Historial d'edició global de les sèriesMembre jasbro

juny 16, 2024

Ha canviat la cadena d'ordre de Phylon profile, XIV: Edward Christopher Williams de Dorothy Porter Wesley a "08.4."
Membre: jasbro | Ahir, 8:25 pm
Sèrie: Phylon
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | Ahir, 8:25 pm
Sèrie: Phylon
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | Ahir, 8:25 pm
Sèrie: Phylon
Membre: jasbro | Ahir, 8:25 pm
Sèrie: Phylon
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | Ahir, 8:24 pm
Sèrie: Phylon
Membre: jasbro | Ahir, 8:24 pm
Sèrie: Phylon
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | Ahir, 8:24 pm
Sèrie: Phylon
Membre: jasbro | Ahir, 8:24 pm
Sèrie: Phylon
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | Ahir, 8:01 pm
Sèrie: Phylon
Membre: jasbro | Ahir, 8:01 pm
Sèrie: Phylon
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | Ahir, 7:59 pm
Sèrie: Phylon
Membre: jasbro | Ahir, 7:59 pm
Sèrie: Phylon
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | Ahir, 7:58 pm
Sèrie: Phylon
Membre: jasbro | Ahir, 7:58 pm
Sèrie: Phylon
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | Ahir, 7:57 pm
Sèrie: Phylon
Membre: jasbro | Ahir, 7:57 pm
Sèrie: Phylon
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | Ahir, 7:57 pm
Sèrie: Phylon
Membre: jasbro | Ahir, 7:57 pm
Sèrie: Phylon
Ha afegit l'obra Phylon.
Membre: jasbro | Ahir, 7:56 pm
Sèrie: Phylon
S'ha afegit la sèrie Phylon. Mira més detalls.
Membre: jasbro | Ahir, 7:56 pm
Sèrie: Phylon
Ha afegit el nom de sèrie "Phylon" (Anglès).
Membre: jasbro | Implícit | Ahir, 7:56 pm

juny 14, 2024

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A 3-volume German-English (bilingual) anthology of German short stories, edited and translated by Cedric Hentschel.
Membre: jasbro | juny 14, 6:12 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | juny 14, 5:37 pm
Membre: jasbro | juny 14, 5:37 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | juny 14, 5:37 pm
Membre: jasbro | juny 14, 5:37 pm
Membre: jasbro | juny 14, 5:28 pm
Membre: jasbro | juny 14, 5:28 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Deutsche Erzählungen / German Stories" (Alemany).
Membre: jasbro | Implícit | juny 14, 5:28 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 60 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | juny 14, 3:17 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: jasbro | juny 14, 3:16 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: jasbro | juny 14, 3:15 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 657 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | juny 14, 3:15 pm
Membre: jasbro | juny 14, 3:15 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: jasbro | juny 14, 1:29 pm
S'ha canviar el grup de Complete Works of Tacitus de Tacitus a "Core."
Membre: jasbro | Implícit | juny 14, 1:29 pm
S'ha canviar el grup de Plato: Complete Works de Plato a "Core."
Membre: jasbro | Implícit | juny 14, 1:29 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: jasbro | juny 14, 1:29 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | juny 14, 1:29 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 56 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | juny 14, 1:28 pm
Membre: jasbro | juny 14, 1:27 pm

juny 11, 2024

Membre: jasbro | juny 11, 10:44 pm
Membre: jasbro | juny 11, 10:44 pm
Sèrie: Pine Cove
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | juny 11, 10:44 pm
Sèrie: Pine Cove
Membre: jasbro | juny 11, 10:44 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | juny 11, 8:20 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: jasbro | juny 11, 8:19 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | juny 11, 8:11 pm
Membre: jasbro | juny 11, 8:11 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | juny 11, 8:10 pm
Membre: jasbro | juny 11, 8:10 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | juny 11, 8:09 pm
Membre: jasbro | juny 11, 8:09 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | juny 11, 8:07 pm
Membre: jasbro | juny 11, 8:07 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: jasbro | juny 11, 8:06 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Consuelo's Kiss de Barry Gifford a "5."
Membre: jasbro | juny 11, 8:06 pm
Membre: jasbro | juny 11, 8:06 pm
Ha afegit l'obra Consuelo's Kiss de Barry Gifford.
Membre: jasbro | juny 11, 8:05 pm
Ha afegit l'obra Sultans of Africa de Barry Gifford.
Membre: jasbro | juny 11, 8:05 pm
Membre: jasbro | juny 11, 8:04 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Sailor & Lula: The Complete Novels de Barry Gifford a "1-7."
Membre: jasbro | juny 11, 8:02 pm
Membre: jasbro | juny 11, 8:02 pm
S'ha canviar el grup de Sailor & Lula V & VI : Consuelo's Kiss / Bad Day for the Leopard Man de Barry Gifford a "Collections and Selections."
Membre: jasbro | Implícit | juny 11, 8:02 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: jasbro | juny 11, 8:02 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Sailor's Holiday: The Wild Life of Sailor and Lula de Barry Gifford a "2-5."
Membre: jasbro | juny 11, 8:01 pm
S'ha canviar el grup de Sailor's Holiday: The Wild Life of Sailor and Lula de Barry Gifford a "Collections and Selections."
Membre: jasbro | Implícit | juny 11, 8:01 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: jasbro | juny 11, 8:01 pm

juny 9, 2024

Sèrie: Pine Cove
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: jasbro | juny 9, 9:52 pm
Membre: jasbro | juny 9, 9:52 pm
Membre: jasbro | juny 9, 9:52 pm

