Historial d'edició global de les sèriesMembre innermurk

març 8, 2023

Ha canviat la cadena d'ordre de Bad Kitty Gets a Phone (Graphic Novel) de Nick Bruel a "Graphic Novel."
Membre: innermurk | març 8, 4:17 pm
Sèrie: Bad Kitty
Membre: innermurk | març 8, 4:16 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Game Day (Cutiecorns #6) de Shannon Penney a "#6."
Membre: innermurk | març 8, 4:12 pm
Sèrie: Cutiecorns
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 8, 4:12 pm
Sèrie: Cutiecorns
Membre: innermurk | març 8, 4:11 pm
Membre: innermurk | març 8, 4:03 pm
Membre: innermurk | març 8, 4:03 pm
Membre: innermurk | març 8, 3:59 pm
Membre: innermurk | març 8, 3:37 pm
Sèrie: I Can Read!
Membre: innermurk | Implícit | març 8, 3:36 pm
Sèrie: I Can Read!
S'ha canviar el grup de Snowball Soup (Little Critter, My First I Can Read) de Mercer Mayer a "My First."
Membre: innermurk | Implícit | març 8, 3:36 pm
Sèrie: I Can Read!
S'ha canviar el grup de Moo! de Jan Berenstain a "Phonics."
Membre: innermurk | Implícit | març 8, 3:36 pm
Sèrie: I Can Read!
Membre: innermurk | Implícit | març 8, 3:36 pm
Sèrie: I Can Read!
Membre: innermurk | Implícit | març 8, 3:36 pm
Sèrie: I Can Read!
Membre: innermurk | Implícit | març 8, 3:36 pm
Sèrie: I Can Read!
Membre: innermurk | Implícit | març 8, 3:36 pm
Sèrie: I Can Read!
Membre: innermurk | Implícit | març 8, 3:36 pm
Sèrie: I Can Read!
Membre: innermurk | Implícit | març 8, 3:36 pm
Sèrie: I Can Read!
Membre: innermurk | Implícit | març 8, 3:36 pm
Sèrie: I Can Read!
Membre: innermurk | Implícit | març 8, 3:36 pm
Sèrie: I Can Read!
Membre: innermurk | Implícit | març 8, 3:36 pm
Sèrie: I Can Read!
Membre: innermurk | Implícit | març 8, 3:36 pm
Sèrie: I Can Read!
S'ha canviar el grup de The Berenstain Bears- I can Read- Phonics (Set) a "Phonics."
Membre: innermurk | Implícit | març 8, 3:36 pm
Sèrie: I Can Read!
Membre: innermurk | Implícit | març 8, 3:36 pm
Sèrie: I Can Read!
Agrupament de sèries editades.
Membre: innermurk | març 8, 3:36 pm
Sèrie: I Can Read!
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 8, 3:34 pm
Sèrie: I Can Read!
Membre: innermurk | març 8, 3:34 pm
Membre: innermurk | març 8, 3:33 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Not Quite Narwhal" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | març 8, 2:50 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Not Quite Narwhal and Friends" (Anglès).
Membre: innermurk | març 8, 2:50 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 8, 2:39 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 23 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 8, 2:38 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 8, 2:38 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 8, 2:37 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 8, 2:36 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 8, 2:36 pm
Membre: innermurk | març 8, 2:36 pm

febrer 20, 2023

Membre: innermurk | feb. 20, 3:27 pm
Membre: innermurk | feb. 20, 3:27 pm
Membre: innermurk | feb. 20, 2:46 pm

gener 20, 2023

Ha canviat la cadena d'ordre de The Bad Guys in the Others?! (The Bad Guys #16) de Aaron Blabey a "16."
Membre: innermurk | gen. 20, 12:37 am
Sèrie: The Bad Guys
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 20, 12:37 am
Membre: innermurk | gen. 20, 12:33 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 20, 12:33 am
Membre: innermurk | gen. 20, 12:33 am
Sèrie: Press Start!
Membre: innermurk | gen. 20, 12:28 am
Sèrie: No Fuzzball!
Ha afegit l'obra No Fuzzball! de Isabella Kung.
Membre: innermurk | gen. 20, 12:15 am
Sèrie: No Fuzzball!
Ha afegit l'obra No Snowball! de Isabella Kung.
Membre: innermurk | gen. 20, 12:15 am
Sèrie: No Fuzzball!
S'ha afegit la sèrie No Fuzzball!. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 20, 12:15 am
Sèrie: No Fuzzball!
Ha afegit el nom de sèrie "No Fuzzball!" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | gen. 20, 12:15 am

gener 19, 2023

Ha canviat la cadena d'ordre de Give Bees a Chance de Bethany Barton a "5."
Membre: innermurk | gen. 19, 9:30 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de I'm Trying to Love Rocks de Bethany Barton a "4."
Membre: innermurk | gen. 19, 9:30 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de I'm Trying to Love Garbage de Bethany Barton a "3."
Membre: innermurk | gen. 19, 9:30 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de I'm Trying to Love Math de Bethany Barton a "2."
Membre: innermurk | gen. 19, 9:30 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de I'm Trying to Love Spiders de Bethany Barton a "1."
Membre: innermurk | gen. 19, 9:30 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 19, 9:30 pm
Sèrie: Owl Diaries
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 19, 9:19 pm
Sèrie: Owl Diaries
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 19, 9:18 pm
Sèrie: Owl Diaries
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 19, 9:17 pm
Sèrie: Owl Diaries
Ha afegit l'obra Eva in the band de Rebecca Elliott.
Membre: innermurk | gen. 19, 9:17 pm
Sèrie: White Fox
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 19, 9:12 pm
Sèrie: White Fox
Membre: innermurk | gen. 19, 9:12 pm
Sèrie: White Fox
Membre: innermurk | gen. 19, 9:11 pm
Sèrie: White Fox
S'ha afegit la sèrie White Fox. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 19, 9:11 pm
Sèrie: White Fox
Ha afegit el nom de sèrie "White Fox" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | gen. 19, 9:11 pm
Membre: innermurk | gen. 19, 8:59 pm
S'ha afegit la sèrie Animated Science. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 19, 8:58 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Animated Science" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | gen. 19, 8:58 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Purrmaids #11: A Purr-fect Pumpkin de Sudipta Bardhan-Quallen a "11."
Membre: innermurk | gen. 19, 8:45 pm
Sèrie: Purrmaids
Membre: innermurk | gen. 19, 8:45 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Lost and Found (Cutiecorns #5) de Shannon Penney a "#5."
Membre: innermurk | gen. 19, 8:40 pm
Sèrie: Cutiecorns
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 19, 8:40 pm
Sèrie: Cutiecorns
Membre: innermurk | gen. 19, 8:40 pm
Sèrie: Food Group
Membre: innermurk | gen. 19, 7:59 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 19, 7:51 pm
Membre: innermurk | gen. 19, 7:51 pm
Membre: innermurk | gen. 19, 7:50 pm
Membre: innermurk | gen. 19, 7:50 pm
Membre: innermurk | gen. 19, 7:50 pm
S'ha afegit la sèrie Crayon Adventures. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 19, 7:49 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Crayon Adventures" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | gen. 19, 7:49 pm
Ha afegit l'obra Kitticorn de Matilda Rose.
Membre: innermurk | gen. 19, 7:43 pm
Ha afegit l'obra Pandarina de Matilda Rose.
Membre: innermurk | gen. 19, 7:42 pm
Membre: innermurk | gen. 19, 7:42 pm
Ha afegit l'obra La-La-Llama de Matilda Rose.
Membre: innermurk | gen. 19, 7:42 pm
Ha afegit l'obra Starwhal de Matilda Rose.
Membre: innermurk | gen. 19, 7:41 pm
Membre: innermurk | gen. 19, 7:39 pm
S'ha afegit la sèrie Magic Pet Shop. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 19, 7:39 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Magic Pet Shop" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | gen. 19, 7:39 pm
Sèrie: Crankenstein
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 19, 7:24 pm
Sèrie: Crankenstein
Membre: innermurk | gen. 19, 7:24 pm
Sèrie: Crankenstein
Ha afegit l'obra Crankenstein de Samantha Berger.
Membre: innermurk | gen. 19, 7:24 pm
Sèrie: Crankenstein
Membre: innermurk | gen. 19, 7:23 pm
Sèrie: Crankenstein
S'ha afegit la sèrie Crankenstein. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 19, 7:23 pm
Sèrie: Crankenstein
Ha afegit el nom de sèrie "Crankenstein" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | gen. 19, 7:23 pm
S'ha canviar el grup de How Do Dinosaurs... Pocket Library de Jane Yolen a "Collections and Selections."
Membre: innermurk | Implícit | gen. 19, 7:03 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: innermurk | gen. 19, 7:03 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 19, 7:03 pm
Membre: innermurk | Implícit | gen. 19, 7:03 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: innermurk | gen. 19, 7:03 pm
Membre: innermurk | Implícit | gen. 19, 7:02 pm
S'ha canviar el grup de Dinosaurs Magnetic Play set de Jane Yolen a "Toy."
Membre: innermurk | Implícit | gen. 19, 7:02 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: innermurk | gen. 19, 7:02 pm
S'ha canviar el grup de How Do Dinosaurs Say Good Night? Doll: 8" Long de Jane Yolen a "Collections and Selections."
Membre: innermurk | Implícit | gen. 19, 7:01 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: innermurk | gen. 19, 7:01 pm
Membre: innermurk | gen. 19, 7:01 pm
Sèrie: Fly Guy
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 19, 6:47 pm
Sèrie: Fly Guy
Ha afegit l'obra Fly Guy Presents: Dogs de Tedd Arnold.
Membre: innermurk | gen. 19, 6:45 pm
Membre: innermurk | gen. 19, 6:00 pm
Membre: innermurk | gen. 19, 6:00 pm

