Historial d'edició global de les sèriesMembre Saraswati_Library

maig 27, 2020

Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Classic Yoga
Ha afegit l'obra Yoga Essays de Shri Yogendra.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Classic Yoga
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Classic Yoga
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Satyam Tales
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Satyam Tales
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Satyam Tales
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Satyam Tales
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Yoga Studies
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Yoga Studies
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Yoga Studies
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Death de Alan Watts.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm

setembre 24, 2016

S'ha afegit la sèrie Ashgate World Philosophies Series. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 24, 2016, 9:45pm
Ha afegit el nom de sèrie "Ashgate World Philosophies Series" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 24, 2016, 9:45pm

setembre 26, 2014

Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 26, 2014, 2:18am
Ha afegit el nom de sèrie "The Mananam Series: Chinmaya Birth Centenary Celebration Series" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 26, 2014, 2:18am

maig 30, 2014

S'ha afegit la sèrie Harvard Oriental Series. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 30, 2014, 11:33pm
Ha afegit el nom de sèrie "Harvard Oriental Series" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 30, 2014, 11:33pm

abril 26, 2014

S'ha afegit la sèrie The Golden Collection. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 26, 2014, 1:35am
Ha afegit el nom de sèrie "The Golden Collection" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 26, 2014, 1:35am

abril 25, 2014

Sèrie: Satyam Tales
S'ha afegit la sèrie Satyam Tales. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 25, 2014, 11:33pm
Sèrie: Satyam Tales
Ha afegit el nom de sèrie "Satyam Tales" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 25, 2014, 11:33pm

març 8, 2014

Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 8, 2014, 12:49am
Ha afegit el nom de sèrie "Conversations on the Science of Yoga" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 8, 2014, 12:49am

maig 23, 2013

S'ha afegit la sèrie Self-Discovery. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 23, 2013, 7:38am
Ha afegit el nom de sèrie "Self-Discovery" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 23, 2013, 7:38am

març 23, 2013

S'ha afegit la sèrie The New Life Library Series. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 23, 2013, 1:01am
Ha afegit el nom de sèrie "The New Life Library Series" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 23, 2013, 1:01am

gener 31, 2013

Sèrie: Yogadrishti
S'ha afegit la sèrie Yogadrishti. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 31, 2013, 10:28pm
Sèrie: Yogadrishti
Ha afegit el nom de sèrie "Yogadrishti" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 31, 2013, 10:28pm

abril 26, 2012

S'ha afegit la sèrie Nonviolent Communication Guides. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 26, 2012, 1:20am
Ha afegit el nom de sèrie "Nonviolent Communication Guides" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 26, 2012, 1:20am

febrer 6, 2012

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A series of satsangs (spiritual discourses) given by Swami Niranjanananda in India and internationally.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 6, 2012, 6:22am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A series of satsangs (spiritual discourses) given by Swami Niranjanananda in India and internationally.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 6, 2012, 6:22am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A series of satsangs (spiritual discourses) given by Swami Niranjanananda in India.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 6, 2012, 6:21am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A series of satsangs (spiritual discourses) given by Swami Niranjanananda in India.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 6, 2012, 6:21am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A series of satsangs (spiritual discourses) given by Swami Niranjanananda in India and internationally. NOTE: There is no Volume 5 in the series. Volume 6 should have been labeled Volume 5 when published. - Swami Jyotimitra Saraswati, Librarian
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 6, 2012, 6:21am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A series of satsangs (spiritual discourses) given by Swami Niranjanananda in India and internationally. NOTE: There is no Volume 5 in the series. Volume 6 should have been labeled Volume 5 when published. - Swami Jyotimitra Saraswati, Librarian
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 6, 2012, 6:21am
S'ha afegit la sèrie On the Wings of the Swan. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 6, 2012, 6:14am
Ha afegit el nom de sèrie "On the Wings of the Swan" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 6, 2012, 6:14am

febrer 5, 2012

S'ha afegit la sèrie Yoga Mat Companion Series. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 5, 2012, 6:25am
Ha afegit el nom de sèrie "Yoga Mat Companion Series" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 5, 2012, 6:25am

