Historial d'edició global de les sèriesMembre 1dragones

octubre 13, 2020

Membre: 1dragones | oct. 13, 2020, 8:08pm

maig 28, 2020

Sèrie: Storylandia
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: Storylandia
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: The Journal
Ha afegit l'obra Third de Helen K. Jordan.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: The Journal
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: The Journal
Ha afegit l'obra The Journal de Helen K. Jordan.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: Kee
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: Kee
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra Medieval Wales de R. Ian Jack.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra Rise of the Guardian de J. W. Baccaro.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra Coming of the Light de J. W. Baccaro.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra Siege of Darkness de J. W. Baccaro.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra Fabulous Desserts de Johna Blinn.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra My Royal Pain Quest de Laura Lond.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra My Sparkling Misfortune de Laura Lond.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra Vegetable Delights de Johna Blinn.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: Tale of Asha
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: Tale of Asha
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra Quondam de Jayel Gibson.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra Damselflies de Jayel Gibson.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra Dragon Queen de Jayel Gibson.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra The Wreckening de Jayel Gibson.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra Into Abaddon's Abyss de Jayel Gibson.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: Infinion
Ha afegit l'obra Revolussion de Kathy Bell.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: Infinion
Ha afegit l'obra Evolussion de Kathy Lynn Bell.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: Infinion
Ha afegit l'obra Regression de Kathy Bell.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra Great Chefs of Chicago de Great Chefs.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: Dogsland
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra Red River de P. G. Nagle.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra Galveston de P. G. Nagle.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra The Guns of Valverde de P. G. Nagle.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra Glorieta Pass de P. G. Nagle.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra The Books of Rachel de Joel Gross.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra The Lives of Rachel de Joel Gross.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra In Classical Mood: Twilight de IMP.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: Powerless
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: Powerless
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: Powerless
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra The Wicked Day de Christopher Bunn.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra Sucks to Be Me de Kimberly Pauley.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: Aetherium
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: Europa
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: Europa
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: Halcyon
Ha afegit l'obra Halcyon de Joseph Robert Lewis.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: Halcyon
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: Halcyon
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: Halcyon
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: Barque Cats
Ha afegit l'obra Catacombs de Anne McCaffrey.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: Barque Cats
Ha afegit l'obra Catalyst de Anne McCaffrey.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra The Ruling Sea de Robert V. S. Redick.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra The Farthest Seeking de Gayle Greeno.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra Sunderlies Seeking de Gayle Greeno.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra Prince of Time de Sarah Woodbury.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra Footsteps in Time de Sarah Woodbury.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra Sacrilege de S. J. Parris.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra A Hidden Witch de Debora Geary.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: Valentine
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: Valentine
Ha afegit l'obra Very Valentine de Adriana Trigiani.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: Shadowmarch
Ha afegit l'obra Shadowheart de Tad Williams.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: Grand Tour
Ha afegit l'obra The Asteroid Wars de Ben Bova.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: Leisure Arts
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: Sigma Force
Ha afegit l'obra The Demon Crown de James Rollins.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: Lazarus Long
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: For Dummies
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: For Dummies
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: For Dummies
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: For Dummies
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: For Dummies
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: For Dummies
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: For Dummies
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: El llegat
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: El llegat
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: Pern
Ha afegit l'obra Dragon's Time de Anne McCaffrey.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: Pern
Ha afegit l'obra Dragongirl de Todd McCaffrey.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Sèrie: Pern
Ha afegit l'obra Dragonsblood de Todd McCaffrey.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra Get Off the Unicorn de Anne McCaffrey.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra Sky Dragons de Anne McCaffrey.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am
Ha afegit l'obra Dragon's Time de Anne McCaffrey.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 2:29am

desembre 28, 2016

Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 28, 2016, 7:02pm
Ha afegit el nom de sèrie "Alfred's Basic Piano Library (2.13adult), Alfred's Basic Piano Library" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 28, 2016, 7:02pm