gener 18, 2023

Ha canviat la cadena d'ordre de My Friends Make Me Happy! (The Giggle Gang) de Jan Thomas a "8."
Membre: innermurk | gen. 18, 4:52 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de My Toothbrush Is Missing (The Giggle Gang) de Jan Thomas a "7."
Membre: innermurk | gen. 18, 4:52 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de There's a Pest in the Garden! (The Giggle Gang) de Jan Thomas a "6."
Membre: innermurk | gen. 18, 4:52 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de What Is Chasing Duck? (The Giggle Gang) de Jan Thomas a "5."
Membre: innermurk | gen. 18, 4:52 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Doghouse de Jan Thomas a "3."
Membre: innermurk | gen. 18, 4:52 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de What Will Fat Cat Sit On? de Jan Thomas a "1."
Membre: innermurk | gen. 18, 4:52 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 18, 4:52 pm
Ha afegit l'obra Is That Wise, Pig? de Jan Thomas.
Membre: innermurk | gen. 18, 4:51 pm
Ha afegit l'obra A Birthday for Cow! de Jan Thomas.
Membre: innermurk | gen. 18, 4:50 pm
Ha afegit l'obra The Doghouse de Jan Thomas.
Membre: innermurk | gen. 18, 4:49 pm

gener 17, 2023

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 17, 5:45 pm
Membre: innermurk | gen. 17, 5:45 pm
Membre: innermurk | gen. 17, 5:45 pm
Membre: innermurk | gen. 17, 5:45 pm
Membre: innermurk | gen. 17, 5:44 pm
Membre: innermurk | gen. 17, 5:44 pm
Membre: innermurk | gen. 17, 5:44 pm
Membre: innermurk | gen. 17, 5:43 pm
S'ha afegit la sèrie BabyLit First Steps. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 17, 5:43 pm
Ha afegit el nom de sèrie "BabyLit First Steps" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | gen. 17, 5:43 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 17, 5:39 pm
Membre: innermurk | gen. 17, 5:37 pm
Membre: innermurk | gen. 17, 5:37 pm
Membre: innermurk | gen. 17, 5:36 pm
Membre: innermurk | gen. 17, 5:36 pm
Membre: innermurk | gen. 17, 5:35 pm
Membre: innermurk | gen. 17, 5:35 pm
S'ha afegit la sèrie BabyLit - Little Poet Series. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 17, 5:35 pm
Ha afegit el nom de sèrie "BabyLit - Little Poet Series" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | gen. 17, 5:35 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "BabyLit" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | gen. 17, 5:16 pm
Ha afegit el nom de sèrie "BabyLit Primers" (Anglès).
Membre: innermurk | gen. 17, 5:16 pm

gener 9, 2023

Membre: innermurk | gen. 9, 7:31 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 9, 6:58 pm
Ha afegit l'obra Breaking Bailey de Anonymous.
Membre: innermurk | gen. 9, 6:58 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Calling Maggie May de Anonymous a "."
Membre: innermurk | gen. 9, 6:56 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Book of David de Anonymous a "."
Membre: innermurk | gen. 9, 6:56 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 9, 6:56 pm
Membre: innermurk | gen. 9, 6:56 pm
Ha afegit l'obra Calling Maggie May de Anonymous.
Membre: innermurk | gen. 9, 6:54 pm
Ha afegit l'obra The Book of David de Anonymous.
Membre: innermurk | gen. 9, 6:54 pm
Ha afegit l'obra Jay's Journal de Anonymous.
Membre: innermurk | gen. 9, 6:53 pm
Ha afegit l'obra Lucy in the Sky de Anonymous.
Membre: innermurk | gen. 9, 6:52 pm
Ha afegit l'obra Go Ask Alice de Anonymous.
Membre: innermurk | gen. 9, 6:52 pm
Ha afegit l'obra Letting Ana Go de Anonymous.
Membre: innermurk | gen. 9, 6:52 pm
S'ha afegit la sèrie Anonymous Diaires. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 9, 6:52 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Anonymous Diaires" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | gen. 9, 6:52 pm

gener 8, 2023

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 8, 6:21 pm
Membre: innermurk | gen. 8, 6:21 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 8, 6:21 pm
Membre: innermurk | gen. 8, 6:21 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 8, 6:20 pm
Membre: innermurk | gen. 8, 6:19 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 8, 6:19 pm
Membre: innermurk | gen. 8, 6:19 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 8, 6:19 pm
Membre: innermurk | gen. 8, 6:19 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 8, 6:18 pm
Membre: innermurk | gen. 8, 6:18 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 8, 6:18 pm
Membre: innermurk | gen. 8, 6:18 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 8, 6:17 pm
Membre: innermurk | gen. 8, 6:17 pm
Membre: innermurk | gen. 8, 6:16 pm
Membre: innermurk | gen. 8, 6:15 pm
S'ha afegit la sèrie Super Happy Party Bears. Mira més detalls.
Membre: innermurk | gen. 8, 6:14 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Super Happy Party Bears" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | gen. 8, 6:14 pm

setembre 14, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 79 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | set. 14, 2022, 12:48 pm
Ha suprimit l'obra Let's Grow Things.
Membre: innermurk | set. 14, 2022, 12:48 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 86 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | set. 14, 2022, 12:45 pm
Ha afegit l'obra Let's Grow Things.
Membre: innermurk | set. 14, 2022, 12:44 pm

juliol 9, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de Rogue Wave de Jennifer Donnelly a "2."
Membre: innermurk | jul. 9, 2022, 7:33 pm

juliol 4, 2022

Sèrie: Show Baby
Membre: innermurk | jul. 4, 2022, 8:15 pm
Ha afegit l'obra Seeing de Books Brimax.
Membre: innermurk | jul. 4, 2022, 8:09 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | jul. 4, 2022, 8:02 pm
Membre: innermurk | jul. 4, 2022, 8:02 pm
Membre: innermurk | jul. 4, 2022, 8:01 pm
Sèrie: Ugly Boards
Membre: innermurk | jul. 4, 2022, 7:50 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | jul. 4, 2022, 5:31 pm
Membre: innermurk | jul. 4, 2022, 5:31 pm
Membre: innermurk | jul. 4, 2022, 5:30 pm
Ha afegit l'obra DK Handbooks: Cats de David Alderton.
Membre: innermurk | jul. 4, 2022, 5:29 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: innermurk | jul. 4, 2022, 5:25 pm
Membre: innermurk | jul. 4, 2022, 5:24 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | jul. 4, 2022, 5:15 pm
Ha afegit l'obra DK Handbooks: Cats de David Alderton.
Membre: innermurk | jul. 4, 2022, 5:15 pm
Sèrie: DK Handbooks
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: innermurk | jul. 4, 2022, 5:14 pm
Sèrie: DK Handbooks
Ha afegit l'obra DK Handbooks: Cats de David Alderton.
Membre: innermurk | jul. 4, 2022, 5:12 pm

juny 30, 2022

Membre: innermurk | juny 30, 2022, 7:36 pm
Membre: innermurk | juny 30, 2022, 7:36 pm
Membre: innermurk | juny 30, 2022, 7:36 pm
S'ha afegit la sèrie Cat Art Books. Mira més detalls.
Membre: innermurk | juny 30, 2022, 7:36 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Cat Art Books" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | juny 30, 2022, 7:36 pm

juny 28, 2022

S'ha canviar el grup de World Book Encyclopedia of Science Set de World Book and Verlagsgruppe Bertelsmann Internat a "Collections and Selections."
Membre: innermurk | Implícit | juny 28, 2022, 11:17 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 11:17 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 11:17 pm
Sèrie: It's O.K.
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 9:40 pm
Sèrie: It's O.K.
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 9:39 pm
Sèrie: It's O.K.
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 9:39 pm
Sèrie: It's O.K.
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 9:38 pm
Sèrie: It's O.K.
S'ha afegit la sèrie It's O.K.. Mira més detalls.
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 9:38 pm
Sèrie: It's O.K.
Ha afegit el nom de sèrie "It's O.K." (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | juny 28, 2022, 9:38 pm
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 9:16 pm
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 9:16 pm
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 9:15 pm
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 9:15 pm
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 9:14 pm
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 9:14 pm
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 9:13 pm
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 9:12 pm
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 9:11 pm
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 9:11 pm
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 9:10 pm
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 9:09 pm
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 9:08 pm
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 9:08 pm
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 9:08 pm
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 9:07 pm
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 9:06 pm
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 9:05 pm
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 9:03 pm
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 9:03 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 9:01 pm
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 9:01 pm
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 9:00 pm
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 9:00 pm
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 8:59 pm
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 8:57 pm
S'ha afegit la sèrie I Want to Know About.... Mira més detalls.
Membre: innermurk | juny 28, 2022, 8:57 pm
Ha afegit el nom de sèrie "I Want to Know About..." (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | juny 28, 2022, 8:57 pm

