Historial d'edició global de les sèriesMembre supersidvicious

octubre 4, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de Brocke (Alien Warlord's Conquest) de Vi Voxley a "4."
Membre: supersidvicious | oct. 4, 10:35am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | oct. 4, 10:35am
Membre: supersidvicious | oct. 4, 10:34am
Membre: supersidvicious | oct. 4, 10:34am
Membre: supersidvicious | oct. 4, 10:34am
Membre: supersidvicious | oct. 4, 10:34am
S'ha afegit la sèrie Alien Warlord's Conquest. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | oct. 4, 10:34am
Ha afegit el nom de sèrie "Alien Warlord's Conquest" (Anglès).
Membre: supersidvicious | Implícit | oct. 4, 10:34am

setembre 19, 2022

Sèrie: Dictator
S'ha canviar el grup de Dictator: L'ombra di Cesare-Il nemico di Cesare-Il trionfo di Cesare de Andrea Frediani a "Collections and Selections."
Membre: supersidvicious | Implícit | set. 19, 12:48pm
Sèrie: Dictator
Agrupament de sèries editades.
Membre: supersidvicious | set. 19, 12:48pm
Sèrie: Dictator
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | set. 19, 12:48pm
Sèrie: Dictator
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | set. 19, 12:48pm
Sèrie: Dictator
Membre: supersidvicious | set. 19, 12:48pm
Sèrie: Dictator
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | set. 19, 12:47pm
Sèrie: Dictator
Membre: supersidvicious | set. 19, 12:47pm
Sèrie: Dictator
Membre: supersidvicious | set. 19, 12:47pm
Sèrie: Dictator
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | set. 19, 12:47pm
Sèrie: Dictator
Membre: supersidvicious | set. 19, 12:47pm
Sèrie: Dictator
Ha afegit el nom de sèrie "Dictator" (Castellà).
Membre: supersidvicious | set. 19, 12:47pm
Sèrie: Dictator
Membre: supersidvicious | set. 19, 12:46pm
Sèrie: Dictator
S'ha afegit la sèrie Dictator. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | set. 19, 12:46pm
Sèrie: Dictator
Ha afegit el nom de sèrie "Dictator" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | set. 19, 12:46pm

setembre 14, 2022

Ha afegit el nom de sèrie "Trilogia dell'Impero" (Italià).
Membre: supersidvicious | set. 14, 2:52am

setembre 13, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | set. 13, 10:36am
Membre: supersidvicious | set. 13, 10:36am
Membre: supersidvicious | set. 13, 10:36am
Membre: supersidvicious | set. 13, 10:36am
Membre: supersidvicious | set. 13, 10:36am
Membre: supersidvicious | set. 13, 10:35am
Membre: supersidvicious | set. 13, 10:35am
Membre: supersidvicious | set. 13, 10:35am
Membre: supersidvicious | set. 13, 10:35am
Membre: supersidvicious | set. 13, 10:35am
Membre: supersidvicious | set. 13, 10:35am
Membre: supersidvicious | set. 13, 10:35am
Membre: supersidvicious | set. 13, 10:34am
Membre: supersidvicious | set. 13, 10:34am
Ha afegit el nom de sèrie "Constitutional Amendments: Beyond the Bill of Rights" (Anglès).
Membre: supersidvicious | Implícit | set. 13, 10:34am

setembre 9, 2022

Sèrie: Oddballz
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | set. 9, 3:15pm
Sèrie: Oddballz
Ha afegit l'obra Oddballz #5 de Lewis Trondheim.
Membre: supersidvicious | set. 9, 3:15pm
Sèrie: Oddballz
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | set. 9, 3:14pm
Sèrie: Oddballz
Membre: supersidvicious | set. 9, 3:14pm
Sèrie: Oddballz
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | set. 9, 3:13pm
Sèrie: Oddballz
Ha afegit l'obra Oddballz #2 de Lewis Trondheim.
Membre: supersidvicious | set. 9, 3:13pm
Sèrie: Oddballz
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | set. 9, 3:12pm
Sèrie: Oddballz
Ha afegit l'obra Oddballz #3 de Lewis Trondheim.
Membre: supersidvicious | set. 9, 3:12pm
Sèrie: Oddballz
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | set. 9, 3:11pm
Sèrie: Oddballz
Ha afegit l'obra Oddballz #6 de Lewis Trondheim.
Membre: supersidvicious | set. 9, 3:11pm
Sèrie: Oddballz
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | set. 9, 3:10pm
Sèrie: Oddballz
Ha afegit l'obra Oddballz #7 de Lewis Trondheim.
Membre: supersidvicious | set. 9, 3:10pm
Sèrie: Oddballz
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | set. 9, 3:09pm
Sèrie: Oddballz
Membre: supersidvicious | set. 9, 3:09pm
Sèrie: Oddballz
Ha afegit l'obra Oddballz Issue #1 de Lewis Trondheim.
Membre: supersidvicious | set. 9, 3:08pm
Sèrie: Oddballz
S'ha afegit la sèrie Oddballz. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | set. 9, 3:08pm
Sèrie: Oddballz
Ha afegit el nom de sèrie "Oddballz" (Francès).
Membre: supersidvicious | Implícit | set. 9, 3:08pm
Ha combinat la sèrie Les nouvelles aventures de Lapinot amb la sèrie Lapinot.
Membre: supersidvicious | set. 9, 3:03pm
Sèrie: Lapinot
Ha afegit el nom de sèrie "Les nouvelles aventures de Lapinot" (Francès).
Membre: supersidvicious | set. 9, 3:03pm
Ha combinat la sèrie Les formidables aventures sans Lapinot amb la sèrie Lapinot.
Membre: supersidvicious | set. 9, 3:02pm
Sèrie: Lapinot
Ha afegit el nom de sèrie "Les formidables aventures sans Lapinot" (Anglès).
Membre: supersidvicious | set. 9, 3:02pm
Ha combinat la sèrie Les formidables aventures de Lapinot amb la sèrie Lapinot.
Membre: supersidvicious | set. 9, 3:02pm
Sèrie: Lapinot
Ha afegit el nom de sèrie "Le formidabili avventure di Lapinot" (Italià).
Membre: supersidvicious | set. 9, 3:02pm
Sèrie: Lapinot
Ha afegit el nom de sèrie "Les formidables aventures de Lapinot" (Francès).
Membre: supersidvicious | set. 9, 3:02pm

setembre 1, 2022

Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | set. 1, 9:37am
Membre: supersidvicious | set. 1, 9:37am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | set. 1, 9:37am
Membre: supersidvicious | set. 1, 9:37am
Ha combinat la sèrie Diario di una peste amb la sèrie Journal d'une peste.
Membre: supersidvicious | set. 1, 9:02am
Ha afegit el nom de sèrie "Diario di una peste" (Italià).
Membre: supersidvicious | set. 1, 9:02am

agost 31, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 260 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 31, 3:53pm
Ha afegit l'obra Kill as Directed de Ellery Queen.
Membre: supersidvicious | ag. 31, 3:52pm

agost 27, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:50am
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:50am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:49am
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:49am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:49am
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:49am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 25 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:47am
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:47am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:44am
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:44am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:43am
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:43am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:42am
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:42am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:41am
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:41am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:39am
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:39am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:36am
Ha afegit l'obra La Pimpa e l'amico Gianni de Altan.
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:36am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:35am
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:35am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:28am
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:28am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:25am
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:25am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:22am
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:22am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:22am
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:21am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:19am
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:19am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:18am
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:18am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:17am
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:17am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:15am
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:15am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:10am
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:10am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:09am
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:09am
Hi ha afegit una descripció (Italià)
Le più belle storie di Pimpa e dei suoi amici da leggere, guardare e ascoltare
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:08am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:06am
Membre: supersidvicious | ag. 27, 4:06am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 27, 3:57am
Membre: supersidvicious | ag. 27, 3:57am
Membre: supersidvicious | ag. 27, 3:55am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 27, 3:55am
Membre: supersidvicious | ag. 27, 3:55am

