Historial d'edició global de les sèriesMembre TChesney

maig 27, 2020

Ha afegit l'obra Collected poems de Jack Kerouac.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Multistate Testing.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Conviser Mini Review.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra From Bats to Rangers de Angelo Romano.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Sales de William D. Hawkland.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Criminal Procedure de Yale Kamisar.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Conflict of Laws de Roger Cramton.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Legalines
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Torts de Myron G. Hill.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Family Law de Carol F. Dakin.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Evidence de Myron G. Hill.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Criminal Pocedure de Myron G. Hill.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Criminal Law de Myron G. Hill.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Corporations de Lizabeth A Moody.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Contracts de Myron G. Hill.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Conflict of Laws de Raymond Smith.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Battle of Ball's Bluff de Ted Ballard.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Battle of Antietam de Ted Ballard.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra USS Alabama de David Doyle.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra USS Lexington CV-2 de David Doyle.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Corporations de NYSBA.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Agency/Partnership.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Criminal procedure de G. Horace Webb.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Civil Procedure de NYSBA.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Torts.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Adolf Galland de Donald Caldwell.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Sukhoi Su-7 & Su-20 de Artur Juszczak.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Opening Leads de Robert B. Ewen.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Opel at War de Eckhart Bartels.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Aircraft Carriers de David Brown.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Toward Independence de Herman S. Wolk.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Imperial policing de Charles W. Gwynn.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Convair B-58 de Jay Miller.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Ship's Data
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Focke-Wulf Ta 154 de Manfred Griehl.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Outpost War de Bernard C. Nalty.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Northrop YF-23 ATF de Paul Metz.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Boeing B-50 de Geoffrey Hays.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra West Point Yearling de Red Reeder.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The medics' war de Albert E. Cowdrey.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Isolation of Rabaul de Henry I. Shaw.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Torts de Dana Blatt.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Property de Dana Blatt.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Vought F8 Crusader de Gerard Paloque.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra China offensive de Theresa L. Kraus.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Ryukyus de Arnold G. Fisch, Jr..
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra North Apennines de Dwight D. Oland.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Po Valley de Thomas A. Popa.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Mobilization de Frank N. Schubert.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Northern France de David W. Hogan.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Bismarck Archipelago de Leo Hirrel.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra New Guinea de Edward J. Drea.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Macchi C.200 Saetta de Jose Fernandez.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Henschel Hs 129 de Dénes Bernád.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Westland Lysander de James Kightly.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Engineers at war de Adrian G Traas.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Junkers Ju 52 de Manfred Griehl.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Focke-Wulf Ta 154 de Manfred Griehl.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Heinkel He 60 de Gerhard Lang.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Junkers Ju 87A de Joachim Dressel.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Game bird hunting de F. Philip Rice.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Basic Handloading de George C. Nonte.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra A Blonde in Africa de Laura Resnick.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra Green Hell de Julian Duguid.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Warpaint
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Warpaint
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Armor Series
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Armor Series
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Monographs
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Sèrie: Monographs
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Recapture of Guam de O. R. Lodge.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Ha afegit l'obra The Assault on Peleliu de Frank Hough.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29 pm

juny 17, 2019

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 17, 2019, 1:07 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Ian Allan - Pictorial History of Military Aviation" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 17, 2019, 1:07 pm

març 4, 2018

S'ha afegit la sèrie Amber Books - Technical Guide. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 4, 2018, 2:13 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Amber Books - Technical Guide" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 4, 2018, 2:13 pm
S'ha afegit la sèrie Anber Books - Technical Guide. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 4, 2018, 2:11 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Anber Books - Technical Guide" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 4, 2018, 2:11 pm

novembre 8, 2017

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The 'Military Aircraft in Detail: Variants / Weapons / Equipment' series (by Midland Publishing) provides a detailed history of the development and operations of the type supported by many photos, line drawings and specially commissioned artworks. The camouflage schemes applied to the aircraft are also examined. Many of the illustrations are previously unpublished, making the book an essential addition to the limited range of publications available on this important aircraft type. Aimed specifically at the aviation modeller and those interested in the history of the Luftwaffe. (From the inside of the front cover of the "Henschel Hs 129" volume.)
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 8, 2017, 10:41 pm
Sèrie: Black Cross
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
The 'Black Cross' series (by Midland Publishing) covers important and technically interesting German aircraft types and includes numerous construction drawings, detail sketches and photographs from original sources. The history of the aircraft's construction is included with technical details and black/white photographs. Notes on model building and photos of complete models of the aircraft concerned are included in each volume. (From the back cover of Volume 1, "Junkers Ju 188".)
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 8, 2017, 7:46 pm

agost 10, 2017

S'ha afegit la sèrie Luftwaffe Classics. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 10, 2017, 4:55 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Luftwaffe Classics" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 10, 2017, 4:55 pm

febrer 11, 2017

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 11, 2017, 2:09 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Squadron/Signal - Special Series - Non-Military Vehicles" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 11, 2017, 2:09 pm

