Historial d'edició global de les sèriesMembre feldamundo

març 29, 2022

Membre: feldamundo | març 29, 11:41am

febrer 1, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious: Message in a Bottle (I Can Read Level 2) de Victoria Kann a "I Can Read 31."
Membre: feldamundo | feb. 1, 11:28am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious and the Merminnies (I Can Read Level 1) de Victoria Kann a "I Can Read 27."
Membre: feldamundo | feb. 1, 11:28am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious: Dragon to the Rescue (I Can Read Level 1) de Victoria Kann a "I Can Read 26."
Membre: feldamundo | feb. 1, 11:28am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious: Fishtastic! (I Can Read Level 1) de Victoria Kann a "I Can Read 25."
Membre: feldamundo | feb. 1, 11:28am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious and the Flower Fairy (I Can Read Level 1) de Victoria Kann a "I Can Read 24."
Membre: feldamundo | feb. 1, 11:28am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious and the Amazing Sled Run (I Can Read Level 1) de Victoria Kann a "I Can Read 23."
Membre: feldamundo | feb. 1, 11:28am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious and the Pirates (I Can Read Level 1) de Victoria Kann a "I Can Read 22."
Membre: feldamundo | feb. 1, 11:28am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious and the Babysitter de Victoria Kann a "I Can Read 20."
Membre: feldamundo | feb. 1, 11:28am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious at the Fair de Victoria Kann a "I Can Read 19."
Membre: feldamundo | feb. 1, 11:28am
Sèrie: Pinkalicious
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | feb. 1, 11:28am
Sèrie: Fly Guy
S'ha canviar el grup de Fly Guy Presents: Weird Animals de Tedd Arnold a "Non Fiction."
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 10:07am
Sèrie: Fly Guy
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 10:07am
Sèrie: Fly Guy
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 10:07am
Sèrie: Fly Guy
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 10:07am
Sèrie: Fly Guy
S'ha canviar el grup de Fly Guy Presents: Castles (Scholastic Reader, Level 2) de Tedd Arnold a "Non Fiction."
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 10:07am
Sèrie: Fly Guy
S'ha canviar el grup de Fly Guy Presents: Weather (Scholastic Reader, Level 2) de Tedd Arnold a "Non Fiction."
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 10:07am
Sèrie: Fly Guy
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 10:07am
Sèrie: Fly Guy
S'ha canviar el grup de Fly Guy Presents: Snakes (Scholastic Reader, Level 2) de Tedd Arnold a "Non Fiction."
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 10:07am
Sèrie: Fly Guy
S'ha canviar el grup de Fly Guy Presents: Bats (Scholastic Reader, Level 2) de Tedd Arnold a "Non Fiction."
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 10:07am
Sèrie: Fly Guy
S'ha canviar el grup de Fly Guy Presents: Insects (Scholastic Reader, Level 2) de Tedd Arnold a "Non Fiction."
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 10:07am
Sèrie: Fly Guy
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 10:07am
Sèrie: Fly Guy
S'ha canviar el grup de Fly Guy Presents: Dinosaurs (Scholastic Reader, Level 2) de Tedd Arnold a "Non Fiction."
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 10:07am
Sèrie: Fly Guy
S'ha canviar el grup de Fly Guy Presents: Space (Scholastic Reader, Level 2) de Tedd Arnold a "Non Fiction."
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 10:07am
Sèrie: Fly Guy
S'ha canviar el grup de Fly Guy Presents: Sharks (Scholastic Reader, Level 2) de Tedd Arnold a "Non Fiction."
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 10:07am
Sèrie: Fly Guy
S'ha canviar el grup de Why, Fly Guy? A Big Question & Answer Book de Tedd Arnold a "Non Fiction."
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 10:07am
Sèrie: Fly Guy
Agrupament de sèries editades.
Membre: feldamundo | feb. 1, 10:07am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious: Message in a Bottle (I Can Read Level 2) de Victoria Kann a "I Can Read 31."
Membre: feldamundo | feb. 1, 10:03am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious: Fishtastic! (I Can Read Level 1) de Victoria Kann a "I Can Read 25."
Membre: feldamundo | feb. 1, 10:03am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious and Aqua, The Mini-Mermaid de Victoria Kann a "Paperback 17."
Membre: feldamundo | feb. 1, 10:03am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious and the Little Butterfly de Victoria Kann a "Paperback 16."
Membre: feldamundo | feb. 1, 10:03am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious and the Snow Globe de Victoria Kann a "Paperback 15."
Membre: feldamundo | feb. 1, 10:03am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious: School Lunch de Victoria Kann a "Paperback 14."
Membre: feldamundo | feb. 1, 10:03am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious: Mother's Day Surprise de Victoria Kann a "Paperback 13."
Membre: feldamundo | feb. 1, 10:03am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious: Thanksgiving Helper de Victoria Kann a "Paperback 12."
Membre: feldamundo | feb. 1, 10:03am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious and the New Teacher de Victoria Kann a "Paperback 11."
Membre: feldamundo | feb. 1, 10:03am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious: Crazy Hair Day de Victoria Kann a "Paperback 10."
Membre: feldamundo | feb. 1, 10:03am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious: Merry Pinkmas! de Victoria Kann a "Paperback 8."
Membre: feldamundo | feb. 1, 10:03am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious: Pink or Treat! de Victoria Kann a "Paperback 7."
Membre: feldamundo | feb. 1, 10:03am
Sèrie: Pinkalicious
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | feb. 1, 10:03am
Sèrie: Pinkalicious
S'ha canviar el grup de Pinkalicious: Merry Pinkmas! de Victoria Kann a "Paperback."
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 9:56am
Sèrie: Pinkalicious