agost 26, 2022

Sèrie: Wildbird
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 26, 3:21pm
Sèrie: Wildbird
Membre: supersidvicious | ag. 26, 3:21pm
Sèrie: Wildbird
Membre: supersidvicious | ag. 26, 3:20pm
Sèrie: Wildbird
S'ha afegit la sèrie Wildbird. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 26, 3:20pm
Sèrie: Wildbird
Ha afegit el nom de sèrie "Wildbird" (Anglès).
Membre: supersidvicious | Implícit | ag. 26, 3:20pm

agost 14, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de Cotton Reloaded II de Mario Giordano a "4-6."
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:56pm
S'ha canviar el grup de Cotton Reloaded II de Mario Giordano a "Collections and Selections."
Membre: supersidvicious | Implícit | ag. 14, 2:56pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:56pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:56pm
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:55pm
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:55pm
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:55pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:55pm
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:50pm
Membre: supersidvicious | Implícit | ag. 14, 2:50pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:50pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:50pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Cotton Reloaded I: Folge 1-6. de Mario Giordano a "1-6."
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:47pm
S'ha canviar el grup de Cotton Reloaded I: Folge 1-6. de Mario Giordano a "Collections and Selections."
Membre: supersidvicious | Implícit | ag. 14, 2:47pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:47pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:47pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:43pm
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:43pm
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:43pm
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:43pm
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:43pm
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:43pm
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:43pm
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:43pm
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:43pm
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:41pm
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:41pm
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:41pm
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:41pm
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:41pm
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:41pm
Ha afegit l'obra Cotton Reloaded II de Mario Giordano.
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:41pm
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:41pm
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:41pm
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:41pm
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:40pm
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:40pm
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:40pm
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:40pm
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:40pm
S'ha afegit la sèrie Cotton Reloaded. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 14, 2:40pm
Ha afegit el nom de sèrie "Cotton Reloaded" (Alemany).
Membre: supersidvicious | Implícit | ag. 14, 2:40pm
Sèrie: Auntie Poldi
Ha afegit el nom de sèrie "Tante Poldi" (Neerlandès).
Membre: supersidvicious | ag. 14, 4:12am
Sèrie: Auntie Poldi
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Tante Poldi" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | ag. 14, 4:10am
Sèrie: Auntie Poldi
Ha afegit el nom de sèrie "Tante Poldi" (Alemany).
Membre: supersidvicious | ag. 14, 4:10am
Sèrie: Auntie Poldi
Ha afegit el nom de sèrie "Tante Poldi" (Italià).
Membre: supersidvicious | ag. 14, 4:10am
Ha afegit el nom de sèrie "L'assassino" (Italià).
Membre: supersidvicious | ag. 14, 3:55am

agost 12, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 12, 4:09am
Ha afegit l'obra Mother's Oats Comix de Dave Sheridan.
Membre: supersidvicious | ag. 12, 4:09am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 12, 4:04am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 12, 4:04am
Membre: supersidvicious | ag. 12, 4:04am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 12, 3:59am
Membre: supersidvicious | ag. 12, 3:59am
Membre: supersidvicious | ag. 12, 3:58am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 12, 3:47am
Membre: supersidvicious | ag. 12, 3:47am
Membre: supersidvicious | ag. 12, 3:46am
Membre: supersidvicious | ag. 12, 3:46am
Membre: supersidvicious | ag. 12, 3:46am
Membre: supersidvicious | ag. 12, 3:46am
S'ha afegit la sèrie The Best of the Rip-Off Press. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 12, 3:46am
Ha afegit el nom de sèrie "The Best of the Rip-Off Press" (Anglès).
Membre: supersidvicious | Implícit | ag. 12, 3:46am

agost 10, 2022

Membre: supersidvicious | ag. 10, 10:54am
Membre: supersidvicious | ag. 10, 10:54am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 10, 10:54am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 10, 10:53am
Membre: supersidvicious | ag. 10, 10:53am
Membre: supersidvicious | ag. 10, 10:53am
Membre: supersidvicious | ag. 10, 10:53am
S'ha afegit la sèrie Rapporto sull'obesità in Italia. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 10, 10:53am
Ha afegit el nom de sèrie "Rapporto sull'obesità in Italia" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | ag. 10, 10:53am

agost 8, 2022

Sèrie: Hjertebrann
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 8, 4:54am
Sèrie: Hjertebrann
Membre: supersidvicious | ag. 8, 4:54am
Sèrie: Hjertebrann
Membre: supersidvicious | ag. 8, 4:54am
Sèrie: Hjertebrann
Membre: supersidvicious | ag. 8, 4:54am
Sèrie: Hjertebrann
Membre: supersidvicious | ag. 8, 4:54am
Sèrie: Hjertebrann
S'ha afegit la sèrie Hjertebrann. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 8, 4:54am
Sèrie: Hjertebrann
Ha afegit el nom de sèrie "Hjertebrann" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | ag. 8, 4:54am

agost 7, 2022

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 7, 1:02pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 100 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 7, 1:02pm
Membre: supersidvicious | ag. 7, 1:02pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 156 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 7, 11:45am
Membre: supersidvicious | ag. 7, 11:45am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 157 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 7, 11:44am
Membre: supersidvicious | ag. 7, 11:44am

agost 5, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 33 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:58am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:58am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:57am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:57am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 31 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:55am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:55am
Ha afegit el nom de sèrie "Dinodino's Dinosaur Adventures" (Anglès).
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:41am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:40am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:40am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:39am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:39am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:39am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:39am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:39am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:39am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:37am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:35am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:35am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:35am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:34am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:34am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:33am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:33am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:33am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:33am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:33am
S'ha afegit la sèrie Dinodino's Dinosaur Adventures. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:33am
Ha afegit el nom de sèrie "Dinodino. Avventure nel giurassico" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | ag. 5, 8:33am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 30 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:28am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:28am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:27am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:27am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:25am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:24am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:23am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:23am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:22am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:20am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:20am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:19am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:19am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:18am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:18am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:18am
Ha afegit el nom de sèrie "Cuentos de bolsillo" (Castellà).
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:17am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:16am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:16am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:15am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:15am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:15am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:14am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:14am
Ha afegit l'obra Piccole donne de Stefano Bordiglioni.
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:14am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:12am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:12am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:12am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:12am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:10am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:10am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:09am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 8:09am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 5, 4:54am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 4:54am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 5, 4:53am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 4:53am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 4:53am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 5, 4:53am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 5, 4:52am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 4:52am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 5, 4:41am
Ha afegit l'obra "In viaggio" de Alessandra Auditore.
Membre: supersidvicious | ag. 5, 4:41am
Membre: supersidvicious | ag. 5, 4:41am
S'ha afegit la sèrie Una giornata in musica. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 5, 4:41am
Ha afegit el nom de sèrie "Una giornata in musica" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | ag. 5, 4:41am