novembre 18, 2016

S'ha afegit la sèrie Osprey Modelling Manuals. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 18, 2016, 4:24 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Osprey Modelling Manuals" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 18, 2016, 4:24 pm

novembre 10, 2015

S'ha afegit la sèrie Arco - Aircraft Album. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 10, 2015, 6:18 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Arco - Aircraft Album" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 10, 2015, 6:18 pm

setembre 16, 2015

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 16, 2015, 8:08 pm
Ha afegit el nom de sèrie "U.S. Marine Corps - U.S. Marines in World War I Centennial Commemorative Series" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 16, 2015, 8:08 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 16, 2015, 10:45 am
Ha afegit el nom de sèrie "Schiffer - Military History - The Luftwaffe Profile Series" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 16, 2015, 10:45 am

gener 7, 2015

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 7, 2015, 2:54 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Ginter Books - US Navy Squadron Histories" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 7, 2015, 2:54 pm

desembre 15, 2014

S'ha afegit la sèrie Osprey - General Military. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 15, 2014, 12:37 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Osprey - General Military" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 15, 2014, 12:37 pm

octubre 22, 2014

S'ha afegit la sèrie Warshop Series. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 22, 2014, 4:18 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Warshop Series" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 22, 2014, 4:18 pm

maig 10, 2014

S'ha afegit la sèrie Research Survey. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 10, 2014, 3:27 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Research Survey" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 10, 2014, 3:27 pm

abril 22, 2014

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 22, 2014, 12:37 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The National Association of Destroyer Veterans - Tin Can Sailors" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 22, 2014, 12:37 pm
S'ha afegit la sèrie Tin Can Sailors - USS Alabama. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 22, 2014, 12:33 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Tin Can Sailors - USS Alabama" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 22, 2014, 12:33 pm

abril 8, 2014

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
'Every Squadron at Sea series book focuses on a single vessel, examining it in detail from conception through various refits and on to final disposition, whether that be loss at sea, scrapping, or preservation as a memorial.' From the publisher's web site, www.squadronsignalpublications.com.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2014, 6:26 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
'Every Squadron at Sea series book focuses on a single vessel, examining it in detail from conception through various refits and on to final disposition, whether that be loss at sea, scrapping, or preservation as a memorial.' From the publisher's web site, www.squadronsignalpublications.com.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2014, 6:26 pm

desembre 13, 2013

S'ha afegit la sèrie Squadron/Signal - Military Essays. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 13, 2013, 12:44 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Squadron/Signal - Military Essays" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 13, 2013, 12:44 pm

novembre 10, 2013

S'ha afegit la sèrie SMS - Canadian Profile - Aircraft. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 10, 2013, 2:59 pm
Ha afegit el nom de sèrie "SMS - Canadian Profile - Aircraft" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 10, 2013, 2:59 pm

octubre 13, 2013

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 13, 2013, 5:13 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Marshall Cavendish - World War II Specials" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 13, 2013, 5:13 pm

octubre 6, 2013

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 6, 2013, 6:17 pm
Ha afegit el nom de sèrie "USArmy - The U.S. Army Campaigns of the War of 1812" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 6, 2013, 6:17 pm

agost 6, 2013

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 6, 2013, 7:12 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Squadron/Signal - Great Battles of the World" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 6, 2013, 7:12 pm

maig 31, 2013

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 31, 2013, 12:39 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Midland - Soviet Combat Aircraft of the Second World War" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 31, 2013, 12:39 pm

maig 23, 2013

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 23, 2013, 2:04 pm
Ha afegit el nom de sèrie "USArmy - The U.S. Army Campaigns of the Civil War" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 23, 2013, 2:04 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
'Osprey General Aviation books are non-series, one-off titles which examine a single aircraft or period of military aviation. Ranging from Christopher Orlebar’s best-selling book on the Concorde through to a fully illustrated history of the F-15, these books will appeal to any aviation enthusiast, and make ideal gifts.' From the description for this series on their web site.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 23, 2013, 1:04 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
'Osprey General Aviation books are non-series, one-off titles which examine a single aircraft or period of military aviation. Ranging from Christopher Orlebar’s best-selling book on the Concorde through to a fully illustrated history of the F-15, these books will appeal to any aviation enthusiast, and make ideal gifts.' From the description for this series on their web site.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 23, 2013, 1:04 pm
S'ha afegit la sèrie Osprey - General Aviation. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 23, 2013, 1:00 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Osprey - General Aviation" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 23, 2013, 1:00 pm

maig 17, 2013

S'ha afegit la sèrie Planes and Pilots. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 17, 2013, 6:18 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Planes and Pilots" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 17, 2013, 6:18 pm

abril 18, 2013

S'ha afegit la sèrie Midland - OKB. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 18, 2013, 11:04 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Midland - OKB" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 18, 2013, 11:04 pm