S'ha canviar el grup de Pinkalicious: Apples, Apples, Apples! de Victoria Kann a "Paperback."
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 9:56am
Sèrie: Pinkalicious
S'ha canviar el grup de Pinkalicious: Mother's Day Surprise de Victoria Kann a "Paperback."
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 9:56am
Sèrie: Pinkalicious
S'ha canviar el grup de Pinkalicious: School Lunch de Victoria Kann a "Paperback."
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 9:56am
Sèrie: Pinkalicious
S'ha canviar el grup de Pinkalicious and the Little Butterfly de Victoria Kann a "Paperback."
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 9:56am
Sèrie: Pinkalicious
S'ha canviar el grup de Pinkalicious and Aqua, The Mini-Mermaid de Victoria Kann a "Paperback."
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 9:56am
Sèrie: Pinkalicious
S'ha canviar el grup de Pinkalicious and the Snow Globe de Victoria Kann a "Paperback."
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 9:56am
Sèrie: Pinkalicious
S'ha canviar el grup de Pinkalicious and the New Teacher de Victoria Kann a "Paperback."
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 9:56am
Sèrie: Pinkalicious
S'ha canviar el grup de Pinkalicious: Crazy Hair Day de Victoria Kann a "Paperback."
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 9:56am
Sèrie: Pinkalicious
S'ha canviar el grup de Pinkalicious: Thanksgiving Helper de Victoria Kann a "Paperback."
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 9:56am
Sèrie: Pinkalicious
S'ha canviar el grup de Pinkalicious: Eggstraordinary Easter de Victoria Kann a "Paperback."
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 9:56am
Sèrie: Pinkalicious
S'ha canviar el grup de Pinkalicious: Pink or Treat! de Victoria Kann a "Paperback."
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 9:56am
Sèrie: Pinkalicious
S'ha canviar el grup de Pinkalicious: Flower Girl de Victoria Kann a "Paperback."
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 9:56am
Sèrie: Pinkalicious
S'ha canviar el grup de Pinkalicious and the Pink Hat Parade de Victoria Kann a "Paperback."
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 9:56am
Sèrie: Pinkalicious
S'ha canviar el grup de Pinkalicious: Pink of Hearts de Victoria Kann a "Paperback."
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 9:56am
Sèrie: Pinkalicious
S'ha canviar el grup de Pinkalicious and the Pink Pumpkin de Victoria Kann a "Paperback."
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 9:56am
Sèrie: Pinkalicious
S'ha canviar el grup de Pinkalicious: Tickled Pink de Victoria Kann a "Paperback."
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 9:56am
Sèrie: Pinkalicious
S'ha canviar el grup de Pinkalicious and the Pink Drink de Victoria Kann a "Paperback."
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 1, 9:56am
Sèrie: Pinkalicious
Agrupament de sèries editades.
Membre: feldamundo | feb. 1, 9:56am
Sèrie: Pinkalicious
Membre: feldamundo | feb. 1, 9:52am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious: Treasuretastic (I Can Read Level 1) de Victoria Kann a "I Can Read 30."
Membre: feldamundo | feb. 1, 9:43am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious and the Robo-Pup (I Can Read Level 1) de Victoria Kann a "I Can Read 29."
Membre: feldamundo | feb. 1, 9:43am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious: Happy Birthday! (I Can Read Level 1) de Victoria Kann a "I Can Read 28."
Membre: feldamundo | feb. 1, 9:43am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious and the Pinkettes (I Can Read Level 1) de Victoria Kann a "I Can Read 27."
Membre: feldamundo | feb. 1, 9:43am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious and the Pinkadorable Pony (I Can Read Level 1) de Victoria Kann a "I Can Read 26."
Membre: feldamundo | feb. 1, 9:43am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious and the Merminnies (I Can Read Level 1) de Victoria Kann a "I Can Read 27."
Membre: feldamundo | feb. 1, 9:43am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious: Dragon to the Rescue (I Can Read Level 1) de Victoria Kann a "I Can Read 26."
Membre: feldamundo | feb. 1, 9:43am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious and the Flower Fairy (I Can Read Level 1) de Victoria Kann a "I Can Read 24."
Membre: feldamundo | feb. 1, 9:43am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious and the Amazing Sled Run (I Can Read Level 1) de Victoria Kann a "I Can Read 23."
Membre: feldamundo | feb. 1, 9:43am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious and the Pirates (I Can Read Level 1) de Victoria Kann a "I Can Read 22."
Membre: feldamundo | feb. 1, 9:43am
Sèrie: Pinkalicious
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | feb. 1, 9:43am
Sèrie: Pinkalicious
Membre: feldamundo | feb. 1, 9:34am
Sèrie: Pinkalicious
Membre: feldamundo | feb. 1, 9:33am
Sèrie: Pinkalicious
Membre: feldamundo | feb. 1, 9:33am
Sèrie: Pinkalicious
Membre: feldamundo | feb. 1, 9:32am
Sèrie: Pinkalicious
Membre: feldamundo | feb. 1, 9:31am
Sèrie: Pinkalicious
Membre: feldamundo | feb. 1, 9:27am
Sèrie: Pinkalicious
Membre: feldamundo | feb. 1, 9:26am
Sèrie: Pinkalicious
Membre: feldamundo | feb. 1, 9:23am
Sèrie: Pinkalicious
Membre: feldamundo | feb. 1, 9:22am
Sèrie: Pinkalicious
Membre: feldamundo | feb. 1, 9:22am
Sèrie: Pinkalicious
Membre: feldamundo | feb. 1, 9:20am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pinkalicious: Merry Pinkmas! de Victoria Kann a "Paperback 8."
Membre: feldamundo | feb. 1, 9:13am
Sèrie: Pinkalicious
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 29 canvis. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | feb. 1, 9:13am
Sèrie: Pinkalicious
Ha afegit l'obra Rubylicious de Victoria Kann.
Membre: feldamundo | feb. 1, 9:12am
Sèrie: Pinkalicious
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 61 canvis. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | feb. 1, 9:12am
Sèrie: Pinkalicious
Membre: feldamundo | feb. 1, 9:11am
Sèrie: Pinkalicious
Membre: feldamundo | feb. 1, 9:11am

