Historial d'edició global de les sèriesMembre francescadefreitas

maig 27, 2020

Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Aboriginality de Alan Twigg.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: The Odds
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: The Odds
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Better Than Blonde de Teresa Toten.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Me and the Blondes de Teresa Toten.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Deucalion
Ha afegit l'obra The View from Ararat de Brian Caswell.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Deucalion
Ha afegit l'obra Deucalion de Brian Caswell.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Leo Street
Ha afegit l'obra Right on Time de Pauline McLynn.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Leo Street
Ha afegit l'obra Better Than a Rest de Pauline McLynn.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Leo Street
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Shanji
Ha afegit l'obra Empress of Light de James Glass.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Shanji
Ha afegit l'obra Shanji de James Glass.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Lord of the Dark de Dawn Thompson.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Lord of the Deep de Dawn Thompson.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Bonemender de Holly Bennett.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Demon Blade
Ha afegit l'obra Frost de Mark A. Garland.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Demon Blade
Ha afegit l'obra Demon Blade de Mark A. Garland.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Lizard War
Ha afegit l'obra The Helverti Invasion de John Dalmas.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Lizard War
Ha afegit l'obra The Lizard War de John Dalmas.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Pearl
Ha afegit l'obra Purple Springs de Nellie L. McClung.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Pearl
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Pearl
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Calma
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Calma
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Emperor of Dawn de Steve White.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Prince of Sunset de Steve White.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Tower High
Ha afegit l'obra Split Image de Mel Glenn.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Tower High
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Tower High
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Tower High
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Tower High
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Paladins
Ha afegit l'obra Knight Moves de Joel Rosenberg.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Paladins
Ha afegit l'obra Paladins de Joel Rosenberg.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Anguished Dawn de James P. Hogan.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Cradle of Saturn de James P. Hogan.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cosmic tales
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cosmic tales
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Just Patty
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Just Patty
Ha afegit l'obra Just Patty de Jean Webster.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Warp Speed
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Warp Speed
Ha afegit l'obra Warp Speed de Travis Taylor.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Men to Do
Ha afegit l'obra The Sweetest Taboo de Alison Kent.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Old Nathan
Ha afegit l'obra Mountain Magic de David Drake.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Old Nathan
Ha afegit l'obra Old Nathan de David Drake.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Kisses and Lies de Lauren Henderson.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Kiss Me, Kill Me de Lauren Henderson.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Regiment
Ha afegit l'obra The Regiment de John Dalmas.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: King & King
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: King & King
Ha afegit l'obra King and King de Linda de Haan.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Taboo de Jess Michaels.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The War with Earth de Leo Frankowski.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Blaze of Glory de Michael Pryor.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Under the Penitence de Mary Gentle.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Stotans
Ha afegit l'obra Ironman de Chris Crutcher.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Stotans
Ha afegit l'obra Stotan! de Chris Crutcher.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Miss Smithers de Susan Juby.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Alice, I Think de Susan Juby.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Faia
Ha afegit l'obra Mind of the Magic de Holly Lisle.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Faia
Ha afegit l'obra Bones of the Past de Holly Lisle.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Faia
Ha afegit l'obra Fire in the Mist de Holly Lisle.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Thraxas
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Doppelganger
Ha afegit l'obra Gods and Androids de Andre Norton.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Good Night Atlanta de Adam Gamble.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Foreign Legions de David Drake.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Ranks of Bronze de David Drake.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Imperium de Keith Laumer.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rat Lords
Ha afegit l'obra White Crow de Mary Gentle.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rat Lords
Ha afegit l'obra Black Motley de Mary Gentle.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Bigger Light de Austin Clarke.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Storm of Fortune de Austin Clarke.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Meeting Point de Austin Clarke.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Arthur and the Minimoys de Luc Besson.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Elabon
Ha afegit l'obra Tale of the Fox de Harry Turtledove.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Monster High
Ha afegit l'obra The Ghoul Next Door de Lisi Harrison.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Monster High
Ha afegit l'obra Monster High de Lisi Harrison.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Peaches de Jodi Lynn Anderson.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Doll People
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Doll People
Ha afegit l'obra The Doll People de Ann M. Martin.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Immortality Option de James P. Hogan.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Sambre
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Sambre
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Sambre
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Sambre
Ha afegit l'obra Plus ne m'est rien… de Yslaire.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Star Soldiers de Andre Norton.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Cobra
Ha afegit l'obra The Cobra Trilogy de Timothy Zahn.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Owl Calls
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Owl Calls
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Nim
Ha afegit l'obra Nim at Sea de Wendy Orr.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Nim
Ha afegit l'obra Nim's Island de Wendy Orr.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Elsie's Girlhood de Martha Finley.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Elsie Dinsmore de Martha Finley.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Forerunner
Ha afegit l'obra Warlock de Andre Norton.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Snuggle Puppy de Sandra Boynton.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Pajama Time! de Sandra Boynton.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra One, Two, Three! de Sandra Boynton.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Hey! Wake Up! de Sandra Boynton.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Birthday Monsters! de Sandra Boynton.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Barnyard Dance! de Sandra Boynton.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Katy Did
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Luxe Novels
Ha afegit l'obra Splendor de Anna Godbersen.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Time Traders
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Winter Rose
Ha afegit l'obra Solstice Wood de Patricia A. McKillip.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Winter Rose
Ha afegit l'obra Winter Rose de Patricia A. McKillip.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Dear Enemy de Jean Webster.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Daddy-Long-Legs de Jean Webster.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bolos
Ha afegit l'obra Bolo! de David Weber.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bolos
Ha afegit l'obra Bolo Strike de William H. Keith.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bolos
Ha afegit l'obra Cold Steel de J. Steven York.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bolos
Ha afegit l'obra Old Guard de Keith Laumer.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bolos
Ha afegit l'obra The Triumphant de Keith Laumer.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bolos
Ha afegit l'obra Honor of the Regiment de Keith Laumer.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Old Habits de Melissa Marr.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Stopping Time de Melissa Marr.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Enchanted
Ha afegit l'obra Ella Enchanted de Gail Carson Levine.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Damar
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm

