Historial d'edició global de les sèriesMembre GwynethM

maig 19, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | maig 19, 1:32pm
Membre: GwynethM | maig 19, 1:32pm

maig 11, 2022

Membre: GwynethM | maig 11, 8:20pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | maig 11, 8:20pm
Membre: GwynethM | maig 11, 8:20pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | maig 11, 8:19pm
Membre: GwynethM | maig 11, 8:18pm
Membre: GwynethM | maig 11, 8:18pm
Membre: GwynethM | maig 11, 8:18pm
Membre: GwynethM | maig 11, 8:18pm
Membre: GwynethM | maig 11, 8:17pm
S'ha afegit la sèrie Telling Stories. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | maig 11, 8:17pm
Ha afegit el nom de sèrie "Telling Stories" (Anglès).
Membre: GwynethM | Implícit | maig 11, 8:17pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Wilhelm Meister's Theatrical Calling de Johann Wolfgang von Goethe a "3."
Membre: GwynethM | maig 11, 6:59pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | maig 11, 6:59pm
Membre: GwynethM | maig 11, 6:59pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | maig 11, 6:58pm
Membre: GwynethM | maig 11, 6:57pm
Membre: GwynethM | maig 11, 6:56pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | maig 11, 6:56pm
S'ha canviar el grup de The World's Greatest Books Set de Arthur Mee a "Collections and Selections."
Membre: GwynethM | Implícit | maig 11, 3:59pm
Membre: GwynethM | Implícit | maig 11, 3:59pm
Membre: GwynethM | Implícit | maig 11, 3:59pm
Membre: GwynethM | Implícit | maig 11, 3:59pm
Membre: GwynethM | Implícit | maig 11, 3:59pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: GwynethM | maig 11, 3:59pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | maig 11, 3:59pm

maig 9, 2022

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | maig 9, 7:20pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Gangster: Magic & Steam, Book 2 de C.S. Poe a "2."
Membre: GwynethM | maig 9, 7:19pm
Membre: GwynethM | maig 9, 7:19pm
Membre: GwynethM | maig 9, 7:19pm
Sèrie: Memento Mori
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | maig 9, 7:18pm
Sèrie: Memento Mori
Ha afegit l'obra Subway Slayings de C.S. Poe.
Membre: GwynethM | maig 9, 7:18pm

maig 8, 2022

Membre: GwynethM | maig 8, 10:30pm
S'ha canviar el grup de The Pocket university de Bliss Perry a "Collections and Selections."
Membre: GwynethM | Implícit | maig 8, 10:30pm
Membre: GwynethM | Implícit | maig 8, 10:30pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: GwynethM | maig 8, 10:30pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 41 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | maig 8, 10:30pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | maig 8, 10:29pm
Membre: GwynethM | maig 8, 10:29pm
Membre: GwynethM | maig 8, 2:36pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | maig 8, 1:58pm
Membre: GwynethM | maig 8, 1:58pm
Membre: GwynethM | maig 8, 1:57pm
Membre: GwynethM | maig 8, 1:57pm
Membre: GwynethM | maig 8, 1:57pm
Membre: GwynethM | maig 8, 1:57pm
S'ha afegit la sèrie Charles Hamilton Companion. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | maig 8, 1:56pm
Ha afegit el nom de sèrie "Charles Hamilton Companion" (Anglès).
Membre: GwynethM | Implícit | maig 8, 1:56pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: GwynethM | maig 8, 12:59pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 32 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | maig 8, 12:28pm
Ha afegit l'obra The Haunted House de Charles Dickens.
Membre: GwynethM | maig 8, 12:28pm
Membre: GwynethM | maig 8, 12:28pm
Membre: GwynethM | maig 8, 12:28pm
Membre: GwynethM | maig 8, 12:28pm
Membre: GwynethM | maig 8, 12:27pm
Membre: GwynethM | maig 8, 12:27pm
Membre: GwynethM | maig 8, 12:27pm
Membre: GwynethM | maig 8, 12:27pm
Membre: GwynethM | maig 8, 12:26pm
Membre: GwynethM | maig 8, 12:26pm
Membre: GwynethM | maig 8, 12:26pm
Membre: GwynethM | maig 8, 12:26pm
Membre: GwynethM | maig 8, 12:26pm
Membre: GwynethM | maig 8, 12:26pm
Ha afegit l'obra Psychic Phenomena de Edward T. Bennet.
Membre: GwynethM | maig 8, 12:25pm
Membre: GwynethM | maig 8, 12:25pm
Membre: GwynethM | maig 8, 12:25pm
Membre: GwynethM | maig 8, 12:25pm
Membre: GwynethM | maig 8, 12:25pm
Ha afegit l'obra A Woman's Ghost de Algernon Blackwood.
Membre: GwynethM | maig 8, 12:24pm
Membre: GwynethM | maig 8, 12:24pm
Ha afegit l'obra Astral Camera de William T. Stead.
Membre: GwynethM | maig 8, 12:24pm
Membre: GwynethM | maig 8, 12:24pm
Ha afegit l'obra Snake Charming de A. Alpheus.
Membre: GwynethM | maig 8, 12:23pm
Membre: GwynethM | maig 8, 12:23pm
Membre: GwynethM | maig 8, 12:23pm
Membre: GwynethM | maig 8, 12:23pm
Membre: GwynethM | maig 8, 12:22pm
Membre: GwynethM | maig 8, 12:22pm
Membre: GwynethM | maig 8, 12:22pm
Membre: GwynethM | maig 8, 12:22pm
Ha afegit l'obra Water Wizardry de Arthur Ainslie.
Membre: GwynethM | maig 8, 12:21pm
Membre: GwynethM | maig 8, 12:21pm
S'ha afegit la sèrie Paranormal Parlor. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | maig 8, 12:21pm
Ha afegit el nom de sèrie "Paranormal Parlor" (Anglès).
Membre: GwynethM | Implícit | maig 8, 12:21pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Little Meg's Children de Hesba Stretton a "5."
Membre: GwynethM | maig 8, 12:01pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | maig 8, 12:01pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | maig 8, 12:00pm
Membre: GwynethM | maig 8, 11:59am
Ha afegit l'obra Lost Gip de Hesba Stretton.
Membre: GwynethM | maig 8, 11:59am
Ha afegit l'obra Pilgrim Street de Hesba Stretton.
Membre: GwynethM | maig 8, 11:58am
Ha afegit l'obra Cassy de Hesba Stretton.
Membre: GwynethM | maig 8, 11:58am
S'ha afegit la sèrie Golden Inheritance. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | maig 8, 11:58am
Ha afegit el nom de sèrie "Golden Inheritance" (Anglès).
Membre: GwynethM | Implícit | maig 8, 11:58am
Membre: GwynethM | maig 8, 11:43am
Membre: GwynethM | maig 8, 11:41am
Membre: GwynethM | maig 8, 11:39am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | maig 8, 11:33am
Membre: GwynethM | maig 8, 11:33am

