Historial d'edició global de les sèriesMembre Caramellunacy

març 13, 2021

Sèrie: Good Girl
Membre: Caramellunacy | març 13, 2021, 2:08pm

maig 27, 2020

Ha afegit l'obra Victoria and the Rogue de Meg Cabot.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Emily and the Scot de Kathryn Smith.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Nicola and the Viscount de Meg Cabot.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Anna and the Duke de Kathryn Smith.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Model Marine de Candace Havens.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A Sexy Time of It de Cara Summers.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Shameless de Tori Carrington.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Tao of Sex de Jade Lee.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Dangerous... de Tori Carrington.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Ultimate Bite de Crystal Green.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Haunting de Hope Tarr.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Untouched de Samantha Hunter.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Beyond the Edge de Susan Kearney.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Ways of Love
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Ways of Love
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Ways of Love
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Ways of Love
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Tuscan Heat de Deborah Fletcher Mello.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Dani Spevak
Ha afegit l'obra Codename: Dancer de Amanda Brice.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Nothing But
Ha afegit l'obra Nothing But Deception de Allegra Gray.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Nothing But
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Camp Zombie de Megan Stine.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Lola Montez
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Family He Wanted de Karen Sandler.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Suitor de Sandy Hingston.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Her Secret Treasure de Cindi Myers.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra At Her Pleasure de Cindi Myers.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Welcome Inn
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Welcome Inn
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Welcome Inn
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Welcome Inn
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Undertaker's Wind de Jan Needle.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Spithead Nymph de Jan Needle.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Wicked Trade de Jan Needle.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A Fine Boy for Killing de Jan Needle.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Hell of a Lady de Annabelle Anders.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Drake series
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Drake series
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Stupid Cupid
Ha afegit l'obra Pucker Up de Rhonda Stapleton.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Stupid Cupid
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Stupid Cupid
Ha afegit l'obra Stupid Cupid de Rhonda Stapleton.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Drama Club
Ha afegit l'obra Summer Stars de Peter Lerangis.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra My Lady Knight de Jo Ann Ferguson.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A Moonlit Knight de Jo Ann Ferguson.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Beautiful Americans de Lucy Silag.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Magic Knot
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Magic Knot
Ha afegit l'obra The Magic Knot de Helen Scott Taylor.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Boomerang
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Boomerang
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A Whisper of Wanting de Jamie Sobrato.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Englefield
Ha afegit l'obra Lessons After Dark de Isabel Cooper.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Englefield
Ha afegit l'obra No Proper Lady de Isabel Cooper.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rawlings
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rawlings
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Seduced by a Spy de Andrea Pickens.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Secret Society de Tom Dolby.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: York Family
Ha afegit l'obra A Little Bit Wild de Victoria Dahl.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Legacy de Shirley Jump.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A Second Chance de Kara Lennox.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A Secret Life de Barbara Dunlop.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Her Summer Lover de Marisa Carroll.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Unmasked de Ingrid Weaver.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Love Is Lovelier de Jean Brashear.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Some Like It Hot de Lori Wilde.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Bourbon Street Blues de Maureen Child.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Damage Control de Kristi Gold.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Unknown Woman de Laurie Paige.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra In the Dark de Judith Arnold.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Seducing Mr. Darcy de Gwyn Cready.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Tumbling Through Time de Gwyn Cready.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Jubilee Journey de Carolyn Meyer.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra White Lilacs de Carolyn Meyer.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Getting It Now! de Rhonda Nelson.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Getting It Right! de Rhonda Nelson.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Getting It Good! de Rhonda Nelson.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Getting It! de Rhonda Nelson.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Salem Witch
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Salem Witch
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Lyonsbridge
Ha afegit l'obra Maid of Midnight de Ana Seymour.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Lyonsbridge
Ha afegit l'obra Lady of Lyonsbridge de Ana Seymour.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Lyonsbridge
Ha afegit l'obra Lord of Lyonsbridge de Ana Seymour.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Summer Dance de Elizabeth Bernard.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Starting Over de Elizabeth Bernard.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Rising Star de Elizabeth Bernard.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Chance to Love de Elizabeth Bernard.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Stepping Out de Elizabeth Bernard.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Temptations de Elizabeth Bernard.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Curtain Call de Elizabeth Bernard.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Second Best de Elizabeth Bernard.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Center Stage de Elizabeth Bernard.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra To Be a Dancer de Elizabeth Bernard.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Dishonour and Desire de Juliet Landon.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Tartan Magic
Ha afegit l'obra The Bagpiper's Ghost de Jane Yolen.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Tartan Magic
Ha afegit l'obra The Pictish Child de Jane Yolen.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Tartan Magic
Ha afegit l'obra The Wizard's Map de Jane Yolen.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Boys or Ballet? de Alexandra Moss.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra New Girl de Alexandra Moss.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Jealous Feelings de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Hard to Get de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra False Friends de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Don't Look Back de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra New Lives, New Loves de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Violet
Ha afegit l'obra Violet In Private de Melissa Walker.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Violet
Ha afegit l'obra Violet by Design de Melissa Walker.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Violet
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A Mystery of Errors de Simon Hawke.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Widow's Club
Ha afegit l'obra The Kiss de Sophia Nash.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Widow's Club
Ha afegit l'obra A Dangerous Beauty de Sophia Nash.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Hazel de Julie Hearn.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Ivy de Julie Hearn.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra What Isabella Desires de Anne Mallory.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Daring the Duke de Anne Mallory.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Lord of Pleasure de Delilah Marvelle.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: The Wild
Ha afegit l'obra Out of the Wild de Sarah Beth Durst.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: The Wild
Ha afegit l'obra Into the Wild de Sarah Beth Durst.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Rake's Proposal de Sarah Elliott.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Reforming the Rake de Sarah Elliott.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Featherton
Ha afegit l'obra Love is in the Heir de Kathryn Caskie.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Featherton
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Featherton
Ha afegit l'obra Lady in Waiting de Kathryn Caskie.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Featherton
Ha afegit l'obra Rules of Engagement de Kathryn Caskie.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Pacific Heat
Ha afegit l'obra Slow Heat de Jill Shalvis.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Pacific Heat
Ha afegit l'obra Double Play de Jill Shalvis.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Piratica
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Good Groom Hunting de Shana Galen.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra No Man's Bride de Shana Galen.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Nate Foster
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Nate Foster
Ha afegit l'obra Better Nate Than Ever de Tim Federle.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Fiery Tales
Ha afegit l'obra Awakened by a Kiss de Lila DiPasqua.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Airs of Night and Sea de Toby Bishop.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Airs and Graces de Toby Bishop.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Nvengaria
Ha afegit l'obra The Mad, Bad Duke de Jennifer Ashley.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Nvengaria
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Native Tongue de Shannon Greenland.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Black-Tie Seduction de Cindy Gerard.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Karma Marx
Ha afegit l'obra Ghost of a Chance de Kate Marsh.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Fear of Falling de Cindi Myers.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra French Kissing de Nancy Warren.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Princess at Sea de Dawn Cook.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Decoy Princess de Dawn Cook.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Pirate Curse de Kai Meyer.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Madame's Deception de Renee Bernard.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A Lady's Pleasure de Renee Bernard.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Plague Tales
Ha afegit l'obra The Physician's Tale de Ann Benson.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Plague Tales
Ha afegit l'obra Burning Road de Ann Benson.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Plague Tales
Ha afegit l'obra The Plague Tales de Ann Benson.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A Taste of Darkness de Nina Bangs.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Night Bites de Nina Bangs.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Master of Ecstasy de Nina Bangs.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Finn Ryan
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Finn Ryan
Ha afegit l'obra Rembrandt's Ghost de Paul Christopher.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Finn Ryan
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Finn Ryan
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Shadow of the King de Helen Hollick.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Kingmaking de Helen Hollick.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Twilight Lord de Bertrice Small.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A Distant Tomorrow de Bertrice Small.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Lara de Bertrice Small.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Reckless de Shannon Drake.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Wicked de Shannon Drake.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Das Sams
Ha afegit l'obra Sams in Gefahr de Paul Maar.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Das Sams
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Das Sams
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Das Sams
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Louisiana
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Louisiana
Ha afegit l'obra Lady Vixen de Shirlee Busbee.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Louisiana
Ha afegit l'obra The Tiger Lily de Shirlee Busbee.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Louisiana
Ha afegit l'obra Gypsy Lady de Shirlee Busbee.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Without Reserve de Abigail Reynolds.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Crimebusters