abril 14, 2013

S'ha afegit la sèrie Midland - Famous Russian Aircraft. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 14, 2013, 3:16 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Midland - Famous Russian Aircraft" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 14, 2013, 3:16 pm

març 29, 2013

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 29, 2013, 12:44 pm
Ha afegit el nom de sèrie "USArmy - Department of the Army Pamphlets - Historical Studies" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 29, 2013, 12:44 pm

març 23, 2013

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 23, 2013, 6:28 pm
Ha afegit el nom de sèrie "U.S. Navy - Dictionary of American Naval Fighting Ships" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 23, 2013, 6:28 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 23, 2013, 3:18 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Schiffer - Military History - Naval Arsenal" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 23, 2013, 3:18 pm

març 19, 2013

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
'The 'Walk Around/On Deck' series is about the details of specific military equipment using color and black-and-white archival photographs and photographs of in-service, preserved, and restored equioment. 'Walk Around' titles are devoted to aircraft and military vehicles, while 'On Deck' titles are devoted to waeships. They are picture books of 80 pages, focusing on operational equipment, not one-off or experimental subjects.' From the back of the title page for "USS Alabama", 'On Deck' number 1.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 19, 2013, 8:27 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
'The 'Walk Around/On Deck' series is about the details of specific military equipment using color and black-and-white archival photographs and photographs of in-service, preserved, and restored equioment. 'Walk Around' titles are devoted to aircraft and military vehicles, while 'On Deck' titles are devoted to waeships. They are picture books of 80 pages, focusing on operational equipment, not one-off or experimental subjects.' From the back of the title page for "USS Alabama", 'On Deck' number 1.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 19, 2013, 8:27 pm

desembre 14, 2012

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 14, 2012, 7:25 am
Ha afegit el nom de sèrie "USMC - Marine Corps University Press - Studies in Battle" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 14, 2012, 7:25 am

novembre 28, 2012

S'ha afegit la sèrie Mushroom Polish Wings. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 28, 2012, 3:27 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mushroom Polish Wings" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 28, 2012, 3:27 pm

octubre 15, 2012

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 15, 2012, 6:58 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Aero Publishers - Japanese Air Force Camouflage and Markings World War II" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 15, 2012, 6:58 pm

setembre 21, 2012

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 21, 2012, 1:55 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Kalmbach - Scale Modeling Handbook" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 21, 2012, 1:55 pm

setembre 2, 2012

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 2, 2012, 10:06 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Schiffer - Military History - German Trucks & Cars in World War II" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 2, 2012, 10:06 pm

juliol 12, 2012

S'ha afegit la sèrie U. S. Army In World War II. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 12, 2012, 11:15 pm
Ha afegit el nom de sèrie "U. S. Army In World War II" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 12, 2012, 11:15 pm

abril 11, 2012

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 11, 2012, 5:56 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Australia in the War of 1939-1945 - Series 2 - Navy" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 11, 2012, 5:56 pm

febrer 25, 2012

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 25, 2012, 4:17 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Schiffer - The Ultimate Look - U.S. Aerial Armament in World War II" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 25, 2012, 4:17 pm

febrer 23, 2012

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 23, 2012, 3:16 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Schiffer - The Wehrmacht in Russia 1941-1945" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 23, 2012, 3:16 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 23, 2012, 3:11 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Schiffer - The Great Pacific Air Offensive of World War II" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 23, 2012, 3:11 pm

febrer 21, 2012

S'ha afegit la sèrie Mushroom French Wings. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 21, 2012, 8:09 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mushroom French Wings" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 21, 2012, 8:09 pm
S'ha afegit la sèrie Mushroom Maritime Series. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 21, 2012, 6:49 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mushroom Maritime Series" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 21, 2012, 6:49 pm

gener 24, 2012

S'ha afegit la sèrie Schiffer - The Ultimate Look. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 24, 2012, 5:38 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Schiffer - The Ultimate Look" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 24, 2012, 5:38 pm

octubre 21, 2011

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 21, 2011, 3:27 pm
Ha afegit el nom de sèrie "U.S. Army in the World War, 1917-1919" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 21, 2011, 3:27 pm

juny 17, 2011

S'ha afegit la sèrie Ian Allan - Russian Armour. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 17, 2011, 4:33 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Ian Allan - Russian Armour" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 17, 2011, 4:33 pm

març 24, 2011

Sèrie: 100#
S'ha afegit la sèrie 100#. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 24, 2011, 12:11 pm
Sèrie: 100#
Ha afegit el nom de sèrie "100#" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 24, 2011, 12:11 pm

març 8, 2011

S'ha afegit la sèrie U.S. Army in the Cold War. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 8, 2011, 2:14 pm
Ha afegit el nom de sèrie "U.S. Army in the Cold War" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 8, 2011, 2:14 pm

febrer 23, 2011

S'ha afegit la sèrie Amber Books - Visual Encyclopedia. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 23, 2011, 2:17 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Amber Books - Visual Encyclopedia" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 23, 2011, 2:17 pm