juny 27, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | juny 27, 2022, 12:05 am

juny 24, 2022

Membre: innermurk | juny 24, 2022, 6:50 pm
Membre: innermurk | juny 24, 2022, 6:48 pm
Membre: innermurk | juny 24, 2022, 6:48 pm
S'ha afegit la sèrie Bunbun & Bonbon. Mira més detalls.
Membre: innermurk | juny 24, 2022, 6:48 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bunbun & Bonbon" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | juny 24, 2022, 6:48 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Smurfs & Friends #1 de Peyo a "Vol 1."
Membre: innermurk | juny 24, 2022, 6:08 pm
Ha afegit l'obra The Smurfs & Friends #1 de Peyo.
Membre: innermurk | juny 24, 2022, 6:07 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | juny 24, 2022, 3:32 pm
Membre: innermurk | juny 24, 2022, 3:31 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Sleepy Bird de Jeremy Tankard a "4."
Membre: innermurk | juny 24, 2022, 3:22 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | juny 24, 2022, 3:22 pm
Ha afegit l'obra Hungry Bird de Jeremy Tankard.
Membre: innermurk | juny 24, 2022, 3:22 pm
Ha afegit l'obra Sleepy Bird de Jeremy Tankard.
Membre: innermurk | juny 24, 2022, 3:18 pm
Ha afegit l'obra Boo Hoo Bird de Jeremy Tankard.
Membre: innermurk | juny 24, 2022, 3:18 pm
Ha afegit l'obra Grumpy Bird de Jeremy Tankard.
Membre: innermurk | juny 24, 2022, 3:18 pm
S'ha afegit la sèrie Tankard Bird Picture Books. Mira més detalls.
Membre: innermurk | juny 24, 2022, 3:18 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Tankard Bird Picture Books" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | juny 24, 2022, 3:18 pm

juny 23, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de Magic Ponies: Books 1-3 de Sue Bentley a "1-3 Omnibus."
Membre: innermurk | juny 23, 2022, 9:03 pm
Sèrie: Magic Ponies
Membre: innermurk | juny 23, 2022, 9:02 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Lost in the Snow" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | juny 23, 2022, 8:56 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Pet Rescue Adventures" (Anglès).
Membre: innermurk | juny 23, 2022, 8:56 pm
S'ha canviar el grup de The Great and Terrible, Volumes 1-6: Paperback Set de Chris Stewart a "Collections and Selections."
Membre: innermurk | Implícit | juny 23, 2022, 7:32 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: innermurk | juny 23, 2022, 7:32 pm
Membre: innermurk | juny 23, 2022, 5:29 pm
Membre: innermurk | juny 23, 2022, 5:28 pm
S'ha afegit la sèrie Baby Elements. Mira més detalls.
Membre: innermurk | juny 23, 2022, 5:28 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Baby Elements" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | juny 23, 2022, 5:28 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Zig & Zag (The Puppy Place #64) de Ellen Miles a "64."
Membre: innermurk | juny 23, 2022, 4:19 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | juny 23, 2022, 4:19 pm
Membre: innermurk | juny 23, 2022, 4:18 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 36 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | juny 23, 2022, 4:06 pm
Membre: innermurk | juny 23, 2022, 4:05 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | juny 23, 2022, 2:06 pm
Ha afegit l'obra Rainbow Day de Christy Webster.
Membre: innermurk | juny 23, 2022, 2:06 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | juny 23, 2022, 1:39 pm
Ha afegit l'obra Cat Problems de Jory John.
Membre: innermurk | juny 23, 2022, 1:39 pm

abril 7, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de Book of Mormon Reader de Church of Jesus Christ a "."
Membre: innermurk | abr. 7, 2022, 10:10 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | abr. 7, 2022, 10:10 pm
Sèrie: Our Universe
Membre: innermurk | abr. 7, 2022, 9:43 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Moon! Earth's Best Friend de Stacy McAnulty a "3."
Membre: innermurk | abr. 7, 2022, 9:42 pm
Sèrie: Our Universe
Membre: innermurk | abr. 7, 2022, 9:42 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Moon! Earth's Best Friend de Stacy McAnulty a "3."
Membre: innermurk | abr. 7, 2022, 9:42 pm
Sèrie: Our Universe
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | abr. 7, 2022, 9:34 pm
Sèrie: Our Universe
Membre: innermurk | abr. 7, 2022, 9:34 pm
Sèrie: Our Universe
Membre: innermurk | abr. 7, 2022, 9:32 pm
Sèrie: Elf Books
Membre: innermurk | abr. 7, 2022, 9:14 pm

abril 4, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de B.C.: Right On a "book 9."
Membre: innermurk | abr. 4, 2022, 9:11 pm
Sèrie: B.C.
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 59 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | abr. 4, 2022, 9:11 pm
Sèrie: B.C.
Ha suprimit l'obra B.C.: Right On.
Membre: innermurk | abr. 4, 2022, 9:11 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de B.C.: Right On a "book 9."
Membre: innermurk | abr. 4, 2022, 9:07 pm
Sèrie: B.C.
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | abr. 4, 2022, 9:07 pm
Sèrie: B.C.
Ha afegit l'obra B.C.: Right On.
Membre: innermurk | abr. 4, 2022, 9:06 pm

març 31, 2022

Membre: innermurk | març 31, 2022, 4:27 pm
S'ha canviar el grup de Splat the Cat and the Cat in the Moon (I Can Read Level 2) de Rob Scotton a "I Can Read Level 2."
Membre: innermurk | Implícit | març 31, 2022, 4:20 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: innermurk | març 31, 2022, 4:20 pm
Membre: innermurk | març 31, 2022, 4:19 pm
Sèrie: Wordy Birdy
Membre: innermurk | març 31, 2022, 4:13 pm
Sèrie: Wordy Birdy
Ha afegit l'obra Wordy Birdy de Tammi Sauer.
Membre: innermurk | març 31, 2022, 4:06 pm
Sèrie: Wordy Birdy
S'ha afegit la sèrie Wordy Birdy. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 31, 2022, 4:06 pm
Sèrie: Wordy Birdy
Ha afegit el nom de sèrie "Wordy Birdy" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | març 31, 2022, 4:06 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Click, Clack, Good Night (A Click Clack Book) de Doreen Cronin a "14."
Membre: innermurk | març 31, 2022, 3:57 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 31, 2022, 3:57 pm
Membre: innermurk | març 31, 2022, 3:51 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Gingerbread Man" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | març 31, 2022, 3:45 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Gingerbread Man is Loose" (Anglès).
Membre: innermurk | març 31, 2022, 3:45 pm
Membre: innermurk | març 31, 2022, 3:44 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 31, 2022, 3:44 pm
Membre: innermurk | març 31, 2022, 3:44 pm
Membre: innermurk | març 31, 2022, 3:42 pm
Membre: innermurk | març 31, 2022, 3:41 pm
Membre: innermurk | març 31, 2022, 3:41 pm
Membre: innermurk | març 31, 2022, 3:40 pm
S'ha afegit la sèrie The Gingerbread Man is Loose. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 31, 2022, 3:40 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Gingerbread Man" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | març 31, 2022, 3:40 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 31, 2022, 3:27 pm
Membre: innermurk | març 31, 2022, 3:26 pm
Membre: innermurk | març 31, 2022, 3:26 pm
Ha afegit l'obra Goodnight, Butterfly de Ross Burach.
Membre: innermurk | març 31, 2022, 3:26 pm
S'ha afegit la sèrie Very Impatient Caterpillar. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 31, 2022, 3:26 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Very Impatient Caterpillar" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | març 31, 2022, 3:26 pm
Membre: innermurk | març 31, 2022, 2:17 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 26 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 31, 2022, 2:17 pm
Membre: innermurk | març 31, 2022, 2:16 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 31, 2022, 2:12 pm
Membre: innermurk | març 31, 2022, 2:11 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 31, 2022, 2:10 pm
Membre: innermurk | març 31, 2022, 2:10 pm
Membre: innermurk | març 31, 2022, 2:09 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 65 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 31, 2022, 1:54 pm
Membre: innermurk | març 31, 2022, 1:53 pm

març 29, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 29, 2022, 3:31 pm
Membre: innermurk | març 29, 2022, 3:31 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Great Eggscape! de Jory John a "7."
Membre: innermurk | març 29, 2022, 3:22 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Good, the Bad, and the Spooky de Jory John a "6."
Membre: innermurk | març 29, 2022, 3:22 pm
Sèrie: Food Group
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 29, 2022, 3:22 pm
Membre: innermurk | març 29, 2022, 3:16 pm
Sèrie: Owl Diaries
Ha afegit l'obra Get Well, Eva de Rebecca Elliott.
Membre: innermurk | març 29, 2022, 3:07 pm

març 28, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de Hagar the Horrible: Sack Time de Dik Browne a "#6."
Membre: innermurk | març 28, 2022, 9:53 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Hagar the Horrible #2 de Dik Browne a "#2."
Membre: innermurk | març 28, 2022, 9:53 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Hagar the Horrible No. 1 (Beaumont) de Dik Browne a "#1."
Membre: innermurk | març 28, 2022, 9:53 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 28, 2022, 9:53 pm