Ha afegit l'obra Long Shot de Megan Stine.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Marigold
Ha afegit l'obra Twice Upon a Marigold de Jean Ferris.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Marigold
Ha afegit l'obra Once Upon a Marigold de Jean Ferris.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Legacy de Kate Hoffmann.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Promise de Kate Hoffmann.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Reunited de Kate Hoffmann.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Manolo Matrix de Julie Kenner.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Givenchy Code de Julie Kenner.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Out of Time de Caroline B. Cooney.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Navy Series
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Navy Series
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Navy Series
Ha afegit l'obra Navy Husband de Debbie Macomber.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Navy Series
Ha afegit l'obra Navy Baby de Debbie Macomber.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Navy Series
Ha afegit l'obra Navy Woman de Debbie Macomber.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Navy Series
Ha afegit l'obra Navy Brat de Debbie Macomber.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Navy Series
Ha afegit l'obra Navy Blues de Debbie Macomber.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Navy Series
Ha afegit l'obra Navy Wife de Debbie Macomber.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra My Lady de Burgh de Deborah Simmons.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra My Lord de Burgh de Deborah Simmons.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Robber Bride de Deborah Simmons.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The de Burgh Bride de Deborah Simmons.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Taming the Wolf de Deborah Simmons.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Taming of the Wolf de Lydia Dare.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Wolf Next Door de Lydia Dare.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Tall, Dark and Wolfish de Lydia Dare.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A Certain Wolfish Charm de Lydia Dare.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Must Love Dragons de Stephanie Rowe.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Angel's Command de Brian Jacques.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Demon Diary
Ha afegit l'obra Demon Diary Vol. 7 de Kara Lim.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Demon Diary
Ha afegit l'obra Demon Diary, Book 4 de Kara Lim.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Demon Diary
Ha afegit l'obra Demon Diary, Book 1 de Kara Lim.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Feud de Grace Cavendish.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Exile de Lady Grace Cavendish.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Deception de Lady Grace Cavendish.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Conspiracy de Lady Grace Cavendish.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Betrayal de Lady Grace Cavendish.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Assassin de Lady Grace Cavendish.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Wizard's Castle de Debra Doyle.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Danger In The Palace de Debra Doyle.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Wizard's Statue de Debra Doyle.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Secret Of The Tower de Debra Doyle.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra School of Wizardry de Debra Doyle.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Thorn in Her Side de Jane B. Mason.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Apple-y Ever After de Jane B. Mason.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Princess Charming de Jane B. Mason.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Beauty Is a Beast de Jane B. Mason.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Let Down Your Hair de Jane B. Mason.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Who's the Fairest? de Jane Mason.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra If the Shoe Fits de Jane B. Mason.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Kydd
Ha afegit l'obra Treachery de Julian Stockwin.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Kydd
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Kydd
Ha afegit l'obra Command de Julian Stockwin.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Kydd
Ha afegit l'obra Tenacious de Julian Stockwin.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Kydd
Ha afegit l'obra Quarterdeck de Julian Stockwin.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Kydd
Ha afegit l'obra Mutiny de Julian Stockwin.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Kydd
Ha afegit l'obra Seaflower de Julian Stockwin.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Kydd
Ha afegit l'obra Artemis de Julian Stockwin.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Kydd
Ha afegit l'obra Kydd de Julian Stockwin.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Noble
Ha afegit l'obra Noble Destiny de Katie MacAlister.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Tumble Creek
Ha afegit l'obra Talk Me Down de Victoria Dahl.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Red River
Ha afegit l'obra Red River, Vol. 4 de Chie Shinohara.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Red River
Ha afegit l'obra Red River, Vol. 3 de Chie Shinohara.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Red River
Ha afegit l'obra Red River, Vol. 2 de Chie Shinohara.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Red River
Ha afegit l'obra Red River, Vol. 1 de Chie Shinohara.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra This Rake of Mine de Elizabeth Boyle.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Third-Grade Reporter de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Funny Face Fight de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Puppy Problem de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Ruby Oliver
Ha afegit l'obra The Boy Book de E. Lockhart.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Ruby Oliver
Ha afegit l'obra The Boyfriend List de E. Lockhart.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Shakespeare's Spy de Gary Blackwood.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Pony Problems de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Scream for Ice Cream de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Sleepover Sleuths de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Roaring Boy de Edward Marston.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Silent Woman de Edward Marston.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Sea of Trolls de Nancy Farmer.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Heist Society de Ally Carter.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Ethan Gage
Ha afegit l'obra The Rosetta Key de William Dietrich.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Ethan Gage
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jim Knopf
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jim Knopf
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Goddess of Light de P. C. Cast.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Black-Tie Seduction de Cindy Gerard.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Mallorens
Ha afegit l'obra My Lady Notorious de Jo Beverley.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Sleeping Dragon de Joel Rosenberg.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jack Howard
Ha afegit l'obra The Tiger Warrior de David Gibbins.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Traitor to the Blood de Barb Hendee.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Sister of the Dead de Barb Hendee.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Thief of Lives de Barb Hendee.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Dhampir de Barb Hendee.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra l8r, g8r de Lauren Myracle.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra ttfn de Lauren Myracle.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Prlm trd de Lauren Myracle.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Fishing for Clues de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Dressed to Steal de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Close Encounters de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Getting Burned de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Orchid Thief de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Pit of Vipers de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra En Garde de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Dangerous Plays de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Framed de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Trade Wind Danger de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra These Three Remain de Pamela Aidan.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Duty and Desire de Pamela Aidan.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Chosen de Ted Dekker.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Bravo, Mia! de Laurence Yep.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Mia de Laurence Yep.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Marisol de Gary Soto.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Lindsey de Chryssa Atkinson.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Meet Kaya de Janet Beeler Shaw.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Moon of Gomrath de Alan Garner.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Dangerous Loves de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Against the Rules de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Skipping a Beat de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Under His Spell de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Running Into Trouble de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Wicked Ways de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra For Love or Money de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Stolen Kiss de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Hidden Meanings de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Love Notes de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Captive Heart de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Anything For Love de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Flying Too High de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Stolen Affections de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Kiss and Tell de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Heart of Ice de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Picture of Guilt de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Dance Till You Die de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Cheating Heart de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Island of Secrets de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Squeeze Play de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Runaway Bride de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Hotline to Danger de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra My Deadly Valentine de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra If Looks Could Kill de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Designs in Crime de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra False Pretenses de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Moving Target de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Let's Talk Terror de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Sea of Suspicion de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Choosing Sides de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Diamond Deceit de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Dangerous Relations de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Making Waves de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Power of Suggestion de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra No Laughing Matter de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Update on Crime de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Danger on Parade de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Perfect Plot de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A Talent for Murder de Carolyn Keene.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Cordina's Crown Jewel de Nora Roberts.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Playboy Prince de Nora Roberts.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Hathaways
Ha afegit l'obra Seduce Me at Sunrise de Lisa Kleypas.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Vicky Bliss
Ha afegit l'obra Trojan Gold de Elizabeth Peters.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Vicky Bliss
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra St. Raven de Jo Beverley.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Dragon's Bride de Jo Beverley.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra An Arranged Marriage de Jo Beverley.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Dismas Hardy
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Dismas Hardy
Ha afegit l'obra The 13th Juror de John Lescroart.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Holy Smokes de Katie MacAlister.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Light My Fire de Katie MacAlister.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Fire Me Up de Katie MacAlister.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra You Slay Me de Katie MacAlister.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Mirror of Merlin de T. A. Barron.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Fires of Merlin de T. A. Barron.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: My America
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: My America
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: My America
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: My America
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: My America
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: My America
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: My America
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: My America
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm

setembre 21, 2019

S'ha afegit la sèrie Rebels and Redcoats. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 21, 2019, 2:13pm
Ha afegit el nom de sèrie "Rebels and Redcoats" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 21, 2019, 2:13pm
Sèrie: Ways of Love
S'ha afegit la sèrie Ways of Love. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 21, 2019, 2:07pm
Sèrie: Ways of Love
Ha afegit el nom de sèrie "Ways of Love" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 21, 2019, 2:07pm
S'ha afegit la sèrie Sinner's Club. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 21, 2019, 2:02pm
Ha afegit el nom de sèrie "Sinner's Club" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 21, 2019, 2:02pm
S'ha afegit la sèrie Colorado City. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 21, 2019, 1:57pm
Ha afegit el nom de sèrie "Colorado City" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 21, 2019, 1:57pm

octubre 27, 2016

Sèrie: Boomerang
S'ha afegit la sèrie Boomerang. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 27, 2016, 1:35pm
Sèrie: Boomerang
Ha afegit el nom de sèrie "Boomerang" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 27, 2016, 1:35pm

març 26, 2016

S'ha afegit la sèrie Boudreaux Family. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 26, 2016, 9:31am
Ha afegit el nom de sèrie "Boudreaux Family" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 26, 2016, 9:31am

febrer 25, 2014

Sèrie: Nate Foster
S'ha afegit la sèrie Nate Foster. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 25, 2014, 6:04am
Sèrie: Nate Foster
Ha afegit el nom de sèrie "Nate Foster" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 25, 2014, 6:04am

març 4, 2013

Sèrie: Dani Spevak
S'ha afegit la sèrie Dani Spevak. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 4, 2013, 4:37am
Sèrie: Dani Spevak
Ha afegit el nom de sèrie "Dani Spevak" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 4, 2013, 4:37am

gener 2, 2013

S'ha afegit la sèrie The Brides of Christmas. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 2, 2013, 4:34pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Brides of Christmas" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 2, 2013, 4:34pm

novembre 20, 2012

Sèrie: Lola Montez
S'ha afegit la sèrie Lola Montez. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 20, 2012, 9:19am
Sèrie: Lola Montez
Ha afegit el nom de sèrie "Lola Montez" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 20, 2012, 9:19am

novembre 8, 2012

S'ha afegit la sèrie Etienne Deslisses. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 8, 2012, 8:58am
Ha afegit el nom de sèrie "Etienne Deslisses" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 8, 2012, 8:58am
Sèrie: Clothaire
S'ha afegit la sèrie Clothaire. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 8, 2012, 8:58am
Sèrie: Clothaire
Ha afegit el nom de sèrie "Clothaire" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 8, 2012, 8:58am
Sèrie: Chrissie
S'ha afegit la sèrie Chrissie. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 8, 2012, 8:58am
Sèrie: Chrissie
Ha afegit el nom de sèrie "Chrissie" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 8, 2012, 8:58am
Sèrie: Raoul
S'ha afegit la sèrie Raoul. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 8, 2012, 8:58am
Sèrie: Raoul
Ha afegit el nom de sèrie "Raoul" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 8, 2012, 8:58am
Sèrie: Daisy Keen
S'ha afegit la sèrie Daisy Keen. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 8, 2012, 8:58am
Sèrie: Daisy Keen
Ha afegit el nom de sèrie "Daisy Keen" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 8, 2012, 8:58am
Sèrie: Tom Quince
S'ha afegit la sèrie Tom Quince. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 8, 2012, 8:58am
Sèrie: Tom Quince
Ha afegit el nom de sèrie "Tom Quince" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 8, 2012, 8:58am
S'ha afegit la sèrie Isabelle Papillon. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 8, 2012, 8:58am
Ha afegit el nom de sèrie "Isabelle Papillon" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 8, 2012, 8:58am
Sèrie: Jules
S'ha afegit la sèrie Jules. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 8, 2012, 8:58am
Sèrie: Jules
Ha afegit el nom de sèrie "Jules" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 8, 2012, 8:58am

maig 9, 2012

Sèrie: Englefield
S'ha afegit la sèrie Englefield. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 9, 2012, 2:55pm
Sèrie: Englefield
Ha afegit el nom de sèrie "Englefield" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 9, 2012, 2:55pm

març 25, 2012

S'ha afegit la sèrie Beautiful Americans. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 25, 2012, 8:08am
Ha afegit el nom de sèrie "Beautiful Americans" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 25, 2012, 8:08am

març 24, 2012

Sèrie: Vienna Waltz
S'ha afegit la sèrie Vienna Waltz. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 24, 2012, 6:29am
Sèrie: Vienna Waltz
Ha afegit el nom de sèrie "Vienna Waltz" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 24, 2012, 6:29am

agost 29, 2011

S'ha afegit la sèrie The Dressmakers. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 29, 2011, 10:05am
Ha afegit el nom de sèrie "Dressmakers" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 29, 2011, 10:05am

agost 28, 2011

S'ha afegit la sèrie League of Second Sons. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 28, 2011, 8:09am
Ha afegit el nom de sèrie "League of Second Sons" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 28, 2011, 8:09am

gener 25, 2011

Sèrie: Magic Knot
S'ha afegit la sèrie Magic Knot. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 25, 2011, 6:20am
Sèrie: Magic Knot
Ha afegit el nom de sèrie "Magic Knot" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 25, 2011, 6:20am

desembre 26, 2010

Sèrie: Fiery Tales
S'ha afegit la sèrie Fiery Tales. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 26, 2010, 10:42am
Sèrie: Fiery Tales
Ha afegit el nom de sèrie "Fiery Tales" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 26, 2010, 10:42am

novembre 26, 2010

Sèrie: Nothing But
S'ha afegit la sèrie Nothing But. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 26, 2010, 5:02am
Sèrie: Nothing But
Ha afegit el nom de sèrie "Nothing But" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 26, 2010, 5:02am

novembre 21, 2010

S'ha afegit la sèrie Great Episodes. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 21, 2010, 7:45am
Ha afegit el nom de sèrie "Great Episodes" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 21, 2010, 7:45am
S'ha afegit la sèrie Concise Hornbooks. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 21, 2010, 7:14am
Ha afegit el nom de sèrie "Concise Hornbooks" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 21, 2010, 7:14am
S'ha afegit la sèrie Bonechi Travel Guides. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 21, 2010, 6:57am
Ha afegit el nom de sèrie "Bonechi Travel Guides" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 21, 2010, 6:57am
S'ha afegit la sèrie Harlequin Blaze Extreme. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 21, 2010, 6:52am
Ha afegit el nom de sèrie "Harlequin Blaze Extreme" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 21, 2010, 6:52am
S'ha afegit la sèrie Blaze Extreme. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 21, 2010, 6:51am
Ha afegit el nom de sèrie "Blaze Extreme" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 21, 2010, 6:51am
S'ha afegit la sèrie Avon True Romance. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 21, 2010, 6:41am
Ha afegit el nom de sèrie "Avon True Romance" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 21, 2010, 6:41am

novembre 18, 2010

S'ha afegit la sèrie Harlequin Historical. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 18, 2010, 12:40pm
Ha afegit el nom de sèrie "Harlequin Historical" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 18, 2010, 12:40pm