abril 30, 2022

Membre: GwynethM | abr. 30, 7:48pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 30, 7:48pm

abril 29, 2022

S'ha canviar el grup de Stories by English Authors de Charles Scribner's Sons a "Collections and Selections."
Membre: GwynethM | Implícit | abr. 29, 8:11pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: GwynethM | abr. 29, 8:11pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 29, 8:11pm

abril 23, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de So Long, Lollipops de Sarah Lyons Fleming a "1.5."
Membre: GwynethM | abr. 23, 11:14pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 23, 11:14pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 23, 11:14pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 23, 11:14pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 23, 11:13pm
Ha afegit l'obra World Between de Sarah Lyons Fleming.
Membre: GwynethM | abr. 23, 11:13pm
Membre: GwynethM | abr. 23, 11:08pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Beginning After The End" (Neerlandès).
Membre: GwynethM | Implícit | abr. 23, 11:07pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Beginning After the End" (Anglès).
Membre: GwynethM | abr. 23, 11:07pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 23, 11:07pm
Ha afegit l'obra Transcendence de TurtleMe.
Membre: GwynethM | abr. 23, 11:07pm
Ha afegit l'obra Ascension de TurtleMe.
Membre: GwynethM | abr. 23, 11:05pm
Ha afegit l'obra Divergence de TurtleMe.
Membre: GwynethM | abr. 23, 11:04pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 23, 11:03pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 23, 11:02pm
Ha afegit l'obra Ascension de TurtleMe.
Membre: GwynethM | abr. 23, 11:02pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Young England Trilogy" (Anglès).
Membre: GwynethM | Implícit | abr. 23, 12:27pm
Ha afegit el nom de sèrie "Young England" (Anglès).
Membre: GwynethM | abr. 23, 12:27pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Tancred, or The New Crusade de Benjamin Disraeli a "4."
Membre: GwynethM | abr. 23, 12:27pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Sybil, or The Two Nations de Benjamin Disraeli a "3."
Membre: GwynethM | abr. 23, 12:27pm
Membre: GwynethM | abr. 23, 12:27pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Coningsby, or The New Generation de Benjamin Disraeli a "2."
Membre: GwynethM | abr. 23, 12:27pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 23, 12:27pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 23, 12:26pm
Ha afegit l'obra Vivian Grey de Benjamin Disraeli.
Membre: GwynethM | abr. 23, 12:26pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 23, 12:23pm
Membre: GwynethM | abr. 23, 12:23pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 23, 9:13am
Membre: GwynethM | abr. 23, 9:12am
Membre: GwynethM | abr. 23, 9:11am
Membre: GwynethM | abr. 23, 8:45am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 23, 8:44am

abril 22, 2022

Membre: GwynethM | abr. 22, 9:50pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 22, 9:50pm
Membre: GwynethM | abr. 22, 9:49pm

abril 18, 2022

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 18, 7:47pm
Membre: GwynethM | abr. 18, 7:47pm
Membre: GwynethM | abr. 18, 7:46pm

abril 16, 2022

Membre: GwynethM | abr. 16, 4:02pm

abril 15, 2022

Membre: GwynethM | abr. 15, 6:31pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 15, 6:31pm
Membre: GwynethM | abr. 15, 6:30pm
Membre: GwynethM | abr. 15, 6:29pm
Membre: GwynethM | abr. 15, 6:29pm
Membre: GwynethM | abr. 15, 6:29pm
Membre: GwynethM | abr. 15, 6:29pm
Membre: GwynethM | abr. 15, 6:29pm
Membre: GwynethM | Implícit | abr. 15, 6:29pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: GwynethM | abr. 15, 6:29pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 15, 6:28pm

abril 12, 2022

Membre: GwynethM | abr. 12, 9:34am
S'ha canviar el grup de The Pallisers de Anthony Trollope a "Collections and Selections."
Membre: GwynethM | Implícit | abr. 12, 8:46am
Agrupament de sèries editades.
Membre: GwynethM | abr. 12, 8:46am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 12, 8:46am
Ha afegit l'obra The Pallisers de Anthony Trollope.
Membre: GwynethM | abr. 12, 8:45am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 12, 8:45am

abril 11, 2022

Membre: GwynethM | abr. 11, 9:59pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 11, 9:34pm
Membre: GwynethM | abr. 11, 9:34pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 11, 9:33pm
Membre: GwynethM | abr. 11, 9:33pm

abril 10, 2022

Membre: GwynethM | abr. 10, 10:05pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 10, 8:21pm
Membre: GwynethM | abr. 10, 8:21pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 10, 1:47pm
Membre: GwynethM | abr. 10, 1:47pm
Membre: GwynethM | abr. 10, 12:25pm
Membre: GwynethM | abr. 10, 12:22pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Complete Barchester Chronicles de Anthony Trollope a "1-6."
Membre: GwynethM | abr. 10, 12:19pm
Membre: GwynethM | abr. 10, 12:19pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 10, 12:19pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 10, 12:18pm
Membre: GwynethM | abr. 10, 12:18pm

abril 9, 2022

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 9, 11:48pm
Membre: GwynethM | abr. 9, 6:35pm
Sèrie: Enderby
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 9, 6:35pm
Sèrie: Enderby
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 9, 6:35pm

abril 4, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 4, 10:00pm
Membre: GwynethM | abr. 4, 9:59pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 4, 9:47am
Membre: GwynethM | abr. 4, 9:47am
Membre: GwynethM | abr. 4, 9:07am

abril 3, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de That Girl Started Her Own Country de Holy Ghost Writer a "6."
Membre: GwynethM | abr. 3, 11:17pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Sovereign Order of Monte Cristo de Holy Ghost Writer a "3."
Membre: GwynethM | abr. 3, 11:17pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Zamira and the World of Z de Holy Ghost Writer a "12."
Membre: GwynethM | abr. 3, 11:17pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Boy Who Played With Dark Matter de Holy Ghost Writer a "11."
Membre: GwynethM | abr. 3, 11:17pm
Membre: GwynethM | abr. 3, 11:17pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 3, 11:17pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 3, 11:17pm