febrer 12, 2011

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A series of stories about a fictional cadet during his four years at the United States Military Academy (West Point). They are written by a prior cadet. They are intended to describe the experiences of a cadet through his (now it could be her) four years.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 12, 2011, 8:02 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A series of stories about a fictional cadet during his four years at the United States Military Academy (West Point). They are written by a prior cadet. They are intended to describe the experiences of a cadet through his (now it could be her) four years.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 12, 2011, 8:02 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 12, 2011, 7:51 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Colonel Red Reeder - West Point Stories" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 12, 2011, 7:51 pm

febrer 5, 2011

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 5, 2011, 2:09 pm
Ha afegit el nom de sèrie "U.S. Army - Combat Studies Institute - Report" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 5, 2011, 2:09 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 5, 2011, 1:58 pm
Ha afegit el nom de sèrie "U.S. Army - Combat Studies Institute - Research Survey" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 5, 2011, 1:58 pm

gener 25, 2011

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 25, 2011, 1:47 pm
Ha afegit el nom de sèrie "U.S. Army - Combat Studies Institute - Occasional Papers - The Long War Series" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 25, 2011, 1:47 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 25, 2011, 1:46 pm
Ha afegit el nom de sèrie "U.S. Army - Combat Studies Institute - Occasional Papers - Global War on Terrorism" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 25, 2011, 1:46 pm

gener 24, 2011

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 24, 2011, 4:52 pm
Ha afegit el nom de sèrie "U.S. Marine Corps - Marine Corps Historical Reference Pamphlet" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 24, 2011, 4:52 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
'Designed with the modeller, preservationist and wargamer in mind, Ian Allan Publishing's new 'In Detail' series provides readers with a comprehensive history of the type of tank, self-propelled gun and military transport featured. Each volume in the series includes a detailed history of the unit in service, along with information on variants, markings, unit allocations, etc. Alongside the comprehensive illustrated section, which will include detailed shots of models in colour, every book will also include scale drawings and comprehensive guidance notes on camouflage.' From the inside front cover of "Military Vehicles in Detail Volume 1: SdKfz 250/1 to 250/12: Armoured Halftrack", 2003.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 24, 2011, 4:04 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
'Designed with the modeller, preservationist and wargamer in mind, Ian Allan Publishing's new 'In Detail' series provides readers with a comprehensive history of the type of tank, self-propelled gun and military transport featured. Each volume in the series includes a detailed history of the unit in service, along with information on variants, markings, unit allocations, etc. Alongside the comprehensive illustrated section, which will include detailed shots of models in colour, every book will also include scale drawings and comprehensive guidance notes on camouflage.' From the inside front cover of "Military Vehicles in Detail Volume 1: SdKfz 250/1 to 250/12: Armoured Halftrack", 2003.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 24, 2011, 4:04 pm

gener 19, 2011

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 19, 2011, 8:27 pm
Ha afegit el nom de sèrie "AF Editions - Air Collection - Japanese Military Aircraft" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 19, 2011, 8:27 pm

gener 13, 2011

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 13, 2011, 7:24 pm
Ha afegit el nom de sèrie "History of the Second World War- United Kingdom Military Series: War Against Japan" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 13, 2011, 7:24 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 13, 2011, 6:17 pm
Ha afegit el nom de sèrie "History of the Second World War- United Kingdom Military Series: Strategic Air Offensive Against Germany" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 13, 2011, 6:17 pm

gener 4, 2011

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 4, 2011, 10:08 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Ian Allan - Military Vehicles in Detail" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 4, 2011, 10:08 pm

gener 1, 2011

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
'"American Forces in Action Series" presents detailed accounts of particular combat operations of United States forces. To the American public, this record of high achievement by men who served their nation well is presented as a preface to the full military history of World War II. To the soldiers who took part in the operations concerned, these narratives will give the opportunity to see more clearly the results of orders which they obeyed and of sacrifices which they and their comrades made, in performance of missions that find their meaning in the outcome of a larger plan of battle.Dwight D. Eisenhower, Chief of Staff'From the Foreword to the original 1946 edition.'... a series of fourteen studies of World War II operations published by the War Department's Historical Division.... These volumes, prepared by professional historians shortly after the events described, provide a concise summary of some of the major campaigns and battles fought by American soldiers. The skillful combination of combat interviews with primary sources, many of which are now lost, gives these unassuming narratives a special importance to military historians. The careful analysis of key operations provides numerous lessons for today's military students.... I urge all military students and teachers to use them to enhance our collective awareness of the skill, leadership, daring, and professionslism exhibited by our military forebears.'Colonel Harold W. Nelson, Chief of Military HistoryFrom the Foreword to the CMH Edition.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 1, 2011, 6:49 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
'"American Forces in Action Series" presents detailed accounts of particular combat operations of United States forces. To the American public, this record of high achievement by men who served their nation well is presented as a preface to the full military history of World War II. To the soldiers who took part in the operations concerned, these narratives will give the opportunity to see more clearly the results of orders which they obeyed and of sacrifices which they and their comrades made, in performance of missions that find their meaning in the outcome of a larger plan of battle.Dwight D. Eisenhower, Chief of Staff'From the Foreword to the original 1946 edition.'... a series of fourteen studies of World War II operations published by the War Department's Historical Division.... These volumes, prepared by professional historians shortly after the events described, provide a concise summary of some of the major campaigns and battles fought by American soldiers. The skillful combination of combat interviews with primary sources, many of which are now lost, gives these unassuming narratives a special importance to military historians. The careful analysis of key operations provides numerous lessons for today's military students.... I urge all military students and teachers to use them to enhance our collective awareness of the skill, leadership, daring, and professionslism exhibited by our military forebears.'Colonel Harold W. Nelson, Chief of Military HistoryFrom the Foreword to the CMH Edition.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 1, 2011, 6:49 pm