març 24, 2022

Sèrie: Heathcliff
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 25 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 24, 2022, 7:30 pm
Sèrie: Heathcliff
Membre: innermurk | març 24, 2022, 7:29 pm
Sèrie: Heathcliff
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 29 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 24, 2022, 7:13 pm
Sèrie: Heathcliff
Membre: innermurk | març 24, 2022, 7:13 pm
Sèrie: Heathcliff
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 25 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 24, 2022, 6:54 pm
Sèrie: Heathcliff
Membre: innermurk | març 24, 2022, 6:54 pm

març 21, 2022

Sèrie: Garfield
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 87 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 21, 2022, 6:14 pm
Sèrie: Garfield
Membre: innermurk | març 21, 2022, 6:13 pm

març 19, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de How To Draw Garfield And The Gang de Jim Davis a "Activity Book."
Membre: innermurk | març 19, 2022, 8:18 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de How to Draw Garfield and Friends (Learn to Draw) de Jim Davis a "Activity Book."
Membre: innermurk | març 19, 2022, 8:18 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Garfield Trivia Book de Jim Davis a "Activity Book."
Membre: innermurk | març 19, 2022, 8:18 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Garfield the Pirate de Jim Davis a "100."
Membre: innermurk | març 19, 2022, 8:18 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Garfield in Space de Jim Davis a "100."
Membre: innermurk | març 19, 2022, 8:18 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Garfield How To Party Book de Jim Davis a "300."
Membre: innermurk | març 19, 2022, 8:18 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Garfield Goes Underground de Jim Davis a "100."
Membre: innermurk | març 19, 2022, 8:18 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Garfield fun book de Jim Davis a "Activity Book."
Membre: innermurk | març 19, 2022, 8:18 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Garfield Deluxe Color & Activity Book de Jim Davis a "Activity Book."
Membre: innermurk | març 19, 2022, 8:18 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Garfield Book of Cat Names de Jim Davis a "300."
Membre: innermurk | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield and the Halloween Party [12 stickers inside] de Jim Kraft a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield the Fussy Cat (Big Little Golden Books) de Norma Simone a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de You Know It's Monday When... de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de That's Life (Garfield) de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Give Me Coffee and No One Gets Hurt! de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield: Me Book de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield: If Only You Were Here de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield: I Would Have Written Sooner, But... de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield: Color Me Fun de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield: Big Fun, Little Fun -- Odie (Funny Face, 2) de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield: Big Fat Book of Jokes and Riddles de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield: A to Z Zoo de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield-I Would Have Given You a Gift But.... de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield: The Easter Bunny? de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield's Scary Tales de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield's Rock 'n' Roll Party de Jim Kraft a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield's Night Before Christmas de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield's Ghost Stories de Jim Mark; kraft acey a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield's Birthday Surprise de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield's Big Holiday Jokes de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield's Awesome Ski Adventure de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield's Top Ten Tom Cat Foolery de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield's Tales of Mystery de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield's Stupid Cupid de Jim Acey Mark and Kraft a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield's Joy Holiday 3-pack de Jim Davis a "Collections and Selections."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield's Haunted House and Other Spooky Tales de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield's Great Race de Jim Kraft a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield's Furry Tales de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield's Christmas Tales de Mark Acey a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield's Book of Jokes and Riddles de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield's A Good Friend Is de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield voor Verliefden de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield The Thanksgiving Thief de Scott Nickel a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield the Pirate de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield the Knight in Shining Armor de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield the Ghost Chaser de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield Stories (Golden Treasuries) de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield Looks for Pooky de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield in Space de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield Holiday Celebrations de Jim Davis a "Collections and Selections."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield Goes Underground de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield Goes Camping (A Lift-the-Flap Book) de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield Discovers America de Jim Kraft a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield Counts to 10 de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield Deluxe Color & Activity Book de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
S'ha canviar el grup de Garfield And Haunted (Lift the Flap) de Jim Davis a "Children's storybook."
Membre: innermurk | Implícit | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
Agrupament de sèries editades.
Membre: innermurk | març 19, 2022, 8:18 pm
Sèrie: Garfield
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 157 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 19, 2022, 8:18 pm

febrer 10, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 2:41 pm
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 2:40 pm
Sèrie: Cat Wants
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 2:36 pm
Sèrie: Cat Wants
Ha afegit l'obra The cat wants cuddles de P. Crumble.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 2:36 pm
Sèrie: Cat Wants
Ha afegit l'obra The Cat Wants Kittens de P. Crumble.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 2:35 pm
Sèrie: Cat Wants
S'ha afegit la sèrie Cat Wants. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 2:35 pm
Sèrie: Cat Wants
Ha afegit el nom de sèrie "Cat Wants" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | feb. 10, 2022, 2:35 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 2:27 pm
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 2:26 pm
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 2:26 pm
S'ha afegit la sèrie I Really Want. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 2:26 pm
Ha afegit el nom de sèrie "I Really Want" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | feb. 10, 2022, 2:26 pm
Membre: innermurk | Implícit | feb. 10, 2022, 2:18 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 2:18 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 2:18 pm
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 2:17 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 2:10 pm
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 2:10 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:49 pm
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:49 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:48 pm
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:48 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:48 pm
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:48 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:48 pm
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:48 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:47 pm
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:47 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:46 pm
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:46 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:46 pm
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:46 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:46 pm
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:46 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:46 pm
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:46 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:45 pm
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:45 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:45 pm
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:45 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:45 pm
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:45 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:44 pm
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:44 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:44 pm
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:44 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:44 pm
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:44 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:43 pm
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:43 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:43 pm
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:43 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:43 pm
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:43 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:42 pm
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:42 pm
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:42 pm
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:42 pm
S'ha afegit la sèrie Explore My World. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:41 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Explore My World" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | feb. 10, 2022, 1:41 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:41 pm
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:41 pm
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:40 pm
Sèrie: How to Catch
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:16 pm
Sèrie: How to Catch
Ha afegit l'obra How to Catch a Yeti de Adam Wallace.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:15 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de How to Catch a Gingerbread Man de Adam Wallace a "13."
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:14 pm
Sèrie: How to Catch
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:14 pm
Sèrie: How to Catch
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:13 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de How to Help a Cupid de Sue Fliess a "6."
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:01 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de How to Track an Easter Bunny de Sue Fliess a "3."
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:01 pm
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:01 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de How to Trap a Leprechaun de Sue Fliess a "1."
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:01 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:01 pm
Ha afegit l'obra How to Help a Cupid de Sue Fliess.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 1:00 pm
Sèrie: The Worst
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Are the Worst" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | feb. 10, 2022, 12:51 pm
Sèrie: The Worst
Ha afegit el nom de sèrie "The Worst" (Anglès).
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 12:51 pm
Sèrie: The Worst
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 12:50 pm
Sèrie: The Worst
Ha suprimit el nom de la col·lecció "...Are the Worst" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | feb. 10, 2022, 12:49 pm
Sèrie: The Worst
Ha afegit el nom de sèrie "Are the Worst" (Anglès).
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 12:49 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Dragons Are the Worst! de Alex Willan a "2."
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 12:49 pm
Sèrie: The Worst
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 12:49 pm
Sèrie: The Worst
Ha afegit l'obra Dragons Are the Worst! de Alex Willan.
Membre: innermurk | feb. 10, 2022, 12:49 pm

febrer 9, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de Garfield Swallows His Pride de Jim Davis a "14."
Membre: innermurk | feb. 9, 2022, 9:57 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 9, 2022, 9:57 pm
Ha suprimit l'obra Garfield Swallows His Pride de Jim Davis.
Membre: innermurk | feb. 9, 2022, 9:57 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Get Well, Crabby!: An Acorn Book (A Crabby Book #4) de Jonathan Fenske a "#4."
Membre: innermurk | feb. 9, 2022, 2:52 pm
Membre: innermurk | feb. 9, 2022, 2:52 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 9, 2022, 2:49 pm
Membre: innermurk | feb. 9, 2022, 2:49 pm
Membre: innermurk | feb. 9, 2022, 2:47 pm
S'ha afegit la sèrie Marshmallow Friends. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 9, 2022, 2:47 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Marshmallow Friends" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | feb. 9, 2022, 2:47 pm
Sèrie: Purrmaids
Membre: innermurk | feb. 9, 2022, 2:28 pm
Sèrie: Press Start!
Membre: innermurk | feb. 9, 2022, 2:25 pm
Sèrie: Total Mayhem
Membre: innermurk | feb. 9, 2022, 2:20 pm
Sèrie: Total Mayhem
S'ha afegit la sèrie Total Mayhem. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 9, 2022, 2:20 pm
Sèrie: Total Mayhem
Ha afegit el nom de sèrie "Total Mayhem" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | feb. 9, 2022, 2:20 pm
Membre: innermurk | feb. 9, 2022, 2:08 pm