abril 2, 2022

Membre: GwynethM | abr. 2, 9:55am
Membre: GwynethM | abr. 2, 9:54am
Membre: GwynethM | abr. 2, 9:52am
Membre: GwynethM | abr. 2, 9:43am
Membre: GwynethM | abr. 2, 9:42am
Membre: GwynethM | abr. 2, 9:31am
Membre: GwynethM | abr. 2, 9:30am
Ha afegit el nom de sèrie "Twayne's International Studies and Translations" (Anglès).
Membre: GwynethM | Implícit | abr. 2, 9:30am

abril 1, 2022

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:25pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:24pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:24pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:24pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:22pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:22pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:22pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:22pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:20pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:20pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:20pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:19pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:19pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:18pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:18pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:18pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:18pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:17pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:17pm
Ha afegit el nom de sèrie "Twayne's Critical History of the Short Story" (Anglès).
Membre: GwynethM | Implícit | abr. 1, 11:17pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:04pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:04pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:03pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:03pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:02pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:02pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:01pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:01pm
Ha afegit el nom de sèrie "Twayne's Introductions to World Literature" (Anglès).
Membre: GwynethM | Implícit | abr. 1, 11:01pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:59pm
Ha canviat la cadena d'ordre de British Drama, 1660-1779: A Critical History de Frances M. Kavenik a "2."
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:59pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:59pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:59pm
Ha canviat la cadena d'ordre de British Drama, 1890-1950: A Critical History de Richard F. Dietrich a "3."
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:59pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:57pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:57pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:55pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:55pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:55pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:54pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:54pm
Ha afegit el nom de sèrie "Twayne's Critical History of British Drama" (Anglès).
Membre: GwynethM | Implícit | abr. 1, 10:54pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 52 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:40pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:38pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:38pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 56 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:37pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:37pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:35pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:35pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:33pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:33pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 43 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:32pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:32pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 61 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:31pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:31pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:31pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 31 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:30pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:30pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:29pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:29pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:29pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:29pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 43 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:28pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:28pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:27pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:27pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:25pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:25pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 41 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:25pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:25pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 46 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:23pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:23pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:21pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:21pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 25 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:20pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:20pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 32 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:20pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:20pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 48 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:19pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:19pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 41 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:18pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:18pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 31 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:16pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:16pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 30 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:15pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:15pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 26 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:13pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:13pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:12pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:12pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 38 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:11pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:11pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:10pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:10pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 36 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:09pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:09pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:06pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:05pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:58pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:57pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:56pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:55pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:54pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:54pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:53pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:53pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:52pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:52pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:51pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:51pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:50pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:49pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:49pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:48pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:48pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:47pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:47pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:43pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:43pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:42pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:41pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:36pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:36pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:36pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:35pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:35pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:35pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:34pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:34pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:34pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:32pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:32pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:32pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:31pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:31pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:31pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:23pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:23pm
Ha afegit el nom de sèrie "Twayne's Critical Essays on British Literature" (Anglès).
Membre: GwynethM | Implícit | abr. 1, 9:23pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:20pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:19pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:18pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:18pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:17pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:16pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:15pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:15pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:13pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:12pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:12pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:12pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:12pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:12pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 9:12pm
Ha afegit el nom de sèrie "Twayne's Critical History of the Novel" (Anglès).
Membre: GwynethM | Implícit | abr. 1, 9:12pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Social Movements Past and Present" (Anglès).
Membre: GwynethM | Implícit | abr. 1, 3:14pm
Ha afegit el nom de sèrie "Twayne's Social Movements Past and Present" (Anglès).
Membre: GwynethM | abr. 1, 3:14pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 3:14pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 1:50pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 1:50pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 1:47pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 1:47pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 1:44pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 1:44pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 1:43pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 1:43pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 1:43pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 1:42pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 1:42pm
Ha afegit el nom de sèrie "Twayne's Critical History of Poetry" (Anglès).
Membre: GwynethM | Implícit | abr. 1, 1:42pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 1:40pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 1:40pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 1:40pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 1:40pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 1:37pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 1:37pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 1:37pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 1:36pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 1:36pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 1:35pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 1:35pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 1:34pm
S'ha afegit la sèrie Twayne's Women and Literature. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 1:34pm
Ha afegit el nom de sèrie "Twayne's Women and Literature" (Anglès).
Membre: GwynethM | Implícit | abr. 1, 1:34pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 12:14pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: GwynethM | abr. 1, 12:14pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 12:12pm
S'ha afegit la sèrie Twayne's Great Educators. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 12:12pm
Ha afegit el nom de sèrie "Twayne's Great Educators" (Anglès).
Membre: GwynethM | Implícit | abr. 1, 12:12pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 12:12pm
S'ha afegit la sèrie Twayne's Great Educators. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 12:12pm
Ha afegit el nom de sèrie "Twayne's Great Educators" (Anglès).
Membre: GwynethM | Implícit | abr. 1, 12:12pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 12:03pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 12:03pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 12:02pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 12:02pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 12:02pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 12:01pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 12:01pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 12:00pm
Membre: GwynethM | abr. 1, 12:00pm
Ha afegit el nom de sèrie "Twayne's Critical History of American Drama" (Anglès).
Membre: GwynethM | Implícit | abr. 1, 12:00pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Holocaust Novel de Efraim Sicher a "9."
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:34am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:34am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:32am
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:32am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Sonnet Sequence: A Study of Its Strategies de Michael R.G. Spiller a "13."
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:30am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:30am
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:24am
Ha afegit el nom de sèrie "Genres in Context" (Anglès).
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:24am
Ha afegit l'obra Nature Writing de Don Scheese.
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:24am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:24am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:23am
Ha afegit l'obra The Holocaust Novel de Efraim Sicher.
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:23am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Studies in Literary Themes and Genres" (Anglès).
Membre: GwynethM | Implícit | abr. 1, 11:17am
Ha afegit el nom de sèrie "Twayne's Studies in Literary Themes and Genres" (Anglès).
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:17am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:17am
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:13am
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:05am
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:03am
Membre: GwynethM | abr. 1, 11:00am
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:58am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:56am
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:56am
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:53am
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:53am
Ha afegit el nom de sèrie "Twayne's Themes in Right-Wing Politics and Ideology" (Anglès).
Membre: GwynethM | Implícit | abr. 1, 10:53am
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:37am
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:36am
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:34am
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:34am
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:32am
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:32am
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:31am
Membre: GwynethM | abr. 1, 10:30am
Ha afegit el nom de sèrie "Twayne's Impact of Feminism on the Arts & Sciences" (Anglès).
Membre: GwynethM | Implícit | abr. 1, 10:30am