setembre 1, 2010

S'ha afegit la sèrie Westfield Werewolves. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 1, 2010, 4:54pm
Ha afegit el nom de sèrie "Westfield Werewolves" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 1, 2010, 4:54pm

agost 31, 2010

Sèrie: York Family
S'ha afegit la sèrie York Family. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 31, 2010, 4:13pm
Sèrie: York Family
Ha afegit el nom de sèrie "York Family" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 31, 2010, 4:13pm

juliol 25, 2010

S'ha afegit la sèrie School of Gallantry. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 25, 2010, 10:22am
Ha afegit el nom de sèrie "School of Gallantry" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 25, 2010, 10:22am

juliol 24, 2010

S'ha afegit la sèrie Ramsden Brothers. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 24, 2010, 5:50pm
Ha afegit el nom de sèrie "Ramsden Brothers" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 24, 2010, 5:50pm

març 4, 2010

S'ha afegit la sèrie Shakespeare Secret. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 4, 2010, 6:03am
Ha afegit el nom de sèrie "Shakespeare Secret" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 4, 2010, 6:03am

febrer 25, 2010

S'ha afegit la sèrie Heist Society. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 25, 2010, 12:33pm
Ha afegit el nom de sèrie "Heist Society" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 25, 2010, 12:33pm

febrer 24, 2010

Sèrie: Pacific Heat
S'ha afegit la sèrie Pacific Heat. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 24, 2010, 11:11am
Sèrie: Pacific Heat
Ha afegit el nom de sèrie "Santa Barbara Heat" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 24, 2010, 11:11am

febrer 3, 2010

S'ha afegit la sèrie Ivy - Julie Hearn. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 3, 2010, 11:36am
Ha afegit el nom de sèrie "Ivy - Julie Hearn" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 3, 2010, 11:36am

gener 30, 2010

Sèrie: Stupid Cupid
S'ha afegit la sèrie Stupid Cupid. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 30, 2010, 4:30pm
Sèrie: Stupid Cupid
Ha afegit el nom de sèrie "Stupid Cupid" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 30, 2010, 4:30pm

novembre 24, 2009

S'ha afegit la sèrie Secret Society. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 24, 2009, 5:25am
Ha afegit el nom de sèrie "Secret Society" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 24, 2009, 5:25am

agost 3, 2009

Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 3, 2009, 12:51pm
Ha afegit el nom de sèrie "The de Burghs (03.5| short story "The Unexpected Guest"" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 3, 2009, 12:51pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 3, 2009, 12:50pm
Ha afegit el nom de sèrie "The de Burghs (3.5| short story "The Unexpected Guest"" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 3, 2009, 12:50pm
S'ha afegit la sèrie The de Burghs. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 3, 2009, 12:48pm
Ha afegit el nom de sèrie "The de Burghs" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 3, 2009, 12:48pm
S'ha afegit la sèrie Hotel Marchand. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 3, 2009, 12:46pm
Ha afegit el nom de sèrie "Hotel Marchand" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 3, 2009, 12:46pm

juliol 25, 2009

S'ha afegit la sèrie Chambers Family. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 25, 2009, 12:53am
Ha afegit el nom de sèrie "Chambers Family" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 25, 2009, 12:53am

juliol 19, 2009

Sèrie: Finn Ryan
S'ha afegit la sèrie Finn Ryan. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 19, 2009, 10:58pm
Sèrie: Finn Ryan
Ha afegit el nom de sèrie "Finn Ryan" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 19, 2009, 10:58pm

juny 30, 2009

S'ha afegit la sèrie School for Scandal. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 30, 2009, 3:49pm
Ha afegit el nom de sèrie "School for Scandal" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 30, 2009, 3:49pm
S'ha afegit la sèrie Jane Austen Addict. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 30, 2009, 3:48pm
Ha afegit el nom de sèrie "Jane Austen Addict" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 30, 2009, 3:48pm
S'ha afegit la sèrie Passionata's Island. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 30, 2009, 3:47pm
Ha afegit el nom de sèrie "Passionata's Island" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 30, 2009, 3:47pm
S'ha afegit la sèrie Pendragon's Banner. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 30, 2009, 3:41pm
Ha afegit el nom de sèrie "Pendragon's Banner" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 30, 2009, 3:41pm
Sèrie: Tumble Creek
S'ha afegit la sèrie Tumble Creek. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 30, 2009, 3:38pm
Sèrie: Tumble Creek
Ha afegit el nom de sèrie "Tumble Creek" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 30, 2009, 3:38pm
Sèrie: Oh My Gods
S'ha afegit la sèrie Oh My Gods. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 30, 2009, 3:36pm
Sèrie: Oh My Gods
Ha afegit el nom de sèrie "Oh My Gods" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 30, 2009, 3:36pm
S'ha afegit la sèrie Muses of Mayfair. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 30, 2009, 3:33pm
Ha afegit el nom de sèrie "Muses of Mayfair" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 30, 2009, 3:33pm
S'ha afegit la sèrie Ladies of Paradise Road. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 30, 2009, 3:29pm
Ha afegit el nom de sèrie "Ladies of Paradise Road" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 30, 2009, 3:29pm
S'ha afegit la sèrie Abigail Browning. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 30, 2009, 3:24pm
Ha afegit el nom de sèrie "Abigail Browning" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 30, 2009, 3:24pm
Sèrie: Drake series
S'ha afegit la sèrie Drake series. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 30, 2009, 3:22pm
Sèrie: Drake series
Ha afegit el nom de sèrie "Drake series" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 30, 2009, 3:22pm
S'ha afegit la sèrie Fostering Family. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 30, 2009, 3:15pm
Ha afegit el nom de sèrie "Fostering Family" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 30, 2009, 3:15pm

maig 3, 2009

Sèrie: Ravenhursts
S'ha afegit la sèrie Ravenhursts. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 3, 2009, 7:02am
Sèrie: Ravenhursts
Ha afegit el nom de sèrie "Ravenhursts" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 3, 2009, 7:02am

abril 17, 2009

S'ha afegit la sèrie Lady Anne Addison. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2009, 5:49am
Ha afegit el nom de sèrie "Lady Anne Addison" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 17, 2009, 5:49am

abril 15, 2009

S'ha afegit la sèrie The Rogue's Dynasty. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 15, 2009, 3:01am
Ha afegit el nom de sèrie "The Rogue's Dynasty" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 15, 2009, 3:01am

gener 5, 2009

S'ha afegit la sèrie It Was a Dark and Sexy Night. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 5, 2009, 7:13am
Ha afegit el nom de sèrie "It Was a Dark and Sexy Night" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 5, 2009, 7:13am

desembre 8, 2008

S'ha afegit la sèrie Jackie Chan Adventures. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 8, 2008, 8:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "Jackie Chan Adventures" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 8, 2008, 8:59pm

octubre 1, 2008

Sèrie: Ethan Gage
S'ha afegit la sèrie Ethan Gage. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 1, 2008, 1:23pm
Sèrie: Ethan Gage
Ha afegit el nom de sèrie "Ethan Gage" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 1, 2008, 1:23pm

setembre 24, 2008

S'ha afegit la sèrie St. Jude's Abbey. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 24, 2008, 4:25pm
Ha afegit el nom de sèrie "St. Jude's Abbey" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 24, 2008, 4:25pm

setembre 9, 2008

S'ha afegit la sèrie William Bentley. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 9, 2008, 7:51pm
Ha afegit el nom de sèrie "William Bentley" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 9, 2008, 7:51pm

setembre 5, 2008

S'ha afegit la sèrie Horsemistress Saga. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 5, 2008, 2:13pm
Ha afegit el nom de sèrie "Horsemistress Saga" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 5, 2008, 2:13pm

agost 30, 2008

Sèrie: Widow's Club
S'ha afegit la sèrie Widow's Club. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 30, 2008, 9:26pm
Sèrie: Widow's Club
Ha afegit el nom de sèrie "Widow's Club" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 30, 2008, 9:26pm

