINA | feb. 27, 2:01am

febrer 25, 2022

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 25, 7:02am
Sèrie: delete
Suprimeix la sèrie.
Membre: EGBERTINA | feb. 25, 7:00am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 25, 7:00am

febrer 24, 2022

Sèrie: delete
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:32pm
Sèrie: delete
Ha suprimit el nom de la col·lecció "[Name Removed]" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | feb. 24, 6:31pm
Sèrie: delete
Ha afegit el nom de sèrie "delete" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:31pm
Sèrie: delete
Ha suprimit el nom de la col·lecció "[Name Removed]" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | feb. 24, 6:31pm
Sèrie: delete
Ha afegit el nom de sèrie "delete" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:31pm
Sèrie: delete
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Yesterdays Classics a" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | feb. 24, 6:31pm
Sèrie: delete
Ha afegit el nom de sèrie "[Name Removed]" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:31pm
Sèrie: delete
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:30pm
Sèrie: delete
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:30pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:30pm
Sèrie: delete
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:30pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 47 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:29pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:29pm
Sèrie: delete
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:28pm
Sèrie: delete
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:28pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 53 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:27pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:27pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 119 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:26pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:25pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 47 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:22pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:21pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 71 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:21pm
Ha afegit l'obra God's And Heroes de R. E. Francillon.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:18pm
Sèrie: delete
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:15pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:14pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 35 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:13pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:12pm
Sèrie: delete
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:12pm
Sèrie: delete
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:12pm
Sèrie: delete
Ha suprimit l'obra The Awakening of Europe de M. B. Synge.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:12pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 107 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:11pm
Ha afegit l'obra A Book of Discovery de M. B. Synge.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:09pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:08pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 34 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:08pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:03pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 40 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:00pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:53pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:52pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:51pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:49pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 23 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:48pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:47pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:46pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:45pm
Sèrie: delete
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:43pm
Sèrie: delete
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:43pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:43pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:41pm
Sèrie: delete
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:40pm
Sèrie: delete
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:40pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:40pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:39pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:38pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:38pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:36pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:36pm
Sèrie: delete
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:33pm
Sèrie: delete
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:33pm
Sèrie: delete
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:33pm
Sèrie: delete
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:33pm
Sèrie: delete
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:33pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:32pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:32pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:31pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:30pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:30pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:29pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:29pm
Sèrie: delete
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:28pm
Sèrie: delete
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:28pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 40 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:27pm
Ha afegit l'obra Summer de Dallas Lore Sharp.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:26pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:26pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 38 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:25pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:24pm
Sèrie: delete
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:22pm
Sèrie: delete
Ha suprimit l'obra Winter de Dallas Lore Sharp.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:22pm
Sèrie: delete
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:22pm
Sèrie: delete
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:22pm
Sèrie: delete
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:22pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 34 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:21pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:20pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:18pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:17pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:14pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:13pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:11pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:10pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:06pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:06pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:05pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:04pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:03pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:03pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:01pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 5:00pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:59pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:59pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:58pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:57pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:56pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:56pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:54pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:54pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:52pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:52pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:51pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:51pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 79 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:51pm
Ha suprimit l'obra Eyes and No Eyes de Arabella B. Buckley.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:51pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:50pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:48pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:48pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:43pm
Ha afegit l'obra Holiday Shore de Edith M. Patch.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:42pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:41pm
Ha afegit l'obra Holiday Meadow de Edith M. Patch.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:41pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:41pm
Ha afegit l'obra Holiday Pond de Edith M. Patch.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:41pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:38pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:38pm
Sèrie: delete
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:37pm
Sèrie: delete
Ha suprimit l'obra Trees and Shrubs de Arabella B. Buckley.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:37pm
Sèrie: delete
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:37pm
Sèrie: delete
Ha suprimit l'obra Insect Life de Arabella B. Buckley.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:37pm
Sèrie: delete
Ha suprimit l'obra Birds of the Air de Arabella B. Buckley.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:37pm
Sèrie: delete
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:37pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:35pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:35pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:34pm
Ha afegit l'obra Insect Life de Arabella B. Buckley.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:33pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:32pm
Sèrie: delete
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:31pm
Sèrie: delete
Ha suprimit l'obra By Pond and River de Arabella B. Buckley.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:31pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:30pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:24pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:24pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:23pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:23pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:16pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:16pm
Sèrie: delete
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 24 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:15pm
Sèrie: delete
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:15pm
Sèrie: delete
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:15pm
Sèrie: delete
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:15pm
Sèrie: delete
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:15pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:14pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:14pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:13pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:13pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:11pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:08pm
Sèrie: delete
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 28 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:07pm
Sèrie: delete
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:07pm
Sèrie: delete
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 28 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:07pm
Sèrie: delete
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:07pm
Sèrie: delete
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:07pm
Sèrie: delete
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:07pm
Sèrie: delete
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:07pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:06pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:05pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:05pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:05pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:03pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:02pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:01pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:01pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 4:00pm
Ha afegit l'obra Outdoor Secrets de Margaret P. Boyls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 3:59pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 3:58pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 3:58pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 3:47pm
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 3:46pm
Sèrie: delete
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Yesterday's Classics" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | feb. 24, 3:45pm
Sèrie: delete
Ha afegit el nom de sèrie "Yesterdays Classics a" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 3:45pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 56 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 3:41pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 3:19pm
Sèrie: delete
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 3:10pm
Sèrie: delete
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 3:09pm
Sèrie: delete
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 29 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 3:05pm
Sèrie: delete
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 3:05pm
Sèrie: delete
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 3:01pm
Sèrie: delete
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 31 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 3:00pm
Sèrie: delete
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 2:59pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:26am
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:25am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 42 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:16am
Ha afegit l'obra Just So Stories de Rudyard Kipling.
Membre: EGBERTINA | feb. 24, 6:15am