maig 28, 2024

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | maig 28, 11:41 am
Membre: jasbro | maig 28, 11:41 am
Membre: jasbro | maig 28, 11:40 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | maig 28, 11:40 am
Membre: jasbro | maig 28, 11:40 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | maig 28, 11:39 am
Membre: jasbro | maig 28, 11:39 am
Membre: jasbro | maig 28, 11:39 am
S'ha afegit la sèrie The Bitter Southerner Reader. Mira més detalls.
Membre: jasbro | maig 28, 11:39 am
Ha afegit el nom de sèrie "The Bitter Southerner Reader" (Anglès).
Membre: jasbro | Implícit | maig 28, 11:39 am

maig 26, 2024

Sèrie: Farm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | maig 26, 9:35 pm
Sèrie: Farm
Ha afegit l'obra Farm, no. 4 de Hudson.
Membre: jasbro | maig 26, 9:35 pm
Sèrie: Farm
Membre: jasbro | maig 26, 9:33 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Farm, no. 3 de Hudson a "3."
Membre: jasbro | maig 26, 9:21 pm
Sèrie: Farm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | maig 26, 9:21 pm
Sèrie: Farm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | maig 26, 9:21 pm
Sèrie: Farm
Ha afegit l'obra Farm, no. 1 de Hudson.
Membre: jasbro | maig 26, 9:21 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Farm: Ultimate Adventure de Glenn Johnstone a "4."
Membre: jasbro | maig 26, 9:18 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Farm, no. 3 de Hudson a "3."
Membre: jasbro | maig 26, 9:18 pm
Sèrie: Farm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | maig 26, 8:59 pm
Sèrie: Farm
Membre: jasbro | maig 26, 8:59 pm
Sèrie: Farm
Ha afegit l'obra Farm, no. 3 de Hudson.
Membre: jasbro | maig 26, 8:59 pm
Sèrie: Farm
S'ha afegit la sèrie Farm. Mira més detalls.
Membre: jasbro | maig 26, 8:59 pm
Sèrie: Farm
Ha afegit el nom de sèrie "Farm" (Anglès).
Membre: jasbro | Implícit | maig 26, 8:59 pm

maig 25, 2024

Membre: jasbro | maig 25, 10:15 am

maig 7, 2024

Sèrie: Kafka
S'ha canviar el grup de Kafka: los años de las decisiones (26-35) y los años del conocimiento de Reiner Stach a "Collections and Selections."
Membre: jasbro | Implícit | maig 7, 5:49 pm
Sèrie: Kafka
Agrupament de sèries editades.
Membre: jasbro | maig 7, 5:49 pm
Sèrie: Kafka
Membre: jasbro | maig 7, 5:49 pm
Sèrie: Kafka
Membre: jasbro | maig 7, 5:48 pm
Sèrie: Kafka
Membre: jasbro | maig 7, 5:46 pm

abril 29, 2024

Sèrie: Maus
Ha combinat la sèrie Maus amb la sèrie Maus: A Survivor's Tale.
Membre: jasbro | abr. 29, 8:04 pm

abril 18, 2024

Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 35 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:52 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:52 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 70 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:52 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:52 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 30 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:52 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:52 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 31 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:51 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:51 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:51 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:51 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 57 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:51 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:50 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 64 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:50 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:50 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 49 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:50 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:50 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 92 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:49 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:49 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 104 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:49 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:49 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 27 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:49 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:49 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 98 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:49 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:49 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 98 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:49 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:49 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 84 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:48 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:48 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 58 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:48 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:48 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:48 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:48 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 63 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:48 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:48 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 51 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:47 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:47 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 106 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:47 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:47 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:43 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 92 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:39 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:38 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 41 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:38 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:38 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 30 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:38 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:38 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 87 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:37 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:37 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 38 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:37 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:37 pm
Sèrie: MAX Notes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:37 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 24 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:36 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:36 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 98 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:35 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:35 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 62 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:35 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:35 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 70 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:35 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:35 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:35 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:35 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:34 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:34 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 77 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:34 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:34 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 28 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:34 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:34 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 93 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:34 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:34 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 60 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:33 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:33 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:33 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:33 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 77 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:32 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:32 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 40 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:32 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:32 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 84 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:32 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:32 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 44 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:32 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:32 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 64 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:31 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:31 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 83 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:31 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:31 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 28 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:31 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:31 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 55 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:30 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:30 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 75 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:30 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:30 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 51 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:30 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:30 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:30 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:30 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 79 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:30 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:29 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 40 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:29 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:29 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 28 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:29 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:29 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 35 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:29 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:29 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 41 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:28 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:28 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:28 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:28 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:25 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:25 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 33 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:24 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:24 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 44 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:24 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:24 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:24 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:24 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 44 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:24 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:24 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 61 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:23 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:23 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 32 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:23 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:23 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:23 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:22 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 29 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:22 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:22 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 28 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:22 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:22 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 40 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:22 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:22 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 58 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:21 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:21 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 55 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:21 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:21 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 33 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:20 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:20 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 43 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:20 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:20 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 24 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:20 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:20 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:19 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:19 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 40 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:19 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:19 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:19 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:19 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 28 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:18 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:18 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 36 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:18 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:18 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 47 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:18 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:18 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 26 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:17 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:17 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:17 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:17 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 37 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:17 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:17 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 34 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:17 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:17 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 41 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:16 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:16 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 47 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:16 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:16 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 27 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:16 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:16 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 44 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:16 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:16 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 26 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:15 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:15 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:15 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:15 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 39 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:15 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:15 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 34 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:15 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:15 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 31 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:15 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:15 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:14 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:14 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:14 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:14 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 30 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:14 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:14 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 27 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:14 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:14 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:13 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:13 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:13 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:13 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 21 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:13 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:13 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 27 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:12 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:12 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:12 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:12 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:11 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:11 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:11 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:11 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:11 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:11 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:11 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:11 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 23 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:11 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha afegit l'obra Homer's The Iliad de Beth L. Tanis.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:11 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:10 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha afegit l'obra The Stranger de Kevin Kelly.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:10 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:10 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:10 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:10 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:10 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:10 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:10 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:09 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:09 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:09 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:09 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:09 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:09 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:09 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:09 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:08 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:08 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:08 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:08 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:08 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:08 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:08 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:08 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:07 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:07 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:07 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:07 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:07 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:07 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:07 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:06 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:06 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:06 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:06 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:06 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:06 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:06 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:05 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:05 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:05 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:05 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:05 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:05 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:05 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:05 pm
Sèrie: MAXnotes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 18, 4:04 pm
Sèrie: MAXnotes
Membre: jasbro | abr. 18, 4:04 pm