agost 4, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 4, 10:19am
Ha afegit l'obra Atletica leggera de Grassi Gian Piero.
Membre: supersidvicious | ag. 4, 10:19am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 4, 10:18am
Ha afegit l'obra Pallavolo de Grassi Gian Piero.
Membre: supersidvicious | ag. 4, 10:18am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Biblioteca multidisciplinare Tascabili [La Spiga]" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | ag. 4, 10:17am
Ha afegit el nom de sèrie "Biblioteca multidisciplinare [Tascabili La Spiga]" (Italià).
Membre: supersidvicious | ag. 4, 10:17am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Biblioteca multidisciplinare" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | ag. 4, 10:15am
Ha afegit el nom de sèrie "Biblioteca multidisciplinare Tascabili [La Spiga]" (Italià).
Membre: supersidvicious | ag. 4, 10:15am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 4, 10:14am
Ha afegit l'obra Nuoto de Michela Turci.
Membre: supersidvicious | ag. 4, 10:14am
Ha afegit l'obra Orienteering de Grassi Gian Piero.
Membre: supersidvicious | ag. 4, 10:14am
Membre: supersidvicious | ag. 4, 10:14am
Ha afegit el nom de sèrie "Biblioteca multidisciplinare" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | ag. 4, 10:14am

agost 3, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 3, 6:28am
Membre: supersidvicious | ag. 3, 6:28am
Membre: supersidvicious | ag. 3, 6:27am
Membre: supersidvicious | ag. 3, 6:27am
Membre: supersidvicious | ag. 3, 6:27am
Ha afegit el nom de sèrie "Palazzo Grassi, François Pinault Foundation" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | ag. 3, 6:27am
Ha canviat la cadena d'ordre de Daring Flight (Quaderni Di Lotus) de Rizzoli a "."
Membre: supersidvicious | ag. 3, 5:04am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 3, 5:04am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 3, 5:04am
Membre: supersidvicious | ag. 3, 5:04am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 3, 5:02am
Membre: supersidvicious | ag. 3, 5:02am
Membre: supersidvicious | ag. 3, 5:02am
Membre: supersidvicious | ag. 3, 5:01am
Membre: supersidvicious | ag. 3, 5:01am
Membre: supersidvicious | ag. 3, 5:01am
Ha afegit el nom de sèrie "Lotus documents" (Anglès).
Membre: supersidvicious | ag. 3, 5:00am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 3, 5:00am
Membre: supersidvicious | ag. 3, 5:00am
Membre: supersidvicious | ag. 3, 5:00am
Membre: supersidvicious | ag. 3, 5:00am
Membre: supersidvicious | ag. 3, 4:59am
Membre: supersidvicious | ag. 3, 4:59am
Membre: supersidvicious | ag. 3, 4:59am
Membre: supersidvicious | ag. 3, 4:59am
Membre: supersidvicious | ag. 3, 4:59am
S'ha afegit la sèrie Lotus documents. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 3, 4:59am
Ha afegit el nom de sèrie "Quaderni di Lotus" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | ag. 3, 4:59am
Membre: supersidvicious | ag. 3, 3:16am
Sèrie: Eugene Blake
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 3, 3:14am
Sèrie: Eugene Blake
Membre: supersidvicious | ag. 3, 3:14am
Sèrie: Eugene Blake
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | ag. 3, 3:13am
Membre: supersidvicious | ag. 3, 3:13am
Sèrie: Eugene Blake
Membre: supersidvicious | ag. 3, 3:13am

juliol 31, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 31, 2:15pm
Membre: supersidvicious | jul. 31, 2:15pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 31, 2:14pm
Membre: supersidvicious | jul. 31, 2:14pm
Membre: supersidvicious | jul. 31, 2:13pm
Membre: supersidvicious | jul. 31, 2:12pm
Membre: supersidvicious | jul. 31, 11:18am
Membre: supersidvicious | jul. 31, 11:18am
Membre: supersidvicious | jul. 31, 11:17am
Membre: supersidvicious | jul. 31, 10:57am
Ha afegit l'obra Cucina a vapore de Giuseppe Capano.
Membre: supersidvicious | jul. 31, 10:57am
Membre: supersidvicious | jul. 31, 10:56am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 31, 10:55am
Membre: supersidvicious | jul. 31, 10:55am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 31, 10:54am
Membre: supersidvicious | jul. 31, 10:54am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 31, 10:52am
Membre: supersidvicious | jul. 31, 10:52am
Membre: supersidvicious | jul. 31, 10:51am
Membre: supersidvicious | jul. 31, 10:51am
Membre: supersidvicious | jul. 31, 10:50am
Membre: supersidvicious | jul. 31, 10:50am
Ha afegit el nom de sèrie "Le guide di Natura & Salute [Tecniche Nuove]" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | jul. 31, 10:50am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 31, 5:49am
Membre: supersidvicious | jul. 31, 5:49am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 31, 5:48am
Membre: supersidvicious | jul. 31, 5:48am
Membre: supersidvicious | jul. 31, 5:48am
Membre: supersidvicious | jul. 31, 5:48am
Membre: supersidvicious | jul. 31, 5:48am
Membre: supersidvicious | jul. 31, 5:48am
Membre: supersidvicious | jul. 31, 5:48am
Membre: supersidvicious | jul. 31, 5:48am
Membre: supersidvicious | jul. 31, 5:48am
Membre: supersidvicious | jul. 31, 5:47am
Membre: supersidvicious | jul. 31, 5:47am
Membre: supersidvicious | jul. 31, 5:47am
Membre: supersidvicious | jul. 31, 5:47am
Membre: supersidvicious | jul. 31, 5:47am
Membre: supersidvicious | jul. 31, 5:47am
Ha afegit el nom de sèrie "Commander Kellie and the Superkids" (Anglès).
Membre: supersidvicious | Implícit | jul. 31, 5:47am
Sèrie: Laptop
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 31, 5:46am
Sèrie: Laptop
Membre: supersidvicious | jul. 31, 5:46am
Sèrie: Laptop
Membre: supersidvicious | jul. 31, 5:46am
Sèrie: Laptop
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 31, 5:45am
Sèrie: Laptop
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 31, 5:45am
Sèrie: Laptop
Membre: supersidvicious | jul. 31, 5:45am

juliol 29, 2022

Sèrie: Copper Horse
Ha combinat la sèrie Copper Horse amb la sèrie The Copper Horse.
Membre: supersidvicious | jul. 29, 11:03am

juliol 28, 2022

Sèrie: El Bulli
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 28, 10:29am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 48 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 28, 10:11am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 10:11am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 56 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 28, 10:01am
Ha afegit l'obra Entrantes y pescados de Paco Roncero.
Membre: supersidvicious | jul. 28, 10:01am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 55 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 28, 10:01am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 10:00am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 54 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 28, 9:58am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 9:58am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 49 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 28, 9:52am
Ha afegit l'obra Pescados y postres de Francis Paniego.
Membre: supersidvicious | jul. 28, 9:52am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 52 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 28, 9:50am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 9:50am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 46 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 28, 9:48am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 9:48am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 38 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 28, 9:23am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 9:23am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 38 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 28, 9:23am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 9:23am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 48 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 28, 9:08am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 9:08am
Ha canviat la cadena d'ordre de Cocina con Firma. Tomo 09. Sergi Arola 1 de José Carlos Capel Rivas a "9."
Membre: supersidvicious | jul. 28, 9:06am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 21 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 28, 9:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de Quique Dacosta, cocinero del restaurante El Poblet de Quique Dacosta a "24."
Membre: supersidvicious | jul. 28, 9:05am
Ha canviat la cadena d'ordre de Elaboraciones básicas y entrantes de Santi Santamaria a "5."
Membre: supersidvicious | jul. 28, 9:05am
Ha canviat la cadena d'ordre de Cocina con firma: 04 Martín Berasategui de José Carlos Capel Rivas a "4."
Membre: supersidvicious | jul. 28, 9:05am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 45 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 28, 9:05am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 28, 9:00am
Ha afegit l'obra Entrantes y carnes de Francis Paniego.
Membre: supersidvicious | jul. 28, 9:00am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 9:00am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 9:00am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 9:00am
Ha afegit l'obra cocina con firma de JOAN ROCA.
Membre: supersidvicious | jul. 28, 8:59am
Ha afegit l'obra Cocina con firma de Ferran Adrià.
Membre: supersidvicious | jul. 28, 8:59am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 8:59am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 8:59am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 8:59am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 8:59am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 8:59am
Ha afegit l'obra Cocina con Firma de Toño Pérez.
Membre: supersidvicious | jul. 28, 8:59am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 8:59am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 8:59am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 8:58am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 8:58am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 8:58am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 8:58am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 8:58am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 8:58am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 8:58am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 8:58am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 8:57am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 8:57am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 8:57am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 8:57am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 8:57am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 8:57am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 8:57am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 8:57am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 8:57am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 8:56am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 8:56am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 8:56am
Membre: supersidvicious | jul. 28, 8:56am