febrer 8, 2022

Membre: innermurk | feb. 8, 2022, 4:15 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 8, 2022, 4:06 pm
Membre: innermurk | feb. 8, 2022, 4:05 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Unicorns Are the Worst! de Alex Willan a "1."
Membre: innermurk | feb. 8, 2022, 3:50 pm
Sèrie: The Worst
Membre: innermurk | feb. 8, 2022, 3:42 pm
Sèrie: The Worst
S'ha afegit la sèrie The Worst. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 8, 2022, 3:42 pm
Sèrie: The Worst
Ha afegit el nom de sèrie "...Are the Worst" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | feb. 8, 2022, 3:42 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 8, 2022, 2:55 pm
Membre: innermurk | feb. 8, 2022, 2:55 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 8, 2022, 2:54 pm
Membre: innermurk | feb. 8, 2022, 2:54 pm
Ha afegit l'obra Ninjabread Man de Stewart Ross.
Membre: innermurk | feb. 8, 2022, 2:54 pm
Membre: innermurk | feb. 8, 2022, 2:52 pm
S'ha afegit la sèrie Twisted Fairy Tales. Mira més detalls.
Membre: innermurk | feb. 8, 2022, 2:52 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Twisted Fairy Tales" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | feb. 8, 2022, 2:52 pm

octubre 26, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 183 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 26, 2021, 1:33 am
Membre: innermurk | oct. 26, 2021, 1:33 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 143 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 26, 2021, 1:24 am
Membre: innermurk | oct. 26, 2021, 1:24 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 282 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 26, 2021, 1:18 am
Membre: innermurk | oct. 26, 2021, 1:18 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 100 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 26, 2021, 1:17 am
Membre: innermurk | oct. 26, 2021, 1:16 am

octubre 25, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 25, 2021, 11:42 pm
Membre: innermurk | oct. 25, 2021, 11:42 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 106 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 25, 2021, 7:13 pm
Membre: innermurk | oct. 25, 2021, 7:13 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 315 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 25, 2021, 7:00 pm
Membre: innermurk | oct. 25, 2021, 6:59 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Very Best of Friends de Steffi Fletcher a "2466-34."
Membre: innermurk | oct. 25, 2021, 6:31 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 173 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 25, 2021, 6:31 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 170 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 25, 2021, 6:26 pm
Membre: innermurk | oct. 25, 2021, 6:26 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 313 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 25, 2021, 6:22 pm
Membre: innermurk | oct. 25, 2021, 6:22 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Elves and the Shoemaker de Jim Robison a "2461-34."
Membre: innermurk | oct. 25, 2021, 6:00 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 254 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 25, 2021, 6:00 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 42 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 25, 2021, 5:59 pm
Membre: innermurk | oct. 25, 2021, 5:59 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 152 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 25, 2021, 5:32 pm
Ha afegit l'obra Chicken Little de Whitman Publishing.
Membre: innermurk | oct. 25, 2021, 5:32 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 245 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 25, 2021, 5:26 pm
Membre: innermurk | oct. 25, 2021, 5:26 pm
Membre: innermurk | oct. 25, 2021, 4:47 pm

octubre 21, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 263 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 21, 2021, 12:42 pm
Ha afegit l'obra Animal Parade.
Membre: innermurk | oct. 21, 2021, 12:42 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 175 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 21, 2021, 12:41 pm
Membre: innermurk | oct. 21, 2021, 12:40 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 309 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 21, 2021, 12:39 pm
Membre: innermurk | oct. 21, 2021, 12:39 pm

octubre 16, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 16, 2021, 3:43 pm
Ha afegit l'obra Little Snowflake de Suzanne Fossey.
Membre: innermurk | oct. 16, 2021, 3:43 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 16, 2021, 3:41 pm
Ha afegit l'obra Little Sunflower de Igloo Books.
Membre: innermurk | oct. 16, 2021, 3:41 pm
Ha afegit l'obra Little Snowflake de Igloo Books.
Membre: innermurk | oct. 16, 2021, 3:40 pm
Ha afegit l'obra Little Acorn de Igloo Books.
Membre: innermurk | oct. 16, 2021, 3:40 pm
S'ha afegit la sèrie Little Life Cycles. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 16, 2021, 3:40 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Little Life Cycles" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | oct. 16, 2021, 3:40 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 16, 2021, 3:37 pm
Ha suprimit l'obra Little Acorn de Igloo Books.
Membre: innermurk | oct. 16, 2021, 3:37 pm

octubre 7, 2021

Sèrie: The Big, Big
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 7, 2021, 3:37 pm
Sèrie: The Big, Big
Membre: innermurk | oct. 7, 2021, 3:37 pm
Sèrie: The Big, Big
Membre: innermurk | oct. 7, 2021, 3:37 pm
Sèrie: The Big, Big
S'ha afegit la sèrie The Big, Big. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 7, 2021, 3:37 pm
Sèrie: The Big, Big
Ha afegit el nom de sèrie "The Big, Big" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | oct. 7, 2021, 3:37 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 7, 2021, 3:09 pm
Ha afegit l'obra Yule Not Open This Book de Andy Lee.
Membre: innermurk | oct. 7, 2021, 3:09 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 7, 2021, 3:08 pm
Membre: innermurk | oct. 7, 2021, 3:08 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 7, 2021, 3:06 pm
Membre: innermurk | oct. 7, 2021, 3:06 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 7, 2021, 3:05 pm
Membre: innermurk | oct. 7, 2021, 3:05 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 7, 2021, 3:05 pm
Membre: innermurk | oct. 7, 2021, 3:05 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Do Not Open..." (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | oct. 7, 2021, 3:04 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Do Not Open These Books" (Anglès).
Membre: innermurk | oct. 7, 2021, 3:04 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 7, 2021, 3:04 pm
Ha afegit l'obra Do Not Open This Book de Andy Lee.
Membre: innermurk | oct. 7, 2021, 3:04 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 7, 2021, 3:00 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Definitely Do Not Open This Book de Andy Lee a "3."
Membre: innermurk | oct. 7, 2021, 3:00 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 7, 2021, 3:00 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 7, 2021, 2:59 pm
Membre: innermurk | oct. 7, 2021, 2:59 pm
S'ha afegit la sèrie Do Not Open These Books. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 7, 2021, 2:58 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Do Not Open..." (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | oct. 7, 2021, 2:58 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 7, 2021, 2:50 pm
Membre: innermurk | oct. 7, 2021, 2:50 pm
Membre: innermurk | oct. 7, 2021, 2:50 pm
Membre: innermurk | oct. 7, 2021, 2:50 pm
Membre: innermurk | oct. 7, 2021, 2:49 pm
Membre: innermurk | oct. 7, 2021, 2:49 pm
Membre: innermurk | oct. 7, 2021, 2:48 pm
S'ha afegit la sèrie Never Let a Unicorn.... Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 7, 2021, 2:48 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Never Let a Unicorn..." (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | oct. 7, 2021, 2:48 pm

octubre 4, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 4, 2021, 5:59 pm
Membre: innermurk | oct. 4, 2021, 5:59 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Q Chronicles" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | oct. 4, 2021, 5:54 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Q Chronicles" (Anglès).
Membre: innermurk | oct. 4, 2021, 5:54 pm
Membre: innermurk | oct. 4, 2021, 5:53 pm
S'ha afegit la sèrie The Q Chronicles. Mira més detalls.
Membre: innermurk | oct. 4, 2021, 5:53 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Q Chronicles" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | oct. 4, 2021, 5:53 pm