agost 28, 2008

Sèrie: Violet
S'ha afegit la sèrie Violet. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 28, 2008, 5:09pm
Sèrie: Violet
Ha afegit el nom de sèrie "Violet" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 28, 2008, 5:09pm

juliol 31, 2008

Sèrie: Dream Eaters
S'ha afegit la sèrie Dream Eaters. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 31, 2008, 3:53pm
Sèrie: Dream Eaters
Ha afegit el nom de sèrie "Dream Eaters" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 31, 2008, 3:53pm
S'ha afegit la sèrie Powder Monkey. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 31, 2008, 3:48pm
Ha afegit el nom de sèrie "Powder Monkey" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 31, 2008, 3:48pm

maig 28, 2008

S'ha afegit la sèrie House of Cards. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 28, 2008, 4:13pm
Ha afegit el nom de sèrie "House of Cards" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 28, 2008, 4:13pm

maig 19, 2008

Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 19, 2008, 1:26pm
Ha afegit el nom de sèrie "Nancy Drew & Hardy Boys: Be a Detective Mystery" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 19, 2008, 1:26pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 19, 2008, 1:23pm
Ha afegit el nom de sèrie "Nancy Drew & the Hardy Boys: Be a Detective Mystery" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 19, 2008, 1:23pm
S'ha afegit la sèrie Seven Deadly Sins - McCarthy. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 19, 2008, 12:18pm
Ha afegit el nom de sèrie "Seven Deadly Sins - McCarthy" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 19, 2008, 12:18pm

maig 14, 2008

Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 14, 2008, 12:16am
Ha afegit el nom de sèrie "Nancy Drew Girl Detective Super Mysteries" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 14, 2008, 12:16am

maig 13, 2008

S'ha afegit la sèrie Nancy Drew (1072. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 13, 2008, 11:46pm
Ha afegit el nom de sèrie "Nancy Drew (1072" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 13, 2008, 11:46pm
S'ha afegit la sèrie Nancy Drew On Campus. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 13, 2008, 11:26pm
Ha afegit el nom de sèrie "Nancy Drew On Campus" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 13, 2008, 11:26pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 13, 2008, 1:36pm
Ha afegit el nom de sèrie "Nancy Drew & Hardy Boys Super Mysteries" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 13, 2008, 1:36pm

maig 8, 2008

S'ha afegit la sèrie Examples & Explanations Series. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 8, 2008, 10:05pm
Ha afegit el nom de sèrie "Examples & Explanations Series" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 8, 2008, 10:05pm
S'ha afegit la sèrie Examples & Explanations. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 8, 2008, 10:03pm
Ha afegit el nom de sèrie "Examples & Explanations" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 8, 2008, 10:03pm

abril 18, 2008

S'ha afegit la sèrie Mayhem in Mayfair (D'Alessandro). Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 18, 2008, 12:34pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mayhem in Mayfair" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 18, 2008, 12:34pm
S'ha afegit la sèrie Pennyroyal Green. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 18, 2008, 12:32pm
Ha afegit el nom de sèrie "Pennyroyal Green" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 18, 2008, 12:32pm
S'ha afegit la sèrie Merlin's Maidens. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 18, 2008, 12:30pm
Ha afegit el nom de sèrie "Merlin's Maidens" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 18, 2008, 12:30pm

abril 17, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The diaries of teenaged Mia Thermopolis who has discovered that on top of all of the tribulations of high school and a crush on her best friend's brother, she must now submit to being groomed as a princess by her tyrannical Grandmere.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 2:10pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The diaries of teenaged Mia Thermopolis who has discovered that on top of all of the tribulations of high school and a crush on her best friend's brother, she must now submit to being groomed as a princess by her tyrannical Grandmere.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 2:10pm
Sèrie: Noble
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Screwball historical romances set in the Regency era.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 2:08pm
Sèrie: Noble
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Screwball historical romances set in the Regency era.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 2:08pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Historical fiction following the naval career of Horatio Hornblower during the Napoleonic Wars as he progresses through various stages of command.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 2:03pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Historical fiction following the naval career of Horatio Hornblower during the Napoleonic Wars as he progresses through various stages of command.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 2:03pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Historical fiction following the naval career of Horatio Hornblower during the Napoleonic Wars as he progresses through various stages of command.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 2:03pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Historical fiction following the naval career of Horatio Hornblower during the Napoleonic Wars as he progresses through various stages of command.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 2:03pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A teen chicklit series about high school student Rachel who hopes that her younger sister's newfound magical powers can help her gain popularity and happiness at school.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 10:54am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A teen chicklit series about high school student Rachel who hopes that her younger sister's newfound magical powers can help her gain popularity and happiness at school.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 10:54am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A romance series involving the Company of Rogues - a group of young men who banded together as a mutual protection (and mischief-making) group as schoolboys and have continued the association in the interests of British national security during the Napoleonic Wars.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 10:47am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A romance series involving the Company of Rogues - a group of young men who banded together as a mutual protection (and mischief-making) group as schoolboys and have continued the association in the interests of British national security during the Napoleonic Wars.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 10:47am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A romance series following the love stories of the rebellious Sinclair family.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 10:46am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A romance series following the love stories of the rebellious Sinclair family.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 10:46am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A romance novel series involving magic that transports heroines into books to attempt to deal with their favorite fictional heroes.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 10:43am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A romance novel series involving magic that transports heroines into books to attempt to deal with their favorite fictional heroes.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 10:43am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This is the second series set in the Winding Circle universe and follows Sandry, Briar, Daja, and Tris on their individual travels throughout the lands to study magic, train students and solve local mysteries.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 10:42am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This is the second series set in the Winding Circle universe and follows Sandry, Briar, Daja, and Tris on their individual travels throughout the lands to study magic, train students and solve local mysteries.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 10:42am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The Circle Reforged is the third series set in the Winding Circle Universe and follows the four teens Sandry, Briar, Daja and Tris (and their students) as they reunite after their travels and studies.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 10:41am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The Circle Reforged is the third series set in the Winding Circle Universe and follows the four teens Sandry, Briar, Daja and Tris (and their students) as they reunite after their travels and studies.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 10:41am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A young adult fantasy series following four teenaged ambient magicians Sandry, Briar, Daja and Tris, through their studies at Winding Circle Temple and their travels.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 10:39am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A young adult fantasy series following four teenaged ambient magicians Sandry, Briar, Daja and Tris, through their studies at Winding Circle Temple and their travels.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 10:39am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Young Indiana Jones adventures (original stories) in which Indy travels to historically significant sites and finds himself involved in hair-raising dangerous adventures.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 10:32am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Young Indiana Jones adventures (original stories) in which Indy travels to historically significant sites and finds himself involved in hair-raising dangerous adventures.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 10:32am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Victorian Age mysteries surrounding Egyptologists Amelia Peabody and her husband Radcliffe Emerson and their family.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 10:28am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Victorian Age mysteries surrounding Egyptologists Amelia Peabody and her husband Radcliffe Emerson and their family.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 10:28am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Victorian Age mysteries surrounding Egyptologists Amelia Peabody and her husband Radcliffe Emerson and their family.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 10:28am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Victorian Age mysteries surrounding Egyptologists Amelia Peabody and her husband Radcliffe Emerson and their family.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 10:28am
Sèrie: Karma Marx
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Paranormal mysteries involving poltergeist and transmortis anomaly exterminator (ghost-buster) Karma Marx.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 10:26am
Sèrie: Karma Marx
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Paranormal mysteries involving poltergeist and transmortis anomaly exterminator (ghost-buster) Karma Marx.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 10:26am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The five Merridew sisters were promised a live of love, sunshine, and happiness. The series follows the sisters - all named after virtues - as they find love and romance.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 10:22am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The five Merridew sisters were promised a live of love, sunshine, and happiness. The series follows the sisters - all named after virtues - as they find love and romance.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 10:22am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A young adult series following teenaged ballet dancer Leah Stephenson through her years at the San Francisco Ballet Academy - classes, performances, and friendships.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 10:15am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A young adult series following teenaged ballet dancer Leah Stephenson through her years at the San Francisco Ballet Academy - classes, performances, and friendships.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 10:15am
Sèrie: Plague Tales
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Parallel stories of two doctors. The historical story tells of the adventures of Jewish doctor Alejandro Canches in the Middle Ages as he attempts to battle the bubonic plague and other ailments. The futuristic story follows Janie Crowe, a doctor who has suffered in the 'Outbreaks' of a drug-resistant, virulent disease that have led to a medical police state.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 10:12am
Sèrie: Plague Tales
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Parallel stories of two doctors. The historical story tells of the adventures of Jewish doctor Alejandro Canches in the Middle Ages as he attempts to battle the bubonic plague and other ailments. The futuristic story follows Janie Crowe, a doctor who has suffered in the 'Outbreaks' of a drug-resistant, virulent disease that have led to a medical police state.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 17, 2008, 10:12am