abril 6, 2024

Sèrie: Septology
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 6, 11:00 am
Sèrie: Septology
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 6, 10:59 am
Sèrie: Septology
S'ha canviar el grup de A New Name: Septology VI-VII de Jon Fosse a "Collections and Selections."
Membre: jasbro | Implícit | abr. 6, 10:59 am
Sèrie: Septology
S'ha canviar el grup de I is Another: Septology III-V de Jon Fosse a "Collections and Selections."
Membre: jasbro | Implícit | abr. 6, 10:59 am
Sèrie: Septology
S'ha canviar el grup de The Other Name: Septology I-II de Jon Fosse a "Collections and Selections."
Membre: jasbro | Implícit | abr. 6, 10:59 am
Sèrie: Septology
Agrupament de sèries editades.
Membre: jasbro | abr. 6, 10:59 am
Sèrie: Septology
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 6, 10:58 am
Sèrie: Septology
Membre: jasbro | abr. 6, 10:58 am
Sèrie: Septology
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 6, 10:57 am
Sèrie: Septology
Membre: jasbro | abr. 6, 10:57 am
Sèrie: Septology
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 6, 10:56 am
Sèrie: Septology
Membre: jasbro | abr. 6, 10:56 am
Sèrie: Septology
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 6, 10:53 am
Sèrie: Septology
Membre: jasbro | abr. 6, 10:53 am
Sèrie: Septology
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 6, 10:40 am
Sèrie: Septology
Membre: jasbro | abr. 6, 10:39 am
Sèrie: Septology
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 6, 10:34 am
Sèrie: Septology
Membre: jasbro | abr. 6, 10:34 am
Sèrie: Septology
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 6, 10:33 am
Sèrie: Septology
Membre: jasbro | abr. 6, 10:33 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Septology de Jon Fosse a "I-VII."
Membre: jasbro | abr. 6, 10:32 am
Ha canviat la cadena d'ordre de A New Name: Septology VI-VII de Jon Fosse a "VI-VII."
Membre: jasbro | abr. 6, 10:32 am
Ha canviat la cadena d'ordre de I is Another: Septology III-V de Jon Fosse a "III-V."
Membre: jasbro | abr. 6, 10:32 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Other Name: Septology I-II de Jon Fosse a "I-II."
Membre: jasbro | abr. 6, 10:32 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 6, 10:25 am
Membre: jasbro | abr. 6, 10:25 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 6, 10:25 am
Membre: jasbro | abr. 6, 10:25 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 6, 10:24 am
Membre: jasbro | abr. 6, 10:24 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 6, 10:24 am
Membre: jasbro | abr. 6, 10:24 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 6, 10:23 am
Membre: jasbro | abr. 6, 10:23 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 6, 10:22 am
Membre: jasbro | abr. 6, 10:22 am
Membre: jasbro | abr. 6, 10:21 am
S'ha afegit la sèrie The Callaghan Septology. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 6, 10:21 am
Ha afegit el nom de sèrie "The Callaghan Septology" (Anglès).
Membre: jasbro | Implícit | abr. 6, 10:21 am