juliol 27, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 27, 4:57am
Membre: supersidvicious | jul. 27, 4:57am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 27, 4:52am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 27, 4:50am
Membre: supersidvicious | jul. 27, 4:50am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 27, 4:49am
Membre: supersidvicious | jul. 27, 4:49am
Membre: supersidvicious | jul. 27, 4:47am
Membre: supersidvicious | jul. 27, 4:47am
Ha afegit el nom de sèrie "Grandezza e catastrofe di Bisanzio" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | jul. 27, 4:47am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 43 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 27, 3:56am
Membre: supersidvicious | jul. 27, 3:56am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 72 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 27, 3:52am
Ha afegit l'obra Gli adolescenti de Augusto Palmonari.
Membre: supersidvicious | jul. 27, 3:52am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 36 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 27, 3:50am
Membre: supersidvicious | jul. 27, 3:50am

juliol 26, 2022

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 26, 11:36am

juliol 25, 2022

Sèrie: Zagor
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 75 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 25, 12:05pm
Sèrie: Zagor
Membre: supersidvicious | jul. 25, 12:05pm
Sèrie: Zagor
Membre: supersidvicious | jul. 25, 12:05pm
Sèrie: Zagor
Membre: supersidvicious | jul. 25, 12:05pm
Sèrie: Nathan Never
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 25, 12:03pm
Sèrie: Nathan Never
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 25, 12:03pm
Sèrie: Nathan Never
Membre: supersidvicious | jul. 25, 12:03pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 32 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 25, 7:14am
Membre: supersidvicious | jul. 25, 7:14am
Ha afegit el nom de sèrie "Pomino Pimento" (Francès).
Membre: supersidvicious | jul. 25, 6:30am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 28 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 25, 6:27am
Membre: supersidvicious | jul. 25, 6:27am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 35 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 25, 6:24am
Membre: supersidvicious | jul. 25, 6:24am
Membre: supersidvicious | jul. 25, 6:21am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 25, 6:21am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 35 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 25, 6:20am
Membre: supersidvicious | jul. 25, 6:20am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Het kleine draakje" (Neerlandès).
Membre: supersidvicious | Implícit | jul. 25, 5:59am
Ha afegit el nom de sèrie "Het kleine draakje Kokosnoot" (Neerlandès).
Membre: supersidvicious | jul. 25, 5:59am
Ha afegit el nom de sèrie "Het kleine draakje" (Neerlandès).
Membre: supersidvicious | jul. 25, 5:58am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 33 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 25, 5:45am
Membre: supersidvicious | jul. 25, 5:45am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 32 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 25, 5:43am
Membre: supersidvicious | jul. 25, 5:43am
Membre: supersidvicious | jul. 25, 5:42am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 25 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 25, 5:41am
Membre: supersidvicious | jul. 25, 5:41am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 24 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 25, 5:38am
Membre: supersidvicious | jul. 25, 5:38am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 21 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 25, 5:34am
Membre: supersidvicious | jul. 25, 5:34am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 27 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 25, 5:31am
Membre: supersidvicious | jul. 25, 5:31am
Membre: supersidvicious | jul. 25, 5:29am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 25, 5:27am
Membre: supersidvicious | jul. 25, 5:27am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "El pequeno dragon Coco" (Castellà).
Membre: supersidvicious | Implícit | jul. 25, 5:25am
Ha afegit el nom de sèrie "El pequeño dragón Coco" (Castellà).
Membre: supersidvicious | jul. 25, 5:25am
Ha afegit el nom de sèrie "Väike lohe Kookospähkel" (Estonià).
Membre: supersidvicious | jul. 25, 5:24am
Ha afegit el nom de sèrie "O Dragãozinho Coco" (Portuguès (Portugal)).
Membre: supersidvicious | jul. 25, 5:21am
Ha afegit el nom de sèrie "El petit drac Coco" (Català).
Membre: supersidvicious | jul. 25, 5:20am
Ha afegit el nom de sèrie "El pequeno dragon Coco" (Castellà).
Membre: supersidvicious | jul. 25, 5:20am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 25 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 25, 5:18am
Membre: supersidvicious | jul. 25, 5:18am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 24 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 25, 5:15am
Ha afegit l'obra nocedicocco de Ingo Siegner.
Membre: supersidvicious | jul. 25, 5:15am
Ha afegit el nom de sèrie "Nocedicocco" (Italià).
Membre: supersidvicious | jul. 25, 5:04am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 25, 5:03am
Membre: supersidvicious | jul. 25, 5:03am

juliol 24, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 24 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 24, 4:25am
Ha afegit l'obra La signora del fuoco de Prunella Bat.
Membre: supersidvicious | jul. 24, 4:25am
Ha afegit l'obra Een rasechte prins! de Prunella Bat.
Membre: supersidvicious | jul. 24, 4:24am
Ha afegit l'obra Het liefdesrecept de Prunella Bat.
Membre: supersidvicious | jul. 24, 4:24am
Ha afegit l'obra Ster voor een dag de Prunella Bat.
Membre: supersidvicious | jul. 24, 4:23am
Membre: supersidvicious | jul. 24, 4:23am
Ha afegit l'obra Duel a l'escenari de Prunella Bat.
Membre: supersidvicious | jul. 24, 4:23am
Ha afegit l'obra Furto con fantasma de Prunella Bat.
Membre: supersidvicious | jul. 24, 4:23am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 24, 4:22am
Membre: supersidvicious | jul. 24, 4:22am
Membre: supersidvicious | jul. 24, 4:22am
S'ha afegit la sèrie Princess college. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 24, 4:22am
Ha afegit el nom de sèrie "Princess college" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | jul. 24, 4:22am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Ewilan dei due mondi" (Italià).
Membre: supersidvicious | jul. 24, 4:12am
Ha afegit el nom de sèrie "Ewilan dei due mondi" (Italià).
Membre: supersidvicious | jul. 24, 4:11am
Ha afegit el nom de sèrie "Ewilan dei due mondi" (Italià).
Membre: supersidvicious | jul. 24, 4:10am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Ewilan dei due mondi" (Italià).
Membre: supersidvicious | jul. 24, 4:10am
Ha afegit el nom de sèrie "Ewilan dei due mondi" (Italià).
Membre: supersidvicious | jul. 24, 4:09am