abril 9, 2008

S'ha afegit la sèrie Book Hopping Romance. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 9, 2008, 4:37pm
Ha afegit el nom de sèrie "Book Hopping Romance" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 9, 2008, 4:37pm

abril 8, 2008

Sèrie: Marigold
S'ha afegit la sèrie Marigold. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2008, 8:57pm
Sèrie: Marigold
Ha afegit el nom de sèrie "Marigold" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 8, 2008, 8:57pm
S'ha afegit la sèrie Pleasure Emporium. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2008, 8:54pm
Ha afegit el nom de sèrie "Pleasure Emporium" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 8, 2008, 8:54pm
Sèrie: Lyonsbridge
S'ha afegit la sèrie Lyonsbridge. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2008, 3:29pm
Sèrie: Lyonsbridge
Ha afegit el nom de sèrie "Lyonsbridge" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 8, 2008, 3:29pm
S'ha afegit la sèrie Pride and Prejudice Variations. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2008, 3:28pm
Ha afegit el nom de sèrie "Pride and Prejudice Variations" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 8, 2008, 3:28pm
S'ha afegit la sèrie Kensington Brothers. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2008, 3:25pm
Ha afegit el nom de sèrie "Kensington Brothers" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 8, 2008, 3:25pm
S'ha afegit la sèrie Pride & Prejudice Variations. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2008, 3:23pm
Ha afegit el nom de sèrie "Pride & Prejudice Variations" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 8, 2008, 3:23pm
Sèrie: Airships
S'ha afegit la sèrie Airships. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2008, 3:09pm
Sèrie: Airships
Ha afegit el nom de sèrie "Airships" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 8, 2008, 3:09pm
S'ha afegit la sèrie Jefferson Family. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2008, 3:08pm
Ha afegit el nom de sèrie "Jefferson Family" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 8, 2008, 3:08pm
S'ha afegit la sèrie Spies and Secrets. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2008, 3:05pm
Ha afegit el nom de sèrie "Spies and Secrets" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 8, 2008, 3:05pm
S'ha afegit la sèrie Stallion Pass: Texas Knights. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2008, 2:26pm
Ha afegit el nom de sèrie "Stallion Pass: Texas Knights" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 8, 2008, 2:26pm
Sèrie: Das Sams
S'ha afegit la sèrie Das Sams. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2008, 1:52pm
Sèrie: Das Sams
Ha afegit el nom de sèrie "Das Sams" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 8, 2008, 1:52pm
S'ha afegit la sèrie Royle Sisters. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2008, 10:50am
Ha afegit el nom de sèrie "Royle Sisters" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 8, 2008, 10:50am
S'ha afegit la sèrie Victorian Fairy Tale. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2008, 10:31am
Ha afegit el nom de sèrie "Victorian Fairy Tale" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 8, 2008, 10:31am
S'ha afegit la sèrie Louisiana: Publication Order. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2008, 10:24am
Ha afegit el nom de sèrie "Louisiana: Publication Order" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 8, 2008, 10:24am
Sèrie: Louisiana
S'ha afegit la sèrie Louisiana. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2008, 10:24am
Sèrie: Louisiana
Ha afegit el nom de sèrie "Louisiana" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 8, 2008, 10:24am
S'ha afegit la sèrie MacKenzie Vampires. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2008, 9:50am
Ha afegit el nom de sèrie "MacKenzie Vampires" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 8, 2008, 9:50am
Sèrie: Featherton
S'ha afegit la sèrie Featherton. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2008, 9:42am
Sèrie: Featherton
Ha afegit el nom de sèrie "Featherton" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 8, 2008, 9:42am

abril 7, 2008

S'ha afegit la sèrie Lust Potion #9. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 7, 2008, 11:42am
Ha afegit el nom de sèrie "Lust Potion #9" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 7, 2008, 11:42am

març 29, 2008

S'ha afegit la sèrie Boscastle Family. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 29, 2008, 1:48pm
Ha afegit el nom de sèrie "Boscastle Family" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 29, 2008, 1:48pm

març 26, 2008

S'ha afegit la sèrie Sinclair Family - Elliott. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 26, 2008, 5:38pm
Ha afegit el nom de sèrie "Sinclair Family - Elliott" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 26, 2008, 5:38pm

març 23, 2008

Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 23, 2008, 3:33pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dear America (1881|Westward Expansion" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 23, 2008, 3:33pm

març 19, 2008

S'ha afegit la sèrie American Girl: Samantha. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 19, 2008, 4:57pm
Ha afegit el nom de sèrie "American Girl: Samantha" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 19, 2008, 4:57pm
S'ha afegit la sèrie American Girl: Kirsten. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 19, 2008, 4:56pm
Ha afegit el nom de sèrie "American Girl: Kirsten" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 19, 2008, 4:56pm
S'ha afegit la sèrie American Girl: Felicity. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 19, 2008, 4:55pm
Ha afegit el nom de sèrie "American Girl: Felicity" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 19, 2008, 4:55pm
S'ha afegit la sèrie American Girl Today. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 19, 2008, 4:43pm
Ha afegit el nom de sèrie "American Girl Today" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 19, 2008, 4:43pm
S'ha afegit la sèrie American Girls: Julie. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 19, 2008, 3:35pm
Ha afegit el nom de sèrie "American Girls: Julie" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 19, 2008, 3:35pm
S'ha afegit la sèrie American Girls: Kaya. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 19, 2008, 3:32pm
Ha afegit el nom de sèrie "American Girls: Kaya" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 19, 2008, 3:32pm
S'ha afegit la sèrie American Girls: Kit. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 19, 2008, 3:32pm
Ha afegit el nom de sèrie "American Girls: Kit" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 19, 2008, 3:32pm

març 17, 2008

S'ha afegit la sèrie Dear America Collection. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 17, 2008, 7:48pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dear America Collection" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 17, 2008, 7:48pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 17, 2008, 6:30pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dear America (13|Westward Expansion" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 17, 2008, 6:30pm

març 10, 2008

S'ha afegit la sèrie Internet Girls. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 10, 2008, 11:22pm
Ha afegit el nom de sèrie "IM Girls" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 10, 2008, 11:22pm
Sèrie: IM books
S'ha afegit la sèrie IM books. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 10, 2008, 11:21pm
Sèrie: IM books
Ha afegit el nom de sèrie "IM books" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 10, 2008, 11:21pm

febrer 25, 2008

S'ha afegit la sèrie Blame It On Bob. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 25, 2008, 4:24pm
Ha afegit el nom de sèrie "Blame It On Bob" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 25, 2008, 4:24pm