abril 2, 2024

Membre: jasbro | Implícit | abr. 2, 3:22 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: jasbro | abr. 2, 3:22 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 3:22 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 3:21 pm
Membre: jasbro | Implícit | abr. 2, 3:21 pm
Membre: jasbro | Implícit | abr. 2, 3:21 pm
Membre: jasbro | Implícit | abr. 2, 3:21 pm
Membre: jasbro | Implícit | abr. 2, 3:21 pm
Membre: jasbro | Implícit | abr. 2, 3:21 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: jasbro | abr. 2, 3:21 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 74 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 3:21 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 3:12 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 3:12 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:56 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:56 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:56 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:56 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:56 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:56 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:56 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (Issue #2) "Chicago: The Gay Midway" de Various a "02."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:56 pm
Membre: jasbro | Implícit | abr. 2, 2:56 pm
Membre: jasbro | Implícit | abr. 2, 2:56 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:56 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 71 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:56 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:53 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (November 1981) "Loving the Latent Gay" de Dean Drury (Editor) a "61."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (April 1980) "Chicago's Gold Coast" de Dean Drury (Editor) a "42."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (December 1979) "Noel Coward Remembered" de Various a "38."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (September 1979) "Gays As Parents" de Various a "35."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (July 1979) "Randy Shilts on the New Theocracy" de Various a "33."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (March 1979) "Special Western Issue" de Various a "29."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (September 1978) "Divine is "The Neon Woman'" de Various a "24."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (July 1978) "Lawrence of Arabia Fictionalized" de Various a "22."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (November 1977) "Tokyo: Sin City of the Orient?" de Various a "14."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (June-July 1977) "John Rechy's Sexual Underground" de Various a "11."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (April-May 1977) "The Legacy of Mishima" de Various a "10."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (July-August 1976) "Famous Fag Hags" de Various a "05."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (September-October 1976) "S&M 1976" de Various a "08."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (May-June 1976) "Dave Kopay's Revenge" de Various a "06."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (Issue #2) "Chicago: The Gay Midway" de Various a "02."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (Issue Number One) de Various a "01."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 49 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:51 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:42 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:42 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (January 1983) "A Killer: Kaposi's Sarcoma" de Various a "75."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:42 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 45 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:42 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:40 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:40 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (July 1983) "Somerset Maugham in Love" de Various a "81."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:40 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:40 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 46 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:40 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:38 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:38 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:38 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (May 1982) "Blueboy Man of the Year Issue" de Various a "67."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:38 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:38 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:38 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:35 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 49 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:35 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 62 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:35 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:35 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 47 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:35 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:35 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 61 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:34 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:34 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 30 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:34 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:34 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 31 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:34 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:34 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 38 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:33 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:33 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 32 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:33 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:33 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 35 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:33 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:33 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 48 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:33 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:32 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 28 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:32 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:32 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 44 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:32 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:32 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 25 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:31 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:31 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 38 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:31 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:31 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 36 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:31 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:31 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 30 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:31 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:31 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 34 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:30 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:30 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 23 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:30 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:30 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 29 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:30 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:30 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 46 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:29 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:29 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 37 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:29 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:29 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 35 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:29 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:29 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 42 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:28 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:28 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 44 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:28 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:28 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 34 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:28 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:28 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 33 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:27 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:27 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 43 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:27 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:27 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:27 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (June-July 1977) "John Rechy's Sexual Underground" de Various a "11."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:27 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (April-May 1977) "The Legacy of Mishima" de Various a "10."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:27 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (July-August 1976) "Famous Fag Hags" de Various a "05."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:27 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 28 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:27 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:26 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 45 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:26 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:26 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:26 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (June-July 1977) "John Rechy's Sexual Underground" de Various a "11."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:26 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (April-May 1977) "The Legacy of Mishima" de Various a "10."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:26 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (July-August 1976) "Famous Fag Hags" de Various a "05."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:26 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:26 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:25 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (June-July 1977) "John Rechy's Sexual Underground" de Various a "11."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:25 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (April-May 1977) "The Legacy of Mishima" de Various a "10."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:25 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (July-August 1976) "Famous Fag Hags" de Various a "05."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:25 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 27 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:25 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:25 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:24 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (July-August 1976) "Famous Fag Hags" de Various a "05."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:24 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:24 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:24 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 32 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:23 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:23 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 26 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:23 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:23 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:22 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:22 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 26 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:22 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:22 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 35 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:22 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:22 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 34 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:21 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:21 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:21 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 30 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:21 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:21 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 27 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:20 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:20 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 32 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:20 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:20 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de 1984 Blueboy man of the year contest a "1984."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:20 pm
S'ha canviar el grup de 1984 Blueboy man of the year contest a "Videos."
Membre: jasbro | Implícit | abr. 2, 2:20 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:20 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:20 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:19 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:18 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:18 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:18 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:18 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:18 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:17 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:17 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:17 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:16 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:16 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:15 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:15 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:15 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:15 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:15 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:15 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:14 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:14 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:14 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:14 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:14 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:14 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:13 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:13 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:13 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:13 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:12 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:12 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:11 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:11 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:11 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:10 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:10 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:10 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:10 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:09 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:09 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:09 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:09 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:08 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:08 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:08 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:08 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:07 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:07 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (July 1983) "Somerset Maugham in Love" de Various a "81."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:07 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:07 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (September 1979) "Gays As Parents" de Various a "35."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:07 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (March 1979) "Special Western Issue" de Various a "29."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:07 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:07 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:06 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:06 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:05 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:05 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:05 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:05 pm
Sèrie: 1
Membre: jasbro | abr. 2, 2:04 pm
Sèrie: 1
Membre: jasbro | abr. 2, 2:04 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:03 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:03 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:02 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:02 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (September 1979) "Gays As Parents" de Various a "35."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:01 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blueboy (March 1979) "Special Western Issue" de Various a "29."
Membre: jasbro | abr. 2, 2:01 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:01 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:01 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:00 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:00 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 2:00 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 2:00 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 1:59 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 1:59 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 1:58 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 1:58 pm
Ha afegit l'obra Blueboy (Issue Number One) de Various.
Membre: jasbro | abr. 2, 1:57 pm
S'ha afegit la sèrie Blueboy {magazine}. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 1:57 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Blueboy {magazine}" (Anglès).
Membre: jasbro | Implícit | abr. 2, 1:57 pm
Sèrie: 1
S'ha afegit la sèrie 1. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 1:56 pm
Sèrie: 1
Ha afegit el nom de sèrie "1" (Anglès).
Membre: jasbro | Implícit | abr. 2, 1:56 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 125 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 1:49 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 1:49 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 1:44 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 1:43 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 1:43 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 1:43 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 1:43 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 84 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | abr. 2, 1:40 pm
Membre: jasbro | abr. 2, 1:40 pm