febrer 22, 2022

Membre: EGBERTINA | feb. 22, 12:56am
Membre: EGBERTINA | feb. 22, 12:53am
Membre: EGBERTINA | feb. 22, 12:52am
Ha afegit l'obra The Little Duke de Charlotte M. Yonge.
Membre: EGBERTINA | feb. 22, 12:51am
Ha afegit l'obra The flop-eared hound, de Ellis Credle.
Membre: EGBERTINA | feb. 22, 12:42am
Ha afegit l'obra Rosa de Nikki Giovanni.
Membre: EGBERTINA | feb. 22, 12:35am
Ha afegit l'obra The Empty Tower de Jean Bothwell.
Membre: EGBERTINA | feb. 22, 12:34am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 22, 12:31am
Membre: EGBERTINA | feb. 22, 12:31am
Membre: EGBERTINA | feb. 22, 12:30am
Membre: EGBERTINA | feb. 22, 12:29am
Ha afegit l'obra Mary Jones & Her Bible de Mary Ropes.
Membre: EGBERTINA | feb. 22, 12:28am
Ha afegit l'obra Prairie Dog Town de Margaret Raymond.
Membre: EGBERTINA | feb. 22, 12:26am
Ha afegit l'obra The Scarlet Oak de Cornelia Meigs.
Membre: EGBERTINA | feb. 22, 12:24am
Membre: EGBERTINA | feb. 22, 12:23am
Ha afegit l'obra Queen Hildegarde de Laura E. Richards.
Membre: EGBERTINA | feb. 22, 12:19am
Membre: EGBERTINA | feb. 22, 12:15am
Membre: EGBERTINA | feb. 22, 12:14am
Membre: EGBERTINA | feb. 22, 12:09am
Membre: EGBERTINA | feb. 22, 12:08am
Membre: EGBERTINA | feb. 22, 12:04am
Ha afegit l'obra Janet of Laurel Hill de Genevieve Fox.
Membre: EGBERTINA | feb. 22, 12:03am
Membre: EGBERTINA | feb. 22, 12:00am