desembre 3, 2010

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 3, 2010, 1:58 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Naval Institute Press - Special Warfare Series" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 3, 2010, 1:58 pm

novembre 3, 2010

S'ha afegit la sèrie Military Vehicles in Detail. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 3, 2010, 3:58 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Military Vehicles in Detail" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 3, 2010, 3:58 pm

octubre 26, 2010

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 26, 2010, 3:59 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Stackpole - Military History Series (WW2 - U.S.S.R." (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 26, 2010, 3:59 pm

agost 18, 2010

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 18, 2010, 2:09 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Time-Life - Classics of World War II - The Secret War" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 18, 2010, 2:09 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 18, 2010, 2:05 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Time-Life: Classics of World War II: The Secret War" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 18, 2010, 2:05 pm

juliol 29, 2010

S'ha afegit la sèrie Osprey - Fighting Armor of WWII. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 29, 2010, 6:15 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Osprey - Fighting Armor of WWII" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 29, 2010, 6:15 pm

juny 25, 2010

S'ha afegit la sèrie Stackpole - Military Classics. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 25, 2010, 4:21 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Stackpole - Military Classics" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 25, 2010, 4:21 pm

juny 18, 2010

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 18, 2010, 6:51 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Ballantine's Illustrated History of the Violent Century- Human Conflict" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 18, 2010, 6:51 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 18, 2010, 6:28 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Ballantine's Illustrated History of the Violent Century- Politics in Action" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 18, 2010, 6:28 pm

juny 17, 2010

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 17, 2010, 5:04 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Osprey - Production Line to the Flightline" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 17, 2010, 5:04 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 17, 2010, 4:56 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Osprey - Production Line to the Frontline" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 17, 2010, 4:56 pm

juny 11, 2010

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 11, 2010, 4:02 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Merriam Press - Military Monographs" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 11, 2010, 4:02 pm

juny 2, 2010

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 2, 2010, 2:07 am
Ha afegit el nom de sèrie "History of U.S. Marine Corps Operations in World War II" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 2, 2010, 2:07 am

maig 23, 2010

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
'Originally published shortly after key air campaigns, the "Wings at War" series captures the spirit and tone of America's World War II experience. Eyewitness accounts of Army Air Forces' aviators and details from the official histories enliven the story behind each of six important AAF operations. In cooperation with the Office of the Secretary of Defense, the Center for Air Force History has reprinted the entire series to honor the airmen who fought so valiantly fifty years ago.' From the preface to each booklet.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 23, 2010, 10:44 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
'Originally published shortly after key air campaigns, the "Wings at War" series captures the spirit and tone of America's World War II experience. Eyewitness accounts of Army Air Forces' aviators and details from the official histories enliven the story behind each of six important AAF operations. In cooperation with the Office of the Secretary of Defense, the Center for Air Force History has reprinted the entire series to honor the airmen who fought so valiantly fifty years ago.' From the preface to each booklet.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 23, 2010, 10:44 pm

abril 20, 2010

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 20, 2010, 3:40 pm
Ha afegit el nom de sèrie "U.S. Navy - History of the Navy at China Lake, California" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 20, 2010, 3:40 pm

abril 16, 2010

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 16, 2010, 4:40 pm
Ha afegit el nom de sèrie "U.S. Army - Historical Analysis Series" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 16, 2010, 4:40 pm
S'ha afegit la sèrie U.S. Army in Action. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 16, 2010, 4:22 pm
Ha afegit el nom de sèrie "U.S. Army in Action" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 16, 2010, 4:22 pm