març 30, 2024

Sèrie: Miss Hokusai
S'ha canviar el grup de Miss Hokusai [2015 film] de Keiichi Hara a "Video."
Membre: jasbro | Implícit | març 30, 10:13 pm
Sèrie: Miss Hokusai
Agrupament de sèries editades.
Membre: jasbro | març 30, 10:13 pm
Sèrie: Miss Hokusai
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 30, 10:13 pm
Sèrie: Miss Hokusai
Membre: jasbro | març 30, 10:13 pm
Sèrie: Miss Hokusai
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 30, 10:12 pm
Sèrie: Miss Hokusai
Ha afegit l'obra Miss Hokusai 2 de Hinako Sugiura.
Membre: jasbro | març 30, 10:12 pm
Sèrie: Miss Hokusai
Ha afegit l'obra Miss Hokusai 1 de Hinako Sugiura.
Membre: jasbro | març 30, 10:12 pm
Sèrie: Miss Hokusai
S'ha afegit la sèrie Miss Hokusai. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 30, 10:11 pm
Sèrie: Miss Hokusai
Ha afegit el nom de sèrie "Miss Hokusai" (Anglès).
Membre: jasbro | Implícit | març 30, 10:11 pm
Membre: jasbro | març 30, 2:24 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 30, 2:23 pm
Membre: jasbro | març 30, 2:23 pm
Membre: jasbro | març 30, 2:22 pm
Membre: jasbro | març 30, 2:22 pm
Ha afegit el nom de sèrie "God Without Measure: Working Papers in Christian Theology" (Anglès).
Membre: jasbro | Implícit | març 30, 2:22 pm
Membre: jasbro | març 30, 2:22 pm
Membre: jasbro | març 30, 2:22 pm
Ha afegit el nom de sèrie "God Without Measure: Working Papers in Christian Theology" (Anglès).
Membre: jasbro | Implícit | març 30, 2:22 pm

març 23, 2024

Membre: jasbro | març 23, 5:04 pm
Membre: jasbro | març 23, 5:04 pm
Membre: jasbro | març 23, 5:04 pm
Ha afegit l'obra A Way to the Stars de David Almond.
Membre: jasbro | març 23, 5:03 pm
Ha afegit l'obra Spellstone de Ross Montgomery.
Membre: jasbro | març 23, 5:03 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 23, 4:48 pm
Membre: jasbro | març 23, 4:48 pm
Sèrie: Mercy Watson
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 23, 4:27 pm
Sèrie: Mercy Watson
Membre: jasbro | març 23, 4:27 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Mercy Watson Collection, Volume 3 de Kate DiCamillo a "5-6."
Membre: jasbro | març 23, 4:07 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Mercy Watson Collection, Volume 2 de Kate DiCamillo a "3-4."
Membre: jasbro | març 23, 4:07 pm
Membre: jasbro | març 23, 4:07 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mercy Watson: three-treat collection de Kate DiCamillo a "1-3."
Membre: jasbro | març 23, 4:07 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Mercy Watson Collection, Volume 1 de Kate DiCamillo a "1-2."
Membre: jasbro | març 23, 4:07 pm
Sèrie: Mercy Watson
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 23, 4:07 pm
Sèrie: Mercy Watson
Membre: jasbro | març 23, 4:06 pm
Sèrie: Mercy Watson
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 23, 3:56 pm
Sèrie: Mercy Watson
Ha afegit l'obra Mercy Watson de Kate DiCamillo.
Membre: jasbro | març 23, 3:56 pm

març 11, 2024

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 11, 10:41 pm
Ha afegit l'obra A Marginal Jew : de John P. Meier.
Membre: jasbro | març 11, 10:41 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 11, 10:33 pm
Membre: jasbro | març 11, 10:33 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 11, 10:32 pm
Membre: jasbro | març 11, 10:32 pm