novembre 19, 2012

Sèrie: Sambre
S'ha afegit la sèrie Sambre. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 19, 2012, 6:57pm
Sèrie: Sambre
Ha afegit el nom de sèrie "Sambre" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 19, 2012, 6:57pm

abril 13, 2011

Sèrie: Monster High
S'ha afegit la sèrie Monster High. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 13, 2011, 9:43pm
Sèrie: Monster High
Ha afegit el nom de sèrie "Monster High" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 13, 2011, 9:43pm

maig 6, 2010

S'ha afegit la sèrie Classic Boynton Board Books. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 6, 2010, 3:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "Classic Boynton Board Books" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 6, 2010, 3:59pm
S'ha afegit la sèrie Boynton on Board. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 6, 2010, 3:54pm
Ha afegit el nom de sèrie "Boynton on Board" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 6, 2010, 3:54pm

agost 20, 2009

S'ha afegit la sèrie Rancour Chronicles. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 20, 2009, 1:12pm
Ha afegit el nom de sèrie "Rancour Chronicles" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 20, 2009, 1:12pm

agost 7, 2009

S'ha afegit la sèrie Albright Sisters. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 7, 2009, 2:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "Albright Sisters" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 7, 2009, 2:59pm

juliol 24, 2009

S'ha afegit la sèrie Sophie and the Blondes. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 24, 2009, 2:04pm
Ha afegit el nom de sèrie "Sophie and the Blondes" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 24, 2009, 2:04pm

juliol 22, 2009

S'ha afegit la sèrie Emma-Jean Lazarus. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 22, 2009, 4:44pm
Ha afegit el nom de sèrie "Emma-Jean Lazarus" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 22, 2009, 4:44pm

juny 24, 2009

S'ha afegit la sèrie Scarlett Wakefield. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 24, 2009, 12:53pm
Ha afegit el nom de sèrie "Scarlett Wakefield" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 24, 2009, 12:53pm

gener 19, 2009

Sèrie: Stotans
S'ha afegit la sèrie Stotans. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2009, 10:43am
Sèrie: Stotans
Ha afegit el nom de sèrie "Stotans" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2009, 10:43am