setembre 12, 2016

S'ha afegit la sèrie Scales and Pieces in All Keys. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 12, 2016, 11:57pm
Ha afegit el nom de sèrie "Scales and Pieces in All Keys" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 12, 2016, 11:57pm

març 27, 2013

S'ha afegit la sèrie After Cilmeri. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 26, 2013, 2:17am
Ha afegit el nom de sèrie "After Cilmeri" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 26, 2013, 2:17am
S'ha afegit la sèrie After Cilmeri 999|Omnibus 1 & 2. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 26, 2013, 2:16am
Ha afegit el nom de sèrie "After Cilmeri 999|Omnibus 1 & 2" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 26, 2013, 2:16am
S'ha afegit la sèrie After Climeri. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 26, 2013, 2:14am
Ha afegit el nom de sèrie "After Climeri" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 26, 2013, 2:14am
S'ha afegit la sèrie After Climeri 999|Omnibus 1 & 2. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 26, 2013, 2:11am
Ha afegit el nom de sèrie "After Climeri 999|Omnibus 1 & 2" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 26, 2013, 2:11am

agost 11, 2012

S'ha afegit la sèrie The Books of Rachel. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 10, 2012, 2:12am
Ha afegit el nom de sèrie "The Books of Rachel" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 10, 2012, 2:12am

agost 9, 2012

S'ha afegit la sèrie A Dozen A Day. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 9, 2012, 7:48pm
Ha afegit el nom de sèrie "A Dozen A Day" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 9, 2012, 7:48pm

juliol 8, 2012

Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 7, 2012, 12:55am
Ha afegit el nom de sèrie "Scales and Pieces in All Keys Book 2" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 7, 2012, 12:55am

maig 9, 2012

S'ha afegit la sèrie Orgarlan Saga. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 8, 2012, 12:52am
Ha afegit el nom de sèrie "Orgarlan Saga" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 8, 2012, 12:52am

maig 2, 2012

S'ha afegit la sèrie The Orgarlan Saga. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 2, 2012, 4:29am
Ha afegit el nom de sèrie "The Orgarlan Saga" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 2, 2012, 4:29am

maig 1, 2012

S'ha afegit la sèrie The Black Douglas Trilogy. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 1, 2012, 2:07pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Black Douglas Trilogy" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 1, 2012, 2:07pm

febrer 7, 2012

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A series of stand-alone mysteries which take place in the 16th century and are connected by the main character, Giordano Bruno, an excommunicated monk turned detective.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 7, 2012, 9:01am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A series of stand-alone mysteries which take place in the 16th century and are connected by the main character, Giordano Bruno, an excommunicated monk turned detective.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 7, 2012, 9:01am

gener 20, 2012

Sèrie: Xenolith
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Xenolith (Book 1 - 2009)Peregrin (Book 2 -2010)Xenelasia (Book 3 - TBA)
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 20, 2012, 8:11pm
Sèrie: Xenolith
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Xenolith (Book 1 - 2009)Peregrin (Book 2 -2010)Xenelasia (Book 3 - TBA)
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 20, 2012, 8:11pm

desembre 24, 2011

S'ha afegit la sèrie Lakeland Knight. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 24, 2011, 1:17pm
Ha afegit el nom de sèrie "Lakeland Knight" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 24, 2011, 1:17pm

setembre 5, 2011

S'ha afegit la sèrie Demonwar Saga | The Demon Trilogy. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 5, 2011, 8:24pm
Ha afegit el nom de sèrie "Demonwar Saga | The Demon Trilogy" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 5, 2011, 8:24pm

agost 31, 2011

S'ha afegit la sèrie for Dummies Computers. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 31, 2011, 8:52pm
Ha afegit el nom de sèrie "for Dummies Computers" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 31, 2011, 8:52pm
S'ha afegit la sèrie for dummies computers. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 31, 2011, 8:50pm
Ha afegit el nom de sèrie "for dummies computers" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 31, 2011, 8:50pm

agost 16, 2011

S'ha afegit la sèrie The Planet Pirates. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 16, 2011, 11:46pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Planet Pirates" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 16, 2011, 11:46pm