març 10, 2024

Membre: jasbro | març 10, 11:49 pm
S'ha canviar el grup de Tales from Deckawoo Drive Series 6 Books Set de Kate DiCamillo a "Collections and Selections."
Membre: jasbro | Implícit | març 10, 11:39 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: jasbro | març 10, 11:39 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 11:39 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 11:39 pm
Membre: jasbro | març 10, 11:38 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 11:33 pm
Membre: jasbro | març 10, 11:33 pm
Membre: jasbro | març 10, 8:23 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 8:23 pm
Membre: jasbro | març 10, 8:23 pm
Membre: jasbro | Implícit | març 10, 8:22 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: jasbro | març 10, 8:22 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 8:22 pm
Membre: jasbro | març 10, 8:21 pm
Membre: jasbro | Implícit | març 10, 8:21 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: jasbro | març 10, 8:21 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 8:21 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 8:20 pm
Membre: jasbro | març 10, 8:20 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 8:19 pm
Membre: jasbro | març 10, 8:19 pm
Membre: jasbro | març 10, 8:17 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Elizabeth and her German Garden de Elizabeth von Arnim a "24, 34."
Membre: jasbro | març 10, 8:07 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 34 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 8:07 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 8:06 pm
Membre: jasbro | març 10, 8:06 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 8:05 pm
Ha afegit l'obra Cafe Saratoga. de Malin Schwerdtfeger.
Membre: jasbro | març 10, 8:05 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 8:04 pm
Ha afegit l'obra Das Exemplar de Annette Kolb.
Membre: jasbro | març 10, 8:04 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 8:03 pm
Ha afegit l'obra Grundwasserstrom. de Erika Burkart.
Membre: jasbro | març 10, 8:03 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 8:02 pm
Membre: jasbro | març 10, 8:02 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 29 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 8:01 pm
Membre: jasbro | març 10, 8:01 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 28 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 8:00 pm
Membre: jasbro | març 10, 8:00 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 7:59 pm
Membre: jasbro | març 10, 7:59 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Elizabeth and her German Garden de Elizabeth von Arnim a "24, 34."
Membre: jasbro | març 10, 7:58 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 7:58 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 23 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 7:54 pm
Membre: jasbro | març 10, 7:54 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 24 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 7:52 pm
Membre: jasbro | març 10, 7:52 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 23 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 7:50 pm
Membre: jasbro | març 10, 7:50 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 25 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 7:47 pm
Membre: jasbro | març 10, 7:47 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 7:41 pm
Membre: jasbro | març 10, 7:41 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 7:31 pm
Membre: jasbro | març 10, 7:31 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 7:30 pm
Membre: jasbro | març 10, 7:30 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 21 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 7:30 pm
Membre: jasbro | març 10, 7:30 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 7:29 pm
Membre: jasbro | març 10, 7:29 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 7:29 pm
Ha afegit l'obra L'amore rubato de Dacia Maraini.
Membre: jasbro | març 10, 7:28 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 7:28 pm
Membre: jasbro | març 10, 7:28 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 7:27 pm
Ha afegit l'obra Marie de Madeleine Bourdouxhe.
Membre: jasbro | març 10, 7:27 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 7:27 pm
Ha afegit l'obra Juggling de Barbara Trapido.
Membre: jasbro | març 10, 7:27 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 7:26 pm
Membre: jasbro | març 10, 7:26 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 7:26 pm
Ha afegit l'obra The Silicon Tongue de Beryl Fletcher.
Membre: jasbro | març 10, 7:26 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 7:25 pm
Membre: jasbro | març 10, 7:25 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 7:22 pm
Membre: jasbro | març 10, 7:22 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 7:22 pm
Membre: jasbro | març 10, 7:22 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 7:21 pm
Ha afegit l'obra Sphinx de Anne Garréta.
Membre: jasbro | març 10, 7:21 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 7:18 pm
Ha afegit l'obra Hanomag de Hella Eckert.
Membre: jasbro | març 10, 7:18 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 7:17 pm
Ha afegit l'obra Die Schwestern Kleh. de Gina Kaus.
Membre: jasbro | març 10, 7:17 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 7:16 pm
Ha afegit l'obra Housekeeping de Marilynne Robinson.
Membre: jasbro | març 10, 7:16 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 7:16 pm
Membre: jasbro | març 10, 7:16 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 7:14 pm
Membre: jasbro | març 10, 7:14 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 7:13 pm
Membre: jasbro | març 10, 7:13 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 7:13 pm
Membre: jasbro | març 10, 7:13 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 7:13 pm
Membre: jasbro | març 10, 7:13 pm
Ha afegit l'obra El Despertar de Kate Chopin.
Membre: jasbro | març 10, 7:12 pm
S'ha afegit la sèrie edition fünf. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 7:12 pm
Ha afegit el nom de sèrie "edition fünf" (Alemany).
Membre: jasbro | Implícit | març 10, 7:12 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Angel Catbird [full cast audio adaptation] de Margaret Atwood a "1."
Membre: jasbro | març 10, 5:16 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 5:16 pm
S'ha canviar el grup de Angel Catbird [full cast audio adaptation] de Margaret Atwood a "Adaptations."
Membre: jasbro | Implícit | març 10, 5:16 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: jasbro | març 10, 5:16 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 5:16 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 5:15 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 10, 5:15 pm
Membre: jasbro | març 10, 5:15 pm
Ha afegit l'obra Angel Catbird de Margaret Atwood.
Membre: jasbro | març 10, 5:11 pm
Membre: jasbro | març 10, 5:04 pm
Sèrie: L.A. Quartet
Membre: jasbro | març 10, 5:04 pm

març 9, 2024

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 9, 3:19 pm
Membre: jasbro | març 9, 3:19 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 9, 3:19 pm
Membre: jasbro | març 9, 3:19 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 9, 10:12 am
Ha afegit l'obra Three Novels de Yuri Herrera.
Membre: jasbro | març 9, 10:12 am

març 3, 2024

Ha canviat la cadena d'ordre de Swing de L. L. Enger a "2."
Membre: jasbro | març 3, 9:07 am
Sèrie: Gun Pedersen
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 3, 9:07 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Strike de L. L. Enger a "3."
Membre: jasbro | març 3, 9:06 am
Sèrie: Gun Pedersen
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 3, 9:06 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Sinners' League: A Gun Pedersen Mystery de L. L. Enger a "5."
Membre: jasbro | març 3, 9:06 am
Sèrie: Gun Pedersen
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 3, 9:06 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Sacrifice de L. L. Enger a "4."
Membre: jasbro | març 3, 8:55 am
Sèrie: Gun Pedersen
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 3, 8:55 am
Sèrie: Gun Pedersen
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: jasbro | març 3, 8:55 am
Sèrie: Gun Pedersen
Membre: jasbro | març 3, 8:55 am
Sèrie: Gun Pedersen
Ha afegit l'obra Sacrifice de L. L. Enger.
Membre: jasbro | març 3, 8:54 am
Sèrie: Gun Pedersen
Ha afegit l'obra Strike de L. L. Enger.
Membre: jasbro | març 3, 8:53 am
Sèrie: Gun Pedersen
Ha afegit l'obra Swing de L. L. Enger.
Membre: jasbro | març 3, 8:53 am
Sèrie: Gun Pedersen
Membre: jasbro | març 3, 8:52 am