juliol 22, 2022

Ha afegit el nom de sèrie "Mila & Luna" (Castellà).
Membre: supersidvicious | jul. 22, 4:22pm
S'ha canviar el grup de Una magica estate 6 de Prunella Bat a "Collections and Selections."
Membre: supersidvicious | Implícit | jul. 22, 4:20pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: supersidvicious | jul. 22, 4:20pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 22, 4:20pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 22, 4:20pm
Ha afegit l'obra Una magica estate 6 de Prunella Bat.
Membre: supersidvicious | jul. 22, 4:20pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 22, 4:19pm
Ha afegit l'obra Una magica estate 4 de Prunella Bat.
Membre: supersidvicious | jul. 22, 4:19pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 22, 4:18pm
Ha afegit l'obra Una magica estate 2 de Prunella Bat.
Membre: supersidvicious | jul. 22, 4:18pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 22, 4:17pm
Membre: supersidvicious | jul. 22, 4:17pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 22, 4:13pm
Ha afegit l'obra Il pozzo dei desideri.
Membre: supersidvicious | jul. 22, 4:10pm
Ha afegit el nom de sèrie "La maledizione di Lord Soth" (Italià).
Membre: supersidvicious | jul. 22, 4:08pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 22, 4:07pm
Ha afegit l'obra La rosa nera de Prunella Bat.
Membre: supersidvicious | jul. 22, 4:07pm
Ha afegit l'obra Vita da strega de Prunella Bat.
Membre: supersidvicious | jul. 22, 4:06pm
Membre: supersidvicious | jul. 22, 4:06pm
Ha afegit l'obra La signora del fuoco de Prunella Bat.
Membre: supersidvicious | jul. 22, 4:06pm
Membre: supersidvicious | jul. 22, 4:06pm
Ha afegit l'obra L'ultimo principe de Prunella Bat.
Membre: supersidvicious | jul. 22, 4:05pm
Membre: supersidvicious | jul. 22, 4:05pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 22, 4:05pm
Ha afegit l'obra Strega per un giorno de Prunella Bat.
Membre: supersidvicious | jul. 22, 4:05pm
Ha afegit l'obra La sposa vampira de Prunella Bat.
Membre: supersidvicious | jul. 22, 4:05pm
Membre: supersidvicious | jul. 22, 4:04pm
Membre: supersidvicious | jul. 22, 4:04pm
Ha afegit l'obra La casa delle sirene de Prunella Bat.
Membre: supersidvicious | jul. 22, 4:04pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 22, 4:03pm
Membre: supersidvicious | jul. 22, 4:03pm
Ha afegit l'obra La dama d'argento de Prunella Bat.
Membre: supersidvicious | jul. 22, 3:59pm
Ha afegit l'obra C'e chi nasce strega de Prunella Bat.
Membre: supersidvicious | jul. 22, 3:59pm
Membre: supersidvicious | jul. 22, 3:57pm
Ha afegit l'obra Strega piu fata de Prunella Bat.
Membre: supersidvicious | jul. 22, 3:57pm
Membre: supersidvicious | jul. 22, 3:57pm
S'ha afegit la sèrie Milla & Sugar. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 22, 3:57pm
Ha afegit el nom de sèrie "Milla & Sugar" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | jul. 22, 3:57pm
Ha afegit el nom de sèrie "La baronessa del ghiaccio" (Italià).
Membre: supersidvicious | jul. 22, 1:45pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 22, 1:45pm
Membre: supersidvicious | jul. 22, 1:45pm
Membre: supersidvicious | jul. 22, 1:44pm
S'ha afegit la sèrie Die Eisbaronin. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 22, 1:44pm
Ha afegit el nom de sèrie "Die Eisbaronin" (Alemany).
Membre: supersidvicious | Implícit | jul. 22, 1:44pm
Sèrie: Dork Diaries
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Diario de Nikki" (Anglès).
Membre: supersidvicious | Implícit | jul. 22, 1:30pm
Sèrie: Dork Diaries
Ha afegit el nom de sèrie "Diario de Nikki" (Castellà).
Membre: supersidvicious | jul. 22, 1:30pm
Sèrie: Dork Diaries
Ha afegit el nom de sèrie "I diari di Nikki" (Italià).
Membre: supersidvicious | jul. 22, 1:30pm
Ha afegit el nom de sèrie "Il trono di ghiaccio" (Italià).
Membre: supersidvicious | jul. 22, 4:01am

juliol 21, 2022

Membre: supersidvicious | jul. 21, 7:13am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 21, 7:12am
Membre: supersidvicious | jul. 21, 7:12am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 21, 7:11am
Sèrie: The Dumonts
Ha afegit el nom de sèrie "La saga dei Dumont" (Italià).
Membre: supersidvicious | jul. 21, 7:07am
Sèrie: The Dumonts
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 21, 7:06am
Sèrie: The Dumonts
Membre: supersidvicious | jul. 21, 7:06am
Sèrie: The Dumonts
Membre: supersidvicious | jul. 21, 7:06am

juliol 20, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 20, 4:57am
Membre: supersidvicious | jul. 20, 4:57am
Membre: supersidvicious | jul. 20, 4:53am
Ha combinat la sèrie Sherlock, Lupin & moi amb la sèrie Sherlock, Lupin i jo.
Membre: supersidvicious | jul. 20, 4:48am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 20, 4:44am
Membre: supersidvicious | jul. 20, 4:44am
Membre: supersidvicious | jul. 20, 4:44am
Membre: supersidvicious | jul. 20, 4:44am
Membre: supersidvicious | jul. 20, 4:43am
Ha combinat la sèrie Klincus Boomschors amb la sèrie Klincus Escorça.
Membre: supersidvicious | jul. 20, 4:41am
Ha afegit el nom de sèrie "Klincus Boomschors" (Neerlandès).
Membre: supersidvicious | jul. 20, 4:41am
Ha combinat la sèrie Klincus Escorça amb la sèrie Klincus Escorça.
Membre: supersidvicious | jul. 20, 4:40am
Ha afegit el nom de sèrie "Klincus Escorça" (Català).
Membre: supersidvicious | jul. 20, 4:40am
Sèrie: Typos
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 20, 4:21am
Sèrie: Typos
Membre: supersidvicious | jul. 20, 4:21am
Sèrie: Typos
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 20, 4:21am
Sèrie: Typos
Membre: supersidvicious | jul. 20, 4:21am
Sèrie: Typos
Membre: supersidvicious | jul. 20, 4:20am
Sèrie: Typos
Membre: supersidvicious | jul. 20, 4:20am
Sèrie: Typos
S'ha afegit la sèrie Typos. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 20, 4:20am
Sèrie: Typos
Ha afegit el nom de sèrie "Typos" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | jul. 20, 4:20am