gener 7, 2009

Sèrie: Jenkins Cove
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A third book is Christmas Awakening by Ann Voss Peterson, But no one has added it yet.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 7, 2009, 11:44am
Sèrie: Jenkins Cove
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A third book is Christmas Awakening by Ann Voss Peterson, But no one has added it yet.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 7, 2009, 11:44am
Sèrie: Jenkins Cove
S'ha afegit la sèrie Jenkins Cove. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 7, 2009, 11:40am
Sèrie: Jenkins Cove
Ha afegit el nom de sèrie "Jenkins Cove" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 7, 2009, 11:40am

gener 1, 2009

S'ha afegit la sèrie Fallen Angels - Myers. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 1, 2009, 9:09am
Ha afegit el nom de sèrie "Fallen Angels - Myers" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 1, 2009, 9:09am

desembre 15, 2008

S'ha afegit la sèrie Martinis and Bikinis Club. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 15, 2008, 1:07pm
Ha afegit el nom de sèrie "Martinis and Bikinis Club" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 15, 2008, 1:07pm
S'ha afegit la sèrie Martinis & Bikinis Club. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 15, 2008, 1:01pm
Ha afegit el nom de sèrie "Martinis & Bikinis Club" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 15, 2008, 1:01pm

novembre 15, 2008

Sèrie: King & King
S'ha afegit la sèrie King & King. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 15, 2008, 11:07pm
Sèrie: King & King
Ha afegit el nom de sèrie "King & King" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 15, 2008, 11:07pm

setembre 19, 2008

Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 19, 2008, 10:23pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Literary Origins of British Columbia" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 19, 2008, 10:23pm

setembre 10, 2008

Sèrie: Calma
S'ha afegit la sèrie Calma. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 10, 2008, 8:06pm
Sèrie: Calma
Ha afegit el nom de sèrie "Calma" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 10, 2008, 8:06pm

agost 31, 2008

S'ha afegit la sèrie The Elementals. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 31, 2008, 9:05pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Elementals" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 31, 2008, 9:05pm

agost 8, 2008

Sèrie: Tower High
S'ha afegit la sèrie Tower High. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 8, 2008, 7:42pm
Sèrie: Tower High
Ha afegit el nom de sèrie "Tower High" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 8, 2008, 7:42pm

juliol 10, 2008

Sèrie: Doll People
S'ha afegit la sèrie Doll People. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 10, 2008, 10:50am
Sèrie: Doll People
Ha afegit el nom de sèrie "Doll People" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 10, 2008, 10:50am

juny 28, 2008

Sèrie: Nim
S'ha afegit la sèrie Nim. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 28, 2008, 12:47pm
Sèrie: Nim
Ha afegit el nom de sèrie "Nim" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 28, 2008, 12:47pm

juny 20, 2008

Sèrie: Triskelia
S'ha afegit la sèrie Triskelia. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 20, 2008, 7:31pm
Sèrie: Triskelia
Ha afegit el nom de sèrie "Triskelia" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 20, 2008, 7:31pm
S'ha afegit la sèrie Georgia Peaches. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 20, 2008, 2:25pm
Ha afegit el nom de sèrie "Georgia Peaches" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 20, 2008, 2:25pm

juny 16, 2008

Sèrie: Lucky
S'ha afegit la sèrie Lucky. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 16, 2008, 4:27pm
Sèrie: Lucky
Ha afegit el nom de sèrie "Lucky" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 16, 2008, 4:27pm
S'ha afegit la sèrie The Bonemender. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 16, 2008, 2:38pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Bonemender" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 16, 2008, 2:38pm

maig 4, 2008

Sèrie: Faia
S'ha afegit la sèrie Faia. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 4, 2008, 1:16am
Sèrie: Faia
Ha afegit el nom de sèrie "Faia" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 4, 2008, 1:16am