gener 19, 2022

Membre: feldamundo | gen. 19, 3:59pm

gener 12, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | gen. 12, 4:19pm
Membre: feldamundo | gen. 12, 4:18pm

novembre 22, 2021

Ha canviat la cadena d'ordre de Kyla May Miss. Behaves as an International Super Spy de Kyla May a "4."
Membre: feldamundo | nov. 22, 2021, 9:29am
Ha canviat la cadena d'ordre de Kyla May Miss. Behaves Live Onstage de Kyla May a "3."
Membre: feldamundo | nov. 22, 2021, 9:29am
Ha canviat la cadena d'ordre de Kyla May Miss. Behaves: Around the World de Kyla May a "2."
Membre: feldamundo | nov. 22, 2021, 9:29am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | nov. 22, 2021, 9:28am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | nov. 22, 2021, 9:28am
Ha canviat la cadena d'ordre de Introducing Kyla May Miss. Behaves de Kyla May a "1."
Membre: feldamundo | nov. 22, 2021, 9:27am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | nov. 22, 2021, 9:27am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | nov. 22, 2021, 9:26am
Membre: feldamundo | nov. 22, 2021, 9:26am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | nov. 22, 2021, 9:24am
Membre: feldamundo | nov. 22, 2021, 9:24am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | nov. 22, 2021, 9:24am
Membre: feldamundo | nov. 22, 2021, 9:24am
Membre: feldamundo | nov. 22, 2021, 9:23am
Membre: feldamundo | nov. 22, 2021, 9:23am
S'ha afegit la sèrie Kyla May Miss. Behaves. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | nov. 22, 2021, 9:23am
Ha afegit el nom de sèrie "Kyla May Miss. Behaves" (Anglès).
Membre: feldamundo | Implícit | nov. 22, 2021, 9:23am
Membre: feldamundo | nov. 22, 2021, 9:11am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | nov. 22, 2021, 9:10am
Membre: feldamundo | nov. 22, 2021, 9:10am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | nov. 22, 2021, 9:10am
Membre: feldamundo | nov. 22, 2021, 9:10am
Membre: feldamundo | nov. 22, 2021, 9:10am

novembre 8, 2021

Membre: feldamundo | nov. 8, 2021, 4:28pm

octubre 7, 2021

Sèrie: Fly Guy
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | oct. 7, 2021, 10:57am
Sèrie: Fly Guy
Membre: feldamundo | oct. 7, 2021, 10:57am

setembre 21, 2021

Membre: feldamundo | set. 21, 2021, 11:05am

setembre 12, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | set. 12, 2021, 7:51am
Membre: feldamundo | set. 12, 2021, 7:51am
Membre: feldamundo | set. 12, 2021, 7:49am
Membre: feldamundo | set. 12, 2021, 7:48am

agost 16, 2021

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | ag. 16, 2021, 7:59am
Membre: feldamundo | ag. 16, 2021, 7:59am
Membre: feldamundo | ag. 16, 2021, 7:59am
S'ha afegit la sèrie My Weird School Graphic Novel. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | ag. 16, 2021, 7:59am
Ha afegit el nom de sèrie "My Weird School Graphic Novel" (Anglès).
Membre: feldamundo | Implícit | ag. 16, 2021, 7:59am
Membre: feldamundo | ag. 16, 2021, 7:54am

juny 29, 2021

Sèrie: Wait! What?
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | juny 29, 2021, 10:12am
Sèrie: Wait! What?
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | juny 29, 2021, 10:11am
Sèrie: Wait! What?
Membre: feldamundo | juny 29, 2021, 10:11am
Sèrie: Wait! What?
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | juny 29, 2021, 10:11am
Sèrie: Wait! What?
Membre: feldamundo | juny 29, 2021, 10:11am

juny 28, 2021

Membre: feldamundo | juny 28, 2021, 10:28am
Membre: feldamundo | juny 28, 2021, 10:27am
Sèrie: Wait! What?
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | juny 28, 2021, 10:25am
Sèrie: Wait! What?
Membre: feldamundo | juny 28, 2021, 10:25am
Sèrie: Wait! What?
Membre: feldamundo | juny 28, 2021, 10:24am
Sèrie: Wait! What?
S'ha afegit la sèrie Wait! What?. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | juny 28, 2021, 10:24am
Sèrie: Wait! What?
Ha afegit el nom de sèrie "Wait! What?" (Anglès).
Membre: feldamundo | Implícit | juny 28, 2021, 10:24am

juny 25, 2021

Ha canviat la cadena d'ordre de Noodleheads Lucky Day de Tedd Arnold a "5."
Membre: feldamundo | juny 25, 2021, 1:42pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Noodleheads Fortress of Doom de Tedd Arnold a "4."
Membre: feldamundo | juny 25, 2021, 1:42pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Noodleheads Find Something Fishy de Tedd Arnold a "3."
Membre: feldamundo | juny 25, 2021, 1:42pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Noodleheads See the Future de Tedd Arnold a "2."
Membre: feldamundo | juny 25, 2021, 1:42pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Noodlehead Nightmares de Tedd Arnold a "1."
Membre: feldamundo | juny 25, 2021, 1:42pm
Sèrie: Noodleheads
Membre: feldamundo | juny 25, 2021, 1:41pm
Sèrie: Noodleheads
Ha afegit l'obra Noodleheads Lucky Day de Tedd Arnold.
Membre: feldamundo | juny 25, 2021, 1:39pm
Sèrie: Noodleheads
Membre: feldamundo | juny 25, 2021, 1:39pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Fly Guy Presents: Weird Animals de Tedd Arnold a "non fiction."
Membre: feldamundo | juny 25, 2021, 1:34pm
Sèrie: Fly Guy
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | juny 25, 2021, 1:34pm
Sèrie: Fly Guy
Membre: feldamundo | juny 25, 2021, 1:33pm