juliol 19, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 19, 6:22pm
Membre: supersidvicious | jul. 19, 6:22pm
Membre: supersidvicious | jul. 19, 6:22pm
S'ha afegit la sèrie Riccardo Cuor di Cardo. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 19, 6:22pm
Ha afegit el nom de sèrie "Riccardo Cuor di Cardo" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | jul. 19, 6:22pm
Membre: supersidvicious | jul. 19, 6:03pm
Membre: supersidvicious | jul. 19, 6:03pm
S'ha afegit la sèrie Maghi raminghi. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 19, 6:03pm
Ha afegit el nom de sèrie "Maghi raminghi" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | jul. 19, 6:03pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 19, 6:00pm
Membre: supersidvicious | jul. 19, 6:00pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:56pm
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:56pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:55pm
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:55pm
Ha afegit el nom de sèrie "La Boutique Vif-Argent" (Francès).
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:51pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:48pm
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:48pm
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:48pm
S'ha afegit la sèrie Mago Marchino. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:48pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mago Marchino" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | jul. 19, 5:48pm
Sèrie: The Lock
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:41pm
Sèrie: The Lock
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:41pm
Sèrie: The Lock
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:41pm
Sèrie: The Lock
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:41pm
Sèrie: The Lock
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:40pm
Sèrie: The Lock
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:40pm
Sèrie: The Lock
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:40pm
Sèrie: The Lock
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:39pm
Sèrie: The Lock
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:39pm
Sèrie: The Lock
S'ha afegit la sèrie The Lock. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:39pm
Sèrie: The Lock
Ha afegit el nom de sèrie "The Lock" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | jul. 19, 5:39pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:35pm
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:35pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:34pm
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:34pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:29pm
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:29pm
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:29pm
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:29pm
S'ha afegit la sèrie Il professor Strafalcioni. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:29pm
Ha afegit el nom de sèrie "Il professor Strafalcioni" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | jul. 19, 5:29pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:28pm
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:28pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:23pm
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:23pm
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:23pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:22pm
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:22pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:20pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:20pm
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:20pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:18pm
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:18pm
Ha combinat la sèrie Enchanted Emporium amb la sèrie Enchanted Emporium.
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:15pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "La Bottega Battibaleno" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | jul. 19, 5:15pm
Ha afegit el nom de sèrie "La Bottega Battibaleno" (Italià).
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:15pm
Ha afegit el nom de sèrie "Sklepik Okamgnienie" (Polonès).
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:15pm
Ha canviat la cadena d'ordre de La maschera d'oro. Milly Merletti. Sogni di moda de Elena Peduzzi a "9."
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:13pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:13pm
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:12pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:12pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:11pm
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:11pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:10pm
Ha afegit l'obra Principessa in jeans de Elena Peduzzi.
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:10pm
Ha canviat la cadena d'ordre de milly merletti somnis de moda de Elena Peduzzi a "1."
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:09pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Milly Merletti 3. Ballant a Nova York de Elena Peduzzi a "3."
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:09pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:09pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:07pm
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:07pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Pizzi e sciabole. Milly Merletti. Sogni di moda: 6 de Elena Peduzzi a "6."
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:07pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:07pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:07pm
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:07pm
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:07pm
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:07pm
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:06pm
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:06pm
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:06pm
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:06pm
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:06pm
S'ha afegit la sèrie Milly Merletti. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 19, 5:06pm
Ha afegit el nom de sèrie "Milly Merletti" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | jul. 19, 5:06pm

juliol 17, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 17, 7:51am
Membre: supersidvicious | jul. 17, 7:50am
Membre: supersidvicious | jul. 17, 7:50am
Membre: supersidvicious | jul. 17, 7:50am
Membre: supersidvicious | jul. 17, 7:50am
Membre: supersidvicious | jul. 17, 7:49am
Membre: supersidvicious | jul. 17, 7:49am
Ha afegit l'obra The Red Dots de Altan.
Membre: supersidvicious | jul. 17, 7:49am
Membre: supersidvicious | jul. 17, 7:49am
Membre: supersidvicious | jul. 17, 7:49am
Membre: supersidvicious | jul. 17, 7:49am
Membre: supersidvicious | jul. 17, 7:48am
Membre: supersidvicious | jul. 17, 7:48am
S'ha afegit la sèrie Il primo libro di Kika. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 17, 7:48am
Ha afegit el nom de sèrie "Il primo libro di Kika" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | jul. 17, 7:48am
Sèrie: Altan Ada
Ha afegit l'obra Ada. Macao: 1 de Altan.
Membre: supersidvicious | jul. 17, 7:39am

juliol 15, 2022

Sèrie: Early humans
Ha afegit el nom de sèrie "Nos ancêtres" (Francès).
Membre: supersidvicious | jul. 15, 6:35am
Sèrie: Early humans
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 15, 6:34am
Sèrie: Early humans
Ha afegit el nom de sèrie "Early humans" (Anglès).
Membre: supersidvicious | jul. 15, 6:34am
Sèrie: Early humans
Membre: supersidvicious | jul. 15, 6:34am
Sèrie: Early humans
Membre: supersidvicious | jul. 15, 6:33am
Sèrie: Early humans
Membre: supersidvicious | jul. 15, 6:33am
Sèrie: Early humans
Membre: supersidvicious | jul. 15, 6:33am
Sèrie: Early humans
S'ha afegit la sèrie Early humans. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 15, 6:32am
Sèrie: Early humans
Ha afegit el nom de sèrie "Uomini delle origini" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | jul. 15, 6:32am
Sèrie: Mille Miglia
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 15, 6:24am
Sèrie: Mille Miglia
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 15, 6:24am
Sèrie: Mille Miglia
Membre: supersidvicious | jul. 15, 6:23am
Sèrie: Mille Miglia
Membre: supersidvicious | jul. 15, 6:23am
Sèrie: Mille Miglia
Ha afegit l'obra Mille miglia 2001 de AA.VV..
Membre: supersidvicious | jul. 15, 6:23am
Sèrie: Mille Miglia
Membre: supersidvicious | jul. 15, 6:23am
Sèrie: Mille Miglia
Membre: supersidvicious | jul. 15, 6:23am
Sèrie: Mille Miglia
Ha afegit l'obra Mille Miglia 1995 de Pino Aleivi.
Membre: supersidvicious | jul. 15, 6:23am
Sèrie: Mille Miglia
Membre: supersidvicious | jul. 15, 6:23am
Sèrie: Mille Miglia
Membre: supersidvicious | jul. 15, 6:22am
Sèrie: Mille Miglia
Ha afegit l'obra Mille Miglia 1994 de Allievi Pino.
Membre: supersidvicious | jul. 15, 6:22am
Sèrie: Mille Miglia
Membre: supersidvicious | jul. 15, 6:22am

juliol 6, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 6, 6:33am
Membre: supersidvicious | jul. 6, 6:33am
Membre: supersidvicious | jul. 6, 6:33am
Membre: supersidvicious | jul. 6, 6:33am
Membre: supersidvicious | jul. 6, 6:33am
Membre: supersidvicious | jul. 6, 6:32am
Membre: supersidvicious | jul. 6, 6:32am
Membre: supersidvicious | jul. 6, 6:32am
Membre: supersidvicious | jul. 6, 6:32am
Membre: supersidvicious | jul. 6, 6:32am
Membre: supersidvicious | jul. 6, 6:31am
Membre: supersidvicious | jul. 6, 6:31am
S'ha afegit la sèrie Fabian Society Annual Report. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | jul. 6, 6:31am
Ha afegit el nom de sèrie "Fabian Society Annual Report" (Anglès).
Membre: supersidvicious | Implícit | jul. 6, 6:31am

juliol 4, 2022

Membre: supersidvicious | jul. 4, 9:12am

juny 29, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:57am
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:57am
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:56am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:56am
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:56am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:55am
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:55am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:50am
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:50am
Ha canviat la cadena d'ordre de El Dolor de Cabeza (Spanish Edition) de Bruno Brigo a "26."
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:42am
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:42am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:42am
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:42am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:42am
Ha canviat la cadena d'ordre de Cellulite: trattamento radicale in dieci punti de Bruno Brigo a "21."
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:41am
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:41am
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:41am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:41am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:38am
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:38am
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:38am
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:38am
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:38am
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:38am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:36am
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:36am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:35am
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:35am
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:35am
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:35am
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:34am
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:34am
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:34am
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:34am
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:33am
S'ha afegit la sèrie I Tascabili di Natura & Salute. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | juny 29, 5:33am
Ha afegit el nom de sèrie "I Tascabili di Natura & Salute" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | juny 29, 5:33am

juny 16, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | juny 16, 5:12pm
Membre: supersidvicious | juny 16, 5:12pm
Membre: supersidvicious | juny 16, 5:12pm
Membre: supersidvicious | juny 16, 5:11pm
Membre: supersidvicious | juny 16, 5:11pm
Membre: supersidvicious | juny 16, 5:11pm
Membre: supersidvicious | juny 16, 5:11pm
Membre: supersidvicious | juny 16, 5:11pm
Membre: supersidvicious | juny 16, 5:11pm
Membre: supersidvicious | juny 16, 5:11pm
Membre: supersidvicious | juny 16, 5:11pm
Membre: supersidvicious | juny 16, 5:10pm
Membre: supersidvicious | juny 16, 5:10pm
Ha afegit el nom de sèrie "Wise Traditions In Food, Farming and the Healing Arts" (Anglès).
Membre: supersidvicious | Implícit | juny 16, 5:10pm