abril 9, 2010

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
"The (Compendium Leaders) series provides succinct biographies of major leaders and commanders throughout history. The leaders have been chosen from all fields of leadership: political, military, and nobility, and from all cultures and periods of history. They are compact, comprehensive mini-biographies of the world's great leaders, with archival illustrations and photographs, written by experts." (From the Compendium Publishing LTD website.)
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 9, 2010, 2:21 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
"The (Compendium Leaders) series provides succinct biographies of major leaders and commanders throughout history. The leaders have been chosen from all fields of leadership: political, military, and nobility, and from all cultures and periods of history. They are compact, comprehensive mini-biographies of the world's great leaders, with archival illustrations and photographs, written by experts." (From the Compendium Publishing LTD website.)
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 9, 2010, 2:21 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
"The "Elite Attack Forces" series looks at the cutting edge of war, units capable of operating completely independently in the forefront of battle. Each book in the series examines two units: their origins and history, their organization, order of battle and how this changed; their battle history, theater by theater; their insignia and markings; their top people - biographies of commanders and - personalities. Their are assessments of unit effectiveness and full reference sections including: critical bibliography; relevant museums or exhibits; website links; re-enactment groups; memorials. They are written by top authors and illustrated with contemporary and modern photographs, maps and specially commissioned artwork." (From the Compendium Publishing Ltd website.)
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 9, 2010, 2:20 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
"The "Elite Attack Forces" series looks at the cutting edge of war, units capable of operating completely independently in the forefront of battle. Each book in the series examines two units: their origins and history, their organization, order of battle and how this changed; their battle history, theater by theater; their insignia and markings; their top people - biographies of commanders and - personalities. Their are assessments of unit effectiveness and full reference sections including: critical bibliography; relevant museums or exhibits; website links; re-enactment groups; memorials. They are written by top authors and illustrated with contemporary and modern photographs, maps and specially commissioned artwork." (From the Compendium Publishing Ltd website.)
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 9, 2010, 2:20 pm
S'ha afegit la sèrie Compendium - Elite Attack Forces. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 9, 2010, 1:46 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Compendium - Elite Attack Forces" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 9, 2010, 1:46 pm
S'ha afegit la sèrie Compendium - Leaders. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 9, 2010, 12:17 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Compendium - Leaders" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 9, 2010, 12:17 pm
S'ha afegit la sèrie Compendium - Leaders Series. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 9, 2010, 12:15 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Compendium - Leaders Series" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 9, 2010, 12:15 pm
S'ha afegit la sèrie Compendium - Commanders. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 9, 2010, 12:00 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Compendium - Commanders" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 9, 2010, 12:00 pm

abril 8, 2010

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
"Ballantine's War Book Series , comprising more than 60 titles by top German, Japanese, British and American authorities, provides the most complete coverage of the war available in paperback books." (From 'Japanese Destroyer Captain')
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2010, 12:36 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
"Ballantine's War Book Series , comprising more than 60 titles by top German, Japanese, British and American authorities, provides the most complete coverage of the war available in paperback books." (From 'Japanese Destroyer Captain')
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 8, 2010, 12:36 pm

abril 6, 2010

S'ha afegit la sèrie Osprey Essential Histories 16. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 6, 2010, 5:34 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Osprey Essential Histories 16" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 6, 2010, 5:34 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 6, 2010, 11:30 am
Ha afegit el nom de sèrie "The United States Air Force Reference Series - Encyclopedia of U.S. Air Force Aircraft and Missile Systems" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 6, 2010, 11:30 am

abril 5, 2010

S'ha afegit la sèrie Casement - Commanders. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 5, 2010, 9:09 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Casement - Commanders" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 5, 2010, 9:09 pm

abril 2, 2010

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 2, 2010, 9:23 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Amber Books - World War II Data Book" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 2, 2010, 9:23 pm
S'ha afegit la sèrie Amber - World War II Data Book. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 2, 2010, 9:22 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Amber - World War II Data Book" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 2, 2010, 9:22 pm

març 24, 2010

S'ha afegit la sèrie WW2 Fact Files - Naval. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 24, 2010, 7:32 pm
Ha afegit el nom de sèrie "WW2 Fact Files - Naval" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 24, 2010, 7:32 pm

març 18, 2010

S'ha afegit la sèrie Stackpole Military Classics. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 18, 2010, 3:41 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Stackpole Military Classics" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 18, 2010, 3:41 pm

febrer 20, 2010

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 20, 2010, 1:49 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Resnick's Library of Worldwide Adventure" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 20, 2010, 1:49 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 20, 2010, 1:34 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Resnick's Library of African Adventure" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 20, 2010, 1:34 pm

desembre 5, 2009

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 5, 2009, 12:23 am
Ha afegit el nom de sèrie "Black's Readers Service - Great Short Masterpieces of Mystery" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 5, 2009, 12:23 am

octubre 30, 2009

S'ha afegit la sèrie The Last Century of Sea Power. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 30, 2009, 6:11 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Last Century of Sea Power" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 30, 2009, 6:11 pm

octubre 10, 2009

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Osprey General Military books are non-series, one-off titles which examine a single period or facet of military history. Ranging from books covering the whole history of Rome or Piracy to a dictionary of military slang and a compendium of military scandals, these books are a perfect read for the more general history fan.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 10, 2009, 6:45 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Osprey General Military books are non-series, one-off titles which examine a single period or facet of military history. Ranging from books covering the whole history of Rome or Piracy to a dictionary of military slang and a compendium of military scandals, these books are a perfect read for the more general history fan.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 10, 2009, 6:45 pm