febrer 17, 2008

Sèrie: Karma Marx
S'ha afegit la sèrie Karma Marx. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 17, 2008, 12:54pm
Sèrie: Karma Marx
Ha afegit el nom de sèrie "Karma Marx" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 17, 2008, 12:54pm

febrer 16, 2008

S'ha afegit la sèrie Louisa May Alcott Mystery. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 16, 2008, 7:11pm
Ha afegit el nom de sèrie "Louisa May Alcott Mystery" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 16, 2008, 7:11pm

febrer 13, 2008

S'ha afegit la sèrie Shakespeare Stealer. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 13, 2008, 7:19pm
Ha afegit el nom de sèrie "Shakespeare Stealer" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 13, 2008, 7:19pm
Sèrie: Nvengaria
S'ha afegit la sèrie Nvengaria. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 13, 2008, 9:53am
Sèrie: Nvengaria
Ha afegit el nom de sèrie "Nvengaria" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 13, 2008, 9:53am

febrer 12, 2008

S'ha afegit la sèrie Sea of Trolls (20. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 12, 2008, 9:49pm
Ha afegit el nom de sèrie "Sea of Trolls (20" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 12, 2008, 9:49pm
S'ha afegit la sèrie Sea of Trolls. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 12, 2008, 9:48pm
Ha afegit el nom de sèrie "Sea of Trolls" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 12, 2008, 9:48pm
Sèrie: Ashbury High
S'ha afegit la sèrie Ashbury High. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 12, 2008, 7:06pm
Sèrie: Ashbury High
Ha afegit el nom de sèrie "Ashbury High" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 12, 2008, 7:06pm
S'ha afegit la sèrie Josie Pigeon Mysteries. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 12, 2008, 2:51pm
Ha afegit el nom de sèrie "Josie Pigeon Mysteries" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 12, 2008, 2:51pm

febrer 10, 2008

Sèrie: Royal Four
S'ha afegit la sèrie Royal Four. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 10, 2008, 3:19pm
Sèrie: Royal Four
Ha afegit el nom de sèrie "Royal Four" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 10, 2008, 3:19pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 10, 2008, 2:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "Amelia Peabody (99| anthology of background essays" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 10, 2008, 2:59pm

febrer 3, 2008

Sèrie: Plague Tales
S'ha afegit la sèrie Plague Tales. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 3, 2008, 12:27pm
Sèrie: Plague Tales
Ha afegit el nom de sèrie "Plague Tales" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 3, 2008, 12:27pm

gener 27, 2008

Sèrie: Rogues
S'ha afegit la sèrie Rogues. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 27, 2008, 1:58pm
Sèrie: Rogues
Ha afegit el nom de sèrie "Rogues" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 27, 2008, 1:58pm

gener 19, 2008

S'ha afegit la sèrie Mackenzie Vampires. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 7:08pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mackenzie Vampires" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 7:08pm
S'ha afegit la sèrie Young Indiana Jones. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 2:18pm
Ha afegit el nom de sèrie "Young Indiana Jones" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 2:18pm
S'ha afegit la sèrie World of Hetar. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 2:17pm
Ha afegit el nom de sèrie "World of Hetar" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 2:17pm
Sèrie: Welcome Inn
S'ha afegit la sèrie Welcome Inn. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 2:17pm
Sèrie: Welcome Inn
Ha afegit el nom de sèrie "Welcome Inn" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 2:17pm
S'ha afegit la sèrie Wayside School. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 2:16pm
Ha afegit el nom de sèrie "Wayside School" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 2:16pm
Sèrie: Vicky Bliss
S'ha afegit la sèrie Vicky Bliss. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 2:12pm
Sèrie: Vicky Bliss
Ha afegit el nom de sèrie "Vicky Bliss" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 2:12pm
S'ha afegit la sèrie Time Travelers. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 2:07pm
Ha afegit el nom de sèrie "Time Travelers" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 2:07pm
Sèrie: The Wild
S'ha afegit la sèrie The Wild. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 2:06pm
Sèrie: The Wild
Ha afegit el nom de sèrie "The Wild" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 2:06pm
S'ha afegit la sèrie The Mighty Quinns. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 2:05pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Mighty Quinns" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 2:05pm
S'ha afegit la sèrie Mairelon the Magician. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 2:05pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mairelon the Magician" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 2:05pm
S'ha afegit la sèrie The Lost Books. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 2:03pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Lost Books" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 2:03pm
S'ha afegit la sèrie The Bachelor Chronicles. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 1:58pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Bachelor Chronicles" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 1:58pm
Sèrie: Tartan Magic
S'ha afegit la sèrie Tartan Magic. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 1:56pm
Sèrie: Tartan Magic
Ha afegit el nom de sèrie "Tartan Magic" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 1:56pm
S'ha afegit la sèrie The Shakespeare Stealer. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 1:53pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Shakespeare Stealer" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 1:53pm
S'ha afegit la sèrie Shakespeare and Smythe Mysteries. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 1:53pm
Ha afegit el nom de sèrie "Shakespeare and Smythe Mysteries" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 1:53pm
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 1:52pm
Ha afegit el nom de sèrie "Secrets of the Immortal Nicholas Flamel" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 1:52pm
S'ha afegit la sèrie Satin Slippers. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 1:47pm
Ha afegit el nom de sèrie "Satin Slippers" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 1:47pm
Sèrie: Salem Witch
S'ha afegit la sèrie Salem Witch. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 1:46pm
Sèrie: Salem Witch
Ha afegit el nom de sèrie "Salem Witch" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 1:46pm
Sèrie: Ruby Oliver
S'ha afegit la sèrie Ruby Oliver. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 1:44pm
Sèrie: Ruby Oliver
Ha afegit el nom de sèrie "Ruby Oliver" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 1:44pm
S'ha afegit la sèrie Royal Ballet School Diaries. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 1:41pm
Ha afegit el nom de sèrie "Royal Ballet School Diaries" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 1:41pm
Sèrie: Roses
S'ha afegit la sèrie Roses. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 1:40pm
Sèrie: Roses
Ha afegit el nom de sèrie "Roses" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 1:40pm
Sèrie: Red River
S'ha afegit la sèrie Red River. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 1:38pm
Sèrie: Red River
Ha afegit el nom de sèrie "Red River" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 1:38pm
Sèrie: Rawlings
S'ha afegit la sèrie Rawlings. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 1:37pm
Sèrie: Rawlings
Ha afegit el nom de sèrie "Rawlings" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 1:37pm
S'ha afegit la sèrie Rathburn Family. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 1:36pm
Ha afegit el nom de sèrie "Rathburn Family" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 1:36pm
Sèrie: Psychic Eye
S'ha afegit la sèrie Psychic Eye. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 1:34pm
Sèrie: Psychic Eye
Ha afegit el nom de sèrie "Psychic Eye" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 1:34pm
S'ha afegit la sèrie Princess School. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 1:32pm
Ha afegit el nom de sèrie "Princess School" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 1:32pm
S'ha afegit la sèrie Play, Survive, Win. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 1:30pm
Ha afegit el nom de sèrie "Play, Survive, Win" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 1:30pm
Sèrie: Piratica
S'ha afegit la sèrie Piratica. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 1:29pm
Sèrie: Piratica
Ha afegit el nom de sèrie "Piratica" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 1:29pm
S'ha afegit la sèrie Pink Carnation. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 1:28pm
Ha afegit el nom de sèrie "Pink Carnation" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 1:28pm
S'ha afegit la sèrie Nicholas Bracewell. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 1:21pm
Ha afegit el nom de sèrie "Nicholas Bracewell" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 1:21pm
Sèrie: Navy Series
S'ha afegit la sèrie Navy Series. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 1:20pm
Sèrie: Navy Series
Ha afegit el nom de sèrie "Navy Series" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 1:20pm
S'ha afegit la sèrie Nancy Drew Girl Detective. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 1:18pm
Ha afegit el nom de sèrie "Nancy Drew Girl Detective" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 1:18pm
S'ha afegit la sèrie Misadventures in Matrimony. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 1:16pm
Ha afegit el nom de sèrie "Misadventures in Matrimony" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 1:16pm
S'ha afegit la sèrie Meddlesome Aunts. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 1:15pm
Ha afegit el nom de sèrie "Meddlesome Aunts" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 1:15pm
Sèrie: Mallorens
S'ha afegit la sèrie Mallorens. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 1:14pm
Sèrie: Mallorens
Ha afegit el nom de sèrie "Mallorens" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 1:14pm
S'ha afegit la sèrie Magic Shop Books. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2008, 1:14pm
Ha afegit el nom de sèrie "Magic Shop Books" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2008, 1:14pm