juny 8, 2022

Sèrie: Gli Adelphi
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 68 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | juny 8, 4:17am
Sèrie: Gli Adelphi
Ha afegit l'obra The Third Policeman de Flann O'Brien.
Membre: supersidvicious | juny 8, 4:17am

juny 6, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | juny 6, 3:25am
Membre: supersidvicious | juny 6, 3:25am
Membre: supersidvicious | juny 6, 3:25am
Membre: supersidvicious | juny 6, 3:25am
Membre: supersidvicious | juny 6, 3:25am
Membre: supersidvicious | juny 6, 3:24am
Membre: supersidvicious | juny 6, 3:24am
Membre: supersidvicious | juny 6, 3:24am
S'ha afegit la sèrie Piccole storie. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | juny 6, 3:24am
Ha afegit el nom de sèrie "Piccole storie" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | juny 6, 3:24am

juny 5, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | juny 5, 12:07pm
Membre: supersidvicious | juny 5, 12:07pm
Membre: supersidvicious | juny 5, 12:07pm
Membre: supersidvicious | juny 5, 12:07pm
Membre: supersidvicious | juny 5, 12:07pm
Membre: supersidvicious | juny 5, 12:06pm
Membre: supersidvicious | juny 5, 12:06pm
Membre: supersidvicious | juny 5, 12:06pm
Membre: supersidvicious | juny 5, 12:01pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | juny 5, 12:00pm
Membre: supersidvicious | juny 5, 12:00pm
Membre: supersidvicious | juny 5, 11:59am
Membre: supersidvicious | juny 5, 11:59am
Membre: supersidvicious | juny 5, 11:59am
Membre: supersidvicious | juny 5, 11:59am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | juny 5, 11:57am
Membre: supersidvicious | juny 5, 11:57am
Membre: supersidvicious | juny 5, 11:57am
Membre: supersidvicious | juny 5, 11:57am
Membre: supersidvicious | juny 5, 11:56am
Membre: supersidvicious | juny 5, 11:56am
Ha afegit el nom de sèrie "Gummeruksen suuri maailmanhistoria: ihmiskunnan kronikka" (Finès).
Membre: supersidvicious | Implícit | juny 5, 11:56am

maig 30, 2022

Ha afegit l'obra El Camp de Grazia Nidasio.
Membre: supersidvicious | maig 30, 4:45am
S'ha afegit la sèrie Estefi i l'ecologia. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 30, 4:45am
Ha afegit el nom de sèrie "Estefi i l'ecologia" (Català).
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 30, 4:45am

maig 27, 2022

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 27, 6:53am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 27, 6:53am
Membre: supersidvicious | maig 27, 6:53am
Membre: supersidvicious | maig 27, 6:53am
Membre: supersidvicious | maig 27, 6:52am
Membre: supersidvicious | maig 27, 6:52am
S'ha afegit la sèrie PRISTEM/Storia [periodico]. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 27, 6:52am
Ha afegit el nom de sèrie "PRISTEM/Storia" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 27, 6:52am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 27, 6:51am
Membre: supersidvicious | maig 27, 6:51am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 27, 6:50am
Membre: supersidvicious | maig 27, 6:50am
S'ha afegit la sèrie Lettera matematica Pristem. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 27, 6:50am
Ha afegit el nom de sèrie "Lettera matematica Pristem" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 27, 6:50am
Suprimeix la sèrie.
Membre: supersidvicious | maig 27, 6:50am
S'ha afegit la sèrie [Untitled Series]. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 27, 6:49am
Ha afegit el nom de sèrie "[Untitled Series]" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 27, 6:49am
Membre: supersidvicious | maig 27, 6:47am
S'ha afegit la sèrie I libri del PRISTEM. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 27, 6:47am
Ha afegit el nom de sèrie "I libri del PRISTEM" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 27, 6:47am

maig 26, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 26, 10:22am
Membre: supersidvicious | maig 26, 10:22am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 26, 10:15am
Membre: supersidvicious | maig 26, 10:15am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 26, 6:00am
Membre: supersidvicious | maig 26, 6:00am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 26, 5:57am
Ha afegit l'obra la Pimpa ha cinque anni de Altan.
Membre: supersidvicious | maig 26, 5:57am
Ha afegit l'obra ciao! sono la Stefi de Grazia Nidasio.
Membre: supersidvicious | maig 26, 5:57am
Ha afegit l'obra ciao! sono la Pimpa de Altan.
Membre: supersidvicious | maig 26, 5:57am
Membre: supersidvicious | maig 26, 5:56am
Ha afegit el nom de sèrie "il CORRIERE dei PICCOLI presenta" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 26, 5:56am

maig 18, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 18, 9:34am
Ha afegit l'obra Baudelaire de Jean-Paul Sartre.
Membre: supersidvicious | maig 18, 9:34am
Ha afegit l'obra The Lawless Roads de Graham Greene.
Membre: supersidvicious | maig 18, 9:34am
Membre: supersidvicious | maig 18, 9:33am
Membre: supersidvicious | maig 18, 9:33am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 28 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 18, 9:29am
Membre: supersidvicious | maig 18, 9:28am
Membre: supersidvicious | maig 18, 9:28am
Membre: supersidvicious | maig 18, 9:28am
Membre: supersidvicious | maig 18, 9:28am
Ha afegit l'obra L'ofici de viure de Cesare Pavese.
Membre: supersidvicious | maig 18, 9:27am
Ha afegit l'obra The Last Enemy de Richard Hillary.
Membre: supersidvicious | maig 18, 9:26am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Hidden Persuaders de Vance Packard a "65."
Membre: supersidvicious | maig 18, 9:26am
Ha canviat la cadena d'ordre de La vita quotidiana de Remo Cantoni a "39."
Membre: supersidvicious | maig 18, 9:26am
Ha canviat la cadena d'ordre de La sociologia di Pareto de Perrin Guy. a "92."
Membre: supersidvicious | maig 18, 9:26am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Anarchists de James Joll a "83."
Membre: supersidvicious | maig 18, 9:26am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Making of Europe de Christopher Dawson a "82."
Membre: supersidvicious | maig 18, 9:26am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 18, 9:26am