juny 2, 2021

Membre: feldamundo | juny 2, 2021, 2:31pm

maig 5, 2021

Sèrie: Killing
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | maig 5, 2021, 9:38pm
Sèrie: Killing
Membre: feldamundo | maig 5, 2021, 9:37pm

març 2, 2021

Membre: feldamundo | març 2, 2021, 10:58am
Membre: feldamundo | març 2, 2021, 10:58am
Membre: feldamundo | març 2, 2021, 10:58am
Membre: feldamundo | març 2, 2021, 10:58am
Membre: feldamundo | març 2, 2021, 10:57am
Membre: feldamundo | març 2, 2021, 10:57am

febrer 28, 2021

Ha afegit el nom de sèrie "ID True Crime" (Anglès).
Membre: feldamundo | feb. 28, 2021, 11:16am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Also known as "ID True Crime" series
Membre: feldamundo | feb. 28, 2021, 11:15am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | feb. 28, 2021, 11:15am
Membre: feldamundo | feb. 28, 2021, 11:15am
Membre: feldamundo | feb. 28, 2021, 11:14am
Membre: feldamundo | feb. 28, 2021, 11:14am
Ha afegit l'obra The Russian de James Patterson.
Membre: feldamundo | feb. 28, 2021, 11:09am

febrer 19, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 33 canvis. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | feb. 19, 2021, 9:37am
Membre: feldamundo | feb. 19, 2021, 9:37am
Membre: feldamundo | feb. 19, 2021, 9:37am
Ha canviat la cadena d'ordre de Gingerbread Jitters (Ready, Freddy! 2nd Grade #6) de Abby Klein a "6."
Membre: feldamundo | feb. 19, 2021, 9:36am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | feb. 19, 2021, 9:36am
Membre: feldamundo | feb. 19, 2021, 9:36am
Membre: feldamundo | feb. 19, 2021, 9:35am
Membre: feldamundo | feb. 19, 2021, 9:35am
Membre: feldamundo | feb. 19, 2021, 9:34am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Ready, Freddy!" (Anglès).
Membre: feldamundo | Implícit | feb. 19, 2021, 9:33am
Ha afegit el nom de sèrie "Ready, Freddy! [Second Grade]" (Anglès).
Membre: feldamundo | feb. 19, 2021, 9:33am

gener 27, 2021

Membre: feldamundo | gen. 27, 2021, 1:16pm
Membre: feldamundo | gen. 27, 2021, 1:07pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | gen. 27, 2021, 1:00pm
Membre: feldamundo | gen. 27, 2021, 1:00pm

gener 24, 2021

Sèrie: Fly Guy
Membre: feldamundo | gen. 24, 2021, 6:51pm

gener 18, 2021

Membre: feldamundo | gen. 18, 2021, 10:17am

gener 8, 2021

Sèrie: Dog Man
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | gen. 8, 2021, 9:30am
Sèrie: Dog Man
Membre: feldamundo | gen. 8, 2021, 9:30am

octubre 19, 2020

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 101 canvis. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | oct. 19, 2020, 9:37pm
Membre: feldamundo | oct. 19, 2020, 9:33pm
Membre: feldamundo | oct. 19, 2020, 9:33pm
Membre: feldamundo | oct. 19, 2020, 9:32pm
S'ha canviar el grup de Magic Tree House Research Guide Set de Mary Pope Osborne a "Collections and Selections."
Membre: feldamundo | Implícit | oct. 19, 2020, 9:30pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: feldamundo | oct. 19, 2020, 9:30pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | oct. 19, 2020, 9:30pm
Membre: feldamundo | oct. 19, 2020, 9:29pm
Membre: feldamundo | oct. 19, 2020, 9:29pm
Membre: feldamundo | oct. 19, 2020, 9:29pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | oct. 19, 2020, 9:28pm
Membre: feldamundo | oct. 19, 2020, 9:28pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Fact Tracker" (Anglès).
Membre: feldamundo | Implícit | oct. 19, 2020, 9:20pm
Ha afegit el nom de sèrie "Magic Tree House: Research Guide" (Anglès).
Membre: feldamundo | oct. 19, 2020, 9:20pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Magic Tree House: Research Guide" (Anglès).
Membre: feldamundo | Implícit | oct. 19, 2020, 9:20pm
Ha afegit el nom de sèrie "Magic Tree House: Fact Tracker" (Anglès).
Membre: feldamundo | oct. 19, 2020, 9:20pm
Membre: feldamundo | Implícit | oct. 19, 2020, 9:18pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: feldamundo | oct. 19, 2020, 9:18pm
Sèrie: Max Einstein
Membre: feldamundo | oct. 19, 2020, 1:31pm

juny 15, 2020

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | juny 15, 2020, 11:10am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | juny 15, 2020, 11:09am
Membre: feldamundo | juny 15, 2020, 11:09am
Membre: feldamundo | juny 15, 2020, 11:08am
Membre: feldamundo | juny 15, 2020, 11:08am
S'ha afegit la sèrie The Elite Team. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | juny 15, 2020, 11:08am
Ha afegit el nom de sèrie "The Elite Team" (Anglès).
Membre: feldamundo | Implícit | juny 15, 2020, 11:08am