agost 12, 2011

S'ha afegit la sèrie Metropolitan Museum of Art. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 12, 2011, 7:27pm
Ha afegit el nom de sèrie "Metropolitan Museum of Art" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 12, 2011, 7:27pm

juliol 26, 2011

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
In Classical Mood is a set of music CDs with accompanying liner-notes in hardcover book format. There are approximately 60 books (each with it's own CD) to the series.Each volume should list International Masterworks AB as the author because the series of classical music CDs was compiled by editors employed by the publisher. Since each CD contains works from more than one composer, it is not appropriate to list one composer as the author of all music on any one disc.Example: Volume No. 58 is incorrectly attributed to Jacques Offenbach. While Offenbach did compose at least one movement featured on the volume, most compositions on that album were not created by Offenbach, so he is not the correct person to whom attribution of authorship should be made.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 26, 2011, 11:32am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
In Classical Mood is a set of music CDs with accompanying liner-notes in hardcover book format. There are approximately 60 books (each with it's own CD) to the series.Each volume should list International Masterworks AB as the author because the series of classical music CDs was compiled by editors employed by the publisher. Since each CD contains works from more than one composer, it is not appropriate to list one composer as the author of all music on any one disc.Example: Volume No. 58 is incorrectly attributed to Jacques Offenbach. While Offenbach did compose at least one movement featured on the volume, most compositions on that album were not created by Offenbach, so he is not the correct person to whom attribution of authorship should be made.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 26, 2011, 11:32am

juny 28, 2011

Sèrie: Tale of Asha
S'ha afegit la sèrie Tale of Asha. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 28, 2011, 10:21am
Sèrie: Tale of Asha
Ha afegit el nom de sèrie "Tale of Asha" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 28, 2011, 10:21am

maig 30, 2011

S'ha afegit la sèrie The Folio Diary. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 29, 2011, 1:45am
Ha afegit el nom de sèrie "The Folio Diary" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 29, 2011, 1:45am

maig 23, 2011

S'ha afegit la sèrie Guardian of the Seventh Realm. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 23, 2011, 6:52pm
Ha afegit el nom de sèrie "Guardian of the Seventh Realm" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 23, 2011, 6:52pm

maig 9, 2011

Sèrie: Halcyon
S'ha afegit la sèrie Halcyon. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 8, 2011, 1:49am
Sèrie: Halcyon
Ha afegit el nom de sèrie "Halcyon" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 8, 2011, 1:49am

febrer 5, 2011

Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 5, 2011, 3:25pm
Ha afegit el nom de sèrie "American Poetry - LOA" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 5, 2011, 3:25pm
S'ha afegit la sèrie American Poetry. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 5, 2011, 3:23pm
Ha afegit el nom de sèrie "American Poetry" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 5, 2011, 3:23pm

febrer 4, 2011

Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 4, 2011, 11:38am
Ha afegit el nom de sèrie "Dragonriders of Pern: Publication order" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 4, 2011, 11:38am

gener 22, 2011

S'ha afegit la sèrie Chronicles of Nuala. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 21, 2011, 3:34am
Ha afegit el nom de sèrie "Chronicles of Nuala" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 21, 2011, 3:34am

gener 7, 2011

S'ha afegit la sèrie Far Western Civil War. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 7, 2011, 9:52am
Ha afegit el nom de sèrie "Far Western Civil War" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 7, 2011, 9:52am

desembre 30, 2010

Sèrie: Storylandia
S'ha afegit la sèrie Storylandia. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 30, 2010, 6:30am
Sèrie: Storylandia
Ha afegit el nom de sèrie "Storylandia" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 30, 2010, 6:30am

desembre 19, 2010

Sèrie: Powerless
S'ha afegit la sèrie Powerless. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 18, 2010, 2:46am
Sèrie: Powerless
Ha afegit el nom de sèrie "Powerless" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 18, 2010, 2:46am

novembre 20, 2010

Sèrie: Barque Cats
S'ha afegit la sèrie Barque Cats. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 20, 2010, 7:22pm
Sèrie: Barque Cats
Ha afegit el nom de sèrie "Barque Cats" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 20, 2010, 7:22pm