maig 17, 2022

S'ha canviar el grup de Il Meglio di Wizard of Id de Brant Parker a "Italiano."
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 9:26am
S'ha canviar el grup de Le ultime magie del mago Wiz de Brant Parker a "Italiano."
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 9:26am
S'ha canviar el grup de Mostra i Tuoi Mostri, Mago Wiz (#8) de Brant Parker a "Italiano."
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 9:26am
S'ha canviar el grup de Tutti gli uomini del mago Wiz de Brant Parker a "Italiano."
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 9:26am
S'ha canviar el grup de Gli strani vizi del Mago Wiz de Brant Parker a "Italiano."
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 9:26am
S'ha canviar el grup de Vati, oracoli, sibille e... il mago Wiz de Brant Parker a "Italiano."
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 9:26am
S'ha canviar el grup de Le Grandi Cronache di B.C. de Brant Parker a "Italiano."
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 9:26am
S'ha canviar el grup de Il pazzesco mago Wiz de Brant Parker a "Italiano."
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 9:26am
S'ha canviar el grup de I folli quiz del mago Wiz de Brant Parker a "Italiano."
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 9:26am
S'ha canviar el grup de Il libro segreto del Mago Wiz de Brant Parker a "Italiano."
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 9:26am
S'ha canviar el grup de Il Mago Wiz de Brant Parker a "Italiano."
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 9:26am
Agrupament de sèries editades.
Membre: supersidvicious | maig 17, 9:26am
Sèrie: B.C.
S'ha canviar el grup de B.C. Mammoth Size No. 1 & 2 de Johnny Hart a "Mammoth size."
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 9:18am
Sèrie: B.C.
S'ha canviar el grup de B.C. Mammoth Size No. 8 de Johnny Hart a "Mammoth size."
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 9:18am
Sèrie: B.C.
S'ha canviar el grup de The Bigger Book of B.C. de Johnny Hart a "Mammoth size."
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 9:18am
Sèrie: B.C.
S'ha canviar el grup de B.C. Mammoth Size No. 6 de Johnny Hart a "Mammoth size."
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 9:18am
Sèrie: B.C.
S'ha canviar el grup de The Big Book of B.C. de Johnny Hart a "Mammoth size."
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 9:18am
Sèrie: B.C.
S'ha canviar el grup de B.C. Mammoth Size No. 3 de Johnny Hart a "Mammoth size."
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 9:18am
Sèrie: B.C.
S'ha canviar el grup de B.C. Mammoth Size No 2 de Johnny Hart a "Mammoth size."
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 9:18am
Sèrie: B.C.
Agrupament de sèries editades.
Membre: supersidvicious | maig 17, 9:18am
Sèrie: B.C.
S'ha canviar el grup de Il Libro D'oro di B.C. 50 Anni di Risate de Johnny Hart a "Italiano."
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 9:17am
Sèrie: B.C.
S'ha canviar el grup de Il Sole Va Su e poi Giù de Johnny Hart a "Italiano."
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 9:17am
Sèrie: B.C.
S'ha canviar el grup de Il nuovo alfabeto di B.C. de Johnny Hart a "Italiano."
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 9:17am
Sèrie: B.C.
S'ha canviar el grup de Il libro magico di B.C. de Johnny Hart a "Italiano."
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 9:17am
Sèrie: B.C.
S'ha canviar el grup de Il codice segreto di B.C. de Johnny Hart a "Italiano."
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 9:17am
Sèrie: B.C.
S'ha canviar el grup de L'alfabeto preistorico di B.C. de Johnny Hart a "Italiano."
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 9:17am
Sèrie: B.C.
S'ha canviar el grup de B. C. in 24 lezioni de Johnny Hart a "Italiano."
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 9:17am
Sèrie: B.C.
S'ha canviar el grup de L'Enciclopedia di B. C. de Johnny Hart a "Italiano."
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 9:17am
Sèrie: B.C.
S'ha canviar el grup de Il secondo libro di B.C. de Johnny Hart a "Italiano."
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 9:17am
Sèrie: B.C.
S'ha canviar el grup de L'antichissimo mondo di B.C. de Johnny Hart a "Italiano."
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 9:17am
Sèrie: B.C.
Agrupament de sèries editades.
Membre: supersidvicious | maig 17, 9:17am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 17, 8:52am
Membre: supersidvicious | maig 17, 8:52am
Membre: supersidvicious | maig 17, 8:52am
Membre: supersidvicious | maig 17, 8:52am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 17, 8:52am
Membre: supersidvicious | maig 17, 8:51am
Membre: supersidvicious | maig 17, 8:51am
Membre: supersidvicious | maig 17, 8:51am
Membre: supersidvicious | maig 17, 8:51am
Membre: supersidvicious | maig 17, 8:51am
Membre: supersidvicious | maig 17, 8:50am
Membre: supersidvicious | maig 17, 8:50am
Ha afegit el nom de sèrie "Dimore e giardini storici visitabili in Italia" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 8:50am
Sèrie: Pimpa in TV
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:52am
Sèrie: Pimpa in TV
Ha afegit l'obra Pimpa. Le stelle tuffanti de Altan.
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:50am
Sèrie: Pimpa in TV
Ha afegit l'obra Pimpa. Il lupetto Ludovico de Altan.
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:49am
Sèrie: Pimpa in TV
S'ha afegit la sèrie Pimpa in TV. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:49am
Sèrie: Pimpa in TV
Ha afegit el nom de sèrie "Pimpa in TV" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 5:49am
Ha afegit l'obra Pimpa and opposites.
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:46am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:45am
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:45am
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:45am
Ha afegit l'obra Pimpa and objects de Altan.
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:44am
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:44am
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:43am
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:43am
S'ha afegit la sèrie Pimpa Gli Imparalibri. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:43am
Ha afegit el nom de sèrie "Pimpa Gli Imparalibri" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 5:43am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:34am
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:34am
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:34am
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:34am
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:33am
S'ha afegit la sèrie Le storie di Pimpa. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:33am
Ha afegit el nom de sèrie "Le storie di Pimpa" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 5:33am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:33am
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:33am
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:33am
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:32am
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:32am
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:32am
Ha afegit l'obra Pimpa va a Firenze de Altan.
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:32am
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:32am
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:32am
Ha afegit l'obra Pimpa va a Roma de Tulio Altan.
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:32am
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:32am
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:31am
S'ha afegit la sèrie Le guide di Pimpa. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:31am
Ha afegit el nom de sèrie "Le guide di Pimpa" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 5:31am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:29am
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:29am
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:29am
S'ha afegit la sèrie I cubetti Pimpa. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 17, 5:29am
Ha afegit el nom de sèrie "I cubetti Pimpa" (Italià).
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 5:29am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 17, 2:14am
Membre: supersidvicious | maig 17, 2:14am
Ha afegit l'obra Lombricompost de Vincent Desbois.
Membre: supersidvicious | maig 17, 2:14am
Membre: supersidvicious | maig 17, 2:13am
Membre: supersidvicious | maig 17, 2:12am
Membre: supersidvicious | maig 17, 2:12am
Membre: supersidvicious | maig 17, 2:12am
S'ha afegit la sèrie Les cahiers de l'expert Rustica. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 17, 2:12am
Ha afegit el nom de sèrie "Les cahiers de l'expert Rustica" (Francès).
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 2:12am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 17, 2:02am
Membre: supersidvicious | maig 17, 2:02am
Membre: supersidvicious | maig 17, 2:02am
Membre: supersidvicious | maig 17, 2:01am
Membre: supersidvicious | maig 17, 2:01am
Membre: supersidvicious | maig 17, 2:01am
Membre: supersidvicious | maig 17, 2:01am
Membre: supersidvicious | maig 17, 2:01am
Membre: supersidvicious | maig 17, 2:01am
Ha afegit el nom de sèrie "Dean Russo Lined Journal Quiet Fox Designs" (Anglès).
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 2:01am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 17, 1:58am
Membre: supersidvicious | maig 17, 1:58am
Membre: supersidvicious | maig 17, 1:58am
Membre: supersidvicious | maig 17, 1:58am
Membre: supersidvicious | maig 17, 1:58am
Membre: supersidvicious | maig 17, 1:58am
Ha afegit el nom de sèrie "TangleEasy Lined Journal Quiet Fox Designs" (Anglès).
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 1:58am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 17, 1:56am
Membre: supersidvicious | maig 17, 1:56am
Membre: supersidvicious | maig 17, 1:56am
Membre: supersidvicious | maig 17, 1:56am
Membre: supersidvicious | maig 17, 1:56am
Membre: supersidvicious | maig 17, 1:56am
Ha afegit el nom de sèrie "Woodstock Lined Journal Quiet Fox Designs" (Anglès).
Membre: supersidvicious | Implícit | maig 17, 1:56am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 17, 1:53am
Membre: supersidvicious | maig 17, 1:53am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: supersidvicious | maig 17, 1:51am