febrer 21, 2022

Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:57pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:56pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:54pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:54pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:53pm
Ha afegit l'obra Men of Iron de Howard Pyle.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:52pm
Ha afegit l'obra Prudence Crandall de Elizabeth Yates.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:50pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:45pm
Ha afegit l'obra Princess Hildegarde de Sidney Baldwin.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:25pm
Ha afegit l'obra Young Prince Hubert de Sidney Baldwin.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:25pm
Ha afegit l'obra The Journeyman de Elizabeth Yates.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:24pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:23pm
Ha afegit l'obra Just David de Eleanor H. Porter.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:22pm
Ha afegit l'obra Into the Unknown de Matthew A. Henson.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:18pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:17pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:17pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:16pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:16pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:15pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:15pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:10pm
Ha afegit l'obra Orgull i prejudici de Jane Austen.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:09pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:08pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:08pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:07pm
Ha afegit l'obra Freckles de Gene Stratton-Porter.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:07pm
Ha afegit l'obra Little Men de Louisa May Alcott.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:06pm
Ha afegit l'obra Nearby de Elizabeth Yates.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:05pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Good and the Beautiful Library - Level 10- Level 11-Level12" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | feb. 21, 11:04pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Good and the Beautiful Library - Level 10- Level 11-Level 12" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:04pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Good and the Beautiful Library - Level 10" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | feb. 21, 11:04pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Good and the Beautiful Library - Level 10- Level 11-Level12" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:04pm
Ha afegit l'obra Dawn de Eleanor H. Porter.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:04pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:02pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Good and the Beautiful - Library - Level 10" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | feb. 21, 11:01pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Good and the Beautiful Library - Level 10" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:01pm
Ha afegit l'obra Wavie of the Storm de Crona Temple.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:01pm
Ha afegit l'obra Thistle and Rose de Amy Walton.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:01pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 11:01pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Good and the Beautiful - Library - Level 10" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | feb. 21, 11:01pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:58pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:58pm
Ha afegit l'obra Through The Wall de Alida Sims Walkus.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:57pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:56pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:53pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:52pm
Ha afegit l'obra The Story of My Life de Helen Keller.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:51pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:49pm
Ha afegit l'obra Black Hawk de Arthur J. Beckhard.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:44pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:44pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Good and The Beautiful Library - Reading Level 9" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | feb. 21, 10:44pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:43pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:40pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:38pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:38pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:37pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:35pm
Ha afegit l'obra Steppin and family de Hope Newell.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:34pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:33pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:32pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:31pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:30pm
Ha afegit l'obra Abraham Lincoln de Wilbur Fisk Gordy.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:29pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:29pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Good and The Beautiful Library - Reading Level 8" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | feb. 21, 10:29pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Good and The Beautiful Library - Reading Level 8" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | feb. 21, 10:28pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Good and The Beautiful Library - Reading Level 7" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:28pm
Ha afegit l'obra Blitz de Hetty Burlingame Beatty.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:26pm
Ha afegit l'obra The Challengers de Jo Lundy.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:26pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:25pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:24pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:23pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:22pm
Ha afegit l'obra The Mooring Tree de Gertrude Robinson.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:21pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:20pm
Ha afegit l'obra The Lost Kingdom de Chester Bryant.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:19pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:17pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:15pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:14pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:14pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:12pm
Ha afegit l'obra Ladycake Farm de Mabel Leigh Hunt.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:11pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:10pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:10pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Good and The Beautiful Library - Reading Level 8" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | feb. 21, 10:10pm
Ha afegit l'obra Flag in Hiding de Trella Lamson Dick.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:07pm
Ha afegit l'obra Blueberry Acres de Alice Geer Kelsey.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:07pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:06pm
Ha afegit l'obra Rocket Genius de Charles Spain Verral.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:05pm
Ha afegit l'obra Trumper de Hetty Burlingame Beatty.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:03pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:03pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:01pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:00pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 10:00pm
Ha afegit l'obra Here Comes Mary Ellen de May Justus.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:59pm
Ha afegit l'obra Mary Ellen de May Justus.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:59pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:58pm
Ha afegit l'obra The Mail Wagon Mystery de May Justus.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:57pm
Ha afegit l'obra Redwood Pioneer de Betty Stirling.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:56pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:52pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:51pm
Ha afegit l'obra Race For the Prairie de Aileen Fisher.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:51pm
Ha afegit l'obra His Indian Brother de Hazel Wilson.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:49pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:49pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Good and The Beautiful Library - Reading Level 6" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | feb. 21, 9:49pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:47pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:47pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:46pm
Ha afegit l'obra Ponies for a King de Helen B. Walters.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:46pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:45pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:45pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:45pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:45pm
Ha afegit l'obra Fairing Weather de Elspeth Bragdon.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:42pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:42pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:40pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:40pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:39pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:38pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:38pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:37pm
Ha afegit l'obra Susie de May Justus.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:35pm
Ha afegit l'obra Lizzie de May Justus.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:34pm
Ha afegit l'obra Calico de Ethel Calvert Phillips.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:33pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:32pm