octubre 2, 2009

S'ha afegit la sèrie Osprey Companion. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 2, 2009, 4:53 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Osprey Companion" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 2, 2009, 4:53 pm

agost 26, 2009

S'ha afegit la sèrie Aircraft in Profile Bound Volumes. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 26, 2009, 3:41 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Aircraft in Profile Bound Volumes" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 26, 2009, 3:41 pm
S'ha afegit la sèrie Irwin - Business Series. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 26, 2009, 3:24 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Irwin - Business Series" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 26, 2009, 3:24 pm
S'ha afegit la sèrie Irwin - Management Series. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 26, 2009, 3:20 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Irwin - Management Series" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 26, 2009, 3:20 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 26, 2009, 3:17 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Irwin - Management and the Behavioral Sciences Series" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 26, 2009, 3:17 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 26, 2009, 3:13 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Irwin - The Willard J. Graham Series in Accounting" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 26, 2009, 3:13 pm

agost 24, 2009

S'ha afegit la sèrie Department of the Army Pamphlets. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 24, 2009, 3:12 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Department of the Army Pamphlets" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 24, 2009, 3:12 pm

agost 17, 2009

S'ha afegit la sèrie The Sum and Substance of Law. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 17, 2009, 5:49 am
Ha afegit el nom de sèrie "The Sum and Substance of Law" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 17, 2009, 5:49 am
S'ha afegit la sèrie BarBri - Bar Review. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 17, 2009, 5:33 am
Ha afegit el nom de sèrie "BarBri - Bar Review" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 17, 2009, 5:33 am
S'ha afegit la sèrie Smith's Review - Legal Gem Series. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 17, 2009, 4:48 am
Ha afegit el nom de sèrie "Smith's Review - Legal Gem Series" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 17, 2009, 4:48 am
S'ha afegit la sèrie Smith's Review. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 17, 2009, 4:46 am
Ha afegit el nom de sèrie "Smith's Review" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 17, 2009, 4:46 am

agost 15, 2009

Sèrie: Legalines
S'ha afegit la sèrie Legalines. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 15, 2009, 3:54 pm
Sèrie: Legalines
Ha afegit el nom de sèrie "Legalines" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 15, 2009, 3:54 pm
S'ha afegit la sèrie Casenote Legal Briefs. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 15, 2009, 3:25 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Casenote Legal Briefs" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 15, 2009, 3:25 pm
S'ha afegit la sèrie University Textbook Series. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 15, 2009, 2:47 pm
Ha afegit el nom de sèrie "University Textbook Series" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 15, 2009, 2:47 pm

agost 13, 2009

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 13, 2009, 6:19 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Air Force - Fiftieth Anniversary - Commemorative Edition" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 13, 2009, 6:19 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 13, 2009, 6:08 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Order of Battle of the United States Land Forces in the World War" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 13, 2009, 6:08 pm
S'ha afegit la sèrie Amber Books - Order of Battle. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 13, 2009, 5:53 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Amber Books - Order of Battle" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 13, 2009, 5:53 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 13, 2009, 5:33 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Marine Corps Division History Series" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 13, 2009, 5:33 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 13, 2009, 5:31 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Marine Corps Squadron History Series" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 13, 2009, 5:31 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 13, 2009, 5:26 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The United States Navy and the Vietnam Conflict" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 13, 2009, 5:26 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 13, 2009, 5:16 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Occasional Papers - Global War on Terrorism" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 13, 2009, 5:16 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 13, 2009, 5:12 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Occasional Papers - The Long War Series" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 13, 2009, 5:12 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 13, 2009, 4:58 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Foreign Policy Association - Great Decisions" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 13, 2009, 4:58 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 13, 2009, 3:13 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Amber - Essential Identification Guides" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 13, 2009, 3:13 pm
S'ha afegit la sèrie The History of World War I. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 13, 2009, 2:33 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The History of World War I" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 13, 2009, 2:33 pm

agost 12, 2009

S'ha afegit la sèrie Great Decisions. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 12, 2009, 7:39 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Great Decisions" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 12, 2009, 7:39 pm
S'ha afegit la sèrie An Outdoor Life Book. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 12, 2009, 2:34 pm
Ha afegit el nom de sèrie "An Outdoor Life Book" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 12, 2009, 2:34 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 12, 2009, 2:22 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Prentice-Hall Contract Bridge Series" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 12, 2009, 2:22 pm
S'ha afegit la sèrie The U.S. Navy and the Korean War. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 12, 2009, 2:14 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The U.S. Navy and the Korean War" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 12, 2009, 2:14 pm