novembre 9, 2010

S'ha afegit la sèrie Oracle's Legacy. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 9, 2010, 8:04pm
Ha afegit el nom de sèrie "Oracle's Legacy" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 9, 2010, 8:04pm

juliol 3, 2010

S'ha afegit la sèrie The Azadi Trilogy. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 2, 2010, 2:34am
Ha afegit el nom de sèrie "The Azadi Trilogy" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 2, 2010, 2:34am

abril 12, 2010

Sèrie: Kee
S'ha afegit la sèrie Kee. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 12, 2010, 2:47pm
Sèrie: Kee
Ha afegit el nom de sèrie "Kee" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 12, 2010, 2:47pm
Sèrie: k
S'ha afegit la sèrie k. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 12, 2010, 2:46pm
Sèrie: k
Ha afegit el nom de sèrie "k" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 12, 2010, 2:46pm

abril 8, 2010

S'ha afegit la sèrie Bloomsbury Poetry Classics. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2010, 6:34pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bloomsbury Poetry Classics" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 8, 2010, 6:34pm

març 25, 2010

S'ha afegit la sèrie Stephen King Library. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 25, 2010, 10:23am
Ha afegit el nom de sèrie "Stephen King Library" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 25, 2010, 10:23am

març 3, 2010

Sèrie: Infinion
S'ha afegit la sèrie Infinion. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 3, 2010, 9:10am
Sèrie: Infinion
Ha afegit el nom de sèrie "Infinion" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 3, 2010, 9:10am

febrer 24, 2010

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The World as Myth series somewhat overlaps with Lazarus Long and the Future History series
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 24, 2010, 7:58am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The World as Myth series somewhat overlaps with Lazarus Long and the Future History series
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 24, 2010, 7:58am
S'ha afegit la sèrie World As Myth. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 24, 2010, 7:55am
Ha afegit el nom de sèrie "World As Myth" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 24, 2010, 7:55am

gener 31, 2010

S'ha afegit la sèrie Earthsea Cycle. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 31, 2010, 2:10pm
Ha afegit el nom de sèrie "Earthsea Cycle" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 31, 2010, 2:10pm

gener 25, 2010

Sèrie: VValentine
S'ha afegit la sèrie VValentine. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 25, 2010, 8:56pm
Sèrie: VValentine
Ha afegit el nom de sèrie "VValentine" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 25, 2010, 8:56pm

gener 14, 2010

S'ha afegit la sèrie The Arrington Series. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 13, 2010, 12:58am
Ha afegit el nom de sèrie "The Arrington Series" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 13, 2010, 12:58am

gener 2, 2010

S'ha afegit la sèrie In Classical Mood. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 2, 2010, 11:29am
Ha afegit el nom de sèrie "In Classical Mood" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 2, 2010, 11:29am

gener 1, 2010

S'ha afegit la sèrie Sources of History. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 1, 2010, 2:01pm
Ha afegit el nom de sèrie "Sources of History" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 1, 2010, 2:01pm

desembre 17, 2009

Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 16, 2009, 3:19am
Ha afegit el nom de sèrie "Mastering the Art of French Cooking (9i) Two book set" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 16, 2009, 3:19am

novembre 24, 2009

S'ha afegit la sèrie Gifts in a Jar. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 24, 2009, 6:28pm
Ha afegit el nom de sèrie "Gifts in a Jar" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 24, 2009, 6:28pm

novembre 22, 2009

S'ha afegit la sèrie Better Homes And Gardens Books. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 21, 2009, 1:09am
Ha afegit el nom de sèrie "Better Homes And Gardens Books" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 21, 2009, 1:09am

novembre 19, 2009

S'ha afegit la sèrie Taste of Home Annual Recipes. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 19, 2009, 11:49am
Ha afegit el nom de sèrie "Taste of Home Annual Recipes" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 19, 2009, 11:49am