abril 27, 2008

S'ha afegit la sèrie Wisdom of the Fox. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 8:36pm
Ha afegit el nom de sèrie "Wisdom of the Fox" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 8:36pm
Sèrie: Winter Rose
S'ha afegit la sèrie Winter Rose. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 8:34pm
Sèrie: Winter Rose
Ha afegit el nom de sèrie "Winter Rose" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 8:34pm
Sèrie: White Crow
S'ha afegit la sèrie White Crow. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 8:30pm
Sèrie: White Crow
Ha afegit el nom de sèrie "White Crow" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 8:30pm
Sèrie: Warp Speed
S'ha afegit la sèrie Warp Speed. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 8:24pm
Sèrie: Warp Speed
Ha afegit el nom de sèrie "Warp Speed" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 8:24pm
Sèrie: Warlock
S'ha afegit la sèrie Warlock. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 8:20pm
Sèrie: Warlock
Ha afegit el nom de sèrie "Warlock" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 8:20pm
S'ha afegit la sèrie Toronto Trilogy. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 8:05pm
Ha afegit el nom de sèrie "Toronto Trilogy" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 8:05pm
S'ha afegit la sèrie Silver metal lover. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 6:24pm
Ha afegit el nom de sèrie "Silver metal lover" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 6:24pm
Sèrie: Shanji
S'ha afegit la sèrie Shanji. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 6:20pm
Sèrie: Shanji
Ha afegit el nom de sèrie "Shanji" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 6:20pm
S'ha afegit la sèrie Ranks of Bronze. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 4:45pm
Ha afegit el nom de sèrie "Ranks of Bronze" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 4:45pm
S'ha afegit la sèrie Prince of Sunset. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 4:31pm
Ha afegit el nom de sèrie "Prince of Sunset" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 4:31pm
Sèrie: Just Patty
S'ha afegit la sèrie Just Patty. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 4:18pm
Sèrie: Just Patty
Ha afegit el nom de sèrie "Just Patty" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 4:18pm
S'ha afegit la sèrie Life As We Knew It. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 4:16pm
Ha afegit el nom de sèrie "Life As We Knew It" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 4:16pm
Sèrie: Owl Calls
S'ha afegit la sèrie Owl Calls. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 4:12pm
Sèrie: Owl Calls
Ha afegit el nom de sèrie "Owl Calls" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 4:12pm
Sèrie: The Paladin
S'ha afegit la sèrie The Paladin. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 4:10pm
Sèrie: The Paladin
Ha afegit el nom de sèrie "The Paladin" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 4:10pm
Sèrie: Paladins
S'ha afegit la sèrie Paladins. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 4:09pm
Sèrie: Paladins
Ha afegit el nom de sèrie "Paladins" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 4:09pm
Sèrie: Old Nathan
S'ha afegit la sèrie Old Nathan. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 4:04pm
Sèrie: Old Nathan
Ha afegit el nom de sèrie "Old Nathan" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 4:04pm
S'ha afegit la sèrie Nursery Crime. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 3:41pm
Ha afegit el nom de sèrie "Nursery Crime" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 3:41pm
S'ha afegit la sèrie Nurse Matilda. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 3:34pm
Ha afegit el nom de sèrie "Nurse Matilda" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 3:34pm
S'ha afegit la sèrie Arthur and the Minimoys. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 3:27pm
Ha afegit el nom de sèrie "Arthur and the Minimoys" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 3:27pm
Sèrie: Lizard War
S'ha afegit la sèrie Lizard War. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 3:10pm
Sèrie: Lizard War
Ha afegit el nom de sèrie "Lizard War" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 3:10pm
Sèrie: Leo Street
S'ha afegit la sèrie Leo Street. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 3:05pm
Sèrie: Leo Street
Ha afegit el nom de sèrie "Leo Street" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 3:05pm
S'ha afegit la sèrie Flight engineer. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 2:12pm
Ha afegit el nom de sèrie "Flight engineer" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 2:12pm
S'ha afegit la sèrie Elsie Dinsmore. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 1:58pm
Ha afegit el nom de sèrie "Elsie Dinsmore" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 1:58pm
S'ha afegit la sèrie Sympathy for the Devil. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 1:34pm
Ha afegit el nom de sèrie "Sympathy for the Devil" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 1:34pm
Sèrie: Deucalion
S'ha afegit la sèrie Deucalion. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 1:32pm
Sèrie: Deucalion
Ha afegit el nom de sèrie "Deucalion" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 1:32pm
S'ha afegit la sèrie Cradle of Saturn. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 1:13pm
Ha afegit el nom de sèrie "Cradle of Saturn" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 1:13pm
Sèrie: Cosmic tales
S'ha afegit la sèrie Cosmic tales. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 1:12pm
Sèrie: Cosmic tales
Ha afegit el nom de sèrie "Cosmic tales" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 1:12pm
Sèrie: Bull god
S'ha afegit la sèrie Bull god. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 12:41pm
Sèrie: Bull god
Ha afegit el nom de sèrie "Bull god" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 12:41pm
S'ha afegit la sèrie Brian Froud's faerielands. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 12:39pm
Ha afegit el nom de sèrie "Brian Froud's faerielands" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 12:39pm
S'ha afegit la sèrie Boy and his tank. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 12:37pm
Ha afegit el nom de sèrie "Boy and his tank" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 12:37pm
S'ha afegit la sèrie Daddy-Long-Legs. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 12:13pm
Ha afegit el nom de sèrie "Daddy-Long-Legs" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 12:13pm
Sèrie: Demon Blade
S'ha afegit la sèrie Demon Blade. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 27, 2008, 12:11pm
Sèrie: Demon Blade
Ha afegit el nom de sèrie "Demon Blade" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 27, 2008, 12:11pm