desembre 30, 2011

Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 30, 2011, 11:53pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Australian Women's Weekly Health Series" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 30, 2011, 11:53pm
S'ha afegit la sèrie Women's Weekly Health Series. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 30, 2011, 11:52pm
Ha afegit el nom de sèrie "Women's Weekly Health Series" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 30, 2011, 11:52pm

octubre 18, 2011

S'ha afegit la sèrie Scientific Keys. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 18, 2011, 7:54pm
Ha afegit el nom de sèrie "Scientific Keys" (Neerlandès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 18, 2011, 7:54pm

desembre 29, 2010

S'ha afegit la sèrie Yogadrishti Series. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 29, 2010, 6:20pm
Ha afegit el nom de sèrie "Yogadrishti Series" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 29, 2010, 6:20pm

novembre 6, 2010

S'ha afegit la sèrie Life, Myth, and Art. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 6, 2010, 12:32am
Ha afegit el nom de sèrie "Life, Myth, and Art" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 6, 2010, 12:32am

octubre 22, 2010

S'ha afegit la sèrie The Sufi Message. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 22, 2010, 10:49pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Sufi Message" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 22, 2010, 10:49pm

octubre 9, 2010

S'ha afegit la sèrie Step into the World of. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 9, 2010, 12:21am
Ha afegit el nom de sèrie "Step into the World of" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 9, 2010, 12:21am

setembre 2, 2010

S'ha afegit la sèrie Pocket Gandhi Series. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 2, 2010, 2:16am
Ha afegit el nom de sèrie "Pocket Gandhi Series" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 2, 2010, 2:16am

setembre 1, 2010

S'ha afegit la sèrie The Peaceful Warrior Saga. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 1, 2010, 11:23pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Peacerful Warrior Saga" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 1, 2010, 11:23pm
S'ha afegit la sèrie The Peaceful Warrior Saga. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 1, 2010, 11:16pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Peaceful Warrior Saga" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 1, 2010, 11:16pm

juliol 29, 2010

S'ha afegit la sèrie Life And Works of Swami Sivananda. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 29, 2010, 1:29am
Ha afegit el nom de sèrie "Life And Works of Swami Sivananda" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 29, 2010, 1:29am

juliol 21, 2010

Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 21, 2010, 9:00pm
Ha afegit el nom de sèrie "Darshan: In the Company of the Saints" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 21, 2010, 9:00pm

maig 27, 2010

S'ha afegit la sèrie Yoga Sadhana Panorama. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2010, 2:05am
Ha afegit el nom de sèrie "Yoga Sadhana Panorama" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 27, 2010, 2:05am

maig 20, 2010

S'ha afegit la sèrie Tantra Vision. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 20, 2010, 1:32am
Ha afegit el nom de sèrie "Tantra Vision" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 20, 2010, 1:32am

abril 26, 2010

S'ha afegit la sèrie Yoga Mat Companion. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 26, 2010, 9:45pm
Ha afegit el nom de sèrie "Yoga Mat Companion" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 26, 2010, 9:45pm

abril 9, 2010

S'ha afegit la sèrie Modern Spiritual Masters. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 9, 2010, 3:12am
Ha afegit el nom de sèrie "Modern Spiritual Masters" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 9, 2010, 3:12am
S'ha afegit la sèrie Modern Spiritual Masters Series. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 9, 2010, 3:11am
Ha afegit el nom de sèrie "Modern Spiritual Masters Series" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 9, 2010, 3:11am

març 26, 2010

S'ha afegit la sèrie Classic Yoga Series. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 26, 2010, 4:03am
Ha afegit el nom de sèrie "Classic Yoga Series" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 26, 2010, 4:03am
Sèrie: Yoga Studies
S'ha afegit la sèrie Yoga Studies. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 26, 2010, 1:43am
Sèrie: Yoga Studies
Ha afegit el nom de sèrie "Yoga Studies" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 26, 2010, 1:43am
Sèrie: Classic Yoga
S'ha afegit la sèrie Classic Yoga. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 26, 2010, 1:36am
Sèrie: Classic Yoga
Ha afegit el nom de sèrie "Classic Yoga" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 26, 2010, 1:36am