Ha afegit l'obra Juddie de Florence Wightman Rowland.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:32pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:32pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Good and The Beautiful Library - Reading Level 5" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | feb. 21, 9:32pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:30pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:30pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:29pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:29pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:29pm
Ha afegit l'obra Sunshine Rose de John Y. Beaty.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:29pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:28pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:28pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:26pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:26pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:25pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:25pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:25pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:25pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:23pm
Ha afegit l'obra Syrup de Margaret G. Otto.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:23pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:23pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:23pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:21pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:21pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:20pm
Ha afegit l'obra Prudy at Meadows Farm de Decie Merwin.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:20pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:20pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:20pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:19pm
Ha afegit l'obra Beanie and His Dog de Ruth Carroll.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:19pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:18pm
Ha afegit l'obra Beanie and His Pony de Ruth Carroll.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:18pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:17pm
Ha afegit l'obra Beanie and His Dog.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:17pm
Ha afegit l'obra Fiddler Crab de Mary Adrian.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:16pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:15pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:15pm
Ha afegit l'obra Lions in the Barn de Virginia Voight.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:14pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:13pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:13pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Good and The Beautiful Library - Reading Level 4" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | feb. 21, 9:13pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:10pm
Ha afegit l'obra Whose Tree House? de Jane Castle.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:08pm
Ha afegit l'obra Crooked Creek Ranch de Amy Drorbaugh.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:08pm
Ha afegit l'obra Kidlik's Kayak de Terry Shannon.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:07pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:06pm
Ha afegit l'obra Mother Penny. de Gertrude Robinson.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:02pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:01pm
Ha afegit l'obra Mr. Apple's Family de Jean McDevitt.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:01pm
Ha afegit l'obra New Boy in School de May Justus.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 9:00pm
Ha afegit l'obra Freddy and Linda de Jane Quigg.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:59pm
Ha afegit l'obra A Yard for John de Eleanor Clymer.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:58pm
Ha afegit l'obra Sammy de May Justus.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:58pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:57pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:57pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Good and The Beautiful Library - Reading Level 3" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | feb. 21, 8:57pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:54pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:54pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:53pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:51pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:50pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:49pm
Ha afegit l'obra Seth and Beth de Jenny Phillips.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:48pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:47pm
Ha afegit l'obra Maria's Many Colors de Breckyn Wood.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:46pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:43pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:41pm
Ha afegit l'obra Peter the Persnickety de Breckyn Wood.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:39pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:38pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:37pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:36pm
Ha afegit l'obra Hugo the Hero de Amy Drorbaugh.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:36pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:35pm
Ha afegit l'obra Brave Little Ruby de Shannen Yauger.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:34pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:33pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:32pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:32pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Good and the Beautiful - Library - Reading Level 2" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | feb. 21, 8:32pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:27pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:26pm
Ha afegit l'obra Birds de The Good and the Beautiful.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:25pm
Ha afegit l'obra Snow de The Good and the Beautiful.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:24pm
Ha afegit l'obra Homes de The Good and the Beautiful.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:24pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:23pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:22pm
Ha afegit l'obra The Cub de The Good and the Beautiful.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:21pm
Ha afegit l'obra The Fox de The Good and the Beautiful.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:21pm
Ha afegit l'obra Max de The Good and the Beautiful.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:20pm
Ha afegit l'obra Up de The Good and the Beautiful.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:19pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:19pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Good and the Beautiful Beginner Books Boxed Seet A" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | feb. 21, 8:19pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Good and the Beautiful Beginner Books Boxed Seet A" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:18pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:15pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:13pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:12pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:11pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:10pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:09pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:07pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:07pm
Ha afegit l'obra My Barn de The Good and the Beautiful.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:05pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:04pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:04pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Good and the Beautiful Beginner Books Boxed Set B" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | feb. 21, 8:04pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Good and the Beautiful Beginner Books Boxed Set B" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 8:01pm
Ha afegit l'obra Dee And Dix de Jenny Phillips.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 7:59pm
Ha afegit l'obra My Dad Can Play de Maggie Felsch.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 7:57pm
Ha afegit l'obra Mike And His Plane de Phillips, Jenny.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 7:56pm
Ha afegit l'obra Jack And The Ant de Jenny Phillips.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 7:40pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 7:15pm
Ha afegit l'obra A Rock For Nick de Jenny Phillips.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 7:15pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 7:14pm
Ha afegit l'obra The Big Mess de Jenny Phillips.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 7:14pm
Ha afegit l'obra Liz The Skunk de Jenny Phillips.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 7:12pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 7:10pm
Ha afegit l'obra The Best Nest de Jenny Phillips.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 7:10pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 7:09pm
Ha afegit l'obra The Bat Cave de Jenny Phillips.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 7:09pm
Ha afegit l'obra Yarn Hats de Maggie Felsch.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 7:08pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 7:08pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Good and the Beautiful Beginner Books Boxed Set C" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | feb. 21, 7:08pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Good and the Beautiful Beginner Books Boxed Set C" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 7:06pm
Ha afegit l'obra Shark Facts de Phillips, Jenny.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 7:06pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 7:04pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 6:57pm
Ha afegit l'obra My Sheep Named Rose de Maggie Felsch.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 6:55pm
Ha afegit l'obra Can You Spy de Phillips, Jenny.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 6:54pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 6:54pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 6:53pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 6:51pm
Ha afegit l'obra Jill Gets A Fish de Phillips, Jenny.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 6:51pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 6:50pm
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 6:48pm