març 31, 2022

Ha afegit l'obra Alexander the Great de John W Snyder.
Membre: GwynethM | març 31, 6:41pm
Ha afegit l'obra Lenin de Robert D. Warth.
Membre: GwynethM | març 31, 6:38pm
Ha afegit l'obra Joseph Stalin de Robert D. Warth.
Membre: GwynethM | març 31, 6:36pm
Membre: GwynethM | març 31, 6:35pm
Ha afegit l'obra Dom Pedro II de Harry Bernstein.
Membre: GwynethM | març 31, 6:32pm
Membre: GwynethM | març 31, 6:30pm
Membre: GwynethM | març 31, 6:29pm
Ha afegit l'obra Santa Anna de Oakah L. Jones, Jr..
Membre: GwynethM | març 31, 6:27pm
Ha afegit l'obra Ulysses S. Grant de John A. Carpenter.
Membre: GwynethM | març 31, 6:23pm
Ha afegit l'obra Camillo di Cavour de Frank J. Coppa.
Membre: GwynethM | març 31, 6:22pm
Membre: GwynethM | març 31, 6:21pm
Ha afegit l'obra Louis XIV de Vincent Buranelli.
Membre: GwynethM | març 31, 6:20pm
Ha afegit l'obra Joseph II de Paul P. Bernard.
Membre: GwynethM | març 31, 6:19pm
Ha afegit l'obra Bernardo O'Higgins de Jay Kinsbruner.
Membre: GwynethM | març 31, 6:18pm
Membre: GwynethM | març 31, 6:12pm
Ha afegit l'obra The Gracchi de Henry Charles Boren.
Membre: GwynethM | març 31, 6:09pm
Ha afegit l'obra Charlemagne de Allen Cabaniss.
Membre: GwynethM | març 31, 6:08pm
Membre: GwynethM | març 31, 6:04pm
Membre: GwynethM | març 31, 6:02pm
Ha afegit l'obra Maria Theresa de William J. McGill.
Membre: GwynethM | març 31, 4:07pm
Membre: GwynethM | març 31, 4:06pm
Ha afegit l'obra Alfonso XIII de Pilapil Vicente R..
Membre: GwynethM | març 31, 4:04pm
Ha afegit l'obra Henry II Plantagenet de John Schlight.
Membre: GwynethM | març 31, 4:02pm

març 30, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 30, 6:40pm
Membre: GwynethM | març 30, 6:40pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 30, 6:38pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 30, 6:36pm
Membre: GwynethM | març 30, 6:36pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 30, 6:35pm
Membre: GwynethM | març 30, 6:35pm
Membre: GwynethM | març 30, 6:35pm
Membre: GwynethM | març 30, 6:34pm
Membre: GwynethM | març 30, 6:34pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 30, 6:34pm
Membre: GwynethM | març 30, 6:34pm
Membre: GwynethM | març 30, 6:32pm
Membre: GwynethM | març 30, 6:32pm
Ha afegit el nom de sèrie "Twayne's History of American Childhood" (Anglès).
Membre: GwynethM | Implícit | març 30, 6:32pm

març 29, 2022

Ha suprimit el nom de la col·lecció "Critical Essays on American Literature" (Anglès).
Membre: GwynethM | Implícit | març 29, 5:27pm
Ha afegit el nom de sèrie "Twayne's Critical Essays on American Literature" (Anglès).
Membre: GwynethM | març 29, 5:27pm
Membre: GwynethM | març 29, 5:23pm
Membre: GwynethM | març 29, 5:21pm
Membre: GwynethM | març 29, 5:19pm
Membre: GwynethM | març 29, 5:16pm
Membre: GwynethM | març 29, 5:14pm
Membre: GwynethM | març 29, 5:08pm
Membre: GwynethM | març 29, 5:07pm
Membre: GwynethM | març 29, 5:06pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 124 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 29, 5:05pm
Membre: GwynethM | març 29, 5:05pm
Membre: GwynethM | març 29, 5:00pm
Membre: GwynethM | març 29, 4:59pm
Membre: GwynethM | març 29, 4:58pm
Membre: GwynethM | març 29, 4:54pm
Membre: GwynethM | març 29, 4:53pm
Membre: GwynethM | març 29, 4:52pm
Membre: GwynethM | març 29, 4:51pm
Membre: GwynethM | març 29, 4:49pm
Membre: GwynethM | març 29, 4:48pm
Membre: GwynethM | març 29, 4:47pm
Membre: GwynethM | març 29, 4:45pm
Membre: GwynethM | març 29, 4:44pm
Membre: GwynethM | març 29, 4:42pm
Membre: GwynethM | març 29, 3:58pm
Membre: GwynethM | març 29, 3:57pm
Membre: GwynethM | març 29, 3:56pm
Membre: GwynethM | març 29, 3:53pm
Membre: GwynethM | març 29, 3:49pm
Membre: GwynethM | març 29, 3:47pm
Membre: GwynethM | març 29, 3:46pm
Membre: GwynethM | març 29, 3:45pm
Membre: GwynethM | març 29, 3:42pm
Membre: GwynethM | març 29, 3:41pm
Membre: GwynethM | març 29, 3:33pm
Membre: GwynethM | març 29, 3:31pm
Membre: GwynethM | març 29, 3:26pm
Membre: GwynethM | març 29, 3:25pm
Membre: GwynethM | març 29, 3:24pm
Membre: GwynethM | març 29, 3:21pm
Membre: GwynethM | març 29, 3:20pm
Membre: GwynethM | març 29, 3:17pm
Membre: GwynethM | març 29, 3:15pm
Membre: GwynethM | març 29, 3:11pm
Membre: GwynethM | març 29, 3:10pm
Membre: GwynethM | març 29, 3:07pm
Membre: GwynethM | març 29, 3:06pm
Membre: GwynethM | març 29, 3:05pm
Membre: GwynethM | març 29, 2:41pm
Membre: GwynethM | març 29, 2:38pm
Membre: GwynethM | març 29, 2:36pm
Membre: GwynethM | març 29, 2:35pm
Membre: GwynethM | març 29, 2:33pm
Membre: GwynethM | març 29, 1:37pm
Membre: GwynethM | març 29, 1:37pm
Membre: GwynethM | març 29, 1:35pm
Membre: GwynethM | març 29, 1:34pm
Membre: GwynethM | març 29, 1:33pm
Membre: GwynethM | març 29, 1:32pm
Membre: GwynethM | març 29, 1:31pm
Membre: GwynethM | març 29, 1:30pm
Membre: GwynethM | març 29, 1:29pm
Membre: GwynethM | març 29, 1:29pm
Membre: GwynethM | març 29, 1:27pm
Membre: GwynethM | març 29, 10:51am
Membre: GwynethM | març 29, 10:34am
Membre: GwynethM | març 29, 10:32am
Membre: GwynethM | març 29, 9:46am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 29, 9:46am
Membre: GwynethM | març 29, 9:35am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 29, 9:31am
Membre: GwynethM | març 29, 9:31am
Ha afegit el nom de sèrie "Cité de la Poussière rouge" (Francès).
Membre: GwynethM | març 29, 9:31am
Ha afegit el nom de sèrie "City of Red Dust" (Anglès).
Membre: GwynethM | març 29, 9:30am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 29, 9:29am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 29, 9:29am
Membre: GwynethM | març 29, 9:29am
Membre: GwynethM | març 29, 9:26am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 29, 9:26am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 29, 9:25am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 29, 9:25am
Membre: GwynethM | març 29, 9:25am
Membre: GwynethM | març 29, 12:59am
Membre: GwynethM | març 29, 12:59am
Membre: GwynethM | març 29, 12:58am
Membre: GwynethM | març 29, 12:56am
Membre: GwynethM | març 29, 12:55am