novembre 16, 2009

Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 16, 2009, 8:01am
Ha afegit el nom de sèrie "Dragonriders of Pern Publication Order" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 16, 2009, 8:01am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 16, 2009, 7:57am
Ha afegit el nom de sèrie "Dragonriders of Pern: Publication Order (104|Short Story - "The Smallest Dragonboy"" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 16, 2009, 7:57am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 16, 2009, 7:55am
Ha afegit el nom de sèrie "Dragonriders of Pern: Publication Order (104|Short Story: The Smallest Dragonboy" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 16, 2009, 7:55am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 16, 2009, 7:53am
Ha afegit el nom de sèrie "Dragonriders of Pern Publication Order (104|Short Story: The Smallest Dragonboy" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 16, 2009, 7:53am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 16, 2009, 7:51am
Ha afegit el nom de sèrie "Pern Publication Order (104|Short Story: The Smallest Dragonboy" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 16, 2009, 7:51am
S'ha afegit la sèrie Favorite All Time Recipes. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 15, 2009, 3:27am
Ha afegit el nom de sèrie "Favorite All Time Recipes" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 15, 2009, 3:27am
S'ha afegit la sèrie Quick and Delicious. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 15, 2009, 12:06am
Ha afegit el nom de sèrie "Quick and Delicious" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 15, 2009, 12:06am

novembre 15, 2009

S'ha afegit la sèrie Quick And Delicious. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 15, 2009, 11:22pm
Ha afegit el nom de sèrie "Quick And Delicious" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 15, 2009, 11:22pm
S'ha afegit la sèrie Quick & Delicious. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 15, 2009, 11:20pm
Ha afegit el nom de sèrie "Quick & Delicious" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 15, 2009, 11:20pm
S'ha afegit la sèrie Fabulous Recipes. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 15, 2009, 11:14pm
Ha afegit el nom de sèrie "Fabulous Recipes" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 15, 2009, 11:14pm

novembre 8, 2009

S'ha afegit la sèrie Clever Crafter Series. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 8, 2009, 10:08pm
Ha afegit el nom de sèrie "Clever Crafter Series" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 8, 2009, 10:08pm
S'ha afegit la sèrie Cooking Arts Collection. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 8, 2009, 9:22pm
Ha afegit el nom de sèrie "Cooking Arts Collection" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 8, 2009, 9:22pm

octubre 26, 2009

S'ha afegit la sèrie The Grand Tour. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 26, 2009, 3:13pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Grand Tour" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 26, 2009, 3:13pm

octubre 24, 2009

Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 24, 2009, 9:51pm
Ha afegit el nom de sèrie "Frances Clark Library for Piano Students" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 24, 2009, 9:51pm
S'ha afegit la sèrie Nelson's Quick Reference. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 24, 2009, 8:52pm
Ha afegit el nom de sèrie "Nelson's Quick Reference" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 24, 2009, 8:52pm

octubre 19, 2009

Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 19, 2009, 6:44pm
Ha afegit el nom de sèrie "Health and Wellness Reference Library" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 19, 2009, 6:44pm
S'ha afegit la sèrie Ancient Mirrors. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 19, 2009, 6:20pm
Ha afegit el nom de sèrie "Ancient Mirrors" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 19, 2009, 6:20pm

setembre 26, 2009

S'ha afegit la sèrie The McKaslin Clan: Series 4. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 26, 2009, 11:28am
Ha afegit el nom de sèrie "The McKaslin Clan: Series 4" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 26, 2009, 11:28am
Sèrie: J.D. Hardin
S'ha afegit la sèrie J.D. Hardin. Mira més detalls.
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 26, 2009, 11:02am
Sèrie: J.D. Hardin
Ha afegit el nom de sèrie "J.D. Hardin" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 26, 2009, 11:02am

març 17, 2009

Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 17, 2009, 9:11am
Ha afegit el nom de sèrie "Harry Potter and the Sorcerer’s Stone" (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 17, 2009, 9:11am
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 17, 2009, 8:08am
Ha afegit el nom de sèrie "Deathworld (Omnibus) Contains all 3 novels which were previously published separately." (Anglès).
Membre: 1dragones | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 17, 2009, 8:08am