setembre 27, 2021

Ha canviat la cadena d'ordre de I Spy Little Wheels de Jean Marzollo a "Board."
Membre: innermurk | set. 27, 2021, 4:57 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de I Spy Little Toys de Jean Marzollo a "Board."
Membre: innermurk | set. 27, 2021, 4:57 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de I Spy Little Numbers de Jean Marzollo a "Board."
Membre: innermurk | set. 27, 2021, 4:57 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de I Spy Little Letters de Jean Marzollo a "Board."
Membre: innermurk | set. 27, 2021, 4:57 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de I Spy Little Learning Box de Jean Marzollo a "Board."
Membre: innermurk | set. 27, 2021, 4:57 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de I Spy Little Hearts de Jean Marzollo a "Board."
Membre: innermurk | set. 27, 2021, 4:57 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de I Spy Little Christmas de Jean Marzollo a "Board."
Membre: innermurk | set. 27, 2021, 4:57 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de I Spy Little Bunnies de Jean Marzollo a "Board."
Membre: innermurk | set. 27, 2021, 4:57 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de I Spy Little Book de Jean Marzollo a "Board."
Membre: innermurk | set. 27, 2021, 4:57 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de I Spy Little Animals de Jean Marzollo a "Board."
Membre: innermurk | set. 27, 2021, 4:57 pm
S'ha canviar el grup de I Spy Bingo de Briarpatch a "Game."
Membre: innermurk | Implícit | set. 27, 2021, 4:57 pm
S'ha canviar el grup de LeapFrog Tag Activity Storybook I SPY Imagine That! a "Game."
Membre: innermurk | Implícit | set. 27, 2021, 4:57 pm
S'ha canviar el grup de Teaching With Favorite I Spy Books de Joan Novelli a "Collections and Selections."
Membre: innermurk | Implícit | set. 27, 2021, 4:57 pm
Membre: innermurk | Implícit | set. 27, 2021, 4:57 pm
S'ha canviar el grup de I Spy Treasure Hunt [Video Game] de Leapfrog a "Game."
Membre: innermurk | Implícit | set. 27, 2021, 4:57 pm
S'ha canviar el grup de I Spy School Days de Scholastic a "Game."
Membre: innermurk | Implícit | set. 27, 2021, 4:57 pm
Membre: innermurk | Implícit | set. 27, 2021, 4:57 pm
Membre: innermurk | Implícit | set. 27, 2021, 4:57 pm
S'ha canviar el grup de I Spy Poster Book 6 Full-Color Posters from 6 Favorite Books! de Walter Wick a "Collections and Selections."
Membre: innermurk | Implícit | set. 27, 2021, 4:57 pm
S'ha canviar el grup de I Spy Little Learning Box de Jean Marzollo a "Collections and Selections."
Membre: innermurk | Implícit | set. 27, 2021, 4:57 pm
Membre: innermurk | Implícit | set. 27, 2021, 4:57 pm
S'ha canviar el grup de I Spy Junior: Puppet Playhouse (ESS505/D) de Scholastic Inc. a "Game."
Membre: innermurk | Implícit | set. 27, 2021, 4:57 pm
Membre: innermurk | Implícit | set. 27, 2021, 4:57 pm
Membre: innermurk | Implícit | set. 27, 2021, 4:57 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: innermurk | set. 27, 2021, 4:57 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 78 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | set. 27, 2021, 4:57 pm
Ha suprimit l'obra I Spy, Envelope Book de Zoe Krause.
Membre: innermurk | set. 27, 2021, 4:57 pm
Ha suprimit l'obra I Spy A Circus de Liz Mills.
Membre: innermurk | set. 27, 2021, 4:57 pm
Ha afegit l'obra I spy books de Jean Marzollo.
Membre: innermurk | set. 27, 2021, 4:42 pm
Ha afegit l'obra I Spy an Apple de Jean Marzollo.
Membre: innermurk | set. 27, 2021, 4:34 pm
Ha afegit l'obra Bo and the Merbaby de Rebecca Elliott.
Membre: innermurk | set. 27, 2021, 3:16 pm
Sèrie: Owl Diaries
Ha afegit l'obra Eva's New Pet de Rebecca Elliott.
Membre: innermurk | set. 27, 2021, 3:12 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Bad Guys Episode 13: Cut to the Chase de Aaron Blabey a "13."
Membre: innermurk | set. 27, 2021, 3:09 pm
Sèrie: The Bad Guys
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: innermurk | set. 27, 2021, 3:09 pm
Sèrie: The Bad Guys
Membre: innermurk | set. 27, 2021, 3:09 pm
Sèrie: The Bad Guys
Membre: innermurk | set. 27, 2021, 3:05 pm
Membre: innermurk | set. 27, 2021, 2:49 pm

agost 6, 2021

Sèrie: Simply Small
Ha afegit l'obra Tecka (Simply Small) de Paola Opal.
Membre: innermurk | ag. 6, 2021, 7:13 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | ag. 6, 2021, 5:43 pm
Membre: innermurk | ag. 6, 2021, 5:43 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | ag. 6, 2021, 5:43 pm
Membre: innermurk | ag. 6, 2021, 5:43 pm
Membre: innermurk | ag. 6, 2021, 5:42 pm
Membre: innermurk | ag. 6, 2021, 5:41 pm
S'ha afegit la sèrie Origami Crafting 4D. Mira més detalls.
Membre: innermurk | ag. 6, 2021, 5:41 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Origami Crafting 4D" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | ag. 6, 2021, 5:41 pm

maig 24, 2021

Sèrie: A Llama Book
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | maig 24, 2021, 1:54 pm
Sèrie: A Llama Book
Membre: innermurk | maig 24, 2021, 1:54 pm
Sèrie: A Llama Book
Membre: innermurk | maig 24, 2021, 1:53 pm

maig 23, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | maig 23, 2021, 8:26 pm
Ha afegit l'obra The Nitehood de Will Nickless.
Membre: innermurk | maig 23, 2021, 8:26 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | maig 23, 2021, 8:26 pm
Ha afegit l'obra Molepie de Will Nickless.
Membre: innermurk | maig 23, 2021, 8:26 pm
Ha afegit l'obra Owlglass de Will Nickless.
Membre: innermurk | maig 23, 2021, 8:25 pm
S'ha afegit la sèrie Rotherside Saga. Mira més detalls.
Membre: innermurk | maig 23, 2021, 8:25 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Rotherside Saga" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | maig 23, 2021, 8:25 pm

maig 21, 2021

Sèrie: A Llama Book
S'ha afegit la sèrie A Llama Book. Mira més detalls.
Membre: innermurk | maig 21, 2021, 4:29 pm
Sèrie: A Llama Book
Ha afegit el nom de sèrie "A Llama Book" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | maig 21, 2021, 4:29 pm
Sèrie: Llama Book
Suprimeix la sèrie.
Membre: innermurk | maig 21, 2021, 4:28 pm
Sèrie: Llama Book
S'ha afegit la sèrie Llama Book. Mira més detalls.
Membre: innermurk | maig 21, 2021, 4:11 pm
Sèrie: Llama Book
Ha afegit el nom de sèrie "Llama Book" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | maig 21, 2021, 4:11 pm
Sèrie: Pig the Pug
Ha afegit l'obra Pig the Blob de Aaron Blabey.
Membre: innermurk | maig 21, 2021, 2:53 pm
Sèrie: Mr. Panda
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | maig 21, 2021, 2:29 pm
Sèrie: Mr. Panda
Ha afegit l'obra We Love You, Mr Panda de Steve Antony.
Membre: innermurk | maig 21, 2021, 2:29 pm
Sèrie: Mr. Panda
Ha afegit l'obra Please, Mr. Panda de Steve Antony.
Membre: innermurk | maig 21, 2021, 2:21 pm

maig 20, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 99 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | maig 20, 2021, 2:25 pm
Membre: innermurk | maig 20, 2021, 2:25 pm

maig 13, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 30 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | maig 13, 2021, 1:19 pm
Ha afegit l'obra Goats de Rose Davidson.
Membre: innermurk | maig 13, 2021, 1:19 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | maig 13, 2021, 1:09 pm
Membre: innermurk | maig 13, 2021, 1:09 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | maig 13, 2021, 12:56 pm
Membre: innermurk | maig 13, 2021, 12:56 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 62 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | maig 13, 2021, 12:48 pm
Membre: innermurk | maig 13, 2021, 12:47 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 70 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | maig 13, 2021, 12:42 pm
Membre: innermurk | maig 13, 2021, 12:41 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 32 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | maig 13, 2021, 12:36 pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: innermurk | maig 13, 2021, 12:35 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de National Geographic Readers: Llamas (L1) de Maya Myers a "Level 1."
Membre: innermurk | maig 13, 2021, 12:34 pm
Membre: innermurk | maig 13, 2021, 12:34 pm
Membre: innermurk | maig 13, 2021, 12:33 pm
Membre: innermurk | maig 13, 2021, 12:28 pm
S'ha afegit la sèrie National Geographic Kids Readers. Mira més detalls.
Membre: innermurk | maig 13, 2021, 12:28 pm
Ha afegit el nom de sèrie "National Geographic Kids Readers" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | maig 13, 2021, 12:28 pm

abril 29, 2021

Ha canviat la cadena d'ordre de Friends Forever de Derek Anderson a "1."
Membre: innermurk | abr. 29, 2021, 12:53 pm
Membre: innermurk | abr. 29, 2021, 12:53 pm

març 26, 2021

Ha canviat la cadena d'ordre de Search for the Mermicorn de Sudipta Bardhan-Quallen a "4."
Membre: innermurk | març 26, 2021, 12:04 pm
Sèrie: Purrmaids
Membre: innermurk | març 26, 2021, 12:04 pm
Sèrie: Owl Diaries
Ha afegit l'obra Eva at the Beach de Rebecca Elliott.
Membre: innermurk | març 26, 2021, 11:59 am
Membre: innermurk | març 26, 2021, 11:55 am
Membre: innermurk | març 26, 2021, 11:51 am
Membre: innermurk | març 26, 2021, 11:51 am
Membre: innermurk | març 26, 2021, 11:51 am
Membre: innermurk | març 26, 2021, 11:51 am
Membre: innermurk | març 26, 2021, 11:51 am
Membre: innermurk | març 26, 2021, 11:51 am
Membre: innermurk | març 26, 2021, 11:51 am
Sèrie: Press Start!
Membre: innermurk | març 26, 2021, 11:50 am

març 25, 2021

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 25, 2021, 10:35 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 25, 2021, 10:34 pm
Ha afegit l'obra Will Bear Share? de Hilary Leung.
Membre: innermurk | març 25, 2021, 10:34 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 25, 2021, 10:32 pm
Ha afegit l'obra Will Giraffe Laugh? de Hilary Leung.
Membre: innermurk | març 25, 2021, 10:32 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 25, 2021, 10:30 pm
Ha afegit l'obra Will Ladybug Hug? de Hilary Leung.
Membre: innermurk | març 25, 2021, 10:30 pm
Ha afegit l'obra Will Sheep Sleep? de Hilary Leung.
Membre: innermurk | març 25, 2021, 10:30 pm
S'ha afegit la sèrie Animal Question Stories. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 25, 2021, 10:30 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Animal Question Stories" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | març 25, 2021, 10:30 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 117 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 25, 2021, 8:57 pm
Membre: innermurk | març 25, 2021, 8:56 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de My Little Pony Omnibus Volume 4 de Christina Rice a "Volumes 10-12."
Membre: innermurk | març 25, 2021, 5:44 pm
Membre: innermurk | març 25, 2021, 5:41 pm