juny 12, 2020

Ha afegit una relació entre sèries: My Weirder School és una seqüela de My Weird School Daze.
Membre: feldamundo | juny 12, 2020, 9:34am
Ha afegit una relació entre sèries: My Weirder School és una seqüela de My Weird School.
Membre: feldamundo | juny 12, 2020, 9:33am

juny 9, 2020

Ha afegit una relació entre sèries: Ready, Freddy! [Second Grade] és una seqüela de Ready, Freddy!.
Membre: feldamundo | juny 9, 2020, 12:02pm

maig 27, 2020

Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Demopolis
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: MAD-pocket
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Ego Is the Enemy de Ryan Holiday.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Frightville
Ha afegit l'obra Don't Let the Doll In de Mike Ford.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Funny Boy
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: 深夜食堂
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Almost Identical #1 de Lin Oliver.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Chicken Trek de Stephen Manes.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: The Hooples
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: The Hooples
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: The Hooples
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Angel Cup
Ha afegit l'obra Angel Cup Volume 1 de Jae-ho Youn.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Better Off Dead de Jack Patterson.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Hi and Lois
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Hi and Lois
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Hi and Lois
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Hi and Lois
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Hi and Lois
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Hi and Lois
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Hi and Lois
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Hi and Lois
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Hi and Lois
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Journey of the Jupiter de Lin Oliver.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Torpedo Run de Lin Oliver.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The President Express de Lin Oliver.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Sound Bender
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rory Yates
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rory Yates
Ha afegit l'obra Texas Ranger de James Patterson.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Community
Ha afegit l'obra Community: Season 6 de Jake Aust.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Here's Hank
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Here's Hank
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Here's Hank
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Here's Hank
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Here's Hank
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Here's Hank
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Here's Hank
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Here's Hank
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Here's Hank
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Here's Hank
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Here's Hank
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Here's Hank
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Press Start!
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Press Start!
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Game Changers: Book 1 de Mike Lupica.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Ms. Hall Is a Goofball! de Dan Gutman.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Miss Tracy Is Spacey! de Dan Gutman.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Ms. Joni Is a Phony! de Dan Gutman.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Mr. Nick Is a Lunatic! de Dan Gutman.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Mrs. Meyer Is on Fire! de Dan Gutman.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Ms. Cuddy Is Nutty! de Dan Gutman.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Mr. Cooper Is Super! de Dan Gutman.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Ghost Buddy
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Ghost Buddy
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rotten Ralph
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rotten Ralph
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rotten Ralph
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rotten Ralph
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rotten Ralph
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rotten Ralph
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rotten Ralph
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rotten Ralph
Ha afegit l'obra Not So Rotten Ralph de Jack Gantos.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rotten Ralph
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rotten Ralph
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rotten Ralph
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rotten Ralph
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rotten Ralph
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rotten Ralph
Ha afegit l'obra Rotten Ralph de Jack Gantos.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Spooky Pookie de Sandra Boynton.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Itchy Book! de LeUyen Pham.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra It's Shoe Time! de Bryan Collier.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra We Are Growing! de Laurie Keller.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Cookie Fiasco de Dan Santat.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Stinky Face
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Stinky Face
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Stinky Face
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra That's Not My Duck... de Fiona Watt.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Perfectly Martha de Susan Meddaugh.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Martha and Skits de Susan Meddaugh.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Martha Blah Blah de Susan Meddaugh.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Martha Calling de Susan Meddaugh.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Martha Speaks de Susan Meddaugh.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: LEGO City
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Dog Man
Ha afegit l'obra Dog Man: Fetch-22 de Dav Pilkey.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Dog Man
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Dog Man
Ha afegit l'obra Dog Man and Cat Kid de Dav Pilkey.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Dog Man
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Dog Man
Ha afegit l'obra Dog Man Unleashed de Dav Pilkey.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra This Little Light of Mine de Raffi.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Spider on the Floor de Raffi.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Like Me and You de Raffi.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Joey Pigza
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Joey Pigza
Ha afegit l'obra I Am Not Joey Pigza de Jack Gantos.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Joey Pigza
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Joey Pigza
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Joey Pigza
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: DK My First
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: DK My First
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: DK My First
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra That's Not My Squirrel de Fiona Watt.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra That's Not My Duck... de Fiona Watt.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Hank Zipzer
Ha afegit l'obra A Brand-New Me! de Henry Winkler.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Spot
Ha afegit l'obra What Do You See, Spot? de Eric Hill.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Spot
Ha afegit l'obra Spot's Noisy Peek-a-boo.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Spot
Ha afegit l'obra Spot Loves His Friends de Eric Hill.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Rainbow Fish
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Big Nate
Ha afegit l'obra Big Nate Blasts Off de Lincoln Peirce.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Fly Guy
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Fly Guy
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Fly Guy
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Fly Guy
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Fly Guy
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Fly Guy
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Fly Guy
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Fly Guy
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Fly Guy
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Fly Guy
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Fly Guy
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Fly Guy
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Fly Guy
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Fly Guy
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Fly Guy
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Fly Guy
Ha afegit l'obra A Pet for Fly Guy de Tedd Arnold.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Fly Guy
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Thank You Book de Mo Willems.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra I Really Like Slop! de Mo Willems.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra I Will Take A Nap! de Mo Willems.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Waiting Is Not Easy! de Mo Willems.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A Big Guy Took My Ball! de Mo Willems.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Biscuit
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Biscuit
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Black Lagoon
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Black Lagoon
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Ramona's World de Beverly Cleary.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Ramona Forever de Beverly Cleary.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Ramona the Brave de Beverly Cleary.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Ramona the Pest de Beverly Cleary.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Beezus and Ramona de Beverly Cleary.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Get Well, Curious George de H. A. Rey.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm

maig 10, 2020

Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 10, 2020, 10:25am
Ha afegit el nom de sèrie "Dog Diaries: A Middle School Novel" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 10, 2020, 10:25am

febrer 28, 2020

Sèrie: Rory Yates
S'ha afegit la sèrie Rory Yates. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 28, 2020, 7:59am
Sèrie: Rory Yates
Ha afegit el nom de sèrie "Rory Yates" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 28, 2020, 7:59am

desembre 27, 2019

Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 27, 2019, 7:00am
Ha afegit el nom de sèrie "Dog Diaries: A Middle School Story" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 27, 2019, 7:00am

setembre 20, 2019

Sèrie: Frightville
S'ha afegit la sèrie Frightville. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 20, 2019, 9:37pm
Sèrie: Frightville
Ha afegit el nom de sèrie "Frightville" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 20, 2019, 9:37pm

setembre 17, 2019

S'ha afegit la sèrie Alien Superstar. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 17, 2019, 1:28pm
Ha afegit el nom de sèrie "Alien Superstar" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 17, 2019, 1:28pm

juny 5, 2019

S'ha afegit la sèrie TIME Heroes of History. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 5, 2019, 11:02am
Ha afegit el nom de sèrie "TIME Heroes of History" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 5, 2019, 11:02am

juny 4, 2019

S'ha afegit la sèrie The Night Before. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 4, 2019, 7:14am
Ha afegit el nom de sèrie "The Night Before" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 4, 2019, 7:14am

desembre 26, 2018

S'ha afegit la sèrie My Weirder-est School. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 26, 2018, 8:54am
Ha afegit el nom de sèrie "My Weirder-est School" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 26, 2018, 8:54am
S'ha afegit la sèrie The Diary of Dennis the Menace. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 26, 2018, 8:34am
Ha afegit el nom de sèrie "The Diary of Dennis the Menace" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 26, 2018, 8:34am

novembre 26, 2018

Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 26, 2018, 3:51pm
Ha afegit el nom de sèrie "My FANGtastically Evil Vampire Pet" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 26, 2018, 3:51pm

novembre 11, 2018

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Goosebumps SlappyWorld is the current main Goosebumps book series. It is the successor to Goosebumps Most Wanted. The series focuses on Slappy the Dummy, telling his own "twisted tales" and "scary stories". The first book in the series, Slappy Birthday to You, was released on February 28th, 2017.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 11, 2018, 8:34pm

març 3, 2018

S'ha afegit la sèrie My Weird School. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 3, 2018, 9:40pm
Ha afegit el nom de sèrie "My Weird School I Can Read" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 3, 2018, 9:40pm

març 1, 2018

S'ha afegit la sèrie Unlimited Squirrels. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 1, 2018, 11:07am
Ha afegit el nom de sèrie "Unlimited Squirrels" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 1, 2018, 11:07am

febrer 20, 2018

Sèrie: Demopolis
S'ha afegit la sèrie Demopolis. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 20, 2018, 11:26pm
Sèrie: Demopolis
Ha afegit el nom de sèrie "Demopolis" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 20, 2018, 11:26pm

febrer 3, 2018

Sèrie: 深夜食堂
S'ha afegit la sèrie 深夜食堂. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 3, 2018, 2:23pm
Sèrie: 深夜食堂
Ha afegit el nom de sèrie "Cantine de Minuit" (Francès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 3, 2018, 2:23pm

febrer 1, 2018

S'ha afegit la sèrie Kaufman Field Guides. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 1, 2018, 11:37am
Ha afegit el nom de sèrie "Kaufman Field Guides" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 1, 2018, 11:37am

agost 21, 2017

S'ha afegit la sèrie Curious George Discovers. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 21, 2017, 8:22am
Ha afegit el nom de sèrie "Curious George Discovers" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 21, 2017, 8:22am

maig 14, 2017

Sèrie: Press Start!
S'ha afegit la sèrie Press Start!. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 14, 2017, 11:30am
Sèrie: Press Start!
Ha afegit el nom de sèrie "Press Start!" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 14, 2017, 11:30am

maig 9, 2017

S'ha afegit la sèrie Diary of a Wimpy Kid Book. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 9, 2017, 3:39pm
Ha afegit el nom de sèrie "Diary of a Wimpy Kid Book" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 9, 2017, 3:39pm

maig 8, 2017

Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 8, 2017, 11:54am
Ha afegit el nom de sèrie "Peter T. Flawn Series in Natural Resource Management and Conservation" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 8, 2017, 11:54am
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 8, 2017, 11:50am
Ha afegit el nom de sèrie "Peter T. Flawn Series in Natural Resource Management and Con" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 8, 2017, 11:50am

maig 1, 2017

S'ha afegit la sèrie Jack Henry Adventures. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 1, 2017, 10:39am
Ha afegit el nom de sèrie "Jack Henry Adventures" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 1, 2017, 10:39am

abril 26, 2017

S'ha afegit la sèrie The Essential Cartoonists Library. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 26, 2017, 11:53am
Ha afegit el nom de sèrie "The Essential Cartoonists Library" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 26, 2017, 11:53am

abril 21, 2017

S'ha afegit la sèrie James Flynn Thriller. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 21, 2017, 3:14pm
Ha afegit el nom de sèrie "James Flynn Thriller" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 21, 2017, 3:14pm