març 28, 2022

Membre: GwynethM | març 28, 11:01pm
Membre: GwynethM | març 28, 11:00pm
Membre: GwynethM | març 28, 10:59pm
Membre: GwynethM | març 28, 10:58pm
Membre: GwynethM | març 28, 10:54pm
Membre: GwynethM | març 28, 10:54pm
Membre: GwynethM | març 28, 10:53pm
Membre: GwynethM | març 28, 10:52pm
Membre: GwynethM | març 28, 10:51pm
Membre: GwynethM | març 28, 10:37pm
Membre: GwynethM | març 28, 10:37pm
Membre: GwynethM | març 28, 10:36pm
Membre: GwynethM | març 28, 10:35pm
Membre: GwynethM | març 28, 10:34pm
Membre: GwynethM | març 28, 10:32pm
Membre: GwynethM | març 28, 10:32pm
Membre: GwynethM | març 28, 10:31pm
Membre: GwynethM | març 28, 10:30pm
Membre: GwynethM | març 28, 10:27pm
Membre: GwynethM | març 28, 10:25pm
Membre: GwynethM | març 28, 10:21pm
Membre: GwynethM | març 28, 10:20pm
Membre: GwynethM | març 28, 10:18pm
Membre: GwynethM | març 28, 10:17pm
Membre: GwynethM | març 28, 10:16pm
Membre: GwynethM | març 28, 10:15pm
Membre: GwynethM | març 28, 9:49pm
Membre: GwynethM | març 28, 9:48pm
Membre: GwynethM | març 28, 9:47pm
Membre: GwynethM | març 28, 9:46pm
Membre: GwynethM | març 28, 9:45pm
Membre: GwynethM | març 28, 9:43pm
Membre: GwynethM | març 28, 9:40pm
Membre: GwynethM | març 28, 9:39pm
Membre: GwynethM | març 28, 9:38pm
Membre: GwynethM | març 28, 9:35pm
Membre: GwynethM | març 28, 8:27pm
Membre: GwynethM | març 28, 8:25pm
Membre: GwynethM | març 28, 8:24pm
Membre: GwynethM | març 28, 8:23pm
Membre: GwynethM | març 28, 8:22pm
Membre: GwynethM | març 28, 8:19pm
Membre: GwynethM | març 28, 8:19pm
Membre: GwynethM | març 28, 8:18pm
Membre: GwynethM | març 28, 8:17pm
Membre: GwynethM | març 28, 8:16pm
Membre: GwynethM | març 28, 8:15pm
Membre: GwynethM | març 28, 8:14pm
Membre: GwynethM | març 28, 8:14pm
Membre: GwynethM | març 28, 8:13pm
Membre: GwynethM | març 28, 8:11pm
Membre: GwynethM | març 28, 8:10pm
Membre: GwynethM | març 28, 8:10pm
Membre: GwynethM | març 28, 7:56pm
Membre: GwynethM | març 28, 7:55pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 7:55pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 7:54pm
Membre: GwynethM | març 28, 7:54pm
Membre: GwynethM | març 28, 7:54pm
Membre: GwynethM | març 28, 7:53pm
Membre: GwynethM | març 28, 7:52pm
Membre: GwynethM | març 28, 7:51pm
Membre: GwynethM | març 28, 7:49pm
Membre: GwynethM | març 28, 7:49pm
Membre: GwynethM | març 28, 7:48pm
Membre: GwynethM | març 28, 7:47pm
Membre: GwynethM | març 28, 7:46pm
Membre: GwynethM | març 28, 7:45pm
Membre: GwynethM | març 28, 7:43pm
Membre: GwynethM | març 28, 7:41pm
Membre: GwynethM | març 28, 7:39pm
Membre: GwynethM | març 28, 7:39pm
Ha afegit el nom de sèrie "Twayne's Critical Essays on World Literature" (Anglès).
Membre: GwynethM | Implícit | març 28, 7:39pm
Membre: GwynethM | març 28, 7:24pm
Membre: GwynethM | març 28, 7:22pm
Membre: GwynethM | març 28, 7:21pm
Membre: GwynethM | març 28, 7:20pm
Ha afegit l'obra Olivier Messiaen de Carla Huston Bell.
Membre: GwynethM | març 28, 7:18pm
Membre: GwynethM | març 28, 7:17pm
Ha afegit l'obra Lester Young de Lewis Porter.
Membre: GwynethM | març 28, 7:16pm
Membre: GwynethM | març 28, 7:16pm
Membre: GwynethM | març 28, 7:15pm
Membre: GwynethM | març 28, 7:14pm
Ha afegit l'obra Erik Satie de Alan M. Gillmor.
Membre: GwynethM | març 28, 7:11pm
S'ha afegit la sèrie Twayne's Music. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 7:11pm
Ha afegit el nom de sèrie "Twayne's Music" (Anglès).
Membre: GwynethM | Implícit | març 28, 7:11pm
Ha afegit l'obra Peter Watkins de Joseph A Gomez.
Membre: GwynethM | març 28, 7:08pm
Ha afegit l'obra Luis Buñuel de Virginia Higginbotham.
Membre: GwynethM | març 28, 7:07pm
Membre: GwynethM | març 28, 5:46pm
Ha afegit l'obra Fritz Lang de Robert A. Armour.
Membre: GwynethM | març 28, 5:45pm
Ha afegit l'obra George Cukor de Gene D. Phillips.
Membre: GwynethM | març 28, 5:44pm
Membre: GwynethM | març 28, 5:42pm
Ha afegit l'obra René Clair de Celia McGerr.
Membre: GwynethM | març 28, 5:41pm
Ha afegit l'obra Leni Riefenstahl de Renata Berg-Pan.
Membre: GwynethM | març 28, 5:40pm
Ha afegit l'obra Alain Resnais de John Francis Kreidl.
Membre: GwynethM | març 28, 5:40pm
Ha afegit l'obra Karel Reisz de Georg Gaston.
Membre: GwynethM | març 28, 5:39pm
Ha afegit l'obra Ken Russell de Gene D. Phillips.
Membre: GwynethM | març 28, 5:38pm
Ha afegit l'obra John Schlesinger de Gene D. Phillips.
Membre: GwynethM | març 28, 5:36pm
Ha afegit l'obra Grigori Kozintsev de Barbara Leaming.
Membre: GwynethM | març 28, 5:36pm
Ha afegit l'obra Nicholas Ray de John Francis Kreidl.
Membre: GwynethM | març 28, 5:35pm
Membre: GwynethM | març 28, 5:34pm
Membre: GwynethM | març 28, 5:34pm
Ha afegit l'obra Pier Paolo Pasolini de Stephen Snyder.
Membre: GwynethM | març 28, 5:31pm
Ha afegit l'obra Frank Capra de Charles J. Maland.
Membre: GwynethM | març 28, 5:31pm
Ha afegit l'obra Billy Wilder de Bernard F. Dick.
Membre: GwynethM | març 28, 5:30pm
Membre: GwynethM | març 28, 5:29pm
Ha afegit l'obra Nicolas Roeg de Neil Feineman.
Membre: GwynethM | març 28, 5:28pm
Ha afegit l'obra Joseph Losey de Foster Hirsch.
Membre: GwynethM | març 28, 5:28pm
Ha afegit l'obra Anthony Mann de Jeanine Basinger.
Membre: GwynethM | març 28, 5:27pm
Membre: GwynethM | març 28, 5:27pm
Ha afegit l'obra Douglas Sirk de Michael Stern.
Membre: GwynethM | març 28, 5:27pm
Membre: GwynethM | març 28, 5:26pm
Ha afegit l'obra Abel Gance de Steven Philip Kramer.
Membre: GwynethM | març 28, 5:26pm
Ha afegit l'obra William Wyler de Michael A. Anderegg.
Membre: GwynethM | març 28, 5:25pm
Ha afegit l'obra Sam Peckinpah de Doug McKinney.
Membre: GwynethM | març 28, 5:25pm
Ha afegit l'obra Mike Nichols de H. Wayne Schuth.
Membre: GwynethM | març 28, 5:24pm
Ha afegit l'obra G.W. Pabst de Lee Atwell.
Membre: GwynethM | març 28, 5:23pm
S'ha afegit la sèrie Twayne's Theatrical Arts. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 5:23pm
Ha afegit el nom de sèrie "Twayne's Theatrical Arts" (Anglès).
Membre: GwynethM | Implícit | març 28, 5:23pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Twayne's Dance Series" (Anglès).
Membre: GwynethM | Implícit | març 28, 5:22pm
Ha afegit el nom de sèrie "Twayne's Dance" (Anglès).