abril 2, 2008

S'ha afegit la sèrie Future history. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 2, 2008, 11:29pm
Ha afegit el nom de sèrie "Future history" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 2, 2008, 11:29pm
S'ha afegit la sèrie Sorceress tale. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 2, 2008, 11:27pm
Ha afegit el nom de sèrie "Sorceress tale" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 2, 2008, 11:27pm
Sèrie: Pearl
S'ha afegit la sèrie Pearl. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 2, 2008, 11:26pm
Sèrie: Pearl
Ha afegit el nom de sèrie "Pearl" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 2, 2008, 11:26pm
S'ha afegit la sèrie Alice Macleod. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 2, 2008, 11:26pm
Ha afegit el nom de sèrie "Alice Macleod" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 2, 2008, 11:26pm
S'ha afegit la sèrie My First Glitter Books. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 2, 2008, 11:23pm
Ha afegit el nom de sèrie "My First Glitter Books" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 2, 2008, 11:23pm
S'ha afegit la sèrie Semi-detatched house. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 2, 2008, 11:17pm
Ha afegit el nom de sèrie "Semi-detatched house" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 2, 2008, 11:17pm

març 31, 2008

Sèrie: Enchanted
S'ha afegit la sèrie Enchanted. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 31, 2008, 6:19pm
Sèrie: Enchanted
Ha afegit el nom de sèrie "Enchanted" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 31, 2008, 6:19pm
S'ha afegit la sèrie My name is Paris. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 31, 2008, 11:08am
Ha afegit el nom de sèrie "My name is Paris" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 31, 2008, 11:08am

març 30, 2008

Sèrie: Gateway
S'ha afegit la sèrie Gateway. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 30, 2008, 6:51pm
Sèrie: Gateway
Ha afegit el nom de sèrie "Gateway" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 30, 2008, 6:51pm
S'ha afegit la sèrie Keeper of the king. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 30, 2008, 6:50pm
Ha afegit el nom de sèrie "Keeper of the king" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 30, 2008, 6:50pm
S'ha afegit la sèrie The Laws of Magic. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 30, 2008, 6:47pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Laws of Magic" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 30, 2008, 6:47pm
S'ha afegit la sèrie Code of the Lifemaker. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 30, 2008, 6:41pm
Ha afegit el nom de sèrie "Code of the Lifemaker" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 30, 2008, 6:41pm

març 14, 2008

S'ha afegit la sèrie The Incompleat Nifft. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 14, 2008, 5:40pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Incompleat Nifft" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 14, 2008, 5:40pm
S'ha afegit la sèrie Geography Club. Mira més detalls.
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 14, 2008, 5:18pm
Ha afegit el nom de sèrie "Geography Club" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 14, 2008, 5:18pm
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 14, 2008, 10:53am
Ha afegit el nom de sèrie "The astonishing life of Octavian Nothing" (Anglès).
Membre: francescadefreitas | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 14, 2008, 10:53am