abril 19, 2017

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Coke and Pepsi McDonald are a perfectly ordinary twin brother and sister on a cross-country RV trip with their parents. Except for one thing–they are also being chased by a bunch of psychos who are trying to kill them as they stop along the way at The National Yo Yo Museum, The Spam Museum, and various other offbeat tourist attractions. Who is trying to kill the McDonald twins, and why? You’ll have to read The Genius Files to find out.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 19, 2017, 9:54pm
S'ha afegit la sèrie Flashback Four. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 19, 2017, 9:50pm
Ha afegit el nom de sèrie "Flashback Four" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 19, 2017, 9:50pm
S'ha afegit la sèrie My Weird School Fast Facts. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 19, 2017, 9:49pm
Ha afegit el nom de sèrie "My Weird School Fast Facts" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 19, 2017, 9:49pm
S'ha afegit la sèrie My Weirdest School. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 19, 2017, 9:43pm
Ha afegit el nom de sèrie "My Weirdest School" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 19, 2017, 9:43pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The weirdness continues from the My Weird School series by Dan Gutman
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 19, 2017, 9:42pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A.J. and the gang are going holiday crazy as they celebrate Valentine’s Day, Easter, Halloween, Christmas, and back to school. A companion series to My Weird School.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 19, 2017, 9:39pm
S'ha afegit la sèrie My Weird School Special. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 19, 2017, 9:38pm
Ha afegit el nom de sèrie "My Weird School Special" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 19, 2017, 9:38pm

març 23, 2017

Sèrie: Hank Zipzer
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The New York Times best-selling series, HANK ZIPZER: WORLD’S GREATEST UNDER-ACHIEVER, delights kids with the comic adventures of Hank, a fifth grader with learning challenges. Smart, resourceful and funny, Hank is determined to succeed with the help of his best friends, and show the horrible Ms. Adolf that how he learns has nothing to do with how smart he is. Hank is a lovable unlikely hero: his glass is always half full, he just spills it everywhere he goes!
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 23, 2017, 10:17pm

març 17, 2017

Sèrie: Sound Bender
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Meet Leo Lomax. He's not like you. In fact, he's not like anyone else in the world. That's because Leo is a SOUND BENDER. When he touches an object, he can hear its past. His eerie and amazing power draws Leo into adventures full of fright and excitement and danger. Young adventure and science fiction fans will follow Leo’s escapades and enter his world in the two SOUND BENDER novels, written to thrill you so much you can’t put them down until you’ve reached the end.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 17, 2017, 12:50pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
ALMOST IDENTICAL is a four book series about seventh-graders Sammie and Charlie Diamond, identical twin sisters, tennis partners and best friends since birth. As they move to a new middle school and a new home at a California beach club, the girls surprise everyone with how not-so-identical they really are. Their once close relationship is practically torn apart as they search to establish their own sets of friends, activities and interests---and follow the path to their own individual identities. Narrated by both Sammie and Charlie, ALMOST IDENTICAL is at once funny, realistic and relevant.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 17, 2017, 12:48pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Daniel Funk always wanted a brother, but he’s got three sisters instead---until he shrinks to the size of a toe and discovers Pablo, his twin brother who’s always been that small! Together, they have mountains of tiny-size fun with heaps of mega-size danger. With comic illustrations by Stephen Gilpin, the four books in the Daniel Funk series are full of fun for kids between the ages of seven and eleven who like to laugh out loud when they read.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 17, 2017, 12:47pm
Sèrie: Ghost Buddy
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Twelve year old Billy Broccoli is new to the neighborhood, and wants cool friends and a spot on the baseball team more than anything. But the one thing he never wanted is his own personal ghost. So imagine his surprise when he ends up sharing a room with Hoover Porterhouse, a funny teenage ghost with a whole lot of attitude. The four books in this series will delight kids not only with the hilarious antics but with the story of two boys, one alive and one a ghost, who become very unlikely friends.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 17, 2017, 12:46pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
When ten-year-old Tiger Brooks and his family move into a new home, he sees some strange things at the house next door—like a talking pig in a top hat! When he and his neighbor, Luna Lopez, investigate, they discover a reclusive old woman and her magical golden frame, through which they can enter the world's greatest paintings.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 17, 2017, 12:46pm
S'ha afegit la sèrie The Fantastic Frame. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 17, 2017, 12:45pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Fantastic Frame" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 17, 2017, 12:45pm

febrer 24, 2017

S'ha afegit la sèrie Elephant & Piggie Like Reading!. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 24, 2017, 2:24pm
Ha afegit el nom de sèrie "Elephant & Piggie Like Reading!" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 24, 2017, 2:24pm

agost 10, 2016

Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 10, 2016, 2:16pm
Ha afegit el nom de sèrie "Contemporary American Sports Writers" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 10, 2016, 2:16pm

juliol 31, 2016

S'ha afegit la sèrie Eerie Elementary. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 31, 2016, 2:45pm
Ha afegit el nom de sèrie "Eerie Elementary" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 31, 2016, 2:45pm

juny 28, 2016

Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 28, 2016, 9:54am
Ha afegit el nom de sèrie "Get in the Game! with Robin Roberts" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 28, 2016, 9:54am

abril 13, 2015

S'ha afegit la sèrie Trumpet of the Swan. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 13, 2015, 11:00am
Ha afegit el nom de sèrie "Trumpet of the Swan" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 13, 2015, 11:00am
Sèrie: Here's Hank
S'ha afegit la sèrie Here's Hank. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 13, 2015, 9:40am
Sèrie: Here's Hank
Ha afegit el nom de sèrie "Here's Hank" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 13, 2015, 9:40am
S'ha afegit la sèrie Almost Identical. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 13, 2015, 9:34am
Ha afegit el nom de sèrie "Almost Identical" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 13, 2015, 9:34am

febrer 10, 2015

S'ha afegit la sèrie Palace Puppies. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 10, 2015, 11:38am
Ha afegit el nom de sèrie "Palace Puppies" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 10, 2015, 11:38am

gener 10, 2015

S'ha afegit la sèrie Scooby-Doo Comic Storybook. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 10, 2015, 7:17am
Ha afegit el nom de sèrie "Scooby-Doo Comic Storybook" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 10, 2015, 7:17am