Membre: GwynethM | març 28, 5:22pm
Membre: GwynethM | març 28, 5:15pm
Membre: GwynethM | març 28, 5:13pm
Ha afegit l'obra Michel Fokine de Dawn Lille Horwitz.
Membre: GwynethM | març 28, 5:12pm
Ha afegit l'obra George Balanchine de Don McDonagh.
Membre: GwynethM | març 28, 5:11pm
S'ha afegit la sèrie Twayne's Dance. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 5:11pm
Ha afegit el nom de sèrie "Twayne's Dance Series" (Anglès).
Membre: GwynethM | Implícit | març 28, 5:11pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Twayne's Twentieth-century American Biography Series" (Anglès).
Membre: GwynethM | Implícit | març 28, 5:10pm
Ha afegit el nom de sèrie "Twayne's Twentieth-Century American Biography Series" (Anglès).
Membre: GwynethM | març 28, 5:10pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 5:07pm
Membre: GwynethM | març 28, 5:07pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 5:06pm
Membre: GwynethM | març 28, 5:06pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 5:04pm
Membre: GwynethM | març 28, 5:04pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 5:02pm
Membre: GwynethM | març 28, 5:02pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 5:01pm
Membre: GwynethM | març 28, 5:01pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 5:00pm
Membre: GwynethM | març 28, 5:00pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 4:58pm
Membre: GwynethM | març 28, 4:58pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 4:57pm
Membre: GwynethM | març 28, 4:57pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 4:56pm
Membre: GwynethM | març 28, 4:56pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 4:53pm
Membre: GwynethM | març 28, 4:53pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 4:51pm
Membre: GwynethM | març 28, 4:51pm
Membre: GwynethM | març 28, 4:49pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 4:49pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 4:49pm
Membre: GwynethM | març 28, 4:08pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Curtiss-Wright : Greatness and Decline de Louis R. Eltscher a "."
Membre: GwynethM | març 28, 4:08pm
Membre: GwynethM | març 28, 4:08pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 4:08pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 4:07pm
Membre: GwynethM | març 28, 4:07pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 4:07pm
Membre: GwynethM | març 28, 4:07pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 4:06pm
Membre: GwynethM | març 28, 4:06pm
Membre: GwynethM | març 28, 4:04pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 4:04pm
Membre: GwynethM | març 28, 4:02pm
Membre: GwynethM | març 28, 3:54pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 3:54pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 3:53pm
Membre: GwynethM | març 28, 3:53pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 3:52pm
Membre: GwynethM | març 28, 3:52pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Credit Card Industry: A History de Lewis Mandell a "4."
Membre: GwynethM | març 28, 3:51pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 3:51pm
Membre: GwynethM | març 28, 3:43pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 3:43pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 3:42pm
Membre: GwynethM | març 28, 3:42pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 3:33pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 3:33pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 3:33pm
Membre: GwynethM | març 28, 3:32pm
Ha canviat la cadena d'ordre de A History of Small Business in America de Mansel G. Blackford a "10."
Membre: GwynethM | març 28, 3:28pm
Membre: GwynethM | març 28, 3:27pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 3:27pm
Membre: GwynethM | març 28, 1:45pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 1:45pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 1:44pm
Membre: GwynethM | març 28, 1:41pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 1:41pm
Membre: GwynethM | març 28, 1:40pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 1:40pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mexico and the U.S.: The Fragile Relationship de Lester D. Langley a "8."
Membre: GwynethM | març 28, 1:39pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 1:39pm
Membre: GwynethM | març 28, 1:38pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 1:38pm
Membre: GwynethM | març 28, 1:37pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 1:37pm
Membre: GwynethM | març 28, 1:37pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 1:37pm
Membre: GwynethM | març 28, 1:36pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 1:36pm
Membre: GwynethM | març 28, 1:35pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 1:35pm
Membre: GwynethM | març 28, 1:34pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 1:34pm
Membre: GwynethM | març 28, 1:33pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 1:33pm
Membre: GwynethM | març 28, 1:32pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 1:32pm
Membre: GwynethM | març 28, 1:32pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 1:32pm
Membre: GwynethM | març 28, 1:31pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 1:31pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 1:30pm
Membre: GwynethM | març 28, 1:30pm
Membre: GwynethM | març 28, 1:29pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 1:29pm
Membre: GwynethM | març 28, 1:27pm
Membre: GwynethM | març 28, 1:26pm
Membre: GwynethM | març 28, 1:25pm
Membre: GwynethM | març 28, 1:25pm
Membre: GwynethM | març 28, 1:24pm
Membre: GwynethM | març 28, 1:23pm
Membre: GwynethM | març 28, 1:22pm
Membre: GwynethM | març 28, 1:21pm
Membre: GwynethM | març 28, 1:21pm
Membre: GwynethM | març 28, 1:20pm
Membre: GwynethM | març 28, 1:19pm
Membre: GwynethM | març 28, 1:18pm
Membre: GwynethM | març 28, 1:18pm
Membre: GwynethM | març 28, 1:16pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 28, 1:15pm
Membre: GwynethM | març 28, 1:15pm
Ha afegit l'obra John Locke de William S. Sahakian.
Membre: GwynethM | març 28, 12:27pm