Missing nseries_ledger_display_series_makeundormant

Ha afegit l'obra Trucks de Holbrook. Ann.
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 6:46pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Good and the Beautiful Books Boxed Set C" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | feb. 21, 6:45pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Good and the Beautiful Beginner Books Boxed Set C" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 6:45pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Good and The Beautiful Beginner Books Boxed Set D" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | feb. 21, 6:45pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Good and the Beautiful Beginner Books Boxed Set D" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 6:45pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Good and the Beautiful Beginner Books Boxed Seet A" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 6:44pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Good and the Beautiful Beginner Books Boxed Set B" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 6:44pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Good and the Beautiful Books Boxed Set C" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 6:43pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Good and Beautiful Library" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 6:42pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Good and The Beautiful Beginner Books Boxed Set D" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | feb. 21, 6:42pm

febrer 3, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 3, 6:35pm
Membre: EGBERTINA | feb. 3, 6:34pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Dinotopia: The World Beneath de James Gurney a "2."
Membre: EGBERTINA | feb. 3, 6:27pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | feb. 3, 6:27pm
Membre: EGBERTINA | feb. 3, 6:26pm

gener 14, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de Mary Ellen Boxed Set de May Justus a "sold together."
Membre: EGBERTINA | gen. 14, 10:32pm
Sèrie: Mary Ellen
Ha afegit l'obra Mary Ellen Boxed Set de May Justus.
Membre: EGBERTINA | gen. 14, 10:32pm
Sèrie: Mary Ellen
Ha afegit l'obra Here Comes Mary Ellen de May Justus.
Membre: EGBERTINA | gen. 14, 10:31pm
Sèrie: Mary Ellen
Ha afegit l'obra Mary Ellen de May Justus.
Membre: EGBERTINA | gen. 14, 10:30pm
Sèrie: Mary Ellen
S'ha afegit la sèrie Mary Ellen. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | gen. 14, 10:30pm
Sèrie: Mary Ellen
Ha afegit el nom de sèrie "Mary Ellen" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | gen. 14, 10:30pm
S'ha afegit la sèrie [Untitled Series]. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | gen. 14, 10:29pm
Ha afegit el nom de sèrie "[Untitled Series]" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | gen. 14, 10:29pm
Membre: EGBERTINA | gen. 14, 4:52pm
Ha afegit l'obra He Comforts Me de Jenny Phillips.
Membre: EGBERTINA | gen. 14, 4:48pm
Membre: EGBERTINA | gen. 14, 4:15pm
Membre: EGBERTINA | gen. 14, 4:08pm
Ha afegit l'obra Arise & Shine Forth de Jenny Phillips.
Membre: EGBERTINA | gen. 14, 3:42pm
Ha afegit l'obra Sisters of Light de Jenny Phillips.
Membre: EGBERTINA | gen. 14, 3:41pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "[Untitled Series]" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | gen. 14, 3:38pm
Ha afegit el nom de sèrie "Sound Recordings - Collective & Singular" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | gen. 14, 3:38pm
Ha afegit el nom de sèrie "Sound Recordings -Collective & Singular" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | gen. 14, 3:37pm
Ha combinat la sèrie [Untitled Series] amb la sèrie Sound Recordings - Collective & Singular.
Membre: EGBERTINA | gen. 14, 3:34pm
Ha afegit l'obra Parables de Jenny Phillips.
Membre: EGBERTINA | gen. 14, 3:32pm
Membre: EGBERTINA | gen. 14, 3:28pm
S'ha afegit la sèrie [Untitled Series]. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | gen. 14, 3:28pm
Ha afegit el nom de sèrie "[Untitled Series]" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | gen. 14, 3:28pm
Membre: EGBERTINA | gen. 14, 3:27pm
Membre: EGBERTINA | gen. 14, 3:27pm
Ha afegit el nom de sèrie "[Untitled Series]" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | gen. 14, 3:27pm