gener 7, 2015

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Snappy Answers to Stupid Questions collections of a popular Mad Magazine recurring feature credited to Al Jaffee.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 7, 2015, 4:42pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Snappy Answers to Stupid Questions collections of a popular Mad Magazine recurring feature credited to Al Jaffee.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 7, 2015, 4:42pm
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 7, 2015, 4:20pm
Ha afegit el nom de sèrie "Snappy Answers to Stupid Questions" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 7, 2015, 4:20pm

octubre 27, 2014

S'ha afegit la sèrie Scooby-Doo Mystery. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 27, 2014, 5:26pm
Ha afegit el nom de sèrie "Scooby-Doo Mystery" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 27, 2014, 5:26pm
S'ha afegit la sèrie Scooby-Doo Read and Solve. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 27, 2014, 3:25pm
Ha afegit el nom de sèrie "Scooby-Doo Read and Solve" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 27, 2014, 3:25pm

setembre 17, 2014

S'ha afegit la sèrie Tim Ferriss Presents. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 17, 2014, 11:07am
Ha afegit el nom de sèrie "Tim Ferriss Presents" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 17, 2014, 11:07am

agost 5, 2014

S'ha afegit la sèrie Manga Black Lagoon. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 5, 2014, 3:04pm
Ha afegit el nom de sèrie "Manga Black Lagoon" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 5, 2014, 3:04pm

agost 4, 2014

S'ha afegit la sèrie Advertising Age Classics Library. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 4, 2014, 3:24pm
Ha afegit el nom de sèrie "Advertising Age Classics Library" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 4, 2014, 3:24pm

juny 30, 2013

S'ha afegit la sèrie BIG Beginner Books. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 30, 2013, 9:58pm
Ha afegit el nom de sèrie "BIG Beginner Books" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 30, 2013, 9:58pm

setembre 2, 2012

Sèrie: Hi and Lois
S'ha afegit la sèrie Hi and Lois. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 2, 2012, 12:27am
Sèrie: Hi and Lois
Ha afegit el nom de sèrie "Hi and Lois" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 2, 2012, 12:27am

febrer 2, 2012

S'ha afegit la sèrie Little Books, Big Profits. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 2, 2012, 9:34am
Ha afegit el nom de sèrie "Little Books, Big Profits" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 2, 2012, 9:34am

desembre 30, 2011

S'ha afegit la sèrie Chicken Soup for Little Souls. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 30, 2011, 3:19pm
Ha afegit el nom de sèrie "Chicken Soup for Little Souls" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 30, 2011, 3:19pm

març 14, 2009

S'ha afegit la sèrie Little Book, Big Profits. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 14, 2009, 7:16am
Ha afegit el nom de sèrie "Little Book, Big Profits" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 14, 2009, 7:16am

octubre 23, 2008

S'ha afegit la sèrie Scholastic Voyages of Discovery. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 23, 2008, 11:39pm
Ha afegit el nom de sèrie "Scholastic Voyages of Discovery" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 23, 2008, 11:39pm

setembre 10, 2008

S'ha afegit la sèrie History of Men's Magazines. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 10, 2008, 9:37pm
Ha afegit el nom de sèrie "History of Men's Magazines" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 10, 2008, 9:37pm

març 28, 2008

Sèrie: Jack Henry
S'ha afegit la sèrie Jack Henry. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 28, 2008, 10:04am
Sèrie: Jack Henry
Ha afegit el nom de sèrie "Jack Henry" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 28, 2008, 10:04am
Sèrie: Joey Pigza
S'ha afegit la sèrie Joey Pigza. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 28, 2008, 10:01am
Sèrie: Joey Pigza
Ha afegit el nom de sèrie "Joey Pigza" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 28, 2008, 10:01am
S'ha afegit la sèrie Rotten Ralph Rotten Readers. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 28, 2008, 9:53am
Ha afegit el nom de sèrie "Rotten Ralph Rotten Readers" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 28, 2008, 9:53am
Sèrie: Rotten Ralph
S'ha afegit la sèrie Rotten Ralph. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 28, 2008, 9:35am
Sèrie: Rotten Ralph
Ha afegit el nom de sèrie "Rotten Ralph" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 28, 2008, 9:35am
S'ha afegit la sèrie Ramona Quimby. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 28, 2008, 9:05am
Ha afegit el nom de sèrie "Ramona Quimby" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 28, 2008, 9:05am
S'ha afegit la sèrie Oscar Noodleman. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 28, 2008, 8:17am
Ha afegit el nom de sèrie "Oscar Noodleman" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 28, 2008, 8:17am
S'ha afegit la sèrie Oscar J. Noodleman. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 28, 2008, 8:17am
Ha afegit el nom de sèrie "Oscar J. Noodleman" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 28, 2008, 8:17am
Sèrie: The Hooples
S'ha afegit la sèrie The Hooples. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 28, 2008, 8:15am
Sèrie: The Hooples
Ha afegit el nom de sèrie "The Hooples" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 28, 2008, 8:15am

març 8, 2008

S'ha afegit la sèrie Investigators of the Unknown. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 8, 2008, 3:50pm
Ha afegit el nom de sèrie "Investigators of the Unknown" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 8, 2008, 3:50pm

febrer 20, 2008

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Problems arise when Martha, the family dog, learns to speak after eating alphabet soup.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 20, 2008, 8:46pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Problems arise when Martha, the family dog, learns to speak after eating alphabet soup.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 20, 2008, 8:46pm
S'ha afegit la sèrie Martha the Talking Dog. Mira més detalls.
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 20, 2008, 8:36pm
Ha afegit el nom de sèrie "Martha the Talking Dog" (Anglès).
Membre: feldamundo | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 20, 2008, 8:36pm