març 22, 2010

S'ha afegit la sèrie Routledge Asian Studies Series. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 22, 2010, 7:48am
Ha afegit el nom de sèrie "Routledge Asian Studies Series" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 22, 2010, 7:48am
S'ha afegit la sèrie Routledge Hindu Studies Series. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 22, 2010, 7:45am
Ha afegit el nom de sèrie "Routledge Hindu Studies Series" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 22, 2010, 7:45am
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 22, 2010, 7:43am
Ha afegit el nom de sèrie "McGill Studies in the History of Religions" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 22, 2010, 7:43am
S'ha afegit la sèrie Sword of the Goddess. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 22, 2010, 7:35am
Ha afegit el nom de sèrie "Sword of the Goddess" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 22, 2010, 7:35am
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 22, 2010, 7:34am
Ha afegit el nom de sèrie "Hermeneutics: Studies in the History of Religions" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 22, 2010, 7:34am
S'ha afegit la sèrie Master Course. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 22, 2010, 7:28am
Ha afegit el nom de sèrie "Master Course" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 22, 2010, 7:28am
S'ha afegit la sèrie New World Hinduism. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 22, 2010, 7:24am
Ha afegit el nom de sèrie "New World Hinduism" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 22, 2010, 7:24am
S'ha afegit la sèrie Mandala Wisdom Library. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 22, 2010, 7:20am
Ha afegit el nom de sèrie "Mandala Wisdom Library" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 22, 2010, 7:20am
S'ha afegit la sèrie Goldsfield Bible. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 22, 2010, 6:17am
Ha afegit el nom de sèrie "Goldsfield Bible" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 22, 2010, 6:17am

març 15, 2010

S'ha afegit la sèrie Yoga Wisdom Classics. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 15, 2010, 1:01am
Ha afegit el nom de sèrie "Yoga Wisdom Classics" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 15, 2010, 1:01am

març 11, 2010

S'ha afegit la sèrie The Essence of Alan Watts. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 11, 2010, 12:03am
Ha afegit el nom de sèrie "The Essence of Alan Watts" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 11, 2010, 12:03am

març 4, 2010

S'ha afegit la sèrie Watermark Australia. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 4, 2010, 7:49pm
Ha afegit el nom de sèrie "Watermark Australia" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 4, 2010, 7:49pm
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 4, 2010, 6:55pm
Ha afegit el nom de sèrie "LaTrobe University Asian Studies Series - Research Series" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 4, 2010, 6:55pm

març 3, 2010

S'ha afegit la sèrie LaTrobe Asian Studies Series. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 3, 2010, 6:47pm
Ha afegit el nom de sèrie "LaTrobe Asian Studies Series" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 3, 2010, 6:47pm
S'ha afegit la sèrie Celebrating Indian Literature. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 3, 2010, 5:20pm
Ha afegit el nom de sèrie "Celebrating Indian Literature" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 3, 2010, 5:20pm
S'ha afegit la sèrie AYP Enlightenment Series. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 3, 2010, 12:51am
Ha afegit el nom de sèrie "AYP Enlightenment Series" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 3, 2010, 12:51am

febrer 22, 2010

S'ha afegit la sèrie The Wheel Publication No. 243-244. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 22, 2010, 2:35am
Ha afegit el nom de sèrie "The Wheel Publication No. 243-244" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 22, 2010, 2:35am
S'ha afegit la sèrie The Wheel Publication No. 189-190. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 22, 2010, 2:35am
Ha afegit el nom de sèrie "The Wheel Publication No. 189-190" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 22, 2010, 2:35am
S'ha afegit la sèrie The Wheel Publication No. 171-174. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 22, 2010, 2:34am
Ha afegit el nom de sèrie "The Wheel Publication No. 171-174" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 22, 2010, 2:34am
S'ha afegit la sèrie The Wheel Publication No. 150-151. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 22, 2010, 2:33am
Ha afegit el nom de sèrie "The Wheel Publication No. 150-151" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 22, 2010, 2:33am
S'ha afegit la sèrie The Wheel Publication No. 292-293. Mira més detalls.
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 22, 2010, 2:31am
Ha afegit el nom de sèrie "The Wheel Publication No. 292-293" (Anglès).
Membre: Saraswati_Library | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 22, 2010, 2:31am