gener 8, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | gen. 8, 11:48pm
Membre: EGBERTINA | gen. 8, 11:48pm
Membre: EGBERTINA | gen. 8, 11:44pm

novembre 13, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | nov. 13, 2021, 12:39pm
Membre: EGBERTINA | nov. 13, 2021, 12:39pm
Membre: EGBERTINA | nov. 13, 2021, 12:33pm
Membre: EGBERTINA | nov. 13, 2021, 12:29pm

novembre 12, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 32 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | nov. 12, 2021, 5:35pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | nov. 12, 2021, 5:02pm
Membre: EGBERTINA | nov. 12, 2021, 5:01pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | nov. 12, 2021, 4:49pm
Ha afegit l'obra Class Book 4 de Mae Carden.
Membre: EGBERTINA | nov. 12, 2021, 4:48pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | nov. 12, 2021, 4:39pm
Ha afegit l'obra Class Book 3 de Mae Carden.
Membre: EGBERTINA | nov. 12, 2021, 4:39pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | nov. 12, 2021, 4:34pm
Membre: EGBERTINA | nov. 12, 2021, 4:33pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | nov. 12, 2021, 4:03pm
Membre: EGBERTINA | nov. 12, 2021, 4:02pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | nov. 12, 2021, 3:56pm
Membre: EGBERTINA | nov. 12, 2021, 3:56pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | nov. 12, 2021, 3:54pm
Membre: EGBERTINA | nov. 12, 2021, 3:54pm
Membre: EGBERTINA | nov. 12, 2021, 3:48pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | nov. 12, 2021, 3:46pm
Ha afegit l'obra Joan de Mae Carden.
Membre: EGBERTINA | nov. 12, 2021, 3:46pm
Membre: EGBERTINA | nov. 12, 2021, 3:44pm
Membre: EGBERTINA | nov. 12, 2021, 3:38pm
Membre: EGBERTINA | nov. 12, 2021, 3:37pm
Membre: EGBERTINA | nov. 12, 2021, 3:31pm
Membre: EGBERTINA | nov. 12, 2021, 3:06pm
S'ha afegit la sèrie Carden Reading Method. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | nov. 12, 2021, 3:06pm
Ha afegit el nom de sèrie "Carden Reading Method" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | nov. 12, 2021, 3:06pm

setembre 15, 2021

Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 15, 2021, 5:42pm
Membre: EGBERTINA | set. 15, 2021, 5:42pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 15, 2021, 5:41pm
Membre: EGBERTINA | set. 15, 2021, 5:40pm
Membre: EGBERTINA | set. 15, 2021, 5:36pm
Membre: EGBERTINA | set. 15, 2021, 5:32pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Usborne Picture Prehistory" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | set. 15, 2021, 5:25pm
Ha afegit el nom de sèrie "Usborne The Children's Picture Prehistory" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | set. 15, 2021, 5:25pm
Membre: EGBERTINA | set. 15, 2021, 5:18pm
Membre: EGBERTINA | set. 15, 2021, 5:18pm
Ha afegit el nom de sèrie "Usborne Children's Encyclopedia of History" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | set. 15, 2021, 5:18pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 15, 2021, 5:14pm
Membre: EGBERTINA | set. 15, 2021, 5:14pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 15, 2021, 5:09pm
Membre: EGBERTINA | set. 15, 2021, 5:09pm
Membre: EGBERTINA | set. 15, 2021, 4:53pm
Membre: EGBERTINA | set. 15, 2021, 4:50pm
Membre: EGBERTINA | set. 15, 2021, 4:49pm
Membre: EGBERTINA | set. 15, 2021, 3:57pm
Membre: EGBERTINA | set. 15, 2021, 3:55pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 15, 2021, 3:53pm
Membre: EGBERTINA | set. 15, 2021, 3:53pm
Membre: EGBERTINA | set. 15, 2021, 3:53pm
Membre: EGBERTINA | set. 15, 2021, 3:53pm
Membre: EGBERTINA | set. 15, 2021, 3:53pm
Membre: EGBERTINA | set. 15, 2021, 3:53pm
Membre: EGBERTINA | set. 15, 2021, 3:53pm
Membre: EGBERTINA | set. 15, 2021, 3:53pm
Membre: EGBERTINA | set. 15, 2021, 3:53pm
Membre: EGBERTINA | set. 15, 2021, 3:53pm