març 5, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | març 5, 2021, 1:48 pm
Membre: innermurk | març 5, 2021, 1:48 pm

febrer 25, 2021

Sèrie: The Bad Guys
Membre: innermurk | feb. 25, 2021, 9:08 pm
Membre: innermurk | feb. 25, 2021, 9:07 pm

desembre 3, 2020

Sèrie: Purrmaids
Membre: innermurk | des. 3, 2020, 5:52 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 141 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | des. 3, 2020, 5:46 pm
Membre: innermurk | des. 3, 2020, 5:46 pm
Membre: innermurk | des. 3, 2020, 5:41 pm

novembre 7, 2020

Ha afegit l'obra Bo the Brave de Rebecca Elliott.
Membre: innermurk | nov. 7, 2020, 8:57 pm
Membre: innermurk | nov. 7, 2020, 8:57 pm

setembre 25, 2020

Sèrie: Aven Green
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | set. 25, 2020, 9:15 pm
Sèrie: Aven Green
Membre: innermurk | set. 25, 2020, 9:14 pm
Sèrie: Aven Green
Membre: innermurk | set. 25, 2020, 9:14 pm
Sèrie: Aven Green
S'ha afegit la sèrie Aven Green. Mira més detalls.
Membre: innermurk | set. 25, 2020, 9:14 pm
Sèrie: Aven Green
Ha afegit el nom de sèrie "Aven Green" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | set. 25, 2020, 9:14 pm
Sèrie: Press Start!
Membre: innermurk | set. 25, 2020, 8:56 pm
Membre: innermurk | set. 25, 2020, 8:52 pm
Sèrie: Cutiecorns
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | set. 25, 2020, 8:45 pm
Sèrie: Cutiecorns
Membre: innermurk | set. 25, 2020, 8:45 pm
Sèrie: Cutiecorns
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | set. 25, 2020, 8:38 pm
Sèrie: Cutiecorns
Membre: innermurk | set. 25, 2020, 8:38 pm
Sèrie: Cutiecorns
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | set. 25, 2020, 8:35 pm
Sèrie: Cutiecorns
Membre: innermurk | set. 25, 2020, 8:35 pm
Sèrie: Cutiecorns
Membre: innermurk | set. 25, 2020, 8:29 pm
Sèrie: Cutiecorns
S'ha afegit la sèrie Cutiecorns. Mira més detalls.
Membre: innermurk | set. 25, 2020, 8:29 pm
Sèrie: Cutiecorns
Ha afegit el nom de sèrie "Cutiecorns" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | set. 25, 2020, 8:29 pm
Membre: innermurk | set. 25, 2020, 8:24 pm
Membre: innermurk | set. 25, 2020, 8:19 pm
Membre: innermurk | set. 25, 2020, 7:40 pm
Membre: innermurk | set. 25, 2020, 7:35 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | set. 25, 2020, 6:58 pm
Membre: innermurk | set. 25, 2020, 6:58 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de There Was An Old Lady Who Swallowed a Ghost! de Lucille Colandro a "2002."
Membre: innermurk | set. 25, 2020, 6:57 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | set. 25, 2020, 6:57 pm
Membre: innermurk | set. 25, 2020, 6:57 pm
Membre: innermurk | set. 25, 2020, 6:51 pm
Ha afegit l'obra Let's Bee Thankful de Ross Burach.
Membre: innermurk | set. 25, 2020, 6:11 pm
Sèrie: Owl Diaries
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | set. 25, 2020, 5:54 pm
Sèrie: Owl Diaries
Membre: innermurk | set. 25, 2020, 5:53 pm

agost 25, 2020

Membre: innermurk | ag. 25, 2020, 12:20 am
Membre: innermurk | ag. 25, 2020, 12:19 am
Membre: innermurk | ag. 25, 2020, 12:17 am
Membre: innermurk | ag. 25, 2020, 12:15 am
Membre: innermurk | ag. 25, 2020, 12:12 am
S'ha afegit la sèrie Do and Learn Readers. Mira més detalls.
Membre: innermurk | ag. 25, 2020, 12:12 am
Ha afegit el nom de sèrie "Do and Learn Readers" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | ag. 25, 2020, 12:12 am

agost 24, 2020

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 25 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | ag. 24, 2020, 1:06 am
Membre: innermurk | ag. 24, 2020, 1:06 am
Membre: innermurk | ag. 24, 2020, 1:05 am
Membre: innermurk | ag. 24, 2020, 1:05 am
Membre: innermurk | ag. 24, 2020, 1:05 am
Membre: innermurk | ag. 24, 2020, 1:05 am
Membre: innermurk | ag. 24, 2020, 1:05 am
Membre: innermurk | ag. 24, 2020, 1:04 am
Membre: innermurk | ag. 24, 2020, 1:04 am
Membre: innermurk | ag. 24, 2020, 1:04 am
Membre: innermurk | ag. 24, 2020, 1:04 am
Membre: innermurk | ag. 24, 2020, 1:03 am
Membre: innermurk | ag. 24, 2020, 1:03 am
Membre: innermurk | ag. 24, 2020, 1:03 am
Membre: innermurk | ag. 24, 2020, 1:03 am
Membre: innermurk | ag. 24, 2020, 1:02 am
Membre: innermurk | ag. 24, 2020, 1:02 am
Membre: innermurk | ag. 24, 2020, 1:02 am
Membre: innermurk | ag. 24, 2020, 1:02 am
Membre: innermurk | ag. 24, 2020, 1:02 am
Membre: innermurk | ag. 24, 2020, 1:01 am
Membre: innermurk | ag. 24, 2020, 1:01 am
Membre: innermurk | ag. 24, 2020, 1:01 am
Membre: innermurk | ag. 24, 2020, 1:01 am
Membre: innermurk | ag. 24, 2020, 1:00 am
Membre: innermurk | ag. 24, 2020, 12:54 am
Membre: innermurk | ag. 24, 2020, 12:54 am
Ha afegit el nom de sèrie "The Little Mermaid's Treasure Chest" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | ag. 24, 2020, 12:54 am

agost 23, 2020

Ha canviat la cadena d'ordre de A Basket Bed for Baby Moses de Alice Joyce Davidson a "Level 4."
Membre: innermurk | ag. 23, 2020, 7:45 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Pull the Tabs! See the Words!
Membre: innermurk | ag. 23, 2020, 7:36 pm
Membre: innermurk | ag. 23, 2020, 7:35 pm
S'ha afegit la sèrie A Wonder-View Book. Mira més detalls.
Membre: innermurk | ag. 23, 2020, 7:35 pm
Ha afegit el nom de sèrie "A Wonder-View Book" (Anglès).
Membre: innermurk | Implícit | ag. 23, 2020, 7:35 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Tale of Peter Rabbit (Little Golden Book) de Beatrix Potter a "307-11."
Membre: innermurk | ag. 23, 2020, 5:47 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 169 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | ag. 23, 2020, 5:47 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 371 canvis. Mira més detalls.
Membre: innermurk | ag. 23, 2020, 5:36 pm
Membre: innermurk | ag. 23, 2020, 5:36 pm

maig 27, 2020

Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Don't Worry, Bee Happy de Ross Burach.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Penny and Her Song de Kevin Henkes.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Rules de Cynthia Lord.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Speak & Read
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Speak & Read
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Time to Eat de Margaret Miller.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Harvey Happy Bee de Rocky Davies.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Silent Night de Flowerpot Press.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Jingle Bells de Flowerpot Press.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Borlitas
Ha afegit l'obra Shapes/Formas de Borlitas.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Borlitas
Ha afegit l'obra Opposites/Opuestos de Borlitas.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Borlitas
Ha afegit l'obra Numbers/Numeros de Borlitas.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Board Books
Ha afegit l'obra At Night de Anne F. Rockwell.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Noisy Homes de Sally Kilroy.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Serenity de Sara Tarascio.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Life's Seasons de Salesian Missions.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Let my life sing de Sara Tarascio.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Wandmaker
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Garfield Vol. 1 de Mark Evanier.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Tiny Touch
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Hearing.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Hello, Safari Pals.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Birds in flight de W. P. Pycraft.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Ugly Boards
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Ugly Boards
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Counting Dogs de Eric Barclay.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Don't Worry, Bee Happy de Ross Burach.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Grumpy Cat
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Little Acorn de Igloo Books.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm

maig 26, 2020

S'ha afegit la sèrie Itty Bitty Princess Kitty. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 26, 2020, 7:30 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Itty Bitty Princess Kitty" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 26, 2020, 7:30 pm
S'ha afegit la sèrie An Acorn Book. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 26, 2020, 7:21 pm
Ha afegit el nom de sèrie "An Acorn Book" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 26, 2020, 7:21 pm
S'ha afegit la sèrie Bumble and Bee. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 26, 2020, 7:20 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bumble and Bee" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 26, 2020, 7:20 pm

febrer 23, 2020

Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 23, 2020, 6:30 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Series: Baby Shark : Doo Doo Doo Doo Doo Doo" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 23, 2020, 6:30 pm

febrer 3, 2020

Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 3, 2020, 6:44 pm
Ha afegit el nom de sèrie "My Little Pony: Friendship Is Magic Omnibus, Volume 3" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 3, 2020, 6:44 pm