febrer 20, 2024

Sèrie: Positron
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 20, 9:26 pm
Sèrie: Positron
Ha afegit l'obra Positron de Margaret Atwood.
Membre: jasbro | feb. 20, 9:26 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 20, 5:31 pm
Membre: jasbro | feb. 20, 5:31 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 20, 5:24 pm
Membre: jasbro | feb. 20, 5:24 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 20, 5:21 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 20, 5:21 pm
Membre: jasbro | feb. 20, 5:20 pm
Ha afegit l'obra Tròpic de Càncer de Henry Miller.
Membre: jasbro | feb. 20, 5:19 pm
Membre: jasbro | feb. 20, 5:19 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Tropico del Cancro Tropico del Capricorno de Henry Miller a "1-2."
Membre: jasbro | feb. 20, 5:19 pm
S'ha canviar el grup de Tropico del Cancro Tropico del Capricorno de Henry Miller a "Collections and Selections."
Membre: jasbro | Implícit | feb. 20, 5:19 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: jasbro | feb. 20, 5:19 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 20, 5:11 pm
Ha afegit l'obra Sexus 3.del de Henry Miller.
Membre: jasbro | feb. 20, 5:11 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 20, 5:10 pm
Ha afegit l'obra Sexus. 2 de Henry Miller.
Membre: jasbro | feb. 20, 5:10 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de PLEXUS 1 de Henry Miller a "2, Part 1."
Membre: jasbro | feb. 20, 5:10 pm
Ha afegit l'obra Sexus. 1 de Henry Miller.
Membre: jasbro | feb. 20, 5:09 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 20, 5:09 pm
Ha afegit l'obra PLEXUS 1 de Henry Miller.
Membre: jasbro | feb. 20, 5:08 pm

febrer 18, 2024

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 18, 6:04 pm
Membre: jasbro | feb. 18, 6:04 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 18, 6:03 pm
Membre: jasbro | feb. 18, 6:03 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 18, 6:03 pm
Membre: jasbro | feb. 18, 6:03 pm
Membre: jasbro | feb. 18, 6:02 pm
S'ha afegit la sèrie Selected Poems. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 18, 6:02 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Selected Poems" (Anglès).
Membre: jasbro | Implícit | feb. 18, 6:02 pm

febrer 17, 2024

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 17, 8:47 pm
Membre: jasbro | feb. 17, 8:47 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 17, 8:46 pm
Membre: jasbro | feb. 17, 8:46 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 17, 8:46 pm
Membre: jasbro | feb. 17, 8:46 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 17, 8:45 pm
Membre: jasbro | feb. 17, 8:45 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 17, 8:45 pm
Membre: jasbro | feb. 17, 8:45 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 17, 8:45 pm
Membre: jasbro | feb. 17, 8:45 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 17, 8:44 pm
Membre: jasbro | feb. 17, 8:44 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 17, 8:41 pm
Membre: jasbro | feb. 17, 8:41 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 17, 8:38 pm
Membre: jasbro | feb. 17, 8:38 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 17, 8:38 pm
Membre: jasbro | feb. 17, 8:38 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 17, 8:37 pm
Membre: jasbro | feb. 17, 8:37 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 17, 8:37 pm
Membre: jasbro | feb. 17, 8:37 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 17, 8:37 pm
Membre: jasbro | feb. 17, 8:37 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 17, 8:36 pm
Membre: jasbro | feb. 17, 8:36 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 17, 8:36 pm
Membre: jasbro | feb. 17, 8:36 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 17, 8:36 pm
Membre: jasbro | feb. 17, 8:36 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 17, 8:35 pm
Membre: jasbro | feb. 17, 8:35 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 17, 8:35 pm
Membre: jasbro | feb. 17, 8:35 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 17, 8:35 pm
Membre: jasbro | feb. 17, 8:34 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 17, 8:34 pm
Membre: jasbro | feb. 17, 8:34 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 17, 8:33 pm
Membre: jasbro | feb. 17, 8:33 pm
Membre: jasbro | feb. 17, 8:33 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 17, 8:32 pm
Membre: jasbro | feb. 17, 8:32 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 17, 8:32 pm
Membre: jasbro | feb. 17, 8:32 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 17, 8:31 pm
Membre: jasbro | feb. 17, 8:31 pm
Membre: jasbro | feb. 17, 8:31 pm
S'ha afegit la sèrie Canadian Fiction Studies. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 17, 8:31 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Canadian Fiction Studies" (Anglès).
Membre: jasbro | Implícit | feb. 17, 8:31 pm

febrer 14, 2024

Membre: jasbro | feb. 14, 4:14 pm

febrer 13, 2024

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 13, 5:03 pm
Ha afegit l'obra Like a Woman de Debra Busman.
Membre: jasbro | feb. 13, 5:03 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 13, 4:57 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 13, 4:57 pm
Ha afegit l'obra Women and Men de Joseph McElroy.
Membre: jasbro | feb. 13, 4:57 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 13, 4:50 pm
Membre: jasbro | feb. 13, 4:50 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 13, 4:50 pm
Ha afegit l'obra Monkeybicycle Issue 5 de Various.
Membre: jasbro | feb. 13, 4:50 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 13, 4:49 pm
Ha afegit l'obra Monkeybicycle 6 de Ryan Boudinot.
Membre: jasbro | feb. 13, 4:49 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 13, 4:49 pm
Ha afegit l'obra Monkeybicycle 4 de Monkeybicycle.
Membre: jasbro | feb. 13, 4:49 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 13, 4:49 pm
Ha afegit l'obra Monkeybicycle 7 de Monkeybicycle.
Membre: jasbro | feb. 13, 4:49 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 13, 4:49 pm
Membre: jasbro | feb. 13, 4:49 pm
Ha afegit l'obra Monkeybicycle 8 de Monkeybicycle.
Membre: jasbro | feb. 13, 4:48 pm
S'ha afegit la sèrie Monkeybicycle. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 13, 4:48 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Monkeybicycle" (Anglès).
Membre: jasbro | Implícit | feb. 13, 4:48 pm