agost 11, 2009

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 11, 2009, 6:21 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Naval Historical Center - Monographs" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 11, 2009, 6:21 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 11, 2009, 6:09 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The U.S. Navy in the Modern World Series" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 11, 2009, 6:09 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 11, 2009, 5:47 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Air Force History and Museums Program - Monographs" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 11, 2009, 5:47 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 11, 2009, 5:35 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Air Foirce - Fiftieth Anniversary - Commemorative Edition" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 11, 2009, 5:35 pm
S'ha afegit la sèrie The U.S. Air Force in Korea. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 11, 2009, 5:32 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The U.S. Air Force in Korea" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 11, 2009, 5:32 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 11, 2009, 5:27 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Hypersonic Revolution - Case Studies in the History of Hypersonic Technology" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 11, 2009, 5:27 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 11, 2009, 2:55 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The U.S. Army Campaigns of the Mexican War" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 11, 2009, 2:55 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 11, 2009, 2:43 pm
Ha afegit el nom de sèrie "U.S. Army Battlefields - Staff Ride Guide" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 11, 2009, 2:43 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 11, 2009, 2:38 pm
Ha afegit el nom de sèrie "U.S. Army Battlefields - Self-Guided Tour" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 11, 2009, 2:38 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 11, 2009, 2:03 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The U.S. Army Air Forces in World War II" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 11, 2009, 2:03 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 11, 2009, 1:42 pm
Ha afegit el nom de sèrie "United States Army in the Korean War" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 11, 2009, 1:42 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 11, 2009, 1:31 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Korean War - Commemorative Brochures" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 11, 2009, 1:31 pm
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 11, 2009, 12:52 pm
Ha afegit el nom de sèrie "U.S. Marine Operations in Korea 1950-1953" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 11, 2009, 12:52 pm

agost 10, 2009

S'ha afegit la sèrie Wings at War Series. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 10, 2009, 3:27 am
Ha afegit el nom de sèrie "Wings at War Series" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 10, 2009, 3:27 am

agost 8, 2009

Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 8, 2009, 4:27 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Peter Capstick Adventure Library" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 8, 2009, 4:27 pm
S'ha afegit la sèrie The Peter Capstick Library:. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 8, 2009, 4:22 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Peter Capstick Library:" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 8, 2009, 4:22 pm
S'ha afegit la sèrie Mathews, Sidney T.. Mira més detalls.
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 8, 2009, 6:45 am
Ha afegit el nom de sèrie "Mathews, Sidney T." (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 8, 2009, 6:45 am
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 8, 2009, 6:34 am
Ha afegit el nom de sèrie "United States Army in World War II - Special Studies" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 8, 2009, 6:34 am
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 8, 2009, 6:25 am
Ha afegit el nom de sèrie "United States Army in World War II - The Technical Services - The Transportation Corps" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 8, 2009, 6:25 am
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 8, 2009, 6:20 am
Ha afegit el nom de sèrie "United States Army in World War II - The Technical Services - The Signal Corps" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 8, 2009, 6:20 am
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 8, 2009, 6:13 am
Ha afegit el nom de sèrie "United States Army in World War II - The Technical Services - The Quartermaster Corps" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 8, 2009, 6:13 am
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 8, 2009, 6:09 am
Ha afegit el nom de sèrie "United States Army in World War II - The Technical Services - The Corps of Engineers" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 8, 2009, 6:09 am
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 8, 2009, 6:07 am
Ha afegit el nom de sèrie "United States Army in World War II - The Technical Services - The Chemical Warfare Service" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 8, 2009, 6:07 am
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 8, 2009, 5:57 am
Ha afegit el nom de sèrie "United States Army in World War II - The Technical Services - The Ordnance Department" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 8, 2009, 5:57 am
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 8, 2009, 5:23 am
Ha afegit el nom de sèrie "United States Army in World War II - The Technical Services - The Medical Department" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 8, 2009, 5:23 am
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 8, 2009, 4:05 am
Ha afegit el nom de sèrie "United States Army in World War II - The Technical Services - Medical Department" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 8, 2009, 4:05 am
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 8, 2009, 3:59 am
Ha afegit el nom de sèrie "United States Army in World War II - The Technical Services" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 8, 2009, 3:59 am
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 8, 2009, 3:34 am
Ha afegit el nom de sèrie "United States Army in World War II - The Western Hemisphere" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 8, 2009, 3:34 am
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 8, 2009, 3:31 am
Ha afegit el nom de sèrie "United States Army in World War II - The Army Service Forces" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 8, 2009, 3:31 am
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 8, 2009, 3:28 am
Ha afegit el nom de sèrie "United States Army in World War II - The Army Ground Forces" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 8, 2009, 3:28 am
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 8, 2009, 3:01 am
Ha afegit el nom de sèrie "United States Army in World War II - The China-Burma-India Theater" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 8, 2009, 3:01 am
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 8, 2009, 3:00 am
Ha afegit el nom de sèrie "United States Army in World War II - The Middle East Theater" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 8, 2009, 3:00 am
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 8, 2009, 2:52 am
Ha afegit el nom de sèrie "United States Army in World War II- The China-Burma-India Theater" (Anglès).
Membre: TChesney | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 8, 2009, 2:52 am