setembre 14, 2021

Membre: EGBERTINA | set. 14, 2021, 6:14pm
Membre: EGBERTINA | set. 14, 2021, 6:11pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 14, 2021, 6:10pm
Membre: EGBERTINA | set. 14, 2021, 6:10pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 14, 2021, 5:48pm
Membre: EGBERTINA | set. 14, 2021, 5:48pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 14, 2021, 5:33pm
Membre: EGBERTINA | set. 14, 2021, 5:27pm
Membre: EGBERTINA | set. 14, 2021, 5:26pm
Membre: EGBERTINA | set. 14, 2021, 5:25pm
S'ha afegit la sèrie Usborne First History Series. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 14, 2021, 5:25pm
Ha afegit el nom de sèrie "Usborne First History Series" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | set. 14, 2021, 5:25pm
Membre: EGBERTINA | set. 14, 2021, 4:44pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 14, 2021, 4:43pm
Membre: EGBERTINA | set. 14, 2021, 4:43pm
Membre: EGBERTINA | set. 14, 2021, 4:23pm
S'ha afegit la sèrie Usborne Internet Linked Series. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 14, 2021, 4:23pm
Ha afegit el nom de sèrie "Usborne Internet Linked Series" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | set. 14, 2021, 4:23pm

setembre 12, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 12, 2021, 2:01am
Membre: EGBERTINA | set. 12, 2021, 2:01am
Membre: EGBERTINA | set. 12, 2021, 2:00am

setembre 11, 2021

Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 8:05pm
S'ha afegit la sèrie Saxon Grammar & Writing. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 8:05pm
Ha afegit el nom de sèrie "Saxon Grammar & Writing" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | set. 11, 2021, 8:05pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 7:41pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 7:41pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 7:37pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 7:37pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 6:59pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 6:59pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 6:54pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 6:54pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 6:50pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 6:50pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 6:26pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 6:25pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 6:21pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 6:21pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 5:55pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 5:55pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 5:50pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 5:50pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 5:47pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 5:47pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 5:45pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 5:44pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 5:42pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 5:32pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 5:29pm
S'ha afegit la sèrie A Beka Language Series. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 5:29pm
Ha afegit el nom de sèrie "A Beka Language Series" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | set. 11, 2021, 5:29pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 3:54pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 3:54pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 2:34pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 2:34pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 2:29pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 2:28pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 2:28pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 2:27pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 2:25pm
S'ha afegit la sèrie Early Sign Language. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 2:25pm
Ha afegit el nom de sèrie "Early Sign Language" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | set. 11, 2021, 2:25pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 2:23pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 2:20pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 2:19pm
S'ha afegit la sèrie Sign Language Literature Series. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 2:19pm
Ha afegit el nom de sèrie "Sign Language Literature Series" (Anglès).
Membre: EGBERTINA | Implícit | set. 11, 2021, 2:19pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 2:16pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 2:10pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 2:10pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 2:08pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 2:08pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 2:05pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 2:05pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 1:59pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 1:58pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 1:57pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 1:56pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 1:55pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 1:46pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 1:46pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 1:44pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 1:43pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 1:43pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 1:42pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 1:39pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 1:39pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 1:38pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 1:37pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 1:36pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 1:36pm
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 1:35pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: EGBERTINA | set. 11, 2021, 1:35pm