gener 17, 2008

S'ha afegit la sèrie Noble Dead Saga. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 7:47pm
Ha afegit el nom de sèrie "Noble Dead Saga" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 7:47pm
Sèrie: Noble Dead
S'ha afegit la sèrie Noble Dead. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 7:46pm
Sèrie: Noble Dead
Ha afegit el nom de sèrie "Noble Dead" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 7:46pm
S'ha afegit la sèrie The Virtue Sisters. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 7:43pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Virtue Sisters" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 7:43pm
S'ha afegit la sèrie The Merlin Saga. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 5:01pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Lost Years of Merlin" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 5:01pm
S'ha afegit la sèrie Leaphorn - Chee. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 4:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "Leaphorn - Chee" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 4:59pm
S'ha afegit la sèrie Last Man Standing. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 4:57pm
Ha afegit el nom de sèrie "Last Man Standing" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 4:57pm
S'ha afegit la sèrie Lady Grace Mysteries. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 4:56pm
Ha afegit el nom de sèrie "Lady Grace Mysteries" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 4:56pm
Sèrie: Kydd
S'ha afegit la sèrie Kydd. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 4:54pm
Sèrie: Kydd
Ha afegit el nom de sèrie "Kydd" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 4:54pm
Sèrie: Jim Knopf
S'ha afegit la sèrie Jim Knopf. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 4:53pm
Sèrie: Jim Knopf
Ha afegit el nom de sèrie "Jim Knopf" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 4:53pm
S'ha afegit la sèrie Inspector Lynley. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 4:52pm
Ha afegit el nom de sèrie "Inspector Lynley" (Alemany).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 4:52pm
S'ha afegit la sèrie Immortally Sexy. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 4:43pm
Ha afegit el nom de sèrie "Immortally Sexy" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 4:43pm
S'ha afegit la sèrie Her Majesty Investigates. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 4:40pm
Ha afegit el nom de sèrie "Her Majesty Investigates" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 4:40pm
S'ha afegit la sèrie Helen of Sparta. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 4:38pm
Ha afegit el nom de sèrie "Helen of Sparta" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 4:38pm
S'ha afegit la sèrie Halcyon Blithe. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 4:33pm
Ha afegit el nom de sèrie "Halcyon Blithe" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 4:33pm
S'ha afegit la sèrie Guardians of the Flame. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 4:32pm
Ha afegit el nom de sèrie "Guardians of the Flame" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 4:32pm
Sèrie: The Griffins
S'ha afegit la sèrie The Griffins. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 4:32pm
Sèrie: The Griffins
Ha afegit el nom de sèrie "The Griffins" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 4:32pm
S'ha afegit la sèrie Goddess Summoning. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 4:31pm
Ha afegit el nom de sèrie "Goddess Summoning" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 4:31pm
S'ha afegit la sèrie Girl Got Game. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 4:31pm
Ha afegit el nom de sèrie "Girl Got Game" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 4:31pm
S'ha afegit la sèrie The Gideon Trilogy. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 4:30pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Gideon Trilogy" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 4:30pm
S'ha afegit la sèrie Gallagher Girls. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 4:28pm
Ha afegit el nom de sèrie "Gallagher Girls" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 4:28pm
S'ha afegit la sèrie Frog Princess. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 4:24pm
Ha afegit el nom de sèrie "Frog Princess" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 4:24pm
S'ha afegit la sèrie Five Hundred Kingdoms. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 4:23pm
Ha afegit el nom de sèrie "Five Hundred Kingdoms" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 4:23pm
S'ha afegit la sèrie Fitzwilliam Darcy - Gentleman. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 4:23pm
Ha afegit el nom de sèrie "Fitzwilliam Darcy - Gentleman" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 4:23pm
Sèrie: Faerie Wars
S'ha afegit la sèrie Faerie Wars. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 4:21pm
Sèrie: Faerie Wars
Ha afegit el nom de sèrie "Faerie Wars" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 4:21pm
S'ha afegit la sèrie Enchanted Inc (2. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 4:18pm
Ha afegit el nom de sèrie "Enchanted Inc (2" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 4:18pm
S'ha afegit la sèrie Enchanted Inc. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 4:17pm
Ha afegit el nom de sèrie "Enchanted Inc" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 4:17pm
Sèrie: Dismas Hardy
S'ha afegit la sèrie Dismas Hardy. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 4:07pm
Sèrie: Dismas Hardy
Ha afegit el nom de sèrie "Dismas Hardy" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 4:07pm
Sèrie: Demon Diary
S'ha afegit la sèrie Demon Diary. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 4:06pm
Sèrie: Demon Diary
Ha afegit el nom de sèrie "Demon Diary" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 4:06pm
S'ha afegit la sèrie Decoy Princess. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 4:04pm
Ha afegit el nom de sèrie "Decoy Princess" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 4:04pm
S'ha afegit la sèrie Cordina's Royal Family. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 3:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "Cordina's Royal Family" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 3:59pm
S'ha afegit la sèrie Concise Hornbooks. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 3:56pm
Ha afegit el nom de sèrie "Concise Hornbooks" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 3:56pm
S'ha afegit la sèrie Company of Rogues. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 3:49pm
Ha afegit el nom de sèrie "Company of Rogues" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 3:49pm
S'ha afegit la sèrie The Circle Reforged. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 10:55am
Ha afegit el nom de sèrie "The Circle Reforged" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 10:55am
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 10:44am
Ha afegit el nom de sèrie "Circle of Magic: School of Wizardry" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 10:44am
S'ha afegit la sèrie Chicks in Charge. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 10:36am
Ha afegit el nom de sèrie "Chicks in Charge" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 10:36am
S'ha afegit la sèrie Charm Bracelet. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 10:35am
Ha afegit el nom de sèrie "Charm Bracelet" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 10:35am
S'ha afegit la sèrie Castaways of the Flying Dutchman. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 10:34am
Ha afegit el nom de sèrie "Castaways of the Flying Dutchman" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 10:34am
S'ha afegit la sèrie Castaway of the Flying Dutchman. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 10:31am
Ha afegit el nom de sèrie "Castaway of the Flying Dutchman" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 10:31am
Sèrie: Boy Trilogy
S'ha afegit la sèrie Boy Trilogy. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 10:15am
Sèrie: Boy Trilogy
Ha afegit el nom de sèrie "Boy Trilogy" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 10:15am
S'ha afegit la sèrie Boscastle Trilogy. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 10:13am
Ha afegit el nom de sèrie "Boscastle Trilogy" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 10:13am
S'ha afegit la sèrie Tales of Alderley. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 9:45am
Ha afegit el nom de sèrie "Tales of Alderley" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 9:45am
S'ha afegit la sèrie Aisling Grey, Guardian. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 9:36am
Ha afegit el nom de sèrie "Aisling Grey, Guardian" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 9:36am
Sèrie: Aisling Grey
S'ha afegit la sèrie Aisling Grey. Mira més detalls.
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 17, 2008, 9:31am
Sèrie: Aisling Grey
Ha afegit el nom de sèrie "Aisling Grey" (Anglès).
Membre: Caramellunacy | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 17, 2008, 9:31am