maig 6, 2019

S'ha afegit la sèrie Jerome the Gnome. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 6, 2019, 4:11 pm
Ha afegit el nom de sèrie "A Jerome the Gnome Adventure" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 6, 2019, 4:11 pm

març 12, 2019

S'ha afegit la sèrie Pout-Pout Fish Adventure. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 12, 2019, 2:52 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Pout-Pout Fish Adventure" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 12, 2019, 2:52 pm

febrer 6, 2019

S'ha afegit la sèrie Ark of the People. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 6, 2019, 4:38 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Ark of the People" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 6, 2019, 4:38 pm

novembre 27, 2018

S'ha afegit la sèrie Scholastic Gold. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 27, 2018, 6:26 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Scholastic Gold" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 27, 2018, 6:26 pm
S'ha afegit la sèrie LEGO Unikitty. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 27, 2018, 5:05 pm
Ha afegit el nom de sèrie "LEGO Unikitty" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 27, 2018, 5:05 pm

agost 22, 2018

S'ha afegit la sèrie Commander in Cheese. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 22, 2018, 5:47 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Commander in Cheese" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 22, 2018, 5:47 pm

maig 11, 2018

S'ha afegit la sèrie Puppy Princess. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 11, 2018, 7:17 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Puppy Princess" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 11, 2018, 7:17 pm

abril 17, 2018

Sèrie: Wandmaker
S'ha afegit la sèrie Wandmaker. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2018, 7:04 pm
Sèrie: Wandmaker
Ha afegit el nom de sèrie "Wandmaker" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 17, 2018, 7:04 pm

octubre 19, 2017

Sèrie: Grumpy Cat
S'ha afegit la sèrie Grumpy Cat. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 19, 2017, 4:24 pm
Sèrie: Grumpy Cat
Ha afegit el nom de sèrie "Grumpy Cat" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 19, 2017, 4:24 pm

juny 5, 2017

S'ha afegit la sèrie Numbers Storybox Book. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 5, 2017, 7:54 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Numbers Storybox Book" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 5, 2017, 7:54 pm
Sèrie: Tiny Touch
S'ha afegit la sèrie Tiny Touch. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 5, 2017, 7:25 pm
Sèrie: Tiny Touch
Ha afegit el nom de sèrie "Tiny Touch" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 5, 2017, 7:25 pm
Sèrie: Tiger Tales
S'ha afegit la sèrie Tiger Tales. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 5, 2017, 7:04 pm
Sèrie: Tiger Tales
Ha afegit el nom de sèrie "Tiger Tales" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 5, 2017, 7:04 pm
S'ha afegit la sèrie My Little World. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 5, 2017, 7:03 pm
Ha afegit el nom de sèrie "My Little World" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 5, 2017, 7:03 pm
S'ha afegit la sèrie Yonezu Board Book. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 5, 2017, 6:33 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Yonezu Board Book" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 5, 2017, 6:33 pm

novembre 21, 2016

S'ha afegit la sèrie Holiday Jingles. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 21, 2016, 6:21 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Holiday Jingles" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 21, 2016, 6:21 pm

juliol 27, 2016

S'ha afegit la sèrie Kaboom! Garfield. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 27, 2016, 5:39 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Kaboom! Garfield" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 27, 2016, 5:39 pm

novembre 3, 2015

S'ha afegit la sèrie Values and Nurturing. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 3, 2015, 6:54 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Values and Nurturing" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 3, 2015, 6:54 pm

maig 30, 2015

S'ha afegit la sèrie Desert Creatures. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 30, 2015, 7:04 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Desert Creatures" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 30, 2015, 7:04 pm
S'ha afegit la sèrie Captain Critter Reader. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 30, 2015, 7:02 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Captain Critter Reader" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 30, 2015, 7:02 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 30, 2015, 7:02 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Captain Critter Readers: Desert Creatures" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 30, 2015, 7:02 pm

maig 17, 2015

S'ha afegit la sèrie Scrub-bubble Bath Book. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 17, 2015, 7:08 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Scrub-bubble Bath Book" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 17, 2015, 7:08 pm
S'ha afegit la sèrie Scrub-Bubbles Bath Book. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 17, 2015, 7:04 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Scrub-Bubbles Bath Book" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 17, 2015, 7:04 pm
S'ha afegit la sèrie Rudolph 50 Years. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 17, 2015, 2:06 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Rudolph 50 Years" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 17, 2015, 2:06 pm

maig 15, 2015

S'ha afegit la sèrie Baby Lamb Chop Board Books. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 15, 2015, 8:53 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Baby Lamb Chop Board Books" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 15, 2015, 8:53 pm
S'ha afegit la sèrie Baby Dazzlers. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 15, 2015, 8:49 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Baby Dazzlers" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 15, 2015, 8:49 pm
S'ha afegit la sèrie Show Baby Plus. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 15, 2015, 8:40 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Show Baby Plus" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 15, 2015, 8:40 pm
Sèrie: Ugly Boards
S'ha afegit la sèrie Ugly Boards. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 15, 2015, 8:31 pm
Sèrie: Ugly Boards
Ha afegit el nom de sèrie "Ugly Boards" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 15, 2015, 8:31 pm
S'ha afegit la sèrie Baby's First Disney Books. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 15, 2015, 7:58 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Baby's First Disney Books" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 15, 2015, 7:58 pm
S'ha afegit la sèrie Bee Attitude Board Books. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 15, 2015, 7:36 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bee Attitude Board Books" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 15, 2015, 7:36 pm
S'ha afegit la sèrie My First Words. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 15, 2015, 6:10 pm
Ha afegit el nom de sèrie "My First Words" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 15, 2015, 6:10 pm
S'ha afegit la sèrie Sally Kilroy's baby board books. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 15, 2015, 6:04 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Sally Kilroy's baby board books" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 15, 2015, 6:04 pm
Sèrie: Board Books
S'ha afegit la sèrie Board Books. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 15, 2015, 6:02 pm
Sèrie: Board Books
Ha afegit el nom de sèrie "Board Books" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 15, 2015, 6:02 pm
S'ha afegit la sèrie A Chunky Christmas Songbook. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 15, 2015, 4:30 pm
Ha afegit el nom de sèrie "A Chunky Christmas Songbook" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 15, 2015, 4:30 pm
Sèrie: Borlitas
S'ha afegit la sèrie Borlitas. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 15, 2015, 3:41 pm
Sèrie: Borlitas
Ha afegit el nom de sèrie "Borlitas" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 15, 2015, 3:41 pm
S'ha afegit la sèrie If You Give..... Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 15, 2015, 1:43 pm
Ha afegit el nom de sèrie "If You Give...." (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 15, 2015, 1:43 pm
S'ha afegit la sèrie If You Give.... Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 15, 2015, 1:41 pm
Ha afegit el nom de sèrie "If You Give..." (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 15, 2015, 1:41 pm

agost 13, 2012

S'ha afegit la sèrie Mouse and Friends. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 13, 2012, 7:07 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mouse and Friends" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 13, 2012, 7:07 pm

febrer 25, 2012

S'ha afegit la sèrie Too Much Trouble. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 25, 2012, 2:33 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Too Much Trouble" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 25, 2012, 2:33 pm
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 25, 2012, 2:43 am
Ha afegit el nom de sèrie "Bengals Illustrated, Volume 5 No. 2" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 25, 2012, 2:43 am
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 25, 2012, 2:43 am
Ha afegit el nom de sèrie "Bengals Illustrated, Volume 5 No. 1" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 25, 2012, 2:43 am
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 25, 2012, 2:41 am
Ha afegit el nom de sèrie "Bengals Illustrated, Volume 4 No. 3" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 25, 2012, 2:41 am
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 25, 2012, 2:41 am
Ha afegit el nom de sèrie "Bengals Illustrated, Volume 4 No. 2" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 25, 2012, 2:41 am
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 25, 2012, 2:41 am
Ha afegit el nom de sèrie "Bengals Illustrated, Volume 4 No. 4" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 25, 2012, 2:41 am
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 25, 2012, 2:41 am
Ha afegit el nom de sèrie "Bengals Illustrated, Volume 4 No. 1" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 25, 2012, 2:41 am

febrer 15, 2010

Sèrie: Speak & Read
S'ha afegit la sèrie Speak & Read. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 15, 2010, 7:42 pm
Sèrie: Speak & Read
Ha afegit el nom de sèrie "Speak & Read" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 15, 2010, 7:42 pm
S'ha afegit la sèrie The Lettermen Series. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 15, 2010, 7:35 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Lettermen Series" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 15, 2010, 7:35 pm
S'ha afegit la sèrie The Alphabets. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 15, 2010, 7:30 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Alphabets" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 15, 2010, 7:30 pm
S'ha afegit la sèrie Salesian Mission Pamphlet. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 15, 2010, 7:25 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Salesian Mission Pamphlet" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 15, 2010, 7:25 pm

octubre 22, 2008

S'ha afegit la sèrie Step-By-Step Fun Guides. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 22, 2008, 6:57 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Step-By-Step Fun Guides" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 22, 2008, 6:57 pm
S'ha afegit la sèrie Step-by-step Fun Guide. Mira més detalls.
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 22, 2008, 6:56 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Step-by-step Fun Guide" (Anglès).
Membre: innermurk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 22, 2008, 6:56 pm