març 27, 2022

Ha afegit l'obra Roy Wood Sellars de W. Preston Warren.
Membre: GwynethM | març 27, 11:11pm
Ha afegit l'obra John F. Kennedy de Peter Schwab.
Membre: GwynethM | març 27, 11:10pm
Membre: GwynethM | març 27, 11:04pm
Membre: GwynethM | març 27, 11:01pm
Membre: GwynethM | març 27, 10:59pm
Membre: GwynethM | març 27, 10:56pm
Membre: GwynethM | març 27, 10:54pm
Ha afegit l'obra Woodrow Wilson de David D. Anderson.
Membre: GwynethM | març 27, 10:51pm
Membre: GwynethM | març 27, 10:50pm
Ha afegit l'obra Louis XI de Joseph M. Tyrrell.
Membre: GwynethM | març 27, 10:47pm
Ha afegit l'obra Karl Marx de Richard E. Olsen.
Membre: GwynethM | març 27, 10:46pm
Membre: GwynethM | març 27, 10:45pm
Ha afegit l'obra Plato de William S. Sahakian.
Membre: GwynethM | març 27, 10:44pm
Ha afegit l'obra Lincoln Steffens de Russell M. Horton.
Membre: GwynethM | març 27, 10:43pm
Ha afegit l'obra Jean-Baptiste Colbert de Andrew Trout.
Membre: GwynethM | març 27, 10:40pm
Membre: GwynethM | març 27, 10:35pm
Membre: GwynethM | març 27, 10:26pm
Ha afegit l'obra Henry Barnard de Robert B. Downs.
Membre: GwynethM | març 27, 10:25pm
Ha afegit l'obra Walter Lippmann de Larry L. Adams.
Membre: GwynethM | març 27, 10:23pm
Ha afegit l'obra C. Wright Mills de Howard Press.
Membre: GwynethM | març 27, 10:22pm
Membre: GwynethM | març 27, 10:21pm
Membre: GwynethM | març 27, 10:19pm
Ha afegit l'obra Leon Trotsky de Robert D. Warth.
Membre: GwynethM | març 27, 10:17pm
Membre: GwynethM | març 27, 10:16pm
Ha afegit l'obra Albion W. Small de George Christakes.
Membre: GwynethM | març 27, 10:14pm
Ha afegit l'obra Henry Adams de James G. Murray.
Membre: GwynethM | març 27, 8:54pm
Ha afegit l'obra Déak Ferenc de Béla K. Király.
Membre: GwynethM | març 27, 8:52pm
Membre: GwynethM | març 27, 8:51pm
Membre: GwynethM | març 27, 8:48pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Benjamin Franklin: American and World Educator de Ralph Louis Ketcham a "56."
Membre: GwynethM | març 27, 8:46pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 27, 8:46pm
Ha afegit l'obra Cato the Censor de N. W. Forde.
Membre: GwynethM | març 27, 8:45pm
Ha afegit l'obra Max Scheler de Eugene Kelly.
Membre: GwynethM | març 27, 8:44pm
Ha canviat la cadena d'ordre de David Hume: The Newtonian Philosopher de Nicholas Capaldi a "48."
Membre: GwynethM | març 27, 8:43pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 27, 8:43pm
Membre: GwynethM | març 27, 8:42pm
Membre: GwynethM | març 27, 8:40pm
Membre: GwynethM | març 27, 8:39pm
Membre: GwynethM | març 27, 8:36pm
Ha afegit l'obra George Washington de Robert F. Jones.
Membre: GwynethM | març 27, 8:36pm
Ha afegit l'obra The Emperor Julian de Constance Head.
Membre: GwynethM | març 27, 8:35pm
Ha afegit l'obra B. F. Skinner de John A. Weigel.
Membre: GwynethM | març 27, 8:34pm
Membre: GwynethM | març 27, 8:33pm
Ha afegit l'obra W. V. Quine de Alex Orenstein.
Membre: GwynethM | març 27, 8:33pm
Membre: GwynethM | març 27, 8:32pm
Membre: GwynethM | març 27, 8:29pm
Ha afegit l'obra Peter Kropotkin de Stephen Osofsky.
Membre: GwynethM | març 27, 8:28pm
Ha afegit l'obra Josiah Royce de Thomas F. Powell.
Membre: GwynethM | març 27, 8:27pm
Membre: GwynethM | març 27, 8:25pm
Membre: GwynethM | març 27, 8:24pm
Membre: GwynethM | març 27, 8:14pm
Membre: GwynethM | març 27, 8:09pm
Membre: GwynethM | març 27, 8:08pm
Ha afegit l'obra John Adams de Robert Abraham East.
Membre: GwynethM | març 27, 8:07pm
Membre: GwynethM | març 27, 8:07pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 27, 8:06pm
Ha afegit l'obra Descartes de Leon Pearl.
Membre: GwynethM | març 27, 8:06pm
Membre: GwynethM | març 27, 8:00pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 27, 8:00pm
Membre: GwynethM | març 27, 7:55pm
Membre: GwynethM | març 27, 7:53pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 27, 7:51pm
Membre: GwynethM | març 27, 7:51pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 23 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 27, 7:50pm
Membre: GwynethM | març 27, 7:50pm
Membre: GwynethM | març 27, 7:49pm
Membre: GwynethM | març 27, 7:46pm
Membre: GwynethM | març 27, 7:45pm
Membre: GwynethM | març 27, 7:44pm
Membre: GwynethM | març 27, 7:44pm
Membre: GwynethM | març 27, 7:43pm
Membre: GwynethM | març 27, 7:41pm
Membre: GwynethM | març 27, 7:39pm
Membre: GwynethM | març 27, 7:38pm
Membre: GwynethM | març 27, 7:38pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 27, 7:28pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 27, 7:09pm
Membre: GwynethM | març 27, 7:04pm
Membre: GwynethM | març 27, 7:00pm
Membre: GwynethM | març 27, 6:25pm
Membre: GwynethM | març 27, 6:23pm
Membre: GwynethM | març 27, 6:20pm
Membre: GwynethM | març 27, 6:18pm
Membre: GwynethM | març 27, 6:16pm
Membre: GwynethM | març 27, 6:10pm
Membre: GwynethM | març 27, 6:07pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 27, 6:03pm
Membre: GwynethM | març 27, 6:02pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 27, 6:02pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 27, 6:02pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 27, 5:58pm
Membre: GwynethM | març 27, 5:20pm
Membre: GwynethM | març 27, 5:04pm
Membre: GwynethM | març 27, 4:28pm
Membre: GwynethM | març 27, 4:24pm
Membre: GwynethM | març 27, 4:21pm
Membre: GwynethM | març 27, 4:16pm
Membre: GwynethM | març 27, 4:14pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Katherine Mansfield: A Study of the Short Fiction de John F. Kobler a "14."
Membre: GwynethM | març 27, 4:12pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 42 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 27, 4:12pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Edgar Allen Poe: A Study of the Short Fiction de Charles E. May a "28."
Membre: GwynethM | març 27, 4:11pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 67 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 27, 4:11pm
Membre: GwynethM | març 27, 4:06pm
Membre: GwynethM | març 27, 4:05pm