febrer 11, 2024

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 11, 9:52 pm
Membre: jasbro | feb. 11, 9:52 pm
Membre: jasbro | feb. 11, 9:51 pm
Membre: jasbro | feb. 11, 9:51 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Annotated Bibliography of Canada's Major Authors" (Anglès).
Membre: jasbro | Implícit | feb. 11, 9:51 pm

febrer 4, 2024

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 4, 4:21 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | feb. 4, 4:21 pm
Membre: jasbro | feb. 4, 4:21 pm

gener 28, 2024

S'ha canviar el grup de Best of the South: From the Second Decade of New Stories from the South de Anne Tyler a "Collections and Selections."
Membre: jasbro | Implícit | gen. 28, 1:16 pm
S'ha canviar el grup de Best of the South: From Ten Years of New Stories from the South de Anne Tyler a "Collections and Selections."
Membre: jasbro | Implícit | gen. 28, 1:16 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: jasbro | gen. 28, 1:16 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | gen. 28, 1:16 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: jasbro | gen. 28, 1:15 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: jasbro | gen. 28, 1:15 pm

gener 26, 2024

Ha canviat la cadena d'ordre de Khrushchev remembers : the glasnost tapes de Nikita Khrouchtchev a "3."
Membre: jasbro | gen. 26, 1:25 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Khrushchev Remembers: The Last Testament de Nikita Khrouchtchev a "2."
Membre: jasbro | gen. 26, 1:25 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Khrushchev Remembers de Nikita Khrouchtchev a "1."
Membre: jasbro | gen. 26, 1:25 pm

gener 15, 2024

Sèrie: Ploughshares
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | gen. 15, 6:22 pm
Sèrie: Ploughshares
Membre: jasbro | gen. 15, 6:22 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Ploughshares Vol 4 No 1 a "12."
Membre: jasbro | gen. 15, 6:21 pm
Sèrie: Ploughshares
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | gen. 15, 6:21 pm
Sèrie: Ploughshares
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | gen. 15, 6:18 pm
Sèrie: Ploughshares
Membre: jasbro | gen. 15, 6:18 pm
Sèrie: Ploughshares
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | gen. 15, 6:13 pm
Sèrie: Ploughshares
Ha afegit l'obra Ploughshares Vol 4 No 1.
Membre: jasbro | gen. 15, 6:12 pm
Sèrie: Ploughshares
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 30 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | gen. 15, 6:08 pm
Sèrie: Ploughshares
Membre: jasbro | gen. 15, 6:08 pm
Sèrie: Ploughshares
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | gen. 15, 5:58 pm
Sèrie: Ploughshares
Membre: jasbro | gen. 15, 5:58 pm
Sèrie: Ploughshares
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 139 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | gen. 15, 5:57 pm
Sèrie: Ploughshares
Membre: jasbro | gen. 15, 5:57 pm
Sèrie: Ploughshares
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 24 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | gen. 15, 5:56 pm
Sèrie: Ploughshares
Membre: jasbro | gen. 15, 5:55 pm
Sèrie: Ploughshares
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | gen. 15, 5:50 pm
Sèrie: Ploughshares
Membre: jasbro | gen. 15, 5:50 pm
Sèrie: Ploughshares
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | gen. 15, 5:50 pm
Sèrie: Ploughshares
Membre: jasbro | gen. 15, 5:50 pm
Sèrie: Ploughshares
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | gen. 15, 5:49 pm
Sèrie: Ploughshares
Membre: jasbro | gen. 15, 5:48 pm
Sèrie: Ploughshares
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | gen. 15, 5:45 pm
Sèrie: Ploughshares
Membre: jasbro | gen. 15, 5:45 pm
Sèrie: Ploughshares
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | gen. 15, 5:44 pm
Sèrie: Ploughshares
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | gen. 15, 5:43 pm
Sèrie: Ploughshares
Membre: jasbro | gen. 15, 5:43 pm
Sèrie: Ploughshares
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | gen. 15, 5:42 pm
Sèrie: Ploughshares
Membre: jasbro | gen. 15, 5:42 pm
Sèrie: Ploughshares
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 27 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | gen. 15, 5:40 pm
Sèrie: Ploughshares
Membre: jasbro | gen. 15, 5:40 pm
Sèrie: Ploughshares
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 128 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | gen. 15, 5:34 pm
Sèrie: Ploughshares
Membre: jasbro | gen. 15, 5:34 pm
Sèrie: Ploughshares
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 117 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | gen. 15, 5:32 pm
Sèrie: Ploughshares
Membre: jasbro | gen. 15, 5:32 pm
Sèrie: Ploughshares
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | gen. 15, 5:11 pm
Sèrie: Ploughshares
Membre: jasbro | gen. 15, 5:11 pm
Sèrie: Ploughshares
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 24 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | gen. 15, 5:09 pm
Sèrie: Ploughshares
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: jasbro | gen. 15, 5:08 pm
Sèrie: Ploughshares
Membre: jasbro | gen. 15, 5:08 pm