Membre: GwynethM | març 27, 4:01pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:59pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:58pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:56pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:54pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:53pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:51pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:46pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:45pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:43pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:41pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:40pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:38pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:37pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:35pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:33pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:31pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:29pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:28pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:26pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:25pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:23pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:21pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:19pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:18pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:15pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:14pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:13pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:11pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:10pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:09pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:08pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:07pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:05pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:04pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:03pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:01pm
Membre: GwynethM | març 27, 3:00pm
Membre: GwynethM | març 27, 2:59pm
Membre: GwynethM | març 27, 2:57pm
Membre: GwynethM | març 27, 2:57pm
Membre: GwynethM | març 27, 2:55pm
Membre: GwynethM | març 27, 2:54pm
Membre: GwynethM | març 27, 2:53pm
Membre: GwynethM | març 27, 2:51pm
Membre: GwynethM | març 27, 2:50pm
Membre: GwynethM | març 27, 2:49pm
Ha canviat la cadena d'ordre de D.H. Lawrence: A Study of the Short Fiction de Weldon Thornton a "54."
Membre: GwynethM | març 27, 2:47pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 27, 2:47pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Donald Barthelme: A Study of the Short Fiction de Barbara L. Roe a "32."
Membre: GwynethM | març 27, 2:46pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 27, 2:46pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Rudyard Kipling: A Study of the Short Fiction de Helen P. Bauer a "58."
Membre: GwynethM | març 27, 2:44pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Franz Kafka: A Study of the Short Fiction de Allen Thiher a "12."
Membre: GwynethM | març 27, 2:44pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 27, 2:44pm
Membre: GwynethM | març 27, 2:43pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 27, 2:43pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Eudora Welty: A Study of the Short Fiction de Carol Ann Johnston a "67."
Membre: GwynethM | març 27, 2:42pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 27, 2:42pm
Ha canviat la cadena d'ordre de F. Scott Fitzgerald: A Study of the Short Fiction de John Kuehl a "22."
Membre: GwynethM | març 27, 2:40pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 27, 2:40pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Shirley Jackson: A Study of the Short Fiction de Joan Wylie Hall a "42."
Membre: GwynethM | març 27, 2:38pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 27, 2:38pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Tennessee Williams: A Study of the Short Fiction de Dennis Vannatta a "4."
Membre: GwynethM | març 27, 2:28pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 27, 2:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de W. Somerset Maugham: A Study of the Short Fiction de Stanley Archer a "44."
Membre: GwynethM | març 27, 2:26pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 27, 2:26pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 27, 2:26pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 27, 2:17pm
Membre: GwynethM | març 27, 2:09pm
Membre: GwynethM | març 27, 2:02pm
Membre: GwynethM | març 27, 1:59pm
Membre: GwynethM | març 27, 1:55pm
Membre: GwynethM | març 27, 1:55pm
Membre: GwynethM | març 27, 1:53pm
Membre: GwynethM | març 27, 1:52pm
Ha afegit l'obra Great Immigrants de Cecyle S. Neidle.
Membre: GwynethM | març 27, 1:47pm
Ha afegit l'obra The Greek Americans de Alice Scourby.
Membre: GwynethM | març 27, 1:46pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: GwynethM | març 27, 1:45pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: GwynethM | març 27, 1:45pm
Membre: GwynethM | març 27, 1:45pm
Membre: GwynethM | març 27, 1:45pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: GwynethM | març 27, 1:44pm
Membre: GwynethM | març 27, 1:43pm
Membre: GwynethM | març 27, 1:41pm
Membre: GwynethM | març 27, 1:41pm
Membre: GwynethM | març 27, 1:41pm
Membre: GwynethM | març 27, 1:41pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Asian Americans: An Interpretive History de Sucheng Chan a "."
Membre: GwynethM | març 27, 1:41pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Immigrant Experience in Wisconsin de La Vern J. Rippley a "."
Membre: GwynethM | març 27, 1:41pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The German-Americans de La Vern J. Rippley a "."
Membre: GwynethM | març 27, 1:41pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Danish Americans de George R. Nielsen a "."
Membre: GwynethM | març 27, 1:41pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Immigrant Experience in America de Frank J. Coppa a "."
Membre: GwynethM | març 27, 1:41pm
Membre: GwynethM | març 27, 1:41pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Pennsylvania Dutch: A Persistent Minority de William T Parsons a "."
Membre: GwynethM | març 27, 1:41pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Xenophobia and Immigration, 1820-1930 de Thomas J Curran a "."
Membre: GwynethM | març 27, 1:41pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Norwegian-Americans de Arlow William Andersen a "."
Membre: GwynethM | març 27, 1:41pm